ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЛИСТ

від 10.08.2011 р. N 15827/16-116

(Витяг)

Державна податкова адміністрація в Луганській області на <...> запит <...>, надісланий до Комітету Верховної Ради з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики, щодо надання консультації з питання оподаткування витрат, які проводяться за рахунок коштів, що класифікуються як капітальні трансферти, повідомляє наступне.

Витрати на здійснення відповідних заходів згідно Порядку спрямування коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 р. N 527 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 р. N 264 (Постанова N 264) <...>), а саме придбання основних фондів, виконання будівельних, монтажних та інших робіт провадяться Замовником спільно з підприємствами - учасниками Програми за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, передбачених статтею 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік".

ПКУ не визначає поняття "капітальні трансферти" з метою оподаткування доходів, отриманих з бюджету на фінансування зазначеної Програми.

Абзацом "а" підпункту 14.1.81 пункту 14.1 статті 14 ПКУ визначено поняття "капітальні інвестиції" - господарські операції, що передбачають придбання будинків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності, інших основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації відповідно до норм цього Кодексу.

Відповідно до пункту 135.1 статті 135 ПКУ доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, включаються до доходів звітного періоду за датою, визначеною відповідно до статті 137 ПКУ, на підставі документів, зазначених у пункті 135.2 цієї статті та складаються з: доходу від операційної діяльності; інших доходів, які визначаються відповідно до пункту 135.5 цієї статті, за винятком доходів, визначених у пункті 135.3 цієї статті та у статті 136. Зокрема, підпунктом 135.5.10 пункту 135.5 статті 135 визначено, що інші доходи включають суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів, отримані платником податку.

Відповідно до пункту 137.2 статті 137 ПКУ доходом у разі отримання коштів цільового фінансування з фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів визнається: сума коштів, що дорівнює частині амортизації об'єкта інвестування (основних засобів, нематеріальних активів), пропорційній частці отриманого платником податку з бюджету цільового фінансування капітальних інвестицій у загальній вартості таких інвестицій в об'єкт (підпункт 137.2.1); цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов витрачання таких коштів на виконання в майбутньому певних заходів - з моменту його фактичного отримання (підпункт 137.2.2); цільове фінансування, крім випадків, зазначених у підпунктах 137.2.1 і 137.2.2 цього пункту, протягом тих періодів, у яких були здійснені витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування (підпункт 137.2.3).

При цьому слід врахувати норми абзацу 1 пункту 1 підрозділу 4 <...> розділу XX <...> ПКУ щодо застосування розділу III цього Кодексу під час розрахунків з бюджетом починаючи з доходів і витрат, що отримані і проведені з 1 квітня 2011 року, якщо інше не встановлене цим підрозділом.

Відповідно до норм Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Державного казначейства України від 25.11.2008 р. N 495 (далі - Інструкція N 495) капітальні видатки одержувачів бюджетних коштів здійснюються, зокрема, за кодом економічної класифікації видатків бюджету "2410". Пунктом 6 розділу I Інструкції N 495 визначено, що до платежів за кодом економічної класифікації видатків бюджету "2410" належать невідплатні односторонні платежі органів управління, які не ведуть до виникнення або погашення фінансових вимог. Вони передбачені на придбання капітальних активів, компенсацію втрат, пов'язаних з пошкодженням основного капіталу, або збільшення капіталу одержувачів бюджетних коштів. До цієї категорії включаються також трансфертні платежі підприємствам для покриття збитків, акумульованих ними протягом ряду років, або такі, які виникли в результаті надзвичайних обставин. Капітальними трансфертами вважаються невідплатні, безповоротні платежі, які мають одноразовий і нерегулярний характер як для надавача (донора), так і для їх отримувача (бенефіціара). Кошти, що виділяються з бюджету як капітальні трансферти, мають цільове призначення.

Пунктом 185.1 статті 185 розділу V ПКУ визначено, що об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку, зокрема з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ. База оподаткування операції з постачання товарів/послуг відповідно до пункту 188.1 статті 188 розділу V ПКУ визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, до складу якої, зокрема, включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/ послуг.

Враховуючи викладене, якщо отримання платником ПДВ коштів, які виділяються з бюджету у вигляді капітальних трансфертів за кодом бюджетної класифікації "2410", не передбачає постачання товарів/послуг чи компенсації втрат, пов'язаних з пошкодженням основного капіталу, об'єкта оподаткування ПДВ при отриманні таких коштів не виникає.

<...>

 

В. о. голови ДПА в Луганській області

В. Папу

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали