ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 12.04.2011 р. N 1874/0340-6-7

Міністерству економічного розвитку і торгівлі України
вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008

Щодо аналізу ефективності заходів, що здійснювалися суб'єктами первинного фінансового моніторингу протягом I кварталу 2011 року

Держфінмоніторинг, керуючись пунктами 10 і 17 частини другої статті 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон), проаналізував ефективність заходів, що здійснювалися суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які відносяться до сфери регулювання і нагляду Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - суб'єкти) та відповідно до вимог Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству економіки України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, затвердженого наказом Державного комітету фінансового моніторингу України і Міністерства економіки України від 11.08.2010 року N 134/996, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.09.2010 року за N 773/18068, повідомляє наступне.

1. На виконання пункту 1 частини другої статті 6 Закону товарні біржі зобов'язані стати на облік у Держфінмоніторингу як суб'єкти у спосіб, встановлений Порядком взяття на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації ними фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, і подання Державній службі фінансового моніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 N 747 (далі - Порядок).

Станом на 01.04.2011 року на обліку в Держфінмоніторингу знаходяться 250 суб'єктів - товарних бірж, з яких 211 наявні в переліку юридичних осіб, що мають код організаційно-правової форми 915 (товарна біржа), наданих Держкомпідприємництвом.

Держфінмоніторинг листом від 19.01.2011 N 228/0340-6-7 надав Міністерству економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство) перелік суб'єктів первинного фінансового моніторингу - товарних бірж, які станом на 01.01.2011 року не стали на облік в Держфінмоніторингу.

Проте станом на 01.04.2011 жодна із зазначених товарних бірж не стала на облік в Держфінмоніторингу як суб'єкт.

Просимо Міністерство у відповідності до вимог пункту 4 частини другої статті 14 Закону вжити заходів, спрямованих на виконання суб'єктами вимог Закону, зокрема постановки на облік у Держфінмоніторингу. Про результати проведеної роботи просимо повідомити Держфінмоніторинг.

2. Статтею 6 Закону на товарні біржі як на суб'єктів покладено обов'язок, зокрема щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, їх реєстрації та подання інформації про них до Держфінмоніторингу.

Слід відмітити, що протягом першого кварталу 2011 року до Держфінмоніторингу надійшла інформація лише про одну фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, від однієї товарної біржі. При цьому, вказана інформація надана до Держфінмоніторингу з помилкою.

Незначна кількість повідомлень може свідчити про недостатнє розуміння керівниками товарних бірж та працівниками, відповідальними за проведення фінансового моніторингу, завдань та обов'язків, що покладені на них Законом та відповідальності, яка наступає за невиконання вимог цього Закону.

3. З метою реалізації вимог статті 17 Закону Держфінмоніторингом прийнято наказ від 07.10.2010 року N 183 "Про затвердження Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції".

Даний Перелік осіб (зміни до нього), у відповідності до Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, який затверджено наказом Держфінмоніторингу від 27.08.2010 N 149, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.09.2010 за N 818/18113, доводиться до відома суб'єктів шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.

У I кварталі 2011 року Держфінмоніторингом було прийнято 7 наказів про внесення змін до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції від 24.01.2011 N 5, від 28.01.2011 N 12, від 11.02.2011 N 19, від 10.03.2011 N 29, від 11.03.2011 N 30, від 25.03.2011 N 36 та від 28.03.2011 N 38, які розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.

Перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в актуальному стані можна знайти на веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) за адресою: Протидія тероризму/ Перелік осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

У той же час Держфінмоніторинг вважає за необхідне під час здійснення перевірок суб'єктів звертати увагу на:

своєчасність постановки суб'єктів на облік у Держфінмоніторингу;

виявлення фактів неподання суб'єктами фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

виявлення фактів несвоєчасного подання (реєстрації) суб'єктами фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

За результатами здійсненого аналізу помилок, які були допущені суб'єктами первинного фінансового моніторингу у 2010 році при поданні інформації до Держфінмоніторингу, підготовлено та надаються для врахування в роботі та розміщення на веб-сайті Міністерства Рекомендації щодо заповнення окремих полів форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, що додаються.

Додаток: на 15 арк. в 1 прим.

 

Перший заступник Голови
Державної служби
фінансового моніторингу України

О. Ю. Фещенко

 

Додаток

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо заповнення окремих полів форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу

21 серпня 2010 року набрав чинності Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон).

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону суб'єкти первинного фінансового моніторингу (крім банків) зобов'язані стати на облік у Держфінмоніторингу, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Частиною третьою статті 12 Закону визначено, що порядок реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також подання Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, встановлюється Кабінетом Міністрів України - для суб'єктів первинного фінансового моніторингу (крім банків).

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 N 747 затверджено Порядок взяття на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації ними фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, і подання Державній службі фінансового моніторингу України інформації про зазначені та інші фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму (далі - Порядок).

На виконання вимог Порядку наказом Держфінмоніторингу від 26.08.2010 N 148 "Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення" затверджено нові форми обліку та подання інформації, а також Інструкцію щодо їх заповнення.

Відповідно до вказаного наказу суб'єкти первинного фінансового моніторингу (далі - суб'єкти) при поданні інформації до Держфінмоніторингу використовують наступні форми:

N 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)";

N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу";

N 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу".

Держфінмоніторингом здійснено аналіз помилок, що були допущені у 2010 році суб'єктами - небанківськими установами при поданні на паперових носіях та в електронному вигляді інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та за його результатами повідомляється.

У 2010 році відсоток наданих до Держфінмоніторингу повідомлень про фінансові операції з помилками від загальної кількості повідомлень в електронному вигляді склав - 3,26 % та відповідно на паперових носіях - 34,5 %.

Типові помилки при поданні інформації у електронному вигляді

У повідомленнях, надісланих в електронному вигляді, найбільше помилок пов'язано з дублюванням назви файлу, коли суб'єкт, не дочекавшись від Держфінмоніторингу файлу-квитанції про взяття або не взяття даного повідомлення на облік, надсилав декілька разів той самий файл-повідомлення.

Також, були виявлені помилки, пов'язані з:

- відсутністю обов'язкових реквізитів або неправильним їх заповненням в повідомленнях про фінансові операції;

- неправильним визначенням типу особи, що має відношення до фінансової операції, зокрема відсутністю інформації хоча б про одного "клієнта" або "контрагента".

Значна частина помилок пов'язана з несвоєчасністю поновлення ключа (ключів) електронного цифрового підпису.

У зв'язку з цим, суб'єктам рекомендується постійно здійснювати перевірку чинності ключа (ключів) електронного цифрового підпису та вчасно їх оновлювати.

Крім того, незначна кількість помилок пов'язана з тим, що суб'єкти не зазначають реквізити фінансової операції, яка корегується.

Типові помилки при поданні інформації на паперових носіях

При поданні до Держфінмоніторингу інформації на паперових носіях, суб'єкти допускають помилки, пов'язані з:

невірним заповненням полів форми N 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)";

незаповненням полів у формах N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" і N 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу";

неспівпадінням інформації у відповідних полях форм N 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)", N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" і N 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу";

незаповненням полів 690, 700 у формі N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу", у випадку корегування інформації про фінансову операцію та полів 451, 452, 453 при повторному наданні інформації про фінансову операцію, що не взята на облік;

невірним визначенням відношення особи до фінансової операції.

Крім того, незначна кількість помилок пов'язана з порушенням правил заповнення полів - збільшенням або зменшенням встановленого формату та довжини полів (зміною геометричних розмірів) у формах N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" і N 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу".

1. Рекомендації щодо заповнення форми N 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)"

У першу чергу слід врахувати, що форми обліку і подання інформації заповнюються шляхом внесення кодів у відповідні поля з використанням довідників кодів, які містяться в додатках до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу (далі - Інструкція), затвердженої наказом Держфінмоніторингу від 26.08.2010 N 148 (далі - Наказ).

Форма N 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)" (далі - форма N 1-ФМ) подається до Держфінмоніторингу безпосередньо суб'єктом - юридичною особою при постановці на облік юридичної особи чи відокремленого підрозділу та у інших випадках, визначених Інструкцією.

При наданні до Держфінмоніторингу форми N 1-ФМ з кодом виду повідомлення "1" - "первинне" з інформацією про суб'єкта - юридичну особу заповнюються розділи:

I "Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу";

II "Загальні відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу";

III "Додаткові відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу";

V "Відомості про відповідального (відповідальних) працівника (працівників)".

Розділ IV "Відомості про відокремлений підрозділ" не заповнюється (у полях у кожній клітині ставиться символ "-" (прочерк)).

При наданні суб'єктом до Держфінмоніторингу форми N 1-ФМ з кодом виду повідомлення "1" - "первинне" з інформацією про відокремлений підрозділ - заповнюються розділи:

I "Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу";

IV "Відомості про відокремлений підрозділ";

V "Відомості про відповідального (відповідальних) працівника (працівників)".

Розділи II "Загальні відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу" та III "Додаткові відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу" не заповнюються (у полях у кожній клітині ставиться символ "-" (прочерк), У цьому випадку у полі 060 "Тип суб'єкта (код), відомості про який подаються" для філії (структурного підрозділу) вказується "4".

При поданні форми N 1-ФМ вперше, у полі 040 "Вид повідомлення (код)" слід проставляти код "1" - "первинне" (згідно з Довідником кодів видів повідомлень - додаток 6 до Інструкції).

Якщо при першому поданні форми N 1-ФМ допущена помилка і форма не взята на облік, то у полі 040 "Вид повідомлення (код)" слід проставляти "3" - "виправлення первинного".

Код "2" - "коригуюче" у полі 040 форми N 1-ФМ вказується після того, як форма N 1-ФМ для даного суб'єкта чи відокремленого підрозділу взята на облік Держфінмоніторингом з кодом "1" - "первинне" або у випадку, коли форма N 1-ФМ взята на облік з кодом "3" - "виправлення первинного".

Подання форми 1-ФМ у разі зміни інформації, яка стала підставою для взяття на облік

При поданні форми N 1-ФМ додатково (наприклад, у разі зміни відповідального працівника) після того як форма N 1-ФМ для даного суб'єкта чи відокремленого підрозділу взята на облік Держфінмоніторингом, у полі 040 "Вид повідомлення (код)" слід проставляти код "2" - "коригуюче". При цьому, повинні бути задані поля 050 "Обліковий ідентифікатор суб'єкта" - для суб'єкта юридичної особи або відповідно 051 "Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу" - для відокремленого підрозділу суб'єкта.

За період, який аналізувався, з невірно заповненим полем 040 "Вид повідомлення (код)" надіслано 9 % повідомлень від загальної кількості повідомлень, надісланих з помилками.

Слід зазначити, що поля 050 "Обліковий ідентифікатор суб'єкта" - для суб'єкта юридичної особи та відповідно 051 "Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу" - для відокремленого підрозділу суб'єкта обов'язково повинні бути задані при кожному подані форми 1-ФМ, за винятком першого подання форми N 1-ФМ при реєстрації суб'єкта юридичної особи чи відокремленого підрозділу суб'єкта (тоді відповідно у полях 050, 051 проставляються прочерки).

Повідомлення, пов'язані з невірним заповненням полів 050, 051, складають 4,9 % від загальної кількості повідомлень, надісланих з помилками.

Подання форми N 1-ФМ про відновлення діяльності суб'єкта (відокремленого підрозділу)

При відновленні діяльності суб'єкта (за умови, що збереглися всі основні реквізити (код ЄДРПОУ та інші)), необхідно повторно подати форму N 1-ФМ, до якої додати супровідний лист довільної форми з інформацією про відновлення діяльності суб'єкта. При цьому, у полі 040 "Вид повідомлення (код)" форми N 1-ФМ зазначається код "2" - "коригуюче".

У цьому випадку для юридичної особи суб'єкта заповнюється розділ I. У полі 101 "Вид суб'єкта (код)" необхідно вказати значення коду згідно з Довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу, визначеним у додатку 5 до Інструкції, а у полі 109 "Коментар до виду суб'єкта" вказати підстави поновлення діяльності.

У випадку відновлення діяльності відокремленого підрозділу суб'єкта заповнюється розділ I, поля 320, 330, При цьому, у полі 361 "Вид суб'єкта (код)" необхідно вказати значення коду згідно з Довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу, визначеним у додатку 5 до Інструкції, а у полі 369 "Коментар до виду суб'єкта" вказати підстави поновлення діяльності.

Одночасно у розділі V форми N 1-ФМ вказуються відомості про призначення відповідального працівника та (у разі наявності) відомості про особу, що тимчасово виконує його обов'язки.

За результатами аналізу типових помилок, що допускаються суб'єктами при поданні форми 1-ФМ, надаємо наступні рекомендації:

1. Поле 031 "Номер вихідної реєстрації форми 1-ФМ". У цьому полі обов'язково вказується вихідний номер кореспондентської нумерації у суб'єкті.

2. Поле 050 "Обліковий ідентифікатор суб'єкта". При поданні до Держфінмоніторингу форми N 1-ФМ, у тому числі про відокремлений підрозділ, поле 050 заповнюється обов'язково, за винятком першого подання форми N 1-ФМ про суб'єкта.

3. Поле 051 "Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу". При поданні до Держфінмоніторингу форми N 1-ФМ з інформацією про відокремлений підрозділ, поле 051 заповнюється обов'язково, за винятком першого подання форми N 1-ФМ про відокремлений підрозділ суб'єкта.

4. Поле 060 "Тип суб'єкта (код) відомості про який подаються" заповнюється відповідно до Довідника кодів типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу, визначеного у додатку 7 до Інструкції. Наприклад, поле 060 матиме вигляд для юридичної особи - "1", для філії (структурного підрозділу) - "4"; для представництва - "5". За період, який аналізувався, суб'єктами при заповненні даного поля здійснено 2,4 % помилок від загальної кількості повідомлень, надісланих з помилками.

5. Поле 100 "Вид суб'єкта (код)". У полях 101 - 103 указується код (коди) виду суб'єкта первинного фінансового моніторингу згідно з Довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу, визначеного у додатку 5 до Інструкції. Наприклад, поле 101 матиме вигляд для страхової установи - "3110", для страхового брокера - "3120", для ломбарду - "3310", для кредитної спілки - "3410", для адміністратора недержавного пенсійного фонду (діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів) - "3710", для торгівців цінними паперами (діяльність по випуску та обігу цінних паперів) - "4310", для торгівця-зберігача (діяльність по випуску та обігу цінних паперів, депозитарна діяльність зберігача) - "4410", для емітента (діяльність щодо ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів) -"4510", для компаній з управління активами (діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування, діяльність з управління активами недержавних пенсійних фондів) - "4610", для нотаріусів - "7210", для аудиторів - "7320", для операторів поштового зв'язку - "9310".

6. У разі якщо суб'єкт припиняє свою діяльність, то в полі 101 проставляються чотири нулі, а в полі 109 "Коментар до виду суб'єкта" вказуються підстави припинення діяльності суб'єкта (номер та дата наказу, рішення, назва органу (установи), що їх видав, тощо).

7. Поле 360 "Вид суб'єкта (код)". У полях 361 - 363 указуються код (коди) виду відокремленого підрозділу згідно з Довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу, визначеним у додатку 5 до Інструкції, У разі якщо відокремлений підрозділ припиняє свою діяльність то в полі 361 проставляються чотири нулі, а в полі 369 "Коментар до виду суб'єкта" указуються підстави припинення діяльності відокремленого підрозділу (номер та дата наказу, рішення, назва органу (установи), що їх видав, тощо).

8. Дата наказів про призначення у полях 530, 610 та звільнення у полі 680 не може бути пізніше ніж дата вихідної реєстрації форми N 1-ФМ у полі 030.

9. При заповненні розділів II та III слід врахувати, що інформація у підрозділі "Місцезнаходження або місце проживання" (адреса місця реєстрації суб'єкта) розділу II та у розділі III "Місце фактичного здійснення діяльності" (адреса фактичного місцезнаходження суб'єкта) може співпадати. Якщо зазначена інформація співпадає, при поданні до Держфінмоніторингу форми N 1-ФМ з кодом виду повідомлення "первинне", необхідно вказати однакову інформацію в підрозділі "Місцезнаходження або місце проживання" розділу II та в розділі III "Місце фактичного здійснення діяльності".

10. У колі в правому нижньому куті форми N 1-ФМ проставляється зразок відбитка печатки суб'єкта (для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово без утворення юридичної особи - у разі наявності) або відокремленого підрозділу (у разі надання права відокремленому підрозділу самостійно подавати до Держфінмоніторингу інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу).

11. Форма N 1-ФМ підписується керівником суб'єкта із зазначенням таких відомостей:

- повне найменування посади;

- прізвище, ім'я та по батькові керівника.

Підпис засвідчується відбитком печатки суб'єкта з одночасним проставлянням у колі в правому нижньому куті форми N 1-ФМ зразка відбитка печатки суб'єкта (для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово без утворення юридичної особи - у разі наявності) або відокремленого підрозділу, відомості про які містить форма N 1-ФМ.

Отже, у формі N 1-ФМ має бути два відбитка печатки.

За період, який аналізувався, суб'єктами надано 18,6 % форм N 1-ФМ з неправильно проставленими печатками або їх відсутністю.

2. Рекомендації щодо заповнення полів у формах N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" та N 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу"

Найбільше помилок, які допущені суб'єктами при поданні інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, пов'язані з незаповненням обов'язкових полів у формах N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" і N 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу".

За період, який аналізувався, з таким типом помилок суб'єктами надіслано 36 % повідомлень про фінансові операції.

При заповненні форми N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" (далі - форма N 2-ФМ) необхідно врахувати, що форма N 2-ФМ формується із послідовних записів про фінансову операцію. При цьому, кожен запис складається із заповнених бланків форми N 2-ФМ за відповідними розділами. Усі записи (сторінки) форми N 2-ФМ нумеруються послідовно та мають наскрізну нумерацію.

Слід відмітити, що виправлення даних, внесених до форми N 2-ФМ, не допускається. У разі допущення у формі N 2-ФМ помилки (помилок) необхідно анулювати помилковий запис у формі N 2-ФМ щодо відповідної фінансової операції, а виправлений запис про фінансову операцію внести під новим номером. Анулювання запису фіксується шляхом внесення слова "АНУЛЬОВАНО" у поле "Додаткова інформація" розділу IV форми N 2-ФМ, у якій суб'єктом допущено помилку. Новий запис у формі N 2-ФМ повинен містити порядковий номер за загальною наскрізною нумерацією записів (поле 470 "Порядковий номер реєстрації фінансової операції у реєстрі").

Розділ IV "Додаткова інформація" заповнюється у разі необхідності надання суб'єктом (відокремленим підрозділом) до Держфінмоніторингу додаткової інформації, яка стосується фінансової операції та/або про мотивовану підозру стосовно того, що фінансова операція здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму і не знайшла свого відображення у попередніх розділах.

За результатами аналізу слід зазначити, що найбільше помилок допускається суб'єктами при заповненні обов'язкових для заповнення полів форми N 2-ФМ, а саме:

- поле 200 "Номер телефону (з кодом населеного пункту)", поле 220 "Тип суб'єкта (код)", поле 240 "Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО)", поле 250 "Скорочена назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу", поле 260 "Обліковий ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу", поле 290 "Поштовий індекс", поле 300 "Населений пункт", поле 350 "Номер телефону (з кодом населеного пункту)", поле 440 "Дата здійснення повідомлення".

Наприклад, номер телефону у Тернополі 762344 матиме вигляд:

0


3


5


2


7


6


2


3


4


4


 

- поле 280 "Область (код та назва)" заповнюється згідно з Довідником кодів областей України, визначеним у додатку 11 до Інструкції, у разі якщо у полі 270 "Країна (код та назва)" значення "Україна".

Для Полтавської області поле 280 матиме вигляд:

5


3


Полтавська

 

- поля 370 - 410 в підрозділі "Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було зареєстровано фінансову операцію" розділу I повинні бути задані при кожному поданні форми 2-ФМ.

- поле 460 "Черговий номер фінансової операції у повідомленні". При заповненні цього поля необхідно враховувати кількість форм N 2-ФМ, які додаються до форми N 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу" (далі - форма N 4-ФМ). Якщо у складі форми N 4-ФМ надається інформація про одну фінансову операцію, то поле 460 матиме вигляд:

-


1


 

Помилки щодо заповнення чергового номера фінансової операції в повідомленні (поле 460) складають 1 % від загальної кількості повідомлень, надісланих з помилками.

- поле 490 "Ознака можливості відношення фінансової операції до фінансування тероризму" обов'язково повинно бути задано і приймає значення: 1 - за відсутності ознак відношення фінансової операції до фінансування тероризму; 2 - якщо учасником фінансової операції або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, та операцію зупинено; 3 - в інших випадках відношення фінансової операції до фінансування терористичної діяльності.

У разі якщо суб'єкт у полі 490 "Ознака можливості відношення фінансової операції до фінансування тероризму" форми N 2-ФМ вказує "2" то у полі 590 "Ознака здійснення фінансової операції (код)" необхідно вказати код "4" (Довідник кодів ознак здійснення фінансових операцій - додаток 10 до Інструкції).

- поля 540, 550, 560 обов'язково повинні бути задані. При цьому, у полі 540 "Код валюти/банківського металу" вказується код валюти або банківського металу, з використанням яких була проведена фінансова операція, відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 за N 34.

Для операції, проведеної в гривнях, поле 540 матиме вигляд:

9


8


0


 

У полі 550 "Сума фінансової операції у валюті проведення (вага банківського металу в грамах)" вказується цифрами сума операції в іноземній валюті або вага банківського металу в грамах. Якщо операція проводилась у гривнях - у полі 550 вказується сума в гривнях.

У полі 560 "Сума фінансової операції у гривневому еквіваленті" вказується цифрами сума операції в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день проведення операції.

- поле 600 "Код виду фінансової операції" заповнюється суб'єктом у порядку, визначеному додатком 1 до Інструкції. Повідомлення, що стосуються невірного заповнення поля 600, складають 15,4 % від загальної кількості повідомлень, наданих з помилками.

- поля 611 - 614 повинні бути задані обов'язково, якщо фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу. При цьому, необхідно вказати одну або декілька ознак фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, визначених у додатку 2 до Інструкції.

- поля 631 - 634 повинні бути задані обов'язково, якщо фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу. При цьому, необхідно вказати одну або декілька ознак фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, визначених у додатку 3 до Інструкції.

- поля 620, 640 - коментар до ознаки (ознак) фінансової операції, що підлягає обов'язковому/внутрішньому фінансовому моніторингу, обов'язково повинні бути задані, якщо заповнені поля 611 - 614 та 631 - 634 відповідно.

Кількість учасників, зазначених у полі 500 "Кількість учасників фінансової операції" форми N 2-ФМ, повинна співпадати з кількістю наданих відомостей про учасників фінансової операції (розділ III форми N 2-ФМ). Окремо для кожного учасника операції заповнюється розділ III форми N 2-ФМ. При цьому, у заголовку розділу III форми N 2-ФМ проставляється номер учасника фінансової операції. Наприклад, для першого учасника фінансової операції поле матиме наступний вигляд:

Розділ III. Відомості N

-


-


-


-


1


про учасника операції

- поле 710 "Кількість аркушів доданих документів". Якщо суб'єкт не долучає до повідомлення про фінансову операцію, що подається до Держфінмоніторингу, будь-яких документів, то у полі в останній клітині проставляється символ "0" (нуль), а у вільних клітинах символ "-" (прочерк) і поле матиме наступний вигляд:

-


-


-


-


0


 

Поле 710 "Кількість аркушів доданих документів" обов'язково повинно бути задано. Проставляння символу "-" (прочерк) у всіх клітинах не допускається.

При поданні форми N 4-ФМ слід пам'ятати, що дана форма може містити відомості щодо декількох фінансових операцій, які здійснюються з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Форма N 4-ФМ, що містить відомості про фінансові операції, що пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій, повинна містити відомості лише про такі фінансові операції.

Форма N 4-ФМ підписується особисто працівником суб'єкта (відокремленого підрозділу), відповідальним за проведення фінансового моніторингу, або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, із зазначенням повного найменування посади, прізвища, імені та по батькові. Підпис засвідчується відбитком печатки суб'єкта (відокремленого підрозділу).

На кожну фінансову операцію (форма N 2-ФМ) з наданої форми N 4-ФМ Держфінмоніторинг надсилає суб'єкту (відокремленому підрозділу) форму N 5-ФМ "Повідомлення про взяття фінансової операції на облік або про відмову від взяття на облік Держфінмоніторингом" (далі - форма 5-ФМ) (якщо інформація про фінансову операцію подається в паперовому вигляді) і повідомлення-квитанцію (якщо інформація про фінансову операцію подається в електронному вигляді).

Якщо Держфінмоніторингом виявлені помилки у формі N 4-ФМ то всі витяги з форми N 2-ФМ, що були долучені до цієї форми N 4-ФМ, вважаються не взятими на облік. У цьому разі суб'єкт (відокремлений підрозділ) після отримання форми 5-ФМ формує нову форму N 4-ФМ з виправленими помилками та надсилає її разом з формою N 2-ФМ до Держфінмоніторингу.

У випадку, якщо суб'єкт (відокремлений підрозділ) отримав форму 5-ФМ про відмову у взятті на облік Держфінмоніторингом інформації щодо окремої фінансової операції, необхідно анулювати відповідний запис у формі N 2-ФМ, внести цю фінансову операцію з виправленими помилками під новим номером у форму N 2-ФМ та надати Держфінмоніторингу її у складі нової форми N 4-ФМ.

При цьому, значення поля 040 "Кількість фінансових операцій у повідомленні" форми N 4-ФМ повинно співпадати з кількістю наданих у повідомлені форм N 2-ФМ.

Якщо форма N 2-ФМ ведеться в електронному вигляді, тоді до 5 числа кожного наступного місяця всі нові записи роздруковуються, усі сторінки засвідчуються підписом керівника або відповідального працівника. Роздруковані сторінки складаються в хронологічному порядку, прошнуровуються, засвідчуються підписом керівника або відповідального працівника, скріпленим печаткою. На першій сторінці зазначається кількість сторінок, перша та остання дата внесення інформації.

У разі неможливості у встановлені строки внести інформацію про фінансову операцію у реєстр (форма 2-ФМ), який ведеться в електронному вигляді, інформація вноситься на паперових носіях.

3. Рекомендації щодо усунення неспівпадіння інформації в полях при заповненні форм N 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)", N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" та N 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу"

Суб'єктами допущено 5,51 % помилок, які стосуються неспівпадіння інформації у відповідних полях форм N 1-ФМ, N 2-ФМ, N 4-ФМ.

Відомості про суб'єкта (відокремлений підрозділ), який надає інформацію за формою N 4-ФМ, повинні співпадати з відомостями, наданими у формі N 1-ФМ.

У разі зміни інформації, яка стала підставою для взяття суб'єкта (відокремленого підрозділу) на облік, суб'єкт протягом трьох робочих днів з дати настання таких змін подає Держфінмоніторингу відповідну інформацію за формою 1-ФМ. Така інформація може подаватися на паперових носіях або в електронному вигляді.

У разі подання повідомлення про фінансову операцію з новими реквізитами суб'єкта (відокремленого підрозділу) за умови, що реквізити суб'єкта, взяті на облік Держфінмоніторингом, залишаються незмінені, фінансова операція не береться на облік у зв'язку з неспівпадінням інформації у формах N 1-ФМ та N 4-ФМ. Найбільш поширеною помилкою такого типу є неспівпадіння інформації про адресу фактичного місцезнаходження суб'єкта та відомостей про відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, наданої у розділах III, V форми N 1-ФМ з інформацією, яка надається у формі N 4-ФМ.

У формі N 2-ФМ поле 430 "Номер повідомлення" та поле 440 "Дата здійснення повідомлення" повинні співпадати з полями 010 "Номер повідомлення" і 020 "Дата здійснення повідомлення" форми N 4-ФМ.

У формі N 2-ФМ поле 440 "Дата здійснення повідомлення" повинно співпадати з полем 020 "Дата здійснення повідомлення" форми N 4-ФМ.

Повідомлення, що містили неспівпадіння полів 430, 440 форми N 2-ФМ з полями 010, 020 форми N 4-ФМ складають 4,1 % від загальної кількості повідомлень, надісланих з помилками.

4. Рекомендації щодо заповнення окремих полів форми N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу"

За період, який аналізувався, суб'єктами надіслано 8,9 % повідомлень з помилками, які допущені при заповнені полів 451, 452, 453 та полів 690, 700 форми N 2-ФМ.

Слід зазначити, що поля 451 "Номер попереднього повідомлення про фінансову операцію, що не взята на облік", 452 "Дата попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік" та 453 "Порядковий номер попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік" форми N 2-ФМ обов'язково заповнюються у разі коли суб'єкт (відокремлений підрозділ) подає нове повідомлення про фінансову операцію на заміну раніше поданого з помилками або неточностями та не взятого на облік Держфінмоніторингом. У цьому випадку:

- у полі 451 указується номер першого повідомлення про фінансову операцію, що не взята Держфінмоніторингом на облік;

- у полі 452 указується дата першої реєстрації фінансової операції у реєстрі, що не взята Держфінмоніторингом на облік;

- у полі 453 указується перший порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік.

При цьому, у полі 510 "Вид повідомлення про фінансову операцію (код)" слід проставляти код "3" - "Виправлення первинного" (Довідник кодів видів повідомлень - додаток 6 до Інструкції).

Поле 510 "Вид повідомлення про фінансову операцію (код)" матиме вигляд:

3


 

Що стосується полів 690 "Порядковий номер фінансової операції, що корегується" та 700 "Дата та час реєстрації фінансової операції, що корегується" форми N 2-ФМ, то вони заповнюються у тому випадку, коли суб'єкт або відокремлений підрозділ надсилає інформацію до Держфінмоніторингу про фінансову операцію, на заміну раніше взятої на облік Держфінмоніторингом фінансової операції та у якій суб'єкт самостійно виявив помилки або неточності. У цьому випадку необхідно анулювати помилковий запис щодо відповідної фінансової операції, а виправлений запис про фінансову операцію внести під новим номером та надіслати до Держфінмоніторингу. При цьому в полях 690 та 700 форми N 2-ФМ зазначається відповідно порядковий номер фінансової операції, що корегується, та дата реєстрації фінансової операції, що корегується.

При цьому у полі 510 "Вид повідомлення про фінансову операцію (код)" слід проставляти код "2" - "корегуюче" (Довідник кодів видів повідомлень - додаток 6 до Інструкції).

Поле 510 "Вид повідомлення про фінансову операцію (код)" матиме вигляд:

2


 

5. Рекомендації, що стосуються визначення відношення особи до операції

При визначенні відношення особи до операції слід керуватися наступним.

Клієнт - будь-яка особа, що звертається за наданням послуг або користується послугами суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Контрагент - особа, яка є другою стороною фінансової операції (контрагентом може виступати суб'єкт первинного фінансового моніторингу), при якій між клієнтом та контрагентом відбувається передача активів.

Вигодоодержувач - особа, на користь якої проводиться фінансова операція.

У формі N 2-ФМ кількість відомостей про учасників операції повинна бути не менше 2 (поле 500). У залежності від характеру фінансової операції форма N 2-ФМ може містити декілька відомостей про клієнтів, контрагентів та інших учасників фінансової операції.

Суб'єкт (відокремлений підрозділ) при визначенні типу особи, що має відношення до фінансової операції, та заповненні розділу III "Відомості про учасника фінансової операції" форми N 2-ФМ керується наступним правилом: суб'єкт не може виступати як клієнт у фінансовій операції, дані про яку він вносить у форму N 2-ФМ.

В операції повинно бути не менше 2 учасників (клієнт та контрагент). При цьому, помилковим є визначення учасниками фінансової операції одночасно двох клієнтів або контрагентів. При заповненні форми N 2-ФМ необхідно враховувати, що бланки форм, передбачені розділом III "Відомості про учасника фінансової операції" форми N 2-ФМ, заповнюються для кожного учасника фінансової операції окремо. Кількість наданих відомостей про учасників фінансової операції повинна співпадати з кількістю зазначених у полі 500 форми N 2-ФМ учасників фінансової операції.

Спеціально визначеним суб'єктам первинного фінансового моніторингу при заповненні розділу III "Відомості про учасника фінансової операції" форми N 2-ФМ необхідно вказувати відомості щонайменше про двох учасників фінансової операції (клієнта та контрагента).

Наприклад, для двох учасників фінансової операції поля у заголовку розділу III форми N 2-ФМ матимуть такий вигляд:

Розділ III. Відомості

-


-


-


-


1


  про учасника операції

Розділ III. Відомості

-


-


-


-


2


  про учасника операції

Приклади заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) в розділі: Інформаційна взаємодія/Форми обліку та подання інформації.

У випадку якщо спеціально визначений суб'єкт первинного фінансового моніторингу є учасником фінансової операції (наприклад, безпосередньо купує/продає майно, сплачуючи або отримуючи грошову компенсацію за нього) тоді він обов'язково зазначається як контрагент і при заповнені розділу III "Відомості про учасника фінансової операції" форми N 2-ФМ зазначаються відомості лише про іншого учасника (або учасників, якщо їх декілька) фінансової операції. При цьому, у розділі IV "Додаткова інформація" форми N 2-ФМ необхідно зазначати тип участі спеціально визначеного суб'єкта первинного фінансового моніторингу у фінансовій операції як контрагента.

Суб'єктами надано до Держфінмоніторингу 3,52 % повідомлень з помилками, які стосуються визначення відношення особи до операції.

6. Рекомендації, що пов'язані з нумерацією запису в реєстрі фінансових операцій

Кожній фінансовій операції, яка внесена до Реєстру (форма N 2-ФМ), присвоюється порядковий номер (поле 470). Порядкові номери в Реєстрі починаються з "1" і нумеруються послідовно. При цьому, порядкові номери в Реєстрі мають наскрізну нумерацію та не можуть повторюватись протягом усього періоду діяльності суб'єкта (відокремленого підрозділу). Кожного наступного року нумерація продовжується за останнім номером попереднього року.

Водночас, слід відмітити, що згідно вимог законодавства спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу, зокрема, нотаріусами Реєстр (форма N 2-ФМ) ведеться окремо і відрізняється від реєстру для реєстрації нотаріальних дій. Нумерація у цих реєстрах не збігається.

Кількість повідомлень, що пов'язані з невірною нумерацією запису в формі N 2-ФМ фінансових операцій, складає 2 % від загальної кількості повідомлень надісланих з помилками.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали