НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.10.2011 р. N 8030/11/17-11

52210, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води,
вул. Першотравнева, 22
КП "Виробниче житлово-ремонтно-експлуатаційне об'єднання" Жовтоводської міської ради Дніпропетровської області

Щодо надання роз'яснень

Національна комісія регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ) розглянула ваш лист від 06.10.2011 N 0107/1643 щодо надання роз'яснень та в межах своєї компетенції повідомляє.

Відповідно до положень пункту 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за N 288/4509 (із змінами), амортизація - це систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації); знос основних засобів - це сума амортизації об'єкта основних засобів з початку його корисного використання (результат накопичення амортизаційних відрахувань).

Положеннями статті 144.1 Податкового кодексу України встановлено, що амортизації підлягають, зокрема, витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів.

Згідно з положеннями пункту 1.2 Методики обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12.06.2008 N 691, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.08.2008 за N 732/15423 (далі - Методика), власник мереж - це юридична або фізична особа, якій належать на праві власності або користування технологічні електричні мережі і яка не має ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії.

Звертаємо увагу, що відповідно до положень пункту 1.7 Методики власник мереж має вести окремий бухгалтерський облік витрат, пов'язаних з утриманням та експлуатацією технологічних електричних мереж спільного використання.

Кошти, отримані власником електричних мереж як плата за спільне використання технологічних електричних мереж, обліковуються окремо та використовуються виключно на утримання цих мереж у належному технічному стані та їх експлуатацію.

Крім того, положеннями пункту 1.5 Методики встановлено, що власник мереж має забезпечувати управління діяльністю з утримання технологічних електричних мереж спільного використання за принципом економічної доцільності та з метою досягнення оптимальної вартості послуг для їх користувачів.

НКРЕ наголошує, що відсоткове співвідношення операційних витрат, які включаються до кошторису витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання власника мереж, обов'язково має відповідати відсотковому співвідношенню витрат, наведеному в додатку 1 до Методики.

Звертаємо увагу, що невідповідність відсоткового співвідношення операційних витрат, які включаються до кошторису витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання власника мереж, відсотковому співвідношенню витрат, наведеному в додатку 1 до Методики, свідчить про неефективне утримання власником мереж технологічних електричних мереж спільного використання, а неврахування у кошторисі витрат на утримання технологічних електричних мереж будь-яких статей витрат матиме наслідком недостатність коштів для належного утримання технологічних електричних мереж спільного використання.

Таким чином, питання, порушені у вашому листі, мають вирішуватись з урахуванням вищенаведених вимог нормативно-правових актів України. При цьому необхідно зауважити, що під час складення кошторису витрат на утримання технологічних електричних мереж в рядку "Амортизація" має бути зазначена величина, що чисельно дорівнює частині (яка відповідає балансовій вартості внутрішньобудинкових електричних мереж у загальній балансовій вартості житлового будинку) амортизації або, у випадку, коли житловий будинок утримується неприбутковою організацією, зносу основних засобів відповідного житлового будинку, що нараховується на вартість відповідного житлового будинку в цілому.

Додатково повідомляємо, що згідно з абзацом третім пункту 1.8 Методики, для обґрунтування статей витрат використовуються галузеві нормативи, установлені Міністерством палива та енергетики України для електропередавальних організацій.

Враховуючи вищенаведене, з метою з'ясування питання щодо можливості застосування "Укрупнених показників відновної вартості житлових, громадських, комунальних будівель та будівель побутового обслуговування для переоцінки основних фондів" під час визначення амортизації внутрішньобудинкових електричних мереж рекомендуємо звернутись до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 30).

 

Член НКРЕ

Ю. Андрійчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали