МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 16.03.2012 р. N 1/9-197

Керівникам вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців за галуззю знань "Інформатика та обчислювальна техніка"

Щодо підготовки кадрів для IT-галузі

За результатами зустрічі Прем'єр-міністра України з представниками бізнесу з питань підготовки фахівців у сфері інформаційних технологій, яка відбулася 14 лютого 2012 р., Міністерству освіти і науки, молоді та спорту доручено, зокрема, сприяти залученню до навчального процесу у вищих навчальних закладах фахівців провідних компаній у сфері інформаційних технологій.

З метою виконання доручення Прем'єр-міністра України щодо поліпшення якості підготовки кадрів за галуззю знань "Інформатика та обчислювальна техніка" та посилення інтеграції і взаємодії вищих навчальних закладів з IT-галуззю за рахунок реалізації ефективних механізмів соціального партнерства та нових форм участі роботодавців у навчальному процесі на різних етапах здобуття вищої освіти, Міністерство просить до 1 квітня 2012 р. розробити і затвердити на засіданні Вченої (педагогічної) ради План заходів щодо залучення до навчального процесу фахівців провідних компаній у сфері інформаційних технологій.

Планом заходів передбачити, зокрема, створення структур корпоративного характеру, філій на виробництві, бізнес-інкубаторів, навчальних та інженирінгових центрів тощо, а також запровадження обов'язкового узгодження з роботодавцями пропозицій щодо обсягу державного замовлення на підготовку кадрів з вищою освітою у галузі знань "Інформатика та обчислювальна техніка".

Крім того, у Плані заходів передбачити ширше залучення роботодавців до:

визначення спеціалізацій;

формування ключових компетенцій випускників;

розроблення варіативних частин стандартів вищої освіти, навчальних програм дисциплін, програм виробничих практик, підготовки підручників та навчальних посібників;

формування тематики курсових (дипломних) проектів і робіт та керівництва їх виконання, викладання профільних спецкурсів, у тому числі з вивчення новітніх мов програмування, проведення майстер-класів, участі у роботі комісій по захисту звітів з практики та проведення державної атестації;

виконання студентами реальних проектних завдань IT-компаній;

розроблення і запровадження комплексної системи оцінки якості освітнього процесу;

формування та реалізації нових схем диференційованої практичної підготовки;

підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників за участю IT-індустрії;

оновлення матеріальної бази навчального процесу;

участі у роботі вчених (педагогічних), наглядових рад;

грантової підтримки студентів, запровадженню іменних стипендій тощо.

Водночас звертаємо вашу увагу на те, що наявність такого плану та успішна його реалізація буде враховуватись при проведенні процедур ліцензування та акредитації відповідних напрямів і спеціальностей, проведенні планових і позапланових перевірок діяльності вищих навчальних закладів.

Затверджений План заходів просимо оприлюднити на сайті вищого навчального закладу до 1 квітня 2012 р.

 

Перший заступник Міністра

Є. М. Суліма

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали