КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

22.12.2011 р.

N 47/170

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: головуючого: Буравльова С. І., суддів: Андрієнка В. В., Вербицької О. В., при секретарі Горголь І. С., за участю представників: позивача - Телицька В. А.; відповідача - Боричевський С. М.; прокуратури - Половенко Л. В., розглянувши апеляційну скаргу першого заступника прокурора Печерського району м. Києва в інтересах держави в особі Київської міської ради на рішення господарського суду м. Києва від 19.09.2011 у справі N 47/170 (суддя - Шаптала Є. Ю.) за позовом заступника прокурора Печерського району м. Києва в інтересах держави в особі Київської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю "Приватбудсервіс" про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки та приведення її у придатний для використання стан, встановив:

Заступник прокурора Печерського району м. Києва в інтересах держави в особі Київської міської ради (далі - позивач) звернувся до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Приватбудсервіс" (далі - відповідач) про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки площею 7,8 га за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Печерська дорога, 8 та зобов'язання привести її у придатний для використання стан.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 03.06.2011 порушено провадження у справі N 47/170.

Рішенням господарського суду м. Києва від 19.09.2011 в задоволенні позову відмовлено.

Не погоджуючись з рішенням господарського суду м. Києва від 19.09.2011, позивач подав апеляційну скаргу, в якій просив рішення суду скасувати та прийняти нове рішення про задоволення позовних вимог.

Апеляційна скарга мотивована тим, що судом першої інстанції неповно з'ясовані обставини, що мають значення для справи, а також неправильно застосовані та порушені норми матеріального права.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 24.10.2011 порушено апеляційне провадження у справі N 47/170, а розгляд справи призначено на 15.11.2011.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 15.11.2011 розгляд справи відкладено на 14.12.2011.

В засіданнях Київського апеляційного господарського суду від 14.12.2011 та 20.12.2011 оголошувалися перерви.

В засіданні суду 22.12.2011 першим заступником прокурора Печерського району м. Києва подано клопотання про зупинення провадження у справі та передачу матеріалів справи до прокуратури Печерського району, яке залишено колегією суддів без задоволення як недоцільне, оскільки таке зупинення відповідно до приписів ст. 79 ГПК України не є обов'язковим для суду та дану господарську справу можливо вирішити в даному провадженні.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін та прокурора, суд встановив:

На підставі ст. ст. 6, 10 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" 26.05.2011 Головним управлінням Держкомзему у місті Києві проведено перевірку дотримання Товариством з обмеженою відповідальністю "Приватбудсервіс" вимог земельного законодавства щодо використання земельної ділянки у м. Києві на вул. Набережно-Печерська дорога, 8, за наслідками якої складено акт N 306/07 (далі - Акт N 306/07).

Актом N 306/07 підтверджується, що проведеною Головним управлінням Держкомзему у місті Києві перевіркою встановлено факт використання Товариством з обмеженою відповідальністю "Приватбудсервіс" земельної ділянки орієнтовною площею 6,8 га та 1 га, загалом складає 7,8 га, під розміщення станції для обслуговування ремонтно-відстійного пункту N 1 (РВП - 1) за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Печерська дорога, 8, документи, що посвідчують право власності або право користування вищевказаною земельною ділянкою, не надано.

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог заступника прокурора Печерського району м. Києва, суд першої інстанції виходив з того, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Приватбудсервіс" правомірно користується земельною ділянкою на вул. Набережно-Печерська дорога, 8 у м. Києві, оскільки є власником цілісного майнового комплексу підприємства "Ремонтно-відстійний пункт N 1", до складу якого входить право оренди земельної ділянки з кадастровим N 90:110:001, право на яку відповідач набув за договором купівлі-продажу, але не оформив у встановленому законодавством України порядку.

Проте колегія суддів не погоджується з таким висновком суду першої інстанції виходячи з наступного.

В матеріалах справи наявний договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу від 12.04.2007, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Чорноногом В. П., зареєстрований у реєстрі за N 1257 (надалі - договір купівлі-продажу від 12.04.2007), згідно якого Товариство з обмеженою відповідальністю "Приватбудсервіс" придбало у Товариства з обмеженою відповідальністю "Астрая" цілісний майновий комплекс, розташований за адресою: м. Київ-14, вул. Набережно-Печерська дорога, 8, а саме: автопідйомник - 1 од., бони причальні - 74 од., друкарська машинка - 1 од., понтон-бон - 1 од., нестаціонарний будинок охоронця - 2 од., нестаціонарний будинок адміністрації - 1 од., комп'ютер ЕС-1841 - 1 од., акумулятор - 1 од., огорожа території - 103 м., зварювальний апарат - 1 од., бензопила "Алтай" - 1 од., котел - 1 од.

Згідно з п. 2.1 договору купівлі-продажу від 12.04.2007 право власності на цілісний майновий комплекс переходить до покупця з моменту нотаріального посвідчення цього договору.

У відповідності до пункту 2.2 договору купівлі-продажу від 12.04.2007 передача цілісного майнового комплексу продавцем і прийняття його покупцем засвідчується актом прийому-передачі, який підписується сторонами.

Відповідно до ст. 191 ЦК України підприємство є єдиним майновим комплексом, що використовується для здійснення підприємницької діяльності. До складу підприємства як єдиного майнового комплексу входять усі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше позначення та інші права, якщо інше не встановлено договором або законом. Підприємство як єдиний майновий комплекс є нерухомістю. Підприємство або його частина можуть бути об'єктом купівлі-продажу, застави, оренди та інших правочинів.

В абзаці 2 частини першої статті 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" зазначено, що цілісним майновим комплексом є господарський об'єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання.

Відповідно до ст. ст. 116, 123 Земельного кодексу України юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом, або за результатами аукціону, надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування здійснюється на підставі рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.

З викладеного вище вбачається, що набуття права власності чи права користування земельною ділянкою внаслідок придбання цілісного майнового комплексу підприємства можливе, якщо до складу цілісного майнового комплексу підприємства входило таке право не землю.

В матеріалах справи наявне рішення виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих від 23.06.64 N 888, яким з метою наведення належного порядку у розміщенні ділянок по утриманню човнів індивідуального користування вздовж р. Дніпро, в його протоках та затоках в районі м. Києва відведено Київській міській водно-моторній пристані Управління побутового обслуговування населення в тимчасове користування під влаштування стоянок човнів земельну ділянку у Видубицького озера.

Згідно рішення виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих від 11.01.66 N 15 Управлінню побутового обслуговування відведено земельну ділянку біля Видубицького озера разом з акваторією озера біля 26 га для влаштування стоянки моточовнів.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих від 24.04.73 N 620 строком до 1974 року, без права забудови, закріплено за Управлінням побутового обслуговування населення міськвиконкому земельну ділянку площею близько 26 га, місце розташування - Видубицьке озеро, для розміщення ремонтно-відстійного пункту.

З огляду на положення частини четвертої статті 18 Земельного кодексу України (від 08.07.70) тимчасове користування землею до трьох років є короткостроковим і може бути продовженим у разі виробничої необхідності.

Відповідно до ч. 2 ст. 20 Земельного кодексу України (від 08.07.70) право короткострокового тимчасового користування землею засвідчується рішенням органу, який надав земельну ділянку в користування.

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 35 Земельного кодексу України (від 08.07.70) право підприємств, організацій і установ на користування наданою їм землею підлягає припиненню у випадку закінчення строку, на який було надано земельну ділянку.

З викладеного вище вбачається, що право тимчасового користування земельною ділянкою біля озера Видубицького разом з акваторією озера площею біля 26 га на підставі рішень Київської міської ради депутатів трудящих від 11.01.66 N 15 та від 24.04.73 N 620 припинилося.

Відповідно до пункту 5.6 договору купівлі-продажу від 12.04.2007 Товариство з обмеженою відповідальністю "Приватбудсервіс" стає правонаступником прав та обов'язків Державного комунального підприємства Ремонтно-відстійний пункт - 1.

Таким чином, правонаступництво прав та обов'язків Державного комунального підприємства Ремонтно-відстійний пункт - 1 відповідачем здійснюється лише в тих межах, що передбачені умовами договору купівлі-продажу від 12.04.2007.

Як було встановлено вище судом, право тимчасового користування спірною земельною ділянкою припинилося та до складу цілісного майнового комплексу, який придбав відповідач за договором купівлі-продажу від 12.04.2007, не увійшло, тому Товариство з обмеженою відповідальністю "Приватбудсервіс" не набуло права власності чи права користування земельною ділянкою на вул. Набережно-Печерська дорога, 8.

Крім того, в пункті 1.1 розділу 1 "Предмет договору" договору купівлі-продажу від 12.04.2007 чітко вказаний перелік майна цілісного майнового комплексу, яке придбав відповідач у Товариства з обмеженою відповідальністю "Астрая". У цьому переліку право власності чи право оренди земельної ділянки з кадастровим N 90:110:001 на вул. Набережно-Печерська дорога, 8 у м. Києві не зазначено.

Наявним у матеріалах справи актом N 1 прийому-передачі цілісного майнового комплексу від 12.04.2007, укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю "Астрая" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Приватбудсервіс", підтверджується, що до складу цілісного майнового комплексу, переданого відповідачу, право власності чи право користування спірною земельною ділянкою не входило.

З викладеного вбачається, що умовами договору купівлі-продажу від 12.04.2007 взагалі не передбачено набуття покупцем будь-яких прав на земельну ділянку на вул. Набережно-Печерській дорозі, 8 у м. Києві.

Стосовно посилання відповідача на наявність на земельній ділянці на вул. Набережно-Печерська дорога, 8 у м. Києві нерухомого майна, яке належить останньому та надає йому право на використання спірної земельної ділянки, колегія суддів зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 377 ЦК України (в редакції від 22.12.2006, чинній станом на 12.04.2007) до особи, яка придбала житловий будинок, будівлю або споруду, переходить право власності на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення, у розмірах, встановлених договором. Якщо договором про відчуження житлового будинку, будівлі або споруди розмір земельної ділянки не визначений, до набувача переходить право власності на ту частину земельної ділянки, яка зайнята житловим будинком, будівлею або спорудою, та на частину земельної ділянки, яка є необхідною для їх обслуговування.

В статті 120 Земельного кодексу України (в редакції від 19.12.2006, чинній станом на 12.04.2007) зазначено, що при переході права власності на будівлю і споруду право власності на земельну ділянку або її частину може переходити на підставі цивільно-правових угод, а право користування - на підставі договору оренди. При відчуженні будівель та споруд, які розташовані на орендованій земельній ділянці, право на земельну ділянку визначається згідно з договором оренди земельної ділянки.

В пункті 3.4.2 рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 02.02.2010 N 04-06/15 "Про практику застосування господарськими судами земельного законодавства" роз'яснено, що право користування (в т. ч. на правах оренди) земельною ділянкою, на якій знаходиться нерухомість, переходить до набувача об'єктів нерухомості, винятково за умови, якщо в момент їх відчуження у попереднього власника, згідно вимог земельного законодавства України, таке право було і воно належним чином посвідчене.

У вирішенні спорів про право власника об'єкта нерухомості на земельну ділянку, на якій він розташований, судам слід враховувати, що виникнення права власності на об'єкт нерухомості не є підставою для автоматичного виникнення права власності чи укладення (продовження, поновлення) договору оренди земельної ділянки, що випливає з положень статті 377 Цивільного кодексу України і статті 120 Земельного кодексу України.

При цьому реєстрація права власності на будівлю і споруду автоматично не тягне за собою перехід права користування земельною ділянкою під нею, оскільки в наведених вище нормах цивільного та земельного законодавства йдеться про перехід права власності на землю при переході права власності на об'єкт нерухомості на підставі договору відчуження.

Таким чином, у вирішенні відповідної категорії спорів судам необхідно досліджувати умови договору купівлі-продажу об'єкта нерухомості та наявність у особи-продавця визначених законом правовстановлюючих документів на землю. Водночас суди мають встановлювати правовий режим об'єктів, що є предметом спору, зокрема, чи підпадає дане майно під категорію нерухомого, а якщо так, то чи було проведено державну реєстрацію права власності на нього відповідно до чинного законодавства, враховуючи положення статей 331, 376 Цивільного кодексу України та статей 116, 123, 124 Земельного кодексу України, якщо земельна ділянка під спірним об'єктом знаходиться у державній або комунальній власності.

У вирішенні спорів судам слід враховувати положення статті 126 ЗК України у редакції Закону від 05.03.2009 року N 1066-VI, яка набрала чинності з 02.05.2009. Згідно з частиною 6 названої статті орган, який здійснює реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, робить відмітку про реєстрацію прав на земельну ділянку відповідно до документа, на підставі якого відбулося відчуження, складеного та посвідченого в порядку, встановленому законом, протягом 14 календарних днів з дня подання до цього органу зазначеного документа.

З договору купівлі-продажу від 12.04.2007 вбачається, що у власність відповідачу Товариство з обмеженою відповідальністю "Астрая" передало нестаціонарний будинок охоронця та нестаціонарний будинок адміністрації.

Наявним у матеріалах справи листом Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна від 19.11.2009 N 49575 підтверджується, що за адресою: вул. Набережно-Печерська дорога, 8 у м. Києві нежитлові приміщення на праві власності не зареєстровані.

Також в матеріалах справи наявний лист Інспекції архітектурно-будівельного контролю у м. Києві від 23.11.2011 N 2575 вих11, в якому зазначено, що дозволів на виконання будівельних робіт на вул. Набережно-Печерській дорозі, 8 не видавалося, введення в експлуатацію об'єктів за вказаною адресою не здійснювалося.

В матеріалах справи відсутні докази відведення земельної ділянки на вул. Набережно-Печерська дорога, 8 у м. Києві для здійснення будівництва. Крім того, в листі Головного управління земельних ресурсів від 22.12.2010 N 03-85/34215 зазначено про неможливість здійснення будівництва на території навколо Видубицького озера.

Враховуючи викладене, колегія суддів дійшла висновку про відсутність на земельній ділянці на вул. Набережно-Печерська дорога, 8 об'єктів нерухомого майна - будівель, будинків і споруд, право власності на які є підставою для переходу права на земельну ділянку, на якій вони розміщені, від продавця до покупця.

Колегія суддів вважає безпідставними посилання відповідача на договір від 03.09.2010 про внесення змін до договору купівлі-продажу від 12.04.2007, укладений між Товариством з обмежено відповідальністю "Астрая" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Приватбудсервіс", згідно якого продавець передає покупцю у власність, зокрема, наступне майно: будинок охоронця - 2 будівлі (літ. "Е" площею 25,3 кв. м, літ. "Д" площею 27,1 кв. м), будинок адміністрації - одна будівля (літ. "Г" площею 177,1 кв. м), оскільки у матеріалах справи відсутні докази набуття Товариством з обмеженою відповідальністю "Астрая" права власності на будинок охоронця - 2 будівлі (літ. "Е" площею 25,3 кв. м, літ. "Д" площею 27,1 кв. м), будинок адміністрації - одна будівля (літ. "Г" площею 177,1 кв. м), а також докази реєстрації права власності на зазначене майно за продавцем згідно вимог ст. ст. 181, 182, 331 ЦК України.

Таким чином, у Товариства з обмежено відповідальністю "Астрая" не виникло право власності на будинок охоронця - 2 будівлі (літ. "Е" площею 25,3 кв. м, літ. "Д" площею 27,1 кв. м), будинок адміністрації - одна будівля (літ. "Г" площею 177,1 кв. м), тому продати вказане майно відповідачу продавець не міг.

Відповідно до ч. 1 ст. 124 Земельного кодексу України передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно з їх повноваженнями, визначеними статтею 122 цього Кодексу, чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладення договору оренди земельної ділянки.

У відповідності з приписами ст. 126 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, цивільно-правовою угодою щодо відчуження земельної ділянки, укладеною в порядку, встановленому законом, у разі набуття права власності на земельну ділянку за такою угодою, свідоцтвом про право на спадщину; право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державним актом на право постійного користування земельною ділянкою.

Листом Головного управління земельних ресурсів від 19.08.2011 N 03-85/23917 підтверджується, що Київська міська рада не приймала рішення про надання земельної ділянки на вул. Набережно-Печерська дорога, 8 у власність чи користування Комунальному підприємству "Ремонтно-відстійний пункт N 1" та Товариству з обмеженою відповідальністю "Приватбудсервіс".

Таким чином, колегія дійшла висновку про те, що відповідач неправомірно користується земельною ділянкою вул. Набережно-Печерська дорога, 8 за відсутності рішення Київської міської ради про надання її у власність чи користування, а також без наявності документів, які підтверджують право власності чи користування спірною земельною ділянкою.

Відповідно до ст. 212 Земельного кодексу України самовільно зайняті земельні ділянки підлягають поверненню власникам землі або землекористувачам без відшкодування затрат, понесених за час незаконного користування ними. Приведення земельних ділянок у придатний для використання стан, включаючи знесення будинків, будівель і споруд, здійснюється за рахунок громадян або юридичних осіб, які самовільно зайняли земельні ділянки.

За наведених обставин колегія суддів вважає, що судом першої інстанції при прийнятті рішення про відмову в задоволенні вказаних позовних вимог були неправильно застосовані норми матеріального права, тому апеляційна скарга прокурора підлягає задоволенню, а рішення суду першої інстанції від 19.09.2011 підлягає скасуванню з прийняттям нового рішення про задоволення позову.

Відповідно до статті 49 ГПК України та беручи до уваги фактичні обставини виникнення судового спору, судові витрати, пов'язані зі сплатою державного мита, відшкодовуються за рахунок відповідача.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 99, 101 - 105 Господарського процесуального кодексу України, суд постановив:

1. Апеляційну скаргу першого заступника прокурора Печерського району м. Києва в інтересах держави в особі Київської міської ради задовольнити.

2. Рішення господарського суду м. Києва від 19.09.2011 у справі N 47/170 скасувати та прийняти нове рішення.

3. Позов задовольнити повністю.

Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Приватбудсервіс" (02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 18, р/р 26007301000030 в Солом'янській філії АКБ "Мрія", МФО 300960, код ЄДРПОУ 32488539) звільнити земельну ділянку площею 7,8 га, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Печерська дорога, 8.

Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Приватбудсервіс" (02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 18, р/р 26007301000030 в Солом'янській філії АКБ "Мрія", МФО 300960, код ЄДРПОУ 32488539) привести земельну ділянку площею 7,8 га, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Печерська дорога, 8, у придатний для використання стан.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Приватбудсервіс" (02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 18, р/р 26007301000030 в Солом'янській філії АКБ "Мрія", МФО 300960, код ЄДРПОУ 32488539) в дохід Державного бюджету України 85 (вісімдесят п'ять) грн. 00 коп. державного мита, 236 (двісті тридцять шість) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Приватбудсервіс" (02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 18, р/р 26007301000030 в Солом'янській філії АКБ "Мрія", МФО 300960, код ЄДРПОУ 32488539) в дохід Державного бюджету України 42 (сорок дві) грн. 50 коп. державного мита за подачу апеляційної скарги.

5. Доручити господарському суду м. Києва видати наказ на виконання даної постанови суду.

6. Матеріали справи N 47/170 повернути до господарського суду м. Києва.

7. Копію постанови надіслати сторонам та прокуратурі.

 

Головуючий, суддя

С. І. Буравльов

Судді:

В. В. Андрієнко

 

О. В. Вербицька

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали