ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

29.09.2011 р.

Справа N 2а/0570/9557/2011

Колегія суддів Донецького апеляційного адміністративного суду у складі: головуючого судді - Чумака С. Ю., суддів: Ляшенко Д. В. та Жаботинської С. В., при секретарі - Полторацькій С. С. (за участю представника позивача - Б. М. Л.; представника відповідача - Ч. Д. В.), розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на постанову Донецького окружного адміністративного суду від 4 серпня 2011 р. у справі N 2а/0570/9557/2011 за позовом Приватного акціонерного товариства "Завод Радар" до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, третя особа - Відкрите акціонерне товариство "Фінансова компанія "Дисконт-Альфа" про визнання дій протиправними, визнання протиправним, скасування рішення та спонукання вчинити певні дії, встановила:

Позивач звернувся до суду з позовом визнання протиправним та скасування рішення відповідача від 13 травня 2011 року N 507 (Рішення N 507), визнання протиправними дій щодо прийняття вказаного рішення та зобов'язання відповідача оприлюднити інформацію про відновлення внесення змін до системи реєстру власників акцій або до системи депозитарного обліку щодо акцій ВАТ "Фінансова компанія "Дисконт-Альфа" в той же спосіб, в який було оприлюднено інформацію про зупинення внесення змін до системи реєстру власників акцій або до системи депозитарного обліку щодо акцій ВАТ "Фінансова компанія "Дисконт-Альфа".

Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 4 серпня 2011 року позовні вимоги задоволені частково, а саме: визнано протиправними дії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо прийняття рішення від 13.05.2011 року N 507 "Щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених ВАТ "Фінансова компанія "Дисконт-Альфа" (Рішення N 507); визнано протиправним та скасовано рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 року N 507 "Щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених ВАТ "Фінансова компанія "Дисконт-Альфа"; зобов'язано Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку оприлюднити у встановленому чинним законодавством порядку інформацію про відновлення внесення змін до системи реєстру власників акцій або до системи депозитарного обліку щодо акцій ВАТ "Фінансова компанія "Дисконт-Альфа".

В задоволенні інших позовних вимог відмовлено.

Не погодившись з таким судовим рішенням, відповідач подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати постанову суду та прийняти нову постанову, відмовивши в задоволенні позовних вимог позивача в повному обсязі, оскільки внесення змін відповідачем зупинено до розгляду Вищим адміністративним судом України касаційної скарги відповідача у справі N 2а-11030/10/2670.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників сторін, перевіривши за матеріалами справи наведені в апеляційній скарзі доводи, колегія суддів вважає, що остання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Судом першої інстанції встановлено, і це вбачається з матеріалів справи, що Приватне акціонерне товариство "Завод Радар" створене внаслідок зміни назви Відкритого акціонерного товариства "Завод Радар" на підставі рішення позачергових зборів акціонерів від 18.09.2010 року (а. с. 34 - 46).

Згідно довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України АБ N 076858 Приватне акціонерне товариство "Завод Радар", ідентифікаційний код 23027906, є юридичною особою, місцезнаходження: 84301, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Леніна, б. 58 (а. с. 33).

ПАТ "Завод Радар" є засновником ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа" (а. с. 8 - 9).

30.12.2008 року ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа" звернулось до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з заявою про реєстрацію випуску акцій.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відмовила в реєстрації випуску акцій ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа", про що 02.02.2009 року винесла відповідне розпорядження та рішення.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 09.11.2010 року у справі N 2а-11030/10/2670, яка залишена без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 26.01.2011 року, задоволена позовна заява ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа" до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування розпорядження та рішення від 02.02.2009 року про відмову у її реєстрації випуску акцій, Комісія зобов'язана зареєструвати випуск акцій та видати свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа".

Вказаними судовими рішеннями встановлений факт протиправності дій Комісії щодо відмови у реєстрі випуску акцій ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа", оскільки такі дії не ґрунтуються на нормах чинного законодавства, яке регулює відносини, що виникають на ринку цінних паперів України.

13.05.2011 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку надане ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа" свідоцтво про реєстрацію випуску акцій на загальну суму 501241000 грн. та включення ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа" до загального реєстру випуску цінних паперів (а. с. 10).

Відповідачем на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 09.11.2010 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 26.01.2011 року подано касаційну скаргу, за якою 23.02.2011 року Вищим адміністративним судом України відкрито касаційне провадження /а. с. 101/.

13.05.2011 року у зв'язку з виконанням постанов про відкриття виконавчого провадження від 22.04.2011 року про примусове виконання виконавчого листа N 2а-11030/10/2670, виданого Окружним адміністративним судом м. Києва, та поданням Комісією касаційної скарги на вищезазначені судові рішення відповідачем прийнято рішення N 507 "Щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених ВАТ "Фінансова компанія "Дисконт-Альфа" (Рішення N 507), відповідно до якого зупинено внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа" та до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів, випущених ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа"; заборонено професійним учасникам ринку цінних паперів, що здійснюють депозитарну діяльність, вносити зміни до реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа" та до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених "ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа"; зобов'язано депозитаріїв у день отримання цього рішення, але не пізніше наступного робочого дня, довести дане рішення до відома зберігачів, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітента ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа". Рішення набрало чинності з дня його прийняття.

04.07.2011 року ПАТ "Завод Радар" звернулось до ТОВ "Модуль" з пропозицією щодо придбання акцій ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа" (а. с. 83).

08.07.2011 року ТОВ "Модуль" відмовилось від даної пропозиції у зв'язку з прийняттям Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення від 13.05.2011 року N 507 (Рішення N 507) (а. с. 82).

Між сторонами немає розбіжностей щодо обставин справи, встановлених судом, позивач просить визнати протиправним та скасувати рішення як таке, що прийняте з перевищенням повноважень та не у спосіб, визначений Законом, та, крім того, порушує його законні права та інтереси.

Правові засади здійснення державного регулювання ринку цінних паперів та державного контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних в Україні регулює Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статтею 5 якого визначено, що Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до абз. 3 ч. 1 ст. 21 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" державне регулювання ринків фінансових послуг здійснюється щодо ринків цінних паперів та похідних цінних паперів - Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яка є уповноваженим органом центральної виконавчої влади.

Згідно ч. 2 ст. 47 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, а також інші державні органи у межах своїх повноважень, визначених законом.

Таким чином, відповідач у справі - орган владних повноважень, якому чинним законодавством України надані владні управлінські функції у сфері державного регулювання ринку цінних паперів.

Згідно ст. 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" основними завданнями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку є, зокрема, захист прав інвесторів шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень.

Відповідно до п. 30 ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право для захисту інтересів держави та інвесторів у цінні папери зупиняти на підставі рішення Комісії внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів певного емітента або певного власника на строк до усунення порушень, що стали підставою для прийняття такого рішення.

З системного аналізу норм чинного законодавства, яке регулює відносини на ринку цінних паперів, вбачається, що підставою для прийняття рішення є наявність факту порушення емітентом законодавства на ринку цінних паперів з метою запобігання та припинення таких порушень - до усунення порушень, що стали підставою для прийняття такого рішення.

Відповідачем не надано суду доказів наявності фактів порушення ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа" норм законодавства, яке регулює ринок цінних паперів в Україні та які стали підставою для прийняття рішення, що оскаржується, або фактів звернення до Комісії акціонерів та власників цінних паперів (облігацій) товариства, випуск яких зареєстрований відповідачем, за захистом порушених прав або з метою перешкоди порушення таких прав з боку ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа" в майбутньому.

Крім того, як встановлено судом першої інстанції, при прийнятті рішення відповідачем порушені права позивача як засновника ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа", оскільки він позбавлений права бути включеним до реєстру власників цінних паперів товариства та права вільного володіння та розпорядження своїми акціями, про що, зокрема, свідчить відмова ТОВ "Модуль" від пропозиції позивача щодо придбання акцій ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа".

Колегія суддів вважає необґрунтованими доводи відповідача щодо правомірності прийняття рішення у зв'язку з оскарженням в касаційному порядку постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 09.11.2010 року у справі N 2а-11030/10/2670 та ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 26.03.2011 року, оскільки нормами законодавства, яке регулює правовідносини, що виникають на ринку цінних паперів України, не передбачена така підстава для прийняття рішення щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, як оскарження рішення судів в касаційному порядку.

Крім того, згідно частини 1 статті 255 КАС України постанова суду, яка набрала законної сили, є обов'язковою для осіб, які беруть участь у справі, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Можливість зупинення виконання судових рішень у зв'язку з поданням касаційної скарги передбачена п. 5 частини 1 статті 215 КАС України, але таке право надано виключно судді-доповідачу Вищого адміністративного суду України.

Зі змісту ухвали ВАСУ від 23.02.2011 року про відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою відповідача у справі N 2а-11030/10/2670 вбачається, що виконання оскаржуваних судових рішень не зупинено, у зв'язку згідно вимог статті 255 КАС України вони підлягають обов'язковому виконанню відповідачем.

Приймаючи оскаржуване рішення, відповідач по суті підмінив собою Вищий адміністративний суд України і фактично зупинив дію постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 09.11.2010 року та ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 26.01.2011 року, що суперечить вищезазначеним нормам діючого законодавства.

У зв'язку з цим колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що відповідач не надав суду належних доказів правомірності дій щодо прийняття та обґрунтованості рішення, яке оскаржується, в розумінні положень частини 2 статті 71 КАС України.

За таких обставин, враховуючи наведені норми законів, колегія суддів вважає, що постанова суду першої інстанції є законною та обґрунтованою, підстав для її скасування не вбачається, а тому апеляційна скарга підлягає залишенню без задоволення, а постанова суду першої інстанції має бути залишена без змін. Повний текст складено 3 жовтня 2011 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 195, 196, 198, 200, 205, 206, 211, 212, 254 КАС України, ухвалила:

Апеляційну скаргу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку - залишити без задоволення.

Постанову Донецького окружного адміністративного суду від 4 серпня 2011 року у справі N 2а/0570/9557/2011 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути оскаржена до Вищого адміністративного суду України протягом двадцяти днів з дня складення в повному обсязі.

 

Головуючий суддя

С. Ю. Чумак

Судді:

С. В. Жаботинська

 

Д. В. Ляшенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали