ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 21 жовтня 2011 року N VI/9-340

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В. І., заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А. О., секретаря Комісії Ковбасінської Г. В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г. М., Антипченка В. К., Батрина В. В., Батченка А. Н., Будько Н. Г., Верби М. І., Ізовітової Л. П., Ісакова М. Г., Коваль К. П., Комарницької О. О., Котелевської К. В., Луцюка П. С., Маргулян К. Г., Міщенка В. В., Габрука М. А., Павлишина Б. Я., Павлової М. А., Берещенко К. Л., Емца С. І., Прокопчука В. О., Пільгуя М. О., Сергеєвої С. А., Скотаря А. М., - розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Міхайського Олега Олександровича на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відносно адвоката Малахова Віктора Вікторовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю N 1962 від 1 липня 2005 року) та на дії дисциплінарної палати відносно строків розгляду заяви, встановила:

20 червня 2011 року Міхайський О. О. звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури із скаргою на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26 квітня 2011 року, яким дисциплінарну справу відносно адвоката Малахова В. В. закрито за відсутності підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Міхайський О. О. також скаржиться на те, що дисциплінарною палатою Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури були порушені строки розгляду його заяви стосовно адвоката Малахова В. В.

З рішенням дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Міхайський О. О. не згідний, так як вважає, що рішення Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури N 54 від 1 липня 2005 року, відповідно до якого, адвокатом Малаховим В. В. отримано свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю N 1962, є незаконним, та просить вирішити питання про його анулювання. Скаржник вважає, що рішення Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури N 54 від 1 липня 2005 року прийняте з порушенням ч. 2 ст. 2 Закону України "Про адвокатуру", оскільки вказане рішення було прийняте під час служби Малахова В. В. в органах внутрішніх справ у Макіївському управлінні МУ МВС України в Донецькій області, а звільнений з органів внутрішніх справ Малахов В. В. був лише 1 грудня 2005 року.

Міхайський О. О. вказує, що звернувся із скаргою до дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 9 березня 2011 року, що підтверджується вхідним реєстраційним номером. Рішення по його скарзі винесено с порушенням строку - через один місяць 17 днів, на засідання він не був запрошений, копію рішення отримав через 23 дні після винесення.

Заслухавши доповідача - члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Будько Н. Г., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Міхайського О. О. підлягає задоволенню у зв'язку з наступним.

Як вбачається із матеріалів перевірки, в червні 2005 року, під час служби на посаді замісника слідчого відділу у Макіївському міському управлінні МВС України в Донецькій області, Малахов В. В., був допущений до здачі кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

22 червня 2005 року Малахов В. В. здав кваліфікаційні іспити та подав заяву на звільнення з органів внутрішніх справ, але у зв'язку з хворобою, з органів МВС України звільнений 1 грудня 2005 року (наказ N 363 від 24 листопада 2005 року), через п'ять місяців після здачі кваліфікаційних іспитів.

1 грудня 2005 року Малахов В. В. склав Присягу адвоката України та отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю з порушенням п. 32 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури. Відповідно до вище вказаного пункту Положення кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, зокрема, якщо особа у строк до одного місяця з моменту прийняття рішення кваліфікаційно-дисциплінарною комісією про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю не одержить зазначене свідоцтво і не складе Присягу адвоката України, рішення про видачу свідоцтва кваліфікаційно-дисциплінарною комісією в установленому порядку анулюється. Згідно з п. 131 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури до повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії відноситься, зокрема, припинення адвокатської діяльності, анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та рішення атестаційної палати про видачу такого свідоцтва. Прийняття рішення про анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, отримане з порушенням п. 32 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури належить до виключної компетенції кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, тому рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури від 26 квітня 2011 року, яким дисциплінарну справу відносно адвоката Малахова В. В. закрито за відсутності підстав для притягнення його до дисциплінарної відповідальності підлягає скасуванню.

Відносно розгляду заяви Міхайського О. О. в частині порушення дисциплінарною палатою Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закону України "Про звернення громадян", а саме, строків розгляду його заяви стосовно адвоката Малахова В. В., то відповідно до п. 231 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури розгляд скарг на дії кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, їх палат і членів палат, вчинені з порушенням вимог законодавства, належить до виключної компетенції Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури в порядку, встановленому цим Положенням для розгляду скарг на рішення зазначених комісій або їх палат.

9 березня 2011 року до дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури надійшла скарга Міхайського О. О. стосовно адвоката Малахова В. В. 16 березня 2011 року адвокат Малахов В. В. надав пояснення на скаргу.

30 березня 2011 року головою Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури направлена до дисциплінарної палати довідка про результати перевірки скарги Міхайського О. О.

11 квітня 2011 року головою дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури відносно адвоката Малахова В. В. порушене дисциплінарне провадження.

26 квітня 2011 року дисциплінарною палатою Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ухвалене рішення про закриття дисциплінарної справи за відсутністю підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

19 травня 2011 року копія рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури направлена скаржнику Міхайському О. О.

Згідно з п. 35 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури справа про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності повинна бути розглянута не пізніш як у місячний строк з дня її порушення. Розгляд заяви Міхайського О. О. тривав 48 днів, заявник не був повідомлений про необхідність збільшення терміну для розгляду заяви, відомості про надсилання заявнику відповіді у встановлений п. 24 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури триденний строк у матеріалах дисциплінарної справи відсутні.

Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст. ст. 14, 16 Закону України "Про адвокатуру", тапп. 131, 24, 32 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та пп. 10, 101, 20 - 231 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, вирішила:

1. Скаргу громадянина Міхайського Олега Олександровича - задовольнити.

2. Рішення Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26 квітня 2011 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Малахова Віктора Вікторовича за відсутністю підстав для притягнення його до дисциплінарної відповідальності - скасувати, закрити провадження у дисциплінарній справі.

3. Вжити заходів щодо усунення порушень законодавства в діяльності Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та звернути увагу голів регіональних Кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на необхідність суворого дотримання вимог Закону України "Про звернення громадян" та Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури під час розгляду заяв громадян під час розгляду заяв громадян.

4. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.

5. Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.

 

Голова Вищої
кваліфікаційної комісії адвокатури

В. І. Висоцький

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали