ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 19.09.2011 р. N 11.1/2-17/13156-ЕП

Начальникам регіональних митниць
Начальникам митниць

У зв'язку із набранням чинності з 02.08.2011 наказу Держмитслужби України від 18.04.2011 N 316 "Про внесення змін до Порядку роботи відділу номенклатури та класифікації товарів регіональної митниці, митниці, відділу контролю митної вартості та номенклатури регіональної митниці, митниці при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України" (Наказ N 316), уповноваженим особам підрозділів митного оформлення митних органів надано право прийняття рішень про визначення коду товару (далі - Рішення).

З метою розділення повноважень щодо прийняття рішень між уповноваженими особами підрозділів митного оформлення та посадовими особами відділів контролю митної вартості та класифікації товарів надаємо роз'яснення щодо дій посадових осіб регіональних митниць, митниць, під час здійснення митного контролю правильності класифікації товару згідно з УКТЗЕД.

Контроль правильності класифікації товарів, заявлених декларантом до митного оформлення, здійснюється посадовими особами підрозділу митного оформлення, які мають доступ до необхідних баз даних та інформації, що використовуються для виконання покладених завдань (уповноваженими особами підрозділу митного оформлення, які пройшли відповідну підготовку та/або стажування у відділі контролю митної вартості та класифікації товарів).

Контроль правильності класифікації товарів згідно з УКТЗЕД під час митного контролю та митного оформлення здійснюється шляхом:

перевірки повноти опису товару у митній декларації згідно з установленими вимогами, у тому числі опису його упаковки;

перевірки відповідності відомостей про товар, заявлених у вантажній митній декларації, відомостям про товар (найменування, опис, визначальні характеристики тощо), зазначеним у наданих для митного контролю документах;

визначення завдань для перевірки характеристик товару з метою його ідентифікації та класифікації згідно з УКТЗЕД у разі ініціювання проведення митного огляду (якщо шляхом митного огляду можливо достовірно встановити характеристики товарів визначальні для їх класифікації).

У разі, якщо питання класифікації товарів є складним, і не може бути вирішеним уповноваженою особою підрозділу митного оформлення, уповноважена особа підрозділу митного оформлення готує відповідно до п. 5 та п. 6 Порядку роботи відділу номенклатури та класифікації товарів регіональної митниці, митниці при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 07.08.2007 N 667 (у редакції наказу Держмитслужби України від 18.04.2011 N 316 (Наказ N 316)) (далі - Порядок), запит до відділу контролю митної вартості та класифікації товарів для прийняття Рішень.

Рішення приймається на рівні підрозділу митного оформлення без направлення запиту до відділу контролю митної вартості та класифікації товарів відповідно до Порядку уповноваженою особою підрозділу митного оформлення, за умови, що питання класифікації не є складним, або у випадку класифікації товару, що поставляється одному суб'єкту ЗЕД, в рамках одного контракту, під одним найменуванням (артикулом) (характеристики товару визначальні для його класифікації в УКТЗЕД є незмінні), по якому приймалось Рішення відділом контролю митної вартості та класифікації товарів протягом останнього року. При цьому Рішення, прийняте уповноваженою посадовою особою підрозділу митного оформлення, оформляється та реєструється згідно з Порядком, а номер реєстрації Рішення заноситься в журнал реєстрації та обліку запитів з питань класифікації товарів у підрозділі митного оформлення таким чином: "КТ-*********-****-****", де: "КТ" - скорочена назва Рішення; "*********" - дев'ятизначний код митного органу згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій; "****" - порядковий номер Рішення відповідно до нумерації в журналі реєстрації та обліку запитів з питань класифікації товарів реєстрації запитів за формою, затвердженою Порядком; "****" - поточний рік. Рішення підписується посадовою особою, яка його приймала, з проставленням на ньому відбитка номерного штампа "Правильність класифікації перевірено", а також начальником підрозділу митного оформлення (особою, що його заміщає).

За результатами виконання окремих митних процедур під час митного контролю та оформлення у ВМД на паперовому носії проставляється відбиток допоміжного номерного штампа "Правильність класифікації перевірено" або вчиняється запис аналогічного змісту у верхній частині графи E/J із зазначенням дати, часу закінчення цієї митної процедури, прізвища та підпису посадової особи, яка виконала митну процедуру прийняття Рішення (посадова особа відділу контролю митної вартості та класифікації товарів або уповноважена посадова особа підрозділу митного оформлення). Якщо запит надійшов в електронному вигляді, проводяться дії відповідно до встановленого порядку роботи з електронним документообігом.

Електронні копії Рішень, прийнятих посадовою особою підрозділу митного оформлення, зберігаються в локальній електронній базі митного органу.

Протягом 24 годин після оформлення Рішень їх електронні копії заносяться посадовою особою підрозділу митного оформлення, яка прийняла рішення, до реєстру рішень Держмитслужби про визначення коду товару згідно з УКТЗЕД центральної бази даних єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України (далі ЄАІС України).

Відкликання та скасування Рішення, прийнятого підрозділом митного оформлення, проводиться відділом контролю митної вартості та класифікації товарів відповідно до Порядку.

Для контролю за Рішеннями, що приймаються підрозділами митного оформлення, відділи контролю митної вартості та класифікації товарів здійснюють перевірку правильності їх прийняття. Результати перевірок доводяться до керівництва митниці та Департаменту класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД.

 

Перший заступник
голови Держмитслужби

О. М. Дороховський

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали