ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

від 19.03.2012 р. N 10-36-4071

Регіональним відділенням Фонду державного майна України

Щодо роз'яснень деяких положень Методики оцінки майна

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 N 1253 (Постанова N 1253) було внесено зміни до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891 (далі - Методика оцінки майна), зокрема доповнено розділом "Визначення розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди". На підставі абзацу другого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891 (зі змінами) Фонд державного майна надає роз'яснення щодо здійснення стандартизованої оцінки збитків і складання за її результатами акта оцінки.

Стандартизованою називається оцінка, яка здійснюється з використанням стандартної методології та стандартного набору вихідних даних, за результатами якої визначається оціночна вартість.

Стандартизована оцінка збитків проводиться у таких випадках:

відсутність вихідних даних, що містять інформацію про пошкоджене майно до та після його розкрадання (нестачі, знищення, псування), крім даних бухгалтерського обліку;

неможливість особистого огляду пошкодженого майна виконавцем оцінки, що не дає йому змоги отримати відомості про стан майна до та після розкрадання (нестачі, знищення, псування);

завдання майнової шкоди внаслідок неправомірних дій з грошовими коштами.

Датою визначення балансової залишкової вартості або балансової вартості пошкодженого майна може бути дата, станом на яку проводилась оцінка майна для цілей його приватизації або оренди, або дата оцінки для визначення розміру статутного капіталу господарського товариства в процесі приватизації (корпоратизації) (для державного майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), або остання звітна дата балансу підприємства - балансоутримувача пошкодженого майна до його розкрадання (нестачі, знищення, псування). Критерієм вибору дати визначення балансової залишкової вартості або балансової вартості пошкодженого майна є найближча дата, що передувала установленню факту розкрадання, нестачі, знищення (псування) майна, із зазначених вище.

Для визначення індексів цін виробників промислової продукції за галузями промисловості використовується статистична інформація, що визначається Державною службою статистики України і оприлюднюються на офіційному веб-сайті (www.ukrstat.gov.ua).

Індекси цін виробників за галузями промисловості

 

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

разів

відсотків

грудень до грудня попереднього року

Всього по промисловості

2,6

42,3

97,7

8,7

2,7

1,2

105,0

135,3

115,7

120,8

100,9

Електроенергетика

2,7

51,9

94,9

10,1

2,5

1,3

102,0

166,4

97,2

110,0

100,2

Паливна промисловість

1,6

237,0

51,7

11,3

2,3

1,1

104,5

135,3

129,3

135,5

88,1

Чорна металургія

3,0

54,5

56,3

13,8

2,3

1,1

102,0

150,7

116,4

111,6

104,2

Хімічна промисловість

2,9

72,4

63,7

10,0

2,4

1,2

95,7

142,0

112,3

127,5

99,5

Нафтохімічна промисловість (без хіміко-фармацевтичної)

2,9

55,0

60,2

8,4

2,8

1,2

108,7

97,7

108,7

119,0

106,6

Машинобудування

2,5

32,1

74,3

6,7

3,8

1,3

111,5

123,5

115,0

118,1

104,7

Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість

3,1

30,9

98,1

6,2

3,3

1,2

103,6

118,51)

120,71)

112,81)

101,71)

Промисловість будівельних матеріалів

2,7

43,5

97,8

6,4

2,9

1,2

101,5

126,1

114,6

120,2

106,5

Легка промисловість

3,7

20,0

79,5

7,0

2,7

1,2

101,8

126,5

120,9

122,6

105,7

Харчосмакова промисловість (без рибної, м'ясної, маслосироробної і молочної)

2,6

30,1

116,5

6,1

3,1

1,0

109,6

111,7

116,1

129,9

102,8

Рибна промисловість

4,0

31,3

153,2

3,1

2,2

1,3

109,3

138,1

103,7

103,0

104,3

М'ясна промисловість

5,4

10,7

245,4

3,7

3,0

1,2

114,9

113,8

116,9

157,7

112,4

Маслосироробна і молочна промисловість (без виробництва молочних консервів)

3,8

16,3

237,6

5,2

2,3

1,2

117,0

128,1

123,2

111,6

99,3

Виробництво молочних консервів

2,4

38,3

116,8

6,5

2,3

1,2

112,0

103,3

141,5

119,7

103,7

Борошномельно-круп'яна промисловість

1,7

45,2

51,1

6,8

3,5

1,5

99,7

93,7

129,9

168,3

77,0

Комбікормова промисловість

1,7

40,2

53,8

3,9

5,2

1,9

101,9

101,6

146,4

131,3

99,9


1) Деревообробна і целюлозно-паперова промисловість.

Індекси цін виробників промислової продукції у 2002 - 2011 рр.
(грудень до грудня попереднього року)

(відсотків)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Промисловість

105,7

111,1

124,1

109,5

114,1

123,3

123,0

114,3

118,7

114,2

Добувна промисловість

108,7

117,9

126,0

127,7

120,6

127,3

122,3

111,2

144,4

125,0

Видобування енергетичних матеріалів

110,4

113,0

126,4

126,3

117,1

128,4

107,7

110,6

139,1

116,3

Видобування неенергетичних матеріалів

106,3

127,1

126,1

129,9

125,7

126,2

142,1

111,4

149,3

134,1

Обробна промисловість

104,8

111,8

125,8

106,9

111,5

123,4

118,4

117,4

117,1

110,1

Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів

101,0

113,6

106,6

107,9

107,4

124,8

116,5

120,3

118,9

109,4

Легка промисловість

102,1

105,7

106,8

102,8

106,0

106,7

116,7

113,5

111,2

108,7

Текстильна промисловість та пошиття одягу

104,2

108,3

107,5

101,8

106,3

107,2

120,2

112,4

110,8

109,8

Виробництво шкіри та шкіряного взуття

98,0

100,3

104,7

105,8

105,8

105,8

109,6

115,8

112,8

106,2

Виробництво деревини та виробів з деревини

102,5

112,4

119,2

108,7

112,1

108,1

114,1

109,6

104,1

115,5

Целюлозно-паперова, поліграфічна промисловість; видавнича справа

102,7

104,1

109,7

103,9

107,2

105,5

117,0

111,5

110,8

106,1

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

125,5

122,9

177,9

103,3

109,4

150,4

84,4

142,9

125,1

115,9

Хімічна та нафтофімічна промисловість

102,7

111,6

116,0

109,7

110,2

117,3

125,2

121,8

113,7

115,6

Хімічне виробництво

103,7

113,2

115,3

110,9

109,7

121,4

125,7

127,6

115,7

118,0

Виробництво гумових та пластмасових виробів

98,1

105,9

118,9

107,4

112,0

107,0

124,3

107,3

108,3

110,4

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

99,6

107,1

114,8

117,2

127,6

129,7

125,1

104,2

106,6

114,5

Металургія та оброблення металу

105,5

113,5

137,1

106,9

118,1

122,2

119,2

117,2

122,7

108,5

Машинобудування

102,8

105,8

113,7

105,6

106,0

111,9

122,0

107,7

112,2

107,8

Виробництво машин та устатковання

103,6

102,4

113,0

111,6

107,3

109,2

121,1

109,1

106,1

106,1

Виробництво електричного та електронного устатковання

100,9

106,2

108,8

111,4

107,0

108,9

112,6

114,7

106,9

104,3

Виробництво транспортного устатковання

103,3

111,4

117,4

97,7

104,0

115,4

126,4

104,2

117,6

112,7

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

107,0

101,9

113,0

113,1

123,4

120,9

142,2

103,9

112,5

121,0

З метою визначення галузі, індекси цін на продукцію якої використовуються для стандартизованої оцінки збитків, завданих внаслідок розкрадання, нестачі, знищення (псування) рухомого майна, потрібно дослідити, до продукції якої галузі належить таке майно.

Для визначення індексів цін на будівельно-монтажні роботи за типами будівель і споруд використовується статистична інформація, що визначається Державною службою статистики України і надана Фонду державного майна листом від 09.02.2012 N 11/3-04/07.

(грудень до грудня попереднього року)
(відсотків)

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи

93,4

121,0

113,1

121,4

108,5

104,8

107,4

126,2

126,0

123,4

125,4

130,1

108,6

118,9

118,6

За типами будівель і споруд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівлі

-

-

-

-

-

-

108,4

125,6

123,9

124,1

126,4

129,2

108,2

116,5

119,0

будівлі житлові

-

-

-

-

-

-

108,6

124,7

122,1

124,1

126,4

129,3

107,8

116,6

118,2

будівлі нежитлові

-

-

-

-

-

-

108,4

127,0

125,7

123,2

126,9

128,9

108,6

116,5

118,8

Споруди

-

-

-

-

-

-

106,1

126,1

127,9

122,6

122,8

132,1

109,1

122,7

118,7

транспортні споруди

-

-

-

-

-

-

105,7

124,6

130,2

121,7

127,9

130,9

107,5

125,3

122,3

комплексні промислові споруди

-

-

-

-

-

-

102,3

129,1

127,1

118,2

122,0

133,9

106,8

126,5

119,1

інші інженерні споруди

-

-

-

-

-

-

111,8

162,0

124,3

106,5

124,2

126,2

105,7

115,4

114,0

Трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі

-

-

-

-

-

-

110,6

119,4

129,8

129,5

124,4

133,5

115,3

117,5

116,7

Водночас зазначеним листом Державна служба статистики України повідомила, що індекси цін на будівельно-монтажні роботи за типами будівель і споруд до жовтня 2002 року не розраховувалися, тому для визначення на дату оцінки збитків балансової залишкової вартості або балансової вартості нерухомого майна, дата визначення якої є дата до 2002 року (включно), до 2003 року використовуються індекси цін на будівельно-монтажні роботи, визначені в середньому по галузі, а починаючи з 2003 року використовуються індекси цін на будівельно-монтажні роботи за типами будівель і споруд. У разі визначення дати оцінки збитків на певну дату поточного року добуток індексів цін на будівельно-монтажні роботи за типами будівель і споруд за повні роки збільшується на зазначені індекси за повні місяці поточного року до дати оцінки збитків.

Для проведення стандартизованої оцінки збитків, завданих внаслідок розкрадання, нестачі, знищення (псування) об'єкта незавершеного будівництва, застосовується алгоритм визначення розміру збитків, завданих внаслідок розкрадання, нестачі, знищення (псування) нерухомого майна. При цьому витрати на об'єкт незавершеного будівництва є балансовою вартістю такого об'єкта. Балансова вартість підлягає збільшенню на коефіцієнт, що дорівнює добутку індексів цін на будівельно-монтажні роботи за типами будівель і споруд, які визначаються Держстатом, за період з дати, на яку вона була визначена, до дати оцінки збитків, і не підлягає зменшенню на 50 відсотків.

Результати оцінки відображаються в акті оцінки збитків, складеному за формами, зазначеними в додатках 20 - 21 до Методики оцінки майна. Строки складання акта оцінки, його рецензування та затвердження не визначені Методикою оціни майна, тому вони можуть визначатися самостійно органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, що проводять та (або) використовують результати такої оцінки. Дата оцінки збитків визначається відповідно до пункту 105 Методики оцінки майна. Державний орган або орган місцевого самоврядування приймають рішення про розмір збитків з використанням акта оцінки збитків за умови наявності позитивного висновку рецензента такого акта.

 

Заступник Голови Фонду

А. Мангул

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали