МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 09.11.2011 р. N 3302-25/13720-12

Універсальній міжрегіональній товарній біржі

Щодо надання методологічної допомоги

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі Мінекономрозвитку) розглянуло лист Універсальної міжрегіональної товарної біржі від 20.10.2011 N 16 щодо палання методологічної допомоги у сфері державних закупівель та повідомляє.

У зв'язку з набранням чинності змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) при прийнятті рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника з метою забезпечення конкуренції та раціонального і ефективного використання державних коштів розглядати питання щодо можливості здійснення закупівлі через механізм товарної біржі, правила торгівлі якої повинні відповідати вимогам зазначеного Закону.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 39 Закону процедура закупівлі в одного учасника застосовується замовником як виняток у разі закупівлі товарів на товарних біржах.

Згідно зі статтею 17 Закону України "Про товарну біржу" правила біржової торгівлі розробляються відповідно до чинного законодавства і є основним документом, що регламентує порядок здійснення біржових операцій, ведення біржової торгівлі та розв'язання спорів з цих питань.

Проте, частиною другою статті 2 Закону передбачено умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів можуть встановлюватися або змінюватися виключно цим Законом, крім випадків, передбачених цим Законом.

Таким чином, правила біржової торгівлі товарної біржі, на якій здійснюються закупівлі за державні кошти, повинні відповідати вимогам Закону, зокрема статті 39.

При цьому при здійсненні процедури закупівлі в одного учасника, відповідно до пункту 6 частини другої статті 39 Закону, замовник не звільняється від обов'язку дотримуватись норм Закону і його службові (посадові) особи - члени комітету з конкурсних торгів несуть персональну відповідальність за застосування процедури, виходячи з частини другої статті 12 Закону.

Згідно зі статтею 15 Закону України "Про товарну біржу" біржовою операцією визнається угода, що відповідає сукупності зазначених нижче умов: а) якщо вона являє собою купівлю-продаж, поставку та обмін товарів, допущених до обігу на товарній біржі; б) якщо її учасниками є члени біржі: в) якщо вона подана до реєстрації та зареєстрована на біржі не пізніше наступного за здійсненням угоди дня.

Біржові операції дозволяється здійснювати тільки членам біржі або брокерам.

Не можуть бути предметом біржової торгівлі речі, визначені індивідуальними ознаками, якщо вони не продаються як партія, а також будь-які вживані товари, включаючи транспортні засоби, та капітальні активи. Таке обмеження не поширюється на майно, яке відчужується з податкової застави, а також майно, конфісковане відповідно до закону.

При цьому зміст підстави для застосування процедури в одного учасника полягає у тому, що механізм біржових торгів забезпечує достатній рівень конкуренції, що усуває необхідність після торгів, проведених по правилах товарної біржі, проводити торги за процедурами, передбаченимиЗаконом.

Тому, в контексті зазначеної норми статті 39 Закону, враховуючи мету Закону та принципи, визначені статтею 3 Закону, укладання договору про закупівлю за результатами біржових торгів вважається обґрунтованим при забезпеченні конкуренції на цих торгах, що обумовлюється в правилах біржової торгівлі.

У свою чергу, виходячи з частини третьої статті 10 Закону, процедура закупівлі, попередня кваліфікація учасників не можуть проводитися до без публікації оголошення про проведення процедури закупівлі в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель згідно з абзацом першимчастини другої цієї статті.

Замовник проводить попередні переговори з учасниками перед публікацією оголошення про проведення процедури закупівлі в одного учасника.

Переговори з учасниками рекомендується проводити окремо з метою отримання оптимальних стартових цін. У таких переговорах, як правило зі сторони замовника та учасників беруть участь члени біржі, брокери, з якими укладені відповідні договори. Однак, результати таких переговорів мають бути відображені в протоколі комітету з конкурсних торгів замовника.

Документ біржі (наприклад, протокол біржових торгів), яким зафіксовані результати таких торгів, є підставою для замовника прийняти рішення про акцепт пропозиції та укладання договору про закупівлю у строки, визначені статтею 39 Закону.

Разом з тим зазначаємо, що укладання договорів про закупівлю на підставі пункту 6 частини другої статті 39 Закону, повинно відбуватись виключно на товарних біржах, правила біржової торгівлі яких відповідають вимогамЗакону. Це питання підлягатиме дослідженню під час здійснення моніторингу у сфері закупівель та рекомендується Уповноваженим органом для перевірки контролюючими та правоохоронними органами, визначеними статтею 7 Закону.

З огляду на викладене та з метою інформування замовників та учасників про товарні біржі, правила торгівлі яких відповідають Закону, рекомендуємо товарним біржам надсилати до Мінекономрозвитку відповідну інформацію разом із засвідченими копіями статутів, правил біржової торгівлі.

 

Директор департаменту
державних закупівель та
державного замовлення

О. В. Аніпко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали