НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 27.02.2012 р. N 19-201/2014-2310

Генеральний департамент грошово-кредитної політики
Департамент аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку

Територіальним управлінням НБУ
Центральній розрахунковій палаті НБУ
Департаменту інформаційних технологій НБУ
Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій НБУ
Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
Банкам України

Роз'яснення щодо особливостей заповнення статистичних звітів про валютні операції банків

ТЕРМІНОВО!

У зв'язку зі змінами, внесеними у Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (далі - Правила), затвердженими постановою Правління Національного банку України від 12.12.2011 N 438 (Постанова N 438) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.01.2012 за N 37/20350), на запити банків надаємо пояснення щодо особливостей складання окремих звітів та порядку їх подання до Національного банку України:

1) щодо строків подання звітів за лютий 2012 року за формами N 502, 503, 504 у зв'язку з перенесенням робочих днів:

- N 503:

- банки - юридичні особи надають територіальним управлінням НБУ до 13.03.2012 року;

- територіальні управління НБУ надають до Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку до 14.03.2012 року.

- N 504:

- банки - юридичні особи надають територіальним управлінням НБУ до 14.03.2012 року;

- територіальні управління НБУ надають до Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку до 15.03.2012 року.

- N 502:

- банки - юридичні особи надають територіальним управлінням НБУ до 15.03.2012 року;

- територіальні управління НБУ надають до Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку до 16.03.2012 року.

2) щодо складання звіту за формою N 503:

а) починаючи зі звіту за лютий 2012 року (звітна дата 01.03.2012) звіт надається із заповненням нових рядків 5а, 8а та 22а:

- за кредитами, отриманими банками, починаючи зі звітної дати 01.03.2012 року, звіт має включати повну інформацію про нараховані та несплачені процентні платежі, строк сплати яких ще не настав, за період з початку 2012 року;

- за кредитами, отриманими позичальниками небанківського сектору, звіт має включати інформацію про нараховані та несплачені процентні платежі, строк сплати яких ще не настав, по кредитних договорах, які були зареєстровані в територіальних управліннях НБУ після 31.01.2012 року;

б) у рядку 8а відображаються нараховані процентні платежі, строк сплати яких ще не настав.

Якщо умовами кредитного договору передбачено використання плаваючої процентної ставки, для розрахунку процентних платежів використовується відповідна ставка, яка діяла на звітну дату. Після настання строку сплати нарахованих процентів відбувається їх коригування за фактичною ставкою;

в) до окремого повідомлення та/або до внесення змін до Пояснення щодо заповнення звіту формування даних рядків 19 та 22а здійснюється без урахування формул, наведених в дужках;

г) до окремого повідомлення та/або до внесення змін до Пояснення щодо заповнення звіту, перевірка коректності заповнення даних рядка 22 здійснюється за даними першої формули, наведеної в дужках.

3) щодо складання звіту за формою N 527:

а) у разі повернення коштів протягом одного звітного періоду інформація про надходження/видачу готівкових коштів у звіті не відображається;

б) якщо протягом одного дня фізична особа внесла на рахунок готівкову іноземну валюту і здійснює операцію, зазначену у рядках 1.5.2 - 1.5.6, то такі операції відображаються у рядках 1.5.2 - 1.5.6. Якщо за один день клієнтом здійснюється така операція на суму, більшу, ніж було внесено за цей день на його рахунок, то в рядках 1.5.2 - 1.5.6 звіту зазначається сума фактично прийнятої від нього готівкової іноземної валюти за день. Якщо ж за один день клієнт здійснює операції, зазначені в п. 1.5.2 - 1.5.6, на суму валюти, меншу, ніж була внесена за цей день на його рахунок, то в рядках 1.5.2 - 1.5.6 звіту зазначається сума операції, а залишок, який утворився між сумами внесеної та використаної готівкової іноземної валюти, відображається у рядку 1.5.1.

4) щодо складання звіту за формою N 552:

а) інформація про виконання банками гарантійних зобов'язань відображається з даними клієнтів-боржників із зазначенням у колонці 6 звіту коду мети операції клієнта-боржника, за якою настав гарантійний випадок;

б) у разі консолідації за кодом мети та країни операцій одного клієнта, здійснених протягом одного дня, колонка 4 звіту заповнюється згідно із загальними вимогами до складання звіту з урахуванням принципу максимальної ідентифікації клієнтів, за дорученням чи на користь яких банк здійснює ті чи інші операції;

в) інформація про продаж іноземної валюти у звіті відображається за датою валютування іноземної валюти;

г) у колонці 8 звіту зазначається код країни фактичного місцезнаходження платника коштів (країни, з якої надійшли кошти);

д) у разі якщо клієнт поставив товар нерезиденту на умовах кредитування (відстрочки платежу за отриманий товар та під процент):

- погашення заборгованості відображається з кодом 01 - на користь резидента-експортера (колонка 6) та цифровим кодом кредитної операції 999 (колонка 7);

- у разі якщо сума процентів за таким кредитом надходить окремою сумою, така операція відображається з кодом 23 - надходження за користування кредитом (колонка 6) та цифровим кодом кредитної операції 999 (колонка 6) із наданням відповідного пояснення у колонці 9;

е) розрахунки за договором фінансового лізингу, укладеним між резидентом та нерезидентом, у звіті відображаються:

- за кодом мети надходження 06 як погашення кредиту (колонка 6) та цифровим кодом кредитної операції 999 у колонці 7;

- у разі якщо сума процентів за фінансовим лізингом надходить окремою сумою, така операція відображається з кодом мети надходження 23 як надходження за користування кредитом (колонка 6) та цифровим кодом кредитної операції 999 у колонці 7 із наданням відповідного пояснення у колонці 9;

є) операції з оплати за використання прав інтелектуальної власності (роялті) відображаються як неторговельні операції з кодом мети надходження іноземної валюти 09.

5) щодо складання звіту за формою N 555:

а) враховуючи виключення коду 25 з переліку цифрових кодів мети переказу іноземної валюти, усі операції, пов'язані з імпортом товарів, відображаються з кодом мети переказу 21, в тому числі по експедиційних послугах;

б) у разі консолідації за кодом мети та країни операцій одного клієнта, здійснених протягом одного дня, колонка 3 звіту заповнюється згідно із загальними вимогами до складання звіту з урахуванням принципу максимальної ідентифікації клієнтів, за дорученням яких банк здійснює ті чи інші операції;

в) у колонці 7 звіту зазначається код країни фактичного місцезнаходження отримувача коштів (країни, до якої надійшли кошти);

г) у разі якщо клієнт отримав товар від нерезидента на умовах кредитування (відстрочки платежу за отриманий товар та під процент):

- погашення заборгованості за товар відображається з кодом 21 - імпортна операція (колонка 5) та цифровим кодом кредитної операції 999 (колонка 6) із наданням відповідного пояснення у колонці 10;

- у разі якщо сума процентів за таким кредитом сплачується окремою сумою, така операція відображається з кодом 33 - переказ за операцією з перерахування коштів за користування кредитом (колонка 5) та цифровим кодом кредитної операції 000 (колонка 6) із наданням відповідного пояснення у колонці 10;

д) розрахунки за договором фінансового лізингу, укладеним між резидентом та нерезидентом, у звіті відображаються:

- за кодами мети переказу відповідних кредитних операцій 23, 24, 34 або 35 (в залежності від контрагентів) як погашення кредиту (колонка 5) та цифровим кодом кредитної операції 000;

- у разі якщо сума процентів за фінансовим лізингом сплачується окремою сумою, така операція відображається з кодом мети переказу 33 як переказ за користування кредитом (колонка 5) та цифровим кодом кредитної операції 000 у колонці 6 із наданням відповідного пояснення у колонці 10;

е) операції з оплати за використання прав інтелектуальної власності (роялті) відображаються як неторговельні операції з кодом мети переказу іноземної валюти 31.

6) додатково звертаємо увагу, що інформація надається за фактом здійснення розрахунків (списання/зарахування коштів по рахунках банку). Наприклад, у звітах за формами N 552 та N 555 відображається не розміщення грошового покриття за акредитивом, а розкриття акредитива згідно з умовами зовнішньоекономічного контракту від імені клієнта, за дорученням якого було відкрито акредитив.

 

Перший заступник Голови

Ю. В. Колобов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали