ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 25.10.2011 р. N 11.1/2-15.1/14668-ЕП

Начальникам регіональних митниць
Начальникам митниць

Щодо особливостей заповнення графи 47 ВМД

Підпунктом "б" підпункту 206.2.4 пункту 206.2 статті 206 Податкового кодексу України визначено випадки, при яких у разі ввезення товарів на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення застосовується часткове умовне звільнення від оподаткування ПДВ.

При цьому, за кожний повний або неповний місяць заявленого строку перебування зазначених товарів на митній території України у митному режимі тимчасового ввезення сплачується 3 відсотки суми ПДВ, який підлягав би сплаті в разі випуску товарів у вільний обіг відповідно до митного режиму імпорту.

Загальна сума ПДВ, яка підлягає сплаті в разі часткового умовного звільнення від оподаткування, не повинна перевищувати суми, яка підлягала б сплаті, якби товари було випущено у вільний обіг у митному режимі імпорту станом на дату, коли на них було поширено дію режиму тимчасового ввезення.

У разі декларування товарів у митному режимі тимчасового ввезення із застосуванням часткового умовного звільнення від оподаткування, нарахування сум ПДВ у графі 47 ВМД здійснюється у двох рядках, а саме:

- у першому рядку нараховується ПДВ, який підлягав би сплаті у разі випуску товарів у вільний обіг відповідно до митного режиму імпорту ("28" код способу розрахунку),

- у другому рядку нараховується ПДВ, що підлягає сплаті при частковому умовному звільненні від оподаткування ("01" код способу розрахунку), за передбачуваний строк тимчасового ввезення.

Приклад заповнення графи 47 ВМД додається*:


* для прикладу взято 6 місяців заявленого строку перебування товарів на митній території України у митному режимі тимчасового ввезення й помножено на ставку 3 %.

Вид

Основа нарахування

Ставка

Сума

СП

028

1000

20 %

200

28

028

200

18 %

36

01

У разі продовження строку тимчасового ввезення зазначених товарів, відомості про суму ПДВ, нараховану та сплачену на період такого продовження, відображаються відповідно до Порядку відображення відомостей про доплату (повернення) сум митних платежів і відкоригованих фактичних відомостей про товари, які стали відомі після закінчення митного оформлення, затвердженого наказом Держмитслужби від 25.09.2008 N 1045.

У разі припинення дії режиму тимчасового ввезення з частковим умовним звільненням від оподаткування та випуску товарів у вільний обіг або передачі у користування іншій особі, ПДВ сплачується в обсязі, передбаченому законодавством для ввезення товарів на митну територію України у митному режимі імпорту, за відрахуванням суми вже сплаченого на підставі часткового умовного звільнення від оподаткування ПДВ.

У такому випадку застосовуються законодавство, курс іноземної валюти, митна вартість, ставки податків та інші заходи тарифного і нетарифного регулювання, чинні на момент прийняття митним органом митної декларації в режимі імпорту.

Водночас, відповідно до підпункту "б" підпункту 206.2.4 пункту 206.2 статті 206 Податкового кодексу України за період строку тимчасового ввезення, коли застосовувалося часткове умовне звільнення, підлягають сплаті проценти з сум податкових зобов'язань, що підлягали б сплаті, коли б щодо таких сум надавалося розстрочення податкових зобов'язань відповідно до розділу II цього Кодексу.

Приклад заповнення графи 47 ВМД в режимі імпорту після тимчасового ввезення з частковим умовним звільненням від оподаткування ПДВ додається**:


** для прикладу взято 10 місяців заявленого строку перебування товарів на митній території України у митному режимі тимчасового ввезення та митна вартість, визначена відповідно до умов, чинних на момент оформлення митної декларації в режимі імпорту.

Вид

Основа нарахування

Ставка

Сума

СП

028

900

20 %

180

28

028

 

 

60

18

028

 

 

120

01

028

144

UНБУ

Спроцентів

01

У другому рядку колонки "Основа нарахування" та "Ставка" не заповнюються, в колонці "Сума" зазначається сума ПДВ, сплачена за митною декларацією при оформленні товару в режимі тимчасового ввезення (в разі продовження строку тимчасового ввезення - збільшення на суму ПДВ, сплачену при такому продовженні за аркушем коригування у порядку, затвердженому наказом Держмитслужби від 25.09.2008 N 1045), а в колонці "Спосіб платежу" вказується "18" - код способу розрахунку.

У третьому рядку нарахування суми ПДВ, що підлягає сплаті при оформленні в режимі імпорту після тимчасового ввезення з частковим умовним звільненням від оподаткування, здійснюється з такими особливостями:

- колонки "Основа нарахування" та "Ставка" не заповнюються;

- у колонці "Сума" вказується різниця між сумою ПДВ, нарахованою у колонці "Сума" першого та другого рядків;

- у колонці "Спосіб платежу" вказується "01" - код способу розрахунку.

У четвертому рядку нараховуються проценти з суми податкового зобов'язання по ПДВ, розмір яких дорівнює розміру пені, визначеному пунктом 129.4 статті 129 Податкового кодексу України, з такими особливостями заповнення:

- у колонці "Вид" вказується "028" - вид платежу відповідно до Класифікатора видів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби від 07.12.2005 N 1201;

- у колонці "Основа нарахування" зазначається сума ПДВ, обчислена і зазначена у колонці "Сума" третього рядку;

- у колонці "Ставка" зазначається більша з облікових ставок Національного банку України, що діяли на день виникнення податкового зобов'язання (подання ВМД при тимчасовому ввезенні товарів), або на день його погашення (подання ВМД при імпорті товарів після тимчасового ввезення);

- у колонці "Сума" вказується сума розрахованих процентів за наступною формулою:

Спроцентів = (Спдв х Кднів : 100 % х UНБУ х 1,2) / Крік, де:

Спроцентів - сума процентів, що нараховується на суму податкового зобов'язання по ПДВ, зазначену у колонці "Основа нарахування" цього рядку, розрахована в гривнях;

Спдв - сума податкового зобов'язання по ПДВ;

Кднів - кількість днів, на які було оформлено товари в режимі тимчасового ввезення з частковим умовним звільненням від оподаткування, з урахуванням продовження строку такого тимчасового ввезення;

UНБУ - більша з облікових ставок Національного банку України;

1,2 - коефіцієнт, що дозволяє розрахувати 120 % річних від UНБУ;

Крік - кількість днів у календарному році.

- у колонці "Спосіб платежу" вказується код способу розрахунку - "01" відповідно до Класифікатора способів розрахунку.

Департаменту митних інформаційних технологій та статистики врахувати вищезазначену інформацію у відповідних програмно-інформаційних комплексах Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби.

Листи Держмитслужби від 23.02.2007 N 11/4-15/1877-ЕП, від 16.05.2007 N 11/7-15/4958-ЕП та від 12.12.2007 N 11/4-15/12608-ЕП вважати відкликаними.

 

Перший заступник
голови Служби

О. М. Дороховський

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали