ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

09.06.2011 р.

N К-7939/08

Вищий адміністративний суд України у складі: суддя Костенко М. І. - головуючий, судді - Ланченко Л. В., Острович С. Е., Степашко О. І., Усенко Є. А., розглянув у письмовому провадженні касаційну скаргу Красноармійської об'єднаної державної податкової інспекції Донецької області (далі - Красноармійська ОДПІ) на постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 22.04.2008 у справі N 26/81пн(22-а-986/08) за позовом державного підприємства "Селидіввугілля" (далі - ДП "Селидіввугілля") до Красноармійської ОДПІ, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, про зобов'язання вчинити певні дії.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий адміністративний суд України встановив:

Позов (з урахуванням уточнення до нього) подано про:

визнання неправомірними дій Красноармійської ОДПІ (правонаступника Селидівської об'єднаної державної податкової інспекції) щодо направлення до Донецького філіалу державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України заяви про реєстрацію змін до реєстраційного запису N 1812-5679 Державного реєстру обтяжень майна шляхом додання боржника ДП "Селидіввугілля";

зобов'язати відповідача надіслати до Донецького філіалу державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України заяву про виключення позивача з названого реєстру та припинення податкової застави.

Постановою господарського суду Донецької області від 09.11.2007 у позові відмовлено з тих мотивів, що позивач є правонаступником реорганізованого державного підприємства "Державна вугільна енергетична компанія" та державного підприємства "Селидіввугілля" (код 32427062), а тому з огляду на факт наявності податкового боргу у зазначених правопопередників, який було передано позивачеві, внесення спірного запису до Державного реєстру обтяжень майна слід визнати правомірним. Крім того, за висновком місцевого суду, позивачем було пропущено строк звернення до адміністративного суду з даним позовом.

Постановою Донецького апеляційного адміністративного суду від 22.04.2008 назване рішення суду першої інстанції скасовано; позов задоволено у повному обсязі. У прийнятті цієї постанови апеляційний суд виходив з того, що позивач є новоствореним підприємством за наказом Міністерства палива та енергетики України від 26.05.2005 N 237 "Про реорганізацію державного підприємства "Донецька вугільна енергетична компанія", тоді як ліквідація державного підприємства "Селидіввугілля" (код 32427062) була підставою для зупинення права податкової застави на активи цього підприємства. Крім того, апеляційний суд зазначив, що у матеріалах справи відсутні дані відносно повідомлення позивача про направлення Красноармійською ОДПІ до Донецького філіалу державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України заяви про реєстрацію оспорюваних змін до Державного реєстру обтяжень майна, а тому відсутні підстави вважати подання цього позову з пропуском річного строку, встановленогочастиною другою статті 99 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС).

У касаційній скарзі до Вищого адміністративного суду України Красноармійська ОДПІ просить скасувати оскаржувану постанову суду апеляційної інстанції та залишити в силі рішення місцевого суду зі спору, посилаючись на помилкове скасування апеляційним судом правильної та вмотивованої постанови господарського суду Донецької області у справі.

З огляду на нез'явлення у судове засідання представників сторін, яких було належним чином повідомлено про дату, час і місце проведення судового засідання, справу розглянуто в письмовому провадженні відповідно до пункту 2 частини першої статті 222 Кодексу адміністративного судочинства України.

Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями фактичних обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий адміністративний суд України дійшов висновку про необхідність скасування ухвалених у справі рішень із закриттям провадження у справі з урахуванням такого.

Судовими інстанціями під час розгляду справи з'ясовано, що:

- відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України від 18.06.2004 N 498 було створено державне підприємство "Донецька вугільна енергетична компанія", до якого було приєднано державне підприємство "Селидіввугілля" (код 32427062);

- 31.03.2005 державне підприємство "Селидіввугілля" (код 32427062) було знято з податкового обліку в зв'язку з ліквідацією, а 10.04.2005 -виключено з Єдиного державного реєстру;

- на момент проведення вказаної реорганізації у державного підприємства "Селидіввугілля" (код 32427062) існував податковий борг (який станом на 31.12.2004 становив 44 458 572 грн.), у зв'язку з чим його активи перебували у податковій заставі; за наслідками приєднання вказаного реорганізованого підприємства до державного підприємства "Донецька вугільна енергетична компанія" на активи останнього було поширено право податкової застави з урахуванням податкового боргу державного підприємства "Селидіввугілля" (код 32427062);

- згідно з наказом Міністерства палива та енергетики України від 26.05.2005 N 237 "Про реорганізацію державного підприємства "Донецька вугільна енергетична компанія" було створено ДП "Селидіввугілля" (код 33426253), до якого було приєднано, зокрема, відокремлений підрозділ "Селидіввугілля";

- за заявою відповідача 20.07.2005 Донецькою філією державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України було внесено до Державного реєстру обтяжень майна запис про заміну боржника - державного підприємства "Селидіввугілля" (код 32427062) - його правонаступником - позивачем у справі.

Вирішуючи даний спір по суті, попередні судові інстанції не звернули уваги на те, що справа в адміністративному суді може бути порушена за наявності між сторонами публічно-правового спору, оскільки в розумінні статті 3 КАС справа адміністративної юрисдикції - це переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, які породжують, змінюють або припиняють права та обов'язки у сфері публічно-правових відносин, вчинених ними при здійсненні владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, якщо позивач вважає, що цими рішеннями, діями чи бездіяльністю його права чи свободи порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші ущемлення прав чи свобод (стаття 2, пункт 1 частини першої статті 17 КАС).

Із наведених норм права випливає, що позивач на власний розсуд визначає чи порушені його права рішеннями, дією або бездіяльністю суб'єкта владних повноважень. Проте ці рішення, дія або бездіяльність повинні бути такими, які породжують, змінюють або припиняють права та обов'язки у сфері публічно-правових відносин.

В даному разі зміст позовних вимог зводиться до оскарження листування між ДПІ як обтяжувачем та державним підприємством "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України як реєстратором. Однак самі по собі дії податкового органу з направлення заяви до вказаного підприємства не породжують жодних правових наслідків для позивача у справі. Зазначені дії перебувають поза межами правовідносин, що виникають між контролюючим органом та платником (позивачем у справі).

Фактично зі змісту позовної заяви вбачається, що право, на захист якого подано цей позов, було порушено шляхом внесення запису до Державного реєстру обтяжень нерухомого майна про поширення податкової застави на активи позивача як правонаступника державного підприємства "Селидіввугілля" (код 32427062).

Відповідно до пункту 5 Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 N 830, державна реєстрація обтяження рухомого майна може проводитися будь-яким реєстратором.

Оскільки в даному разі реєстратором є Донецька філія державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, то податковий орган не може виступати належним відповідачем у справі, в якій спір виник з приводу оскарження дій з внесення запису про поширення права податкової застави на активи позивача до названого реєстру. Власне ж акти індивідуальної дії, прийняті Красноармійською ОДПІ (як-от - податкові вимоги про поширення права податкової застави на активи позивача), а також дії цього суб'єкта владних повноважень щодо відображення в картці особового рахунку позивача суми податкового боргу (наслідком якого стало виникнення право податкової застави) позивачем не оскаржуються.

Відповідно до частини другої статті 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Отже, суди розглядають виключно спори, які виникають між учасниками певних правовідносин. Виходячи з наведеного, відсутність правовідносин виключає можливість звернення до суду, оскільки відсутнє право, що підлягає судовому захисту.

Відтак, суд не повинен розглядати справу в тому разі, якщо пред'явлені позивачем вимоги не випливають із певних правовідносин, а отже, не підпадають під судову юрисдикцію.

За змістом статей 109, 157 КАС суддя відмовляє у відкритті провадження в адміністративній справі або закриває провадження у справі, якщо заяву не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.

З урахуванням викладеного, керуючись статтями 157, 220, 222, 223, 228, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, Вищий адміністративний суд України ухвалив:

1. Касаційну скаргу Красноармійської об'єднаної державної податкової інспекції Донецької області задовольнити частково.

2. Постанову господарського суду Донецької області від 09.11.2008 та постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 22.04.2008 у справі N 26/81пн(22-а-986/08) скасувати.

3. Провадження у справі закрити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали