Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Щодо організації роботи органів Державної казначейської служби України зі складання бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 лютого 2018 року N 36

Щодо організації роботи органів Державної казначейської служби України зі складання бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів

На виконання статей 58 - 61 та 80 Бюджетного кодексу України, Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року N 215 (Постанова N 215), та пункту 2 наказу Міністерства фінансів України від 17 січня 2018 року N 12 "Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів" (Наказ N 12) наказую:

1. Затвердити Інструкцію про складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів (далі - Інструкція), що додається.

2. Органам Державної казначейської служби України складати і подавати місячну, квартальну та річну звітність про виконання місцевих бюджетів з урахуванням вимог Інструкції, починаючи зі звіту за січень 2018 року.

3. Департаменту інформаційних технологій (Стоєв О. О.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

4. Визнати таким, що втратив чинність, після складання та подання Державною казначейською службою України звітності про виконання місцевих бюджетів за 2017 рік, наказ Державної казначейської служби України від 8 лютого 2012 року N 49 (у редакції наказу Державної казначейської служби України від 23 січня 2013 року N 21) "Щодо організації роботи органів Державної казначейської служби України з складання звітності про виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Керівникам самостійних структурних підрозділів апарату Державної казначейської служби України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України.

 

Голова

Т. Я. Слюз

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної казначейської служби України
06 лютого 2018 року N 36

Інструкція
про складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів

Інструкція про складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів (далі - Інструкція) розроблена відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (зі змінами), закону про Державний бюджет України, Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 N 215 (Постанова N 215), постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 N 938 (Порядок N 938), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.09.2012 за N 1569/21881 (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 N 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (Наказ N 793) (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 17.01.2018 N 12 "Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів" (Наказ N 12), наказу Державного казначейства України від 28.11.2000 N 119 "Про затвердження інструктивної бази" (зі змінами).

I. Загальні положення

1.1. Цією Інструкцією визначаються склад, періодичність подання та порядок заповнення місячної, квартальної і річної бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів та вимоги до розкриття інформації у звітності.

1.2. Метою складання бюджетної звітності є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про стан виконання місцевих бюджетів користувачам для прийняття управлінських рішень.

1.3. Місячна та квартальна бюджетна звітність складаються наростаючим підсумком з початку звітного року. Річна бюджетна звітність складається за звітний рік.

1.4. Бюджетна звітність складається у грошовій одиниці України (у гривні з копійками).

1.5. Бюджетна звітність складається на підставі даних бухгалтерського обліку територіальних органів Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства), окремих даних звітів розпорядників (одержувачів) коштів місцевих бюджетів та інформації фінансових органів за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 17.01.2018 N 12 (Наказ N 12).

1.6. Бюджетну звітність підписують керівник органу Казначейства та керівник структурного підрозділу органу Казначейства.

Зазначені посадові особи підписують кожну форму звітності та Інформацію щодо уточнення окремих показників звітних даних.

При поданні бюджетної звітності, інформації щодо уточнення окремих показників звітних даних до органів Казначейства вищого рівня в електронному вигляді, на електронний документ зазначеними посадовими особами накладається електронний цифровий підпис відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний цифровий підпис.

1.7. Керівник органу Казначейства та керівник структурного підрозділу органу Казначейства несуть відповідальність за повноту та достовірність даних бюджетної звітності, дотримання термінів її подання, а також подання її в повному обсязі.

1.8. Державна казначейська служба України (далі - Казначейство) встановлює терміни подання місячної та квартальної бюджетної звітності головними управліннями Державної казначейської служби України в областях та місті Києві (далі - Головні управління Казначейства), з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне подання бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

Головні управління Казначейства встановлюють строки подання місячної, квартальної та річної бюджетної звітності управлінням (відділенням) Державної казначейської служби України у районах, містах та районах у містах (далі - управління (відділення) Казначейства) з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне її подання Казначейству.

1.9. Органи Казначейства Донецької та Луганської областей при складанні консолідованої бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, включають показники звітності, складеної на підставі даних бухгалтерського обліку, що формуються в інформаційної системі Казначейства.

Департамент консолідованої звітності при складанні консолідованої бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів включає показники звітних даних Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, сформовані Казначейством за попередній звітний рік.

У разі неподання на звітну дату бюджетної звітності розпорядниками бюджетних коштів та місцевими фінансовими органами, що знаходяться у населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, органи Казначейства до консолідованої звітності включають показники звітних даних таких суб'єктів, подані ними за попередній звітний період.

1.10. Недотримання учасником бюджетного процесу порядку або термінів подання бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, встановленого Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, є порушенням бюджетного законодавства. У разі виявлення порушення бюджетного законодавства органами Казначейства застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.

II. Склад та періодичність подання бюджетної звітності

2.1. Бюджетна звітність про виконання місцевих бюджетів є місячною, квартальною та річною.

2.2. Місячна бюджетна звітність складається та подається за формами:

форма N 2ммб "Звіт про виконання місцевих бюджетів";

форма N 7мб "Звіт про бюджетну заборгованість";

"Інформація про виконання захищених видатків місцевих бюджетів";

"Звіт про використання коштів з резервного фонду";

"Звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету".

Органи Казначейства складають зведену місячну бюджетну звітність про виконання місцевих бюджетів у такому самому обсязі.

2.3. Квартальна бюджетна звітність складається та подається за формами:

форма N 2кмб(мб) "Звіт про виконання місцевих бюджетів";

"Звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету";

"Інформація про стан місцевих боргів";

"Інформація про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів";

"Інформація про надані місцеві гарантії".

Органи Казначейства складають зведену квартальну бюджетну звітність про виконання місцевих бюджетів у такому самому обсязі.

2.4. Річна бюджетна звітність складається та подається за формами:

форма N 2кмб(мб) "Звіт про виконання місцевих бюджетів";

форма N 7мб "Звіт про бюджетну заборгованість";

"Інформація про виконання захищених видатків місцевих бюджетів";

"Звіт про використання коштів з резервного фонду";

"Звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету";

"Інформація про стан місцевих боргів";

"Інформація про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів";

"Інформація про надані місцеві гарантії".

Органи Казначейства складають зведену річну бюджетну звітність про виконання місцевих бюджетів у такому самому обсязі.

Вимоги до розкриття елементів бюджетної звітності

2.5. Розкриття елементів бюджетної звітності здійснюється у Інформації щодо уточнення окремих показників звітних даних.

При складанні та поданні місячної бюджетної звітності органи Казначейства подають разом з формами звітності:

- відповідні пояснення, у разі виникнення питань, які потребують роз'яснення;

- розшифровку операцій по муніципальним запозиченням місцевих органів влади та погашення муніципальних зобов'язань місцевих органів влади, з метою забезпечення складання Казначейством "Інформації про муніципальні запозичення місцевих органів влади та погашення муніципальних зобов'язань місцевих органів влади" (додаток 14/21 до наказу Державної казначейської служби України від 21.03.2017 N 88 "Про форми управлінської звітності").

2.6. При складанні та поданні місячної, квартальної та річної бюджетної звітності органи Казначейства подають разом з формами звітності Інформацію щодо уточнення окремих показників звітних даних.

III. Порядок подання бюджетної звітності

3.1. Бюджетна звітність формується засобами програмного забезпечення Казначейства.

Звіти про виконання місцевих бюджетів (форми N 2ммб та N 2 кмб(мб) та Звіт про використання коштів з резервного фонду в частині обслуговування коштів бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків, складаються з урахуванням даних, отриманих від місцевих фінансових органів та розпорядників бюджетних коштів, які мають бути консолідовані та збалансовані.

Зведена форма Звіту про виконання місцевих бюджетів (форми N 2ммб та N 2 кмб(мб) в частині інформації щодо рішень місцевих рад складається на підставі даних, отриманих від місцевих фінансових органів в електронному вигляді, які мають бути консолідовані та збалансовані.

Звіт про бюджетну заборгованість (форма N 7мб) складається на підставі даних, наведених у звітах розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

Звіт про використання коштів з резервного фонду, Інформація про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів та Інформація про надані місцеві гарантії складаються на підставі даних, отриманих від місцевих фінансових органів та окремих даних бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів.

3.2. Управління (відділення) Казначейства бюджетну звітність подають Головним управлінням Казначейства, у обсягах, визначених цією Інструкцією, у терміни, встановлені Головними управліннями Казначейства.

При складанні місячної, квартальної та річної звітності управління (відділення) Казначейства подають разом із формами звітності Інформацію щодо уточнення окремих показників звітних даних.

3.3. Головні управління Казначейства консолідують бюджетну звітність, отриману від управлінь (відділень) Казначейства, з даними звітів складеними структурними підрозділами Головного управління Казначейства і подають до Департаменту консолідованої звітності Казначейства.

При складанні місячної, квартальної та річної звітності Головні управління Казначейства подають разом із формами звітності Інформацію щодо уточнення окремих показників звітних даних.

3.4. Органи Казначейства консолідують і подають вищестоящому органу Казначейства бюджетну звітність за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793) (4 знаки).

3.5. Місячна та квартальна звітність подається до органів Казначейства вищого рівня засобами електронного зв'язку разом із супровідним листом, в якому зазначаються перелік форм бюджетної звітності, що подаються, а також перелік форм, які не подаються у зв'язку з відсутністю показників.

У паперовому вигляді, звіти підписані керівником органу Казначейства та керівником структурного підрозділу органу Казначейства, зберігаються в органах Казначейства, які їх склали. Відповідальність за збереження звітів несе керівник органу Казначейства.

3.6. Головні управління Казначейства подають до Казначейства місячну звітність в терміни:

звітність про виконання місцевих бюджетів - 10 числа місяця, наступного за звітним;

Звіт про бюджетну заборгованість - 23 числа місяця, наступного за звітним.

3.7. Усі форми квартальної звітності, Звіт про бюджетну заборгованість та Інформацію щодо уточнення окремих показників звітних даних Головні управління Казначейства подають до Казначейства 23 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

3.8. З метою забезпечення своєчасного складання річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України строки подання річної звітності Головним управлінням Казначейства встановлюються з урахуванням термінів, визначених наказом Міністерства фінансів України.

3.9. У разі коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

3.10. Місячна бюджетна звітність подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам та/або міським (міст районного значення), сільським, селищним радам, або їх виконавчим органам та міським, сільським, селищним радам об'єднаних територіальних громад або їх виконавчим органам в електронному вигляді одночасно із поданням до органу Казначейства вищого рівня. У паперовому вигляді вищевказана звітність не подається.

Місячна бюджетна звітність подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам та/або міським (міст районного значення), сільським, селищним радам, або їх виконавчим органам та міським, сільським, селищним радам об'єднаних територіальних громад або їх виконавчим органам:

за місцевими бюджетами, які не застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі - за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793) (4 знаки);

за місцевими бюджетами, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі - за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (7 знаків).

Зведена місячна бюджетна звітність в електронному вигляді подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам одночасно із поданням до органу Казначейства вищого рівня. У паперовому вигляді вищевказана звітність не подається.

Зведена місячна бюджетна звітність подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793) (4 знаки).

3.11. Квартальна бюджетна звітність подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам та/або міським (міст районного значення), сільським, селищним радам або їх виконавчим органам та міським, сільським, селищним радам об'єднаних територіальних громад або їх виконавчим органам:

в електронному вигляді за 2 дні до подачі органу Казначейства вищого рівня;

на паперових носіях в тижневий термін після передачі звіту органу Казначейства вищого рівня.

Квартальна бюджетна звітність подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам та/або міським (міст районного значення), сільським, селищним радам, або їх виконавчим органам та міським, сільським, селищним радам об'єднаних територіальних громад або їх виконавчим органам:

за місцевими бюджетами, які не застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі - за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793) (4 знаки);

за місцевими бюджетами, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі - за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (7 знаків).

Зведена квартальна бюджетна звітність про виконання місцевих бюджетів подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам:

- в електронному вигляді за 2 дні до подачі до органу Казначейства вищого рівня;

- на паперових носіях в тижневий термін після передачі зведеного звіту в розрізі обласних бюджетів, бюджету міста Києва Головними управліннями Казначейства до Департаменту консолідованої звітності Казначейства.

Зведена квартальна бюджетна звітність подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793) (4 знаки).

3.12. Річна бюджетна звітність подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам та/або міським (міст районного значення), сільським, селищним радам або їх виконавчим органам та міським, сільським, селищним радам об'єднаних територіальних громад або їх виконавчим органам:

- в електронному вигляді за 5 днів до подачі до органу Казначейства вищого рівня;

- на паперових носіях у тижневий термін після передачі зведеного звіту Головними управліннями Казначейства до Департаменту консолідованої звітності Казначейства.

Річна бюджетна звітність подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам та/або міським (міст районного значення), сільським, селищним радам, або їх виконавчим органам та міським, сільським, селищним радам об'єднаних територіальних громад або їх виконавчим органам:

за місцевими бюджетами, які не застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі - за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793) (4 знаки);

за місцевими бюджетами, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі - за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (7 знаків).

Зведена річна бюджетна звітність про виконання місцевих бюджетів подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам:

- в електронному вигляді за 5 днів до подачі до органу Казначейства вищого рівня;

- на паперових носіях у тижневий термін після передачі зведеного звіту Головними управліннями Казначейства до Департаменту консолідованої звітності Казначейства.

Зведена річна бюджетна звітність подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793) (4 знаки).

3.13. Зведена місячна та квартальна бюджетна звітність в розрізі обласних бюджетів та бюджету міста Києва, місячна та квартальна звітність в розрізі обласних бюджетів, бюджету міста Києва, міст обласного значення, бюджетів районів та об'єднаних територіальних громад подається Головними управліннями до Департаменту консолідованої звітності Казначейства в електронному вигляді.

Зведена місячна та квартальна бюджетна звітність подається Головними управліннями до Департаменту консолідованої звітності Казначейства за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793) (4 знаки).

Зведена річна бюджетна звітність подається Головними управліннями Казначейства до Департаменту консолідованої звітності Казначейства у паперовому (у розрізі обласних бюджетів та бюджету міста Києва) та в електронному вигляді (у розрізі обласних бюджетів та бюджету міста Києва, міст обласного значення, бюджетів районів та бюджетів об'єднаних територіальних громад).

Форми зведеної річної бюджетної звітності, у яких відсутня інформація, подаються до Департаменту консолідованої звітності з прочерками.

Зведена річна бюджетна звітність подається Головними управліннями до Департаменту консолідованої звітності Казначейства за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793) (4 знаки).

3.14. Головні управління Казначейства можуть обслуговувати розпорядника бюджетних коштів, який розташований на іншій території, ніж місцевий бюджет, розпорядником якого він є. У такому випадку Головне управління Казначейства приймає від розпорядника коштів місцевого бюджету, якого він обслуговує, бюджетну звітність, перевіряє та передає її Головному управлінню Казначейства, який здійснює обслуговування місцевого бюджету, розпорядником коштів якого є дана бюджетна установа.

Дані звітності таких розпорядників бюджетних коштів включаються Головним управлінням Казначейства, що обслуговує відповідний бюджет, у відповідні форми бюджетної звітності.

IV. Порядок заповнення форм бюджетної звітності

4.1. Форми N 2ммб та N 2кмб(мб) "Звіт про виконання місцевих бюджетів" заповнюються в розрізі кодів класифікації доходів бюджету, функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом кредитора та класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 (зі змінами), кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 N 793 (Наказ N 793), та кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (7 знаків) за місцевими бюджетами, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі.

4.1.1. Форма N 2ммб "Звіт про виконання місцевих бюджетів" складається щомісячно станом на перше число місяця, наступного за звітним, на підставі даних бухгалтерського обліку по виконанню місцевих бюджетів та даних, отриманих від місцевих фінансових органів та розпорядників бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами, за структурою, наведеною у додатку 1 до цієї Інструкції, та включає зведену форму та чотири розділи, а саме:

I. Доходи;

II. Видатки;

III. Кредитування;

IV. Фінансування.

Зведена форма включає такі складові:

I. Доходи;

II. Видатки;

III. Кредитування;

IV. Фінансування.

Розділ II "Видатки" включає, у тому числі, підрозділ:

2.Б. Видатки за коштами на рахунках в банках.

4.1.2. Зведена форма звіту складається на підставі даних розділів I "Доходи", II "Видатки", III "Кредитування" та IV "Фінансування".

У графі 3 "Загальний фонд - затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми доходів, видатків, кредитування та фінансування загального фонду місцевого бюджету, затверджені місцевими радами на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У разі відсутності рішень про затвердження місцевих бюджетів, графа не заповнюється.

У графі 4 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені розписом на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду; дані, наведені у рядках складової I "Доходи" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 3 розділу I "Доходи"; дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 6 розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 6 розділу III "Кредитування"; дані, наведені у рядках складової IV "Фінансування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 3 розділу IV "Фінансування".

У графі 5 "Загальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 7 розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 7 розділу III "Кредитування".

У графі 6 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми надходжень, видатків, операцій з кредитування та фінансування бюджету, виконані з початку звітного року. Дані, наведені у рядках складової I "Доходи" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 4 розділу I "Доходи"; дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 8 розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 8 розділу III "Кредитування"; дані, наведені у рядках складової IV "Фінансування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 4 розділу IV "Фінансування".

У графі 7 "Спеціальний фонд - затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми доходів, видатків, кредитування та фінансування спеціального фонду місцевого бюджету, затверджені місцевими радами на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У разі відсутності рішень про затвердження місцевих бюджетів, графа не заповнюється.

У графі 8 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені розписом на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду; дані, наведені у рядках складової І "Доходи" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 5 розділу I "Доходи"; дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 9 розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 9 розділу III "Кредитування"; дані, наведені у рядках складової IV "Фінансування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 5 розділу IV "Фінансування".

У графі 9 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені у рядках складової I "Доходи" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 6 розділу I "Доходи"; дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 10 розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 10 розділу III "Кредитування".

У графі 10 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми надходжень, видатків, операцій з кредитування та фінансування бюджету, виконані з початку звітного року. Дані, наведені у рядках складової I "Доходи" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 7 розділу I "Доходи"; дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 11 розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 11 розділу III "Кредитування"; дані, наведені у рядках складової IV "Фінансування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 6 розділу IV "Фінансування".

У графі 11 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за коштами на рахунках в установах банків" проставляються суми видатків та кредитування виконані з початку звітного року за коштами на рахунках в установах банків та суми фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів на кінець звітного періоду. Дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 11 підрозділу 2.Б. "Видатки за коштами на рахунках в банках"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 12 розділу III "Кредитування"; дані, наведені у рядках складової IV "Фінансування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 7 розділу IV "Фінансування".

У графі 12 "Разом - затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін" проставляються загальні суми доходів, видатків та кредитування спеціального фонду місцевого бюджету, затверджені місцевими радами на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 3 та 7 зведеної форми звіту).

У графі 13 "Разом - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені розписом на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 4 та 8 зведеної форми звіту).

У графі 14 "Разом - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 5 та 9 зведеної форми звіту).

У графі 15 "Разом - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми надходжень, видатків, операцій з кредитування та фінансування бюджету, виконані з початку звітного року за загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів (сума даних граф 6 та 10 зведеної форми звіту).

У графі 16 "Разом - виконано за звітний період (рік), у тому числі за коштами на рахунках в установах банків" проставляються суми видатків та кредитування, виконані з початку звітного року за спеціальним фондом місцевих бюджетів та суми фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів на кінець звітного періоду за коштами на рахунках в установах банків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 11 зведеної форми цього звіту.

4.1.3. Розділ I "Доходи" складається у розрізі кодів класифікації доходів бюджету.

У графі 3 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені розписом на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду, за загальним фондом місцевих бюджетів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9323 "Затверджені планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 N 119 (далі - План рахунків).

У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми надходжень на кінець звітного періоду до загального фонду місцевих бюджетів за відповідними кодами класифікації доходів бюджету. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 5 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені розписом на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду, за спеціальним фондом місцевих бюджетів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9324 "Затверджені планові показники за доходами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 6 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники за спеціальним фондом місцевого бюджету з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків. Заповнюється тільки за кодами бюджетної класифікації: 25000000, 25010000, 25020000.

У графі 7 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми надходжень на кінець звітного періоду до спеціального фонду місцевих бюджетів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки" та 6124 "Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету" Плану рахунків.

Графи 8 - 10 не заповнюються.

У графі 11 "Разом - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники в розрізі кодів класифікації доходів бюджету загального та спеціального фондів місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 3 та 5 цього розділу).

У графі 12 "Разом - виконано за звітний період (рік)" проставляється загальна сума надходжень до місцевого бюджету за відповідними кодами бюджетної класифікації разом по загальному та спеціальному фондах місцевих бюджетів (сума даних граф 4 та 7 цього розділу).

Загальна сума, яка проставляється по рядку "Усього" в графі 4 повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

Загальна сума, яка проставляється по рядку "Усього" у графі 7 повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунками бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального фонду місцевого бюджету" та 6124 "Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету" Плану рахунків.

4.1.4. Розділ II "Видатки" звіту складається за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793) (4 знаки) та кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (7 знаків) (за місцевими бюджетами, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі) в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету.

У графі 6 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних асигнувань на звітний рік за загальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9225 "Затверджені бюджетні призначення за загальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 7 "Загальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення розпорядників коштів на здійснення видатків із загального фонду місцевих бюджетів на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9125 "Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

Дані граф 6 та 7 повинні бути тотожними (крім видатків за бюджетними програмами, за якими відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" кошториси не затверджуються).

У графі 8 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів загального фонду місцевих бюджетів. Дані про касові видатки загального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7211 "Видатки загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 9 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних асигнувань, передбачених розпорядникам коштів на звітний рік за спеціальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення за спеціальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 10 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення на здійснення видатків із спеціального фонду місцевих бюджетів на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 11 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів спеціального фонду місцевих бюджетів. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 12 - 14 цього розділу.

У графі 12 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі: інші надходження" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів, що направляються на спеціальні видатки. Дані про касові видатки спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

У графі 13 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Дані про касові видатки спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

У графі 14 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі: інші джерела власних надходжень бюджетних установ" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ. Дані про касові видатки спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

У графі 15 "Разом - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних асигнувань на звітний рік по загальному та спеціальному фондах місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 6 та 9 цього розділу).

У графі 16 "Разом - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми кошторисних призначень на здійснення видатків із загального та спеціального фондів місцевих бюджетів на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 7 та 10 цього розділу).

У графі 17 "Разом - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів (сума даних граф 8 та 11 цього розділу).

4.1.5. Підрозділ 2.Б "Видатки за коштами на рахунках в банках" звіту

складається за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793) (4 знаки) та кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (7 знаків) (за місцевими бюджетами, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі) в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету.

Графи 6 - 10 не заповнюються.

У графі 11 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, розміщених на рахунках в установах банків. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 12 - 14 цього розділу.

У графі 12 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі: інші надходження" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів, що направляються на спеціальні видатки. Дані про касові видатки спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

У графі 13 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Дані про касові видатки спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

У графі 14 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі: інші джерела власних надходжень бюджетних установ" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ. Дані про касові видатки спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

Графи 15 та 16 не заповнюються.

У графі 17 "Разом - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, розміщених на рахунках в установах банків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 11 цього розділу.

4.1.6. Розділ III "Кредитування" звіту складається за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793) (4 знаки) та кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (7 знаків) (за місцевими бюджетами, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі) в розрізі кодів класифікації кредитування бюджету.

У графі 6 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники за сумами кредитування, затверджені розписом на звітний рік за загальним фондом, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9225 "Затверджені бюджетні призначення за загальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 7 "Загальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення розпорядників бюджетних коштів за сумами кредитування загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9125 "Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків (інформація наводиться тільки по кодах надання кредитів).

У графі 8 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми наданих із загального фонду кредитів та суми повернутих до загального фонду кредитів за звітний період. Дані щодо здійснених операцій по кредитуванню, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7231 "Кредитування загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків.

У графі 9 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники за сумами кредитування,

затверджені розписом на звітний рік за спеціальним фондом, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення за спеціальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 10 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення за сумами кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків (інформація наводиться тільки по кодах надання кредитів).

У графі 11 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми наданих із спеціального фонду кредитів та суми повернутих до спеціального фонду кредитів за звітний період. Дані щодо здійсненних операцій по кредитуванню, наведені в цій графі звіту, мають відповідати сумі даних на відповідних рахунках, відкритих за рахунками бюджетного обліку 7232 "Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення" та 7241 "Надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

У графі 12 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за коштами на рахунках в установах банків**" проставляються суми наданих із спеціального фонду кредитів (платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань територіальної громади міста) за рахунок коштів розміщених на рахунках в установах банків та суми повернутих кредитів на рахунки в установи банку за звітний період. Дані про касові видатки спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7241 "Надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків. Суми, наведені у графі, не повинні перевищувати сум наданих із спеціального фонду кредитів та сум повернутих до спеціального фонду кредитів за звітний період, наведених у графі 11 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" цього розділу.

У графі 13 "Разом - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники за сумами кредитування, затверджені керівником місцевого фінансового органу на звітний рік по загальному та спеціальному фондах, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 6 та 9 цього розділу).

У графі 14 "Разом - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми кошторисних призначень за сумами кредитування за загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 7 та 10 цього розділу).

У графі 15 "Разом - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми наданих із загального та спеціального фондів місцевих бюджетів кредитів та суми повернутих до загального та спеціального фондів кредитів за звітний період (сума даних граф 8 та 11 цього розділу).

У графі 16 "Разом - виконано за звітний період (рік), у тому числі за коштами на рахунках в установах банків**" проставляються суми наданих із спеціального фонду місцевих бюджетів кредитів (платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань територіальної громади міста) за рахунок коштів розміщених на рахунках в установах банків та суми повернутих кредитів на рахунки в установи банку за звітний період (дані мають відповідати даним наведеним у графі 12 цього розділу).

4.1.7. Розділ IV "Фінансування" звіту складається у розрізі кодів класифікації фінансування бюджету за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання.

Рядки "Дефіцит (-) / профіцит (+)*" та "Дефіцит (-) / профіцит (+)**" у графах 7 та 10 не заповнюються.

У графі 3 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені розписом на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9733 "Затверджений розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми фінансування загального фонду місцевих бюджетів на кінець звітного періоду. Окремі дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за окремими рахунками груп рахунків управлінського обліку 874 "Кошти отримані місцевим бюджетом", 875 "Кошти, направлені на погашення цінних паперів та боргових зобов'язань місцевого бюджету", та за рахунками управлінського обліку 8771 "Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів від повернення з депозиту", та 8791 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит"" Плану рахунків.

Дані, наведені у графі 4 по рядках 205100 "На початок періоду", 205200 "На кінець періоду" повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3531 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету", 3541 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3543 "Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3545 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3621 "Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядках 208100 "На початок періоду", 208200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" та 3144 "Рахунки для здійснення централізованого перерахування коштів загального фонду місцевих бюджетів" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядках 602100 "На початок періоду", 602200 "На кінець періоду" повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів", 3144 "Рахунки для здійснення централізованого перерахування коштів загального фонду місцевих бюджетів", 3531 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету", 3541 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3543 "Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3545 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3621 "Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 5 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники за спеціальним фондом місцевих бюджетів, затверджені керівником місцевого фінансового органу на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9734 "Затверджений розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 6 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми фінансування із спеціального фонду місцевих бюджетів на кінець звітного періоду. Окремі дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за окремими рахунками груп рахунків управлінського обліку 874 "Кошти отримані місцевим бюджетом", 875 "Кошти, направлені на погашення цінних паперів та боргових зобов'язань місцевого бюджету", та за рахунками управлінського обліку 8772 "Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від повернення з депозиту", 8792 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит" Плану рахунків.

Дані, наведені у графі 6 по рядках 205100 "На початок періоду" та 205200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3532 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету", 3534 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету, на рахунках в банках", 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3544 "Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3546 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3622 "Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3624 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету ", 3626 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

Дані, наведені у графі 6 в рядках 208100 "На початок періоду", 208200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки", 3154 "Рахунки для здійснення централізованого перерахування коштів спеціального фонду місцевих бюджетів" та 3156 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках" Плану рахунків.

Дані, наведені у графі 6 в рядках 602100 "На початок періоду", 602200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки", 3154 "Рахунки для здійснення централізованого перерахування коштів спеціального фонду місцевих бюджетів", 3156 " Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках 3532 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету", 3534 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету, на рахунках в банках", 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3544 "Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3546 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3622 "Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3624 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету ", 3626 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 7 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за коштами на рахунках в установах банків**" проставляються суми фінансування із спеціального фонду місцевих бюджетів на кінець звітного періоду розміщені на рахунках в установах банків. Окремі дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, управлінського обліку 8751 "Кошти, направлені на придбання/погашення цінних паперів та інших боргових зобов'язань місцевих бюджетів", 8752 "Кошти, направлені на погашення кредитів місцевого бюджету" Плану рахунків. Суми, наведені у графі, не повинні перевищувати сум фінансування із спеціального фонду місцевих бюджетів на кінець звітного періоду, наведених у графі 6 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" цього підрозділу.

Дані, наведені у графі 7 по рядках 205100 "На початок періоду" та 205200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового 3534 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету, на рахунках в банках", 3624 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3626 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків. На початок звітного року на балансових рахунках 3626 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" залишків коштів не повинно бути.

Дані, наведені у графі 7 в рядках 208100 "На початок періоду", 208200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3156 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках" Плану рахунків.

Дані, наведені у графі 7 в рядках 602100 "На початок періоду", 602200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3156 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках", 3534 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету на рахунках в банках", 3624 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3626 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 8 "Разом - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники по загальному та спеціальному фондах місцевих бюджетів, затверджені керівником місцевого фінансового органу на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 3 та 5 цього розділу).

У графі 9 "Разом - виконано за звітний період (рік) з урахуванням змін" проставляється сума фінансування із загального та спеціального фондів місцевих бюджетів на кінець звітного періоду (сума даних граф 4 та 6 цього розділу).

У графі 10 "Разом - виконано за звітний період (рік) з урахуванням змін, у тому числі за коштами на рахунках в установах банків**" проставляється сума фінансування із спеціального фонду місцевих бюджетів на кінець звітного періоду на рахунках в установах банків (дані мають відповідати даним наведеним у графі 7 цього розділу).

4.2. Форма N 2кмб(мб) "Звіт про виконання місцевих бюджетів" формується щоквартально та на кінець останнього дня звітного року на підставі даних бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів, та даних, отриманих від місцевих фінансових органів та розпорядників бюджетних коштів, за структурою, наведеною у додатку 1 до цієї Інструкції, та включає зведену форму та чотири розділи, а саме:

I. Доходи;

II. Видатки;

III. Кредитування;

IV. Фінансування.

Зведена форма включає такі складові:

I. Доходи;

II. Видатки;

III. Кредитування;

IV. Фінансування.

Розділ I "Доходи" складається з підрозділів:

1.1. Доходи загального фонду місцевих бюджетів;

1.2. Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів.

Розділ II "Видатки" складається з підрозділів:

2.1. Видатки загального фонду місцевих бюджетів;

2.2. Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів, у тому числі складову:

2.2.Б. Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках

Підрозділ 2.2 "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів" ділиться на частини:

2.2.1. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, у тому числі складову:

2.2.1.Б. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, за коштами на рахунках в банках;

2.2.2. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ, у тому числі складову:

2.2.2.Б. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ, за коштами на рахунках в банках;

2.2.3. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки, у тому числі складову:

2.2.3.Б. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки, за коштами на рахунках в банках.

Розділ III "Кредитування" складається з підрозділів:

3.1. Кредитування загального фонду місцевих бюджетів;

3.2. Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів, у тому числі складової:

3.2.Б. Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках.

Розділ IV "Фінансування" складається з підрозділів:

4.1. Фінансування загального фонду місцевих бюджетів;

4.2. Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів, у тому числі складової:

4.2.Б. Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках.

4.2.1. Зведена форма звіту складається на підставі даних розділів I "Доходи", II "Видатки", III "Кредитування" та IV "Фінансування".

У графі 3 "Загальний фонд - затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми доходів, видатків, кредитування та фінансування загального фонду місцевого бюджету, затверджені місцевими радами на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У разі відсутності рішень про затвердження місцевих бюджетів, графа не заповнюється.

У графі 4 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються планові показники, затверджені розписом на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду; дані, наведені у рядках складової I "Доходи" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 3 підрозділу 1.1 "Доходи загального фонду місцевих бюджетів" розділу I "Доходи"; дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 6 підрозділу 2.1 "Видатки загального фонду місцевих бюджетів" розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 6 підрозділу 3.1 "Кредитування загального фонду місцевих бюджетів" розділу III "Кредитування"; дані, наведені у рядках складової IV "Фінансування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 3 підрозділу 4.1 "Фінансування загального фонду місцевих бюджетів" розділу IV "Фінансування".

У графі 5 "Загальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 7 підрозділу 2.1 "Видатки загального фонду місцевих бюджетів" розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 7 підрозділу 3.1 "Кредитування загального фонду місцевих бюджетів" розділу III "Кредитування".

У графі 6 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми надходжень, видатків, операцій з кредитування та фінансування бюджету, виконані з початку звітного року. Дані, наведені у рядках складової I "Доходи" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 4 підрозділу 1.1 "Доходи загального фонду місцевих бюджетів" розділу I "Доходи"; дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 8 підрозділу 2.1 "Видатки загального фонду місцевих бюджетів" розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 8 підрозділу 3.1 "Кредитування загального фонду місцевих бюджетів" розділу III "Кредитування"; дані, наведені у рядках складової IV "Фінансування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 4 підрозділу 4.1 "Фінансування загального фонду місцевих бюджетів" розділу IV "Фінансування".

У графі 7 "Спеціальний фонд - затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми доходів, видатків, кредитування та фінансування спеціального фонду місцевого бюджету, затверджені місцевими радами на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У разі відсутності рішень про затвердження місцевих бюджетів, графа не заповнюється.

У графі 8 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються планові показники, затверджені розписом на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені у рядках складової I "Доходи" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 3 підрозділу 1.2 "Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу I "Доходи"; дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 6 підрозділу 2.2 "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 6 підрозділу 3.2 "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу III "Кредитування"; дані, наведені у рядках складової IV "Фінансування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 3 підрозділу 4.2 "Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу IV "Фінансування".

У графі 9 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені у рядках складової I "Доходи" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 4 підрозділу 1.2 "Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу I "Доходи"; дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 7 підрозділу 2.2 "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 7 підрозділу 3.2 "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу III "Кредитування".

У графі 10 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми надходжень, видатків, операцій з кредитування та фінансування бюджету, виконані з початку звітного року. Дані, наведені у рядках складової I "Доходи" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 5 підрозділу 1.2 "Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу I "Доходи"; дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 8 підрозділу 2.2 "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 8 підрозділу 3.2 "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу III "Кредитування"; дані, наведені у рядках складової IV "Фінансування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 4 підрозділу 4.2 "Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу IV "Фінансування".

У графі 11 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за коштами на рахунках в установах банків" проставляються суми видатків та кредитування виконані з початку звітного року за коштами на рахунках в установах банків та суми фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів на кінець звітного періоду. Дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 8 складової 2.2.Б "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 8 складової 3.2.Б "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках" розділу III "Кредитування"; та графі 4 складової 4.2. Б "Фінансування бюджету за коштами на рахунках в банках".

У графі 12 "Разом - затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін" проставляються загальні суми доходів, видатків та кредитування місцевого бюджету, затверджені місцевими радами на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 3 та 7 зведеної форми звіту).

У графі 13 "Разом - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені розписом на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 4 та 8 зведеної форми звіту).

У графі 14 "Разом - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 5 та 9 зведеної форми звіту).

У графі 15 "Разом - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми надходжень, видатків, операцій з кредитування та фінансування бюджету, виконані з початку звітного року за загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів (сума даних граф 6 та 10 зведеної форми звіту).

У графі 16 "Разом - виконано за звітний період (рік), у тому числі за коштами на рахунках в установах банків" проставляються суми видатків та кредитування, виконані з початку звітного року за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, та суми фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів на кінець звітного періоду за коштами на рахунках в установах банків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 11 зведеної форми цього звіту.

4.2.2. Розділ I "Доходи" звіту складається із підрозділів 1.1 "Доходи загального фонду місцевих бюджетів" та 1.2 "Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів".

4.2.3. Підрозділ 1.1 "Доходи загального фонду місцевих бюджетів" звіту складається по загальному фонду в розрізі кодів класифікації доходів бюджету.

У графі 3 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники загального фонду, затверджені розписом на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9323 "Затверджені планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми надходжень на кінець звітного періоду до загального фонду місцевих бюджетів за відповідними кодами класифікації доходів бюджету. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

Загальна сума, яка проставляється по рядку "Усього" в графі 4 цього підрозділу, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків, у цілому по бюджету відповідної області та м. Києва.

У графах 5 - 12 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми надходжень за звітний період до загального фонду місцевих бюджетів у розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

4.2.4. Підрозділ 1.2 "Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів" звіту складається по спеціальному фонду в розрізі кодів класифікації доходів бюджету.

У графі 3 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники спеціального фонду, затверджені розписом на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9324 "Затверджені планові показники за доходами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 4 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники по спеціальному фонду місцевого бюджету з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків. Заповнюється тільки за кодами бюджетної класифікації: 25000000, 25010000, 25010100, 25010200, 25010300, 25010400, 25020000, 25020100, 25020200, 25020300.

У графі 5 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми надходжень на кінець звітного періоду до спеціального фонду місцевих бюджетів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки" та 6124 "Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету" Плану рахунків.

Загальна сума, яка проставляється по рядку "Усього" в графі 5 цього підрозділу, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунками бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки" та 6124 "Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету" Плану рахунків, в цілому по бюджету відповідної області та м. Києва.

У графах 6 - 13 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми надходжень за звітний період до спеціального фонду місцевих бюджетів в розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунками бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки" та 6124 "Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету" Плану рахунків.

4.2.5. Розділ II "Видатки" звіту складається із підрозділів 2.1 "Видатки загального фонду місцевих бюджетів" і 2.2 "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів".

4.2.6. Підрозділ 2.1 "Видатки загального фонду місцевих бюджетів" звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку виконання загального фонду місцевих бюджетів, звірених зі звітами бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, у розрізі кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793) (4 знаки) та кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (7 знаків) (за місцевими бюджетами, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі) з розшифровкою за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

У графі 6 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних асигнувань на відповідний звітний рік за загальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9225 "Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 7 "Загальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення розпорядників бюджетних коштів на здійснення видатків загального фонду місцевих бюджетів на відповідний звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9125 "Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

Дані граф 6 та 7 цього підрозділу повинні бути тотожними (крім видатків за бюджетними програмами, за якими відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" кошториси не затверджуються).

У графі 8 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" - проставляються суми касових видатків проведених за звітний період за рахунок коштів загального фонду місцевих бюджетів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7211 "Видатки загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

Загальна сума, яка проставляється по рядку "Усього" в графі 8 цього підрозділу, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 7211 "Видатки загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків, в цілому по бюджету відповідної області та м. Києва.

У графах 9 - 16 "Загальний фонд - виконано з початку звітного року, у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми касових видатків проведених за звітний період за рахунок коштів загального фонду місцевих бюджетів у розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 7211 "Видатки загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

4.2.7. Підрозділ 2.2 "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів" звіту складається в розрізі кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793) (4 знаки) та кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (7 знаків) (за місцевими бюджетами, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі) з розшифровкою за кодами економічної класифікації видатків бюджету на підставі даних частин 2.2.1 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами", 2.2.2 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ" та 2.2.3 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки".

Підрозділ 2.2 "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів" включає, у тому числі: складову 2.2.Б "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках".

У графі 6 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних асигнувань на відповідний рік за спеціальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 6 частин 2.2.1, 2.2.2 та 2.2.3.

У графі 7 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення розпорядників коштів на здійснення видатків спеціального фонду місцевих бюджетів на відповідний звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 7 частин 2.2.1, 2.2.2 та 2.2.3.

У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний рік, за рахунок коштів спеціального фонду місцевих бюджетів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних частин 2.2.1, 2.2.2 та 2.2.3.

У графах 9 - 16 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми касових видатків проведених за звітний період за рахунок коштів спеціального фонду місцевих бюджетів в розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунками бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 9 - 16 частин 2.2.1, 2.2.2 та 2.2.3.

4.2.8. Складова 2.2.Б "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках" звіту складається в розрізі кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793) (4 знаки) та кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (7 знаків) (за місцевими бюджетами, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі) з розшифровкою за кодами економічної класифікації видатків бюджету на підставі даних складових 2.2.1.Б "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, за коштами на рахунках в банках", 2.2.2.Б "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ, за коштами на рахунках в банках" та 2.2.3.Б "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки, за коштами на рахунках в банках".

Графи 6 та 7 не заповнюються.

У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний рік, за рахунок коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, розміщених на рахунках в установах банків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 8 складових 2.2.1.Б, 2.2.2.Б та 2.2.3.Б.

У графах 9 - 16 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми касових видатків проведених за звітний період за рахунок коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, розміщених на рахунках в установах банків, в розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 9 - 16 складових 2.2.1.Б, 2.2.2.Б та 2.2.3.Б.

4.2.9. Частина 2.2.1 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами" звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку виконання спеціального фонду місцевих бюджетів, звірених із даними звітів бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форма N 4-1м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами"), у розрізі кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793) (4 знаки) та кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (7 знаків) (за місцевими бюджетами, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі) з розшифровкою за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

Частина 2.2.1 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами" включає, у тому числі складову 2.2.1.Б "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, за коштами на рахунках в банках".

У графі 6 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних асигнувань спеціального фонду місцевих бюджетів на відповідний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду, за коштами, отриманими як плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 7 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення розпорядників коштів на здійснення видатків спеціального фонду місцевих бюджетів, за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 9 - 16 цього розділу.

Загальна сума, яка проставляється по рядку "усього" в графі 8 цієї частини, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунками бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків, в цілому по бюджету відповідної області та м. Києва.

У графах 9 - 16 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунками бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

4.2.10. Складова 2.2.1.Б "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, за коштами на рахунках в банках" звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку виконання спеціального фонду місцевих бюджетів, звірених із даними звітів бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форма N 4-1м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами"), у розрізі кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793) (4 знаки) та кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (7 знаків) (за місцевими бюджетами, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі) з розшифровкою за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

Графи 6 та 7 не заповнюються.

У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 9 - 16 цього розділу. Загальна сума, яка проставляється по рядку "усього" в графі 8 цієї частини, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків, в цілому по бюджету відповідної області та м. Києва.

У графах 9 - 16 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

4.2.11. Частина 2.2.2 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ" звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку виконання спеціального фонду місцевих бюджетів, звірених з даними звітів бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форма N 4-2м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ"), у розрізі кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793) (4 знаки) та кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (7 знаків) (за місцевими бюджетами, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі) з розшифровкою за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

Частина 2.2.2 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ" включає, у тому числі складову 2.2.2.Б "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ, за коштами на рахунках в банках".

У графі 6 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних асигнувань спеціального фонду місцевих бюджетів на відповідний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду, за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 7 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення розпорядників коштів на здійснення видатків спеціального фонду місцевих бюджетів за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 9 - 16 цього розділу.

Загальна сума, яка проставляється по рядку "усього" в графі 8 цієї частини, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунками бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків, в цілому по бюджету відповідної області та м. Києву.

У графах 9 - 16 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ, у розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

4.2.12. Складова 2.2.2.Б. "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ, за коштами на рахунках в банках" звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку виконання спеціального фонду місцевих бюджетів, звірених з даними звітів бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форма N 4-2м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ"), у розрізі кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793) (4 знаки) та кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (7 знаків) (за місцевими бюджетами, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі) з розшифровкою за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

Графи 6 та 7 не заповнюються.

У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 9 - 16 цього розділу. Загальна сума, яка проставляється по рядку "усього" в графі 8 цієї частини, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків, в цілому по бюджету відповідної області та м. Києва.

У графах 9 - 16 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ, у розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

4.2.13. Частина 2.2.3 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки" звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку за спеціальним фондом місцевих бюджетів, звірених з звітами бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форма N 4-3м "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду"), у розрізі кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793) (4 знаки) та кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (7 знаків) (за місцевими бюджетами, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі)

Частина 2.2.3 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки" включає, у тому числі складову 2.2.3.Б "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки, за коштами на рахунках в банках".

У графі 6 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних асигнувань спеціального фонду місцевих бюджетів на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду, за коштами, отриманими за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 7 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення на здійснення видатків спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами, отриманими за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

Дані граф 6 та 7 цієї частини повинні бути тотожними (крім видатків за бюджетними програмами, за якими відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" кошториси не затверджуються).

У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період, за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направлялись на спеціальні видатки. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 9 - 16 цього розділу. Загальна сума, яка проставляється по рядку "усього" в графі 8 цієї частини, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунками бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків, в цілому по бюджету відповідної області та м. Києва.

У графах 9 - 16 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період, за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направлялись на спеціальні видатки, в розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунками бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

4.2.14. Складова 2.2.3.Б "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки, за коштами на рахунках в органах Державної казначейської служби України" звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку за спеціальним фондом місцевих бюджетів, звірених з звітами бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форма N 4-3м "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду"), у розрізі кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793) (4 знаки) та кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (7 знаків) (за місцевими бюджетами, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі) з розшифровкою за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

Графи 6 та 7 не заповнюються.

У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період, за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направлялись на спеціальні видатки. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 9 - 16 цього розділу. Загальна сума, яка проставляється по рядку "усього" в графі 8 цієї частини, повинна відповідати даним отриманим від місцевих фінансових органів та розпорядників бюджетних коштів в електронному вигляді, які мають бути консолідовані та збалансовані, в цілому по бюджету відповідної області та м. Києва.

У графах 9 - 16 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період, за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направлялись на спеціальні видатки, в розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

4.2.15. Розділ III "Кредитування" складається із підрозділів 3.1 "Кредитування загального фонду місцевих бюджетів" та 3.2 "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів".

Підрозділ 3.2 "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів" включає, у тому числі складову 3.2.Б "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках".

4.2.16. Підрозділ 3.1 "Кредитування загального фонду місцевих бюджетів" складається на підставі даних бухгалтерського обліку виконання загального фонду місцевих бюджетів, підтверджених окремими даними звітів бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форма N 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду"), в розрізі кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793) (4 знаки) та кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (7 знаків) (за місцевими бюджетами, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі) з розшифровкою за кодами класифікації кредитування бюджету.

У графі 6 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники за сумами кредитування, передбачені затверджені керівником місцевого фінансового органу за загальним фондом, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9225 "Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 7 "Загальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення розпорядників бюджетних коштів за сумами кредитування загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9125 "Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків (інформація наводиться тільки по кодах класифікації надання кредитів).

У графі 8 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми наданих із загального фонду кредитів та суми повернутих до загального фонду кредитів за звітний період. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 9 - 16 цього розділу. Загальна сума, яка проставляється по рядку "Усього" в графі 8 цього підрозділу, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 7231 "Кредитування загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків, в цілому по бюджету відповідної області та м. Києва.

У графах 9 - 16 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми наданих із загального фонду кредитів та суми повернутих до загального фонду кредитів за звітний період у розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані щодо здійснених операцій по кредитуванню, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 7231 "Кредитування загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків.

4.2.17. Підрозділ 3.2 "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів" складається на підставі даних бухгалтерського обліку виконання спеціального фонду місцевих бюджетів, підтверджених окремими даними звітів бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форми N 4-3м "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду"), в розрізі кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793) (4 знаки) та кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (7 знаків) (за місцевими бюджетами, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі) з розшифровкою за кодами класифікації кредитування бюджету.

Підрозділ 3.2 "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів" включає, у тому числі складову 3.2.Б "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках".

У графі 6 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники за сумами кредитування, затверджені керівником місцевого фінансового органу за спеціальним фондом, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 7 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення за сумами кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків (інформація наводиться тільки по кодах класифікації надання кредитів).

У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми наданих із спеціального фонду кредитів та суми повернутих до спеціального фонду кредитів за звітний період. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 9 - 16 цього розділу. Загальна сума, яка проставляється по рядку "Усього" в графі 8 цього підрозділу, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 7232 "Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення" та 7241 "Надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків, в цілому по бюджету відповідної області та м. Києва.

У графах 9 - 16 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми наданих із спеціального фонду кредитів та суми повернутих до спеціального фонду кредитів за звітний період у розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані щодо здійсненних операцій по кредитуванню, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 7232 "Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення" та 7241 "Надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

4.2.18. Складова 3.2.Б "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках" звіту складається в розрізі кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793) (4 знаки) та кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (7 знаків) (за місцевими бюджетами, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі).

Графи 6 та 7 не заповнюються.

У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми наданих із спеціального фонду кредитів та суми повернутих до спеціального фонду кредитів за звітний період за рахунок коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, розміщених на рахунках в установах банків. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 9 - 16 цього розділу. У графах 9 - 16 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми наданих із спеціального фонду кредитів та суми повернутих до спеціального фонду кредитів за звітний період за рахунок коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, розміщених на рахунках в установах банків, в розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 7241 "Надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

4.2.19. Розділ IV "Фінансування" складається із підрозділів 4.1 "Фінансування загального фонду місцевих бюджетів" і 4.2 "Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів".

4.2.20. Підрозділ 4.1 "Фінансування загального фонду місцевих бюджетів" складається по загальному фонду в розрізі кодів класифікації фінансування бюджету за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання.

У графі 3 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені розписом на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9733 "Затверджений розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми фінансування загального фонду місцевих бюджетів за звітний період. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 5 - 12 цього розділу. У графах 5 - 12 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми фінансування загального фонду місцевих бюджетів за звітний період у розрізі рівнів місцевих бюджетів. Окремі дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за окремими рахунками груп рахунків управлінського обліку 874 "Кошти отримані місцевим бюджетом", 875 "Кошти, направлені на погашення цінних паперів та боргових зобов'язань місцевого бюджету", та за рахунками управлінського обліку 8771 "Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів від повернення з депозиту" та 8791 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит" Плану рахунків.

Дані, наведені у графах 4 - 12 цього підрозділу по рядках 205100 "На початок періоду", 205200 "На кінець періоду" повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3531 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету", 3541 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3543 "Рахунок одержувачів коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3545 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3621 "Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядках 208100 "На початок періоду", 208200 "На кінець періоду" повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунком балансового обліку 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" та 3144 "Рахунок для здійснення централізованого перерахування коштів загального фонду місцевих бюджетів" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядках 602100 "На початок періоду", 602200 "На кінець періоду" повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів", 3144 "Рахунок для здійснення централізованого перерахування коштів загального фонду місцевих бюджетів", 3531 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету", 3541 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3543 "Рахунок одержувачів коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3545 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3621 "Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

На кінець звітного року на балансових рахунках 3144 "Рахунок для здійснення централізованого перерахування коштів загального фонду місцевих бюджетів", 3531 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету", 3541 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3543 "Рахунок одержувачів коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3545 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду місцевого бюджету" залишків коштів не повинно бути.

4.2.21. Підрозділ 4.2 "Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів" складається у розрізі кодів класифікації фінансування бюджету за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання.

Підрозділ 4.2 "Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів" включає, у тому числі складову 4.2.Б "Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках".

У графі 3 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені розписом на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9734 "Затверджений розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 4 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за звітний період. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 5 - 12 цього розділу. У графах 5 - 12 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за звітний період у розрізі рівнів місцевих бюджетів. Окремі дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за окремими рахунками груп рахунків управлінського обліку 874 "Кошти отримані місцевим бюджетом", 875 "Кошти, направлені на погашення цінних паперів та боргових зобов'язань місцевого бюджету", 8772 "Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від повернення з депозиту" та 8792 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит" Плану рахунків.

Дані, наведені у графах 4 - 12 цього підрозділу по рядках 205100 "На початок періоду", 205200 "На кінець періоду" повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3532 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету", 3534 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету, на рахунках в банках", 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3544 "Рахунок одержувачів коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3546 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3622 "Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" 3624 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3626 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядках 208100 "На початок періоду", 208200 "На кінець періоду" повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки", 3154 "Рахунок для здійснення централізованого перерахування коштів спеціального фонду місцевих бюджетів", 3156 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядках 602100 "На початок періоду", 602200 "На кінець періоду" повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки", 3154 "Рахунок для здійснення централізованого перерахування коштів спеціального фонду місцевих бюджетів", 3156 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках", 3532 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету", 3534 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету, на рахунках в банках", 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3544 "Рахунок одержувачів коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3546 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3622 "Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" 3624 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3626 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

На кінець звітного року на рахунках 3154 "Рахунок для здійснення централізованого перерахування коштів спеціального фонду місцевих бюджетів", 3532 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету", 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" (за виключенням реєстраційних рахунків за власними надходженнями розпорядників бюджетних коштів), 3544 "Рахунок одержувачів коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3546 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" та 3626 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" залишків коштів не повинно бути.

4.2.22. Підрозділ 4.2.Б "Фінансування бюджету за коштами на рахунках в банках" складається у розрізі кодів класифікації фінансування бюджету за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання.

Рядки "Дефіцит (-) / профіцит (+)*" та "Дефіцит (-) / профіцит (+)**" не заповнюються.

Графа 3 не заповнюються.

У графі 4 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за звітний період. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 5 - 12 цього розділу.

У графах 5 - 12 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за звітний період у розрізі рівнів місцевих бюджетів. Окремі дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, управлінського обліку 8751 "Кошти, направлені на придбання/погашення цінних паперів та інших боргових зобов'язань місцевих бюджетів", 8752 "Кошти, направлені на погашення кредитів місцевого бюджету" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядках 205100 "На початок періоду" та 205200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового 3624 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3626 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3534 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету, на рахунках в банках", Плану рахунків.

На початок звітного року та на кінець звітного року на балансових рахунках 3626 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" залишків коштів не повинно бути.

Дані, наведені в рядках 208100 "На початок періоду", 208200 "На кінець періоду" повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3156 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядках 602100 "На початок періоду", 602200 "На кінець періоду" повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3156 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках", 3534 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету на рахунках в банках", 3624 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

4.2.23. У розділі IV "Фінансування" Звіту про виконання місцевих бюджетів (форми N 2 ммб та N 2(кмб)мб) операції з випуску облігацій внутрішньої позики, емітованих органами місцевої влади відображаються у рядках 203510 "Одержано позик", 401100 "Внутрішні запозичення".

Операції з погашення облігацій внутрішньої позики, емітованих органами влади відображаються у рядках 203520 "Погашено позик", 402100 "Внутрішні зобов'язання".

Операції з випуску облігацій зовнішньої позики, емітованих органами влади відображаються у рядках 305100 "Одержано позик", 401200 "Зовнішні запозичення".

Операції з погашення облігацій зовнішньої позики, емітованих органами влади у рядках 305200 "Погашено позик", 402200 "Зовнішні зобов'язання".

Операції з передачі коштів із спеціального фонду бюджету до загального фонду бюджету відображаються у рядках 208320 "Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету" та 602302 "Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету" по спеціальному фонду зі знаком "-" та по загальному фонду зі знаком "+".

У рядках 208320 "Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету" та 602302 "Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету" відображаються суми:

- залишків коштів спеціального фонду, які втратили своє цільове призначення та перераховані в загальний фонд тощо.

У рядках 208350 "Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів" та 602305 "Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів" відображаються суми коштів переданих з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, зарахованих до спеціального фонду обласних бюджетів Донецької та Луганської областей відповідно до пункту 24 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України.

Операції з передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку відображаються у рядках 208400 "Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)" та 602400 "Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)" по загальному фонду зі знаком "-" та по спеціальному фонду зі знаком "+".

У рядках 208340 "Інші розрахунки" та 602304 "Інші розрахунки" відображаються суми:

- перерахованого залишку невикористаної субвенції, що надавалась в попередньому році та обліковувалась на рахунках 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів", 3144 "Рахунок для здійснення централізованого перерахування коштів загального фонду місцевих бюджетів" та 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки", 3154 "Рахунок для здійснення централізованого перерахування коштів спеціального фонду місцевих бюджетів", 3156 " Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках";

- списаної заборгованості за взаємними розрахунками тощо.

У рядках 208300*, 602300* відображаються дані з урахуванням сум міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів, однієї підпорядкованості або інших територій.

У рядках 208300**, 602300** відображаються дані без урахування сум міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів, однієї підпорядкованості (крім граф 5 - 12 квартальної та річної звітності).

4.3. Консолідація даних Звіту про виконання місцевих бюджетів (форми N 2ммб та N 2кмб(мб) здійснюється шляхом впорядкованого додавання показників бюджетної звітності місцевих бюджетів нижчого рівня до аналогічних показників бюджетної звітності місцевих бюджетів, на рівні яких здійснюється консолідація даних звіту.

4.4. Форма N 7мб "Звіт про бюджетну заборгованість" складається із 2 розділів:

I. Дані про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів.

II. Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів за окремими програмами.

Звіт про бюджетну заборгованість складається окремо за загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів на підставі звітів розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів, попередньо звіреними з даними аналітичного обліку в частині зареєстрованих фінансових зобов'язань.

Суми заборгованості на початок звітного року повинні бути тотожні даним про заборгованість на кінець попереднього року. У разі наявності розбіжностей надається пояснення, з яких причин вони виникли.

Консолідація даних розділу I та розділу II Звіту про бюджетну заборгованість (форма N 7мб) здійснюється шляхом впорядкованого додавання показників бюджетної звітності місцевих бюджетів нижчого рівня до аналогічних показників бюджетної звітності місцевих бюджетів, на рівні яких здійснюється консолідація даних бюджетного звіту.

Структура звіту, за якою складається Звіт про бюджетну заборгованість наведена у додатку 2 до цієї Інструкції.

4.4.1. Розділ I "Дані про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів" складається за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793) (4 знаки) та кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (7 знаків) (за місцевими бюджетами, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі) в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та містить інформацію про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів, як за видатками, так і за нарахованими доходами, а також інформацію про суми зареєстрованих фінансових зобов'язань, які знаходяться в обліку звітного періоду. Інформація наводиться на підставі звітів розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів складених за формою N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

При складанні місячного звіту код економічної класифікації видатків 3000 "Капітальні видатки" заповнюється загальною сумою без розшифровки по елементарним кодам.

По строку здачі квартального звіту (за виключенням останнього (грудня) місяця) місячний Звіт про бюджетну заборгованість формується на підставі даних квартального Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів, за структурою річного Звіту про бюджетну заборгованість.

У грудні місячній звіт формується та подається на підставі даних місячного Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів.

Рядок "Доходи" заповнюється за спеціальним фондом в частині власних надходжень тільки у графах 6 "Дебіторська заборгованість - на початок звітного року, усього", 7 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього", 8 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього - з неї прострочена", 9 "Дебіторська заборгованість - списана за період з початку звітного року", 10 "Кредиторська заборгованість - на початок звітного року, усього", 11 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього", 12 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), з неї прострочена", 14 "Кредиторська заборгованість - списана за період з початку звітного року".

У рядку "Видатки - усього" проставляється сума узагальненої заборгованості розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів на звітну дату, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису (плану використання бюджетних коштів).

Департамент консолідованої звітності та органи Казначейства Донецької та Луганської областей при складанні розділу I Звіту про бюджетну заборгованість Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей на території яких органи влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, заповнюють графи 6 "Дебіторська заборгованість - на початок звітного року, усього", 7 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього", 10 "Кредиторська заборгованість - на початок звітного року, усього" та 11 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього". Графи 8, 9 та 12 - 15 не заповнюються.

У графі 6 "Дебіторська заборгованість - на початок звітного року, усього" проставляються суми дебіторської заборгованості на початок звітного року. Дані, наведені у цій графі звіту, мають відповідати даним графи 4 форми N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

У графі 7 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" проставляються суми дебіторської заборгованості, що виникла на дату складання звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки. Дані, наведені у цій графі звіту, мають відповідати даним графи 5 форми N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

У графі 8 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього - з неї прострочена" із загальної суми дебіторської заборгованості на дату складання звітності проставляються суми заборгованості з простроченим терміном. Тобто, це заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами, або якщо дата платежу не визначена після виписування рахунку на оплату. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 6 форми N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" та не перевищувати суму дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду, наведену в графі 7 "Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього" цього розділу.

У графі 9 "Дебіторська заборгованість - списана за період з початку звітного року" проставляються суми дебіторської заборгованості, що була списана протягом звітного періоду в установленому порядку. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 7 форми N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" та не перевищувати суму дебіторської заборгованості, наведену в графі 6 "Дебіторська заборгованість - на початок звітного року, усього" цього розділу.

У графі 10 "Кредиторська заборгованість - на початок звітного року, усього" проставляються суми кредиторської заборгованості на початок звітного року. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 8 форми N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

У графі 11 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" проставляються суми кредиторської заборгованості, що виникла на звітну дату при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за бюджетними зобов'язаннями, взятими на облік органами Казначейства у поточному та минулих звітних роках. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9423 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету", 9424 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 9425 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів минулих бюджетних періодів за коштами загального фонду місцевого бюджету" та 9426 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів минулих бюджетних періодів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків та бути попередньо звіреними з даними графи 9 форми N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

У графі 12 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього - з неї прострочена" із загальної суми кредиторської заборгованості на дату складання звітності проставляються суми заборгованості, термін оплати якої прострочено. Тобто, це заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами, або якщо дата платежу не визначена після отримання підтвердних документів за отримані товари, виконані роботи, надані послуги. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 10 форми N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" та не перевищувати суму кредиторської заборгованості, наведену у графі 11 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" цього розділу.

У графі 13 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), з неї термін оплати якої не настав" із загальної суми кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду проставляються суми кредиторської заборгованості, термін оплати якої не настав. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 11 форми N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" та не перевищувати суму кредиторської заборгованості, наведену у графі 11 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" цього розділу.

У графі 14 "Кредиторська заборгованість - списана за період з початку звітного року" проставляються суми кредиторської заборгованості, яка була списана протягом звітного періоду в установленому порядку. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 12 форми N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" та не перевищувати суму кредиторської заборгованості, наведену у графі 10 "Кредиторська заборгованість - на початок звітного року, усього" цього розділу.

У графі 15 "Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)" проставляються суми бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів, які зареєстровані протягом звітного періоду в органах Казначейства, та залишились непроплаченими станом на кінець звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9423 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету" та 9424 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків та бути попередньо звіреними з даними, наведеними у графі 13 форми N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

Бюджетна кредиторська заборгованість за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793) (4 знаки) та кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (7 знаків) (за місцевими бюджетами, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі), за якими відсутні бюджетні асигнування або обсяг бюджетної кредиторської заборгованості перевищує бюджетні призначення, встановлені рішенням про місцевий бюджет на поточний бюджетний період відображається у звітності у поточному бюджетному періоді за бюджетною програмою, в межах бюджетних асигнувань якої буде здійснюватись погашення такої заборгованості, після прийняття рішення головним розпорядником бюджетних коштів за погодженням з місцевим фінансовим органом.

До прийняття рішення та визначення бюджетної програми в межах якої буде здійснюватись погашення бюджетної кредиторської заборгованості, бюджетна звітність за формою N 7мб складається за тими кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793) (4 знаки) та кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (7 знаків) (за місцевими бюджетами, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі), за якими вона виникла.

4.4.2. Розділ II "Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів за окремими програмами" складається за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793) (4 знаки) та кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (7 знаків) (за місцевими бюджетами, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі), в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету і містить інформацію про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів за окремими програмами. Інформація наводиться на підставі звітів розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів за формою N 7м. 1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".

Операції з надання кредитів із загального фонду бюджету розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів відображаються за загальним фондом. Суми дебіторської заборгованості відображають заборгованість за розрахунками з позичальниками, які отримали кредити. Суми кредиторської заборгованості відображають заборгованість за розрахунками з бюджетом на суму кредитів, наданих позичальникам із загального фонду.

Суми повернутих позичальниками кредитів, які надавалися із загального фонду бюджету відображаються як зменшення дебіторської заборгованості на суму повернутих кредитів (тобто відображається різниця між сумою наданих та сумою повернутих кредитів) та як зменшення кредиторської заборгованості за загальним фондом бюджету на суму коштів, перерахованих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів до загального фонду бюджету.

Суми повернутих позичальниками кредитів, які надавалися із спеціального фонду бюджету, відображаються як зменшення дебіторської заборгованості на суму повернутих кредитів (тобто відображається різниця між сумою наданих та сумою повернутих кредитів) та як зменшення кредиторської заборгованості за спеціальним фондом бюджету на суму коштів, перерахованих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів до спеціального фонду бюджету.

Сума повернутих позичальниками кредитів, які надавались із загального (спеціального) фонду бюджету у минулі звітні роки, та перерахована розпорядником та одержувачами бюджетних коштів у минулому та поточному роках до спеціального (загального) фонду бюджету згідно із законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) відображається як зменшення дебіторської заборгованості за загальним (спеціальним) фондом бюджету за розрахунками з позичальниками, які отримали кредити, та зменшення кредиторської заборгованості за загальним (спеціальним) фондом бюджету за розрахунками з бюджетом за кредитами, виданими із загального (спеціального) фонду бюджету.

Департамент консолідованої звітності та органи Казначейства Донецької та Луганської областей при складанні розділу II Звіту про бюджетну заборгованість Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей на території яких органи влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, заповнюють графи 6 "Дебіторська заборгованість - на початок звітного року, усього", 7 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього", 9 "Кредиторська заборгованість - на початок звітного року, усього" та 10 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього". Графи 8, 11 та 12 не заповнюються.

У графі 6 "Дебіторська заборгованість - на початок звітного року" проставляються суми дебіторської заборгованості за розрахунками з позичальниками за кредитами, наданими за рахунок коштів загального та/або спеціального фондів бюджету у попередні звітні роки, за вирахуванням погашення. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 4 форми N 7м. 1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".

У графі 7 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" проставляються суми дебіторської заборгованості, що виникла на дату складання звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки за розрахунками з позичальниками за наданими за рахунок коштів загального та/або спеціального фондів бюджету кредитами за вирахуванням сум погашення. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 5 форми N 7м. 1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".

У графі 8 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), з неї прострочена" із загальної суми дебіторської заборгованості, що виникла на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки уточнюється сума заборгованості з простроченим терміном. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 6 форми N 7м. 1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами" та не перевищувати суму дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду, наведену в графі 7 "Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього" цього розділу.

У графі 9 "Кредиторська заборгованість - на початок звітного року" проставляються суми кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом на суму кредитів, наданих позичальникам із місцевого бюджету розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів як виконавцями цих бюджетних програм у попередні звітні роки, за вирахуванням сум погашення до місцевого бюджету, за попередній звітний рік. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 6 форми N 7м. 1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".

У графі 10 "Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього" проставляються суми кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом, що виникла у розпорядників та одержувачів бюджетних коштів як виконавців бюджетних програм на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за бюджетними зобов'язаннями, взятими на облік органами Казначейства у поточному та минулих звітних роках за наданими позичальникам кредитами за рахунок коштів бюджету, за вирахуванням сум погашення до місцевого бюджету. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 7 форми N 7м. 1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".

У графі 11 "Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), з неї прострочена" із загальної суми кредиторської заборгованості уточнюється сума заборгованості з простроченим терміном. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 9 форми N 7м. 1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами" та не перевищувати суму кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду, наведену в графі 10 "Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього" цього розділу.

У графі 12 "Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)" проставляються бюджетні фінансові зобов'язання за попередньою оплатою тощо, зареєстровані протягом звітного періоду (року) в органах Казначейства та залишились непроплаченими на кінець звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9423 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету" та 9424 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків та бути попередньо звіреними з даними, наведеними в графі 8 форми N 7м. 1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".

4.5. "Інформація про виконання захищених видатків місцевих бюджетів" складається на підставі даних форм N 2ммб або 2мб "Звіт про виконання місцевих бюджетів" щомісячно та на кінець останнього дня звітного року, звірених із звітними даними бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Щомісячно складається за кодами економічної класифікації видатків загального фонду місцевих бюджетів за захищеними видатками, без розшифровки за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793) (4 знаки) та кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (7 знаків) (за місцевими бюджетами, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі).

На кінець останнього дня звітного року складається за узагальнюючими кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793) (4 знаки) та кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (7 знаків) (за місцевими бюджетами, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі) у розрізі кодів економічної класифікації видатків загального фонду місцевих бюджетів за захищеними видатками.

У графі 5 "Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних асигнувань на звітний рік за захищеними видатками загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 6 "Кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми кошторисних призначень, передбачених розпорядникам коштів на відповідний звітний рік за захищеними видатками загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 7 "Виділено коштів за звітний період (рік)" проставляються суми коштів, які були виділені відповідно до прийнятих відповідними місцевими радами рішень протягом звітного періоду за захищеними видатками загального фонду місцевих бюджетів.

У графі 8 "Касові видатки за звітний період (рік)" проставляються суми проведених з початку звітного року касових видатків за захищеними видатками місцевих бюджетів на підставі даних аналітичного обліку, звірених із звітами розпорядників бюджетних коштів, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форма N 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду").

4.6. "Звіт про використання коштів з резервного фонду" складається на підставі інформації, наданої місцевими фінансовими органами по відповідних бюджетах та окремих даних бухгалтерського обліку виконання загального фонду місцевих бюджетів щомісячно та на кінець останнього дня звітного року.

У щомісячній формі відображається інформація про використання коштів резервного фонду за узагальнюючими кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793) (4 знаки) та кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (7 знаків) (за місцевими бюджетами, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі) без розшифровки за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

На кінець останнього дня звітного року відображається інформація про використання коштів резервного фонду за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (4 знаки) та кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (7 знаків) (за місцевими бюджетами, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі) в розрізі кодів економічної класифікації видатків та класифікації кредитування загального фонду місцевого бюджету відповідно до напрямів використання коштів резервного фонду, затверджених рішеннями місцевих рад про виділення коштів з резервного фонду бюджету.

За кодом Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу 8700 (Наказ N 793) "Резервний фонд" відображаються тільки нерозподілені видатки (КЕКВ 9000).

У рядку "Резервний фонд на початок звітного року" проставляється обсяг резервного фонду, затверджений рішеннями місцевих держадміністрацій або виконавчих органів відповідної ради на початок звітного року.

У рядку "Збільшення/зменшення обсягу резервного фонду (+/-)" наводяться дані про збільшення/зменшення обсягів резервного фонду на підставі прийнятих рішень місцевих держадміністрацій або виконавчих органів відповідної ради щодо внесення змін до обсягу резервного фонду.

У рядку "Видатки за рахунок коштів резервного фонду, усього" проставляється сума видатків з резервного фонду, передбачених рішеннями місцевих держадміністрацій або виконавчих органів відповідної ради за рахунок коштів резервного фонду бюджету.

У рядку "Резервний фонд на кінець звітного періоду" відображається обсяг резервного фонду, затверджений рішеннями місцевих держадміністрацій або виконавчих органів відповідної ради, на кінець звітного періоду, тобто бюджетні призначення з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 5 "Бюджетні призначення, передбачені рішеннями Ради міністрів Автономної Республіці Крим, місцевих держадміністрацій або виконавчих органів відповідної ради" проставляються суми коштів, які відповідно до прийнятих місцевими держадміністраціями або виконавчими органами відповідних рад рішень, передбачені у звітному періоді розпорядникам коштів місцевих бюджетів на здійснення видатків за рахунок коштів резервного фонду.

У графі 6 "Виділено коштів за звітний період (рік), усього" проставляються суми коштів, які були виділені з резервного фонду розпорядникам коштів місцевих бюджетів відповідно до прийнятих місцевими держадміністраціями або виконавчими органами відповідних рад рішень протягом звітного періоду.

У графі 7 "Виділено коштів за звітний період (рік), у тому числі перераховано на рахунки в установи банків" проставляються суми коштів, які були виділені з резервного фонду місцевого бюджету в частині витрат бюджету розвитку, розпорядникам коштів місцевого бюджету відповідно до прийнятих місцевими держадміністраціями або виконавчими органами відповідних рад рішень протягом звітного періоду.

Для обслуговування коштів, виділених із резервного фонду місцевого бюджету в установах банків, кошти передаються із резервного фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), та на підставі прийнятого місцевою радою відповідного рішення перераховуються на рахунки в установи банків (КЕКВ 9000).

У графі 8 "Недовиділено асигнувань до плану" проставляється сума недовиділених асигнувань (дані цієї графи дорівнюють різниці відповідних даних, наведених у графах 5 та 6 цього звіту).

4.7. "Звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету" складається в розрізі дотацій та субвенцій, передбачених законом про Державний бюджет України, місцевим бюджетам, за структурою, наведеною у додатку 3 до цієї Інструкції.

У графі 3 "Залишок на початок звітного року на рахунках місцевих бюджетів" проставляються залишки коштів субвенцій, отриманих з державного бюджету, які склались на початок звітного року на рахунках місцевих бюджетів.

У графі 4 "Залишок на початок звітного року на рахунках бюджетних установ" проставляються залишки коштів субвенцій, отриманих з державного бюджету, які склались на початок звітного року на рахунках бюджетних установ.

У графі 5 "Перераховано залишок" проставляються суми коштів субвенцій, отриманих з державного бюджету, не використані у минулому році та перераховані у звітному періоді до державного бюджету або іншим місцевим бюджетам у вигляді міжбюджетного трансферту.

У графі 6 "Отримано залишок" проставляються суми коштів субвенцій отримані з інших місцевих бюджетів у вигляді міжбюджетного трансферту за рахунок залишку коштів міжбюджетного трансферту з державного бюджету, який склався на початок року.

У графі 7 "Перераховано кошти між рівнями місцевих бюджетів за звітний період" проставляються суми коштів субвенції переданих з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту поточного року.

У графі 8 "Отримано кошти між рівнями місцевих бюджетів за звітний період" проставляються суми коштів субвенцій отриманих з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету поточного року.

У графі 9 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" проставляються суми коштів дотацій та субвенцій, які надійшли за звітний період з державного бюджету.

У графі 10 "Касові видатки за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків здійснених за рахунок коштів субвенцій, отриманих з державного бюджету та за рахунок залишку коштів субвенцій, який склався на початок року.

У графі 11 "Залишок на кінець звітного періоду (року) на рахунках місцевих бюджетів" проставляються залишки коштів субвенцій, отриманих з державного бюджету та залишки коштів субвенцій, отриманих з місцевих бюджетів за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету, які залишились на кінець звітного періоду на рахунках місцевих бюджетів.

У графі 12 "Залишок на кінець звітного періоду (року) на рахунках бюджетних установ" проставляються залишки коштів субвенцій, отриманих з державного бюджету та залишки коштів субвенцій, отриманих з місцевих бюджетів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, які залишились на кінець звітного періоду на рахунках бюджетних установ.

Графи 3 - 8 та 10 - 12 в розрізі дотацій, наданих з державного бюджету місцевим бюджетам, не заповнюються.

4.8. "Інформація про стан місцевих боргів" складається на підставі даних обліку боргових зобов'язань місцевих бюджетів, щоквартально та на кінець останнього дня звітного року в розрізі кодів класифікації боргу за типом боргового зобов'язання за складовими:

- внутрішній борг місцевих бюджетів;

- зовнішній борг місцевих бюджетів.

У графі 3 "Разом" проставляється загальна сума боргу місцевого бюджету (сума даних граф 4 - 10 цього звіту).

У графі 4 "Позики банків та фінансових установ" проставляється сума заборгованості на звітну дату за позиками, отриманими місцевими бюджетами в установах банків та фінансових установах. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку груп 223 "Внутрішнє фінансування місцевого бюджету" та 224 "Зовнішнє фінансування місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 5 "Позики за рахунок ресурсів єдиного казначейського рахунку" проставляється сума заборгованості на звітну дату за короткотерміновими позиками (на покриття тимчасових касових розривів) і середньостроковими та короткостроковими безвідсотковими позиками. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку групи 223 "Внутрішнє фінансування місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 6 "Позики, що надавалися між рівнями бюджетів до прийняття Бюджетного кодексу України" проставляється сума заборгованості на звітну дату взята на облік при переведенні місцевих бюджетів на казначейське обслуговування і не погашена на звітну дату. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку групи 223 "Внутрішнє фінансування місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 7 "Зобов'язання за цінними паперами місцевих бюджетів" проставляється сума заборгованості на звітну дату за цінними паперами. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку груп 215 "Облігації місцевого бюджету" та 216 "Зобов'язання місцевого бюджету за іншими цінними паперами" Плану рахунків.

У графі 8 "Зобов'язання за векселями" проставляється сума заборгованості на звітну дату за векселями. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку групи 214 "Зобов'язання за векселями місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 9 "Зобов'язання за взаємними розрахунками" проставляється сума заборгованості на звітну дату за взаємними розрахунками місцевих бюджетів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку групи 242 "Зобов'язання місцевого бюджету за взаємними розрахунками" Плану рахунків.

У графі 10 "Інші зобов'язання" проставляється сума іншої заборгованості місцевих бюджетів.

Інформація про зовнішній борг місцевих бюджетів наводиться тільки у графах 3 та 4.

Дані, наведені у рядку 400000 "Внутрішній борг" графи 3 "Разом" на кінець звітного періоду мають відповідати даним, що обліковуються на відповідних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку груп 214 "Зобов'язання за векселями місцевого бюджету", 215 "Облігації місцевого бюджету", 216 "Зобов'язання місцевого бюджету за іншими цінними паперами", 223 "Внутрішнє фінансування місцевого бюджету", 232 "Депозити отримані місцевим бюджетом", 242 "Зобов'язання місцевого бюджету за взаємними розрахунками" Плану рахунків.

Дані, наведені у рядку 500000 "Зовнішній борг" графи 3 "Разом" на кінець звітного періоду мають відповідати даним, що обліковуються на відповідних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 224 "Зовнішнє фінансування місцевого бюджету" Плану рахунків.

4.9. "Інформація про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів" складається на підставі інформації, наданої Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим та міськими фінансовими органами по відповідних бюджетах та окремих даних бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів, щоквартально та на кінець останнього дня звітного року, з розподілом на внутрішній та зовнішній гарантований відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами борг. В Інформації відображаються боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями.

Сума внутрішнього гарантованого міською радою боргу відображається у національній валюті і дорівнює даним на рахунку позабалансового обліку 9821 "Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями".

Сума зовнішнього гарантованого міською радою боргу відображається у доларовому та гривневому еквіваленті іноземної валюти за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют на останній день звітного періоду і дорівнює даним на рахунку позабалансового обліку 9822 "Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями".

4.10. "Інформація про надані місцеві гарантії" складається на підставі даних, наданих місцевими фінансовими органами по відповідних бюджетах, щоквартально та на кінець останнього дня звітного року, з розподілом на внутрішні та зовнішні зобов'язання, надані під місцеві гарантії.

У графі 2 "Назва суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ" проставляється повна назва суб'єкта господарювання, зазначеного у гарантійній угоді (договорі) та код ЄДРПОУ.

У графі 3 "Місцева гарантія (дата та номер)" проставляються дата, номер гарантійної угоди (договору), підстава надання гарантії.

У графі 4 "Дата набрання чинності гарантійної угоди" проставляється дата набрання чинності гарантійної угоди.

У графі 5 "Гарантійні зобов'язання - сума гарантованої позики/кредиту в іноземній валюті - код валюти" проставляється літерний код валюти, в якій отримується суб'єктом господарювання кредит (позика) під місцеві гарантії.

У графі 6 "Гарантійні зобов'язання - сума гарантованої позики/кредиту в іноземній валюті - сума" проставляється сума кредиту (позики) в іноземній валюті, яка отримується суб'єктом господарювання під місцеві гарантії та/або зазначена у гарантійній угоді (договорі).

У графі 7 "Гарантійні зобов'язання - сума гарантованої позики/кредиту в національній валюті" проставляється сума кредиту (позики) у національній валюті, яка отримується суб'єктом господарювання під місцеві гарантії та/або зазначена у гарантійній угоді (договорі) або еквівалент обсягу гарантії в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату гарантійної угоди.

У графі 8 "Гарантійні зобов'язання - додаткові зобов'язання, що гарантуються" зазначаються додаткові зобов'язання та умови, визначені гарантійною угодою (договором).

V. Порядок заповнення Інформації щодо уточнення окремих показників звітних даних

5.1. Органи Казначейства щомісячно, щоквартально та на кінець звітного року готують і подають до органу Казначейства вищого рівня Інформацію щодо уточнення окремих показників звітних даних (далі - Інформація). Цифрові показники в Інформації наводяться у гривнях з копійками.

5.1.1. В щомісячній Інформації до розділу IV "Фінансування" Звіту про виконання місцевих бюджетів (форма N 2ммб) надається розшифровка операцій за кодами бюджетної класифікації:

205300 "Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ: інші розрахунки";

208300 "Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів: інші розрахунки";

401100 "Внутрішні запозичення";

401200 "Зовнішні запозичення";

402100 "Внутрішні зобов'язання";

402200 "Зовнішні зобов'язання".

Розшифровка здійснених протягом звітного періоду операцій за кодами бюджетної класифікації 401100 "Внутрішні запозичення", 401200 "Зовнішні запозичення", 402100 "Внутрішні зобов'язання", 402200 "Зовнішні зобов'язання" надається із зазначенням дати та номеру угоди між банком та відповідною місцевою радою.

У разі наявності розбіжностей між даними Сальдового балансу рахунків та відповідними даними форм звітності зазначається причина невідповідності виникнення.

5.1.2. В щоквартальній та щорічній Інформації:

надаються пояснення до форм звіту, що містять показники, які потребують уточнення, в тому числі, якщо є: невідповідність показників зведеного звіту в частині доходів та показників оперативної звітності, невідповідність планових показників за міжбюджетними трансфертами і показників, визначених Законом про Державний бюджет України на відповідний рік, невідповідність кошторисних призначень по видатках загального фонду та спеціального фонду, що проводяться за рахунок доходів спеціального фонду бюджету і направляються на спеціальні видатки та показників розпису, тощо.

Надається пояснення щодо наявності залишків на кінець звітного періоду (року) активів місцевих бюджетів на рахунках, відкритих за балансовими рахунками групи 165 "Активи місцевого бюджету за взаємними розрахунками" Плану рахунків та причини їх утворення.

Надається розшифровка залишків на кінець звітного періоду (року), які обліковуються на рахунках, відкритих за балансовими рахунками групи 166 "Інші активи місцевого бюджету" Плану рахунків.

Пояснюються розбіжності між даними залишків на кінець звітного періоду (року) і залишків на початок звітного року по рахунках, відкритих за балансовими рахунками груп 223 "Внутрішнє фінансування місцевого бюджету" та 224 "Зовнішнє фінансування місцевого бюджету" Плану рахунків, та даними, відображеними у розділі IV "Фінансування" Звіту про виконання місцевих бюджетів (форма N 2кмб(мб).

До розділу IV "Фінансування" Звіту про виконання місцевих бюджетів (форма N 2кмб(мб) надається розшифровка операцій за кодами бюджетної класифікації:

205300 "Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ: інші розрахунки";

208300 "Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів: інші розрахунки";

401100 "Внутрішні запозичення";

401200 "Зовнішні запозичення";

402100 "Внутрішні зобов'язання";

402200 "Зовнішні зобов'язання".

Розшифровка здійснених протягом року операцій за кодами бюджетної класифікації 401100 "Внутрішні запозичення", 401200 "Зовнішні запозичення", 402100 "Внутрішні зобов'язання", 402200 "Зовнішні зобов'язання" надається із зазначенням дати та номеру угоди між банком та відповідною місцевою радою.

У поясненнях до Звіту про бюджетну заборгованість органи Казначейства зазначають:

причини наявності незареєстрованих фінансових зобов'язань;

причини невідповідності між даними на кінець попереднього та на початок звітного років;

причини наявності простроченої кредиторської заборгованості, в тому числі за захищеними статтями;

причини наявності кредиторської заборгованості на кінець звітного року за КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" та 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)";

суми фінансових зобов'язань, взятих розпорядниками коштів місцевих бюджетів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України та законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) на відповідний рік, які не відображаються у Звіті про бюджетну заборгованість.

5.2. Департамент консолідованої звітності Казначейства щомісячно, щоквартально та на кінець останнього дня звітного року з метою формування Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.01.2018 N 41 (Наказ N 41), на підставі даних зведених форм Звіту про виконання місцевих бюджетів (N 2ммб або N 2 кмб(мб), готує Інформацію про виконання місцевих бюджетів за видатками (додаток 4 до Інструкції), яка включає два розділи:

I. Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету;

II. Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету.

 

Директор Департаменту методології з
обслуговування бюджетів, бухгалтерського
обліку, звітності та розвитку Державної
казначейської служби України

Л. І. Литвиненко

 

Додаток 1
до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів

Структура
Звіту про виконання місцевих бюджетів (форми N 2ммб та N 2кмб(мб)

I. Доходи

Найменування

Код класифікації доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Складова I "Доходи" Зведеної форми та розділ I "Доходи" форми N 2ммб і складова I "Доходи" Зведеної форми та підрозділ 1.1 розділу I "Доходи" форми N 2кмб(мб)

Складова I "Доходи" Зведеної форми та розділ I "Доходи" форми N 2ммб і складова I "Доходи" Зведеної форми та підрозділ 1.2 розділу I "Доходи" форми N 2кмб(мб)

1

2

3

4

Податкові надходження:

10000000

 

 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

11000000

 

х

Податок та збір на доходи фізичних осіб

11010000

 

х

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

11010100

 

х

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

11010200

 

х

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

11010400

 

х

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

11010500

 

х

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року

11010600

 

х

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб

11010700

 

х

Податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів

11010800

 

х

Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України

11010900

 

х

Податок на прибуток підприємств

11020000

 

х

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

11020200

 

х

Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів

11020300

 

х

Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів

11020400

 

х

Податок на прибуток іноземних юридичних осіб

11020500

 

х

Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України

11020600

 

х

Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України

11020700

 

х

Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань

11020900

 

х

Податок на прибуток приватних підприємств

11021000

 

х

Інші платники податку на прибуток

11021100

 

х

Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій

11021300

 

х

Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій

11021600

 

х

Податки на власність

12000000

х

 

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

12020000

х

 

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)

12020100

х

 

Податок власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)

12020200

х

 

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

12020300

х

 

Податок з власників водних транспортних засобів

12020400

х

 

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві

12020500

х

 

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян), зареєстрованих у місті Києві

12020600

х

 

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві

12020700

х

 

Податок з власників водних транспортних засобів, зареєстрованих в місті Києві

12020800

х

 

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

13000000

 

х

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

13010000

 

х

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

13010100

 

х

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

13010200

 

х

Надходження сум реструктурованої заборгованості рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів

13010300

 

х

Рентна плата за спеціальне використання води

13020000

 

х

Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення)

13020100

 

х

Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення

13020200

 

х

Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики

13020300

 

х

Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства

13020400

 

х

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за спеціальне використання води

13020500

 

х

Рентна плата за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових і службово-допоміжного флотів)

13020600

 

х

Рентна плата за користування надрами

13030000

 

х

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

13030100

 

х

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення

13030200

 

х

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за користування надрами

13030500

 

х

Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

13030600

 

х

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти

13030700

 

х

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу

13030800

 

х

Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату

13030900

 

х

Рентна плата за користування надрами для видобування бурштину

13031000

 

х

Плата за використання інших природних ресурсів

13070000

 

х

Плата за спеціальне використання диких тварин

13070100

 

х

Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів

13070200

 

х

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за використання інших природних ресурсів

13070300

 

х

Внутрішні податки на товари та послуги

14000000

 

х

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

14020000

 

х

Спирт

14020100

 

х

Лікеро-горілчана продукція

14020200

 

х

Виноробна продукція (за звітний місяць)

14020300

 

х

Пиво

14020400

 

х

Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

14020600

 

х

Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції)

14020700

 

х

Кузови для моторних транспортних засобів

14021000

 

х

Пальне

14021900

 

х

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

14022100

 

х

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

14030000

 

х

Пальне

14031900

 

х

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

14040000

 

х

Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів

16000000

 

х

Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року

16010000

 

х

Податок з реклами

16010100

 

х

Комунальний податок

16010200

 

х

Збір за припаркування автотранспорту

16010400

 

х

Ринковий збір

16010500

 

х

Збір за видачу ордера на квартиру

16010600

 

х

Курортний збір

16010700

 

х

Збір за участь у бігах на іподромі

16010800

 

х

Збір за виграш у бігах на іподромі

16010900

 

х

Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі

16011000

 

х

Збір за право використання місцевої символіки

16011100

 

х

Збір за право проведення кіно- і телезйомок

16011200

 

х

Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей

16011300

 

х

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг

16011500

 

х

Збір із власників собак

16011600

 

х

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати місцевих податків

16011700

 

х

Податок на промисел

16012100

 

х

Місцеві податки

18000000

 

 

Податок на майно

18010000

 

х

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

18010100

 

х

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

18010200

 

х

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

18010300

 

х

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

18010400

 

х

Земельний податок з юридичних осіб

18010500

 

х

Орендна плата з юридичних осіб

18010600

 

х

Земельний податок з фізичних осіб

18010700

 

х

Реструктурована сума заборгованості з плати за землю

18010800

 

х

Орендна плата з фізичних осіб

18010900

 

х

Транспортний податок з фізичних осіб

18011000

 

х

Транспортний податок з юридичних осіб

18011100

 

х

Збір за місця для паркування транспортних засобів

18020000

 

х

Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами

18020100

 

х

Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами

18020200

 

х

Туристичний збір

18030000

 

х

Туристичний збір, сплачений юридичними особами

18030100

 

х

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

18030200

 

х

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року

18040000

 

 

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

18040100

 

х

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

18040200

 

х

Збір за здійснення торгівлі валютними цінностями, що справлявся до 1 січня 2015 року

18040300

 

х

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

18040500

 

х

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

18040600

 

х

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

18040700

 

х

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

18040800

 

х

Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту, що справлявся до 1 січня 2015 року

18040900

 

х

Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту, що справлявся до 1 січня 2015 року

18041000

 

х

Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

18041300

 

х

Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

18041400

 

х

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року

18041500

х

 

Надходження сум реструктурованої заборгованості із сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року

18041600

 

х

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

18041700

 

х

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

18041800

 

х

Єдиний податок

18050000

 

х

Єдиний податок з юридичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року

18050100

 

х

Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року

18050200

 

х

Єдиний податок з юридичних осіб

18050300

 

х

Єдиний податок з фізичних осіб

18050400

 

х

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

18050500

 

х

Інші податки та збори

19000000

 

 

Екологічний податок

19010000

х

 

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

19010100

х

 

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

19010200

х

 

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

19010300

х

 

Надходження для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України

19020000

х

 

Кошти, що передаються до місцевих бюджетів з державного бюджету

19020100

х

 

Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету

19020200

х

 

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

19050000

х

 

Надходження коштів від енергопідприємств до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища

19050100

х

 

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

19050200

х

 

Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами

19050300

х

 

Податки та збори, не віднесені до інших категорій

19090000

 

х

Неподаткові надходження

20000000

 

 

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21000000

 

 

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

21010000

 

 

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

21010300

 

х

Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність

21010800

х

 

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

21050000

 

х

Інші надходження

21080000

 

 

Інші надходження

21080500

 

 

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

21080900

 

х

Адміністративні штрафи та інші санкції

21081100

 

х

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

21081500

 

х

Кошти від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або кошти у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції

21090000

х

 

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

21110000

х

 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

22000000

 

х

Плата за надання адміністративних послуг

22010000

 

х

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади

22010200

 

х

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

22010300

 

х

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

22010500

 

х

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового

22010600

 

х

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами

22010700

 

х

Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)

22010900

 

х

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

22011000

 

х

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

22011100

 

х

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності

22011800

 

х

Плата за надання інших адміністративних послуг

22012500

 

х

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

22012600

 

х

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією

22012900

 

х

Плата за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей

22013000

 

х

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

22080000

 

х

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

22080400

 

х

Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах кредиту

22080500

 

х

Державне мито

22090000

 

х

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

22090100

 

х

Державне мито, не віднесене до інших категорій

22090200

 

х

Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками

22090300

 

х

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

22090400

 

х

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита

22090500

 

х

Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами

22130000

 

х

Інші неподаткові надходження

24000000

 

 

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

24030000

 

х

Інші надходження

24060000

 

 

Інші надходження

24060300

 

х

Надходження коштів з рахунків виборчих фондів

24060600

 

х

Нез'ясовані надходження

24060700

 

х

Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища

24061600

х

 

Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель" (Закон N 1197-VII)

24061900

 

х

Кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику - переможцю

24062000

 

х

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

24062100

х

 

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

24062200

 

х

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

24110000

 

 

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

24110600

 

 

Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами

24110700

х

 

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

24110900

х

 

Концесійні платежі

24160000

 

 

Концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом)

24160100

 

х

Концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності (які мають цільове спрямування згідно із законом)

24160200

х

 

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

24170000

х

 

Власні надходження бюджетних установ

25000000

х

 

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

х

 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100*

х

 

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200*

х

 

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300*

х

 

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400*

х

 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

х

 

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100*

х

 

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

25020200*

х

 

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти

25020300*

х

 

Доходи від операцій з капіталом

30000000

 

 

Надходження від продажу основного капіталу

31000000

 

 

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

31010000

 

х

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

31010200

 

х

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

31020000

 

х

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

31030000

х

 

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

33000000

 

 

Кошти від продажу землі

33010000

х

 

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

33010100

х

 

Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

33010200

х

 

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу

33010400

х

 

Надходження від продажу нематеріальних активів

33020000

 

х

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

42000000

х

 

Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів

42020000

х

 

Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу

42030000

х

 

Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

42030100

х

 

Інша допомога, надана Європейським Союзом

42030200

х

 

Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

42030300

х

 

Цільові фонди

50000000

х

 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

50110000

х

 

Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів

 

 

 

Офіційні трансферти

40000000

 

 

Від органів державного управління

41000000

 

 

Кошти, що надходять з інших бюджетів

41010000

 

 

Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації з державного бюджету

41010300

 

х

Кошти, що надходять за взаємними розрахунками до місцевих бюджетів з державного бюджету

41010800

 

 

Дотації

41020000

 

х

Базова дотація

41020100

 

х

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я

41020200

 

х

Стабілізаційна дотація

41020600

 

х

Додаткова дотація з державного бюджету міському бюджету міста Славутича на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста Славутича

41020800

 

х

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування

41021000

 

х

Субвенції

41030000

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

41030500

 

х

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

41030600

 

х

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

41030800

 

х

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

41031000

 

х

Субвенція з державного бюджету на обслуговування боргу за запозиченнями, здійсненими у 2012 році до загального фонду бюджету міста Києва

41031200

 

х

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

41031400

 

 

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Жовті Води на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води

41031500

 

х

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги

41032600

 

х

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

41033200

 

х

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

41033300

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання

41033500

 

х

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

41033600

 

х

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії

41033700

 

х

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів

41033800

 

х

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41033900

 

х

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41034200

 

х

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

41034400

 

х

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

41034500

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України

41034600

 

х

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

41034900

х

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

41035100

 

х

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

41035400

 

х

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя

41035800

 

х

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

41036100

 

х

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

41036400

 

х

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

41036600

х

 

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківській області на будівництво сучасного біатлонного комплексу

41036800

 

х

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Херсонської області на будівництво шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні

41036900

 

х

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

41037000

 

х

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

41037100

х

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

41037200

 

х

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

41037300

х

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/реконструкцію палаців спорту

41037400

 

х

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпра на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі

41037700

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс"

41039100

 

х

Усього доходів з урахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету

 

 

 

Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення) до міських (міст районного значення), селищних та сільських бюджетів

41010400

 

х

Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації з міських (міст районного значення), селищних та сільських бюджетів до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення) бюджетів

41010500

 

х

Кошти, що надходять за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами

41010900

 

 

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41040000

 

х

Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету

41040100

 

х

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

41040200

 

х

Дотація з місцевого бюджету на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

41040300

 

х

Інші дотації з місцевого бюджету

41040400

 

х

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41050000

 

 

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050100

 

х

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050200

 

х

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050300

 

х

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050400

 

х

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050500

 

х

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050600

 

х

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050700

 

х

Субвенція з місцевого бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050800

 

х

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050900

 

х

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

41051000

 

х

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

41051100

 

 

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41051200

 

х

Субвенція з місцевого бюджету на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41051300

 

х

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41051400

 

х

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції

41051500

 

х

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

41051600

 

 

Субвенція з місцевого бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41051700

 

х

Субвенція з місцевого бюджету на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41051800

 

х

Субвенція з місцевого бюджету на придбання ангіографічного обладнання за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41051900

 

х

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41052000

 

х

Субвенція з місцевого бюджету на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41052100

х

 

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41052200

 

 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41052300

 

 

Субвенція з місцевого бюджету на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41052400

 

х

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41052500

 

 

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41052600

х

 

Субвенція з місцевого бюджету на будівництво/реконструкцію палаців спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41052700

 

х

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41052800

 

х

Субвенція з місцевого бюджету на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41052900

х

 

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41053000

 

х

Субвенція з місцевого бюджету на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс", за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41053100

 

х

Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування

41053300

 

 

Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів

41053400

 

 

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

41053500

 

 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів

41053600

х

 

Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів

41053700

 

 

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між територіальними громадами

41053800

 

 

Інші субвенції з місцевого бюджету

41053900

 

 

Усього

 

 

 


* в місячному звіті не заповнюються

II. Видатки

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів

Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793)

Складова II "Видатки" Зведеної форми, розділ II "Видатки" форми N 2ммб, складова II "Видатки" Зведеної форми, підрозділ 2.1 розділу II "Видатки" форми N 2кмб(мб)

Складова II "Видатки" Зведеної форми, розділ II "Видатки" форми N 2ммб, складова II "Видатки" Зведеної форми, підрозділи 2.2, 2.2.Б розділу II "Видатки" форми N 2кмб(мб)

в тому числі:

2.2.1, 2.2.1.Б

2.2.2, 2.2.2.Б

2.2.3, 2.2.3.Б

1

2

3

4

5

6

7

8

 

0100

Державне управління

 

 

 

 

 

0111

0110

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим

 

 

 

 

 

0112

0120

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим

 

 

 

 

 

0111

0130

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим

 

 

 

 

 

0111

0140

Керівництво і управління у відповідній сфері в Автономній Республіці Крим

 

 

 

 

 

0111

0150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

 

 

 

 

 

0111

0160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

 

 

 

 

 

0131

0170

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

0133

0180

Інша діяльність у сфері державного управління

 

 

 

 

 

 

0190

Проведення місцевих виборів та референдумів, забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної Республіки Крим

 

 

 

 

 

0160

0191

Проведення місцевих виборів

 

 

 

 

 

0160

0192

Проведення місцевих референдумів

 

 

 

 

 

0160

0193

Забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної Республіки Крим

 

 

 

 

 

 

1000

Освіта

 

 

 

 

 

0910

1010

Надання дошкільної освіти

 

 

 

 

 

0921

1020

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

 

 

 

 

 

0921

1030

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

 

 

 

 

 

0922

1040

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

 

 

 

 

 

0922

1050

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

 

 

 

 

 

0910

1060

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя

 

 

 

 

 

0922

1070

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

 

 

 

 

 

0922

1080

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

 

 

 

 

 

0960

1090

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

 

 

 

 

 

0960

1100

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

 

 

 

 

 

0930

1110

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

 

 

 

 

 

0941

1120

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

 

 

 

 

 

0942

1130

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III - IV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами)

 

 

 

 

 

0950

1140

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

 

 

 

 

 

0990

1150

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

 

 

 

 

 

 

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

 

 

 

 

 

0990

1161

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

 

 

 

 

 

0990

1162

Інші програми та заходи у сфері освіти

 

 

 

 

 

 

2000

Охорона здоров'я

 

 

 

 

 

0731

2010

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

 

 

 

 

0732

2020

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

 

 

 

 

0733

2030

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

 

 

 

 

 

0734

2040

Санаторно-курортна допомога населенню

 

 

 

 

 

0761

2050

Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

 

 

 

 

 

0762

2060

Створення банків крові та її компонентів

 

 

 

 

 

0724

2070

Екстрена та швидка медична допомога населенню

 

 

 

 

 

0721

2080

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

 

 

 

 

 

0722

2090

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

 

 

 

 

 

0722

2100

Стоматологічна допомога населенню

 

 

 

 

 

 

2110

Первинна медична допомога населенню

 

 

 

 

 

0726

2111

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

0725

2112

Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами

 

 

 

 

 

0721

2113

Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)

 

 

 

 

 

0740

2120

Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я

 

 

 

 

 

0763

2130

Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

 

 

 

 

 

 

2140

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я

 

 

 

 

 

0763

2141

Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики

 

 

 

 

 

0763

2142

Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом

 

 

 

 

 

0763

2143

Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

 

 

 

 

 

0763

2144

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

 

 

 

 

 

0763

2145

Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих

 

 

 

 

 

0763

2146

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

 

 

 

 

 

0763

2150

Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я

 

 

 

 

 

0763

2151

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

 

 

 

 

 

0763

2152

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

 

 

 

 

 

 

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

 

 

 

 

 

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

 

 

 

 

 

1030

3011

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

 

 

 

 

 

1060

3012

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

 

 

 

 

 

 

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

 

 

 

 

 

1030

3021

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

 

х

х

х

х

1060

3022

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

 

х

х

х

х

1060

3023

Забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій громадян

 

 

 

 

 

 

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

 

 

 

 

 

1030

3031

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

 

 

 

 

 

1070

3032

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

 

х

х

х

х

1070

3033

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

 

 

 

 

 

1070

3034

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

 

 

 

 

 

1070

3035

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

 

 

 

 

 

1070

3036

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

 

 

 

 

 

 

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

 

 

 

 

 

1040

3041

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

 

 

 

 

 

1040

3042

Надання допомоги при усиновленні дитини

 

 

 

 

 

1040

3043

Надання допомоги при народженні дитини

 

 

 

 

 

1040

3044

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

 

 

 

 

 

1040

3045

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

 

 

 

 

 

1040

3046

Надання тимчасової державної допомоги дітям

 

х

х

х

х

1040

3047

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

 

 

 

 

 

1070

3050

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

х

х

х

х

1070

3060

Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

х

х

х

х

1070

3070

Виплата компенсації реабілітованим

 

 

 

 

 

 

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

 

 

 

 

 

1010

3081

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

 

 

 

 

 

1010

3082

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

 

 

 

 

 

1010

3083

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

 

 

 

 

 

1040

3084

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

 

 

 

 

 

1010

3085

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

 

 

 

 

 

1030

3090

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

 

 

 

 

 

 

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

 

 

 

 

 

1010

3101

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

 

 

 

 

 

1020

3102

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

 

 

 

 

 

1010

3103

Навчання та трудове влаштування осіб з інвалідністю

 

 

 

 

 

1020

3104

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

 

 

 

 

 

1010

3105

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

 

 

 

 

 

 

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

 

 

 

 

 

1040

3111

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

 

 

 

 

 

1040

3112

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

 

 

 

 

 

 

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

 

 

 

 

 

1040

3121

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

 

 

 

 

1040

3122

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

 

 

 

 

 

1040

3123

Заходи державної політики з питань сім'ї

 

 

 

 

 

 

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

 

 

 

 

 

1040

3131

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" (Постанова N 148)

 

 

 

 

 

1040

3132

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

 

 

 

 

 

1040

3133

Інші заходи та заклади молодіжної політики

 

 

 

 

 

1040

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

 

 

 

 

 

1070

3150

Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, депортованих з України

 

 

 

 

 

1010

3160

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

 

 

 

 

 

 

3170

Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

 

 

 

 

 

1010

3171

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

 

 

 

 

 

1010

3172

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

 

 

 

 

 

1060

3180

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

 

 

 

 

 

 

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

 

 

 

 

 

1030

3191

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

 

 

 

 

 

1030

3192

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

 

 

 

 

 

1090

3200

Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

 

 

 

 

 

1050

3210

Організація та проведення громадських робіт

 

 

х

 

х

 

3220

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

 

 

 

 

 

1060

3221

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

 

 

 

 

 

1060

3222

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

 

 

 

 

 

1060

3223

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

 

 

 

 

 

1040

3230

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя

 

 

 

 

 

 

3240

Інші заклади та заходи

 

 

 

 

 

1090

3241

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

 

 

 

1090

3242

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

 

 

 

 

4000

Культура і мистецтво

 

 

 

 

 

0821

4010

Фінансова підтримка театрів

 

 

 

 

 

0822

4020

Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій

 

 

 

 

 

0824

4030

Забезпечення діяльності бібліотек

 

 

 

 

 

0824

4040

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

 

 

 

 

 

0827

4050

Забезпечення діяльності заповідників

 

 

 

 

 

0828

4060

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

 

 

 

 

 

0823

4070

Фінансова підтримка кінематографії

 

 

 

 

 

 

4080

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

 

 

 

 

 

0829

4081

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

 

 

 

 

 

0829

4082

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

 

 

 

 

 

 

5000

Фізична культура і спорт

 

 

 

 

 

 

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

 

 

 

 

 

0810

5011

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

 

 

 

 

 

0810

5012

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

 

 

 

 

 

 

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю

 

 

 

 

 

0810

5021

Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл

 

 

 

 

 

0810

5022

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю

 

 

 

 

 

 

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

 

 

 

 

 

0810

5031

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

 

 

 

 

 

0810

5032

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

 

 

 

 

 

0810

5033

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

 

 

 

 

 

 

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

 

 

 

 

 

0810

5041

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

 

 

 

 

 

0810

5042

Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

 

 

 

 

 

0810

5043

Розвиток палаців спорту

 

 

 

 

 

0810

5044

Створення сучасного біатлонного комплексу

 

 

 

 

 

 

5050

Підтримка фізкультурно-спортивного руху

 

 

 

 

 

0810

5051

Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи

 

 

 

 

 

0810

5052

Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

 

 

 

 

 

0810

5053

Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

 

 

 

 

 

 

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

 

 

 

 

 

0810

5061

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

 

 

 

 

 

0810

5062

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

 

 

 

 

 

0810

5063

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

 

 

 

 

 

 

6000

Житлово-комунальне господарство

 

 

 

 

 

 

6010

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

0620

6011

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

 

 

 

 

 

0620

6012

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

 

 

 

 

 

0620

6013

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

 

 

 

 

 

0620

6014

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

 

 

 

 

 

0620

6015

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

 

 

 

 

 

0620

6016

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

 

 

 

 

 

0620

6017

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

0620

6020

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

 

 

 

 

 

0620

6030

Організація благоустрою населених пунктів

 

 

 

 

 

0620

6040

Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води

 

 

 

 

 

0620

6050

Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності

 

 

 

 

 

0640

6060

Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності

 

 

 

 

 

 

6070

Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги

 

 

 

 

 

0640

6071

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

 

 

х

х

 

0640

6072

Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за рахунок субвенції з державного бюджету

 

 

х

х

 

 

6080

Реалізація державних та місцевих житлових програм

 

 

 

 

 

0610

6081

Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

 

 

 

 

 

0610

6082

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

 

 

 

 

 

0610

6083

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

 

 

 

 

 

0610

6084

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

 

 

 

 

 

0610

6085

Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

 

 

 

 

 

0610

6086

Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян

 

 

 

 

 

0640

6090

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

 

7000

Економічна діяльність

 

 

 

 

 

 

7100

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

 

 

 

 

 

0421

7110

Реалізація програм в галузі сільського господарства

 

 

 

 

 

0421

7120

Забезпечення діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій

 

 

 

 

 

0421

7130

Здійснення заходів із землеустрою

 

 

 

 

 

0421

7140

Інші заходи у сфері сільського господарства

 

 

 

 

 

0422

7150

Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства

 

 

 

 

 

0423

7160

Реалізація програм в галузі рибного господарства

 

 

 

 

 

 

7200

Газове господарство

 

 

 

 

 

0432

7210

Організація експлуатації газового господарства

 

 

 

 

 

0432

7220

Газифікація населених пунктів

 

 

 

 

 

 

7300

Будівництво та регіональний розвиток

 

 

 

 

 

0443

7310

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

 

7320

Будівництво1 об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

0443

7321

Будівництво1 освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

0443

7322

Будівництво1 медичних установ та закладів

 

 

 

 

 

0443

7323

Будівництво1 установ та закладів соціальної сфери

 

 

 

 

 

0443

7324

Будівництво1 установ та закладів культури

 

 

 

 

 

0443

7325

Будівництво1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

0443

7330

Будівництво1 інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

 

 

 

 

 

0443

7340

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

 

 

 

 

 

0443

7350

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

 

 

 

 

 

 

7360

Виконання інвестиційних проектів

 

 

 

 

 

0490

7361

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

 

 

 

 

0490

7362

Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

 

 

 

 

 

0490

7363

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

0490

7364

Виконання інвестиційних проектів в рамках фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

 

 

 

 

 

0490

7365

Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

 

 

 

 

 

0490

7366

Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

 

 

 

 

 

0490

7367

Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

 

 

 

 

 

0490

7368

Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів

 

 

 

 

 

0490

7370

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

 

 

 

 

 

 

7400

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

 

 

 

 

 

 

7410

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом

 

 

 

 

 

0451

7411

Утримання та розвиток автотранспорту

 

 

 

 

 

0451

7412

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

 

 

 

 

 

0451

7413

Інші заходи у сфері автотранспорту

 

 

 

 

 

 

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом

 

 

 

 

 

0453

7421

Утримання та розвиток наземного електротранспорту

 

 

 

 

 

0453

7422

Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту

 

 

 

 

 

0453

7423

Утримання та розвиток метрополітену

 

 

 

 

 

0453

7424

Регулювання цін на послуги метрополітену

 

 

 

 

 

0453

7425

Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету

 

 

 

 

 

0453

7426

Інші заходи у сфері електротранспорту

 

 

 

 

 

0454

7430

Утримання та розвиток місцевих аеропортів

 

 

 

 

 

 

7440

Утримання та розвиток транспортної інфраструктури

 

 

 

 

 

0456

7441

Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів

 

 

 

 

 

0456

7442

Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

 

 

 

 

 

0456

7450

Інша діяльність у сфері транспорту

 

 

 

 

 

 

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

 

 

 

 

 

0456

7461

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

 

 

 

0456

7462

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

 

 

 

 

 

0456

7463

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

0456

7464

Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві

х

 

х

х

 

0456

7470

Інша діяльність у сфері дорожнього господарства

 

 

 

 

 

 

7500

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

 

 

 

 

 

0460

7510

Реалізація програм у сфері зв'язку

 

 

 

 

 

0460

7520

Реалізація Національної програми інформатизації

 

 

 

 

 

0460

7530

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

 

 

 

 

 

 

7600

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

 

 

 

 

 

0411

7610

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

 

 

 

 

 

 

7620

Розвиток готельного господарства та туризму

 

 

 

 

 

0470

7621

Підтримка діяльності готельного господарства

 

 

 

 

 

0470

7622

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

 

 

 

 

 

0470

7630

Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності

 

 

 

 

 

0470

7640

Заходи з енергозбереження

 

 

 

 

 

0490

7650

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

 

 

 

 

 

0490

7660

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

х

 

х

х

 

0490

7670

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

 

 

 

 

 

0490

7680

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

7690

Інша економічна діяльність

 

 

 

 

 

0490

7691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

0490

7692

Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків

х

 

 

 

 

0490

7693

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

 

 

 

 

 

0133

7700

Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

 

 

х

 

 

 

8000

Інша діяльність

 

 

 

 

 

 

8100

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

 

 

 

 

 

0320

8110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

 

 

х

х

 

0320

8120

Заходи з організації рятування на водах

 

 

 

 

 

0320

8130

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

 

 

 

 

 

 

8200

Громадський порядок та безпека

 

 

 

 

 

0380

8210

Муніципальні формування з охорони громадського порядку

 

 

 

 

 

0380

8220

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

 

 

х

х

 

0380

8230

Інші заходи громадського порядку та безпеки

 

 

 

 

 

 

8300

Охорона навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

8310

Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

0511

8311

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

х

 

 

 

 

0512

8312

Утилізація відходів

х

 

 

 

 

0513

8313

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

х

 

 

 

 

0520

8320

Збереження природно-заповідного фонду

 

 

 

 

 

0540

8330

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

х

 

 

 

 

0540

8340

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

х

 

 

 

 

 

8400

Засоби масової інформації

 

 

 

 

 

0830

8410

Фінансова підтримка засобів масової інформації

 

 

 

 

 

0830

8420

Інші заходи у сфері засобів масової інформації

 

 

 

 

 

0170

8600

Обслуговування місцевого боргу

 

х

х

х

х

0133

8700

Резервний фонд

 

х

х

х

х

 

 

Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів

 

 

 

 

 

0180

9110

Реверсна дотація

 

х

х

х

х

0180

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

 

 

х

х

 

 

 

Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету

 

 

 

 

 

0133

8500

Нерозподілені трансферти з державного бюджету

 

 

 

 

 

 

9100

Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам

 

 

 

 

 

0180

9120

Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9130

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9140

Дотація з місцевого бюджету на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9150

Інші дотації з місцевого бюджету

 

х

х

х

х

 

9200

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету

 

 

 

 

 

0180

9210

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9220

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9230

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

 

9240

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9241

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9242

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9243

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9250

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9260

Субвенція з місцевого бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9270

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

 

9300

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету

 

 

 

 

 

0180

9310

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

 

х

х

х

х

0180

9320

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

 

 

х

х

 

0180

9330

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9340

Субвенція з місцевого бюджету на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9350

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

 

9400

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок субвенцій з державного бюджету

 

 

 

 

 

0180

9410

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції

 

х

х

х

х

0180

9420

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

 

 

х

х

 

0180

9430

Субвенція з місцевого бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9440

Субвенція з місцевого бюджету на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9450

Субвенція з місцевого бюджету на придбання ангіографічного обладнання за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9460

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9470

Субвенція з місцевого бюджету на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

х

 

х

х

 

0180

9480

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

 

х

х

 

 

9500

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету

 

 

 

 

 

0180

9510

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

 

х

х

 

0180

9520

Субвенція з місцевого бюджету на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9530

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

 

 

 

 

0180

9540

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

х

 

х

х

 

0180

9550

Субвенція з місцевого бюджету на будівництво/реконструкцію палаців спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9560

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

 

9600

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення інших програм та заходів за рахунок субвенцій з державного бюджету

 

 

 

 

 

0180

9610

Субвенція з місцевого бюджету на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

х

 

х

х

 

0180

9620

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9630

Субвенція з місцевого бюджету на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

 

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

0180

9710

Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування

 

 

х

х

 

0180

9720

Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів

 

 

х

х

 

0180

9730

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

 

 

 

 

 

0180

9740

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів

 

 

 

 

 

0180

9750

Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів

 

 

 

 

 

0180

9760

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між територіальними громадами

 

 

 

 

 

0180

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету

 

 

х

х

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 


* за необхідності деталізації бюджетної програми за окремими заходами у бюджетній програмі формуються окремі завдання з відповідними результативними показниками

** заповнюються при застосуванні програмно-цільового методу на рівні місцевого бюджету за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету

III. Кредитування

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів

Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793)

Складова III "Кредитування" Зведеної форми, розділ III "Кредитування" форми N 2ммб, складова III "Кредитування" Зведеної форми, підрозділ 3.1 розділу III "Кредитування" форми N 2кмб(мб)

Складова III "Кредитування" Зведеної форми, розділ III "Кредитування" форми N 2ммб, складова III "Кредитування" Зведеної форми, підрозділи 3.2, 3.2.Б розділу III "Кредитування" форми N 2кмб(мб)

1

2

3

4

5

 

 

Кредитування бюджету

 

 

 

 

Внутрішнє кредитування

 

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів

 

 

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

 

 

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

 

 

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів

 

 

 

 

Повернення внутрішніх кредитів

 

 

 

 

Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів

 

 

 

 

Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями

 

 

 

 

Повернення інших внутрішніх кредитів

 

 

 

 

Зовнішнє кредитування

 

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів

 

 

 

 

Повернення зовнішніх кредитів

 

 

 

1000

Освіта

 

 

 

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

 

 

0990

1162

Інші програми та заходи у сфері освіти

 

 

 

6000

Житлово-комунальне господарство

 

 

 

6010

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

0620

6013

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

 

 

 

7000

Економічна діяльність

 

 

 

7300

Будівництво та регіональний розвиток

 

 

443

7310

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

7320

Будівництво1 об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

443

7321

Будівництво1 освітніх установ та закладів

 

 

443

7322

Будівництво1 медичних установ та закладів

 

 

443

7323

Будівництво1 установ та закладів соціальної сфери

 

 

443

7324

Будівництво1 установ та закладів культури

 

 

443

7325

Будівництво1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

 

443

7330

Будівництво1 інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

 

 

443

7340

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

 

 

443

7350

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

 

 

 

7360

Виконання інвестиційних проектів

 

 

490

7361

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

 

490

7362

Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

 

 

490

7363

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

490

7364

Виконання інвестиційних проектів в рамках фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

 

 

490

7365

Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

 

 

490

7366

Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

 

 

490

7367

Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

 

 

490

7368

Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів

 

 

490

7370

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

 

 

 

7400

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

 

 

 

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом

 

 

0453

7426*

Інші заходи у сфері електротранспорту

 

 

 

7440

Утримання та розвиток транспортної інфраструктури

 

 

0456

7441

Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів

 

 

0456

7442*

Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

 

 

 

7600

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

 

 

0411

7610

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

 

 

 

7690

Інша економічна діяльність

 

 

490

7691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

490

7692

Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків

 

 

490

7693

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

 

 

 

8000

Інша діяльність

 

 

 

8100

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

 

 

0320

8110

Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

 

 

 

8800

Кредитування

 

 

 

8810

Довгострокові кредити для здобуття вищої освіти та їх повернення

 

 

0990

8811

Надання кредиту

 

 

0990

8812

Повернення кредиту

 

 

 

8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення

 

 

1060

8821

Надання кредиту

 

 

1060

8822

Повернення кредиту

 

 

 

8830

Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення

 

 

1060

8831

Надання кредиту

 

 

1060

8832

Повернення кредиту

 

 

 

8840

Довгострокові кредити громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла та їх повернення

 

 

1060

8841

Надання кредиту

 

 

1060

8842

Повернення кредиту

 

 

 

8850

Пільгові кредити членам житлово-будівельних кооперативів та їх повернення

 

 

0490

8851

Надання кредиту

 

 

0490

8852

Повернення кредиту

 

 

 

8860

Бюджетні позички суб'єктам господарювання та їх повернення

 

 

0490

8861

Надання позичок

 

 

0490

8862

Повернення позичок

 

 

 

8870

Кредити (позики), що залучаються органами місцевого самоврядування, від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів) та їх повернення

 

 

0490

8871

Отримання кредитів (позик)

 

 

0490

8872

Повернення кредитів (позик)

 

 

 

8880

Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, об'єднаною територіальною громадою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

 

 

0490

8881

Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

 

 

0490

8882

Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

 

 

 

 

Інші видатки за галузевим спрямуванням

 

 

 

 

Інші видатки по кредитуванню**

 

 

* за необхідності деталізації бюджетної програми за окремими заходами у бюджетній програмі формуються окремі завдання з відповідними результативними показниками

** у зазначеній графі наводиться інформація, якщо були проведені операції по кредитуванню за іншими кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) по КЕКВ 4000.

До зазначеної графи наводиться розшифровка за формою звіту із зазначенням кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793).

IV. Фінансування

Найменування

Коди класифікації фінансування бюджету за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Складова IV "Фінансування" Зведеної форми, розділ IV "Фінансування" форми N 2ммб, складова IV "Фінансування" Зведеної форми, підрозділ 4.1 розділу IV "Фінансування" форми N 2кмб(мб)

Складова IV "Фінансування" Зведеної форми, розділ IV "Фінансування" форми N 2ммб, складова IV "Фінансування" Зведеної форми, підрозділи 4.2, 4.2.Б розділу IV "Фінансування" форми N 2кмб(мб)

1

2

3

4

Дефіцит (-) /профіцит (+)*

 

 

 

Дефіцит (-) /профіцит (+)**

 

 

 

Фінансування бюджету за типом кредитора

 

 

 

Внутрішнє фінансування*

200000

 

 

Внутрішнє фінансування**

200000

 

 

Фінансування за рахунок коштів державних фондів

201000

 

 

Позики, одержані з державних фондів

201100

 

 

Одержано позик

201110

 

 

Погашено позик

201120

 

 

Фінансування за рахунок позик банківських установ

202000

 

 

Фінансування за рахунок позик Національного банку України

202100

 

 

Одержано позик

202110

 

 

Погашено позик

202120

 

 

Фінансування за рахунок інших банків

202200

 

 

Одержано позик

202210

 

 

Погашено позик

202220

 

 

Інше внутрішнє фінансування

203000

 

 

Позики інших фінансових установ

203100

 

 

Одержано позик

203110

 

 

Погашено позик

203120

 

 

Позики нефінансових державних підприємств

203200

 

 

Одержано позик

203210

 

 

Погашено позик

203220

 

 

Позики нефінансового приватного сектора

203300

 

 

Одержано позик

203310

 

 

Погашено позик

203320

 

 

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

203400

 

 

Одержано

203410

 

 

Повернено

203420

 

 

Фінансування за рахунок випуску цінних паперів

203500

 

 

Одержано позик

203510

 

 

Погашено позик

203520

 

 

Інше внутрішнє фінансування

203600

 

 

Одержано позик

203610

 

 

Погашено позик

203620

 

 

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*

205000

 

 

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**

205000

 

 

На початок періоду

205100

 

 

На кінець періоду

205200

 

 

Інші розрахунки*

205300

 

 

Інші розрахунки**

205300

 

 

Курсова різниця*

205310

 

 

Курсова різниця**

205310

 

 

Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*

205330

 

 

Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**

205330

 

 

Інші розрахунки*

205340

 

 

Інші розрахунки**

205340

 

 

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

206000

 

 

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів

206100

 

 

Повернення бюджетних коштів з депозитів

206110

 

 

Надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів

206120

 

 

Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів

206200

 

 

Розміщення бюджетних коштів на депозитах

206210

 

 

Придбання цінних паперів

206220

 

 

Коригування*

207000

 

 

Коригування**

207000

 

 

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів*

208000

 

 

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**

208000

 

 

На початок періоду

208100

 

 

На кінець періоду

208200

 

 

Інші розрахунки*

208300

 

 

Інші розрахунки**

208300

 

 

Курсова різниця*

208310

 

 

Курсова різниця**

208310

 

 

Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*

208320

 

 

Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**

208320

 

 

Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*

208330

 

 

Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**

208330

 

 

Інші розрахунки*

208340

 

 

Інші розрахунки**

208340

 

 

Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів*

208350

 

 

Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів**

208350

 

 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

208400

 

 

Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей

209000

 

 

На початок періоду

209100

 

 

На кінець періоду

209200

 

 

Зовнішнє фінансування

300000

 

 

Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями

301000

 

 

Одержано позик

301100

 

 

Погашено позик

301200

 

 

Позики, надані органами управління іноземних держав

302000

 

 

Одержано позик

302100

 

 

Погашено позик

302200

 

 

Позики, надані іноземними комерційними банками, іншими іноземними фінансовими установами

303000

 

 

Одержано позик

303100

 

 

Погашено позик

303200

 

 

Фінансування за рахунок випуску цінних паперів

304000

 

 

Одержано позик

304100

 

 

Погашено позик

304200

 

 

Інше зовнішнє фінансування

305000

 

 

Одержано позик

305100

 

 

Погашено позик

305200

 

 

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

306000

 

 

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів

306100

 

 

Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів

306200

 

 

Коригування

307000

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора**

 

 

 

Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

 

 

 

Фінансування за борговими операціями

400000

 

 

Запозичення

401000

 

 

Внутрішні запозичення

401100

 

 

Довгострокові зобов'язання

401101

 

 

Середньострокові зобов'язання

401102

 

 

Короткострокові зобов'язання та векселі

401103

 

 

Інші зобов'язання

401104

 

 

Зовнішні запозичення

401200

 

 

Довгострокові зобов'язання

401201

 

 

Середньострокові зобов'язання

401202

 

 

Короткострокові зобов'язання та векселі

401203

 

 

Інші зобов'язання

401204

 

 

Погашення

402000

 

 

Внутрішні зобов'язання

402100

 

 

Довгострокові зобов'язання

402101

 

 

Середньострокові зобов'язання

402102

 

 

Короткострокові зобов'язання та векселі

402103

 

 

Інші зобов'язання

402104

 

 

Зовнішні зобов'язання

402200

 

 

Довгострокові зобов'язання

402201

 

 

Середньострокові зобов'язання

402202

 

 

Короткострокові зобов'язання та векселі

402203

 

 

Інші зобов'язання

402204

 

 

Коригування

403000

 

 

Внутрішні зобов'язання

403100

 

 

Зовнішні зобов'язання

403200

 

 

Фінансування за активними операціями*

600000

 

 

Фінансування за активними операціями**

600000

 

 

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

601000

 

 

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів

601100

 

 

Повернення бюджетних коштів з депозитів

601110

 

 

Надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів

601120

 

 

Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів

601200

 

 

Розміщення бюджетних коштів на депозитах

601210

 

 

Придбання цінних паперів

601220

 

 

Зміни обсягів бюджетних коштів*

602000

 

 

Зміни обсягів бюджетних коштів**

602000

 

 

На початок періоду

602100

 

 

На кінець періоду

602200

 

 

Інші розрахунки*

602300

 

 

Інші розрахунки**

602300

 

 

Курсова різниця*

602301

 

 

Курсова різниця**

602301

 

 

Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*

602302

 

 

Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**

602302

 

 

Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*

602303

 

 

Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**

602303

 

 

Інші розрахунки*

602304

 

 

Інші розрахунки**

602304

 

 

Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів*

602305

 

 

Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів**

602305

 

 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

602400

 

 

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

603000

 

 

Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей

604000

 

 

На початок періоду

604100

 

 

На кінець періоду

604200

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**

 

 

 


* З урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості

** Без урахування суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості.

 

Додаток 2
до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів

Звіт
про бюджетну заборгованість

по __________
(фонд бюджету)

станом на 20__ р.

___
(назва бюджету)

Періодичність: місячна та річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Розділ I. Дані про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів

форма N 7мб

Коди бюджетної класифікації

Найменування показників

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)

тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793)*

економічної класифікації видатків бюджету

на початок звітного року, усього

на кінець звітного періоду (року)

списана за період з початку звітного року

на початок звітного року, усього

на кінець звітного періоду (року)

списана за період з початку звітного року

усього

з неї прострочена

усього

з неї

прострочена

термін оплати якої не настав

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

******

****

*******

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи**

 

 

 

 

 

 

 

х

 

х

 

 

 

 

Видатки - усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

Поточні видатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2110

Оплата праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2111

Заробітна плата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2112

Грошове забезпечення військовослужбовців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2200

Використання товарів і послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2230

Продукти харчування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2250

Видатки на відрядження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2271

Оплата теплопостачання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2273

Оплата електроенергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2274

Оплата природного газу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2275

Оплата інших енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2280

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2400

Обслуговування боргових зобов'язань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2410

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2420

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2600

Поточні трансферти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2700

Соціальне забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2710

Виплата пенсій і допомоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2720

Стипендії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2730

Інші виплати населенню

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2800

Інші поточні видатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000

Капітальні видатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3100

Придбання основного капіталу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3120

Капітальне будівництво (придбання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3121

Капітальне будівництво (придбання) житла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3122

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3130

Капітальний ремонт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3131

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3132

Капітальний ремонт інших об'єктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3140

Реконструкція та реставрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3141

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3142

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3143

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3150

Створення державних запасів і резервів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3160

Придбання землі та нематеріальних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3200

Капітальні трансферти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3220

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3230

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3240

Капітальні трансферти населенню

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: складається окремо за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету у місячних звітах КЕКВ 3000 "Капітальні видатки" заповнюється загальною сумою без розшифровки по елементарним кодам


* заповнюється у разі застосування програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів.

** заповнюється за спеціальним фондом місцевого бюджету в частині власних надходжень.

Розділ II. Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів за окремими програмами

Коди бюджетної класифікації

Найменування показників

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)**

тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793)*

економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету

на початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

на початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

усього

з неї прострочена

усього

з неї прострочена

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

******

****

*******

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки та надання кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

Видатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2800

Інші поточні видатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2280

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3150

Створення державних запасів і резервів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4100

Внутрішнє кредитування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4110

Надання внутрішніх кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4111

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4112

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4113

Надання інших внутрішніх кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4200

Зовнішнє кредитування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4210

Надання зовнішніх кредитів

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: складається окремо за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету


* заповнюється у разі застосування програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів

** при складанні річного звіту графа 12 за кодами класифікації кредитування бюджету не заповнюються.

 

Додаток 3
до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів

Звіт
про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету

за ___________ 20 __ р.


(назва бюджету)

Періодичність: місячна, квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Найменування

Код класифікації доходів бюджету

Залишок на початок звітного року

Перераховано залишок

Отримано залишок

Кошти перераховані між рівнями місцевих бюджетів за звітний період

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові видатки за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

на рахунках місцевих бюджетів

на рахунках бюджетних установ

перераховано

отримано

на рахунках місцевих бюджетів

на рахунках бюджетних установ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Базова дотація

41020100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я

41020200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стабілізаційна дотація

41020600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткова дотація з державного бюджету міському бюджету міста Славутича на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста Славутича

41020800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування

41021000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

41030500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

41030600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

41030800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

41031000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету на обслуговування боргу за запозиченнями, здійсненими у 2012 році до загального фонду бюджету міста Києва

41031200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

41031400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Жовті Води на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води

41031500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги

41032600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

41033200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

41033300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання

41033500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

41033600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії

41033700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів

41033800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41033900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41034200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

41034400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

41034500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України

41034600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

41034900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

41035100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

41035400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя

41035800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

41036100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

41036400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

41036600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківській області на будівництво сучасного біатлонного комплексу

41036800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Херсонської області на будівництво шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні

41036900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

41037000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

41037100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

41037200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

41037300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/реконструкцію палаців спорту

41037400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпра на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі

41037700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс"

41039100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів

Інформація
про виконання місцевих бюджетів за видатками

за ______ 20__ р.

_____
(назва бюджету)

Періодичність: місячна, квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

I. Інформація про виконання місцевих бюджетів за видатками за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0100

Загальнодержавні функції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування, фінансова та зовнішньополітична діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0111

Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0112

Фінансова та фіскальна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Інші загальні функції державного управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Проведення виборів та референдумів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Обслуговування боргу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Оборона

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Цивільна оборона

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

Громадський порядок, безпека та судова влада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю та охорона державного кордону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Протипожежний захист та рятування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Інша діяльність у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

Економічна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

Загальна економічна, торговельна та трудова діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0411

Загальна економічна та торговельна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0421

Сільське господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0422

Лісове господарство та мисливство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430

Паливно-енергетичний комплекс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0432

Нафтогазова галузь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0440

Інша промисловість та будівництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0443

Будівництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0450

Транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0451

Автомобільний транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0452

Водний транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0453

Залізничний транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0455

Трубопровідний та інший транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0456

Дорожнє господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0460

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0470

Інші галузі економіки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0490

Інша економічна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

Охорона навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0512

Утилізація відходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0513

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

Збереження природно-заповідного фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0540

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

Житлово-комунальне господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0610

Житлове господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0620

Комунальне господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0700

Охорона здоров'я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0720

Поліклініки і амбулаторії, швидка та невідкладна допомога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0721

Поліклініки загального профілю та амбулаторії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0722

Спеціалізовані поліклініки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0724

Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0725

Фельдшерсько-акушерські пункти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0726

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0730

Лікарні та санаторно-курортні заклади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0731

Лікарні загального профілю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0732

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0733

Перинатальні центри, пологові будинки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0734

Санаторно-курортні заклади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0740

Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0760

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0761

Будинки дитини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0762

Станції переливання крові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0763

Інші заклади та заходи у сфері охорони здоров'я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0800

Духовний та фізичний розвиток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810

Фізична культура і спорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820

Культура та мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0821

Театри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0822

Художні колективи, концертні і циркові організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0823

Кінематографія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0824

Бібліотеки, музеї і виставки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0827

Заповідники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0828

Клубні заклади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0829

Інші заходи і заклади в галузі культури та мистецтва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830

Засоби масової інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850

Інша діяльність у сфері духовного та фізичного розвитку та інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900

Освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0910

Дошкільна освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0920

Загальна середня освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0921

Загальноосвітні навчальні заклади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0922

Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0930

Професійно-технічна освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0940

Вища освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0941

Вищі навчальні заклади I і II рівнів акредитації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0942

Вищі навчальні заклади III і IV рівнів акредитації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0950

Післядипломна освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0960

Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0970

Програми матеріального забезпечення навчальних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0990

Інші заклади та заходи у сфері освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010

Соціальний захист на випадок непрацездатності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

Соціальний захист пенсіонерів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030

Соціальний захист ветеранів війни та праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040

Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060

Допомога у вирішенні житлового питання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

Соціальний захист інших категорій населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1090

Інша діяльність у сфері соціального захисту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом видатків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Міжбюджетні трансферти з державного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього видатків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Інформація про виконання місцевих бюджетів за видатками за економічною класифікацією видатків бюджету

Коди економічної класифікації видатків бюджету

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету

 

 

 

 

 

 

2000

Поточні видатки

 

 

 

 

 

 

2100

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

 

 

 

 

 

 

2110

Оплата праці

 

 

 

 

 

 

2111

Заробітна плата

 

 

 

 

 

 

2112

Грошове забезпечення військовослужбовців

 

 

 

 

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

 

 

 

 

 

 

2200

Використання товарів і послуг

 

 

 

 

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

 

 

 

 

 

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 

 

 

 

 

 

2230

Продукти харчування

 

 

 

 

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 

 

 

 

 

 

2250

Видатки на відрядження

 

 

 

 

 

 

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 

 

 

 

 

 

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

2271

Оплата теплопостачання

 

 

 

 

 

 

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

 

 

 

 

 

 

2273

Оплата електроенергії

 

 

 

 

 

 

2274

Оплата природного газу

 

 

 

 

 

 

2275

Оплата інших енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

2280

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

 

 

 

 

 

 

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 

 

 

 

 

 

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 

 

 

 

 

 

2400

Обслуговування боргових зобов'язань

 

 

 

 

 

 

2410

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

 

 

 

 

 

 

2420

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

 

 

 

 

 

 

2600

Поточні трансферти

 

 

 

 

 

 

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 

 

 

 

 

 

2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

 

 

 

 

 

 

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 

 

 

 

 

 

2700

Соціальне забезпечення

 

 

 

 

 

 

2710

Виплата пенсій і допомоги

 

 

 

 

 

 

2720

Стипендії

 

 

 

 

 

 

2730

Інші виплати населенню

 

 

 

 

 

 

2800

Інші поточні видатки

 

 

 

 

 

 

3000

Капітальні видатки

 

 

 

 

 

 

3100

Придбання основного капіталу

 

 

 

 

 

 

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 

 

 

 

 

 

3120

Капітальне будівництво (придбання)

 

 

 

 

 

 

3121

Капітальне будівництво (придбання) житла

 

 

 

 

 

 

3122

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

 

 

 

 

 

 

3130

Капітальний ремонт

 

 

 

 

 

 

3131

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

 

 

 

 

 

 

3132

Капітальний ремонт інших об'єктів

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали