ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 лютого 2012 року N 53

Щодо організації роботи Державної казначейської служби України зі складання звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

На виконання статей 58 - 61 та 80 Бюджетного кодексу України, Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 N 460 (Указ N 460/2011), та пункту 2 наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2011 N 1774 "Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" (Наказ N 1774) наказую:

1. Затвердити Інструкцію про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (далі - Інструкція), що додається.

2. Департаменту консолідованої звітності складати і подавати місячну, квартальну та річну звітність про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя з урахуванням вимог Інструкції, затвердженої цим наказом, починаючи зі звіту за лютий 2012 року.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів апарату Державної казначейської служби України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

4. Департаменту інформаційних технологій, корпоративної телекомунікації та захисту інформації (Шевчук В. М.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

5. Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н. І.) довести цей наказ до відома та керівництва в роботі самостійних структурних підрозділів центрального апарату Державної казначейської служби України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків.

7. Визнати таким, що втратив чинність після складання та подання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за 2011 рік та січень 2012 року, наказ Державного казначейства України від 10.02.2011 N 28 "Щодо затвердження Порядку складання Державним казначейством України фінансової та бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" (зі змінами).

 

Голова

С. І. Харченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної казначейської служби України
13.02.2012 N 53

Інструкція
про складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

Інструкція про складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (далі - Інструкція) розроблена відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Закону про Державний бюджет України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 N 446 (Указ N 446/2011), Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 N 460 (Указ N 460/2011), постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами), наказу Державного казначейства України від 28.11.2000 N 119 "Про затвердження інструктивної бази" (зі змінами).

I. Загальні положення

1.1. Цією Інструкцією визначаються склад, періодичність подання та порядок складання місячної, квартальної і річної фінансової та бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (далі - звітність) та вимоги до розкриття інформації у звітності.

1.2. Метою складання звітності є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя користувачам для прийняття управлінських рішень.

1.3. Звітним періодом для складання місячної бюджетної звітності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного місяця.

Звітним періодом для складання квартальної фінансової та бюджетної звітності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного кварталу.

Звітним періодом для складання річної фінансової та бюджетної звітності є бюджетний період, який становить один календарний рік, що починається 1 січня і закінчується 31 грудня того самого року, якщо не буде визначено інший період.

1.4. Звітність складається у грошовій одиниці України (у гривнях з копійками).

1.5. Фінансова та бюджетна звітність про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя складається Департаментом консолідованої звітності Державної казначейської служби України на підставі зведених даних звітів, отриманих від головних управлінь Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління Казначейства) і звітів та інформації, отриманих від самостійних структурних підрозділів апарату Державної казначейської служби України за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2011 N 1774 (Наказ N 1774).

1.6. Місячна та квартальна фінансова та бюджетна звітність підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України і директором Департаменту консолідованої звітності Державної казначейської служби України.

Річна фінансова та бюджетна звітність підписується Міністром фінансів України, Головою Державної казначейської служби України і директором Департаменту консолідованої звітності Державної казначейської служби України.

II. Склад та періодичність подання звітності

2.1. Склад та періодичність подання фінансової звітності

2.1.1. Фінансова звітність є квартальною та річною.

2.1.2. Квартальна фінансова звітність складається та подається за формами:

форма N 1дб "Звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України" (Наказ N 1774);

форма N 3дб "Звіт про рух грошових коштів" (Наказ N 1774).

2.1.3. Річна фінансова звітність складається та подається за формами:

форма N 1дб "Звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України" (Наказ N 1774);

форма N 2дб "Звіт про фінансові результати виконання Державного бюджету України" (Наказ N 1774);

форма N 3дб "Звіт про рух грошових коштів" (Наказ N 1774).

2.2. Склад та періодичність подання бюджетної звітності

2.2.1. Бюджетна звітність є місячною, квартальною та річною.

2.2.2. Місячна бюджетна звітність складається та подається за формами:

Звіт про виконання Зведеного бюджету України;

Звіт про виконання Державного бюджету України;

Звіт про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

Звіт про бюджетну заборгованість;

Інформація про виконання захищених видатків Державного бюджету України;

Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України (Наказ N 1774);

Інформація про надані державні гарантії (Наказ N 1774);

Інформація про здійснені операції з управління державним боргом (Наказ N 1774).

2.2.3. Квартальна бюджетна звітність складається та подається за формами:

Звіт про виконання Зведеного бюджету України;

Звіт про виконання Державного бюджету України;

Звіт про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

Звіт про стан державного боргу і гарантованого державою боргу (Наказ N 1774);

Звіт про прострочену заборгованість суб'єктів господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії (Наказ N 1774);

Звіт про платежі з виконання державою гарантійних зобов'язань (Наказ N 1774);

Інформація про надані державні гарантії (Наказ N 1774);

Інформація про надані місцеві гарантії (Наказ N 1774);

Інформація про здійснені операції з управління державним боргом (Наказ N 1774);

Інформація про стан місцевих боргів (Наказ N 1774);

Інформація про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів (Наказ N 1774);

Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України (Наказ N 1774);

Звіт про повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України (Наказ N 1774);

Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями (Наказ N 1774);

Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів (Наказ N 1774);

Інформація про виконання показників міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання з державного бюджету і коштів, що передаються до державного бюджету) та інших показників міжбюджетних відносин Державного бюджету України з місцевими бюджетами (Наказ N 1774);

Інформація про виконання показників міжбюджетних трансфертів (додаткових дотацій та субвенцій) з Державного бюджету України місцевим бюджетам (Наказ N 1774);

Інформація про виконання обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та нормативи її щомісячних відрахувань (Наказ N 1774);

Інформація щодо кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів) (Наказ N 1774).

2.2.4. Річна бюджетна звітність складається та подається за формами:

Звіт про виконання Зведеного бюджету України;

Звіт про виконання Державного бюджету України;

Звіт про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

Звіт про бюджетну заборгованість;

Інформація про виконання захищених видатків Державного бюджету України;

Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України (Наказ N 1774);

Звіт про стан державного боргу і гарантованого державою боргу (Наказ N 1774);

Звіт про прострочену заборгованість суб'єктів господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії (Наказ N 1774);

Звіт про платежі з виконання державою гарантійних зобов'язань (Наказ N 1774);

Інформація про надані державні гарантії (Наказ N 1774);

Інформація про надані місцеві гарантії (Наказ N 1774);

Інформація про здійснені операції з управління державним боргом (Наказ N 1774);

Інформація про стан місцевих боргів (Наказ N 1774);

Інформація про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів (Наказ N 1774);

Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України (Наказ N 1774);

Звіт про повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України (Наказ N 1774);

Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями (Наказ N 1774);

Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів (Наказ N 1774);

Інформація про виконання показників міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання з державного бюджету і коштів, що передаються до державного бюджету) та інших показників міжбюджетних відносин Державного бюджету України з місцевими бюджетами (Наказ N 1774);

Інформація про виконання показників міжбюджетних трансфертів (додаткових дотацій та субвенцій) з Державного бюджету України місцевим бюджетам (Наказ N 1774);

Інформація про виконання обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та нормативи її щомісячних відрахувань (Наказ N 1774);

Інформація щодо кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів) (Наказ N 1774).

III. Порядок заповнення форм звітності

Порядок заповнення форм фінансової звітності

3.1. Форма N 1дб "Звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України" (Наказ N 1774) складається на кінець останнього дня звітного періоду (року) на підставі даних сальдового балансу за рахунками 1 - 5 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 N 119 (далі - План рахунків).

При складанні звіту слід керуватись Порядком заповнення форми N 1дб "Звіту про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України" (Наказ N 1774) (додаток 1 до Інструкції).

Дані балансу повинні бути тотожні аналогічним даним інших форм звітності.

У звіті відображається інформація, яка відноситься до операцій по виконанню державного бюджету. У випадку, коли на балансових рахунках відображені дані про операції по виконанню як державного бюджету, так і місцевих бюджетів (1223 "Рахунки Казначейства в установах банків для виплати готівкових коштів", 1241 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою", 1242 "Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками", 1531 "Короткострокові кредити, що надавались під гарантійні зобов'язання", 1532 "Довгострокові кредити, що надавались під гарантійні зобов'язання", 1533 "Короткострокові кредити, що надавались під гарантійні зобов'язання, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками", 1534 "Довгострокові кредити, що надавались під гарантійні зобов'язання, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками"), інформація у звіті щодо операцій по виконанню державного бюджету уточнюється на підставі даних, наведених у пояснювальних записках до звітів, наданих Головними управліннями Казначейства.

На суму залишків на рахунках, що відносяться до операцій по виконанню місцевих бюджетів, інших клієнтів і позабюджетних фондів зменшується сума по балансовому рахунку 1111 "Єдиний казначейський рахунок".

У разі, якщо на звітний період залишки коштів державного бюджету не забезпечені ресурсами єдиного казначейського рахунка, то інформація про зобов'язання за бюджетними коштами відображається у рядку 160 "Інші зобов'язання органів Казначейства" звіту.

Активи і зобов'язання в іноземній валюті у звіті відображаються у національній валюті України шляхом перерахунку суми іноземної валюти за валютним курсом Національного банку України на останній день звітного періоду (року).

У графі 3 "Залишок на початок звітного року" проставляються залишки, що склались на рахунках на кінець попереднього звітного року. Суми, наведені у цій графі, повинні відповідати сумам, наведеним у графі 5 "Залишок на кінець звітного періоду (року) - після річного заключення рахунків" Звіту про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України за попередній звітний рік.

У графі 4 "Залишок на кінець звітного періоду (року) - до річного заключення рахунків" проставляються залишки, що склались на рахунках на кінець звітного періоду за результатами проведених операцій протягом звітного періоду.

У графі 5 "Залишок на кінець звітного періоду (року) - після річного заключення рахунків" проставляються залишки, що склались на рахунках після річного заключення рахунків. Дана графа заповнюється лише при складанні річної звітності.

Результат виконання бюджету визначається як різниця між активами та зобов'язаннями. Рахунки 5111 "Результат виконання загального фонду державного бюджету" та 5112 "Результат виконання спеціального фонду державного бюджету" можуть мати як дебетовий, так і кредитовий залишок. Дебетовий залишок за результатом виконання державного бюджету наводиться із знаком "мінус".

У рядку 530 "Результат виконання державного бюджету" за відповідними графами проставляються сума результату виконання державного бюджету (разом загального і спеціального фондів) на початок звітного року та на кінець звітного періоду (року) (до річного заключення рахунків і після річного заключення рахунків).

За умови, якщо протягом звітного періоду не проводились операції, які вплинули на результат виконання державного бюджету, то по рядку 530 "Результат виконання державного бюджету" сума, наведена у графі 4 "Залишок на кінець звітного періоду (року) - до річного заключення рахунків", повинна відповідати сумі, наведеній у графі 3 "Залишок на початок звітного року".

3.2. Форма N 2дб "Звіт про фінансові результати виконання Державного бюджету України" (Наказ N 1774) складається по загальному і спеціальному фондах державного бюджету та включає три розділи, а саме:

I. Операційний доход;

II. Операційні видатки та кредитування;

III. Фінансування.

3.2.1. Розділ I "Операційний доход" звіту складається на підставі зведених даних про доходи державного бюджету.

У рядках граф 3 "Загальний фонд" та 4 "Спеціальний фонд" відображаються дані про надходження до державного бюджету за звітний (до річного заключення рахунків) рік.

Загальна сума, яка проставляється по рядку 220 "Операційний доход - усього" в графі 3, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 6111 "Доходи загального фонду державного бюджету" Плану рахунків.

Загальна сума, яка проставляється по рядку 220 "Операційний доход - усього" в графі 4, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунками бюджетного обліку 6112 "Доходи спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" та 6114 "Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету" Плану рахунків.

Дані, наведені у рядку 220 "Операційний доход - усього", повинні відповідати даним, наведеним по рядку "Усього" граф 6 та 9 розділу I "Доходи" Звіту про виконання Державного бюджету України, відповідно за загальним та спеціальним фондом.

3.2.2. Розділ II "Операційні видатки та кредитування" звіту складається на підставі зведених даних про здійснені видатки та операції з кредитування відповідно до перехідних таблиць від програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету до функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету.

Інформація щодо повернення бюджетних позичок відображається у розділі зі знаком "мінус".

Загальна сума, яка проставляється в рядку 330 "Операційні видатки та кредитування - усього" по графі 3 "Загальний фонд", повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 7111 "Видатки загального фонду державного бюджету" та дебетовому залишку за рахунком бюджетного обліку 7131 "Кредитування загального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків (якщо в звітному році було надано кредитів більше, ніж повернуто). У разі, якщо на рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7131 "Кредитування загального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків, на кінець звітного року склався кредитовий залишок, то загальна сума, яка проставляється в рядку 330 "Операційні видатки та кредитування - усього" по графі 3 "Загальний фонд", повинна відповідати різниці даних обліку на рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7111 "Видатки загального фонду державного бюджету" та кредитового залишку за рахунком бюджетного обліку 7131 "Кредитування загального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків.

Загальна сума, яка проставляється в рядку "Операційні видатки та кредитування - усього" по графі 4 "Спеціальний фонд", повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 7121 "Видатки спеціального фонду державного бюджету" та дебетовому залишку за рахунком бюджетного обліку 7132 "Кредитування спеціального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків (якщо в звітному році було надано кредитів більше, ніж повернуто). У разі, якщо на рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7132 "Кредитування спеціального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків, на кінець звітного року склався кредитовий залишок, то загальна сума, яка проставляється в рядку 330 "Операційні видатки та кредитування - усього" по графі 4 "Спеціальний фонд", повинна відповідати різниці даних обліку на рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7121 "Видатки спеціального фонду державного бюджету" та кредитового залишку за рахунком бюджетного обліку 7132 "Кредитування спеціального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядку 330 "Операційні видатки та кредитування - усього", повинні відповідати даним, наведеним по рядку "Усього" граф 6 та 9 підрозділу II.2 "Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу II "Видатки" та рядку "Усього" граф 6 та 9 частини III.2 "Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу III "Кредитування державного бюджету" Звіту про виконання Державного бюджету України, відповідно за загальним та спеціальним фондом.

Рядок "Дефіцит (-) / профіцит (+) (220 - 330)" наводиться окремо за загальним та спеціальним фондом державного бюджету.

Дефіцит бюджету - перевищення видатків бюджету над його доходами (з урахуванням різниці між наданням кредитів з бюджету та поверненням кредитів до бюджету). Сума дефіциту наводиться зі знаком "мінус".

Профіцит бюджету - перевищення доходів бюджету над його видатками (з урахуванням різниці між поверненням кредитів до бюджету та наданням кредитів з бюджету). Сума профіциту наводиться зі знаком "плюс".

Сума, наведена у рядку "Дефіцит (-) / профіцит (+) (220 - 330)", повинна відповідати сумі, наведеній у рядку 640 "Фінансування - усього" цього звіту, але з протилежним знаком.

3.2.3. Розділ III "Фінансування" складається на підставі зведених даних Департаменту консолідованої звітності в розрізі класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання.

Загальна сума, яка проставляється в рядку 640 "Фінансування - усього" по графі 3 "Загальний фонд" і графі 4 "Спеціальний фонд", повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунками управлінського обліку, відкритих за рахунками груп 872 "Кошти отримані державним бюджетом", 873 "Кошти, направлені на погашення цінних паперів та інших боргових зобов'язань держави" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядку 640 "Фінансування - усього", повинні відповідати даним, наведеним у рядку "Усього" граф 6 та 9 частини IV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання" розділу IV "Фінансування" Звіту про виконання Державного бюджету України, відповідно за загальним та спеціальним фондами.

3.3. Форма N 3дб "Звіт про рух грошових коштів" (Наказ N 1774) включає чотири розділи, а саме:

I. Операційна діяльність;

II. Інвестиційна діяльність;

III. Нерозподілені видатки;

IV. Фінансова діяльність.

3.3.1. Розділ I "Операційна діяльність" звіту складається на підставі зведених даних за доходами, поточними видатками та кредитуванням державного бюджету.

У графах 3 - 6 цього розділу звіту відображаються дані про здійснені операції в процесі виконання загального та спеціального фондів державного бюджету за попередній та звітний (до річного заключення рахунків) періоди.

Графи 4 "Загальний фонд - за попередній рік" та 6 "Спеціальний фонд - за попередній рік" заповнюються тільки при складанні річної звітності.

Загальна сума, яка проставляється по рядку 220 "Операційні доходи - усього" у графі 3 "Загальний фонд - за звітний період (рік)", повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 6111 "Доходи загального фонду державного бюджету" Плану рахунків за звітний період.

Загальна сума, яка проставляється по рядку 220 "Операційні доходи - усього" у графі 5 "Спеціальний фонд - за звітний період (рік)", повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 6112 "Доходи спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" та 6114 "Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету" Плану рахунків за звітний період.

Дані, наведені по рядку 220 "Операційні доходи - усього" у графах 3 та 5, повинні відповідати даним, наведеним відповідно у графах 6 та 9 по рядку "Усього" розділу I "Доходи" Звіту про виконання Державного бюджету України.

Дані, наведені по рядку 230 "Поточні видатки" у графах 3 "Загальний фонд - за звітний період (рік)" та 5 "Спеціальний фонд - за звітний період (рік)", повинні відповідати даним, наведеним відповідно у графах 4 та 6 по рядку "Поточні видатки" (КЕКВ 1000) частини II.3 "Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України.

Інформація щодо повернення бюджетних позичок відображається зі знаком "мінус".

Загальна сума, яка проставляється по рядку 340 "Кредитування" у графі 3 "Загальний фонд - за звітний період (рік)", повинна відповідати даним обліку, тобто залишку за рахунком бюджетного обліку 7131 "Кредитування загального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків (КККБ 4000) за звітний період.

Загальна сума, яка проставляється по рядку 340 "Кредитування" у графі 5 "Спеціальний фонд - за звітний період (рік)", повинна відповідати даним обліку, тобто залишку за рахунком бюджетного обліку 7132 "Кредитування спеціального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків (КККБ 4000) за звітний період.

Дані, наведені по рядку 340 "Кредитування" у графах 3 та 5, повинні відповідати даним, наведеним відповідно у графах 5 та 7 по рядку "Кредитування" (КККБ 4000) частини III.3 "Кредитування за класифікацією кредитування бюджету" розділу III "Кредитування державного бюджету" Звіту про виконання Державного бюджету України.

Рядок 420 "I. Чистий потік від операційної діяльності (220 - 410)" вираховується як різниця між операційними доходами та операційними видатками. Від'ємна сума чистого потоку наводиться зі знаком "мінус".

3.3.2. Розділ II "Інвестиційна діяльність" складається на підставі зведених даних бухгалтерського обліку Державної казначейської служби України.

У рядку 430 "Інвестиційні доходи" проставляються нульові показники.

Дані, наведені по рядку 440 "Капітальні видатки" в графах 3 та 5, повинні відповідати даним, наведеним відповідно у графах 4 та 6 по рядку "Капітальні видатки" (КЕКВ 2000) частини II.3 "Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України.

Рядок 540 "II. Чистий потік від інвестиційної діяльності (430 - 530)" вираховується як різниця між інвестиційними доходами та інвестиційними видатками. Від'ємна сума чистого потоку наводиться зі знаком "мінус".

3.3.3. Розділ III "Нерозподілені видатки" - не заповнюється.

Рядок 560 "Чистий потік від операційної та інвестиційної діяльності (420 + 540 - 550)" розраховується шляхом вирахування нерозподілених видатків із суми чистого потоку від операційної діяльності та чистого потоку від інвестиційної діяльності. Від'ємна сума чистого потоку наводиться зі знаком "мінус".

Чистий потік від операційної та інвестиційної діяльності за загальним та спеціальним фондами державного бюджету повинен дорівнювати результату виконання державного бюджету відповідно загального та спеціального фондів та дефіциту/профіциту бюджету.

3.3.4. Розділ IV "Фінансова діяльність" складається на підставі даних бухгалтерського обліку Державної казначейської служби України в розрізі класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання.

Дані, наведені по цих підрозділах у графах 3 "Загальний фонд - за звітний період (рік)" та 5 "Спеціальний фонд - за звітний період (рік)", повинні відповідати даним на рахунках управлінського обліку, відкритих за рахунками груп 872 "Кошти, отримані державним бюджетом" та 873 "Кошти, направлені на погашення цінних паперів та інших боргових зобов'язань держави" Плану рахунків за звітний період.

Рядок 960 "IV. Чистий потік від фінансової діяльності (570 - 680 + 790 + 840)" розраховується в результаті арифметичних дій шляхом додавання до різниці між запозиченнями та погашеннями даних фінансування за рахунок надходжень від приватизації і даних фінансування за активними операціями.

Рядок 970 "Загальний чистий потік від загальної діяльності (420 + 540 - 550 + 960)" вираховується шляхом вирахування нерозподілених видатків із суми чистого потоку від операційної, інвестиційної діяльності та чистого потоку від фінансової діяльності.

У річному звіті графи 4 "Загальний фонд - за попередній рік" та 6 "Спеціальний фонд - за попередній рік" Звіту про рух грошових коштів заповнюються на підставі даних граф 3 і 5 Звіту про рух грошових коштів за попередній звітний рік.

Порядок заповнення форм бюджетної звітності

3.4. "Звіт про виконання Зведеного бюджету України" складається за загальним та спеціальним фондами за структурою, наведеною у додатку 2 до цієї Інструкції, і включає чотири розділи, а саме:

I. Доходи;

II. Видатки;

III. Кредитування;

IV. Фінансування.

3.4.1. Розділ I "Доходи" складається за класифікацією доходів бюджету по загальному та спеціальному фондах державного і місцевих бюджетів на підставі даних розділу I "Доходи" Звіту про виконання Державного бюджету України та розділу I "Доходи" Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

При складанні місячного звіту коди бюджетної класифікації 25010000 та 25020000 заповнюються загальними сумами без розшифровки по елементарних кодах.

У графі 3 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються планові показники в розрізі кодів бюджетної класифікації доходів загального фонду державного та місцевих бюджетів з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 4 розділу I "Доходи" Звіту про виконання Державного бюджету України і у графі 3 розділу I "Доходи" Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляється сума надходжень до загального фонду державного та місцевих бюджетів з початку звітного року за відповідними кодами бюджетної класифікації доходів. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 6 розділу I "Доходи" Звіту про виконання Державного бюджету України і у графі 4 розділу I "Доходи" Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя".

У графі 5 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються планові показники доходів спеціального фонду державного та місцевих бюджетів у розрізі кодів бюджетної класифікації доходів бюджету з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 8 розділу I "Доходи" Звіту про виконання Державного бюджету України і у графі 5 розділу I "Доходи" Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 6 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляється загальна сума надходжень до спеціального фонду державного та місцевих бюджетів з початку звітного року за відповідними кодами бюджетної класифікації доходів. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 9 розділу I "Доходи" Звіту про виконання Державного бюджету України і у графі 6 розділу I "Доходи" Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 7 "Разом - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються планові показники доходів разом по загальному та спеціальному фондах державного і місцевих бюджетів у розрізі кодів бюджетної класифікації доходів з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 3 та 5).

У графі 8 "Разом - виконано за звітний період (рік)" проставляється загальна сума надходжень до державного та місцевих бюджетів з початку звітного року за відповідними кодами бюджетної класифікації разом по загальному та спеціальному фондах (сума даних граф 4 та 6).

3.4.2. Розділ II "Видатки" складається в розрізі кодів функціональної класифікації видатків та кредитування і економічної класифікації видатків за загальним та спеціальним фондами державного і місцевих бюджетів і включає наступні частини:

II.1 Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету;

II.2 Видатки за економічною класифікацією видатків.

3.4.3. Частина II.1 "Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" складається на підставі даних частини II.2 "Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України та частини II.1 "Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 3 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" відображаються суми річного розпису асигнувань на відповідний рік по загальному фонду державного і місцевих бюджетів з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 4 частини II.2 "Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України та у графі 3 частини II.1 "Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми проведених з початку звітного року касових видатків загального фонду державного і місцевих бюджетів. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 6 частини II.2 "Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України та у графі 4 частини II.1 "Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 5 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" відображаються суми річного розпису асигнувань спеціального фонду державного і місцевих бюджетів на відповідний рік з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 8 частини II.2 "Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України та у графі 5 частини II.1 "Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 6 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми проведених з початку звітного року касових видатків спеціального фонду державного та місцевих бюджетів. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 9 частини II.2 "Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України та у графі 6 частини II.1 "Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 7 "Разом - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються планові показники за видатками разом за загальним та спеціальним фондами державного і місцевих бюджетів з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 3 та 5).

У графі 8 "Разом - виконано за звітний період (рік)" проставляється загальна сума проведених з початку звітного року касових видатків разом за загальним та спеціальним фондами державного та місцевих бюджетів (сума даних граф 4 та 6).

3.4.4. Частина II.2 "Видатки за економічною класифікацією видатків" складається на підставі даних частини II.3 "Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України та частини II.2 "Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 3 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" відображаються суми річного розпису асигнувань на відповідний рік по загальному фонду державного і місцевих бюджетів з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 3 частини II.3 "Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України та графі 3 частини II.2 "Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми проведених з початку звітного року касових видатків загального фонду державного і місцевих бюджетів. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 4 частини II.3 "Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України та графі 4 частини II.2 "Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 5 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" відображаються суми річного розпису асигнувань спеціального фонду державного і місцевих бюджетів на відповідний рік з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 5 частини II.3 "Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України та графі 5 частини II.2 "Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 6 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми проведених з початку звітного року касових видатків спеціального фонду державного та місцевих бюджетів. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 6 частини II.3 "Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України та графі 6 частини II.2 "Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 7 "Разом - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються планові показники за видатками разом за загальним та спеціальним фондами державного і місцевих бюджетів з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 3 та 5).

У графі 8 "Разом - виконано за звітний період (рік)" проставляється загальна сума проведених з початку звітного року касових видатків державного та місцевого бюджетів за кодами бюджетної класифікації разом за загальним та спеціальним фондами (сума даних граф 4 та 6).

3.4.5. Розділ III "Кредитування" складається в розрізі кодів функціональної класифікації видатків та кредитування і класифікації кредитування бюджету за загальним і спеціальним фондами державного і місцевого бюджетів і включає наступні частини:

III.1 Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету;

III.2 Кредитування за класифікацією кредитування бюджету.

3.4.6. Частина III.1 "Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" складається на підставі даних частини III.2 "Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу III "Кредитування державного бюджету" Звіту про виконання Державного бюджету України та частини III.1 "Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу III "Кредитування" Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 3 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються планові показники за сумами надання із загального фонду державного та місцевих бюджетів і повернення до загального фонду державного та місцевих бюджетів кредитів з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 4 частини III.2 "Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу III "Кредитування державного бюджету" Звіту про виконання Державного бюджету України та у графі 3 частини III.1 "Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу III "Кредитування" Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми наданих із загального фонду державного і місцевих бюджетів кредитів та суми повернутих до загального фонду державного і місцевих бюджетів кредитів з початку звітного року. Дані щодо проведених операцій по кредитуванню повинні відповідати даним, наведеним у графі 6 частини III.2 "Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу III "Кредитування державного бюджету" Звіту про виконання Державного бюджету України та у графі 4 частини III.1 "Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу III "Кредитування" Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 5 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються планові показники за сумами надання із спеціального фонду державного і місцевих бюджетів кредитів і повернення до спеціального фонду державного і місцевих бюджетів кредитів з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 8 частини III.2 "Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу III "Кредитування державного бюджету" Звіту про виконання Державного бюджету України та у графі 5 частини III.1 "Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу III "Кредитування" Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 6 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми наданих із спеціального фонду державного і місцевих бюджетів кредитів та суми повернутих до спеціального фонду державного і місцевих бюджетів кредитів з початку звітного року. Дані щодо проведених операцій по кредитуванню повинні відповідати даним, наведеним у графі 9 частини III.2 "Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу III "Кредитування державного бюджету" Звіту про виконання Державного бюджету України та у графі 6 частини III.1 "Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу III "Кредитування" Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 7 "Разом - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються планові показники за сумами надання із загального та спеціального фондів державного і місцевих бюджетів кредитів і повернення до загального і спеціального фондів державного і місцевих бюджетів кредитів з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 3 та 5).

У графі 8 "Разом - виконано за звітний період (рік)" проставляється загальна сума наданих із загального та спеціального фондів державного і місцевих бюджетів кредитів і повернення до загального і спеціального фондів державного і місцевих бюджетів кредитів з початку звітного року (сума даних граф 4 та 6).

3.4.7. Частина III.2 "Кредитування за класифікацією кредитування бюджету" складається на підставі даних частини III.3 "Кредитування за класифікацією кредитування бюджету" розділу III "Кредитування державного бюджету" Звіту про виконання Державного бюджету України та частини III.2 "Кредитування за класифікацією кредитування бюджету" розділу III "Кредитування" Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 3 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються планові показники за сумами надання із загального фонду державного та місцевих бюджетів і повернення до загального фонду державного та місцевих бюджетів кредитів з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 3 частини III.3 "Кредитування за класифікацією кредитування бюджету" розділу III "Кредитування державного бюджету" Звіту про виконання Державного бюджету України та у графі 3 частини III.2 "Кредитування за класифікацією кредитування бюджету" розділу III "Кредитування" Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми наданих із загального фонду державного і місцевих бюджетів кредитів та суми повернутих до загального фонду державного і місцевих бюджетів кредитів з початку звітного року. Дані щодо проведених операцій по кредитуванню повинні відповідати даним, наведеним у графі 5 частини III.3 "Кредитування за класифікацією кредитування бюджету" розділу III "Кредитування державного бюджету" Звіту про виконання Державного бюджету України та у графі 4 частини III.2 "Кредитування за класифікацією кредитування бюджету" розділу III "Кредитування" Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 5 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються планові показники за сумами надання із спеціального фонду державного та місцевих бюджетів кредитів і повернення до спеціального фонду державного та місцевих бюджетів кредитів з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 6 частини III.3 "Кредитування за класифікацією кредитування бюджету" розділу III "Кредитування державного бюджету" Звіту про виконання Державного бюджету України та у графі 5 частини III.2 "Кредитування за класифікацією кредитування бюджету" розділу III "Кредитування" Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 6 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми наданих із спеціального фонду державного і місцевих бюджетів кредитів та суми повернутих до спеціального фонду державного і місцевих бюджетів кредитів з початку звітного року. Дані щодо проведених операцій по кредитуванню повинні відповідати даним, наведеним у графі 7 частини III.3 "Кредитування за класифікацією кредитування бюджету" розділу III "Кредитування державного бюджету" Звіту про виконання Державного бюджету України та у графі 6 частини III.2 "Кредитування за класифікацією кредитування бюджету" розділу III "Кредитування" Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 7 "Разом - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються планові показники за сумами надання із загального та спеціального фондів державного і місцевих бюджетів кредитів і повернення до загального і спеціального фондів державного і місцевих бюджетів кредитів з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 3 та 5).

У графі 8 "Разом - виконано за звітний період (рік)" проставляється загальна сума наданих із загального та спеціального фондів державного і місцевих бюджетів кредитів і повернення до загального і спеціального фондів державного і місцевих бюджетів кредитів з початку звітного року (сума даних граф 4 та 6).

3.4.8. Розділ IV "Фінансування" складається за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання за загальним і спеціальним фондами державного та місцевих бюджетів і включає наступні частини:

IV.1 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора;

IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання.

3.4.9. Частина IV.1 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора" складається на підставі даних частини IV.1 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора" розділу IV "Фінансування" Звіту про виконання Державного бюджету України та частини IV.1 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора" розділу IV "Фінансування" Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 3 "Загальний фонд, виконано за звітний період (рік)" відображаються суми проведених з початку звітного року операцій по фінансуванню загального фонду державного і місцевих бюджетів. Зазначена графа заповнюється на підставі даних графи 3 частини IV.1 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора" розділу IV "Фінансування" Звіту про виконання Державного бюджету України" та графи 3 частини IV.1 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора" розділу IV "Фінансування" Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 4 "Спеціальний фонд, виконано за звітний період (рік)" відображаються суми проведених з початку звітного року операцій по фінансуванню спеціального фонду державного і місцевих бюджетів. Зазначена графа заповнюється на підставі даних графи 4 частини IV.1 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора" розділу IV "Фінансування" Звіту про виконання Державного бюджету України та графи 4 частини IV.1 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора" розділу IV "Фінансування" Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 5 "Разом, виконано за звітний період (рік)" проставляється загальна сума проведених з початку звітного року операцій по фінансуванню державного і місцевих бюджетів разом по загальному та спеціальному фондах (сума даних граф 3 та 4).

3.4.10. Частина IV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання" складається на підставі даних частини IV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання" розділу IV "Фінансування" Звіту про виконання Державного бюджету України та частини IV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання" розділу IV "Фінансування" Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 3 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" відображаються суми річного розпису фінансування на відповідний рік по загальному фонду державного і місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних графи 4 частини IV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання" розділу IV "Фінансування" Звіту про виконання Державного бюджету України та графи 3 частини IV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання" розділу IV "Фінансування" Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" відображаються суми проведених з початку звітного року операцій по фінансуванню загального фонду державного і місцевих бюджетів. Зазначена графа заповнюється на підставі даних графи 6 частини IV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання" розділу IV "Фінансування" Звіту про виконання Державного бюджету України та графи 4 частини IV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання" розділу IV "Фінансування" Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 5 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" відображаються суми річного розпису фінансування на відповідний рік по спеціальному фонду державного і місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних графи 8 частини IV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання" розділу IV "Фінансування" Звіту про виконання Державного бюджету України та графи 5 частини IV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання" розділу IV "Фінансування" Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 6 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" відображаються суми проведених з початку звітного року операцій по фінансуванню спеціального фонду державного і місцевих бюджетів. Зазначена графа заповнюється на підставі даних графи 9 частини IV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання" розділу IV "Фінансування" Звіту про виконання Державного бюджету України та графи 6 частини IV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання" розділу IV "Фінансування" Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 7 "Разом - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються планові показники по фінансуванню разом за загальним та спеціальним фондами державного і місцевих бюджетів з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 3 та 5).

У графі 8 "Разом - виконано за звітний період (рік)" проставляється загальна сума проведених з початку звітного року операцій по фінансуванню державного та місцевого бюджетів разом по загальному та спеціальному фондах (сума даних граф 4 та 6).

3.5. "Звіт про виконання Державного бюджету України" складається на підставі зведеної звітності та інформації, отриманої від структурних підрозділів Державної казначейської служби України, за структурою, наведеною у додатку 3 до цієї Інструкції, та включає чотири розділи, а саме:

I. Доходи;

II. Видатки;

III. Кредитування державного бюджету;

IV. Фінансування.

3.5.1. Розділ I "Доходи" складається за класифікацією доходів бюджету по загальному та спеціальному фондах державного бюджету.

При складанні місячного звіту коди бюджетної класифікації 25010000 та 25020000 заповнюються загальними сумами без розшифровки по елементарних кодах.

3.5.2. Розділ II "Видатки" складається за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету, функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету і економічною класифікацією видатків бюджету за загальним та спеціальним фондами державного бюджету та включає три частини, а саме:

II.1. Видатки за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету;

II.2. Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету;

II.3. Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету.

Частина II.2. "Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу II "Видатки" цього звіту формується за допомогою перехідних таблиць.

3.5.3. Розділ III "Кредитування державного бюджету" складається за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету, функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету та класифікацією кредитування бюджету за загальним і спеціальним фондами державного бюджету та включає три частини, а саме:

III.1 Кредитування за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету;

III.2 Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету;

III.3 Кредитування за класифікацією кредитування бюджету.

Частина III.2 "Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу III "Кредитування державного бюджету" цього звіту формується за допомогою перехідних таблиць.

3.5.4. Розділ IV "Фінансування" складається за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання за загальним і спеціальним фондами державного бюджету на підставі інформації, отриманої від структурних підрозділів Державної казначейської служби України. Розділ включає дві частини, а саме:

IV.1 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора;

IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання.

3.5.5. Частина IV.1 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора" складається за загальним та спеціальним фондами державного бюджету.

У графі 3 "Загальний фонд, виконано за звітний період (рік)" відображаються суми проведених з початку звітного року операцій по фінансуванню загального фонду державного бюджету. Зазначена графа заповнюється на підставі даних обліку на відповідних рахунках, відкритих за рахунками управлінського обліку груп 872 "Кошти отримані державним бюджетом", 873 "Кошти, направлені на погашення цінних паперів та інших боргових зобов'язань держави" Плану рахунків.

Дані, наведені у рядках 205100 "На початок періоду", 205200 "На кінець періоду", повинні відповідати кредитовому залишку на початок і кінець звітного періоду на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3521 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету", 3523 "Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду державного бюджету", 3525 "Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами загального фонду державного бюджету", 3611 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду державного бюджету" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядках 208100 "На початок періоду", 208200 "На кінець періоду", повинні відповідати кредитовому залишку на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3112 "Загальний фонд державного бюджету", зменшеному на суму дебетових залишків на балансовому рахунку 4451 "Інші розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету" Плану рахунків.

У графі 4 "Спеціальний фонд, виконано за звітний період (рік)" відображаються суми проведених з початку звітного року операцій по фінансуванню спеціального фонду державного бюджету. Зазначена графа заповнюється на підставі даних обліку на відповідних рахунках, відкритих за рахунками управлінського обліку груп 872 "Кошти отримані державним бюджетом", 873 "Кошти, направлені на погашення цінних паперів та інших боргових зобов'язань держави" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядках 205100 "На початок періоду" та 205200 "На кінець періоду", повинні відповідати кредитовому залишку на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3524 "Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3526 "Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3612 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядках 208100 "На початок періоду", 208200 "На кінець періоду", повинні відповідати кредитовому залишку на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3122 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" та 3124 "Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою", зменшеному на суму дебетових залишків на балансовому рахунку 4452 "Інші розрахунки за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків.

У графі 5 "Разом - виконано за звітний період (рік)" проставляється загальна сума проведених з початку звітного року операцій по фінансуванню разом по загальному та спеціальному фондах державного бюджету (сума даних граф 3 та 4).

У рядку 205340 "Інші розрахунки" відображаються суми залишків невикористаних власних надходжень бюджетних установ при передачі з початку бюджетного року бюджетної установи з одного бюджету до іншого бюджету або перераховані в загальний фонд як такі, що втратили своє цільове призначення.

У рядку 208340 "Інші розрахунки" відображаються суми погашення заборгованості за взаємними розрахунками попередніх бюджетних періодів тощо.

3.5.6. Частина IV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання" складається за загальним та спеціальним фондами державного бюджету.

У графі 3 "Загальний фонд - затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" відображаються суми фінансування на відповідний рік по загальному фонду державного бюджету. Дані, наведені у цій графі, повинні відповідати показникам, затвердженим у законі України про Державний бюджет України з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 4 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" відображаються суми річного розпису фінансування на відповідний рік по загальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних обліку на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9713 "Затверджений розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 5 "Загальний фонд - план за звітний період (рік) з урахуванням внесених змін" відображаються суми помісячного розпису фінансування на відповідний рік по загальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних обліку на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9722 "Затверджений помісячний розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання"Плану рахунків.

У графі 6 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" відображаються суми проведених з початку звітного року операцій по фінансуванню загального фонду державного бюджету. Зазначена графа заповнюється на підставі даних обліку на рахунках, відкритих за рахунками управлінського обліку груп 872 "Кошти отримані державним бюджетом", 873 "Кошти, направлені на погашення цінних паперів та інших боргових зобов'язань держави" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядках 602100 "На початок періоду", 602200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку на початок і кінець звітного періоду на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3112 "Загальний фонд державного бюджету", зменшеному на суму дебетових залишків на балансовому рахунку 4451 "Інші розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету", 3521 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету", 3523 "Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду державного бюджету", 3525 "Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами загального фонду державного бюджету", 3611 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду державного бюджету" Плану рахунків.

У графі 7 "Спеціальний фонд - затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" відображаються суми фінансування на відповідний рік по спеціальному фонду державного бюджету. Дані, наведені у цій графі, повинні відповідати показникам, затвердженим у законі України про Державний бюджет України з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 8 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" відображаються суми річного розпису фінансування на відповідний рік по спеціальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних обліку на рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9714 "Затверджений розпис фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 9 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" відображаються суми проведених з початку звітного року операцій по фінансуванню спеціального фонду державного бюджету. Зазначена графа заповнюється на підставі даних обліку на рахунках, відкритих за рахунками управлінського обліку груп 872 "Кошти отримані державним бюджетом", 873 "Кошти, направлені на погашення цінних паперів та інших боргових зобов'язань держави" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядках 602100 "На початок періоду", 602200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку на початок і кінець звітного періоду (року) на відповідних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3122 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" та 3124 "Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою", зменшеному на суму дебетових залишків на балансовому рахунку 4452 "Інші розрахунки за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3524 "Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3526 "Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3612 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків.

У графі 10 "Разом - затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники по фінансуванню разом за загальним та спеціальним фондами державного бюджету (сума даних граф 3 та 7).

У графі 11 "Разом - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються планові показники по фінансуванню разом за загальним та спеціальним фондами державного бюджету з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 4 та 8).

У графі 12 "Разом - виконано за звітний період (рік)" проставляється загальна сума проведених з початку звітного року операцій по фінансуванню державного бюджету разом по загальному та спеціальному фондах (сума даних граф 6 та 9).

Дані, наведені у рядку 602304, повинні відповідати сумі даних, наведених у рядках 205340 та 208340.

3.6. "Звіт про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" складається на підставі зведених даних Звіту про виконання місцевих бюджетів, сформованих Департаментом консолідованої звітності Державної казначейської служби України, за структурою, наведеною у додатку 4 до цієї Інструкції, та включає чотири розділи, а саме:

I. Доходи;

II. Видатки;

III. Кредитування;

IV. Фінансування.

3.6.1. Розділ I "Доходи" складається за класифікацією доходів бюджету по загальному та спеціальному фондах місцевих бюджетів на підставі зведених даних частини I "Доходи" Звіту про виконання місцевих бюджетів.

При складанні місячного звіту коди бюджетної класифікації 25010000 та 25020000 заповнюються загальними сумами без розшифровки по елементарних кодах.

3.6.2. Розділ II "Видатки" складається в розрізі кодів функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету і економічної класифікації видатків бюджету на підставі зведених даних розділу II "Видатки" Звіту про виконання місцевих бюджетів" та включає наступні частини:

II.1 Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету;

II.2 Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету.

3.6.3. Розділ III "Кредитування" складається за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету і класифікацією кредитування бюджету за загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів на підставі зведених даних розділу III "Кредитування" Звіту про виконання місцевих бюджетів та включає наступні частини:

III.1 Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету;

III.2 Кредитування за класифікацією кредитування бюджету.

3.6.4. Розділ IV "Фінансування" складається за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання за загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів на підставі зведених даних розділу IV "Фінансування бюджету" Звіту про виконання місцевих бюджетів і включає наступні частини:

IV.1 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора;

IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання.

3.7. "Звіт про бюджетну заборгованість" складається окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету у розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, економічної класифікації видатків бюджету і класифікації кредитування бюджету на підставі даних зведеної звітності та інформації, отриманої від структурних підрозділів Державної казначейської служби України, за структурою, наведеною у додатку 5 до цієї Інструкції. Включає два розділи, а саме:

I. Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету;

II. Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за окремими програмами.

При складанні місячного звіту код економічної класифікації видатків 2000 "Капітальні видатки" заповнюється загальною сумою без розшифровки по елементарних кодах.

3.8. "Інформація про виконання захищених видатків Державного бюджету України" складається за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів головних розпорядників (кодів відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету) за кодами економічної класифікації видатків бюджету, видатки за якими віднесені до захищених (стаття 55 Бюджетного кодексу України), та за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, видатки за якими віднесені до захищених, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету, визначених Міністерством фінансів України.

"Інформація про виконання захищених видатків Державного бюджету України" заповнюється за структурою, наведеною у додатку 6 до цієї Інструкції.

3.9. "Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України" (Наказ N 1774) складається на підставі даних зведеної звітності та інформації, отриманої від структурних підрозділів Державної казначейської служби України.

3.10. "Звіт про стан державного боргу і гарантованого державою боргу" (Наказ N 1774) складається Відділом обслуговування державного боргу Державної казначейської служби України і включає дані щодо:

- державного боргу з розподілом на внутрішній та зовнішній державний борг. Заповнюється в розрізі кодів класифікації боргу за типом кредитора та типом боргового зобов'язання на підставі даних обліку боргових зобов'язань держави;

- гарантованого державою боргу з розподілом на внутрішній та зовнішній гарантований державою борг. Заповнюється на підставі даних обліку гарантійних зобов'язань держави.

Сума внутрішнього державного та внутрішнього гарантованого державою боргу відображається у національній валюті.

Сума зовнішнього державного та зовнішнього гарантованого державою боргу відображається у доларовому та гривневому еквіваленті іноземної валюти за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют на останній день звітного періоду.

3.11. "Звіт про прострочену заборгованість суб'єктів господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії" (Наказ N 1774) складається Відділом обслуговування державного боргу Державної казначейської служби України на підставі даних обліку простроченої заборгованості за кредитами, що надавалися під гарантійні зобов'язання держави, у валюті кредиту та гривневому еквіваленті іноземної валюти за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют на відповідну дату, з виділенням окремо простроченої заборгованості суб'єктів господарювання, стосовно яких існує державна реєстрація припинення юридичної особи.

У графі 2 "Назва суб'єкта господарювання" проставляється назва суб'єкта господарювання, що має прострочену заборгованість перед державою за кредитами (позиками), наданими за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії.

У графі 3 "Сума простроченої заборгованості перед державою за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії, на початок звітного року - в іноземній валюті - код валюти" проставляється літерний код валюти.

У графах 4 "Сума простроченої заборгованості перед державою за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії, на початок звітного року - в іноземній валюті - сума" та 5 "Сума простроченої заборгованості перед державою за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії, на початок звітного року - у національній валюті по курсу на початок звітного року" проставляється відповідно в іноземній та національній валюті (за курсом валют на останній день попереднього року) сума простроченої заборгованості суб'єктів господарювання перед державним бюджетом за кредитами, отриманими під державні гарантії, на початок звітного року.

У графі 6 "Сума простроченої заборгованості перед державою за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії, що виникла за звітний період (рік) - в іноземній валюті - код валюти" проставляється літерний код валюти.

У графах 7 "Сума простроченої заборгованості перед державою за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії, що виникла за звітний період (рік) - в іноземній валюті - сума" та 8 "Сума простроченої заборгованості перед державою за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії, що виникла за звітний період (рік) - у національній валюті по курсу на дату виникнення" на підставі інформації, отриманої від Міністерства фінансів України, проставляється відповідно в іноземній та національній валюті за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату виникнення заборгованості сума простроченої заборгованості суб'єктів господарювання перед державним бюджетом за кредитами, отриманими під державні гарантії, що виникла протягом звітного періоду.

У графі 9 "Сума простроченої заборгованості перед державою за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії, погашена за звітний період (рік) - в іноземній валюті - код валюти" проставляється літерний код валюти.

У графах 10 "Сума простроченої заборгованості перед державою за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії, погашена за звітний період (рік) - в іноземній валюті - сума" та 11 "Сума простроченої заборгованості перед державою за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії, погашена за звітний період (рік) - у національній валюті по курсу на дату зарахування до держбюджету" проставляється відповідно в іноземній та національній валюті сума простроченої заборгованості перед державним бюджетом за кредитами, отриманими під державні гарантії, погашена суб'єктами господарювання протягом звітного періоду.

У графі 12 "Сума простроченої заборгованості перед державою за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії, списана протягом звітного періоду (року) - в іноземній валюті - код валюти" проставляється літерний код валюти.

У графах 13 "Сума простроченої заборгованості перед державою за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії, списана протягом звітного періоду (року) - в іноземній валюті - сума" та 14 "Сума простроченої заборгованості перед державою за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії, списана протягом звітного періоду (року) - у національній валюті по курсу на дату списання" проставляється відповідно в іноземній та національній валюті сума простроченої заборгованості суб'єктів господарювання перед державним бюджетом за кредитами, отриманими під державні гарантії, списана протягом звітного періоду.

У графі 15 "Курсова різниця по простроченій заборгованості перед державою за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії, яка виникла за звітний період (рік)" проставляється сума курсової різниці на кінець звітного періоду.

У графі 16 "Сума простроченої заборгованості перед державою за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії, на кінець звітного періоду (року) - в іноземній валюті - код валюти" проставляється літерний код валюти.

У графах 17 "Сума простроченої заборгованості перед державою за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії, на кінець звітного періоду (року) - в іноземній валюті - сума" та 18 "Сума простроченої заборгованості перед державою за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії, на кінець звітного періоду (року) - у національній валюті по курсу на кінець звітного періоду (року)" проставляється відповідно в іноземній та національній валюті сума простроченої заборгованості суб'єктів господарювання перед державним бюджетом за кредитами, отриманими під державні гарантії, на кінець звітного періоду.

3.12. "Звіт про платежі з виконання державою гарантійних зобов'язань" (Наказ N 1774) складається Відділом обслуговування державного боргу Державної казначейської служби України на підставі даних обліку витрат з виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії, здійснених на виконання розпоряджень Міністерства фінансів України.

У графі 2 "Державна гарантія (дата та номер)" проставляється дата, номер гарантійної угоди (договору).

У графі 3 "Кредитний договір (угода)/реквізити цінних паперів (дата та номер)" проставляється дата та номер кредитного договору (угоди) або реквізити цінних паперів.

У графі 4 "Назва суб'єкта господарювання, за якого держава виконала гарантійне зобов'язання перед кредитором, код за ЄДРПОУ" проставляється повна назва позичальника (суб'єкта господарювання), виконання зобов'язань за яким здійснено державою, код за ЄДРПОУ.

У графі 5 "Код валюти" проставляється літерний код валюти, в якій здійснено платіж з виконання державою гарантійних зобов'язань.

У графі 6 "Сума платежів - в іноземній валюті" проставляється сума платежів з виконання державою гарантійних зобов'язань, комісій, штрафів та інших витрат, пов'язаних з виконанням державою гарантійних зобов'язань, в іноземній валюті.

У графі 7 "Сума платежів - гривневий еквівалент" проставляється гривневий еквівалент суми платежів з виконання державою гарантійних зобов'язань, комісій, штрафів та інших витрат, пов'язаних з виконанням державою гарантійних зобов'язань в іноземній валюті, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату здійснення операції.

3.13. "Інформація про надані державні гарантії" (Наказ N 1774) складається Відділом обслуговування державного боргу Державної казначейської служби України на підставі даних, отриманих від Міністерства фінансів України, з розподілом на внутрішні та зовнішні державні гарантійні зобов'язання.

У графі 2 "Назва суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ" проставляється повна назва суб'єкта господарювання, зазначеного у гарантійній угоді (договорі), та код ЄДРПОУ.

У графі 3 "Державна гарантія (дата та номер)" проставляються дата, номер гарантійної угоди (договору), підстава надання гарантії (Закон України, постанова Кабінету Міністрів України тощо).

У графі 4 "Гарантійні зобов'язання - сума гарантованої позики/кредиту в іноземній валюті - код валюти" проставляється літерний код валюти, в якій суб'єктом господарювання отримується позика/кредит під державні гарантії.

У графі 5 "Гарантійні зобов'язання - сума гарантованої позики/кредиту в іноземній валюті - сума" проставляється сума позики/кредиту в іноземній валюті, яка отримується суб'єктом господарювання під державні гарантії та/або зазначена у гарантійній угоді (договорі).

У графі 6 "Гарантійні зобов'язання - сума гарантованої позики/кредиту в національній валюті" проставляється сума позики/кредиту у національній валюті, яка отримується суб'єктом господарювання під державні гарантії та/або зазначена у гарантійній угоді (договорі) або гривневий еквівалент обсягу гарантії в іноземній валюті за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату набрання чинності гарантійної угоди.

У графі 7 "Гарантійні зобов'язання - додаткові зобов'язання, що гарантуються" зазначаються додаткові зобов'язання та умови, визначені гарантійною угодою (договором).

3.14. "Інформація про надані місцеві гарантії" (Наказ N 1774) складається на підставі зведених даних, сформованих Департаментом консолідованої звітності Державної казначейської служби України, з розподілом на внутрішні та зовнішні зобов'язання, надані під місцеві гарантії.

У графі 2 "Назва суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ" проставляється повна назва суб'єкта господарювання, зазначеного у гарантійній угоді (договорі), та код ЄДРПОУ.

У графі 3 "Місцева гарантія (дата та номер)" проставляються дата, номер гарантійної угоди (договору), яка є підставою надання гарантії.

У графі 4 "Гарантійні зобов'язання - сума гарантованої позики/кредиту в іноземній валюті - код валюти" проставляється літерний код валюти, в якій суб'єктом господарювання отримується позика/кредит під місцеві гарантії.

У графі 5 "Гарантійні зобов'язання - сума гарантованої позики/кредиту в іноземній валюті - сума" проставляється сума позики/кредиту в іноземній валюті, яка отримується суб'єктом господарювання під місцеві гарантії та/або зазначена у гарантійній угоді (договорі).

У графі 6 "Гарантійні зобов'язання - сума гарантованої позики/кредиту в національній валюті" проставляється сума позики/кредиту у національній валюті, яка отримується суб'єктом господарювання під місцеві гарантії та/або зазначена у гарантійній угоді (договорі) або еквівалент обсягу гарантії в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату гарантійної угоди.

У графі 7 "Гарантійні зобов'язання - додаткові зобов'язання, що гарантуються" зазначаються додаткові зобов'язання та умови, визначені гарантійною угодою (договором).

3.15. "Інформація про здійснені операції з управління державним боргом" (Наказ N 1774) складається Відділом обслуговування державного боргу Державної казначейської служби України на підставі даних обліку операцій з державним боргом, із зазначенням кодів бюджетної класифікації, з розподілом на операції за внутрішнім та зовнішнім державним боргом.

У графі 1 "Зміст операції" проставляється назва проведеної операції з управління державним боргом.

У графах 2 - 7 зазначаються відповідно узагальнені коди бюджетної класифікації.

У графі 8 "Сума" проставляється сума операцій у гривнях, у разі проведення операцій в іноземній валюті - у гривневому еквіваленті іноземної валюти за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату проведення операцій.

3.16. "Інформація про стан місцевих боргів" (Наказ N 1774) складається на підставі зведених даних звітності про виконання місцевих бюджетів, сформованих Департаментом консолідованої звітності Державної казначейської служби України.

3.17 "Інформація про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів" (Наказ N 1774) складається на підставі зведених даних звітності про виконання місцевих бюджетів, сформованих Департаментом консолідованої звітності Державної казначейської служби України.

3.18. "Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України" (Наказ N 1774) складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету та функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету на підставі зведених даних про виконання державного бюджету.

У графі 4 "Загальний фонд - усього" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень загального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені у цій графі, повинні відповідати даним, наведеним у графі 3 "Загальний фонд - затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" частини II.1 "Видатки за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків загального фонду державного бюджету, що були проведені з початку звітного року. Дані, наведені у цій графі, повинні відповідати даним, наведеним у графі 8 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" частини II.1 "Видатки за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України.

У графі 5 "Загальний фонд - видатки споживання" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень загального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків загального фонду державного бюджету, що були проведені з початку звітного року на поточне функціонування органів державної влади, бюджетних установ, поточні міжбюджетні трансферти та видатки на фінансове забезпечення заходів соціального захисту населення та соціально-культурної сфери, а також інші видатки, не віднесені до видатків розвитку та нерозподілених видатків, відповідно до Складових частин витрат (видатків) розвитку та витрат (видатків) споживання Бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11.

У графі 6 "Загальний фонд - видатки споживання - з них: оплата праці" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень загального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків загального фонду державного бюджету, що були проведені з початку звітного року на оплату праці.

У графі 7 "Загальний фонд - видатки споживання - з них: комунальні послуги та енергоносії" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень загального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків загального фонду державного бюджету, що були проведені з початку звітного року на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

У графі 8 "Загальний фонд - видатки розвитку" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень загального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків загального фонду державного бюджету, що були проведені з початку звітного року на фінансове забезпечення наукової, інвестиційної та інноваційної діяльності, відповідно до Складових частин витрат (видатків) розвитку та витрат (видатків) споживання Бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11.

У графі 9 "Спеціальний фонд - усього" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень спеціального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені у цій графі, повинні відповідати даним, наведеним у графі 9 "Спеціальний фонд - затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" частини II.1 "Видатки за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків спеціального фонду державного бюджету, що були проведені з початку звітного року. Дані, наведені у цій графі, повинні відповідати даним, наведеним у графі 11 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" частини II.1 "Видатки за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України.

У графі 10 "Спеціальний фонд - видатки споживання" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень спеціального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків спеціального фонду державного бюджету, що були проведені з початку звітного року на поточне функціонування органів державної влади, бюджетних установ, поточні міжбюджетні трансферти та видатки на фінансове забезпечення заходів соціального захисту населення та соціально-культурної сфери, а також інші видатки, не віднесені до видатків розвитку та нерозподілених видатків, відповідно до Складових частин витрат (видатків) розвитку та витрат (видатків) споживання Бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11.

У графі 11 "Спеціальний фонд - видатки споживання - з них: оплата праці" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень спеціального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків спеціального фонду державного бюджету, що були проведені з початку звітного року на оплату праці.

У графі 12 "Спеціальний фонд - видатки споживання - з них: комунальні послуги та енергоносії" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень спеціального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків спеціального фонду державного бюджету, що були проведені з початку звітного року на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

У графі 13 "Спеціальний фонд - видатки розвитку" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень спеціального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків спеціального фонду державного бюджету, що були проведені з початку звітного року на фінансове забезпечення наукової, інвестиційної та інноваційної діяльності, відповідно до Складових частин витрат (видатків) розвитку та витрат (видатків) споживання Бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11.

У графі 14 "Разом" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень загального та спеціального фондів, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені у цій графі, повинні відповідати даним, наведеним у графі 12 "Разом - затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" частини II.1 "Видатки за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків загального та спеціального фондів державного бюджету, що були проведені з початку звітного року (сума даних графи 4 та графи 9). Дані, наведені у цій графі, повинні відповідати даним, наведеним у графі 14 "Разом - виконано за звітний період (рік)" частини II.1 "Видатки за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України.

3.19. "Звіт про повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України" (Наказ N 1774) складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету та функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету на підставі зведених даних про надання та повернення кредитів.

У графі 4 "Надання кредитів - Загальний фонд" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень загального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми наданих з початку звітного року кредитів з загального фонду державного бюджету. Дані, наведені у цій графі, мають відповідати даним, наведеним у графі 5 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" підрозділу III.1. "Надання кредитів" розділу III "Кредитування" Звіту про виконання державного бюджету.

У графі 5 "Надання кредитів - Спеціальний фонд" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень спеціального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми наданих з початку звітного року кредитів зі спеціального фонду державного бюджету. Дані, наведені у цій графі, мають відповідати даним, наведеним у графі 7 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" підрозділу III.1. "Надання кредитів" розділу III "Кредитування" Звіту про виконання державного бюджету.

У графі 6 "Надання кредитів - Разом" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень загального та спеціального фондів, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми наданих з початку звітного року кредитів з загального та спеціального фондів державного бюджету (сума даних графи 4 та графи 5). Дані, наведені у цій графі, мають відповідати даним, наведеним у графі 9 "Усього - виконано за звітний період (рік)"підрозділу III.1."Надання кредитів" розділу III "Кредитування" Звіту про виконання державного бюджету.

У графі 7 "Повернення кредитів - Загальний фонд" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень загального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми повернутих до загального фонду державного бюджету кредитів. Дані, наведені у цій графі, мають відповідати даним, наведеним у графі 5 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" підрозділу III.2. "Повернення кредитів" розділу III "Кредитування" Звіту про виконання державного бюджету.

У графі 8 "Повернення кредитів - Спеціальний фонд" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень спеціального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми повернутих до спеціального фонду державного бюджету кредитів. Дані, наведені у цій графі, мають відповідати даним, наведеним у графі 7 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" підрозділу III.2. "Повернення кредитів" розділу III "Кредитування" Звіту про виконання державного бюджету.

У графі 9 "Повернення кредитів - Разом" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень загального та спеціального фондів, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми повернутих до загального та спеціального фондів державного бюджету кредитів (сума даних граф 7 та 8). Дані, наведені у цій графі, мають відповідати даним, наведеним у графі 9 "Усього - виконано за звітний період (рік)" підрозділу III.2. "Повернення кредитів" розділу III "Кредитування" Звіту про виконання державного бюджету.

У графі 10 "Кредитування - усього - Загальний фонд" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень загального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми даних графи 4 "Надання кредитів - Загальний фонд" та графи 7 "Повернення кредитів - Загальний фонд".

У графі 11 "Кредитування - усього - Спеціальний фонд" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень спеціального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми даних графи 5 "Надання кредитів - Спеціальний фонд" та графи 8 "Повернення кредитів - Спеціальний фонд".

У графі 12 "Кредитування - усього - Разом" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень загального та спеціального фондів, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми даних графи 6 "Надання кредитів - Разом" та графи 9 "Повернення кредитів - Разом". Дані, наведені у цій графі, мають відповідати даним, наведеним у графі 9 "Кредитування - усього - виконано за звітний період (рік)" розділу III "Кредитування" Звіту про виконання державного бюджету.

3.20. "Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями" (Наказ N 1774) складається за окремими кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, які визначені законом України про Державний бюджет України, в розрізі адміністративно-територіальних одиниць на підставі даних головних розпорядників бюджетних коштів.

У графі 2 "Затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень загального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 3 "Виконано протягом звітного періоду (року)" проставляються суми касових видатків загального фонду державного бюджету, що були проведені протягом звітного періоду.

3.21. "Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів" (Наказ N 1774) складається за кодами програмної та функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі місцевих та апеляційних судів на підставі зведених даних про виконання державного бюджету та даних Державної судової адміністрації України за програмою "Здійснення правосуддя місцевими судами".

У рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" цього Звіту Державною казначейською службою України проставляються суми бюджетних призначень загального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків загального фонду державного бюджету, що були проведені протягом звітного періоду.

У графі 4 "Загальний фонд - усього" у рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків загального фонду державного бюджету, що були проведені з початку звітного року.

У графі 5 "Загальний фонд - видатки споживання" у рядку "виконано за звітний період (рік)" із загальної суми касових видатків загального фонду державного бюджету, що були проведені з початку звітного року, проставляються видатки споживання, відповідно до Складових частин витрат (видатків) розвитку та витрат (видатків) споживання Бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11.

У графі 6 "Загальний фонд - видатки споживання, з них: оплата праці" у рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків загального фонду державного бюджету, що були проведені з початку звітного року на оплату праці.

У графі 7 "Загальний фонд - видатки споживання, з них: комунальні послуги та енергоносії" у рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків загального фонду державного бюджету, що були проведені з початку звітного року на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

У графі 8 "Загальний фонд - видатки розвитку" у рядку "виконано за звітний період (рік)" із загальної суми касових видатків загального фонду державного бюджету, що були проведені з початку звітного року, проставляються видатки розвитку, відповідно до Складових частин витрат (видатків) розвитку та витрат (видатків) споживання Бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11.

У графі 9 "Спеціальний фонд - усього" у рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків спеціального фонду державного бюджету, що були проведені з початку звітного року.

У графі 10 "Спеціальний фонд - видатки споживання" у рядку "виконано за звітний період (рік)" із суми касових видатків спеціального фонду державного бюджету, що були проведені з початку звітного року проставляються суми видатків споживання, відповідно до Складових частин витрат (видатків) розвитку та витрат (видатків) споживання Бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11.

У графі 11 "Спеціальний фонд - видатки споживання, з них: оплата праці" у рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків спеціального фонду державного бюджету, що були проведені з початку звітного року на оплату праці.

У графі 12 "Спеціальний фонд - видатки споживання, з них: комунальні послуги та енергоносії" у рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків спеціального фонду державного бюджету, що були проведені з початку звітного року на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

У графі 13 "Спеціальний фонд - видатки розвитку" у рядку "виконано за звітний період (рік)" із загальної суми касових видатків спеціального фонду державного бюджету, що були проведені з початку звітного року проставляються видатки розвитку, відповідно до Складових частин витрат (видатків) розвитку та витрат (видатків) споживання Бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11.

У графі 14 "Разом" у рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків загального та спеціального фондів державного бюджету, що були проведені з початку звітного року (сума даних граф 4 та 9).

3.22. "Інформація про виконання показників міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання з державного бюджету і коштів, що передаються до державного бюджету) та інших показників міжбюджетних відносин Державного бюджету України з місцевими бюджетами" (Наказ N 1774) складається на підставі інформації щодо фактично переданих коштів по міжбюджетним трансфертам, отриманої від Управління міжбюджетних відносин та моніторингу видатків місцевих бюджетів Державної казначейської служби України.

У графі 3 "Розрахунковий обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів" проставляються розрахункові обсяги доходів, затверджені законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

"У графах 4 "Міжбюджетні трансферти - Дотація вирівнювання з державного бюджету - затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" та 7 "Міжбюджетні трансферти - Кошти, що передаються до державного бюджету - затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графах 5 "Міжбюджетні трансферти - Дотація вирівнювання з державного бюджету - норматив щоденного відрахування (у відсотках від обсягу надходжень на території Автономної Республіки Крим, областей та міста Севастополя доходів державного бюджету, що є джерелом перерахування дотацій, та коштів, що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету)" та 8 "Міжбюджетні трансферти - Кошти, що передаються до державного бюджету - норматив щоденного відрахування (у відсотках від розрахункового обсягу доходів загального фонду місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів)" проставляються нормативи, затверджені законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 6 "Міжбюджетні трансферти - Дотація вирівнювання з державного бюджету - виконано" проставляються суми дотації вирівнювання, передані з початку звітного року з державного бюджету.

У графі 9 "Міжбюджетні трансферти - Кошти, що передаються до державного бюджету - виконано" проставляються суми коштів, що передано з початку звітного року до державного бюджету.

3.23. "Інформація про виконання показників міжбюджетних трансфертів (додаткових дотацій та субвенцій) з Державного бюджету України місцевим бюджетам" (Наказ N 1774) складається на підставі інформації щодо фактично переданих коштів по міжбюджетним трансфертам, отриманої від Управління міжбюджетних відносин та моніторингу видатків місцевих бюджетів Державної казначейської служби України.

Перелік додаткових дотацій та субвенцій наводиться відповідно до закону України про Державний бюджет України.

У графі 3 "Додаткова дотація з державного бюджету на: - затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 4 "Додаткова дотація з державного бюджету на:" - "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми додаткових дотацій, переданих з початку звітного року з державного бюджету.

У графі 5 "Субвенції з державного бюджету - Субвенція загального фонду на: - затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники загального фонду, затверджені законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 6 "Субвенції з державного бюджету - Субвенція загального фонду на: - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми субвенцій, переданих з початку звітного року з загального фонду державного бюджету.

У графі 7 "Субвенції з державного бюджету - Субвенція спеціального фонду на: - затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники спеціального фонду, затверджені законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 8 "Субвенції з державного бюджету - Субвенція спеціального фонду на: - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми субвенцій, переданих з початку звітного року зі спеціального фонду державного бюджету.

3.24. "Інформація про виконання обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та нормативи її щомісячних відрахувань" (Наказ N 1774) складається на підставі інформації щодо фактично переданих коштів по міжбюджетним трансфертам, отриманої від Управління міжбюджетних відносин та моніторингу видатків місцевих бюджетів Державної казначейської служби України.

У графі 3 "Розрахунковий обсяг субвенції" проставляється розрахунковий обсяг доходів, затверджений законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 4 "Нормативи щомісячних відрахувань від доходів, які є джерелом надання цієї субвенції (%)" проставляються нормативи, затверджені законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 5 "Виконано" проставляються суми субвенції, передані з початку звітного року з державного бюджету.

3.25. "Інформація щодо кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів)" (Наказ N 1774) складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кредиторів та інвестиційних програм (проектів), що реалізуються за рахунок кредиту (позики), на підставі даних, отриманих від Міністерства фінансів України. Перелік кредиторів та інвестиційних програм (проектів), що реалізуються за рахунок кредиту (позики) наводиться відповідно до закону України про Державний бюджет України.

 

Начальник Управління
методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності

Н. І. Сушко

 

Додаток 1
до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

Порядок
заповнення форми N 1дб "Звіту про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України" (Наказ N 1774)

N з/п

Показники, що звіряються

Порівняльні показники

1

2

3

1

Рядок 010

Сальдо рахунку 1111

2

Рядок 020

Сальдо рахунків 1121, 1122

3

Рядок 030

Сальдо рахунків 1211, 1212

4

Рядок 040

Сальдо рахунків 1221, 1222, 1223, 1224

5

Рядок 050

Сальдо рахунків 1241, 1242

6

Рядок 060

Сальдо рахунків 1311, 1312, 1313, 1314, 1315

7

Рядок 070

Сальдо рахунків 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326

8

Рядок 080

Сальдо рахунку 1411

9

Рядок 090

Сальдо рахунків 1511, 1512, 1513, 1514

10

Рядок 100

Сальдо рахунків 1531, 1532, 1533, 1534

11

Рядок 110

Сальдо рахунків 1546

12

Рядок 120

Сальдо рахунків 1611, 1612

13

Рядок 130

Сальдо рахунків 1621, 1622, 1623

14

Рядок 140

Сальдо рахунків 1631, 1632

15

Рядок 150

Сальдо рахунків 1671, 1672, 1673

16

Рядок 160

Сальдо рахунків 1681, 1682, 1683

17

Рядок 170

Сума рядків 010 - 160

18

Рядок 180

Сальдо рахунків 4111, 4112

19

Рядок 190

Сальдо рахунків 4121, 4122

20

Рядок 200

Сальдо рахунків 4311, 4312

21

Рядок 210

Сальдо рахунків 4411, 4412

22

Рядок 220

Сальдо рахунків 4421, 4422, 4423

23

Рядок 230

Сальдо рахунків 4451, 4452, 4453, 4455, 4456

24

Рядок 240

Сума рядків 180 - 230

25

Рядок 250

Сума рядків (170 + 240)

26

Рядок 260

Сальдо рахунку 2111

27

Рядок 270

Сальдо рахунків 2121, 2122, 2123

28

Рядок 280

Сальдо рахунку 2131

29

Рядок 290

Сальдо рахунків 2171, 2172, 2173

30

Рядок 300

Сальдо рахунків 2211, 2212

31

Рядок 310

Сальдо рахунків 2221, 2222

32

Рядок 320

Сальдо рахунку 2311

33

Рядок 330

Сальдо рахунків 2411, 2412

34

Рядок 340

Сальдо рахунків 2431, 2432, 2433

35

Рядок 350

Сальдо рахунків 2441, 2442, 2443

36

Рядок 360

Сума рядків 260 - 350

37

Рядок 370

Сальдо рахунку 3112

38

Рядок 380

Сальдо рахунків 3122, 3124, 3125

39

Рядок 390

Сальдо рахунків 3521, 3523, 3525

40

Рядок 400

Сальдо рахунків 3522, 3524, 3526

41

Рядок 410

Сальдо рахунків 3551, 3552

42

Рядок 420

Сальдо рахунку 3611

43

Рядок 430

Сальдо рахунку 3612

44

Рядок 440

Сума рядків 370 - 430

45

Рядок 450

Сальдо рахунків 4111, 4112

46

Рядок 460

Сальдо рахунків 4121, 4122

47

Рядок 470

Сальдо рахунків 4311, 4312

48

Рядок 480

Сальдо рахунків 4411, 4412

49

Рядок 490

Сальдо рахунків 4421, 4422, 4423

50

Рядок 500

Сальдо рахунків 4451, 4452, 4453, 4455, 4456

51

Рядок 510

Сума рядків 450 - 500

52

Рядок 520

Сума рядків (360 + 440 + 510)

53

Рядок 530

Сальдо рахунків 5111, 5112

Примітка: у"Звіті про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України" (форма N 1дб) (Наказ N 1774) не відображається інформація, що не відноситься до операцій по виконанню державного бюджету, а саме інформація за відповідними балансовими рахунками, що відносяться до операцій по виконанню місцевих бюджетів (сума дебетового залишку за балансовими рахунками групи 154 "Позички, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" та сума кредитового залишку за відповідними рахунками третього класу (балансовими рахунками, що відносяться до операцій по виконанню місцевих бюджетів), які кореспондують з цими рахунками, взаємовиключаються) та інформація по рахунках інших клієнтів і позабюджетних фондів.

На суму залишків на рахунках, що відносяться до операцій по виконанню місцевих бюджетів, інших клієнтів зменшується сума по балансовому рахунку 1111 "Єдиний казначейський рахунок".

 

Додаток 2
до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

Звіт
про виконання Зведеного бюджету України

за 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

I. Доходи

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

10000000

Податкові надходження

 

 

 

 

 

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

 

 

 

 

 

 

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

 

 

 

 

 

 

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

 

 

 

 

 

 

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

 

 

 

 

 

 

11010300

Податок на доходи фізичних осіб із доходів у формі заробітної плати шахтарів-працівників

 

 

 

 

 

 

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

 

 

 

 

 

 

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

 

 

 

 

 

 

11010600

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року

 

 

 

 

 

 

11010700

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб

 

 

 

 

 

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

 

 

 

 

 

 

11020100

Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності

 

 

 

 

 

 

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

 

 

 

 

 

 

11020300

Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів

 

 

 

 

 

 

11020400

Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів

 

 

 

 

 

 

11020500

Податок на прибуток іноземних юридичних осіб

 

 

 

 

 

 

11020600

Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України

 

 

 

 

 

 

11020700

Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України

 

 

 

 

 

 

11020900

Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань

 

 

 

 

 

 

11021000

Податок на прибуток приватних підприємств

 

 

 

 

 

 

11021100

Інші платники податку на прибуток

 

 

 

 

 

 

11021300

Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій

 

 

 

 

 

 

11021400

Надходження від підприємств податку на прибуток, одержаного від виконання інноваційних проектів

 

 

 

 

 

 

11021500

Податок на прибуток, одержаний за рахунок знижувального коефіцієнта 0,8 до норм амортизації

 

 

 

 

 

 

11021600

Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій

 

 

 

 

 

 

12000000

Податки на власність

 

 

 

 

 

 

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 

 

 

 

 

 

12020100

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)

 

 

 

 

 

 

12020200

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)

 

 

 

 

 

 

12020300

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 

 

 

 

 

 

12020400

Податок з власників водних транспортних засобів

 

 

 

 

 

 

12020500

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві

 

 

 

 

 

 

12020600

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян), зареєстрованих у місті Києві

 

 

 

 

 

 

12020700

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві

 

 

 

 

 

 

12020800

Податок з власників водних транспортних засобів, зареєстрованих в місті Києві

 

 

 

 

 

 

12030000

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

 

 

 

 

 

 

12030100

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)

 

 

 

 

 

 

12030200

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)

 

 

 

 

 

 

12030300

Збір за першу реєстрацію суден (юридичних осіб)

 

 

 

 

 

 

12030400

Збір за першу реєстрацію суден (фізичних осіб)

 

 

 

 

 

 

12030500

Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (юридичних осіб)

 

 

 

 

 

 

12030600

Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (фізичних осіб)

 

 

 

 

 

 

12030700

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві

 

 

 

 

 

 

12030800

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб), зареєстрованих у місті Києві

 

 

 

 

 

 

12030900

Збір за першу реєстрацію суден (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві

 

 

 

 

 

 

12031000

Збір за першу реєстрацію суден (фізичних осіб), зареєстрованих у місті Києві

 

 

 

 

 

 

12031100

Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві

 

 

 

 

 

 

12031200

Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (фізичних осіб), зареєстрованих у місті Києві

 

 

 

 

 

 

13000000

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

 

 

 

 

 

 

13010000

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

 

 

 

 

 

 

13010100

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

 

 

 

 

 

 

13010200

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

 

 

 

 

 

 

13010300

Надходження сум реструктурованої заборгованості збору за спеціальне використання лісових ресурсів

 

 

 

 

 

 

13020000

Збір за спеціальне використання води

 

 

 

 

 

 

13020100

Збір за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення)

 

 

 

 

 

 

13020200

Збір за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення

 

 

 

 

 

 

13020300

Збір за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики

 

 

 

 

 

 

13020400

Надходження збору за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

 

13020500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання води

 

 

 

 

 

 

13020600

Збір за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових і службово-допоміжного флотів)

 

 

 

 

 

 

13030000

Плата за користування надрами

 

 

 

 

 

 

13030100

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

 

 

 

 

 

 

13030200

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення

 

 

 

 

 

 

13030400

Плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони

 

 

 

 

 

 

13030500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати плати за користування надрами

 

 

 

 

 

 

13030600

Плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

 

 

 

 

 

 

13050000

Плата за землю

 

 

 

 

 

 

13050100

Земельний податок з юридичних осіб

 

 

 

 

 

 

13050200

Орендна плата з юридичних осіб

 

 

 

 

 

 

13050300

Земельний податок з фізичних осіб

 

 

 

 

 

 

13050400

Реструктурована сума заборгованості плати за землю

 

 

 

 

 

 

13050500

Орендна плата з фізичних осіб

 

 

 

 

 

 

13070000

Плата за використання інших природних ресурсів

 

 

 

 

 

 

13070100

Плата за спеціальне використання диких тварин

 

 

 

 

 

 

13070200

Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів

 

 

 

 

 

 

13070300

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за використання інших природних ресурсів

 

 

 

 

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

 

 

 

 

 

 

14010000

Податок на додану вартість

 

 

 

 

 

 

14010100

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)

 

 

 

 

 

 

14010200

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами

 

 

 

 

 

 

14010300

Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів

 

 

 

 

 

 

14010400

Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

14010500

Податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послуг

 

 

 

 

 

 

14010600

Надходження від підприємств податку на додану вартість по операціях, пов'язаних з виконанням інноваційних проектів

 

 

 

 

 

 

14010700

Податок на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно)

 

 

 

 

 

 

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

 

 

 

 

 

 

14020100

Спирт

 

 

 

 

 

 

14020200

Лікеро-горілчана продукція

 

 

 

 

 

 

14020300

Виноробна продукція

 

 

 

 

 

 

14020400

Пиво

 

 

 

 

 

 

14020600

Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

 

 

 

 

 

 

14020700

Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції)

 

 

 

 

 

 

14020800

Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів)

 

 

 

 

 

 

14020900

Мотоцикли і велосипеди

 

 

 

 

 

 

14021000

Кузови для моторних транспортних засобів

 

 

 

 

 

 

14021100

Скраплений газ

 

 

 

 

 

 

14021600

Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва

 

 

 

 

 

 

14021700

Бензин моторний для автомобілів

 

 

 

 

 

 

14021800

Інші нафтопродукти

 

 

 

 

 

 

14022100

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

 

 

 

 

 

 

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

 

 

 

 

 

 

14030100

Спирт

 

 

 

 

 

 

14030200

Лікеро-горілчана продукція

 

 

 

 

 

 

14030300

Виноробна продукція

 

 

 

 

 

 

14030400

Пиво

 

 

 

 

 

 

14030600

Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

 

 

 

 

 

 

14030700

Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції)

 

 

 

 

 

 

14030800

Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів)

 

 

 

 

 

 

14030900

Мотоцикли і велосипеди

 

 

 

 

 

 

14031000

Кузови для моторних транспортних засобів

 

 

 

 

 

 

14031100

Скраплений газ

 

 

 

 

 

 

14031600

Інші підакцизні товари іноземного виробництва

 

 

 

 

 

 

14031700

Бензин моторний для автомобілів

 

 

 

 

 

 

14031800

Інші нафтопродукти

 

 

 

 

 

 

14050000

Податки на окремі категорії послуг

 

 

 

 

 

 

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

 

 

 

 

 

 

15010000

Ввізне мито

 

 

 

 

 

 

15010100

Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

 

15010200

Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами

 

 

 

 

 

 

15010300

Інші збори з імпорту

 

 

 

 

 

 

15010400

Додатковий митний збір за митне оформлення нафтопродуктів, що імпортуються на митну територію України

 

 

 

 

 

 

15010500

Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами

 

 

 

 

 

 

15010600

Тимчасова надбавка до діючих ставок ввізного мита на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

 

15010700

Тимчасова надбавка до діючих ставок ввізного мита на товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами

 

 

 

 

 

 

15020000

Вивізне мито

 

 

 

 

 

 

15020100

Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

 

15020200

Мито на товари, які вивозяться (пересилаються) громадянами

 

 

 

 

 

 

15020300

Надходження від реалізації валютних коштів, одержаних у результаті проведення операцій за державним контрактом

 

 

 

 

 

 

15040000

Інші надходження від зовнішньоекономічної діяльності

 

 

 

 

 

 

16000000

Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

16010000

Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року

 

 

 

 

 

 

16010100

Податок з реклами

 

 

 

 

 

 

16010200

Комунальний податок

 

 

 

 

 

 

16010400

Збір за припаркування автотранспорту

 

 

 

 

 

 

16010500

Ринковий збір

 

 

 

 

 

 

16010600

Збір за видачу ордера на квартиру

 

 

 

 

 

 

16010700

Курортний збір

 

 

 

 

 

 

16010800

Збір за участь у бігах на іподромі

 

 

 

 

 

 

16010900

Збір за виграш у бігах на іподромі

 

 

 

 

 

 

16011000

Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі

 

 

 

 

 

 

16011100

Збір за право використання місцевої символіки

 

 

 

 

 

 

16011200

Збір за право проведення кіно- і телезйомок

 

 

 

 

 

 

16011300

Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей

 

 

 

 

 

 

16011500

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг

 

 

 

 

 

 

16011600

Збір із власників собак

 

 

 

 

 

 

16011700

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати місцевих податків

 

 

 

 

 

 

16012100

Податок на промисел

 

 

 

 

 

 

17000000

Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси

 

 

 

 

 

 

17010000

Рентна плата

 

 

 

 

 

 

17010100

Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні

 

 

 

 

 

 

17010200

Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні

 

 

 

 

 

 

17010300

Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні

 

 

 

 

 

 

17010400

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за нафту, що видобувається в Україні

 

 

 

 

 

 

17010500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні

 

 

 

 

 

 

17010700

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України

 

 

 

 

 

 

17010800

Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України

 

 

 

 

 

 

17010900

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

 

 

 

 

 

 

17050000

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками

 

 

 

 

 

 

17060000

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

 

 

 

 

 

 

17070000

Надходження нарахованих і не сплачених зобов'язань Державного підприємства "Енергоринок" перед державним бюджетом по збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію за минулі роки

 

 

 

 

 

 

18000000

Місцеві податки і збори

 

 

 

 

 

 

18010000

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

 

 

 

 

 

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами

 

 

 

 

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами

 

 

 

 

 

 

18020000

Збір за місця для паркування транспортних засобів

 

 

 

 

 

 

18020100

Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами

 

 

 

 

 

 

18020200

Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами

 

 

 

 

 

 

18030000

Туристичний збір

 

 

 

 

 

 

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними особами

 

 

 

 

 

 

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

 

 

 

 

 

 

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

 

18040100

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами

 

 

 

 

 

 

18040200

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами

 

 

 

 

 

 

18040300

Збір за здійснення торгівлі валютними цінностями

 

 

 

 

 

 

18040500

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами

 

 

 

 

 

 

18040600

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами

 

 

 

 

 

 

18040700

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами

 

 

 

 

 

 

18040800

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами

 

 

 

 

 

 

18040900

Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту

 

 

 

 

 

 

18041000

Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту

 

 

 

 

 

 

18041300

Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами

 

 

 

 

 

 

18041400

Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами

 

 

 

 

 

 

18041500

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах

 

 

 

 

 

 

18041600

Надходження сум реструктурованої заборгованості із сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

 

18041700

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами

 

 

 

 

 

 

18041800

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами

 

 

 

 

 

 

18050000

Єдиний податок

 

 

 

 

 

 

18050100

Єдиний податок з юридичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року

 

 

 

 

 

 

18050200

Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року

 

 

 

 

 

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

 

 

 

 

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

 

 

 

 

 

 

19000000

Інші податки та збори

 

 

 

 

 

 

19010000

Екологічний податок

 

 

 

 

 

 

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

 

 

 

 

 

 

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

 

 

 

 

 

 

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

 

 

 

 

 

 

19010400

Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк

 

 

 

 

 

 

19010500

Надходження від здійснення торгівлі на митній території України паливом власного виробництва та/або виробленим з давальницької сировини податковими агентами

 

 

 

 

 

 

19010600

Надходження від ввезення палива на митну територію України податковими агентами

 

 

 

 

 

 

19040000

Фіксований сільськогосподарський податок

 

 

 

 

 

 

19040100

Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року

 

 

 

 

 

 

19050000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

19050100

Надходження коштів від енергопідприємств до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

19050200

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

19050300

Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами

 

 

 

 

 

 

19060000

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

 

 

 

 

 

 

19060100

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

 

 

 

 

 

 

19060200

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

 

 

 

 

 

 

19070000

Збір за користування радіочастотним ресурсом України

 

 

 

 

 

 

19090000

Податки та збори, не віднесені до інших категорій

 

 

 

 

 

 

19090400

Кошти, сплачені в рахунок погашення податкового боргу відповідно до норм Податкового кодексу України за доходами, визначеними частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України, зокрема за податками і зборами (обов'язковими платежами), які справлялися до 1 січня 2011 року, та встановлені Податковим кодексом України

 

 

 

 

 

 

20000000

Неподаткові надходження

 

 

 

 

 

 

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

 

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність

 

 

 

 

 

 

21010100

Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об'єднань), що вилучається до бюджету

 

 

 

 

 

 

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету

 

 

 

 

 

 

21010500

Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність

 

 

 

 

 

 

21010800

Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність

 

 

 

 

 

 

21010900

Заборгованість за минулі періоди із сплати частини чистого прибутку (доходу) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її підприємств

 

 

 

 

 

 

21020000

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"

 

 

 

 

 

 

21030000

Відрахування коштів, отриманих від проведення державних грошових лотерей

 

 

 

 

 

 

21040000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету

 

 

 

 

 

 

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

21080000

Інші надходження

 

 

 

 

 

 

21080100

Платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної міжурядової угоди

 

 

 

 

 

 

21080200

Платежі, пов'язані з виконанням Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації в розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України

 

 

 

 

 

 

21080500

Інші надходження

 

 

 

 

 

 

21080600

Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації

 

 

 

 

 

 

21080700

Перерахування підприємцями частки вартості виготовленої нестандартної продукції з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації

 

 

 

 

 

 

21080800

Суми, стягнені з винних осіб за порушення правил пожежної безпеки

 

 

 

 

 

 

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

 

 

 

 

 

 

21081000

Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства

 

 

 

 

 

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

 

 

 

 

 

 

21081200

Штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

 

 

 

 

 

 

21081300

Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

 

 

 

 

 

 

21081400

Надходження податків і зборів (обов'язкових платежів), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податковим кодексом (крім податків та зборів, які надходили до місцевих бюджетів), включаючи розстрочені та відстрочені суми грошових зобов'язань, суми податкового боргу з урахуванням штрафних санкцій та пені, що обліковувались станом на 31 грудня 2010 року та сум донарахованих за актами перевірок

 

 

 

 

 

 

21082000

Надходження коштів від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та коштів від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами

 

 

 

 

 

 

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

 

 

 

 

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

 

 

 

 

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

 

 

 

 

 

 

22010200

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

22010300

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

 

 

 

 

 

 

22010400

Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності

 

 

 

 

 

 

22010500

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

 

 

 

 

 

 

22010600

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового

 

 

 

 

 

 

22010700

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами

 

 

 

 

 

 

22010900

Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

 

 

 

 

 

 

22011000

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

 

 

 

 

 

 

22011100

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

 

 

 

 

 

 

22011200

Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера програмної послуги

 

 

 

 

 

 

22011400

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій

 

 

 

 

 

 

22011500

Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики

 

 

 

 

 

 

22011700

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій

 

 

 

 

 

 

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності

 

 

 

 

 

 

22011900

Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок

 

 

 

 

 

 

22012000

Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

 

 

 

 

 

22012100

Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів

 

 

 

 

 

 

22012200

Плата за виділення номерного ресурсу

 

 

 

 

 

 

22012300

Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)

 

 

 

 

 

 

22012400

Плата за оформлення посвідчення закордонного українця

 

 

 

 

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

 

 

 

 

 

 

22020000

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

 

 

 

 

 

 

22030000

Судовий збір

 

 

 

 

 

 

22050000

Надходження від оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах

 

 

 

 

 

 

22060000

Кошти, отримані за вчинення консульських дій

 

 

 

 

 

 

22070000

Виконавчий збір

 

 

 

 

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

 

 

 

 

 

 

22080100

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом

 

 

 

 

 

 

22080200

Надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ

 

 

 

 

 

 

22080300

Надходження від орендної плати за користування іншим державним майном

 

 

 

 

 

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності

 

 

 

 

 

 

22080500

Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах кредиту

 

 

 

 

 

 

22090000

Державне мито

 

 

 

 

 

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

 

 

 

 

 

 

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій

 

 

 

 

 

 

22090300

Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками

 

 

 

 

 

 

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

 

 

 

 

 

 

22090500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита

 

 

 

 

 

 

22100000

Митні збори

 

 

 

 

 

 

22110000

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

 

 

 

 

 

 

22120000

Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення

 

 

 

 

 

 

22130000

Плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення

 

 

 

 

 

 

22150000

Портовий (адміністративний) збір

 

 

 

 

 

 

22150100

Портовий (адміністративний) збір (за винятком портового (адміністративного) збору, що надходить від риболовних портів)

 

 

 

 

 

 

22150200

Портовий (адміністративний) збір, що надходить від риболовних портів

 

 

 

 

 

 

22160000

Інші адміністративні збори та платежі

 

 

 

 

 

 

22160100

Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

 

 

 

 

 

 

22200000

Плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів

 

 

 

 

 

 

24000000

Інші неподаткові надходження

 

 

 

 

 

 

24010000

Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду

 

 

 

 

 

 

24010100

Кошти від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів

 

 

 

 

 

 

24010200

Кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів

 

 

 

 

 

 

24010300

Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами митних органів

 

 

 

 

 

 

24010400

Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами правоохоронних й інших уповноважених органів

 

 

 

 

 

 

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

 

 

 

 

 

 

24040000

Кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення, що належить Державному космічному агентству України

 

 

 

 

 

 

24050000

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України, Державної спеціальної служби транспорту

 

 

 

 

 

 

24060000

Інші надходження

 

 

 

 

 

 

24060300

Інші надходження

 

 

 

 

 

 

24060500

Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України

 

 

 

 

 

 

24060600

Надходження коштів з рахунків виборчих фондів

 

 

 

 

 

 

24060700

Нез'ясовані надходження

 

 

 

 

 

 

24060800

Надходження від збору за проведення гастрольних заходів

 

 

 

 

 

 

24061500

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях

 

 

 

 

 

 

24061600

Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

24061800

Плата за подання скарги до органу оскарження відповідно до статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель"

 

 

 

 

 

 

24061900

Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель"

 

 

 

 

 

 

24062000

Кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю

 

 

 

 

 

 

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

 

 

 

 

 

 

24062400

Кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату

 

 

 

 

 

 

24063100

Кошти від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери, що емітуються державою відповідно достатті 9 цього ж Закону України, а також надходження заборгованості по цих коштах за 2007 - 2009 роки

 

 

 

 

 

 

24063500

Кошти від реалізації продуктів утилізації твердого ракетного палива

 

 

 

 

 

 

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

 

 

 

 

 

 

24110100

Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою

 

 

 

 

 

 

24110200

Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою

 

 

 

 

 

 

24110400

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

 

 

 

 

 

 

24110500

Інші (курсові різниці)

 

 

 

 

 

 

24110600

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

24110700

Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами

 

 

 

 

 

 

24110800

Плата за користування кредитом з державного бюджету

 

 

 

 

 

 

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

 

 

 

 

 

 

24130000

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

 

 

 

 

 

 

24130100

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується експлуатуючими організаціями при реалізації електричної енергії

 

 

 

 

 

 

24130200

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується підприємствами з видобування і переробки уранових руд

 

 

 

 

 

 

24130300

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується експлуатуючими організаціями за зберігання відпрацьованого ядерного палива

 

 

 

 

 

 

24140000

Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

 

 

 

 

 

 

24140100

Збір з операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню

 

 

 

 

 

 

24140200

Збір з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння

 

 

 

 

 

 

24140300

Збір при відчуженні легкових автомобілів

 

 

 

 

 

 

24140500

Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна

 

 

 

 

 

 

24140600

Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку

 

 

 

 

 

 

24160000

Концесійні платежі

 

 

 

 

 

 

24160100

Концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом)

 

 

 

 

 

 

24160200

Концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності (які мають цільове спрямування згідно із законом)

 

 

 

 

 

 

24160300

Концесійні платежі щодо об'єктів державної власності

 

 

 

 

 

 

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

 

 

 

 

 

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

 

 

 

 

 

 

250100001

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

 

 

 

 

 

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

 

 

 

 

 

 

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

 

 

 

 

 

 

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

 

 

 

 

 

 

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

 

 

 

 

 

 

250200001

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

 

 

 

 

 

 

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

 

 

 

 

 

 

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів

 

 

 

 

 

 

25020300

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

 

 

 

 

 

 

30000000

Доходи від операцій з капіталом

 

 

 

 

 

 

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

 

 

 

 

 

 

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

 

 

 

 

 

 

31010100

Кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування

 

 

 

 

 

 

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

 

 

 

 

 

 

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

 

 

 

 

 

 

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності

 

 

 

 

 

 

32000000

Надходження від реалізації державних запасів товарів

 

 

 

 

 

 

32010000

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

 

 

 

 

 

 

32010100

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

 

 

 

 

 

 

32010400

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення

 

 

 

 

 

 

32020000

Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву

 

 

 

 

 

 

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

 

 

 

 

 

 

33010000

Кошти від продажу землі

 

 

 

 

 

 

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим)

 

 

 

 

 

 

33010200

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення після розмежування земель державної та комунальної власності

 

 

 

 

 

 

33010300

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

 

 

 

 

 

 

33010400

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації

 

 

 

 

 

 

33010500

Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим)

 

 

 

 

 

 

33010600

Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення після розмежування земель державної та комунальної власності

 

 

 

 

 

 

33010700

Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

 

 

 

 

 

 

33020000

Надходження від продажу нематеріальних активів

 

 

 

 

 

 

40000000

Офіційні трансферти

 

 

 

 

 

 

42000000

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

 

 

 

 

 

 

42010000

Кошти, отримані від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського контингенту та персоналу у миротворчих операціях

 

 

 

 

 

 

42020000

Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів

 

 

 

 

 

 

42030000

Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу

 

 

 

 

 

 

42030100

Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

 

 

 

 

 

 

42030200

Інша допомога, надана Європейським Союзом

 

 

 

 

 

 

50000000

Цільові фонди

 

 

 

 

 

 

50070000

Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів

 

 

 

 

 

 

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 


Примітка. 1 у місячному звіті ККДБ 25010000 та 25020000 заповнюються загальними сумами без розшифровки по елементарних кодах

II. Видатки

II.1 Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

0100

Загальнодержавні функції

 

 

 

 

 

 

0110

Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування, фінансова та зовнішньополітична діяльність

 

 

 

 

 

 

0111

Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

0112

Фінансова та фіскальна діяльність

 

 

 

 

 

 

0113

Зовнішньополітична діяльність

 

 

 

 

 

 

0120

Економічна допомога зарубіжним країнам

 

 

 

 

 

 

0130

Інші загальні функції державного управління

 

 

 

 

 

 

0131

Управління системою державної служби

 

 

 

 

 

 

0132

Загальнодержавне планування та статистика

 

 

 

 

 

 

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

 

 

 

 

 

 

0150

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері державного управління

 

 

 

 

 

 

0160

Проведення виборів та референдумів

 

 

 

 

 

 

0170

Обслуговування боргу

 

 

 

 

 

 

0200

Оборона

 

 

 

 

 

 

0210

Військова оборона

 

 

 

 

 

 

0220

Цивільна оборона

 

 

 

 

 

 

0230

Військова допомога зарубіжним країнам

 

 

 

 

 

 

0240

Військова освіта

 

 

 

 

 

 

0250

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері оборони

 

 

 

 

 

 

0260

Інша діяльність у сфері оборони

 

 

 

 

 

 

0300

Громадський порядок, безпека та судова влада

 

 

 

 

 

 

0310

Діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю та охорона державного кордону

 

 

 

 

 

 

0320

Протипожежний захист та рятування

 

 

 

 

 

 

0330

Судова влада

 

 

 

 

 

 

0340

Кримінально-виконавча система та виправні заходи

 

 

 

 

 

 

0350

Діяльність у сфері безпеки держави

 

 

 

 

 

 

0360

Нагляд за додержанням законів та представницькі функції в суді

 

 

 

 

 

 

0370

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади

 

 

 

 

 

 

0380

Інша діяльність у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади

 

 

 

 

 

 

0400

Економічна діяльність

 

 

 

 

 

 

0410

Загальна економічна, торговельна та трудова діяльність

 

 

 

 

 

 

0411

Загальна економічна та торговельна діяльність

 

 

 

 

 

 

0412

Регулювання трудових відносин

 

 

 

 

 

 

0420

Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство

 

 

 

 

 

 

0421

Сільське господарство

 

 

 

 

 

 

0422

Лісове господарство та мисливство

 

 

 

 

 

 

0423

Рибне господарство

 

 

 

 

 

 

0430

Паливно-енергетичний комплекс

 

 

 

 

 

 

0431

Вугільна галузь та інші галузі з видобутку твердого палива

 

 

 

 

 

 

0432

Нафтогазова галузь

 

 

 

 

 

 

0433

Електроенергетична галузь

 

 

 

 

 

 

0434

Інші галузі паливно-енергетичного комплексу

 

 

 

 

 

 

0440

Інша промисловість та будівництво

 

 

 

 

 

 

0441

Промисловість з видобутку рудних та нерудних корисних копалин

 

 

 

 

 

 

0442

Обробна промисловість

 

 

 

 

 

 

0443

Будівництво

 

 

 

 

 

 

0444

Відтворення мінерально-сировинної бази

 

 

 

 

 

 

0450

Транспорт

 

 

 

 

 

 

0451

Автомобільний транспорт

 

 

 

 

 

 

0452

Водний транспорт

 

 

 

 

 

 

0453

Залізничний транспорт

 

 

 

 

 

 

0454

Повітряний транспорт

 

 

 

 

 

 

0455

Трубопровідний та інший транспорт

 

 

 

 

 

 

0456

Дорожнє господарство

 

 

 

 

 

 

0460

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

 

 

 

 

 

 

0470

Інші галузі економіки

 

 

 

 

 

 

0480

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в галузях економіки

 

 

 

 

 

 

0481

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері економічної, торговельної та трудової діяльності

 

 

 

 

 

 

0482

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері сільського господарства, лісового господарства та мисливства, рибного господарства

 

 

 

 

 

 

0483

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері паливно-енергетичного комплексу

 

 

 

 

 

 

0484

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в інших галузях промисловості та будівництві

 

 

 

 

 

 

0485

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері транспорту

 

 

 

 

 

 

0486

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

 

 

 

 

 

 

0487

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в інших галузях економіки

 

 

 

 

 

 

0490

Інша економічна діяльність

 

 

 

 

 

 

0500

Охорона навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

0510

Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

 

 

 

0512

Утилізація відходів

 

 

 

 

 

 

0513

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

0520

Збереження природно-заповідного фонду

 

 

 

 

 

 

0530

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

0540

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

0600

Житлово-комунальне господарство

 

 

 

 

 

 

0610

Житлове господарство

 

 

 

 

 

 

0620

Комунальне господарство

 

 

 

 

 

 

0630

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

 

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

 

0700

Охорона здоров'я

 

 

 

 

 

 

0710

Медична продукція та обладнання

 

 

 

 

 

 

0720

Поліклініки і амбулаторії, швидка та невідкладна допомога

 

 

 

 

 

 

0721

Поліклініки загального профілю та амбулаторії

 

 

 

 

 

 

0722

Спеціалізовані та стоматологічні поліклініки

 

 

 

 

 

 

0724

Станції швидкої та невідкладної допомоги

 

 

 

 

 

 

0725

Фельдшерсько-акушерські пункти

 

 

 

 

 

 

0726

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

 

0730

Лікарні та санаторно-курортні заклади

 

 

 

 

 

 

0731

Лікарні загального профілю

 

 

 

 

 

 

0732

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

 

 

 

 

 

 

0733

Пологові будинки

 

 

 

 

 

 

0734

Санаторно-курортні заклади

 

 

 

 

 

 

0740

Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади

 

 

 

 

 

 

0750

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері охорони здоров'я

 

 

 

 

 

 

0760

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

 

 

 

 

 

 

0761

Будинки дитини

 

 

 

 

 

 

0762

Станції переливання крові

 

 

 

 

 

 

0763

Інші заклади та заходи у сфері охорони здоров'я

 

 

 

 

 

 

0800

Духовний та фізичний розвиток

 

 

 

 

 

 

0810

Фізична культура і спорт

 

 

 

 

 

 

0820

Культура та мистецтво

 

 

 

 

 

 

0821

Театри

 

 

 

 

 

 

0822

Художні колективи, концертні і циркові організації

 

 

 

 

 

 

0823

Кінематографія

 

 

 

 

 

 

0824

Бібліотеки, музеї і виставки

 

 

 

 

 

 

0827

Заповідники

 

 

 

 

 

 

0828

Клубні заклади

 

 

 

 

 

 

0829

Інші заходи і заклади в галузі культури та мистецтва, творчі спілки

 

 

 

 

 

 

0830

Засоби масової інформації

 

 

 

 

 

 

0840

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері духовного та фізичного розвитку

 

 

 

 

 

 

0850

Інша діяльність у сфері духовного та фізичного розвитку та інформації

 

 

 

 

 

 

0900

Освіта

 

 

 

 

 

 

0910

Дошкільна освіта

 

 

 

 

 

 

0920

Загальна середня освіта

 

 

 

 

 

 

0921

Загальноосвітні навчальні заклади

 

 

 

 

 

 

0922

Загальноосвітні спеціалізовані та спеціальні школи-інтернати

 

 

 

 

 

 

0930

Професійно-технічна освіта

 

 

 

 

 

 

0940

Вища освіта

 

 

 

 

 

 

0941

Вищі навчальні заклади I і II рівнів акредитації

 

 

 

 

 

 

0942

Вищі навчальні заклади III і IV рівнів акредитації

 

 

 

 

 

 

0950

Післядипломна освіта

 

 

 

 

 

 

0960

Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми

 

 

 

 

 

 

0970

Програми матеріального забезпечення навчальних закладів

 

 

 

 

 

 

0980

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері освіти

 

 

 

 

 

 

0990

Інші заклади та заходи у сфері освіти

 

 

 

 

 

 

1000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

 

 

 

 

 

1010

Соціальний захист на випадок непрацездатності

 

 

 

 

 

 

1020

Соціальний захист пенсіонерів

 

 

 

 

 

 

1030

Соціальний захист ветеранів війни та праці

 

 

 

 

 

 

1040

Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді

 

 

 

 

 

 

1050

Соціальний захист безробітних

 

 

 

 

 

 

1060

Допомога у вирішенні житлового питання

 

 

 

 

 

 

1070

Соціальний захист інших категорій населення

 

 

 

 

 

 

1080

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері соціального захисту

 

 

 

 

 

 

1090

Інша діяльність у сфері соціального захисту

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

II.2 Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

1000

Поточні видатки

 

 

 

 

 

 

1100

Видатки на товари і послуги

 

 

 

 

 

 

1110

Оплата праці працівників бюджетних установ

 

 

 

 

 

 

1111

Заробітна плата

 

 

 

 

 

 

1112

Грошове утримання військовослужбовців

 

 

 

 

 

 

1120

Нарахування на заробітну плату

 

 

 

 

 

 

1130

Придбання товарів і послуг

 

 

 

 

 

 

1131

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування

 

 

 

 

 

 

1132

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 

 

 

 

 

 

1133

Продукти харчування

 

 

 

 

 

 

1134

Оплата послуг (крім комунальних)

 

 

 

 

 

 

1135

Інші видатки

 

 

 

 

 

 

1140

Видатки на відрядження

 

 

 

 

 

 

1150

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

 

 

 

 

 

 

1160

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

1161

Оплата теплопостачання

 

 

 

 

 

 

1162

Оплата водопостачання і водовідведення

 

 

 

 

 

 

1163

Оплата електроенергії

 

 

 

 

 

 

1164

Оплата природного газу

 

 

 

 

 

 

1165

Оплата інших комунальних послуг

 

 

 

 

 

 

1166

Оплата інших енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

1170

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

 

 

 

 

 

 

1171

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 

 

 

 

 

 

1172

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 

 

 

 

 

 

1200

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

1300

Субсидії і поточні трансферти

 

 

 

 

 

 

1310

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 

 

 

 

 

 

1320

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

 

 

 

 

 

 

1340

Поточні трансферти населенню

 

 

 

 

 

 

1341

Виплата пенсій і допомоги

 

 

 

 

 

 

1342

Стипендії

 

 

 

 

 

 

1343

Інші поточні трансферти населенню

 

 

 

 

 

 

1350

Поточні трансферти за кордон

 

 

 

 

 

 

2000

Капітальні видатки

 

 

 

 

 

 

2100

Придбання основного капіталу

 

 

 

 

 

 

2110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 

 

 

 

 

 

2120

Капітальне будівництво (придбання)

 

 

 

 

 

 

2121

Будівництво (придбання) житла

 

 

 

 

 

 

2123

Інше будівництво (придбання)

 

 

 

 

 

 

2130

Капітальний ремонт

 

 

 

 

 

 

2131

Капітальний ремонт житлового фонду

 

 

 

 

 

 

2133

Капітальний ремонт інших об'єктів

 

 

 

 

 

 

2140

Реконструкція та реставрація

 

 

 

 

 

 

2141

Реконструкція житлового фонду

 

 

 

 

 

 

2143

Реконструкція інших об'єктів

 

 

 

 

 

 

2144

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

 

 

 

 

 

 

2200

Створення державних запасів і резервів

 

 

 

 

 

 

2300

Придбання землі і нематеріальних активів

 

 

 

 

 

 

2400

Капітальні трансферти

 

 

 

 

 

 

2410

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 

 

 

 

 

 

2420

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

 

 

 

 

 

 

2430

Капітальні трансферти населенню

 

 

 

 

 

 

2440

Капітальні трансферти за кордон

 

 

 

 

 

 

3000

Нерозподілені видатки

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

III. Кредитування

III.1 Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

0100

Загальнодержавні функції

 

 

 

 

 

 

0110

Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування, фінансова та зовнішньополітична діяльність

 

 

 

 

 

 

0111

Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

0112

Фінансова та фіскальна діяльність

 

 

 

 

 

 

0113

Зовнішньополітична діяльність

 

 

 

 

 

 

0120

Економічна допомога зарубіжним країнам

 

 

 

 

 

 

0130

Інші загальні функції державного управління

 

 

 

 

 

 

0131

Управління системою державної служби

 

 

 

 

 

 

0132

Загальнодержавне планування та статистика

 

 

 

 

 

 

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

 

 

 

 

 

 

0150

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері державного управління

 

 

 

 

 

 

0160

Проведення виборів та референдумів

 

 

 

 

 

 

0170

Обслуговування боргу

 

 

 

 

 

 

0200

Оборона

 

 

 

 

 

 

0210

Військова оборона

 

 

 

 

 

 

0220

Цивільна оборона

 

 

 

 

 

 

0230

Військова допомога зарубіжним країнам

 

 

 

 

 

 

0240

Військова освіта

 

 

 

 

 

 

0250

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері оборони

 

 

 

 

 

 

0260

Інша діяльність у сфері оборони

 

 

 

 

 

 

0300

Громадський порядок, безпека та судова влада

 

 

 

 

 

 

0310

Діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю та охорона державного кордону

 

 

 

 

 

 

0320

Протипожежний захист та рятування

 

 

 

 

 

 

0330

Судова влада

 

 

 

 

 

 

0340

Кримінально-виконавча система та виправні заходи

 

 

 

 

 

 

0350

Діяльність у сфері безпеки держави

 

 

 

 

 

 

0360

Нагляд за додержанням законів та представницькі функції в суді

 

 

 

 

 

 

0370

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади

 

 

 

 

 

 

0380

Інша діяльність у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади

 

 

 

 

 

 

0400

Економічна діяльність

 

 

 

 

 

 

0410

Загальна економічна, торговельна та трудова діяльність

 

 

 

 

 

 

0411

Загальна економічна та торговельна діяльність

 

 

 

 

 

 

0412

Регулювання трудових відносин

 

 

 

 

 

 

0420

Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство

 

 

 

 

 

 

0421

Сільське господарство

 

 

 

 

 

 

0422

Лісове господарство та мисливство

 

 

 

 

 

 

0423

Рибне господарство

 

 

 

 

 

 

0430

Паливно-енергетичний комплекс

 

 

 

 

 

 

0431

Вугільна галузь та інші галузі з видобутку твердого палива

 

 

 

 

 

 

0432

Нафтогазова галузь

 

 

 

 

 

 

0433

Електроенергетична галузь

 

 

 

 

 

 

0434

Інші галузі паливно-енергетичного комплексу

 

 

 

 

 

 

0440

Інша промисловість та будівництво

 

 

 

 

 

 

0441

Промисловість з видобутку рудних та нерудних корисних копалин

 

 

 

 

 

 

0442

Обробна промисловість

 

 

 

 

 

 

0443

Будівництво

 

 

 

 

 

 

0444

Відтворення мінерально-сировинної бази

 

 

 

 

 

 

0450

Транспорт

 

 

 

 

 

 

0451

Автомобільний транспорт

 

 

 

 

 

 

0452

Водний транспорт

 

 

 

 

 

 

0453

Залізничний транспорт

 

 

 

 

 

 

0454

Повітряний транспорт

 

 

 

 

 

 

0455

Трубопровідний та інший транспорт

 

 

 

 

 

 

0456

Дорожнє господарство

 

 

 

 

 

 

0460

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

 

 

 

 

 

 

0470

Інші галузі економіки

 

 

 

 

 

 

0480

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в галузях економіки

 

 

 

 

 

 

0481

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері економічної, торговельної та трудової діяльності

 

 

 

 

 

 

0482

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері сільського господарства, лісового господарства та мисливства, рибного господарства

 

 

 

 

 

 

0483

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері паливно-енергетичного комплексу

 

 

 

 

 

 

0484

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в інших галузях промисловості та будівництві

 

 

 

 

 

 

0485

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері транспорту

 

 

 

 

 

 

0486

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

 

 

 

 

 

 

0487

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в інших галузях економіки

 

 

 

 

 

 

0490

Інша економічна діяльність

 

 

 

 

 

 

0500

Охорона навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

0510

Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

 

 

 

0512

Утилізація відходів

 

 

 

 

 

 

0513

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

0520

Збереження природно-заповідного фонду

 

 

 

 

 

 

0530

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

0540

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

0600

Житлово-комунальне господарство

 

 

 

 

 

 

0610

Житлове господарство

 

 

 

 

 

 

0620

Комунальне господарство

 

 

 

 

 

 

0630

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

 

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

 

0700

Охорона здоров'я

 

 

 

 

 

 

0710

Медична продукція та обладнання

 

 

 

 

 

 

0720

Поліклініки і амбулаторії, швидка та невідкладна допомога

 

 

 

 

 

 

0721

Поліклініки загального профілю та амбулаторії

 

 

 

 

 

 

0722

Спеціалізовані та стоматологічні поліклініки

 

 

 

 

 

 

0724

Станції швидкої та невідкладної допомоги

 

 

 

 

 

 

0725

Фельдшерсько-акушерські пункти

 

 

 

 

 

 

0726

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

 

0730

Лікарні та санаторно-курортні заклади

 

 

 

 

 

 

0731

Лікарні загального профілю

 

 

 

 

 

 

0732

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

 

 

 

 

 

 

0733

Пологові будинки

 

 

 

 

 

 

0734

Санаторно-курортні заклади

 

 

 

 

 

 

0740

Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади

 

 

 

 

 

 

0750

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері охорони здоров'я

 

 

 

 

 

 

0760

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

 

 

 

 

 

 

0761

Будинки дитини

 

 

 

 

 

 

0762

Станції переливання крові

 

 

 

 

 

 

0763

Інші заклади та заходи у сфері охорони здоров'я

 

 

 

 

 

 

0800

Духовний та фізичний розвиток

 

 

 

 

 

 

0810

Фізична культура і спорт

 

 

 

 

 

 

0820

Культура та мистецтво

 

 

 

 

 

 

0821

Театри

 

 

 

 

 

 

0822

Художні колективи, концертні і циркові організації

 

 

 

 

 

 

0823

Кінематографія

 

 

 

 

 

 

0824

Бібліотеки, музеї і виставки

 

 

 

 

 

 

0827

Заповідники

 

 

 

 

 

 

0828

Клубні заклади

 

 

 

 

 

 

0829

Інші заходи і заклади в галузі культури та мистецтва, творчі спілки

 

 

 

 

 

 

0830

Засоби масової інформації

 

 

 

 

 

 

0840

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері духовного та фізичного розвитку

 

 

 

 

 

 

0850

Інша діяльність у сфері духовного та фізичного розвитку та інформації

 

 

 

 

 

 

0900

Освіта

 

 

 

 

 

 

0910

Дошкільна освіта

 

 

 

 

 

 

0920

Загальна середня освіта

 

 

 

 

 

 

0921

Загальноосвітні навчальні заклади

 

 

 

 

 

 

0922

Загальноосвітні спеціалізовані та спеціальні школи-інтернати

 

 

 

 

 

 

0930

Професійно-технічна освіта

 

 

 

 

 

 

0940

Вища освіта

 

 

 

 

 

 

0941

Вищі навчальні заклади I і II рівнів акредитації

 

 

 

 

 

 

0942

Вищі навчальні заклади III і IV рівнів акредитації

 

 

 

 

 

 

0950

Післядипломна освіта

 

 

 

 

 

 

0960

Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми

 

 

 

 

 

 

0970

Програми матеріального забезпечення навчальних закладів

 

 

 

 

 

 

0980

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері освіти

 

 

 

 

 

 

0990

Інші заклади та заходи у сфері освіти

 

 

 

 

 

 

1000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

 

 

 

 

 

1010

Соціальний захист на випадок непрацездатності

 

 

 

 

 

 

1020

Соціальний захист пенсіонерів

 

 

 

 

 

 

1030

Соціальний захист ветеранів війни та праці

 

 

 

 

 

 

1040

Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді

 

 

 

 

 

 

1050

Соціальний захист безробітних

 

 

 

 

 

 

1060

Допомога у вирішенні житлового питання

 

 

 

 

 

 

1070

Соціальний захист інших категорій населення

 

 

 

 

 

 

1080

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері соціального захисту

 

 

 

 

 

 

1090

Інша діяльність у сфері соціального захисту

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

III.2 Кредитування за класифікацією кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

4000

Кредитування

 

 

 

 

 

 

4100

Внутрішнє кредитування

 

 

 

 

 

 

4110

Надання внутрішніх кредитів

 

 

 

 

 

 

4111

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

 

 

 

 

 

 

4112

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

 

 

 

 

 

 

4113

Надання інших внутрішніх кредитів

 

 

 

 

 

 

4120

Повернення внутрішніх кредитів

 

 

 

 

 

 

4121

Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів

 

 

 

 

 

 

4122

Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями

 

 

 

 

 

 

4123

Повернення інших внутрішніх кредитів

 

 

 

 

 

 

4200

Зовнішнє кредитування

 

 

 

 

 

 

4210

Надання зовнішніх кредитів

 

 

 

 

 

 

4220

Повернення зовнішніх кредитів

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

IV. Фінансування

IV.1 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд, виконано за звітний період (рік)

Спеціальний фонд, виконано за звітний період (рік)

Разом, виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

200000

Внутрішнє фінансування

 

 

 

201000

Фінансування за рахунок коштів державних фондів

 

 

 

201100

Позики, одержані з державних фондів

 

 

 

201110

Одержано позик

 

 

 

201120

Погашено позик

 

 

 

202000

Фінансування за рахунок позик банківських установ

 

 

 

202100

Фінансування за рахунок позик Національного банку України

 

 

 

202110

Одержано позик

 

 

 

202120

Погашено позик

 

 

 

202200

Фінансування за рахунок інших банків

 

 

 

202210

Одержано позик

 

 

 

202220

Погашено позик

 

 

 

203000

Інше внутрішнє фінансування

 

 

 

203100

Позики інших фінансових установ

 

 

 

203110

Одержано позик

 

 

 

203120

Погашено позик

 

 

 

203130

Зміна обсягів вимог до інших фінансових установ, що використовуються для управління ліквідністю

 

 

 

203200

Позики нефінансових державних підприємств

 

 

 

203210

Одержано позик

 

 

 

203220

Погашено позик

 

 

 

203230

Зміна обсягів цінних паперів нефінансових державних підприємств, що використовуються для управління ліквідністю

 

 

 

203300

Позики нефінансового приватного сектора

 

 

 

203310

Одержано позик

 

 

 

203320

Погашено позик

 

 

 

203400

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

 

 

 

203410

Одержано

 

 

 

203420

Повернено

 

 

 

203500

Інше внутрішнє фінансування

 

 

 

203510

Одержано позик

 

 

 

203520

Погашено позик

 

 

 

204000

Надходження від приватизації державного майна

 

 

 

205000

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ

 

 

 

205100

На початок періоду

 

 

 

205200

На кінець періоду

 

 

 

205300

Інші розрахунки

 

 

 

205310

Курсова різниця

 

 

 

205320

Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету

 

 

 

205330

Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету

 

 

 

205340

Інші розрахунки

 

 

 

206000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

 

 

 

206100

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів

 

 

 

206110

Повернення бюджетних коштів з депозитів

 

 

 

206120

Надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів

 

 

 

206200

Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів

 

 

 

206210

Розміщення бюджетних коштів на депозитах

 

 

 

206220

Придбання цінних паперів

 

 

 

207000

Коригування

 

 

 

207100

Різниця між вартісною оцінкою вищезазначених статей і ціною нового випуску зобов'язань

 

 

 

207200

Різниця між вартісною оцінкою вищезазначених статей і ціною при погашенні зобов'язань

 

 

 

207300

Переоцінка вартості в національній валюті

 

 

 

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

 

 

 

208100

На початок періоду

 

 

 

208200

На кінець періоду

 

 

 

208300

Інші розрахунки

 

 

 

208310

Курсова різниця

 

 

 

208320

Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету

 

 

 

208330

Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету

 

 

 

208340

Інші розрахунки

 

 

 

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

 

 

209000

Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей

 

 

 

209100

На початок періоду

 

 

 

209200

На кінець періоду

 

 

 

300000

Зовнішнє фінансування

 

 

 

301000

Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями

 

 

 

301100

Одержано позик

 

 

 

301200

Погашено позик

 

 

 

302000

Позики, надані органами управління іноземних держав

 

 

 

302100

Одержано позик

 

 

 

302200

Погашено позик

 

 

 

303000

Позики, надані іноземними комерційними банками

 

 

 

303100

Одержано позик

 

 

 

303200

Погашено позик

 

 

 

304000

Позики, надані постачальниками

 

 

 

304100

Одержано позик

 

 

 

304200

Погашено позик

 

 

 

305000

Позики, не віднесені до інших категорій

 

 

 

305100

Одержано позик

 

 

 

305200

Погашено позик

 

 

 

306000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

 

 

 

306100

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів

 

 

 

306200

Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів

 

 

 

307000

Коригування

 

 

 

307100

Різниця між вартісною оцінкою вищезазначених статей і ціною нового випуску зобов'язань

 

 

 

307200

Різниця між вартісною оцінкою вищезазначених статей і ціною при погашенні зобов'язань

 

 

 

 

Усього

 

 

 

IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

400000

Фінансування за борговими операціями

 

 

 

 

 

 

401000

Запозичення

 

 

 

 

 

 

401100

Внутрішні запозичення

 

 

 

 

 

 

401101

Довгострокові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

401102

Середньострокові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

401103

Короткострокові зобов'язання та векселі

 

 

 

 

 

 

401104

Інші зобов'язання

 

 

 

 

 

 

401200

Зовнішні запозичення

 

 

 

 

 

 

401201

Довгострокові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

401202

Середньострокові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

401203

Короткострокові зобов'язання та векселі

 

 

 

 

 

 

401204

Інші зобов'язання

 

 

 

 

 

 

402000

Погашення

 

 

 

 

 

 

402100

Внутрішні зобов'язання

 

 

 

 

 

 

402101

Довгострокові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

402102

Середньострокові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

402103

Короткострокові зобов'язання та векселі

 

 

 

 

 

 

402104

Інші зобов'язання

 

 

 

 

 

 

402200

Зовнішні зобов'язання

 

 

 

 

 

 

402201

Довгострокові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

402202

Середньострокові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

402203

Короткострокові зобов'язання та векселі

 

 

 

 

 

 

402204

Інші зобов'язання

 

 

 

 

 

 

500000

Надходження від приватизації державного майна

 

 

 

 

 

 

501000

Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств

 

 

 

 

 

 

502000

Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми

 

 

 

 

 

 

504000

Надходження від приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України

 

 

 

 

 

 

505000

Понадпланові надходження від приватизації державного майна з урахуванням можливого заміщення інших джерел фінансування державного бюджету

 

 

 

 

 

 

600000

Фінансування за активними операціями

 

 

 

 

 

 

601000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

 

 

 

 

 

 

601100

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів

 

 

 

 

 

 

601110

Повернення бюджетних коштів з депозитів

 

 

 

 

 

 

601120

Надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів

 

 

 

 

 

 

601200

Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів

 

 

 

 

 

 

601210

Розміщення бюджетних коштів на депозитах

 

 

 

 

 

 

601220

Придбання цінних паперів

 

 

 

 

 

 

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

602100

На початок періоду

 

 

 

 

 

 

602200

На кінець періоду

 

 

 

 

 

 

602300

Інші розрахунки

 

 

 

 

 

 

602301

Курсова різниця

 

 

 

 

 

 

602302

Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету

 

 

 

 

 

 

602303

Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету

 

 

 

 

 

 

602304

Інші розрахунки

 

 

 

 

 

 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

 

 

 

 

 

603000

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

 

 

 

 

 

 

604000

Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей

 

 

 

 

 

 

604100

На початок періоду

 

 

 

 

 

 

604200

На кінець періоду

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

Звіт
про виконання Державного бюджету України

за 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

I. Доходи

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверд-
жено Верховною Радою України на звітний рік з ураху-
ванням змін

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

план за звітний період (рік) з ураху-
ванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверд-
жено Верховною Радою України на звітний рік з ураху-
ванням змін

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверд-
жено Верховною Радою України на звітний рік з ураху-
ванням змін

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10000000

Податкові надходження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

11010300

Податок на доходи фізичних осіб із доходів у формі заробітної плати шахтарів-працівників

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

11010700

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11020100

Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

11020300

Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

11020400

Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

11020500

Податок на прибуток іноземних юридичних осіб

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

11020600

Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

11020700

Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

11020900

Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

11021000

Податок на прибуток приватних підприємств

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

11021100

Інші платники податку на прибуток

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

11021300

Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

11021400

Надходження від підприємств податку на прибуток, одержаного від виконання інноваційних проектів

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

11021500

Податок на прибуток, одержаний за рахунок знижувального коефіцієнта 0,8 до норм амортизації

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

11021600

Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

13000000

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13010000

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

13010100

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

13010300

Надходження сум реструктурованої заборгованості збору за спеціальне використання лісових ресурсів

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

13020000

Збір за спеціальне використання води

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

13020100

Збір за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення)

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

13020300

Збір за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

13020400

Надходження збору за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

13020500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання води

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

13020600

Збір за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових і службово-допоміжного флотів)

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

13030000

Плата за користування надрами

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

13030100

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

13030400

Плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

13030500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати плати за користування надрами

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

13030600

Плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

13070000

Плата за використання інших природних ресурсів

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

13070100

Плата за спеціальне використання диких тварин

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

13070200

Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

13070300

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за використання інших природних ресурсів

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14010000

Податок на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14010100

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

14010200

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

14010300

Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

14010400

Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

14010500

Податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послуг

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

14010600

Надходження від підприємств податку на додану вартість по операціях, пов'язаних з виконанням інноваційних проектів

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

14010700

Податок на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно)

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14020100

Спирт

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

14020200

Лікеро-горілчана продукція

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

14020300

Виноробна продукція

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

14020400

Пиво

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

14020600

Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

14020700

Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції)

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

14020800

Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів)

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

14020900

Мотоцикли і велосипеди

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

14021000

Кузови для моторних транспортних засобів

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

14021100

Скраплений газ

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

14021600

Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

14021700

Бензин моторний для автомобілів

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

14021800

Інші нафтопродукти

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

14022100

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14030100

Спирт

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

14030200

Лікеро-горілчана продукція

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

14030300

Виноробна продукція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14030400

Пиво

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

14030600

Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

14030700

Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції)

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

14030800

Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів)

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

14030900

Мотоцикли і велосипеди

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

14031000

Кузови для моторних транспортних засобів

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

14031100

Скраплений газ

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

14031600

Інші підакцизні товари іноземного виробництва

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

14031700

Бензин моторний для автомобілів

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

14031800

Інші нафтопродукти

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

14050000

Податки на окремі категорії послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15010000

Ввізне мито

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15010100

Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

15010200

Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

15010300

Інші збори з імпорту

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

15010400

Додатковий митний збір за митне оформлення нафтопродуктів, що імпортуються на митну територію України

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

15010500

Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

15010600

Тимчасова надбавка до діючих ставок ввізного мита на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

15010700

Тимчасова надбавка до діючих ставок ввізного мита на товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

15020000

Вивізне мито

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

15020100

Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

15020200

Мито на товари, які вивозяться (пересилаються) громадянами

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

15020300

Надходження від реалізації валютних коштів, одержаних у результаті проведення операцій за державним контрактом

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

15040000

Інші надходження від зовнішньоекономічної діяльності

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

17000000

Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17010000

Рентна плата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17010100

Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

17010200

Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

17010300

Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

17010400

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за нафту, що видобувається в Україні

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

17010500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

17010700

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

17010800

Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

17010900

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

17050000

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

17060000

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

17070000

Надходження нарахованих і не сплачених зобов'язань Державного підприємства "Енергоринок" перед державним бюджетом по збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію за минулі роки

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

19000000

Інші податки та збори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19010000

Екологічний податок

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

19010400

Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

19010500

Надходження від здійснення торгівлі на митній території України паливом власного виробництва та/або виробленим з давальницької сировини податковими агентами

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

19010600

Надходження від ввезення палива на митну територію України податковими агентами

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

19050000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

19050100

Надходження коштів від енергопідприємств до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

19050200

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

19050300

Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

19060000

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

19060100

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

19060200

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

19070000

Збір за користування радіочастотним ресурсом України

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

19090000

Податки та збори, не віднесені до інших категорій

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

19090400

Кошти, сплачені в рахунок погашення податкового боргу відповідно до норм Податкового кодексу України за доходами, визначеними частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України, зокрема за податками і зборами (обов'язковими платежами), які справлялися до 1 січня 2011 року, та встановлені Податковим кодексом України

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

20000000

Неподаткові надходження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21010100

Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об'єднань), що вилучається до бюджету

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

21010500

Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

21010900

Заборгованість за минулі періоди із сплати частини чистого прибутку (доходу) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її підприємств

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

21020000

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

21030000

Відрахування коштів, отриманих від проведення державних грошових лотерей

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

21040000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

21080000

Інші надходження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21080100

Платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної міжурядової угоди

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

21080200

Платежі, пов'язані з виконанням Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації в розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

21080500

Інші надходження

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

21080600

Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

21080700

Перерахування підприємцями частки вартості виготовленої нестандартної продукції з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

21080800

Суми, стягнені з винних осіб за порушення правил пожежної безпеки

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

21081000

Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

21081200

Штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

21081300

Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

21081400

Надходження податків і зборів (обов'язкових платежів), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податковим кодексом (крім податків та зборів, які надходили до місцевих бюджетів), включаючи розстрочені та відстрочені суми грошових зобов'язань, суми податкового боргу з урахуванням штрафних санкцій та пені, що обліковувались станом на 31 грудня 2010 року та сум донарахованих за актами перевірок

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

21082000

Надходження коштів від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та коштів від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

22010400

Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

22010500

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

22010600

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

22010700

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

22010900

Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

22011200

Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера програмної послуги

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

22011400

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

22011500

Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

22011700

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

22011900

Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

22012000

Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

22012100

Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

22012200

Плата за виділення номерного ресурсу

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

22012300

Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

22012400

Плата за оформлення посвідчення закордонного українця

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

22030000

Судовий збір

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

22050000

Надходження від оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

22060000

Кошти, отримані за вчинення консульських дій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22070000

Виконавчий збір

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

22080100

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

22080200

Надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

22080300

Надходження від орендної плати за користування іншим державним майном

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

22080500

Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах кредиту

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

22090000

Державне мито

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

22090300

Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

22090500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

22100000

Митні збори

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

22110000

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

22120000

Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

22150000

Портовий (адміністративний) збір

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

22150100

Портовий (адміністративний) збір (за винятком портового (адміністративного) збору, що надходить від риболовних портів)

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

22150200

Портовий (адміністративний) збір, що надходить від риболовних портів

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

22160000

Інші адміністративні збори та платежі

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

22160100

Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

22200000

Плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

24000000

Інші неподаткові надходження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24010000

Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

24010100

Кошти від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

24010200

Кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

24010300

Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами митних органів

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

24010400

Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами правоохоронних й інших уповноважених органів

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

24040000

Кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення, що належить Державному космічному агентству України

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

24050000

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України, Державної спеціальної служби транспорту

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

24060000

Інші надходження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24060300

Інші надходження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24060500

Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

24060600

Надходження коштів з рахунків виборчих фондів

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

24060700

Нез'ясовані надходження

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

24060800

Надходження від збору за проведення гастрольних заходів

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

24061500

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24061800

Плата за подання скарги до органу оскарження відповідно до статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель"

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

24061900

Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель"

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

24062000

Кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

24062400

Кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

24063100

Кошти від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери, що емітуються державою відповідно достатті 9 цього ж Закону України, а також надходження заборгованості по цих коштах за 2007 - 2009 роки

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

24063500

Кошти від реалізації продуктів утилізації твердого ракетного палива

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24110100

Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

24110200

Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

24110400

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

24110500

Інші (курсові різниці)

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

24110800

Плата за користування кредитом з державного бюджету

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

24130000

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

24130100

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується експлуатуючими організаціями при реалізації електричної енергії

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

24130200

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується підприємствами з видобування і переробки уранових руд

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

24130300

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується експлуатуючими організаціями за зберігання відпрацьованого ядерного палива

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

24140000

Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

24140100

Збір з операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

24140200

Збір з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

24140300

Збір при відчуженні легкових автомобілів

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

24140500

Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

24140600

Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

24160000

Концесійні платежі

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

24160300

Концесійні платежі щодо об'єктів державної власності

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

250100001

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

250200001

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

25020300

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

30000000

Доходи від операцій з капіталом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

31010100

Кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

32000000

Надходження від реалізації державних запасів товарів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32010000

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

32010100

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

32010400

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

32020000

Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33010000

Кошти від продажу землі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим)

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

33010200

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення після розмежування земель державної та комунальної власності

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

33010300

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

33010400

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

33010500

Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим)

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

33010600

Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення після розмежування земель державної та комунальної власності

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

33010700

Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

33020000

Надходження від продажу нематеріальних активів

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

40000000

Офіційні трансферти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42000000

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42010000

Кошти, отримані від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського контингенту та персоналу у миротворчих операціях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42020000

Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

42030000

Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

42030100

Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

42030200

Інша допомога, надана Європейським Союзом

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

50000000

Цільові фонди

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

50070000

Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

Всього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40000000

Офіційні трансферти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41000000

Від органів державного управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41010000

Кошти, що надходять з інших бюджетів

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

41010100

Кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

41010200

Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації до державного бюджету

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

41010700

Кошти, що надходять за взаємними розрахунками до державного бюджету з місцевих бюджетів

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

41020000

Дотації

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

41020900

Інші додаткові дотації

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

41030000

Субвенції

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

41032400

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Примітка. 1 у місячному звіті ККДБ 25010000 та 25020000 заповнюються загальними сумами без розшифровки по елементарних кодах

II. Видатки

II.1 Видатки за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

план за звітний період (рік) з урахуванням внесених змін

відкрито асигнувань за звітний період (рік)

направлено відкритих асигнувань за звітний період (рік)

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ххххххх

Програмна класифікація видатків та кредитування державного бюджету щорічно визначається у законі про Державний бюджет України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2 Видатки зафункціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверд-
жено Верховною Радою України на звітний рік з ураху-
ванням змін

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

план за звітний період (рік) з ураху-
ванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверд-
жено Верховною Радою України на звітний рік з ураху-
ванням змін

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверд-
жено Верховною Радою України на звітний рік з ураху-
ванням змін

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0100

Загальнодержавні функції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування, фінансова та зовнішньополітична діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0111

Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0112

Фінансова та фіскальна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0113

Зовнішньополітична діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Економічна допомога зарубіжним країнам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Інші загальні функції державного управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0131

Управління системою державної служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0132

Загальнодержавне планування та статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері державного управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Проведення виборів та референдумів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Обслуговування боргу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Оборона

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

Військова оборона

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Цивільна оборона

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

Військова допомога зарубіжним країнам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

Військова освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері оборони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

Інша діяльність у сфері оборони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

Громадський порядок, безпека та судова влада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю та охорона державного кордону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Протипожежний захист та рятування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

Судова влада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Кримінально-виконавча система та виправні заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Діяльність у сфері безпеки держави

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Нагляд за додержанням законів та представницькі функції в суді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Інша діяльність у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

Економічна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

Загальна економічна, торговельна та трудова діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0411

Загальна економічна та торговельна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0412

Регулювання трудових відносин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0421

Сільське господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0422

Лісове господарство та мисливство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0423

Рибне господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430

Паливно-енергетичний комплекс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0431

Вугільна галузь та інші галузі з видобутку твердого палива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0432

Нафтогазова галузь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0433

Електроенергетична галузь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0434

Інші галузі паливно-енергетичного комплексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0440

Інша промисловість та будівництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0441

Промисловість з видобутку рудних та нерудних корисних копалин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0442

Обробна промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0443

Будівництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0444

Відтворення мінерально-сировинної бази

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0450

Транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0451

Автомобільний транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0452

Водний транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0453

Залізничний транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0454

Повітряний транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0455

Трубопровідний та інший транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0456

Дорожнє господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0460

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0470

Інші галузі економіки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0480

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в галузях економіки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0481

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері економічної, торговельної та трудової діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0482

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері сільського господарства, лісового господарства та мисливства, рибного господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0483

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері паливно-енергетичного комплексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0484

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в інших галузях промисловості та будівництві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0485

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері транспорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0486

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0487

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в інших галузях економіки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0490

Інша економічна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

Охорона навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0512

Утилізація відходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0513

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

Збереження природно-заповідного фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0540

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

Житлово-комунальне господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0610

Житлове господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0620

Комунальне господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0630

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0700

Охорона здоров'я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0710

Медична продукція та обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0720

Поліклініки і амбулаторії, швидка та невідкладна допомога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0721

Поліклініки загального профілю та амбулаторії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0722

Спеціалізовані та стоматологічні поліклініки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0724

Станції швидкої та невідкладної допомоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0725

Фельдшерсько-акушерські пункти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0726

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0730

Лікарні та санаторно-курортні заклади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0731

Лікарні загального профілю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0732

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0733

Пологові будинки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0734

Санаторно-курортні заклади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0740

Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0750

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері охорони здоров'я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0760

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0761

Будинки дитини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0762

Станції переливання крові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0763

Інші заклади та заходи у сфері охорони здоров'я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0800

Духовний та фізичний розвиток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810

Фізична культура і спорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820

Культура та мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0821

Театри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0822

Художні колективи, концертні і циркові організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0823

Кінематографія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0824

Бібліотеки, музеї і виставки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0827

Заповідники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0828

Клубні заклади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0829

Інші заходи і заклади в галузі культури та мистецтва, творчі спілки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830

Засоби масової інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері духовного та фізичного розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850

Інша діяльність у сфері духовного та фізичного розвитку та інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900

Освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0910

Дошкільна освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0920

Загальна середня освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0921

Загальноосвітні навчальні заклади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0922

Загальноосвітні спеціалізовані та спеціальні школи-інтернати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0930

Професійно-технічна освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0940

Вища освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0941

Вищі навчальні заклади I і II рівнів акредитації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0942

Вищі навчальні заклади III і IV рівнів акредитації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0950

Післядипломна освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0960

Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0970

Програми матеріального забезпечення навчальних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0980

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0990

Інші заклади та заходи у сфері освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010

Соціальний захист на випадок непрацездатності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

Соціальний захист пенсіонерів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030

Соціальний захист ветеранів війни та праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040

Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

Соціальний захист безробітних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060

Допомога у вирішенні житлового питання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

Соціальний захист інших категорій населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері соціального захисту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1090

Інша діяльність у сфері соціального захисту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього без урахування міжбюджетних трансфертів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Міжбюджетні трансферти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.3 Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

1000

Поточні видатки

 

 

 

 

 

 

1100

Видатки на товари і послуги

 

 

 

 

 

 

1110

Оплата праці працівників бюджетних установ

 

 

 

 

 

 

1111

Заробітна плата

 

 

 

 

 

 

1112

Грошове утримання військовослужбовців

 

 

 

 

 

 

1120

Нарахування на заробітну плату

 

 

 

 

 

 

1130

Придбання товарів і послуг

 

 

 

 

 

 

1131

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування

 

 

 

 

 

 

1132

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 

 

 

 

 

 

1133

Продукти харчування

 

 

 

 

 

 

1134

Оплата послуг (крім комунальних)

 

 

 

 

 

 

1135

Інші видатки

 

 

 

 

 

 

1140

Видатки на відрядження

 

 

 

 

 

 

1150

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

 

 

 

 

 

 

1160

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

1161

Оплата теплопостачання

 

 

 

 

 

 

1162

Оплата водопостачання і водовідведення

 

 

 

 

 

 

1163

Оплата електроенергії

 

 

 

 

 

 

1164

Оплата природного газу

 

 

 

 

 

 

1165

Оплата інших комунальних послуг

 

 

 

 

 

 

1166

Оплата інших енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

1170

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

 

 

 

 

 

 

1171

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 

 

 

 

 

 

1172

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 

 

 

 

 

 

1200

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

1300

Субсидії і поточні трансферти

 

 

 

 

 

 

1310

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 

 

 

 

 

 

1320

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

 

 

 

 

 

 

1340

Поточні трансферти населенню

 

 

 

 

 

 

1341

Виплата пенсій і допомоги

 

 

 

 

 

 

1342

Стипендії

 

 

 

 

 

 

1343

Інші поточні трансферти населенню

 

 

 

 

 

 

1350

Поточні трансферти за кордон

 

 

 

 

 

 

2000

Капітальні видатки

 

 

 

 

 

 

2100

Придбання основного капіталу

 

 

 

 

 

 

2110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 

 

 

 

 

 

2120

Капітальне будівництво (придбання)

 

 

 

 

 

 

2121

Будівництво (придбання) житла

 

 

 

 

 

 

2123

Інше будівництво (придбання)

 

 

 

 

 

 

2130

Капітальний ремонт

 

 

 

 

 

 

2131

Капітальний ремонт житлового фонду

 

 

 

 

 

 

2133

Капітальний ремонт інших об'єктів

 

 

 

 

 

 

2140

Реконструкція та реставрація

 

 

 

 

 

 

2141

Реконструкція житлового фонду

 

 

 

 

 

 

2143

Реконструкція інших об'єктів

 

 

 

 

 

 

2144

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

 

 

 

 

 

 

2200

Створення державних запасів і резервів

 

 

 

 

 

 

2300

Придбання землі і нематеріальних активів

 

 

 

 

 

 

2400

Капітальні трансферти

 

 

 

 

 

 

2410

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 

 

 

 

 

 

2420

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

 

 

 

 

 

 

2430

Капітальні трансферти населенню

 

 

 

 

 

 

2440

Капітальні трансферти за кордон

 

 

 

 

 

 

3000

Нерозподілені видатки

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

III. Кредитування державного бюджету

III.1 Кредитування за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

план за звітний період (рік) з урахуванням внесених змін

відкрито асигнувань за звітний період (рік)

направлено відкритих асигнувань за звітний період (рік)

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ххххххх

Програмна класифікація видатків та кредитування державного бюджету щорічно визначається у законі про Державний бюджет України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2 Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверд-
жено Верховною Радою України на звітний рік з ураху-
ванням змін

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

план за звітний період (рік) з ураху-
ванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверд-
жено Верховною Радою України на звітний рік з ураху-
ванням змін

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверд-
жено Верховною Радою України на звітний рік з ураху-
ванням змін

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0100

Загальнодержавні функції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування, фінансова та зовнішньополітична діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0111

Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0112

Фінансова та фіскальна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0113

Зовнішньополітична діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Економічна допомога зарубіжним країнам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Інші загальні функції державного управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0131

Управління системою державної служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0132

Загальнодержавне планування та статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері державного управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Проведення виборів та референдумів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Обслуговування боргу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Оборона

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

Військова оборона

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Цивільна оборона

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

Військова допомога зарубіжним країнам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

Військова освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері оборони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

Інша діяльність у сфері оборони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

Громадський порядок, безпека та судова влада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю та охорона державного кордону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Протипожежний захист та рятування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

Судова влада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Кримінально-виконавча система та виправні заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Діяльність у сфері безпеки держави

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Нагляд за додержанням законів та представницькі функції в суді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Інша діяльність у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

Економічна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

Загальна економічна, торговельна та трудова діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0411

Загальна економічна та торговельна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0412

Регулювання трудових відносин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0421

Сільське господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0422

Лісове господарство та мисливство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0423

Рибне господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430

Паливно-енергетичний комплекс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0431

Вугільна галузь та інші галузі з видобутку твердого палива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0432

Нафтогазова галузь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0433

Електроенергетична галузь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0434

Інші галузі паливно-енергетичного комплексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0440

Інша промисловість та будівництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0441

Промисловість з видобутку рудних та нерудних корисних копалин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0442

Обробна промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0443

Будівництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0444

Відтворення мінерально-сировинної бази

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0450

Транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0451

Автомобільний транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0452

Водний транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0453

Залізничний транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0454

Повітряний транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0455

Трубопровідний та інший транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0456

Дорожнє господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0460

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0470

Інші галузі економіки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0480

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в галузях економіки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0481

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері економічної, торговельної та трудової діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0482

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері сільського господарства, лісового господарства та мисливства, рибного господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0483

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері паливно-енергетичного комплексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0484

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в інших галузях промисловості та будівництві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0485

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері транспорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0486

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0487

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в інших галузях економіки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0490

Інша економічна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

Охорона навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0512

Утилізація відходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0513

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

Збереження природно-заповідного фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0540

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

Житлово-комунальне господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0610

Житлове господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0620

Комунальне господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0630

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0700

Охорона здоров'я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0710

Медична продукція та обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0720

Поліклініки і амбулаторії, швидка та невідкладна допомога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0721

Поліклініки загального профілю та амбулаторії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0722

Спеціалізовані та стоматологічні поліклініки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0724

Станції швидкої та невідкладної допомоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0725

Фельдшерсько-акушерські пункти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0726

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0730

Лікарні та санаторно-курортні заклади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0731

Лікарні загального профілю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0732

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0733

Пологові будинки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0734

Санаторно-курортні заклади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0740

Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0750

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері охорони здоров'я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0760

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0761

Будинки дитини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0762

Станції переливання крові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0763

Інші заклади та заходи у сфері охорони здоров'я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0800

Духовний та фізичний розвиток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810

Фізична культура і спорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820

Культура та мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0821

Театри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0822

Художні колективи, концертні і циркові організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0823

Кінематографія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0824

Бібліотеки, музеї і виставки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0827

Заповідники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0828

Клубні заклади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0829

Інші заходи і заклади в галузі культури та мистецтва, творчі спілки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830

Засоби масової інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері духовного та фізичного розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850

Інша діяльність у сфері духовного та фізичного розвитку та інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900

Освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0910

Дошкільна освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0920

Загальна середня освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0921

Загальноосвітні навчальні заклади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0922

Загальноосвітні спеціалізовані та спеціальні школи-інтернати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0930

Професійно-технічна освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0940

Вища освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0941

Вищі навчальні заклади I і II рівнів акредитації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0942

Вищі навчальні заклади III і IV рівнів акредитації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0950

Післядипломна освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0960

Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0970

Програми матеріального забезпечення навчальних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0980

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0990

Інші заклади та заходи у с
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали