МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 30.11.2010 р. N 31-20010-06-28/33018

Міністерство фінансів України розглянуло звернення щодо можливого узгодження існуючих розбіжностей між поняттями "фонд оплати праці" та "витрати на оплату праці" у чинному законодавстві України і повідомляє.

Питання, пов'язані з визначенням витрат при формуванні собівартості продукції (робіт, послуг) врегульовані Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. N 318. Зазначене Положення (стандарт) об'єктом обліку визначає продукцію, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення (обліку) пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат, встановлює загальні принципи групування витрат діяльності підприємства за статтями калькуляції та елементами витрат.

Показник "витрати на оплату праці" є складовим показника "операційні витрати з реалізованої продукції, робіт, послуг". За цим показником відображаються витрати підприємства на оплату праці працівників, пов'язаних з виробництвом продукції (робіт, послуг).

Витрати операційної діяльності відповідно до пункту 21 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.01.2000 р. N 601, групуються за такими економічними елементами:

матеріальні затрати;

витрати на оплату праці;

відрахування на соціальні заходи;

амортизація;

інші операційні витрати.

Відповідно до пункту 23 зазначеного Положення (стандарту) до складу елемента "Витрати на оплату праці" включаються заробітна плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальна допомога, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій і не грошовій формах) за роботи, виконані працівниками, визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам".

Відповідно до зазначеного Положення (стандарту) до поточних виплат працівникам включаються заробітна плата за окладами та тарифами, інші нарахування з оплати праці, виплати за невідпрацьований час (щорічні відпустки та інший оплачуваний невідпрацьований час): премії та інші заохочувальні виплати, що підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців по закінченні періоду, у якому працівники виконують відповідну роботу.

Нарахована сума виплати працівникам за роботу, виконану ними протягом звітного періоду, визнається поточним зобов'язанням.

 

Заступник Міністра

Т. Єфименко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали