ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Друга сесія V скликання

РІШЕННЯ

від 16.12.2010 р. N 63

Програма розвитку культури і мистецтва в області на 2011 - 2015 роки

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 90 пункту 5 (в) Бюджетного кодексу України та статті 23 Основ законодавства України про культуру, обласна рада вирішила:

1. Затвердити Програму розвитку культури і мистецтва в області на 2011 - 2015 роки (далі - Програма), що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Качура І. І. та постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, культури, духовності, молодіжної політики, фізкультури і спорту, національних меншин та інформаційної політики (Брензович В. І.).

 

Голова ради

І. Балога

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Закарпатської обласної ради
16.12.2010 N 63

ПРОГРАМА
розвитку культури і мистецтва в області на 2011 - 2015 роки

Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, Основ законодавства України про культуру, законів України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Про музеї та музейну справу", "Про професійних творчих працівників та творчі спілки", "Про Національну програму інформатизації", "Про театри і театральну справу".

Мета та основні завдання Програми

Забезпечення конституційних прав на доступ до надбань культури і мистецтва, до інформаційних ресурсів усіх громадян незалежно від національної чи релігійної приналежності;

забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, зміцнення духовних основ українського суспільства шляхом використання культурної спадщини Українського народу, кращих народних звичаїв, традицій;

створення умов для відродження і розвитку культури української нації, культур національних меншин, які проживають на території області, розвиток зв'язків з українцями, які проживають за кордоном;

збереження нематеріальної культури, активізація досліджень у сфері культури і мистецтва;

зміцнення матеріально-технічної бази, інформатизація, створення умов для розвитку та модернізації інфраструктури галузі культури і мистецтва;

сприяння розвитку музейної справи;

створення умов для розвитку мистецької освіти;

розвиток бібліотечної справи, забезпечення оновлення та збереження інформаційного потенціалу бібліотек області, створення єдиного регіонального інформаційного ресурсу та представництво місцевої інформації у національних і міжнародних інформаційних системах;

збереження та підвищення кваліфікації кадрів, забезпечення молодими фахівцями, надання допомоги установам культури та мистецтва, творчим спілкам, самодіяльним творчим колективам.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів обласного бюджету та в межах наявних фінансових ресурсів передбачених в обласному бюджеті на відповідний рік, а також заінтересованих суб'єктів підприємницької діяльності усіх форм власності, громадських організацій та інших джерел не заборонених законодавством.

Загальний обсяг фінансування Програми становить 122030,8 тис. грн., у тому числі за роками:

у 2011 році - 20320,4 тис. грн.;

у 2012 році - 22428,6 тис. грн.;

у 2013 році - 24364,7 тис. грн.;

у 2014 році - 26325,6 тис. грн.;

у 2015 році - 28591,5 тис. грн.

Заходи щодо реалізації Програми додаються.

Очікуваний результат

Реалізація Програми забезпечить:

зміцнення духовних основ українського суспільства шляхом використання культурної спадщини Українського народу, кращих народних звичаїв, традицій; обрядів; подальший розвиток бібліотечної справи, поліпшення забезпечення бібліотек літературою та періодичними виданнями;

інтеграцію в європейський і світовий культурні процеси, освоєння нових форм і напрямків культурного обміну;

активізацію економічних процесів розвитку культури, ріст недержавних ресурсів, залучених у галузь;

оптимізацію витрат бюджетних засобів, зосередження ресурсів на вирішенні пріоритетних завдань в галузі культури, модернізацію та зміцнення матеріально-технічної бази.

Контроль за ходом виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює управління культури облдержадміністрації за участі центральних та місцевих органів виконавчої влади, відповідальних за виконання заходів Програми

 

Додаток
до Програми

Заходи щодо реалізації Програми розвитку культури і мистецтва в області на 2011 - 2015 роки

N з/п

Проблемні питання галузі культури, вирішення яких потребують державної підтримки

Термін виконання

Відповідальний виконавець

Обсяги фінансування (обласний бюджет) тис. грн.

Очікуваний результат

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

обласний бюджет

інші джерела

обласний бюджет

інші джерела

обласний бюджет

інші джерела

обласний бюджет

інші джерела

обласний бюджет

інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Збереження і розвиток національно-культурної самобутності, народних традицій та звичаїв. Розвиток культур національних меншин та етносів Закарпаття, транскордонного співробітництва та Європейської інтеграції в галузі культури. Співфінансування дольової участі у міжнародних грантових проектах.

2011 - 2015 роки

Управління культури облдержадміністрації

160,0

10,0

200,0

15,0

200,0

20,0

250.00

25,00

300,00

30,00

Забезпечення прав національних меншин та етносів регіону, розширення культурних зв'язків із зарубіжними країнами.

2.

Організація та проведення масових заходів (фестивалі, конкурси, концерти, свята, пленери, ювілеї, вечори пам'яті), наради, конференції, семінари, видавнича діяльність тощо.

2011 - 2015 роки

Управління культури облдержадміністрації

1700,0

100,0

1800,0

110,0

2000,0

120,0

2200,0

130,0

2500,00

140,00

Задоволення духовних потреб населення, забезпечення конституційного права на доступ громадян до духовних надбань культури та мистецтва краю

3.

Надання допомоги творчим спілкам, самодіяльним художнім колективам. Забезпечення їх участі у всеукраїнських мистецьких акціях та за кордоном.

2011 - 2015 роки

Управління культури облдержадміністрації

300,0

-

400,0

100,0

500,0

100,0

600,0

100,0

700,00

150,00

Покращення творчого співробітництва, впливу управління культури на діяльність творчих спілок, художніх самодіяльних колективів.

4.

Розвиток бібліотечної справи: поповнення, збереження фондів, інформатизація бібліотек, створення електронних ресурсів

2011 - 2015 роки

Управління культури облдержадміністрації

450,0

250,0

500,0

250,0

500,0

100,0

550,00

100,0

600,0

100,0

Забезпечення доступу населення до інформації

5.

Забезпечення виплат обласних премій у галузі культури і мистецтва та інших конкурсних винагород

2011 - 2015 роки

Управління культури облдержадміністрації

200,0

-

250,0

-

300,0

-

350,0

-

400,0-

-

Підтримка діячів культури і мистецтва області. Популяризація кращих творів літератури і мистецтва Закарпаття.

6.

Забезпечення державного протекціонізму українському кіномистецтву та державна підтримка розвитку української кінематографії. Надання фінансової підтримки розвитку мережі кіновідеопрокату в області та створенню кінопродукції закарпатських авторів, або ж актуальну крайову тематику.

2011 - 2015 роки

Управління культури облдержадміністрації

180,0

20,0

250,0

20,0

300,0

30,0

350,0

40,0

400,0

40,0

Реалізація державної політики в галузі кінематографії.

7.

Забезпечення підтримки високопрофесійного мистецтва, творчої молоді, оздоровлення творчої молоді та дітей.

2011 - 2015 роки

Управління культури облдержадміністрації

100,0

20,0

110,0

30,0

120,0

40,0

130,00

50,0

150,00

50,00

Поліпшення естетичного виховання, підготовка кадрів та забезпечення передачі народних традицій наступним поколінням, оздоровлення дітей

8.

Поліпшення матеріально-технічної бази установ культури та мистецтва області, придбання сучасної техніки, обладнання, устаткування, меблів, автотранспортних засобів, музичних інструментів, сценічних костюмів для аматорських та професійних колективів, проведення капітальних ремонтів, реконструкції об'єктів культури області.

2011 - 2015 роки

Управління культури облдержадміністрації

1000,0

100,0

1100,0

200,0

1200,0

250,0

1300,0

300,0

1500,00

400,00

Збільшення надходжень платних послуг, краща організація діяльності установ культури і мистецтва обласного підпорядкування. Здійснення капітальних ремонтів, реконструкції, реставрації об'єктів культури області.

9.

Підтримка обласних театрально-видовищних мистецьких закладів культури.

2011 - 2015 роки

Управління культури облдержадміністрації

15079,0

-

16270,0

-

17280,0

-

18250,0

-

19220,0

-

Підтримка професійного мистецтва

10.

Оснащення автоматизованою системою пожежно-охоронною сигналізацією установ культури обласного підпорядкування

2011 - 2015 роки

Управління культури облдержадміністрації

150,0

-

150,0

-

160,0

-

170,0

-

200,0

-

Охорона об'єктів культури обласного підпорядкування

11.

Розвиток музейної справи, охорона, збереження та поповнення музейних фондів, поновлення експозицій.

2011 - 2015 роки

Управління культури облдержадміністрації

100,0

50,0

200,0

60,0

500,0

150,0

700,0

150,0

900,0

150,0

Підтримка музейної справи Закарпаття.

12.

Інформатизація установ культури і мистецтва, придбання оргтехніки, програмного забезпечення тощо.

2011 - 2015 роки

Управління культури облдержадміністрації

100,0

-

150,0

-

200,0

-

250,00

-

300,00

-

Доступ до духовних надбань світової культури, включення установ культури та мистецтва до всеукраїнської інформації мережі, пропаганда культури і мистецтва

13.

Охорона, розвиток та збереження нематеріальної традиційної культури області. Організація вивчення фольклорно-етнографічних особливостей краю, фіксація на нових носіях. Видавництво спеціальної літератури, випуск інформаційних рекламних, концертних CD та відеодисків провідних мистецьких колективів області. Збереження і поповнення архіву музичних творів Закарпаття в друкованих та електронних носія.

2011 - 2015 роки

Управління культури облдержадміністрації

150,0

10,0

150,0

15,0

175,0

15,0

200,00

20,0

220,0

25,0

Реалізація політики в галузі збереження культурно-мистецьких надбань, створення умов для розвитку культур національних меншин, відродження і розвиток народної творчості

14.

Підтримка діяльності редколегії "Зводу пам'яток історії і культури Закарпатської області"

2011 - 2015 роки

Управління культури облдержадміністрації

91,4

-

98,6

-

104,7

-

110,6

-

116,5

-

Забезпечення збору, наукової обробки і підготовки до видання Зводу пам'яток історії і культури Закарпатської області.

 

УСЬОГО:

 

 

19760,4

560,0

21628,6

800,0

23489,7

825,0

25360,6

915,0

27406,5

1085,0

 

 

Заступник голови ради

А. Сербайло

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали