МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 20.02.2012 р. N 02.05-16/115

Спільному представницькому органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань

На виконання доручення Прем'єр-міністра України Азарова М. Я. від 01.02.2012 N 4169/1/1-12 (до листа Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань від 27.01.2012 N 04-22/58-СПО та Федерації профспілок від 01.02.2012 N 02/01-15/167) та Віце-прем'єр-міністра України - Міністра соціальної політики України Тігіпка С. Л. від 27.01.2012 N 3398/1/1-12 (до листа Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань від 24.01.2012 N 04-/22/46-СПО) Міністерство охорони здоров'я України в межах компетенції розглянуло пропозиції щодо найбільш актуальних проблем міжгалузевого і галузевого характеру Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань, які подані під час зустрічі Прем'єр-міністра України з профспілковим активом 27 січня 2012 року, та стосовно актуальних проблем в сфері охорони здоров'я повідомляє.

Законодавством про культуру, освіту та охорону здоров'я використовуються різні підходи щодо забезпечення соціальних гарантій, внаслідок чого медичні та фармацевтичні працівники є менш соціально захищеними, ніж педагогічні, науково-педагогічні працівники і працівники у сфері культури. Їм не виплачується матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, надбавка за престижність праці, грошова винагорода за сумлінну працю і зразкове виконання обов'язків тощо.

Відповідно і заробітна плата працівників охорони здоров'я є однією з найнижчих серед працівників інших галузей економіки і знаходиться на передостанньому місці після сільського господарства.

Протягом 10 років цей показник менший у 1,5 - 2 рази, ніж у працівників промисловості, та майже на 20 відсотків нижче від освітян.

У Законі України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (Закон N 4282-VI) передбачено, що норми щодо застосування положень статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я у частині надання державних соціальних гарантій у порядку та розмірах встановлюються Кабінетом Міністрів України виходячи з наявного фінансування Державного бюджету України.

Разом з тим декілька найболючіших питань, порушених у пропозиціях Всеукраїнських профспілок і профспілкових об'єднань актуальних проблем в сфері охорони здоров'я, уже вирішено.

• З 01.01.2010 лікарі та працівники з числа фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою (середній медичний персонал) мають право на надбавку за вислугу років в розмірі від 10 до 30 відсотків до посадового окладу в залежності від стажу роботи (постанови КМУ від 26.08.2009 N 910 та від 29.12.2009 N 1418). Постановою КМУ від 18.01.2012 N 23 (Постанова N 23) внесені зміни до постанови від 29.12.2009 N 1418, що дозволило поширити право на надбавку за вислугу років на фармацевтичних працівників бюджетних закладів охорони здоров'я та зараховувати до стажу роботи, який дає право на вказану надбавку, час військової служби на медичних та фармацевтичних посадах.

• З 01.07.2011 року медичним працівникам, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форми туберкульозу, поліпшено умови оплати праці шляхом встановлення підвищення посадових окладів у зв'язку зі шкідливими умовами праці та надбавки за тривалість безперервної роботи (постанова КМУ від 16.02.2011 N 123 (Постанова N 123)).

• З метою поліпшення соціального захисту працівників бюджетної сфери (в т. ч. з метою поширення на медичних працівників деяких гарантій, які вже мають педагогічні працівники) Урядом було прийнято рішення щодо підвищення рівня оплати праці працівників бюджетної сфери (постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 N 524 (Постанова N 524)), згідно з яким з 1 липня 2011 року:

- достроково збільшено розмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду та проведено диференціацію посадових окладів працівників окремих галузей бюджетної сфери до 7 тарифного розряду ЄТС включно, що пошириться у тому числі на категорії медичних працівників;

- випускники-медики та фармацевти, які беруть зобов'язання відпрацювати не менше трьох років у сільській місцевості, а також сімейні лікарі, дільничні педіатри та терапевти будуть отримувати одноразову адресну грошову допомогу у розмірі п'яти мінімальних заробітних плат;

- медичним та фармацевтичним працівникам, які перебувають в установах післядипломної освіти або на курсах підвищення кваліфікації, зберігається зарплата за сумісництвом;

- з 1 січня 2012 року медичні та фармацевтичні працівники державних та комунальних закладів мають право на отримання допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу при наданні щорічної відпустки.

З метою подальшого покращення ситуації соціального захисту медичних працівників МОЗ України:

1). На виконання пп. 5.6.5 - 5.6.6 Указу Президента України від 27.04.2011 N 504/2011 "Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Указ N 504/2011) Міністерством охорони здоров'я розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про підвищення престижності праці медичних та фармацевтичних працівників, які працюють у державних і комунальних закладах охорони здоров'я, що розташовані у селах та селищах міського типу", який відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України щодо розроблення та внесення проектів нормативно-правових актів листом від 15.07.2011 N 10.01.10/1970 направлено до заінтересованих органів.

Міністерством фінансів України (лист від 23.08.2011 N 31-07320-17-5/21002), Міністерством соціальної політики України (лист від 16.08.2011 N 8301/0/14-11/13) та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (лист від 16.08.2011 N 3401-19/510) проект не підтримано у зв'язку з тим, що питання підвищення рівня оплати праці працівників бюджетної сфери повинно вирішуватися в рамках виконання заходів щодо реалізації Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 N 551-р (План N 551-р) затверджено план заходів щодо реалізації Концепції, яким передбачається: систематизувати доплати і надбавки до основної заробітної плати, які встановлюються працівникам окремих галузей бюджетної сфери; провести аналіз законів України "Про освіту", "Про культуру" та "Основи законодавства України про охорону здоров'я" у частині реалізації державних гарантій з оплати праці працівникам окремих галузей бюджетної сфери; переглянути умови, розміри, порядок та критерії встановлення доплат, надбавок і премій; упорядкувати перелік посад, за якими здійснюється підвищення посадових окладів.

З огляду на вказане, зазначені міністерства вважають, що прийняттю проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення надбавки медичним працівникам, які працюють у державних і комунальних закладах охорони здоров'я та надають первинну медико-санітарну допомогу жителям сіл та селищ міського типу, та фармацевтичним працівникам державних і комунальних аптечних закладів, розташованих у селах та селищах міського типу" має передувати аналітична робота, яка передбачається планом заходів щодо реалізації Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери (План N 551-р), а проект розглядатися одночасно з впорядкуванням умов оплати всієї бюджетної сфери в рамках виконання цього плану з урахуванням фінансових можливостей держави.

Враховуючи зазначене та у зв'язку з відсутністю фінансових можливостей держави, виконання пп. 5.6.5 - 5.6.6 Указу Президента України від 27.04.2011 N 504/2011 "Про національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Указ N 504/2011) перенесено на вересень на 2012 рік.

2). З метою збереження діючих умов оплати праці головним лікарям амбулаторій, переведеним на посади завідувачів відділеннями - амбулаторіями, та збереження надбавки за тривалість безперервної роботи працівникам дільничної, швидкої та невідкладної служби, сімейної медицини розроблено проект змін до спільного наказу Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України "Про внесення зміни до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення". Проект знаходиться на погодженні у Мінфіні.

3). На виконання абзацу другого п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 N 524 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Постанова N 524) підготовлено проект наказу "Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги окремим категоріям випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю", який вперше був направлений на погодження до Міністерства фінансів України (лист від 12.07.2011 N 03.66/1939), Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (лист від 18.07.2011 N 10.01.09/1982) та Профспілки працівників охорони здоров'я України (лист від 12.07.2011 N 10.03.68/1983).

Від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Профспілки працівників охорони здоров'я України зауважень не надходило, а від Міністерства фінансів України відповідь надійшла тільки через 2 місяці із зауваженнями (лист від 15.09.2011 N 31-07110-3-8/6080).

МОЗ України листом від 21.09.2011 N 10.03.66/2552 повторно направило до Мінфіну доопрацьований проект наказу, в якому частково врахувало зауваження Мінфіну в частині затвердження Примірного договору про роботу випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю, в закладах охорони здоров'я, що розташовані у сільській місцевості та селищах міського типу, а також в інших закладах охорони здоров'я на посадах лікарів загальної практики - сімейних лікарів, дільничних лікарів-педіатрів і лікарів-терапевтів окремим наказом МОЗ та залишило неврахованим вимогу щодо виплати зазначеної допомоги випускникам лише після проходження інтернатури, що суперечить положенню вищезазначеної постанови, та враховуючи те, що випускники вищих навчальних закладів отримують кваліфікацію спеціаліста та здобувають кваліфікацію лікаря.

Міністерство фінансів України листом від 08.12.2011 р. N 31-07110-04-5/30546 "Щодо проекту наказу" направило МОЗ України зауваження до наказу і зазначило, що розгляне його у разі доопрацювання.

Листом від 22.12.2011 р. за N 10.01.09/3559 МОЗ України направило погоджений з Міністерством фінансів України, МОНмолодьспорту та Профспілкою працівників охорони здоров'я України наказ МОЗ України від 22.12.2011 N 948 "Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів" на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Міністерство юстиції України листом від 12.01.2012 р. N 20299-0-26-11-10.1 "Про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання" повернуло зазначений наказ для доопрацювання та погодження з Міністерством оборони України.

Станом на сьогодні зазначений наказ знаходиться на погодженні в Міністерстві оборони України.

4). З метою встановлення єдиних та справедливих підходів в оплаті праці та соціальному захисті працівників галузі охорони здоров'я, підвищення престижності медичної професії пропонуємо у разі збільшення доходної частини бюджету країни передбачити асигнування на:

- встановлення розміру першого тарифного розряду ЄТС не нижче мінімальної заробітної плати;

- встановлення медичним працівникам, які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу, надбавки у розмірі 50 % до посадового окладу;

- відміну обмеження для медичних працівників, які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу, запроваджені постановою Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 N 530, щодо надання пільг, у тому числі забезпечення права на безплатне користування житлом з освітленням і опаленням медпрацівникам у сільській місцевості за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом пільговика за попередні шість місяців не перевищує 900 гривень;

- встановлення працівникам охорони здоров'я надбавки за престижність праці;

- передбачення виплати матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, щорічної грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов'язків;

- внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (Закон N 4282-VI), а саме виключити із пункту 3 Прикінцевих положень Закону (Закон N 4282-VI) статтю 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я.

З огляду на викладене та з метою встановлення єдиних та справедливих підходів в оплаті праці та соціальному захисті працівників галузі охорони здоров'я, підвищення престижності медичної професії тощо МОЗ України забезпечить поетапну розробку проектів відповідних актів з урахуванням фінансових можливостей держави.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

Г. М. Калішенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали