НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ЛИСТ

від 23.01.2012 р. N 351/17/47-12

Енергопостачальним компаніям
Територіальним представництвам НКРЕ

Щодо розгляду скарг

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики, розглянула лист ВАТ "Запоріжжяобленерго" від 08.12.2011 N 007-85/9143 щодо розгляду скарг, які надішли до енергопостачальників від територіальних представництв НКРЕ (далі - ТП НКРЕ), та повідомляє.

Згідно із частиною першою статті 39 Господарського кодексу України споживачі, які перебувають на території України, під час придбання, замовлення або використання товарів (робіт, послуг) з метою задоволення своїх потреб мають право на: державний захист своїх прав; гарантований рівень споживання; належну якість товарів (робіт, послуг); безпеку товарів (робіт, послуг); необхідну, доступну та достовірну інформацію про кількість, якість і асортимент товарів (робіт, послуг).

Одними із основних завдань НКРЕ, що визначені Законом України "Про електроенергетику", є участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики щодо державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці та захист прав споживачів електричної і теплової енергії.

Згідно з пунктом 7 Положення про НКРЕ, затвердженого Указом Президента України від 21.04.98 N 335 (далі - Положення), діяльність НКРЕ забезпечує робочий апарат, який складається з центрального апарату та територіальних підрозділів. Територіальні підрозділи НКРЕ діють на основі положення, що затверджується Головою Комісії.

Відповідно до Загального положення про територіальне представництво Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України, затвердженого наказом НКРЕ від 26.04.2006 N 30, ТП НКРЕ є структурним підрозділом НКРЕ.

Під час розгляду спірних питань НКРЕ або ТП НКРЕ для виконання своїх повноважень, з метою надання обґрунтованої відповіді заявнику та відповідно до вимог пункту 3.2.1 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, НКРЕ та ТП НКРЕ звертається до енергопостачальників щодо надання ними пояснень стосовно спірних питань, а також додаткових матеріалів, які б дали змогу всебічно розглянути конфліктну ситуацію.

Якщо під час розгляду НКРЕ або ТП НКРЕ спірного питання було виявлено з боку енергопостачальника порушення чинного законодавства, НКРЕ або ТП НКРЕ у підготовленій відповіді споживачу зобов'язує енергопостачальника усунути порушення і привести відносини зі споживачем у відповідність до чинного законодавства.

До енергопостачальників, які не виконували рекомендації щодо усунення порушень у визначений термін, представниками НКРЕ здійснюються заходи щодо проведення ТП НКРЕ позапланової перевірки ліцензованої діяльності.

У зв'язку з постійним збільшенням за останні роки кількості скарг споживачів щодо незадовільної роботи енергопостачальників було затверджено Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії (постанова НКРЕ від 12.03.2009 N 299) (далі - Положення).

Згідно з цим Положенням Інформаційно-консультаційний центр (далі - ІКЦ) є структурним підрозділом Компанії. ІКЦ є загальнодоступним центром для юридичних, фізичних осіб - підприємців та населення (далі - заявники), які є споживачами електричної енергії або мають намір стати споживачами та звернулися, в тому числі, для розв'язання суперечних питань, які виникли між Компанією та заявниками.

Одним з основних завдань ІКЦ є розв'язання суперечностей та конфліктних ситуацій, надання роз'яснень з питань, які виникають у споживачів при виконанні вимог договорів про постачання електроенергії, чинних нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів, що діють в електроенергетиці.

Для покращення роботи Компанії ІКЦ має здійснювати моніторинг звернень (заяв, скарг) споживачів та вживати дієві заходи щодо вирішення порушених у них питань, інформувати керівництво Компанії щодо допущених персоналом порушень чинного законодавства України та посадових обов'язків, надавати рекомендації відповідним структурним підрозділам Компанії щодо впровадження заходів для покращення обслуговування; організовувати проведення перевірок відповідних структурних підрозділів Компанії щодо належної організації роботи зі зверненнями заявників.

Крім цього, відповідно до Положення створюється Комісія ІКЦ як постійно діючий колегіальний орган з метою розгляду та розв'язання суперечностей, спірних ситуацій між енергопостачальниками і споживачами, які надійшли від заявників (споживачів) та підготовки висновків з питань, які оскаржуються.

Слід зазначити, що положеннями статті 19 Закону України "Про звернення громадян" встановлено, що органи державної влади та підприємства в межах своїх повноважень зобов'язані об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги, на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу, відміняти або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням, забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень.

Враховуючи вищенаведене, з метою покращення збутової діяльності та для вирішення спірних питань, які знаходяться на стадії досудового розгляду та які надійшли до Компаній від НКРЕ або ТП НКРЕ, Інформаційно-консультаційні центри компаній мають здійснити заходи щодо їх розгляду, відповідно до порядку, встановленого Положенням.

Для цього ТП НКРЕ формує запит до ІКЦ щодо розгляду спірного питання із зазначенням всіх обставин, які містились у зверненні споживача, та вказуються терміни щодо його розгляду.

Після розгляду ІКЦ спірного питання та прийняття рішення щодо врегулювання його на користь споживача, ліцензіат письмово повідомляє про це ТП НКРЕ.

У випадку якщо за результатами розгляду ІКЦ спірне питання вирішене не на користь споживача, компанія також інформує про це ТП НКРЕ та виносить його на засідання Комісії ІКЦ.

За таких умов скарга та надіслані разом з нею матеріали надаються ТП НКРЕ Комісії ІКЦ, оскільки до розгляду питання залучаються представники НКРЕ та Держенергонагляду, що виключає можливості прийняття упередженого (необ'єктивного) рішення.

Під час розгляду спірного питання на Комісії ІКЦ, у разі якщо представники НКРЕ та Держенергонагляду погодилась з результатами розглянутого ІКЦ спірного питання, прийняте рішення візується всіма представниками Комісії ІКЦ.

За результатами розгляду питання Комісією ІКЦ складається протокол, в якому має міститись суть та результат прийнятого рішення.

У разі якщо спірне питання не було погоджено хоча б одним із членів Комісії ІКЦ, ці зауваження оформляються письмово та всі зібрані матеріали направляються за належністю для вирішення порушеного у зверненні питання до НКРЕ або Держенергонагляду.

Після розгляду спірного питання ІКЦ або на Комісії ІКЦ ТП НКРЕ надсилає відповідь скаржнику з повідомленням про врегулювання з боку компанії спірного питання або про направлення його на розгляд до НКРЕ або Держенергонагляду.

 

Член Комісії

К. Теличко

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали