ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 липня 2011 року N 140

Щодо порядку надання безоплатної первинної правової допомоги у Держфінмоніторингу України

З метою виконання положень Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI) та унормування порядку надання безоплатної правової допомоги в Державній службі фінансового моніторингу України наказую:

1. Затвердити Порядок надання безоплатної первинної правової допомоги у Державній службі фінансового моніторингу України, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Фещенка О. Ю.

  

Голова

С. Г. Гуржій

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби фінансового моніторингу України
27.07.2011 N 140

Порядок
надання безоплатної первинної правової допомоги у Державній службі фінансового моніторингу України

Розділ I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру надання безоплатної первинної правової допомоги суб'єктам права на безоплатну первинну правову допомогу у Державній службі фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг України).

1.2. Визначення понять:

1) безоплатна правова допомога - правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел;

2) безоплатна первинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб;

3) безоплатна вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя;

4) законні представники - батьки, усиновителі, батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів, які виконують функції опікунів і піклувальників;

5) правова допомога - надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення;

6) правові послуги - надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру; надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

1.3. Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

1.4. Правове регулювання відносин, пов'язаних із надання первинної безоплатної правової допомоги в Держфінмоніторингу України, здійснюється відповідно до Конституції України, законів України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI), "Про інформацію", "Про державну таємницю", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

1.5. Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України та Законом України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI) (далі - Закон) мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Розділ II. Розгляд звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги в Держфінмоніторингу України

2.1. Відповідно достатті 10 Закону (Закон N 3460-VI):

2.1.1. Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених пунктом 1.3 цього Порядку, надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до Держфінмоніторингу України.

2.1.2. Звернення про надання одного з видів правових послуг, що стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками.

2.1.3. Звернення про надання одного з видів правових послуг, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

2.2. У разі письмового звернення особи про надання будь-якого з видів правових послуг такі послуги надаються протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.

2.3. Відповіді на звернення про надання одного з видів правових послуг надаються тими структурними підрозділами, які володіють запитуваною інформацією та визначені резолюцією керівництва Держфінмоніторингу України. Проекти відповідей на звернення обов'язково погоджуються з Юридичним управлінням.

2.4. Відповідь на звернення про надання одного з видів правових послуг надається за підписом Голови Держфінмоніторингу України або його заступника відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

2.5. Відповідь на звернення про надання одного з видів правових послуг повинна містити достовірну, точну та повну запитувану інформацію.

2.6. Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше п'ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.

2.7. Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції Держфінмоніторингу України, то протягом п'яти календарних днів це звернення необхідно надіслати до відповідного органу та повідомити про це особу, яка подала звернення.

2.8. Якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, особі або її законному представникові роз'яснюється порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

2.9. Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.

Розділ III. Організація особистого прийому осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги

3.1. В Держфінмоніторингу України відповідно до встановленого окремим наказом графіку особистого прийому громадян посадовими особами Держфінмоніторингу України проводиться особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції Держфінмоніторингу України.

3.2. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться постійно в установлені графіком особистого прийому громадян посадовими особами Держфінмоніторингу України дні та години.

3.3. Під час особистого прийому особам, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, надаються роз'яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов'язків.

3.4. Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівник, який проводить особистий прийом, зобов'язаний роз'яснити їй порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

  

Начальник
Юридичного управління

І. М. Гаєвський

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали