Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Щодо надання роз'яснення [застосування МСЗО]

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 28.12.2018 р. N 01-01-21/127

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Щодо надання роз'яснення

За результатами розгляду звернення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на засіданні Ради Аудиторської палати України 20.12.2018 р. (протокол N 6), у межах повноважень, визначених Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. N 2258-VIII (Закон N 2258-VIII), надаємо роз'яснення щодо поставлених питань.

По питанню "У яких випадках правомірним та доцільним є застосування МСЗО 2400 та МСЗО 2410?"

Міжнародний стандарт завдань з огляду (МСЗО) 2400 (переглянутий) "Завдання з огляду історичної фінансової звітності" (далі - МСЗО 2400) розглядає відповідальність практикуючого фахівця при виконанні завдання з огляду історичної фінансової звітності, якщо він не є аудитором фінансової звітності суб'єкта господарювання. МСЗО 2400 може застосовуватись за відповідної адаптації і до завдань з огляду іншої історичної фінансової інформації.

МСЗО 2400 не стосується огляду фінансової звітності суб'єкта господарювання або проміжної фінансової інформації, який виконується практикуючим фахівцем - незалежним аудитором фінансової звітності суб'єкта господарювання.

Міжнародний стандарт завдань з огляду (МСЗО) 2410 "Огляд проміжної фінансової інформації, що виконується незалежним аудитором суб'єкта господарювання" (далі - МСЗО 2410) застосовується при виконанні аудитором завдання з огляду проміжної фінансової інформації клієнта з аудиту.

Для цілей МСЗО 2410 проміжна фінансова інформація - це фінансова інформація, яка складається і подається відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування та містить повний або скорочений комплект фінансової звітності за період, менший за фінансовий рік суб'єкта господарювання.

Таким чином, з огляду на сферу застосування МСЗО 2400 та МСЗО 2410:

Застосування МСЗО 2400 є правомірним та доцільним при виконанні завдань з огляду річної або проміжної фінансової звітності, якщо суб'єкт аудиторської діяльності, що виконує таке завдання, не є аудитором річної фінансової звітності суб'єкта господарювання, щодо фінансової звітності якого виконується огляд;

МСЗО 2410 застосовується при виконанні завдань з огляду проміжної фінансової звітності за умови, що суб'єкт аудиторської діяльності, що виконує таке завдання, є одночасно аудитором річної фінансової звітності такого суб'єкта господарювання.

По питанню "Яка особа може вважатися практикуючим фахівцем в розумінні МСЗО 2400? Чи існує реєстр практикуючих фахівців та який орган здійснює ведення такого реєстру?'"

Практикуючий фахівець (у контексті МСЗО 2400) - професійний практикуючий бухгалтер. Цей термін включає партнера із завдання або інших членів команди із завдання, або, де це застосовно, фірму. Якщо МСЗО 2400 явно передбачає, що вимогу або відповідальність має виконувати партнер із завдання, використовується термін "партнер із завдання", а не "практикуючий фахівець". Терміни "партнер із завдання" та "фірма" слід розуміти як такі, що означають їх еквіваленти в державному секторі, де це доречно.

Професійний практикуючий бухгалтер - професійний бухгалтер незалежно від класифікації обов'язків (наприклад, аудит, податкова сфера чи консультаційні послуги) у фірмі, що надає професійні послуги. Цей термін також використовують стосовно фірми професійних практикуючих бухгалтерів.

Фінансова звітність - структуроване подання історичної фінансової інформації, включаючи відповідні примітки, яке призначене для інформування про економічні ресурси або зобов'язання суб'єкта господарювання на певний момент часу або про зміни у них за період часу відповідно до концептуальної основи фінансового звітування. Відповідні примітки складаються, як правило, зі стислого викладу значущих облікових політик та іншої пояснювальної інформації. Термін "фінансова звітність" означає, як правило, повний комплект фінансових звітів, визначений вимогами застосовної концептуальної основи фінансового звітування, але також може означати окремий фінансовий звіт.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. N 2258-VIII (Закон N 2258-VIII) (далі - Закон):

аудитор - фізична особа, яка підтвердила кваліфікаційну придатність до провадження аудиторської діяльності, має відповідний практичний досвід та включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності;

аудиторська діяльність - незалежна професійна діяльність аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, зареєстрованих у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, з надання аудиторських послуг;

аудиторські послуги - аудит, огляд фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, виконання завдань з іншого надання впевненості та інші професійні послуги, що надаються відповідно до міжнародних стандартів аудиту;

Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право на провадження аудиторської діяльності в Україні;

міжнародні стандарти аудиту - сукупність професійних стандартів, що встановлюють правила надання аудиторських послуг і розкривають питання етики та контролю якості, які визначені міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, що прийняті Радою з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості, а також Міжнародним кодексом етики, прийнятим Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів та оприлюдненим Міжнародною федерацією бухгалтерів.

Таким чином, виходячи із наведених термінів, вважаємо, що під терміном "практикуючий фахівець" слід розуміти аудиторську фірму (аудитора), яка зареєстрована у Реєстрі.

Відповідно до ст. 20 Закону (Закон N 2258-VIII) ведення Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності покладено на Аудиторську палату України.

По питанню "Яким стандартом має керуватися аудитор при виконанні огляду проміжної фінансової звітності, якщо він не проводив аудит річної фінансової звітності суб'єкта господарювання?"

Як випливає зі змісту параграфів 1 та 2 МСЗО 2400 та параграфу 3 МСЗО 2410 практикуючий фахівець, який має завдання виконати огляд проміжної фінансової інформації, але не є аудитором суб'єкта господарювання, виконує огляд відповідно до МСЗО 2400 (переглянутий) "Завдання з огляду історичної фінансової звітності". Оскільки такий практикуючий фахівець, як правило, не має такого самого розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, в тому числі внутрішнього контролю, як аудитор суб'єкта господарювання, йому необхідно виконати інші запити і процедури для досягнення цілі огляду.

 

Виконавчий директор

Т. В. Куреза

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали