МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 29.12.2011 р. N 203/14-800-2553

Міністерству культури України

Щодо практики надання дозволів на вивезення культурних цінностей

У відповідь на лист за N 2462/22/14-11 від 31.10.2011 р. щодо практики надання дозволів на вивезення культурних цінностей країн - членів ЄС, держав учасниць - СНД та інших країн світу в додатку надсилаємо інформацію у формі таблиць щодо нормативно-правової бази, яка регламентує порядок та правила контролю за експортом.

Додаток: згадане, на 40 арк.

 

Директор Департаменту зв'язків
із закордонним українством та
культурно-гуманітарного співробітництва

В. Яценківський

 

Додаток

Інформація щодо надання закордонними країнами дозвільних документів на вивезення культурних цінностей

Назва країни

Код країни

Назва дозвільного документа на право вивезення із закордонних країн

Категорії культурних цінностей, у відношенні яких необхідні дозвільні документи на право вивезення із закордонних країн

Аргентина

AR
ARG
032

Дозвіл на вивезення (Licencia de Exportacion)

Згідно з Законом N 24.633 "Міжнародний обіг творів мистецтва" від 15 квітня 1996 року дозвіл на вивезення вимагається для безмитного (остаточного або тимчасового) вивезення з території Аргентини творів мистецтва аргентинських та іноземних авторів, живих або померлих не пізніше ніж за 50 років до моменту вивезення твору, виготовлених вручну без або за допомогою будь-яких інструментів, у т. ч. аерографу:
1. картини на полотні, картоні, папері або будь-якій іншій основі з використанням олії, акрилу, пастелі, олівця, крові, вугілля, фарби, акварелі, темпера, виконані у будь-якій техніці.
2. колажі і асамбляжі. Картини з матеріалу з використанням чи без використання фарби; картини, які включать предмети, що створюють рельєф; поєднання мальованої картини з монтажем предметів; витвори, створені шляхом монтажу або приклеювання предметів на коробки та/або пластини/плашки.
3. скульптури: об'ємні або рельєфні твори з каменю, металів, деревини, гіпсу, теракоти, глини, фіброцементу, пластичних та інших матеріалів.
4. оригінальні гравюри, естампи і літографії. Відтиски, виготовлені в техніці офорту, гравюри, зроблені за допомогою гравіювальних різців і стамесок, ксилогравюри, літографії та інші витвори на пластинах, виготовлені будь-яким способом, що використовуються у цьому виді мистецтва; чорно-білі або кольорові пробні відтиски за винятком виготовлених механічним або фотомеханічним способом, зображення, вироблені вручну методом сериграфії.
5. кераміка: витвори, вироблені шляхом термічної обробки будь-якого матеріалу, одиничні або серійні (у випадку, якщо серія виготовлена автором вручну).
6. текстильні вироби, плетені та не плетені (папір, виготовлений вручну, і повсть), за винятком виготовлених серійно механічним або промисловим способом (якщо такі вироби на являють собою серію репродукцій/копій або зразки кустарного виробництва, виготовлені автором вручну).
Відповідно до ст. 2 під дію зазначеного Закону не підпадають копії і репродукції творів мистецтва, різьблення на коралі, слоновій кістці та інших матеріалах, з яких виготовляються предмети розкоші, а також мистецька обробка, виконана вручну, на предметах, виготовлених промисловим способом серійно.
Згідно зі ст. 7 твори мистецтва аргентинських та іноземних авторів, живих або померлих не пізніше ніж за 50 років до моменту вивезення твору, які були ввезені в Аргентину, можуть бути вільно вивезені протягом 15-и років з дати ввезення (за умови підтвердження експортером дати ввезення твору перед Генеральним управлінням митниці Аргентини).
Державним органом, відповідальним за видання дозволів на вивезення культурних цінностей, є Управління візуальних мистецтв Секретаріату (міністерства) культури, який підпорядковується Адміністрації Президента Аргентини.
Для творів мистецтва, автори яких невідомі або померли більше ніж за 50 років до моменту вивезення твору, встановлений Законом десятиденний строк видачі дозволу на вивезення може бути подовжений до отримання Управлінням візуальних мистецтв висновків усіх задіяних державних органів та інституцій. Окрім того, вивезення таких творів, на відміну від попередньої категорії, не звільняється від сплати митних зборів.

Інформація щодо надання закордонними країнами дозвільних документів на вивезення культурних цінностей

Назва країни

Код країни

Назва дозвільного документа на право вивезення із закордонних країн

Категорії культурних цінностей, у відношенні яких необхідні дозвільні документи на право вивезення із закордонних країн

Австралія

Au

Дозвіл на вивезення об'єктів культурної спадщини Австралії (Australian cultural heritage export permit)

предмети етнологічного, археологічного, історичного, літературного, мистецького, наукового та технологічного характеру, які через свій вік, цінність, рідкість, національне значення та належність до державних колекцій визначаються як об'єкти захисту з боку австралійської держави.

Інформація щодо надання Республікою Вірменія дозвільних документів на вивезення культурних цінностей

Назва країни

Код країни

Назва дозвільного документа на право вивезення із закордонних країн

Категорії культурних цінностей, у відношенні яких необхідні дозвільні документи на право вивезення із закордонних країн

Республіка Вірменія

374

Свідоцтво на право вивезення або тимчасове вивезення культурних цінностей

1) історичні предмети, включно з предметами, пов'язаними з пам'ятними подіями в житті народу, розвитку суспільства і держави, історією науки і техніки, а також життям і діяльністю видатних людей (державних, політичних, громадських діячів, діячів культури, національних героїв), сімейні реліквії.
2) знахідки, які були знайдені в результаті археологічних досліджень, а також предмети історико-археологічного характеру, які були знайдені під час земляних, будівельних, меліоративних та інших робіт.
3) художні цінності, в тому числі:
- картини і малюнки, цілком або частково виконані вручну в будь-який спосіб та будь-яких матеріалів,
- скульптурні вироби з будь-якого матеріалу,
- художні композиції та комбіновані конструкції (монтажі) з будь-якого матеріалу,
- художньо оформлені предмети культового значення, в тому числі і ікони,
- гравюри, естампи, літографії та їх будь-які інші друковані форми,
- витвори прикладного мистецтва, в тому числі художні вироби зі скла, кераміки, дерева, заліза, кості, тканини та інших матеріалів,
- витвори традиційних народних ремесел,
4) складові частини та фрагменти історичних та художніх, в тому числі літературних, пам'ятників,
5) складові частини і фрагменти рукописних та друкованих літературних, історіографічних пам'ятників, які представляють культурну цінність,
6) старовинні книги, окремо або в колекціях,
7) рідкісні рукописи та документальні пам'ятники, архіви, в тому числі фоно-, відео-, фото- та кіно архіви,
8) музичні інструменти,
9) почтові марки, інші філателістичні матеріали окремо або в колекціях,
10) предмети старовини, інструменти, керамічні вироби, надписи, гроші, ордени, медалі, печатки, зброя, а також інші предмети, передбачені для колекціонування,
11) колекції та зразки флори, фауни і геологічні колекції і зразки, предмети, які представляють інтерес для мінералогії, анатомії, палеонтології,
12) меблі, гобелени, килими, карпети, національний одяг,
13) етнографічні матеріали та невидані збірники фольклорних матеріалів, першодруковані видання,
14) складові частини та фрагменти пам'ятників архітектурного та монументального мистецтва,
15) інші предмети, в тому числі копії, які мають історичне, художнє, наукове або інше культурне значення, які взяті під охорону держави як пам'ятники історії та культури.

Інформація щодо надання закордонними країнами дозвільних документів на вивезення культурних цінностей

Назва країни

Код країни

Назва дозвільного документа на право вивезення із закордонних країн

Категорії культурних цінностей, у відношенні яких необхідні дозвільні документи на право вивезення із закордонних країн

Бельгія

 

Свідоцтво про право вивезення культурних цінностей (згідно з положенням Конвенції ЮНЕСКО 1970 року, головним інструментом запобігання нелегальному вивезенню культурних цінностей є вимога наявності сертифіката або ліцензії на вивезення. Регламент Ради міністрів 3911/92 ввів європейську ліцензію на вивезення, яка необхідна для вивезення культурних цінностей за межі митної території Співтовариства і яка діє у всіх країнах - членах ЄС).

Категорії культурних цінностей зазначених в Регламенті (ЄЕС) N 3911/92.
Ради Європейського економічного співтовариства від 09.12.92 р. про вивезення культурних цінностей
А.
1. Археологічні предмети більш ніж 100-річної давності:
- з розкопок і археологічних розкопок на землі або під водою;
- походять з археологічних визначних місць;
- з археологічних колекцій.
2. Складові частини розчленованих пам'яток мистецтва чи історії, релігійних пам'яток старше 100 років.
3. Зображення та художні полотна, крім тих, що включені до категорії 3а або 4, цілком виконані вручну, за допомогою будь-яких коштів і на будь-якому носії (1).
3а. Акварелі, гуаші та пастелі, повністю ручної роботи і на будь-якому носії (1).
4. Мозаїки з будь-якого матеріалу, повністю ручної роботи, крім тих, що відносяться до категорій 1 або 2, а також малюнки, виконані вручну в будь-якій техніці, на будь-якому носії (1).
5. Оригінальні гравюри, офорти, відбитки та літографії і відповідні їм літографічні матриці і оригінальні плакати (1).
6. Оригінали скульптур або статуй, що не належать до категорії 1, та їх копії, що виготовлені тим же способом, що і оригінали (1).
7. Фотографії, фільми та їх негативи (1).
8. Інкунабули і манускрипти, включаючи карти і музичні партитури, окремо або в складі колекцій (1).
9. Книги віком понад 100 років, окремо або в складі колекцій.
10. Надруковані географічні карти більш ніж 200-річної давності.
11. Архіви чи будь-які їхні елементи, будь-якого виду і на будь-якому носії, віком більше ніж 50 років.
12. (А) Колекції (2) і зразки з зоологічних, ботанічних, мінералогічних
або анатомічних колекцій.
(Б) Колекції (2), що представляють історичний, палеонтологічний, етнографічний або нумізматичний інтерес.
13. Засоби транспорту віком понад 75 років.
14. Будь-які інші антикварні предмети, не пов'язані з категоріями А.1 - А.13:
(A) створені від 50 до 100 років тому:
- іграшки, ігри;
- вироби зі скла;
- ювелірні вироби з золота та срібла
- меблі;
- оптичні прилади, фотографічні або кінематографічні апарати;
- музичні інструменти;
- годинники настінні та наручні, а також їх частини;
- вироби з дерева;
- кераміка;
- гобелени;
- килими;
- шпалери;
- зброя;
(B) створені понад 100 років тому.
(1) предмети, створені більше 50 років тому і не належать своїм авторам.
(2) Як свідчить рішення Європейського суду (Court of Justіce) у справі 252/84: "колекційними предметами в розумінні тарифної рубрики N 97.05 Закону про митний тариф є предмети, що володіють характеристиками, необхідними для включення предмета в колекцію, наприклад щодо відповідності, але рідкісні предмети, які не використовуються за своїм оригінальному призначенням, предмети, що є об'єктом специфічних угод поза рамками звичайної торгівлі аналогічними предметами і які володіють високою цінністю ".
Культурні цінності категорій А.1 - А.14 охоплюються Регламентом тільки в тому випадку, якщо їх вартість відповідає вартісним лімітами, встановленими в розділі B або перевищує їх.
B. Вартісні групи, встановлені для певних категорій культурних цінностей з розділу А (у євро)
Вартість:
Незалежно від вартості
• 1 (археологічні об'єкти);
• 2 (розчленовані пам'ятники);
• 8 (інкунабули або манускрипти);
• 11 (архіви);
15000
• 4 (мозаїки та малюнки);
• 5 (гравюри);
• 7 (фотографії);
• 10 (надруковані карти);
30000
• 3A (акварелі, гуаші та пастелі);
50000
• 6 (скульптури);
• 9 (книги);
• 12 (колекції);
• 13 (засоби транспорту);
• 14 (інші предмети);
150000
• 3 (картини).
Оцінка дотримання умов, що стосуються фінансової вартості, повинна бути зроблена після подачі заявки на отримання ліцензії на вивезення. Під фінансовою вартістю розуміється вартість об'єкта в даній країні ЄС згідно статті 2 (2) Регламенту.

Інформація щодо надання закордонними країнами дозвільних документів на вивезення культурних цінностей

Назва країни

Код країни

Назва дозвільного документа на право вивезення із закордонних країн

Категорії культурних цінностей, у відношенні яких необхідні дозвільні документи на право вивезення із закордонних країн

Республіка Болгарія

BG

Дозвіл на вивезення, виданий компетентним органом РБ (міністром культури або уповноваженою ним особою), за встановленим відповідно до Регламенту ЄС (ЕІО) N 752/93 зразком.

рухомі культурні цінності, які ідентифіковані та зареєстровані відповідно до Закону про культурне надбання РБ від 2009 року. При цьому, рухомі культурні цінності, які визначені національним багатством РБ або зареєстровані в основних фондах музеїв, можуть вивозитися за кордон лише тимчасово з метою публічного представлення за умов надання гарантій їх безпеки та повернення, або для реставраційно-відновлюваних робіт, якщо такі роботи неможливо виконати в Болгарії. Тимчасове вивезення таких цінностей надається на термін не більше 1 року з можливістю його подовження не більше ніж на 6 місяців.

Інформація щодо надання закордонними країнами дозвільних документів на вивезення культурних цінностей

Назва країни

Код країни

Назва дозвільного документа на право вивезення із закордонних країн

Категорії культурних цінностей, у відношенні яких необхідні дозвільні документи на право вивезення із закордонних країн

Канада

124

Дозвіл на експорт культурних цінностей (Cultural Property Export Permіt). Дозвіл має вигляд оригіналу відповідної заяви, посвідченої компетентною особою.

1. об'єкти, вилучені з ґрунту чи вод канади.
2. об'єкти етнографічної матеріальної культури.
3. військові об'єкти.
4. об'єкти прикладного чи декоративного мистецтва.
5. об'єкти образотворчого мистецтва.
6. наукові або технологічні об'єкти.
7. записи у вигляді тексту, графіки або звукозаписи.
8. музичні інструменти.

Інформація щодо надання закордонними країнами дозвільних документів на вивезення культурних цінностей

Назва країни

Код країни

Назва дозвільного документа на право вивезення із закордонних країн

Категорії культурних цінностей, у відношенні яких необхідні дозвільні документи на право вивезення із закордонних країн

Республіка Хорватія

191

I. Дозвіл на вивіз (export of cultural goods) культурних цінностей в треті країни:

 

1. Стандартний дозвіл

Для культурних цінностей, які визначені Законом РХ про захист і збереження культурних цінностей, а саме рухомі й нерухомі предмети мистецького, історичного, палеонтологічного, археологічного, антропологічного і наукового значення, та для культурних цінностей за наступним переліком:
1. предмети археології старіші ніж 100 р.
2. елементи, які є частиною мистецьких, історичних, релігійних пам'яток старіші ніж 100 р.
3. картини і полотна, акварелі, гуаш, пастелі ручної роботи
4. мозаїка, рисунок ручної роботи
5. оригінальні гравюри, графіка, літографії, оригінали плакатів
6. оригінальні скульптури, погруддя і копії, вироблені за тою ж технологією що й оригінали
7. фотографії, фільми, негативи
8. інкунабули, манускрипти, карти, музичні партитури
9. книги старіші ніж 100 р.
10. друковані карти старіші ніж 200 р.
11. архівні матеріали і будь-які їхні частини будь-якого виду, в будь-якому мас-медіа, які містять елементи старіші ніж 50 р.
12. збірки і зразки зоологічних, ботанічних, мінералогічних, анатомічних збірок; збірки історичного, палеонтологічного, етнографічного і нумізматичного значення
13. засоби пересування старіші ніж 75 р.
14. будь-які інші предмети, які не перераховані в цьому списку, з віком давності між 50 і 100 років, а саме:
ігри, іграшки, скло, предмети з золота і срібла, меблі, оптичні, фото- і кінематографічні апарати, музичні інструменти, годинники, предмети з дерева, килими, зброя, та інші старіші ніж 100 р.

2. Спеціальний відкритий дозвіл

для певних культурних цінностей, які тимчасово, регулярно і періодично вивозяться з РХ з метою використання і/або в проведенні виставок у третіх державах. Культурна цінність повинна знаходитися у власності чи законному володінні фізичної чи юридичної особи або організації, яка використовує і/або використовує для проведення виставок цю культурну цінність.
Видається виключно у випадку надання гарантій на повернення культурних цінностей в РХ у доброму стані.

3. Загальний відкритий дозвіл

може бути наданий музеям та іншим інституціям з метою тимчасового вивезення з РХ предметів, які є складовою частиною їхніх постійних фондів, з метою регулярного періодичного проведення виставок в третіх державах.
Видається виключно у випадку надання гарантій на повернення культурних цінностей в РХ в доброму стані. Дозвіл може бути наданий на вивіз різних типів предметів з постійної експозиції в кожному випадку тимчасового вивезення. Дозвіл може використовуватися для вивезення групи різних типів предметів одночасно або почергово.

 

 

II. Дозвіл на виніс (removal of cultural goods) культурних цінностей в держави - члени ЄС:

 

1. Стандартний дозвіл

для культурних цінностей, які визначені Законом РХ про захист і збереження культурних цінностей, а саме рухомі й нерухомі предмети мистецького, історичного, палеонтологічного, археологічного, антропологічного і наукового значення, та для культурних цінностей за наступним переліком:
15. предмети археології старіші ніж 100 р.
16. елементи, які є частиною мистецьких, історичних, релігійних пам'яток, старіші ніж 100 р.
17. картини і полотна, акварелі, гуаш, пастелі ручної роботи
18. мозаїка, рисунок ручної роботи
19. оригінальні гравюри, графіка, літографії, оригінали плакатів
20. оригінальні скульптури, погруддя і копії, вироблені за тою ж технологією що й оригінали
21. фотографії, фільми, негативи
22. інкунабули, манускрипти, карти, музичні партитури
23. книги старіші ніж 100 р.
24. друковані карти старіші ніж 200 р.
25. архівні матеріали і будь-які їхні частини будь-якого виду, в будь-якому мас-медіа, які містять елементи старіші ніж 50 р.
26. збірки і зразки зоологічних, ботанічних, мінералогічних, анатомічних збірок; збірки історичного, палеонтологічного, етнографічного і нумізматичного значення
27. засоби пересування старіші ніж 75 р.
28. будь-які інші предмети, які не перераховані в цьому списку, з віком давності між 50 і 100 років, а саме:
ігри, іграшки, скло, предмети з золота і срібла, меблі, оптичні, фото- і кінематографічні апарати, музичні інструменти, годинники, предмети з дерева, килими, зброя, та інші старіші ніж 100 р.

2. Спеціальний відкритий дозвіл

для певних культурних цінностей, які тимчасово, регулярно і періодично вивозяться з РХ з метою використання і/або в проведенні виставок у третіх державах. Культурна цінність повинна знаходитися у власності чи законному володінні фізичної чи юридичної особи або організації, яка використовує і/або використовує для проведення виставок цю культурну цінність.
Видається виключно у випадку надання гарантій на повернення культурних цінностей в РХ у доброму стані.

3. Загальний відкритий дозвіл

може бути наданий музеям та іншим інституціям з метою тимчасового вивезення з РХ предметів, які є складовою частиною їхніх постійних фондів, з метою регулярного періодичного проведення виставок.
Видається виключно у випадку надання гарантій на повернення культурних цінностей в РХ у доброму стані. Дозвіл може бути наданий на вивіз різних типів предметів з постійної експозиції в кожному випадку тимчасового вивезення. Дозвіл може використовуватися для вивезення групи різних типів предметів одночасно або почергово.

Інформація щодо надання закордонними країнами дозвільних документів на вивезення культурних цінностей

Назва країни

Код країни

Назва дозвільного документа на право вивезення із закордонних країн

Категорії культурних цінностей, у відношенні яких необхідні дозвільні документи на право вивезення із закордонних країн

Республіка Кіпр

CYP

Дозвіл на вивезення культурних цінностей за межі Республіки Кіпр

- колекції анатомічних археологічних цінностей та колекції, що становлять історичну цінність;
- етнографічні та нумізматичні колекції;
- мінералогічні колекції та колекції, що становлять палеонтологічну цінність;
- письмові історичні документи.

Інформація щодо надання закордонними країнами дозвільних документів на вивезення культурних цінностей

Назва країни

Код країни

Назва дозвільного документа на право вивезення із закордонних країн

Категорії культурних цінностей, у відношенні яких необхідні дозвільні документи на право вивезення із закордонних країн

Фінляндія

 

Ліцензія Національної ради з питань старожитностей та історичних пам'яток при Міністерстві освіти і культури Фінляндії

- предмети, вироблені у Фінляндії, а також предмети, вироблені за кордоном, які були у Фінляндії, принаймні 50 років протягом останніх 100 років.
- об'єкти, створені за кордоном, якщо вони мають особливе значення з точки зору національної історії Фінляндії, незалежно від того, як довго вони були у Фінляндії.
- археологічні об'єкти, передбачені в Законі про старожитності (295/1963), які були знайдені в землі або під водою;
- твори мистецтва, оригінали або продукти промислового мистецтва і художніх промислів обмеженої серії випуску - віком більше 50 років;
- будівлі або частини будівель - понад 100 років;
- рухомі зображення, звукозаписи та інші технічні записи - більше 50 років;
- літературна продукція: рукописи, нотні рукописи - більше 50 років;
- книги і карти - надруковані у Фінляндії або для Фінляндії до 1800 року;
- книги - опубліковані за кордоном до 1600 року;
- приватні колекції та архівні матеріали, що входять в інші категорії об'єктів, які є цінними у зв'язку з науковими дослідженнями або з інших особливих причин - незалежно від віку;
- колекції, які є цінними у зв'язку з науковими дослідженнями або інших особливих причин, і колекцій природної історії і зразки цих колекцій - незалежно від віку;
- транспортні засоби та обладнання - більше 50 років;
- Інші об'єкти, вік яких більш ніж 100 років, зокрема зброя, годинники, меблі, світильники, вимірювальні прилади, предмети побуту, іграшки, музичні інструменти, одяг та текстиль тощо.
Експортна ліцензія не потрібна, якщо об'єкт, що належить громадській колекції чи архіву, церковній громаді, позичено для виставки, для збереження або для наукових досліджень з подальшим поверненням до Фінляндії.
Закон не поширюється на об'єкти, які знаходяться у розпорядженні фізичної особи, яка є виробником, дизайнером або творцем об'єкта.

Інформація щодо надання закордонними країнами дозвільних документів на вивезення культурних цінностей

Назва країни

Код країни

Назва дозвільного документа на право вивезення із закордонних країн

Категорії культурних цінностей, у відношенні яких необхідні дозвільні документи на право вивезення із закордонних країн

Французька Республіка

FRA

Сертифікат

культурні цінності, що мають історичну, художню, архітектурну або археологічну цінність, за винятком національного надбання. Національне надбання - майно, що належить до державних музейних колекцій, речі, що класифікуються як пам'ятки та становлять значний інтерес для національної спадщини з точки зору історії, мистецтва та археології.

Інформація щодо надання закордонними країнами дозвільних документів на вивезення культурних цінностей

Назва країни

Код країни

Назва дозвільного документа на право вивезення із закордонних країн

Категорії культурних цінностей, у відношенні яких необхідні дозвільні документи на право вивезення із закордонних країн

Грузія

Вказується назва країни, без коду

Свідоцтво про дозвіл на вивезення або лист Міністерства культури та охорони пам'ятників

1. будь-які полотна, картини, малюнки з будь-яких матеріалів ручної роботи (за винятком креслень і промислової продукції ручної роботи) та предметів прикладного мистецтва;
2. оригінальні гравюри, відбитки і літографія;
3. оригінальні художня відбірка або монтаж з будь-якого матеріалу;
4. рідкісні рукописи, інкунабули, старовинні книги, дипломи та публікації, які мають особливу цінність (історичну, художню, наукову, літературну тощо) окремо і у вигляді колекції;
5. археологічні відкриття;
6. фрагменти художніх, історичних та археологічних пам'яток;
7. етнографічний матеріал;
8. рідкісні колекції та зразки, які представляють великий інтерес для флори і фауни, мінералогії та палеонтології;
9. цінності, пов'язані з історією, в тому числі історією науки, техніки, воєн, суспільства, життя громадських діячів, вчених, артистів і спортсменів і визначних національних подій;
10. написи, монети і кільця віком понад 100 років;
11. поштові та акцизні марки, вилучені з обігу, окремо і у вигляді набору;
12. архіви, в тому числі фоно, фото і відео архів;
13. меблі і старі музичні інструменти віком понад 100 років.

Інформація щодо надання закордонними країнами дозвільних документів на вивезення культурних цінностей

Назва країни

Код країни

Назва дозвільного документа на право вивезення із закордонних країн

Категорії культурних цінностей, у відношенні яких необхідні документи на право вивезення із закордонних країн

Гвінейська Республіка

GIN

Дозвіл на вивіз Національного музею Гвінейської Республіки

1. Кістки, роги:
- статуетки;
- маски;
- розкладні ножі;
- кулони;
2. Вироби з дерева (червоного, ібен):
- статуетки;
- маски;
- інші мініатюрні предмети.
3. Шкіряні вироби, рослинні волокна, метали:
- металічні статуетки та маски;
- шаблі.
4. Оброблена шкіра:
- диких котів;
- мавп;
- пітонів;
5. Камені:
- кераміка;
- статуетки з каменю.

Інформація щодо надання Ватиканом дозвільних документів на вивезення культурних цінностей

Назва країни

Код країни

Назва дозвільного документу на право вивезення із закордонних країн

Категорії культурних цінностей, у відношенні яких необхідні дозвільні документи на право вивезення із закордонних країн

Ватикан

VA

Контракт, який укладається з відповідною ватиканською установою (музей, бібліотека) і реєструється у Губернатораті держави-міста Ватикан

твори мистецтва, фотографії, коштовності, музичні інструменти, меблі і гобелени, стародруки і рідкісні рукописи, рідкісні колекції, архівні документи, археологічні колекції, які мають значну історичну цінність.

Інформація щодо надання Угорщиною дозвільних документів на вивезення культурних цінностей

Назва країни

Код країни

Назва дозвільного документа на право вивезення із закордонних країн

Категорії культурних цінностей, у відношенні яких необхідні дозвільні документи на право вивезення із закордонних країн

Угорщина

HU

Сертифікат (дозвіл)
(Mutargykisero igazolas)

1. витвори образотворчого мистецтва походженням із Угорщини.
2. витвори образотворчого мистецтва іноземного походження, крім тих, які вказані в пп. 3 і 5.
3. витвори декоративного мистецтва походженням із Східної Азії.
4. витвори народної творчості, народний малюнок.
5. предмети історії угорської нації та народів Угорщини, археологічні знахідки, монети, які не відносяться до археологічних знахідок, та інші нумізматичні предмети.
6. книги, букіністика, музичні твори, карти та інші видання, рукописи, звукові записи, інформація на електронних носіях.
7. мінералогічні, палеонтологічні та природничо-наукові знахідки.
8. літературні пам'ятки.
9. театральні історичні пам'ятки.
10. технічні пам'ятки та пам'ятки історії транспорту.
11. пам'ятки історії музики.
12. пам'ятки військової історії.
13. пам'ятки історії спорту.
14. пам'ятки історії сільського господарства.
15. пам'ятки історії Будапешту та відповідні історичні знахідки.
16. пам'ятки історії торгівлі та готельної справи.
17. пам'ятки історії медицини та фармакології.
18. пам'ятки історії поліції та кримінології.
19. пам'ятки історії педагогіки.
20. пам'ятки історії пожежної справи.
21. марки, філателія.
22. архівні документи.
23. пам'ятки історії будівництва.
24. пам'ятки історії водогосподарювання та екології.
25. кінофільми.
26. пам'ятки історії церкви і віри.

Інформація щодо надання закордонними країнами (Республіка Індія) дозвільних документів на вивезення культурних цінностей

Назва країни

Код країни

Назва дозвільного документа на право вивезення із закордонних країн

Категорії культурних цінностей, у відношенні яких необхідні дозвільні документи на право вивезення із закордонних країн

Республіка Індія

011

The Antiquіties (Export Control) Act, 1947
(Акт щодо контролю за вивезенням антикваріату)

антикваріат, культурна спадщина країни, елементи дикої природи.

Інформація щодо надання закордонними країнами дозвільних документів на вивезення культурних цінностей

Назва країни

Код країни

Назва дозвільного документа на право вивезення із закордонних країн

Категорії культурних цінностей, у відношенні яких необхідні дозвільні документи на право вивезення із закордонних країн

Ірландія

ІЕ

Ліцензія на експорт культурних цінностей за межі ЄС

визначаються пунктами 1 - 14 додатка до постанови Ради ЄС N 116/2009 щодо експорту культурних цінностей.

Інформація щодо надання Ізраїлем дозвільних документів на вивезення культурних цінностей

Назва країни

Код країни

Назва дозвільного документа на право вивезення культурних цінностей з країни

Категорії культурних цінностей, у відношенні яких необхідні дозвільні документи на право вивезення з країни

Ізраїль

 

Письмовий дозвіл Міністерства культури та освіти Держави Ізраїль (відповідно до Закону Ізраїлю "Про історичні цінності" 1978 року).

культурні цінності, які мають національне значення, а також окремі категорії антикварних виробів (підлягають погодженню щодо вивезення з Міністерством культури та освіти Держави Ізраїль).

Інформація щодо надання закордонними країнами дозвільних документів на вивезення культурних цінностей

Назва країни

Код країни

Назва дозвільного документа на право вивезення із закордонних країн

Категорії культурних цінностей, відносно яких необхідні дозвільні документи на право вивезення із закордонних країн

Республіка Казахстан

 

Висновки Експертної комісії служать підставою на право вивезення предметів культури за межі Казахстану

експертна комісія розглядає заявлені до вивезення картини, килими та килимові вироби, вироби народних майстрів з будь-яких матеріалів, музичні інструменти, книги, колекції поштових марок і монет, опудала тварин і птахів тощо.

Інформація щодо надання закордонними країнами дозвільних документів на вивезення культурних цінностей

Назва країни

Код країни

Назва дозвільного документа на право вивезення із закордонних країн

Категорії культурних цінностей, у відношенні яких необхідні дозвільні документи на право вивезення із закордонних країн

Республіка Корея

82

Закон РК "Про охорону культурних цінностей"

будь-які предмети, які мають культурну цінність для держави.

Інформація щодо надання закордонними країнами дозвільних документів на вивезення культурних цінностей

Назва країни

Код країни

Назва дозвільного документа на право вивезення із закордонних країн

Категорії культурних цінностей, у відношенні яких необхідні дозвільні документи на право вивезення із закордонних країн

Киргизька Республіка

 

Свідоцтво на право на вивезення культурних цінностей з Киргизької Республіки
(постанова Уряду Киргизької Республіки "Про затвердження Положення про порядок ввезення на територію Киргизької Республіки і вивезення за її межі об'єктів культурних цінностей" від 28.01.2003 N 36)

1. скульптура, живопис, графіка всіх країн і народів, які виготовлені раніше 50 років до дати вивезення (картини, ескізи, етюди, акварелі, малюнки, гравюри, екслібриси та ін.).
2. мініатюри на деревині, металі, кістці, папері та інших матеріалах, якщо їм більше 50 років.
3. твори декоративно-прикладного мистецтва, в тому числі народних традиційних ремесел і народних художніх промислів: одяг, начиння, ювелірні прикраси із дорогоцінних і недорогоцінних каменів і металів, гобелени, панно вишиті і тканні, повстяні і ворсові килими ручної роботи, вироби із скла, фарфору, фаянсу, кераміки, дерева, металу, шкіри, кістки та інших матеріалів, створені раніше 50 років до дати вивезення.
4. унікальні вироби старіше 50 років із натуральних каменів: малахіту, аквамарину, аметисту, топазу, бірюзи, коралів, високоякісного янтарю і перламутру, а також предмети, інкрустовані ними.
5. унікальні і рідкісні поштові марки і блоки.
6. вітчизняні і закордонні монети і колекції монет із дорогоцінних і недорогоцінних металів, паперові грошові знаки до 1960 року включно, що представляють колекційну цінність (ювілейні монети, що вироблені у малій кількості або обмеженим накладом).
7. вітчизняні і закордонні ордени і нагрудні знаки, нагороди і пам'ятні медалі.
8. усі види холодної і вогнепальної зброї вітчизняного і закордонного виробництва, якщо їм 50 років і більше.
9. художні побутові і наукові прибори та інструменти вітчизняного і закордонного виробництва, виготовлені раніше 50 років до дати вивезення (годинники, барометри, ваги, біноклі, зорові труби та ін.).
10. музичні інструменти, старіше 50 років.
11. художні меблі вітчизняного і закордонного виробництва, що виготовлена раніше 50 років до дати вивезення.
12. вітчизняний і закордонний художній одяг та взуття, в тому числі народні, платки і шалі, унікальні вироби з тканин, старіші 50 років.
13. етнографічні колекції і об'єкти.
14. колекції і окремі зразки із зоологічних, ботанічних, мінералогічних і палеонтологічних колекцій.
15. архівні документи на будь-яких носіях незалежно від засобу і техніки відтворення інформації.
16. книги на киргизькій мові, картографічні, нотні, ІЗО видання (репродукції, листівки, плакати, афіші та ін.), що вийшли раніше 50 років до дати вивезення.
17. закордонні книги, включаючи книги кирилівського і глаголічеського друку, картографічні, нотні, ІЗО видання, якщо їм більше 50 років.
18. книги на киргизькій мові арабського друку, латинської графіки.
19. твори друку, які є рідкісними зразками художнього оформлення, ілюстрування та поліграфічного виконання.
20. твори друку, які стали біографічною рідкістю. Окремі примірники видань з автографами, екслібрисами, різними рукописними позначками видатних громадських діячів, представників науки, культури.
21. перші і кращі прижиттєві видання видатних громадських діячів, представників науки і культури.

Інформація щодо надання закордонними країнами дозвільних документів на вивезення культурних цінностей

Назва країни

Код країни

Назва дозвільного документа на право вивезення із закордонних країн

Категорії культурних цінностей, щодо яких необхідні дозвільні документи на право вивезення із закордонних країн

Латвійська Республіка

LV LVA 428
(Згідно з класифіка-
тором країн світу Держмит-
служби України)

Atlauja kulturas prieksmeta izvesanai no Latvijas Republikas
Дозвіл на вивезення культурного об'єкту з Латвійської Республіки
Permit for Exportation of a Cultural Object from the Republic of Latvia

1. Категорії культурних об'єктів:
А1. Археологічні об'єкти, яким більше ніж 100 років і які отримані з:
1) розкопок і знахідок на землі або під водою;
2) археологічних місць;
3) археологічних колекцій.
А2. фрагменти культурного об'єкта, якому понад 100 років і який є невід'ємною частиною художніх, історичних або релігійних пам'яток;
А3. Картини та малюнки, виконані вручну на будь-якому матеріалі і в будь-якій техніці (1);
А4. Мозаїки, окрім тих, які зазначені у категоріях А1 або А2, а також малюнки, виконані вручну, на будь-якому матеріалі і в будь-якій техніці (1);
А5. Оригінальні гравюри, естампи, літографії та серіграфії з їх відповідними пластинами, і оригінальні плакати (1);
А6. Оригінальні скульптури і скульптури (у тому числі їхні копії, виготовлені тим же способом, що й оригінал (1)), крім тих, які зазначені у категорії А1;
А7. Фотографії, фільми і їхні негативи (плівки) (1);
А8. Інкунабули і рукописи, у тому числі географічні карти і нотні тексти (окремо або в колекціях) (1);
А9. Книги, яким більше 100 років (окремо або в колекціях);
А10. Друковані географічні карти, яким більше ніж 200 років;
А11. Різноманітні архіви, які містять копії, старші за 50 років (незалежно від матеріалів);
А12. а) Колекції (2) і зразки з зоологічних, ботанічних, мінералогічних або анатомічних колекцій
б) Колекції (2), які мають історичну, палеонтологічну, етнографічну або нумізматичну цінність;
А13. Транспортні засоби, старші за 75 років;
А14. Будь-який інший антикваріат, який не включено до категорій з А1 до А13:
а) антикваріат від 50 до 100 років:
1) іграшки та ігри
2) вироби зі скла
3) вироби із золота та срібла, які мають художню цінність
4) меблі
5) оптичні прилади і апарати, фото-і кінематографічні апарати та прилади
6) музичні інструменти
7) годинники, наручні годинники та їх частини
8) вироби з дерева
9) кераміка
10) гобелени
11) килими
12) шпалери
13) зброя
б) антикваріат, якому понад 100 років.
Примітки:
1. Це Положення застосовується до культурних об'єктів категорій з А1 до А14 тільки у випадках, якщо їх вартість відповідає або перевищує фінансові показники, зазначені у пункті 2.
(1) Культурні об'єкти, яким понад 50 років і які не належать особам, які їх створили.
(2) предмети колекціонування, які віднесено до товарної позиції 9705 Комбінованої номенклатури Латвії - такі предмети, характеристики яких відповідають вимогам, що пред'являються до включення в колекцію. Це відносно рідкісні предмети, які зазвичай не використовуються для їх первісного призначення, але є предметом спеціальних операцій за межами нормальної торгівлі аналогічними виробами, і мають високу вартість.
2. Вартість культурних цінностей категорії А у латах, починаючи з якої необхідно отримувати дозвіл на вивезення:
2.1. Нульове значення культурних об'єктів з наступних категорій:
2.1.1. культурних об'єктів категорії А1 (археологічних об'єктів);
2.1.2. культурних об'єктів категорії А2 (фрагменти, відокремлені від культурного об'єкта);
2.1.3. культурних об'єктів категорії А8 (інкунабули і рукописи, в тому числі географічні карти), а також
2.1.4. культурних об'єктів категорії А11 (архіви);
2.2. для культурних цінностей, зазначених в інших категоріях вартість становить 300 латів.

Інформація щодо надання Литовською Республікою дозвільних документів на вивезення культурних цінностей

Назва країни

Код країни

Назва дозвільного документа на право вивезення із закордонних країн

Категорії культурних цінностей, у відношенні яких необхідні дозвільні документи на право вивезення із ЛР

Литва

 

Паспорт рухомої культурної цінності

- предмети антикваріату (всі, що створені 50 і більше років тому рухомі матеріальні твори), інші рухомі предмети, що мають культурну цінність.
Культурна цінність при цьому визначається як властивість рухомого предмета або його частини мати цінність в етнічному, археологічному, історичному, художньому, науковому, технічному, релігійному, естетичному, меморіальному або іншому відношенні.
- всі рухомі культурні цінності, які включені до Державного Реєстру культурних цінностей.

Інформація щодо надання закордонними країнами дозвільних документів на вивезення культурних цінностей

Назва країни

Код країни

Назва дозвільного документа на право вивезення із закордонних країн

Категорії культурних цінностей, у відношення яких необхідні дозвільні документи на право вивезення із закордонних країни

Мексиканські Сполучені Штати

MEX

Дозвіл на тимчасове або постійне вивезення культурних цінностей
(Permiso de Exportacion Temporal o Definitiva de Monumentos o Bienes Muebles Historicos)

об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні.

Інформація щодо надання закордонними країнами дозвільних документів на вивезення культурних цінностей

Назва країни

Код країни

Назва дозвільного документа на право вивезення із закордонних країн

Категорії культурних цінностей, у відношенні яких необхідні дозвільні документи на право вивезення із закордонних країн

Нідерланди

 

Експортна ліцензія

У відповідності до регламенту Ради ЄС (EC Regulation) про експорт культурних товарів N 116/2009:
1) археологічні об'єкти віком більше 100 років;
2) елементи, які є частиною художніх, історичних або релігійних пам'яток, старше 100 років;
3) картини ручної роботи іншого типу, ніж у пунктах 4 та 5, вартістю більше 150000 євро
4) акварелі, гуаші, пастелі ручної роботи вартістю більше 30000 євро;
5) мозаїки ручної роботи та малюнки вартістю більше 15000 євро;
6) гравюри, відбитки, літографії вартістю більше 15000 євро;
7) оригінали скульптур та копії, вироблені так само, як оригінали, вартістю більше 50000 євро;
8) фотографії, фільми та негативи вартістю більше 15000 євро;
9) інкунабули та манускрипти, у тому числі мапи та музичні ноти, окремо, чи у колекції, старше 50 років;
10) книги, старіші 100 р., окремо чи у колекції;
11) друковані мапи, старіші 200 років;
12) архіви або їх елементи, старіші 50 років;
13) зоологічні, ботанічні, мінералогічні колекції і зразки, палеонтологічні, етнографічні та нумізматичні колекції вартістю більше 50000 євро;
14) транспортні засоби, старіші 75 років;
15) будь-які інші антикварні предмети, старіші 50 років або у деяких випадках 100 років.

Інформація щодо надання Норвегією дозвільних документів на вивезення культурних цінностей

Країна

Код країни

Назва дозвільного документа на право вивезення із Норвегії

Категорії культурних цінностей, для яких необхідні дозвільні документи на право вивезення

Королівство Норвегія

578

Заявка на дозвіл для вивезення об'єктів, що підпадають під визначення § 23 Закону про захист культурної спадщини від 9 червня 1978 р та Інструкції Міністерства культури від 1 січня 2007 р.
(дозвіл надається шляхом рішення про "задоволення" або "відхилення" заявки, завіреного підписом та печаткою дозвільного органу)

а) Об'єкти, які:
- мають особливе значення для норвезької культури та історії;
- мають особливе національне значення;
- стосуються життя перших осіб держави.
б) саамські культурні пам'ятки до 1970 року, книжки - до 1930 року (за винятком предметів, які перебувають у приватній власності);
в) картини, скульптури, інші витвори образотворчого мистецтва до 1950 року (за винятком предметів, які перебувають у приватній власності);
г) аудіо- та відеоматеріали до 1950 року;
д) транспортні засоби, літаки тощо виробництва до 1950 року або їхні деталі;
е) будинки чи інші пам'ятки архітектури, архівні матеріали, листи, манускрипти, предмети народного мистецтва, меблі, народні костюми, зброя, музичні інструменти до 1900 року;
є) етнографічний матеріал до 1900 року;
ж) книжки, карти, друковані у Норвегії до 1850 року та за кордоном - до 1650 року;.
з) норвезькі монети до 1537 року;
й) археологічні знахідки.

Інформація щодо надання Республікою Перу дозвільних документів на вивезення культурних цінностей

Назва країни

Код країни

Назва дозвільного документа на право вивезення з країни

Категорії культурних цінностей, у відношенні яких необхідні дозвільні документи на право вивезення

Перу

PE

Свідоцтво про неналежність предмету до культурної спадщини

копії предметів історичної та культурної матеріальної спадщини Перу (виробів з текстилю, золота, срібла та міді, кераміки та напівкоштовного каміння, інкрустованої деревини, скам'янілостей, старовинного посуду тощо).

Інформація щодо надання Португалією дозвільного документу на вивезення культурних цінностей

Назва країни

Код країни

Назва дозвільного документа на право вивезення з країни матеріальних цінностей

Категорії культурних цінностей для вивезення яких необхідний дозвільний документ

Португалія

По ISO 3166-1:
Цифровий: 620
Альфа 3: PRT
Альфа 2: PT

Ліцензія на вивезення
(Licenca de Exportacao)

1) предмети археології, давність яких перевищує 100 років;
2) речі, що є невід'ємною частиною пам'яток мистецтва, історії або релігії;
3) картини та інші твори образотворчого мистецтва;
4) оригінали скульптурних творів та їх елементи;
5) фотографії, фільми та відповідні негативи;
6) манускрипти та географічні карти;
7) книги давністю більше 100 років;
8) географічні карти давністю більше 200 років;
9) архівні матеріали;
10) зоологічні, ботанічні та мінералогічні колекції;
11) предмети старожитності віком від 50 до 100 років (іграшки, ігри, скло, ювелірні вироби, меблі, оптичне та фотообладнання, музичні інструменти, годинники, дерев'яні, керамічні, коврові та паперові вироби, зброя);
12) всі предмети старожитності віком більше 100 років.

Інформація щодо надання закордонними країнами дозвільних документів на вивезення культурних цінностей

Назва країни

Код країни

Назва дозвільного документа на право вивезення із закордонних країн

Категорії культурних цінностей, у відношенні яких необхідні дозвільні документи на право вивезення із закордонних країн

Республіка Сербія

 

1. Експорт-зразок клопотання
2. Список предметів до виданого дозволу

"...окремі речі, які тимчасово або на тривалий час можуть вивозитись за кордон, за винятком захищених публікацій, щодо яких існує таке припущення" (стаття 80 Закону про культурні цінності).

Інформація щодо надання закордонними країнами дозвільних документів на вивезення культурних цінностей

Назва країни

Код країни

Назва дозвільного документа на право вивезення із закордонних країн

Категорії культурних цінностей, у відношенні яких необхідні дозвільні документи на право вивезення з ПАР

Південно-
Африканська Республіка

 

Дозвіл спеціального зразка SAHRA на експорт предметів культурної спадщини

1. археологічні артефакти, палеонтологічні та рідкісні геологічі зразки і метеорити, знайдені у Південній Африці, її територіальних водах та морській зоні;
2. артефакти, зокрема монети, посуд, кераміка, ювелірні вироби, печатки, зброя, в тому числі вогнепальна зброя, інструменти і написи, які знаходились на території Південної Африки понад 100-та років;
3. оригінальні споруди та фрагменти південноафриканських історичних будівель;
4. предмети етнографічного мистецтва;
5. предмети, які стосуються історії Південної Африки, у тому числі науки і техніки, історії війн і суспільств, а також життя народів і національних лідерів, мислителів, учених та митців, а також подій національного значення;
6. предмети, які мають художню цінність та знаходились на території Південної Африки понад 50 років, включаючи:
А) картини та малюнки, виготовлені з будь-яких матеріалів;
Б) друковані видання, постери, фотографії, як засоби масової інформації для поширення творчої діяльності;
В) художні колекції;
Г) твори скульптурного мистецтва;
Д) твори декоративно-прикладного мистецтва з таких матеріалів, як скло, кераміка, метал, дерево;
Е) предмети ритуального і символічного значення, особисті прикраси (намисто, шкіра, метал);
7. предмети нумізматики (медалі та монети), філателістична продукція (марки), які знаходились на території Південної Африки понад 100-та років;
8. рукописи, книги, документи, видання, що мають особливу цінність для південноафриканської історії та культури, які знаходились на території Південної Африки понад 50-ти років; інші предмети які мають особливе значення відповідно до рекомендацій Консультативної ради Національного архіву ПАР;
9. архівні документи, у тому числі письмові звіти, карти, картографічні матеріали, друковані видання, фотографії, кінофільми, звукозаписи, які знаходились на території Південної Африки понад 50-ти років;
10. меблі, гобелени, килими, предмети одягу та музичні інструменти віком понад 100-та років;
11. південноафриканські зоологічні, ботанічні та геологічні зразки, які знаходились на території Південної Африки понад 100-та років.

Інформація щодо надання закордонними країнами дозвільних документів на вивезення культурних цінностей

Назва країни

Код країни

Назва дозвільного документа на право вивезення із закордонних країн

Категорії культурних цінностей, у відношенні яких необхідні дозвільні документи на право вивезення із закордонних країн

Республіка Македонія

МКД
MKD
531

1. Стандартний дозвіл на тимчасове вивезення (зразок А)
2. Спеціальний відкритий дозвіл для тимчасового вивезення (зразок Б)
3. Загальний відкритий дозвіл (зразок В)
4. Дозвіл на вивезення культурних цінностей (зразок Г)

рухомі культурні цінності (археологічні предмети, етнологічні предмети, історичні предмети, мистецькі предмети, архівні матеріали, бібліотечні цінності, аудіовізуальні цінності), які мають категорії:
1. культурний спадок особливого значення
2. культурні цінності важливого значення
3. цінності під тимчасовим захистом
4. національне багатство.

Інформація щодо надання закордонними країнами дозвільних документів та вивезення культурних цінностей

Назва країни

Код країни

Назва дозвільного документа на право вивезення культурних цінностей

Категорії культурних цінностей, у відношенні яких необхідні дозвільні документи на право вивезення культурних цінностей

Узбекистан

ZU

Сертифікат на право вивезення або тимчасового вивезення культурних цінностей

предмети, пов'язані з історичними подіями в житті народів, розвитком суспільства і держави, історією науки і техніки, а також що відносяться до життя і діяльності видатних особистостей (державних, політичних, суспільних діячів, мислителів, діячів науки, літератури, мистецтва);
різні види зброї, що мають історичну, художню, наукову та іншу культурну цінність;
художні цінності, що містять дорогоцінні метали і коштовні камені;
предмети та їх фрагменти, отримані в результаті археологічних розкопок або археологічних відкриттів і знахідок, зразків грунтів, археологічних, геологічних і інших зразків;
картини та малюнки повністю ручної роботи на будь-якій основі та із будь-яких матеріалів;
оригінальні скульптурні твори з будь-яких матеріалів, включаючи рельєфи;
оригінальні художні композиції і монтажі з будь-яких матеріалів;
художньо оформлені предмети культового призначення;
етнографічні об'єкти;
гравюри, естампи, літографії, ксилографії, інші види графіки та їх оригінальні друкарські форми;
витвори декоративно-прикладного мистецтва (художні вироби зі скла, кераміки, дерева, металу, кістки, тканини та інших матеріалів);
вироби традиційних народних художніх промислів;
складові частини і фрагменти архітектурних, історичних, художніх пам'ятників і пам'ятники монументального мистецтва;
старовинні книги, а також твори друку, що представляють історичний, науково-художній, літературний інтерес, окремо або в колекціях;
рідкісні рукописи і документальні пам'ятники, архіви;
фото-, фоно-, кино- і відеоматеріали;
музичні інструменти;
предмети філателії, нумізматики, фалеристики, бонистики, сфрагистики та інші колекції;
монети, ордена, медалі, друк, поштові листівки (конверти) та інші предмети колекціонування;
рідкісні колекції та зразки флори і фауни, предмети, що представляють інтерес для таких галузей науки, як мінералогія, палеонтологія, анатомія;
побутові іта наукові прилади, інструменти, що мають побутове і культурне значення (годинник, барометри, ваги, біноклі, фото-, кіноапарати, швейні машинки та інші);
інші рухомі предмети, зокрема копії, що мають історичне, науково-художнє або інше культурне значення, а також узяті державою під охорону як пам'ятники історії і культури.

Таджикистан

TJA

Свідоцтво на право вивезення культурних цінностей

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали