ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 01.03.2012 р. N 6125/7/12-1017

Державним податковим службам в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі

Щодо інформаційних довідок

У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1301 "Про внесення змін до порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги" Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розробило та надіслало до ДПС України дві інформаційні довідки:

1) про деякі питання щодо звільнення від сплати податку на додану вартість операцій із закупівлі товарів, робіт та послуг на митній території України у рамках проектів міжнародної технічної допомоги відповідно до міжнародних договорів України;

2) про деякі питання оподаткування виконавців робіт, послуг на митній території України, які виконуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі на період підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття".

Державна податкова служба України надсилає зазначені інформаційні довідки до відома та врахування в роботі

Додаток: на 5 арк.

 

Заступник Голови

А. П. Ігнатов

 

Додаток

Інформаційна довідка
про деякі питання щодо звільнення від сплати податку на додану вартість операцій із закупівлі товарів, робіт та послуг на митній території України у рамках проектів міжнародної технічної допомоги відповідно до міжнародних договорів України

З метою реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 153 "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги" інформуємо про деякі питання щодо звільнення від сплати податку на додану вартість (ПДВ) операцій із закупівлі товарів, робіт та послуг на митній території України у рамках проектів міжнародної технічної допомоги1 відповідно до міжнародних договорів України.


1 Цей лист не визначає особливості застосування законодавства з питань пільгового оподаткування виконавців робіт, послуг на митній території України, які виконуються за рахунок міжнародної технічної допомоги відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку стосовно діяльності Чорнобильського Фонду "Укриття" в Україні та Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку, Урядом України і Чорнобильською АЕС.

1. Реалізація права на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України, здійснюється на підставі:

• реєстраційної картки проекту (програми) міжнародної технічної допомоги (МТД), що видається Мінекономрозвитку та

• плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти МТД в рамках проекту (програми) МТД, засвідченого донором або виконавцем та погодженого бенефіціаром, який подається до Мінекономрозвитку (далі - план закупівлі).

2. У реєстраційній картці проекту (програми) МТД робиться запис, який містить:

1) посилання на статтю міжнародного договору України щодо передбачених пільг;

2) підтвердження наявності плану закупівлі;

3) зазначення адреси офіційного сайту Мінекономрозвитку, за якою розміщено такий план закупівлі та перелік організацій-виконавців2, які заявили право на податкові пільги.


2 або реципієнтом проектів, донором яких визначено Європейський Союз, які фінансуються в рамках Європейського інструменту сусідства та партнерства (ЄІСП), Інструменту співробітництва заради розвитку, Європейського інструменту демократії та прав людини (див. реєстраційну картку проекту (програми) МТД).

У разі якщо у реєстраційній картці проекту (програми) МТД буде зроблено такий запис, це означатиме, що в рамках проекту (програми) МТД донором заявлено право на отримання податкових пільг, передбачених податковим законодавством України. Таким чином, в рамках такого проекту (програми) МТД товари, роботи та послуги, що закуповуються виконавцем проекту2 за рахунок МТД, відвантажуються (виконуються, постачаються) без сплати ПДВ.

Неподання плану закупівлі за проектом розглядатиметься як відсутність необхідності в реалізації донором права на податкові пільги при реалізації такого проекту міжнародної технічної допомоги, про що у реєстраційній картці цього проекту буде зроблено відповідну відмітку.

У разі якщо у реєстраційній картці проекту (програми) МТД буде зроблено одну з нижчезгаданих відміток про те, що:

1) податкові пільги за операціями, які здійснюються на митній території України, міжнародним договором не передбачені

або

2) план закупівлі не подано (необхідність в реалізації права на податкові пільги не заявлено),

це означатиме, що в рамках проекту (програми) МТД податкові пільги відсутні або донором не заявлено необхідність в реалізації права на податкові пільги. Таким чином, в рамках такого проекту товари, роботи та послуги, що закуповуються виконавцем проекту2 за рахунок МТД, відвантажуються (виконуються, постачаються) зі сплатою ПДВ.

3. У разі відвантаження (виконання, постачання) товарів, робіт та послуг без сплати ПДВ платник податку (продавець) у Декларації про ПДВ (Наказ N 1492), оформленій згідно з додатком N 6 (Наказ N 1492) до наказу Мінфіну від 25.11.2011 N 1492 "Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість" (Порядок N 1492), зазначає підставу для звільнення, зокрема номер реєстраційної картки проекту, в рамках якого здійснено закупівлю товарів, робіт, послуг та назву відповідного міжнародного договору.

Платник податку (продавець) зберігає у справі:

I. копію реєстраційної картки проекту, в рамках якого здійснено закупівлю товарів, робіт, послуг, засвідченої печаткою донора або виконавця проекту2;

II. копію плану закупівлі, засвідченої печаткою донора або виконавця проекту2;

III. копію контракту на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг, засвідченої підписом та печаткою виконавця проекту2 (у контракті зазначається, що закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється коштом проекту міжнародної технічної допомоги та відповідає категорії (типу) товарів, робіт і послуг, зазначених у плані закупівлі).

 

Додаток

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про деякі питання оподаткування виконавців робіт, послуг на митній території України, які виконуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі на період підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття"

З метою реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 153 "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги" (далі - Порядок) довідково інформуємо про деякі питання оподаткування виконавців робіт, послуг на митній території України, які виконуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі на період підготовки до зняття і зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" для реалізації міжнародної програми - Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття" відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку стосовно діяльності Чорнобильського Фонду "Укриття" в Україні та Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку, Урядом України і Чорнобильською АЕС.

1. Реалізація права на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України, здійснюється на підставі:

• реєстраційної картки проекту (програми) міжнародної технічної допомоги (МТД), що видається Мінекономрозвитку;

• плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти МТД в рамках проекту (програми) МТД, засвідченого донором або виконавцем та погодженого бенефіціаром, який подається до Мінекономрозвитку (далі - план закупівлі).

2. У реєстраційній картці проекту (програми) МТД у рядку "Інші відомості, що стосуються проекту (програми)" робиться запис, який містить:

1) посилання на статтю міжнародного договору та/або закону України щодо передбачених законодавством пільг;

2) підтвердження наявності плану закупівлі із зазначенням адреси офіційного сайту Мінекономрозвитку, за якою розміщено такий план закупівлі;

3) інформацію щодо наявності контракту на постачання товарів / виконання робіт / надання послуг між виконавцем проекту (програми) МТД та компанією-нерезидентом або інформацію про перемогу такої компанії в тендері (інформація вноситься на запит (подання) реципієнта під час реєстрації/перереєстрації проекту в установленому порядку).

Зазначення у реєстраційній картці проекту (програми) МТД такого запису свідчитиме про те, що в рамках проекту (програми) МТД донором заявлено право на отримання податкових пільг, передбачених податковим законодавством України, а саме те, що постачання товарів / виконання робіт / надання послуг, що закуповуються за рахунок МТД, здійснюється за нульовою ставкою ПДВ та/або звільняються від оподаткування податком на прибуток підприємств.

Неподання плану закупівлі за проектом (програми) МТД розглядатиметься як відсутність необхідності в реалізації донором права на податкові пільги, передбачені міжнародними договорами України при реалізації такого проекту міжнародної технічної допомоги, про що у реєстраційній картці цього проекту буде зроблено відповідну відмітку. У разі якщо у реєстраційній картці проекту (програми) МТД буде зроблено одну з відміток про те, що:

1) податкові пільги міжнародним договором не передбачені;

2) податкові пільги за операціями, які здійснюються на митній території України, міжнародним договором не передбачені;

3) план закупівлі не подавався,

це означатиме, що в рамках проекту (програми) МТД податкові пільги або відсутні, або донором не заявлено право на їх отримання. Таким чином, в рамках такого проекту товари, роботи та послуги, що закуповуються за рахунок МТД, відвантажуються (виконуються, постачаються) без оподаткування ПДВ за нульовою ставкою та/або звільнення від оподаткування податком на прибуток підприємств.

3. Відповідно до статті 211 Податкового кодексу України на період виконання робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, які виконуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі, або за рахунок коштів, які передбачаються в Державному бюджеті України як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" для виконання міжнародної програми - Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття" відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку щодо діяльності Чорнобильського Фонду "Укриття" в Україні та Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку, Урядом України і Чорнобильською атомною електростанцією:

звільняються від оподаткування операції з імпорту товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання);

оподатковуються за нульовою ставкою операції з постачання товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), виконання робіт та постачання послуг на митній території України, що здійснюються в рамках міжнародної технічної допомоги. Суми податку, сплачені платником податку - виконавцем робіт, послуг за контрактом, укладеним з особою-нерезидентом, яка уклала контракт з реципієнтом, відшкодовуються з бюджету протягом місяця, що настає після місяця, в якому подається податкова декларація, за умови наявності належним чином оформлених документів та підтвердження їх матеріалами документальної перевірки.

Пунктом 154.4 статті 154 Податкового кодексу України передбачено, що звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий за рахунок міжнародної технічної допомоги або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" для реалізації міжнародної програми - Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття" відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку, для подальшої експлуатації, підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС.

У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання з цього податку за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу.

4. Товари, роботи та послуги, що підлягають пільговому оподаткуванню, відвантажуються (виконуються, постачаються) платником податку (продавцем) у разі пред'явлення покупцем2 таких документів:

копії реєстраційної картки проекту, в рамках якого здійснено закупівлю товарів, робіт, послуг, засвідченої печаткою ДСП "ЧАЕС";

засвідченої печаткою ДСП "ЧАЕС" копії плану закупівлі або засвідченого ним витягу з плану закупівлі, що містить категорію (тип) товарів, робіт і послуг, за якою (яким) здійснюється конкретна закупівля;

засвідченої підписом та печаткою ДСП "ЧАЕС" копії контракту з продавцем на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг. У контракті зазначається, що закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється коштом проекту міжнародної технічної допомоги. Товари, роботи і послуги, що придбаваються в рамках контракту мають відповідати категорії (типу) товарів, робіт і послуг, зазначених у плані закупівлі.

При цьому вищезазначені документи залишаються у платника податку як підстава для оподаткування ПДВ за нульовою ставкою та/або звільнення від оподаткування.

5. Для оформлення податкової звітності щодо операцій з постачання товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), виконання робіт та надання послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ за нульовою ставкою, платники податків визначають податкові зобов'язання з ПДВ за нульовою ставкою за такими операціями і виписують податкову накладну щодо застосування нульової ставки в порядку, встановленому законодавством. У податковій накладній (Наказ N 1379) вказується підстава для звільнення відповідно до наказу Мінфіну від 01.11.2011 N 1379 "Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної" (Порядок N 1379), зареєстрованого в Мін'юсті від 22.11.2012 за N 1333/20071.

Платники податків ведуть облік операцій, що оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою. У терміни, передбачені законодавством, платники податків подають до органу державної податкової служби за місцем реєстрації податкову декларацію з ПДВ (Наказ N 1492), у якій у відповідних розділах зазначаються операції, що оподатковуються за нульовою ставкою.

6. Платники податків, що мають право на звільнення від оподаткування, ведуть окремий податковий облік звільненого від оподаткування прибутку. Суми прибутку, звільненого від оподаткування, указують у декларації з податку на прибуток (Наказ N 1213) за формою, визначеною законодавством.


2 покупець - ДСП "ЧАЕС"; особа-нерезидент, яка уклала контракт з ДСП "ЧАЕС"; особа-резидент, яка уклала контракт з ДСП "ЧАЕС", особа-нерезидент, яка уклала контракт з виконавцем проекту.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали