ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 25.11.2011 р. N 6243/6/15-1215

Державна податкова служба України розглянула лист щодо механізму відображення загальновиробничих витрат III кварталу 2011 року у податковій декларації з податку на прибуток підприємств у зв'язку із набранням чинності Закону України від 06.08.2011 р. N 3609 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України" (Закон N 3609-VI) і повідомляє.

Підпунктом 43 пункту 1 розділу I Закону України (Закон N 3609-VI) від 06.08.2011 р. N 3609 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України" (далі - Закон N 3609) підпункт 138.10.1 було виключено.

Цим підпунктом Закону N 3609 (Закон N 3609-VI) внесено зміни до п. 138.8 ст. 138 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), згідно з якими собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з витрат, прямо пов'язаних з виробництвом таких товарів, робіт, наданням послуг, у тому числі загальновиробничих витрат, які відносяться на собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Пунктом 2 частини II Закону N 3609 (Закон N 3609-VI) встановлено, що вищезазначений пункт застосовується з першого числа звітного (податкового) місяця, в якому набирає чинності цей Закон, тобто з 01.08.2011 р.

На виконання ст. 46 розділу II Кодексу Державною податковою службою України було розроблено декларацію з податку на прибуток підприємств, яка була затверджена наказом Державної податкової адміністрації України від 28.02.2011 р. N 114 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства" (далі - наказ N 114).

Згідно з наказом N 114 загальновиробничі витрати не включаються до складу собівартості придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), а відображаються у складі інших витрат, для чого був передбачений відповідний додаток ЗВ "Загальновиробничі витрати" до рядка 06.1 декларації.

Пунктом 2 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу визначено, що платники податку на прибуток в 2011 році складають наростаючим підсумком та подають декларацію з податку на прибуток за такі звітні податкові періоди: II квартал; II - III квартали; II - IV квартали.

Податкові декларації подаються за календарний квартал протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу (пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Кодексу).

Абзацом другим пункту 46.6 статті 46 Кодексу встановлено, що до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності з податкового періоду, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Міністерством фінансів України розроблено наказ від 28.09.2011 р. N 1213 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства" (Форма N 1213) (далі - наказ N 1213), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.10.2011 р. за N 1215/19953. В цьому наказі враховані зміни до Кодексу, які внесені Законом N 3609 (Закон N 3609-VI), у тому числі щодо загальновиробничих витрат (включаються до рядка 05.1 "Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)" нової Податкової декларації з податку на прибуток (Наказ N 1213)).

Пунктом 5 наказу N 1213 (Форма N 1213) передбачено, що цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Зазначений наказ офіційно опублікований 18.11.2011 р. в "Офіційному віснику України", 2011, N 87, ст. 3183.

Таким чином, зазначений наказ набрав чинності 18.11.2011 р., тобто в IV кварталі 2011 року, то враховуючи норму абзацу другого пункту 46.6 статті 46 Кодексу нова форма Податкової декларації (Наказ N 1213) буде застосовуватися для складання звітності з 01.01.2012 року.

Виходячи з викладеного, для складання звітності з податку на прибуток за II - III квартали та II - IV квартали:

1) звітність з податку на прибуток за податковий період "II - III квартали" подається за формою Податкової декларації, визначеною наказом N 114. Загальновиробничі витрати III кварталу підлягають декларуванню окремо:

за липень 2011 року - шляхом включення до рядка 06.1 "Загальновиробничі витрати" із заповненням додатка ЗВ наростаючим підсумком за квітень - липень 2011 року;

за серпень - вересень 2011 року - шляхом включення в рядок 05.1.16 "Інші прямі витрати" додатка СВ "Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)" до рядка 05.1 декларації (Наказ N 1213) із включення їх до загального результату додатка СВ;

2) звітність з податку на прибуток за податковий період "II - IV квартали" подається за формою Податкової декларації, визначеною наказом N 114. Загальновиробничі витрати IV кварталу підлягають декларуванню шляхом включення в рядок 05.1.16 "Інші прямі витрати" додатка СВ "Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)" до рядка 05.1 декларації (Наказ N 1213) із включення їх до загального результату додатка СВ.

 

Заступник Голови

С. Лекарь

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали