ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ

НАКАЗ

від 28 грудня 2011 року N 45

Щодо проведення інвентаризації державного майна, упорядкування обліку юридичних осіб та надання відомостей до Єдиного реєстру об'єктів державної власності

Відповідно до пункту 25 частини першої статті 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 N 467 (із змінами), Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 N 1121 (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 N 1145 "Про проведення інвентаризації об'єктів державної власності" (Постанова N 1145), з метою упорядкування обліку, проведення інвентаризації об'єктів державної власності, що перебувають у сфері управління Агентства держмайна, та за їх результатами формування і надання відомостей до Єдиного реєстру об'єктів державної власності наказую:

1. Затвердити Порядок формування та надання до Єдиного реєстру об'єктів державної власності відомостей про об'єкти державної власності, що перебувають у сфері управління Агентства держмайна (далі - Порядок), що додається.

2. Керівникам державних підприємств, їх об'єднань, установ, організацій, що належать до сфери управління Агентства держмайна, господарських організацій, щодо яких Агентством держмайна здійснюються функції з управління корпоративними правами держави, та інших юридичних осіб, на балансі яких обліковується державне майно, функції з управління яким здійснює Агентство держмайна, відповідно до Порядку:

2.1. проводити інвентаризацію державного майна, функції з управління яким здійснює Агентство держмайна.

2.2. подавати до Агентства держмайна складені за результатами інвентаризації переліки державного майна, функції з управління яким здійснює Агентство держмайна, з метою подальшого внесення відомостей про це майно до Єдиного реєстру об'єктів державної власності.

3. Керівникам державних підприємств, їх об'єднань, установ, організацій, що належать до сфери управління Агентства держмайна, господарських організацій, щодо яких Агентством держмайна здійснюються функції з управління корпоративними правами держави, щороку до 15 квітня року, що настає за звітним роком, подавати Агентству держмайна відомості за формою N 1-підприємництво "Звіт про основні показники діяльності підприємства" в паперовому та електронному вигляді (електронна адреса: _____).

4. Керівникам структурних підрозділів, які згідно з функціональним розподілом взаємодіють з юридичними особами, зазначеними у пункті 2 цього наказу, забезпечити ознайомлення таких осіб з цим наказом.

5. Попередити керівників структурних підрозділів про персональну відповідальність за неналежний рівень виконання цього наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Агентства Каленкова О. Ф.

 

Голова Агентства

Д. В. Колєсніков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Агентства держмайна України
28.12.2011 N 45

Порядок
формування та надання до Єдиного реєстру об'єктів державної власності відомостей про об'єкти державної власності, що перебувають у сфері управління Агентства держмайна

1. Загальні положення

1.1. Порядок формування та надання до Єдиного реєстру об'єктів державної власності відомостей про об'єкти державної власності, що перебувають у сфері управління Агентства держмайна (далі - Порядок), розроблено з метою виконання вимог Закону України "Про управління об'єктами державної власності", постанов Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 N 1121 "Про затвердження Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності", із змінами (далі - Методика), від 14.04.2004 N 467 "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності" (із змінами), від 09.11.2011 N 1145 "Про проведення інвентаризації об'єктів державної власності" (Постанова N 1145), а також формування і внесення до Єдиного реєстру об'єктів державної власності (далі - Єдиний реєстр) відомостей стосовно об'єктів державної власності, що перебувають у сфері управління Агентства держмайна.

1.2. Порядок передбачено для застосування такими юридичними особами:

державними підприємствами, їх об'єднаннями, установами, організаціями, що належать до сфери управління Агентства держмайна;

господарськими організаціями, щодо яких Агентством держмайна здійснюються функції з управління корпоративними правами держави;

іншими юридичними особами, що не належать до сфери управління Агентства держмайна, але на балансі яких обліковується державне майно, функції з управління яким здійснює Агентство держмайна.

1.3. Об'єктами інвентаризації державного майна відповідно до Порядку є:

нерухоме державне майно, що перебуває в управлінні Агентства держмайна і обліковується на балансі цього центрального органу виконавчої влади;

нерухоме майно державних підприємств, їх об'єднань, установ, організацій, що належать до сфери управління Агентства держмайна;

державне майно, яке не увійшло до статутних капіталів господарських організацій, утворених у процесі корпоратизації, функції з управління яким здійснює Агентство держмайна;

інше державне майно, функції з управління яким здійснює Агентство держмайна та яке перебуває на балансі юридичних осіб, що не належать до сфери управління Агентства держмайна.

Інвентаризація державного майна проводиться один раз на рік (станом на 31 грудня) або позапланово у процесі:

приватизації (корпоратизації) державних підприємств;

передачі майна державних підприємств в оренду, повернення такого майна після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання;

передачі державного майна у концесію;

повернення у державну власність об'єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу;

передачі державного майна до сфери управління іншого органу державної влади.

Інвентаризація державного майна проводиться з урахуванням особливостей, визначених Положенням про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.93 N 158 (із змінами і доповненнями), та інших нормативних актів, що регулюють питання інвентаризації державного майна.

Відповідальність за проведення інвентаризації державного майна, подання за її результатами Агентству держмайна достовірної та у повному обсязі інформації несуть керівники юридичних осіб, зазначених у пункті 1.2 Порядку.

1.4. Об'єктами упорядкування обліку юридичних осіб відповідно до Порядку є:

державні підприємства, їх об'єднання, дочірні підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Агентства держмайна;

господарські організації, щодо яких Агентством держмайна здійснюються функції з управління корпоративними правами держави;

інші юридичні особи, що не належать до сфери управління Агентства держмайна, але на балансі яких обліковується державне майно, функції з управління яким здійснює Агентство держмайна.

Упорядкування обліку юридичних осіб проводиться один раз на п'ять років (первинне формування за станом на 1 квітня 2012 року) або позапланово за рішенням Кабінету Міністрів України (станом на перше число місяця, що настає за звітним кварталом, роком).

1.5. Координацію дій, що забезпечують проведення заходів з упорядкування обліку юридичних осіб, інвентаризації державного майна для подальшого внесення відомостей про об'єкти державної власності, що перебувають у сфері управління Агентства держмайна, до Єдиного реєстру здійснюють наступні структурні підрозділи Агентства держмайна за відповідними напрямками:

1.5.1. Департамент стратегічного планування - загальна координація дій стосовно об'єктів державної власності, що перебувають у сфері управління Агентства держмайна;

1.5.2. Департамент взаємодії з підприємствами високотехнологічних галузей, Департамент взаємодії з підприємствами базових галузей - стосовно інформації про господарські організації, щодо яких Агентством держмайна здійснюються функції з управління корпоративними правами держави, та їх майна;

1.5.3. Департамент взаємодії з підприємствами високотехнологічних галузей, Департамент взаємодії з підприємствами базових галузей, Управління реструктуризації та реформування власності та інші структурні підрозділи Агентства держмайна, які згідно з функціональним розподілом взаємодіють з юридичними особами, зазначеними в абзаці другому пункту 1.2 Порядку, - стосовно державних підприємств, їх об'єднань, дочірніх підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Агентства держмайна, і нерухомого майна, що перебуває на їх балансах та належить до сфери управління Агентства держмайна;

1.5.4. Управління реструктуризації та реформування власності - стосовно суб'єктів господарювання, що не належать до сфери управління Агентства держмайна, але на балансі яких обліковується державне майно, функції з управління яким здійснює Агентство держмайна, та цього майна;

1.5.5. Відділ адміністративно-господарського забезпечення - стосовно нерухомого державного майна, що обліковується на балансі Агентства держмайна;

1.5.6. Департамент фінансового забезпечення - щодо надання відповідної фінансової, статистичної звітності;

1.5.7. Департамент юридичного забезпечення - щодо надання інформації про порушення, зупинення, припинення справи про банкрутство юридичних осіб, зазначених в абзацах другому - третьому пункту 1.2 Порядку, стадії процедури банкрутства таких юридичних осіб (у разі порушення справи про банкрутство).

1.6. Для вирішення питань, пов'язаних із здійсненням Агентством держмайна відповідно до пункту 10 Методики розподілу юридичних осіб, утворюється робоча група у складі першого заступника (заступника) Голови Агентства держмайна, керівників Департаменту стратегічного планування, Департаменту юридичного забезпечення, Департаменту фінансового забезпечення та структурних підрозділів Агентства держмайна, які згідно з функціональним розподілом взаємодіють з юридичними особами, зазначеними у пункті 1.2 Порядку (далі - Робоча група).

2. Формування і надання відомостей до Єдиного реєстру за результатами інвентаризації державного майна

2.1. Юридичні особи, зазначені у пункті 1.2 Порядку, до 25 лютого року, що настає за звітним роком, (для щорічної інвентаризації) та протягом місяця, що настає за звітним кварталом, (для позапланової інвентаризації) подають Агентству держмайна:

складені відповідно до затверджених Фондом державного майна класифікаторів на підставі даних інвентаризаційних описів переліки державного майна за формою 2б (додаток 1) в паперовому та електронному вигляді (електронна адреса: dspoblik@ukr.net);

копію наказу юридичної особи про щорічне або позапланове проведення інвентаризації державного майна.

Перелік державного майна за формою 2б складається за допомогою АС "Юридичні особи". Програмний модуль, керівництво користувача, класифікатор державного майна та оновлення АС "Юридичні особи" розміщено на веб-сайті Фонду державного майна за адресою: http://www.spfu.gov.ua - реєстр держмайна - створення реєстру.

Консультативна підтримка з питань інсталяції, користування АС "Юридичні особи":

в Агентстві держмайна - за тел. (044) 246-33-57;

у Фонді державного майна - за тел. (044) 254-34-02.

2.2. Відділ адміністративно-господарського забезпечення до 25 лютого року, що настає за звітним роком (для щорічної інвентаризації), та протягом місяця, що настає за звітним кварталом (для позапланової інвентаризації), подає до Департаменту стратегічного планування в паперовому та електронному вигляді (електронна адреса: dspoblik@ukr.net) відомості про нерухоме державне майно, що обліковується на балансі Агентства держмайна, за формою 2б (додаток 1).

2.3. Управління документального забезпечення роботи та контролю у термін протягом 3 робочих днів з дати реєстрації акта Агентства держмайна про прийняте управлінське рішення стосовно державного майна, зазначеного у пункті 1.3 Порядку, подає до Департаменту стратегічного планування копію такого акта.

2.4. Департамент стратегічного планування забезпечує внесення зазначених у пунктах 2.1 - 2.3 Порядку відомостей до Єдиного реєстру та подання Агентством держмайна до Фонду державного майна протягом 55 днів після закінчення звітного кварталу або до 25 квітня року, що настає за звітним, складеного на підставі цих відомостей узагальненого переліку державного майна та інформації про прийняті Агентством держмайна управлінські рішення щодо такого майна за формами 2у і 2р (додатки 2, 3).

3. Формування і надання відомостей до Єдиного реєстру за результатами упорядкування обліку юридичних осіб

3.1. Департамент взаємодії з підприємствами високотехнологічних галузей, Департамент взаємодії з підприємствами базових галузей, Управління реструктуризації та реформування власності та інші структурні підрозділи Агентства держмайна, які згідно з функціональним розподілом взаємодіють з юридичними особами, зазначеними у пункті 1.2 Порядку, до 5 числа місяця, що настає за звітним кварталом, надають до Департаменту стратегічного планування в електронному вигляді інформацію про ці юридичні особи за формою згідно з додатком 4.

3.2. Департамент стратегічного планування:

3.2.1. на підставі отриманої відповідно до п. 3.1 Порядку інформації складає перелік юридичних осіб за формою згідно з додатком 4 та забезпечує подання цього переліку Агентством держмайна до Держстату до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом;

3.2.2. протягом десяти робочих днів з дати отримання Агентством держмайна від Держстату відповідно до п. 10 Методики переліку юридичних осіб забезпечує його опрацювання та, у разі наявності у цьому переліку юридичних осіб, що за даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) належать до сфери управління Агентства держмайна, але не визнані цим органом, юридичних осіб, які згідно з даними ЄДРПОУ належать до сфери управління іншого органу державної влади або відомості про які в ЄДРПОУ відсутні, - подання на розгляд Робочій групі.

3.3. Робоча група у десятиденний строк з дати отримання від Департаменту стратегічного планування згідно з підпунктом 3.2.2 пункту 3.2 Порядку переліку юридичних осіб, але не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу здійснює розподіл юридичних осіб за даними ЄДРПОУ відповідно до пункту 4 Методики:

а) "не визнані органом державної влади" - юридичні особи, що за даними ЄДРПОУ належать до сфери управління Агентства держмайна, але не визнані цим органом;

б) "визнані органом державної влади" - юридичні особи, належність яких до сфери управління Агентства держмайна підтверджена цим органом, у тому числі юридичні особи:

"значаться в ЄДРПОУ з відповідним органом державної влади" - дані про належність яких до сфери управління Агентства держмайна збігаються з даними ЄДРПОУ;

"значаться в ЄДРПОУ за іншим органом державної влади" - які згідно з даними ЄДРПОУ належать до сфери управління іншого органу державної влади;

"не значаться в ЄДРПОУ" - відомості про які в ЄДРПОУ відсутні.

3.4. У разі коли юридичні особи за даними ЄДРПОУ належать до сфери управління іншого органу державної влади або відомості про них в ЄДРПОУ відсутні, структурні підрозділи Агентства держмайна, зазначені у пункті 3.1 Порядку:

здійснюють заходи по упорядкуванню обліку юридичних осіб з метою приведення переліку юридичних осіб у відповідність з даними ЄДРПОУ;

подають до Департаменту стратегічного планування інформацію за результатами проведеної роботи.

3.5. Департамент фінансового забезпечення подає до Департаменту стратегічного планування в електронному вигляді інформацію щодо юридичних осіб, зазначених в абзацах другому - третьому та, у разі наявності, четвертому пункту 1.2 Порядку:

щороку до 15 квітня року, що настає за звітним, та щокварталу протягом 45 днів після закінчення звітного кварталу (станом на перше число місяця, що настає за звітним кварталом/роком) - відомості за формами N 1 "Баланс", N 2 "Звіт про фінансові результати", N 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці" (Наказ N 163, N 1-ПВ);

протягом п'яти робочих днів з дати затвердження Агентством держмайна - фінансові плани.

3.6. Департамент взаємодії з підприємствами високотехнологічних галузей, Департамент взаємодії з підприємствами базових галузей, Управління реструктуризації та реформування власності та інші структурні підрозділи Агентства держмайна, які згідно з функціональним розподілом взаємодіють з юридичними особами, зазначеними в абзацах другому - третьому пункту 1.2 Порядку, у термін не пізніше ніж 30 днів після закінчення звітного кварталу надають до Департаменту стратегічного планування наступну інформацію про ці юридичні особи:

прізвище, ім'я, по батькові керівника, посада, телефон;

є суб'єктом господарювання;

має стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

займає монопольне становище на загальнодержавному ринку (за даними Антимонопольного комітету);

є казенним підприємством;

входить до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;

входить до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані;

не підлягає / підлягає приватизації;

зміни стану підприємства (реорганізація, ліквідація, реструктуризація).

3.7. Департамент юридичного забезпечення у термін не пізніше ніж 30 днів після закінчення звітного кварталу подає до Департаменту стратегічного планування інформацію разом з копіями відповідних підтвердних документів стосовно порушення, зупинення, припинення справи про банкрутство юридичних осіб, зазначених в абзацах другому - третьому пункту 1.2 Порядку, стадії процедури банкрутства (у разі порушення справи про банкрутство).

3.8. Департамент стратегічного планування за результатами здійсненого Робочою групою розподілу юридичних осіб та узагальнення інформації, зазначеної у пунктах 3.4 - 3.7 Порядку, забезпечує внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру та подання Агентством держмайна до Фонду державного майна у термін не пізніше ніж 55 днів після закінчення звітного кварталу або до 25 квітня року, що настає за звітним, переліку юридичних осіб за формою 1 - реєстр (додаток 5) та змін у відомостях про ці юридичні особи за формою 1(зм) - реєстр (додаток 6).

 

Директор Департаменту
стратегічного планування

В. Федоров

 

Додаток 1
до Порядку

Відомості про державне майно

форма N 2б(д) - Відомості про нерухоме майно державних підприємств, їх об'єднань, установ, організацій, що належать до сфери управління Агентства держмайна;

форма N 2б(к) - Відомості про державне майно, яке не увійшло до статутних капіталів господарських організацій, утворених у процесі корпоратизації, функції з управління яким здійснює Агентство держмайна;

форма N 2б(і) - Відомості про інше державне майно, функції з управління яким здійснює Агентство держмайна та яке перебуває на балансі юридичних осіб, що не належать до сфери управління Агентства держмайна.

                                                                                       за станом на __________

Подають

Термін подання

юридичні особи -
Агентству держмайна

протягом місяця після закінчення звітного кварталу або року, що настає за звітним


 
Форма N 2б

Один раз на рік або позапланово

  

I. Відомості про юридичну особу (балансоутримувача державного майна)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ _________
Повне найменування ______
Місцезнаходження ________
Загальний розмір земельної ділянки _ (кв. м)

II. Відомості про державне майно

N
з/п

Реєстровий номер структурної компоненти*

Код ЄДРПОУ** та назва структурної компоненти

Код та назва структурної компоненти згідно з Класифікатором державного майна***

А

Б

В

Г

яка включає:

N з/п

Реєстровий номер майна*

Назва майна

Місцезнаходження майна

Вартість майна на дату інвентаризації,
тис. грн.

Дата останньої індексації основних фондів

Розмір земельної ділянки / площа забудови, кв. м

Частина майна (так)

Ознака****

Дані про державну реєстрацію на право власності

Код та назва майна відповідно до класифікатора державного майна***

назва документа

первісна

Дата проведення інвентаризації

Розмір/площа об'єкта, пог. м/кв. м

назва органу, який видав документ

дата видачі документа

серія та номер документа

Інвентарний номер майна

залишкова

експертна

1

2

5

6

7

10

12

14

15

16

3

8

11

13

17

18

19

4

9

 

 

 

А

Б

В

Г

1.

 

 

 

яка включає:

1

2

5

6

7

10

12

14

15

16

3

8

11

13

17

18

19

4

9

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Зведені дані щодо державного майна

Усього: структурних компонентів _ (кількість);
               майна ___________ (кількість), залишковою вартістю (тис. грн.),
               у тому числі: майна у цілому ___________ (кількість), залишковою вартістю (тис. грн.),
                                      частин майна (кількість), залишковою вартістю (тис. грн.).

__________
            (посада керівника)

___
(підпис)

___
(прізвище та ініціали)


* Номер, який присвоюється кожному окремо визначеному об'єкту державної власності під час первинного внесення його до Єдиного реєстру об'єктів державної власності, залишається незмінним і не повторюється на всій території України.

** Якщо структурна компонента є суб'єктом Єдиного державного реєстру підприємств та організацій без статусу юридичної особи (філія, відділення, представництво та інший відокремлений підрозділ), - проставляються її ідентифікаційний код ЄДРПОУ та повне найменування.

*** Визначається відповідно до Класифікатора державного майна.

**** Відповідно до коду:

1 - майно, що не ввійшло до статутних капіталів (пайових фондів) господарських товариств; 2 - об'єкт передано в в оренду в цілому; 2ч - об'єкт передано в оренду частково; 3 - об'єкт передано в концесію; 3ч - об'єкт передано в концесію частково; 4 - об'єкт передано в лізинг; 4ч - об'єкт передано в лізинг частково; 5 - об'єкт передано в в заставу; 5ч - об'єкт передано в заставу частково.

У графі 12 заповнюються для земельних ділянок - розмір земельної ділянки, кв. м; для будівель, споруд - площа забудови, кв. м.

Якщо об'єкт обліковується як частина майна, у графі 14 проставляється "так".

Де містяться:

I. Відомості про юридичну особу (балансоутримувача державного майна):

- ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи (балансоутримувача державного майна) - за даними довідки Держкомстату про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

- повне найменування - повне найменування юридичної особи (балансоутримувача державного майна) - за даними довідки Держкомстату про включення до ЄДРПОУ;

- місцезнаходження - місцезнаходження юридичної особи (балансоутримувач нерухомого державного майна) - за даними довідки Держкомстату про включення до ЄДРПОУ;

Дані про земельну ділянку:

- загальний розмір земельної ділянки, кв. м - загальний розмір земельних ділянок, які закріплені (перебувають на балансі) за юридичною особою.

II. Відомості про державне майно - для внесення до інформаційної частини Реєстру щодо державного майна:

дані про структурну компоненту:

• графа А - номер за порядком - обліковий номер структурної компоненти;

• графа Б - реєстровий номер структурної компоненти - обліковий номер структурної компоненти у складі відповідної юридичної особи (XXXXXXXX.YYY) - заповнюється працівником Агентства держмайна;

• графа В - код ЄДРПОУ та назва суб'єкта ЄДРПОУ без статусу юридичної особи (філія, відділення, представництво та інший відокремлений підрозділ) - за даними довідки Держкомстату про включення до ЄДРПОУ або назва структурної компоненти (окремі підрозділи, що забезпечують провадження окремої виробничої та невиробничої діяльності);

• графа Г - код та назва структурної компоненти згідно з Класифікатором державного майна (в частині класифікації структурної компоненти) (http://www.spfu.gov.ua - реєстр держмайна - створення реєстру - класифікатор державного майна);

дані про державне майно (нерухоме майно державних підприємств, їх об'єднань, установ та організацій, у тому числі те, що передано в оренду, концесію, та державне майно, яке не увійшло до статутних фондів господарських організацій) у складі відповідної структурної компоненти:

• графа 1 - номер за порядком - обліковий номер державного майна у складі відповідної структурної компоненти;

• графа 2 - реєстровий номер майна - номер майна (речі), який присвоюється кожному окремо визначеному об'єкту під час первинного внесення його до Реєстру (XXXXXXXX.YYY.ZZZZZZ) - заповнюється працівником Агентства держмайна;

графа 3 - код та назва майна відповідно до Класифікатора державного майна (в частині класифікації майна) (http://www.spfu.gov.ua - реєстр держмайна - створення реєстру - класифікатор державного майна);

графа 4 - інвентарний номер об'єкта - відповідно до інвентаризаційної описі;

графа 5 - назва об'єкта - на підставі даних інвентаризаційних описів;

графа 6 - місцезнаходження майна (до рівня номера будинку);

вартість на дату інвентаризації (тис. грн.):

графа 7 - первісна вартість майна у тис. грн.;

графа 8 - залишкова вартість майна у тис. грн. - обов'язковий для заповнення показник;

графа 9 - експертна - вартість майна згідно з експертною оцінкою (визначення певної вартості майна експертом за договором із замовником) у тис. грн.;

графа 10 - дата останньої індексації основних фондів;

графа 11 - дата проведення інвентаризації державного майна;

графа 12 - розмір земельної ділянки / площа забудови, кв. м - заповнюються для земельних ділянок - розмір земельної ділянки, кв. м; для будівель, споруд - площа забудови, кв. м;

графа 13 - розмір/площа об'єкта, пог. м/кв. м - довжина дороги, трубопроводу тощо у пог. м або площа забудови будівлі, споруди у кв. м;

графа 14 - частина майна (так) - проставляється "так", якщо об'єкт обліковується (здійснюються функції управління) як частина майна (наприклад, частина будинку: приміщення, поверх тощо)

графа 15 - ознака об'єкта, за яким прийнято управлінське рішення, а саме:

- 1 - майно, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств;

- 2 - об'єкт передано в оренду в цілому;

- 2ч - об'єкт передано в оренду частково;

- 3 - об'єкт передано в концесію;

- 3ч - об'єкт передано в концесію частково;

- 4 - об'єкт передано в лізинг;

- 4ч - об'єкт передано в лізинг частково;

- 5 - об'єкт передано в заставу;

- 5ч - об'єкт передано в заставу частково.

Наприклад: якщо майно, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств, передано в оренду - проставляється: 1, 2; якщо управлінське рішення прийнято до частини майна (передано в оренду поверх, приміщення) - проставляється: .

дані про державну реєстрацію на право власності:

графа 16 - назва документа, який підтверджує право власності держави на майно, а саме:

Державний акт на право власності на земельну ділянку, Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, Державний акт на право приватної власності на землю, Державний акт на право власності на землю, Державний акт на право постійного користування землею, інші акти на землекористування, Свідоцтво на право власності або інші документи;

графа 17 - назва органу, який видав документ щодо реєстрації майна;

графа 18 - дата видачі документа щодо реєстрації майна;

графа 19 - серія та номер документа щодо реєстрації майна.

III. Зведені дані щодо державного майна:

за станом на звітний період (один раз на рік за станом на 01.01.ХХХХ або позапланово за станом 01.04.ХХХХ, 01.07.ХХХХ, 01.10.ХХХХ, де ХХХХ - рік) загальна кількість та залишкова вартість у тис. грн.: структурних компонентів; майна у цілому (рахується по об'єктах без ознаки "частина майна - "так") та частин майна (рахується по об'єктах з ознакою "частина майна - "так").

 

Директор Департаменту
стратегічного планування

В. Федоров

 

Додаток 2
до Порядку

Інформація щодо державного майна

форма N 2у(д) - Інформація про державне майно державних підприємств, їх об'єднань, установ, організацій, що належать до сфери управління Агентства держмайна;

форма N 2у(к) - Інформація про державне майно, яке не увійшло до статутних капіталів господарських організацій, утворених у процесі корпоратизації, функції з управління яким здійснює Агентство держмайна;

форма N 2у(і) - Інформація про інше державне майно, функції з управління яким здійснює Агентство держмайна та яке перебуває на балансі юридичних осіб, що не належать до сфери управління Агентства держмайна.

                                                                                               за станом на ____

Подають

Термін подання

органи державної влади -
Фонду державного майна України

протягом 55 днів після закінчення звітного кварталу або до 25 квітня року, що настає за звітним


 
Форма N 2у

Квартальна, річна

  

                                                        __
                                                                                                           (найменування організації - складача інформації)

Кількість балансоутримувачів державного майна, за якими подано відомості про державне майно ,
які включають:

N з/п

Код та назва структурної компоненти*

Кількість структурних компонентів

Майно на дату інвентаризації / у тому числі частин майна**

усього

у тому числі*:

1. БУДІВЛІ

2. ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ

3. ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

4. НЕЗА-
ВЕРШЕНЕ БУДІВ-
НИЦТВО

5. ІНШЕ МАЙНО (РЕЧІ), НА ЯКЕ ПОШИРЕНО РЕЖИМ НЕРУХОМОЇ РЕЧІ

6. ТРАНС-
ПОРТНІ ЗАСОБИ

7. ОБЛАД-
НАННЯ, УСТАТ-
КУВАННЯ, ІНВЕНТАР ТА ІНШЕ РУХОМЕ МАЙНО

8. ІНШІ ОСОБЛИВІ ОБ'ЄКТИ

кіль-
кість

залиш-
кова вар-
тість, тис. грн.

кіль-
кість

залиш-
кова вар-
тість, тис. грн.

кіль-
кість

залиш-
кова вар-
тість, тис. грн.

кіль-
кість

залиш-
кова вар-
тість, тис. грн.

кіль-
кість

залиш-
кова вар-
тість, тис. грн.

кіль-
кість

залиш-
кова вар-
тість, тис. грн.

кіль-
кість

залиш-
кова вар-
тість, тис. грн.

кіль-
кість

залиш-
кова вар-
тість, тис. грн.

кіль-
кість

залиш-
кова вар-
тість, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того, кількість юридичних осіб, на балансі яких відсутнє державне майно ____ та за якими не подано відомості про державне майно ____.

__________
    (посада керівника органу державної влади)


(підпис)

______
(прізвище та ініціали)


* Визначається відповідно до Класифікатора державного майна.

** Об'єкт обліковується як частина майна.

 

Директор Департаменту
стратегічного планування

В. Федоров

 

Додаток 3
до Порядку

Інформація стосовно державного майна, щодо якого прийнято управлінські рішення

(форма N 2р(д) - Інформація щодо державного майна державних підприємств, їх об'єднань, установ, організацій, що належать до сфери управління Агентства держмайна);

(форма N 2р(к) - Інформація щодо державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських організацій, утворених у процесі корпоратизації, функції з управління яким здійснює Агентство держмайна);

(форма N 2р(і) - Інформація щодо іншого державного майна, функції з управління яким здійснює Агентство держмайна та яке перебуває на балансі юридичних осіб, що не належать до сфери управління Агентства держмайна.

                                                                                             з ___ до ____

Подають

Термін подання

органи державної влади -
Фонду державного майна України

протягом 55 днів після закінчення звітного кварталу або до 25 квітня року, що настає за звітним


 
Форма N 2р

Квартальна, річна

  

                                              ____
                                                                                                                 (найменування організації - складача інформації)

N
з/п

Реєстровий номер об'єкта*

Вартість об'єкта на дату інвентаризації, тис. грн.

Дата останньої індексації основних фондів

Розмір/площа об'єкта, пог. м/кв. м

Ознака щодо управлінського рішення**

Управлінське рішення

Дата та номер документа, що підтверджує управлінське рішення

Назва об'єкта

первісна

Місцезнаходження об'єкта

залишкова

Дата проведення інвентаризації

дата

номер

експертна

1

2

5

8

10

11

12

13

14

3

6

4

7

9

 

Балансоутримувач                                 __
                                                                                         (ідентифікаційний код ЄДРПОУ та повне найменування)

 

 

 

 

Структурна компонента                       __
                                                                                                                 (код ЄДРПОУ*** та назва)

 

 

 

 

Майно**                                                  __
                                                                                                            (реєстровий номер* та назва)

 

 

 

1

2

5

8

10

11

12

13

14

3

6

4

7

9

Зведена інформація:

Управлінське рішення

Прийнято управлінських рішень

Об'єкти, за якими прийнято управлінські рішення

усього

у тому числі щодо

усього

у тому числі

юридичних осіб

структурних компонентів

майна

частин майна

майна

частин майна

кількість

кількість

залишкова вартість,
тис. грн.

кількість

залишкова вартість,
тис. грн.

кількість

залишкова вартість,
тис. грн.

передано в оренду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

передано в концесію

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

передано в лізинг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

передано в заставу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

передано юридичній особі на умовах договору зберігання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приватизовано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відчужено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

списано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

передано у комунальну власність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

передано до сфери управління іншому органу державної влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ліквідовано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

створено юридичну особу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знято з балансу (житловий будинок)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

передано іншій юридичній особі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______
(посада керівника органу державної влади)

___
(підпис)

_______
(прізвище та ініціали)


* Номер, який присвоюється кожному окремо визначеному об'єкту державної власності під час первинного внесення його до Єдиного реєстру об'єктів державної власності, залишається незмінним і не повторюється на всій території України.

** Якщо управлінське рішення прийнято щодо частини майна, проставляються реєстровий номер і назва майна та в графі 11 проставляється "ч".

*** Якщо структурна компонента є суб'єктом Єдиного державного реєстру підприємств та організацій без статусу юридичної особи (філія, відділення, представництво, та інший відокремлений підрозділ), проставляються її ідентифікаційний код ЄДРПОУ та повне найменування.

Де містяться:

• ідентифікаційний код ЄДРПОУ та повне найменування балансоутримувача (за даними довідки Держкомстату про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), по якому прийнято управлінське рішення або на балансі якого перебуває державне майно щодо якого прийнято управлінське рішення;

• відомості про структурну компоненту відповідного балансоутримувача, по якій прийнято управлінське рішення або у складі якої є майно, щодо якого прийнято управлінське рішення, а саме:

- код ЄДРПОУ та назва суб'єкта ЄДРПОУ без статусу юридичної особи (філія, відділення, представництво та інший відокремлений підрозділ) (за даними довідки Держкомстату про включення до ЄДРПОУ)

або

- назва структурної компоненти (окремі підрозділи, що забезпечують провадження окремої виробничої та невиробничої діяльності) відповідного балансоутримувача, по якій прийнято управлінське рішення або у складі якої є майно, щодо якого прийнято управлінське рішення;

• реєстровий номер та назва майна - проставляється якщо управлінське рішення прийнято щодо частини майна (частини будинку: приміщення, поверх тощо)

дані про об'єкти (майно у цілому або частини майна), щодо якого прийнято управлінське рішення

• графа 1 - номер за порядком - обліковий номер державного майна у складі відповідної структурної компоненти або частини майна у складі відповідного майна;

• графа 2 - реєстровий номер об'єкта (майна або частини майна) - номер об'єкта (майна або частини майна), який присвоюється кожному окремо визначеному об'єкту під час первинного внесення його до Реєстру (XXXXXXXX.YYY.ZZZZZZ або XXXXXXXX.YYY.ZZZZZZ.TTT);

• графа 3 - назва об'єкта (майна або частини майна);

• графа 4 - місцезнаходження об'єкта - місцезнаходження майна (до номера будинку) або частини майна (до номера кімнати, поверху);

Вартість на дату інвентаризації (тис. грн.):

• графа 5 - первісна вартість об'єкта (майна або частини майна) у тис. грн.;

• графа 6 - залишкова вартість об'єкта (майна або частини майна) у тис. грн. - обов'язковий для заповнення показник;

• графа 7 - вартість об'єкта (майна або частини майна) згідно з експертною оцінкою (визначення певної вартості майна експертом за договором із замовником) у тис. грн.;

• графа 8 - дата останньої індексації основних фондів;

• графа 9 - дата проведення інвентаризації - дата проведення інвентаризації / акта оцінки об'єкта (майна або частини майна);

• графа 10 - розмір/площа об'єкта, пог. м/кв. м - довжина дороги, трубопроводу тощо у пог. м або площа забудови будівлі, споруди у кв. м;

• графа 11 - ознака щодо управлінського рішення - проставляється "ч", якщо управлінське рішення прийнято щодо частини майна (частини будинку: приміщення, поверх тощо)

дані щодо управлінського рішення:

• графа 12 - управлінське рішення - це документально підтверджене рішення про подальше використання або реалізацію об'єкта (майна або частини майна), а саме:

- передано в оренду;

- передано в концесію;

- передано в лізинг;

- передано в заставу;

- передано юридичній особі на умовах договору зберігання;

- приватизовано;

- відчужено;

- списано;

- передано у комунальну власність;

- передано до сфери управління іншому органу державної влади;

- ліквідовано;

- створено юридичну особу;

- знято з балансу (житловий будинок);

- передано іншій юридичній особі;

- інше;

• графа 13 - дата документа, що підтверджує управлінське рішення;

• графа 14 - номер документа, що підтверджує управлінське рішення.

Зведена інформація у звітний період з _________ до ________ (наприклад: з 01.01.ХХХХ до 01.04.ХХХХ - за I квартал ХХХХ року):

загальна кількість управлінських рішень, які було прийнято щодо:

- юридичної особи;

- структурної компоненти;

- майна у цілому;

- частини майна (часткове управлінське рішення);

загальна кількість та залишкова вартість у тис. грн. об'єктів:

- майна (рахується по об'єктах без "ознаки щодо управлінського рішення - "ч");

- частин майна (рахується по об'єктах з "ознакою щодо управлінського рішення - "ч").

 

Директор Департаменту
стратегічного планування

В. Федоров

 

Додаток 4
до Порядку

Перелік державних підприємств, їх об'єднань, установ, організацій, що належать до сфери управління Агентства держмайна, господарських організацій, щодо яких Агентством держмайна здійснюються функції з управління корпоративними правами держави, та інших юридичних осіб, на балансі яких обліковується державне майно, функції з управління яким здійснює Агентство держмайна

__
                                                                                                                (код згідно зі СПОДУ та назва органу державної влади)

                                                                                                    за станом на _

N
з/п

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Повне найменування юридичної особи

Орган державної влади

код згідно зі СПОДУ

назва

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Де:

• графа 1 - номер за порядком;

• графа 2 - ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи (юридичної особи, що діє на основі державної власності, господарської організації з корпоративними правами держави та балансоутримувача державного майна) - внесено органом державної влади (за даними довідки Держкомстату про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України);

• графа 3 - повне найменування юридичної особи - внесено органом державної влади (за даними довідки Держкомстату про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України);

• графа 4 - код згідно зі СПОДУ (Система позначень органів державного управління) органу державного управління, що уповноважений управляти державним майном або корпоративними правами держави відповідної юридичної особи - внесено органом державної влади;

• графа 5 - назва органу державного управління, що уповноважений управляти об'єктами державної власності - внесено органом державної влади.

 

Директор Департаменту
стратегічного планування

В. Федоров

 

Додаток 5
до Порядку

Відомості про державні підприємства, їх об'єднання, установи, організації, що належать до сфери управління Агентства держмайна, господарські організації, щодо яких Агентством держмайна здійснюються функції з управління корпоративними правами держави, та інші юридичні особи, на балансі яких обліковується державне майно, функції з управління яким здійснює Агентство держмайна

(форма N 1 - реєстр (д) - Відомості про державні підприємства, їх об'єднання, установи, організації, що належать до сфери управління Агентства держмайна);

(форма N 1 - реєстр (к) - Відомості про господарські організації, щодо яких Агентством держмайна здійснюються функції з управління корпоративними правами держави);

(форма N 1 - реєстр (і) - Відомості про інші юридичні особи, що не належать до сфери управління Агентства держмайна, але на балансі яких обліковується державне майно, функції з управління яким здійснює Агентство держмайна).

                                                                                                   за станом на ____

 Подають

Термін подання

органи державної влади -
Фонду державного майна України

до 25 квітня року, що настає за звітним, або протягом 55 днів після закінчення звітного кварталу


 
Форма N 1 - реєстр

Один раз на п'ять років
або позапланово

  

                                            ____
                                                                                                                (найменування організації - складача відомостей)

1. N з/п __________
2. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ__________
3. Повне найменування
4. Місцезнаходження _____
5. Код місцезнаходження згідно з КОАТУУ ________
6. Форма власності ____
                                                                    (код та назва форми власності згідно з КФВ)
7. Організаційно-правова форма господарювання _____
                                                                                                                                              (код та назва організаційно-правової форми господарювання згідно з КОПФГ)
8. Основний вид економічної діяльності _
                                                                                                                                     (код та назва основного виду економічної діяльності згідно з КВЕД)9. Дані про державну реєстрацію: дата ___________ N _
10. Орган державного управління ______
                                                                                                                   (код та назва органу державного управління згідно зі СПОДУ)
11. Головне підприємство
                                                                                                                     (ідентифікаційний код ЄДРПОУ та повне найменування)

Керівник, його реквізити

Статус (монополіст, стратег)*

Уключені до переліку стратегів

Уключені до переліку монополістів

Статус щодо приватизації*

Порушення, зупинення, припинення справи про банкрутство*

Номер та дата справи про банкрутство

Процедура банкрутства*

Зміна стану підприємства (ліквідація, реструктуризація)

Кількість філій, відділень, представництв та інших відокремлених підрозділів

Розмір державної частки**

прізвище, ім'я, по батькові

дата

дата

дата

%**

посада

номер

номер

номер

тис. гривень**

телефон

12

15

16

18

20

21

22

24

25

26

27

13

17

19

23

28

14

Усього юридичних осіб: _ (кількість),
         у тому числі суб'єктів господарювання: ______,
         за якими внесено форми фінансової, статистичної звітності за станом на __________,

              форма N 1 "Баланс"

_ (кількість);

              форма N 2 "Звіт про фінансові результати"

_ (кількість);

              форма N 1-Б (Наказ N 209)

_ (кількість);

              форма N 1-ПВ "Звіт з праці" (Наказ N 163, N 1-ПВ)

_ (кількість);

              форма N 1-підприємництво (річна)

_ (кількість);

         та фінансові плани

_ (кількість).

______
(посада керівника органу державної влади)

___
(підпис)

_______
(прізвище та ініціали)


* Визначається відповідно до структури даних Єдиного реєстру об'єктів державної власності, затвердженої наказом Фонду державного майна України та Державного комітету статистики України від 23.03.2005 N 623/79, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.05.2005 за N 465/10745.

** Тільки для господарських організацій, щодо яких здійснюються корпоративні права держави.

Де містяться:

• графа 1 - номер за порядком;

відомості Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) для формування адресно-довідкової частини Реєстру:

• графа 2 - ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи (державного підприємства, їх об'єднання, дочірнього підприємства, установи та організації, господарської організації, щодо якого здійснюються корпоративні права держави та іншої юридичної особи, що не належать до сфери управління відповідного органу державної влади, але на балансі якого перебуває державне майно) - за даними довідки Держкомстату про включення до ЄДРПОУ;

• графа 3 - повне найменування юридичної особи;

• графа 4 - поштовий індекс та місцезнаходження юридичної особи;

• графа 5 - код місцезнаходження згідно з КОАТУУ юридичної особи;

• графа 6 - код та назва форми власності згідно з КФВ юридичної особи;

• графа 7 - код та назва організаційно-правової форми господарювання згідно з КОПФГ юридичної особи;

• графа 8 - код та назва основного виду економічної діяльності згідно з КВЕД юридичної особи;

дані про державну реєстрацію юридичної особи (для вилучених з ЄДРПОУ суб'єктів в графи 9 - 10 заповнюються дані про ліквідацію):

• графа 9 - дата та номер запису (рішення) про реєстраційні дії юридичної особи;

• графа 10 - код та назва органу державного управління згідно зі СПОДУ (Система позначень органів державного управління);

• графа 11 - ідентифікаційний код ЄДРПОУ та повне найменування головного підприємства - заповнюється, якщо юридична особа є дочірнім підприємством.

дані для формування інформаційної частини Реєстру щодо юридичної особи:

керівник, його реквізити:

• графа 12 - прізвище, ім'я, по батькові керівника;

• графа 13 - посада керівника;

• графа 14 - телефон керівника;

• графа 15 - статус (монополіст, стратег):

- "1 - має стратегічне значення для економіки та безпеки держави" - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 N 1734;

- "2 - займає монопольне становище на загальнодержавному ринку" - за даними Антимонопольного комітету України;

- "3 - має стратегічне значення для економіки та безпеки держави та займає монопольне становище на загальнодержавному ринку" - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 N 1734 та даними Антимонопольного комітету України;

• графи 16, 17 - дата та номер документа щодо включення до переліку стратегів (підприємства, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави) - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 N 1734;

• графи 18, 19 - дата та номер документа щодо включення до переліку монополістів (які займають монопольне становище на загальнодержавному ринку);

• графа 20 - статус щодо приватизації:

- "1 - казенне підприємство" - відповідно до постанови Кабінету Міністрів "Про перетворення державних підприємств у казенні" від 30 червня 1998 р. N 987, із змінами і доповненнями;

- "2 - входить до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" - відповідно до додатка 1 Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" від 07.07.99 N 847-XIV, із змінами і доповненнями;

- "3 - входить до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані" - відповідно до додатка 2 Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" від 07.07.99 N 847-XIV, із змінами і доповненнями;

- "31 - не підлягає приватизації (ст. 5 З-ну України від 04.03.92 N 2163-XII)" - відповідно до п. 2 статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" від 04.03.92 N 2163-XII, із змінами і доповненнями;

- "4 - підлягає приватизації" - відповідно до п. 1 статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" від 04.03.92 N 2163-XII, із змінами і доповненнями.

• графа 21 - порушення, зупинення, припинення справи про банкрутство - у разі порушення справи про банкрутство:

- "1 - порушено справу про банкрутство";

- "2 - зупинено справу про банкрутство";

- "3 - припинено справу про банкрутство";

• графи 22, 23 - номер та дата порушення справи про банкрутство;

• графа 24 - процедура банкрутства - у разі порушення справи про банкрутство:

- "1 - введено процедуру розпорядження майном";

- "2 - введено процедуру санації";

- "3 - введено ліквідаційну процедуру";

- "4 - затверджено мирову угоду";

• графа 25 - зміна стану підприємства, де проставляється:

- реорганізація;

- ліквідація;

- реструктуризація;

• графа 26 - кількість філій, відділень, представництв та інших відокремлених підрозділів відповідної юридичної особи.

Рахується по структурним компонентам, що є суб'єктами ЄДРПОУ без статусу юридичної особи, за якими внесені відомості (код ЄДРПОУ, назва та місцезнаходження) про філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи у формі вводу "Майно" в АС "Юридичні особи" на рівні структурної компоненти;

• графи 27, 28 - розмір корпоративних прав держави від статутного фонду господарської організації у % та тис. грн. - тільки для господарських організацій, щодо яких здійснюються корпоративні права держави. Якщо у господарської організації корпоративні права держави реалізовані, проставляється - 0.

За станом на звітний період (01.01.ХХХХ - за IV квартал або попередній рік (на рік - фінансові плани), 01.04.ХХХХ - за I квартал, 01.07.ХХХХ - за II квартал, 01.10.ХХХХ - за III квартал, де ХХХХ - рік) загальна кількість юридичних осіб по органу державної влади, у тому числі суб'єктів господарювання, за якими внесено фінансові плани, показники фінансової, статистичної звітності за формами:

• N 1 "Баланс" (місячна, річна);

• N 2 "Звіт про фінансові результати" (місячна, річна);

• N 1-Б "Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість" (Наказ N 209);

• N 1-ПВ термінова - місячна "Звіт з праці" (Наказ N 163, N 1-ПВ);

• N 1-підприємництво (річна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства";

• Фінансовий план, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.04.2005 N 95-р "Про складання фінансових планів підприємств".

 

Директор Департаменту
стратегічного планування

В. Федоров

 

Додаток 6
до Порядку

Зміни у відомостях про державні підприємства, їх об'єднання, установи, організації, що належать до сфери управління Агентства держмайна, господарські організації, щодо яких Агентством держмайна здійснюються функції з управління корпоративними правами держави, та інші юридичні особи, на балансі яких обліковується державне майно, функції з управління яким здійснює Агентство держмайна

(форма N 1(зм) - реєстр (д) - Зміни у відомостях про державні підприємства, їх об'єднання, установи, організації, що належать до сфери управління Агентства держмайна);

(форма N 1(зм) - реєстр (к) - Зміни у відомостях господарських організації, щодо яких Агентством держмайна здійснюються функції з управління корпоративними правами держави);

(форма N 1(зм) - реєстр (і) - Зміни у відомостях інших юридичних осіб, що не належать до сфери управління Агентства держмайна, але на балансі яких обліковується державне майно, функції з управління яким здійснює Агентство держмайна).

                                                     з ___ до ____

Подають

Термін подання

органи державної влади -
Фонду державного майна України

протягом 55 днів після закінчення звітного кварталу або до 25 квітня року, що настає за звітним


 
Форма N 1(зм) - реєстр

Квартальна, річна

 

                         __
                                                                (найменування організації - складача інформації)

N
з/п

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Повне найменування юридичної особи

Додано юридичних осіб

1

 

 

...

 

 

Вилучено юридичних осіб

1

 

 

...

 

 

Зміни у відомостях

Повне найменування

1

 

 

 

Місцезнаходження

1

 

 

 

Форма власності

1

 

 

 

Організаційно-правова форма господарювання

1

 

 

 

Основний вид економічної діяльності

1

 

 

 

Дані про державну реєстрацію

1

 

 

 

Орган державного управління

1

 

 

 

Головне підприємство

1

 

 

 

Керівник, його реквізити

1

 

 

 

Статус (монополіст, стратег)*

1

 

 

 

Статус щодо приватизації*

1

 

 

 

Порушення, зупинення, припинення справи про банкрутство*

1

 

 

 

Процедура банкрутства*

1

 

 

 

Зміна стану підприємства (ліквідація, реструктуризація)

1

 

 

 

Кількість філій, відділень, представництв та інших відокремлених підрозділів

1

 

 

 

Розмір державної частки**

1

 

 

 

За станом на __ юридичних осіб: _________ (кількість),
         у тому числі суб'єктів господарювання: ___________ (кількість),
         за якими внесено форми фінансової, статистичної звітності за станом на ________:

              форма N 1 "Баланс"

___ (кількість);

              форма N 2 "Звіт про фінансові результати"

___ (кількість);

             форма N 1-Б (Наказ N 209)

___ (кількість);

              форма N 1-ПВ "Звіт з праці" (Наказ N 163, N 1-ПВ)

___ (кількість);

              форма N 1-підприємництво (річна)

___ (кількість);

         та фінансові плани

___ (кількість).

________
   (посада керівника органу державної влади)

___
(підпис)

_______
(прізвище та ініціали)


* Визначається відповідно до структури даних Єдиного реєстру об'єктів державної власності, затвердженої наказом Фонду державного майна України та Державного комітету статистики України від 23.03.2005 N 623/79, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.05.2005 за N 465/10745.

** Тільки для господарських організацій, щодо яких здійснюються корпоративні права держави.

Де містяться:

переліки юридичних осіб (код ЄДРПОУ та повне найменування), по яким відбулися зміни, а саме:

• додані до переліку юридичні особи;

• вилучені з переліку юридичні особи;

• юридичні особи, по яких відбулися зміни у відомостях та їх показники;

за станом на звітний період (01.01.ХХХХ - за IV квартал або попередній рік (на рік - фінансові плани), 01.04.ХХХХ - за I квартал, 01.07.ХХХХ - за II квартал, 01.10.ХХХХ - за III квартал, де ХХХХ - рік) загальна кількість юридичних осіб по органу державної влади, у тому числі суб'єктів господарювання, за якими внесено фінансові плани, показники фінансової, статистичної звітності (форма N 1-підприємництво (річна) та фінансові плани - вносяться один раз на рік станом на перше число року, що настає за звітним).

 

Директор Департаменту
стратегічного планування

В. Федоров

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали