ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЛИСТ

від 06.01.2012 р. N 514/10/15-124

Дніпропетровській МДПІ

Щодо надання податкової консультації згідно ст. ст. 52, 135 та 136

Державна податкова адміністрація у Дніпропетровській області розглянувши запит <...>, в межах своєї компетенції, повідомляє наступне.

Статтею 144 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 N 435-IV (зі змінами та доповненнями, далі - Цивільний кодекс) визначено вимоги до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю.

Відповідно до ч. 4 ст. 144 Цивільного кодексу якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, товариство підлягає ліквідації.

Згідно з п. 2 ч. 4 ст. 145 Цивільного кодексу внесення змін до статуту товариства, зміна розміру його статутного капіталу відноситься до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю.

Зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків (ч. 5 ст. 144 Цивільного кодексу).

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону України від 19.09.91 N 1576-XII "Про господарські товариства" (далі - Закон N 1576) товариство має право змінювати розмір статутного (складеного) капіталу - як збільшувати, так і зменшувати.

Частиною 3 ст. 16 Закону N 1576 встановлено, що зменшення статутного (складеного) капіталу за наявності заперечень кредиторів товариства не допускається.

Рішення товариства про зменшення його статутного фонду набирає чинності не раніше як через 3 місяці після державної реєстрації та публікації оголошення про це у встановленому порядку (ст. 56 Закону N 1576).

Згідно з підпунктом 136.1.3 пункту 136.1 статті 136 Податкового кодексу від 02.12.2010 N 2755-VI (далі - Податковий кодекс) для визначення об'єкта оподаткування не враховуються суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку.

Не враховуються у складі доходів кошти або майно, які повертаються власнику корпоративних прав, емітованих юридичною особою, після повної і кінцевої ліквідації такої юридичної особи - емітента, або в разі зменшення розміру статутного фонду такої особи, але не вище вартості придбання акцій, часток, паїв (пп. 136.1.13 п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу).

Підпунктом 14.1.56 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу встановлено, що доходи - це загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі у виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами.

Відповідно до пункту 135.1 статті 135 Податкового кодексу доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, включаються до доходів звітного періоду за датою, визначеною відповідно до статті 137, на підставі документів, зазначених у пункті 135.2 цієї статті, та складаються з:

- доходу від операційної діяльності, який визначається відповідно до пункту 135.4 цієї статті;

- інших доходів, які визначаються відповідно до пункту 135.5 цієї статті, за винятком доходів, визначених у пункті 135.3 цієї статті та у статті 136 цього Кодексу.

У випадку відмови засновника від відшкодування збитків у разі зменшення статутного капіталу у товариства виникає валовий дохід на підставі пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону України від 28.12.94 N 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (у редакції Закону України від 22.05.97 N 283/97-ВР, зі змінами та доповненнями) як дохід, отриманий з інших джерел (якщо операція із зменшення статутного капіталу здійснена до 01.04.2011).

Щодо оподаткування операцій зі зменшення статутного капіталу на суму накопичених збитків в межах норм Податкового кодексу, то така процедура по своїй суті є безкоштовною передачею корпоративних прав учасників товариству з метою їх анулювання, та у підприємства на підставі пп. 135.5.14 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу зазначена сума зменшення включається до доходів, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, як інші доходи.

 

Заступник голови комісії з проведення
реорганізації ДПА у Дніпропетровській
області, заступник Голови облДПА

Л. А. Куришко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали