НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 23.03.2012 р. N 40-111/1294-3121

Департамент нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду

Головним управлінням Національного банку України в Автономній Республіці Крим та по м. Києву і Київській області, територіальним управлінням Національного банку України, Департаменту пруденційного нагляду, Департаменту інспектування банків, Департаменту інформаційних технологій, юридичному департаменту, Асоціації українських банків, Асоціації "Український кредитно-банківський союз", Незалежній асоціації банків України, банкам України, навчальним закладам Національного банку України

Щодо розрахунку економічних нормативів

У зв'язку з набранням чинності з 13.02.2012 постанови Правління Національного банку України від 28.12.2011 N 479 (Постанова N 479)1, якою затверджено зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні2, та прийняттям постанов Правління Національного банку України від 08.02.2012 N 47 (Постанова N 47) та від 16.02.2012 N 56 (Постанова N 56) щодо внесення змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, схваленої постановою Правління Національного банку України від 02.06.2009 N 315 (зі змінами) (далі - Методика N 315), до програмного комплексу розрахунку економічних нормативів вносяться такі зміни:

1. З 01.04.2012 змінюється алгоритм розрахунку економічного нормативу Н1 в частині:

1.1. До алгоритму розрахунку основного капіталу включається рахунок 3630 "Внески за незареєстрованим статутним капіталом" за параметром аналітичного обліку 3630/33.

Крім того, відповідно до листа Національного банку України від 30.12.2011 N 40-111/5152-15962 (Лист N 40-111/5152-15962) та пункту 2 Постанови N 479 (Постанова N 479) на період до 01.07.2012 банкам України дозволено уключати до основного капіталу сплачені, але не зареєстровані внески до статутного капіталу, що обліковуються за параметром аналітичного обліку рахунку 3630/13.


1 Зареєстрована у Міністерстві юстиції України 23.01.2012 за N 96/20409 (далі - Постанова N 479).

2 Затверджена постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (зі змінами) (далі - Інструкція N 368).

3 Сума за рахунками заповнюється відповідно до файлу С5 "Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів" за даними аналітичного обліку за параметром R013 (далі - файл С5) (виноска відповідає виносці 2 Приміток до Методики N 315).

1.2. З алгоритму розрахунку складової Нд/2 виключається наступна аналітика за параметром R013 за рахунками:

1408/5 "Нараховані доходи за облігаціями Державної іпотечної установи (далі - ДІУ), що рефінансуються НБУ, у торговому портфелі, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України (далі - КМУ), що неотримані понад 30 днів";

1418/5 "Нараховані доходи за облігаціями ДІУ, що рефінансуються НБУ в портфелі банку на продаж, розміщення яких здійснюється під гарантію КМУ, що неотримані понад 30 днів";

1428/5 "Нараховані доходи за облігаціями ДІУ, що рефінансуються НБУ у портфелі банку до погашення, розміщення яких здійснюється під гарантію КМУ, що неотримані понад 30 днів";

3018/6 "Нараховані доходи за облігаціями ДІУ у торговому портфелі банку, розміщення яких здійснюється під гарантію КМУ, що неотримані понад 30 днів з дати їх нарахування";

3118/6 "Нараховані доходи за облігаціями ДІУ в портфелі банку на продаж, розміщення яких здійснюється під гарантію КМУ, що неотримані понад 30 днів";

3218/6 "Нараховані доходи за облігаціями ДІУ у портфелі банку до погашення, розміщення яких здійснюється під гарантію КМУ, що неотримані понад 30 днів".

2. З 01.04.2012 змінюється алгоритм розрахунку економічного нормативу Н2 в частині:

2.1. Виключається з алгоритму розрахунку складової "Ар" рахунок 5100/4 "Результат переоцінки ОЗ, що забезпечують технологічне здійснення банківських функцій, на яку зменшуються активи при розрахунку Н2 до часу підтвердження аудитором";

2.2. Виключається з алгоритму розрахунку складової "Свп" у показнику "ВПз" рахунок 9210 "Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот".

3. З 01.04.2012 складова розрахунку економічних нормативів Н9, Н10 "СТ" викладається у такій редакції:

"СТ" - статутний капітал банку (5000П - 5001КП - 5002КП + 3630/33).

4. З 01.04.2012 складова розрахунку економічних нормативів Н11, Н12 "РК + ЦП + Вак" замінюється на:

"СТ" - статутний капітал банку (5000П - 5001КП - 5002КП + 3630/33).

5. З 01.04.2012 під час розрахунку економічного нормативу Н11 замість показника 06NNNN використовується показник 72NNNN з файлу 42 "Дані щодо максимального ризику на одного контрагента" (далі - файл 42).

6. З 01.07.2012:

6.1. Змінюється алгоритм розрахунку економічного нормативу Н4 в частині:

Під час розрахунку складової "Ккр" різниця за рахунками (1500А - 1592/1, 2 КА3) зменшується на такі показники файлу 42: 760000, 770000, 780000, а потім розраховується сальдо розміщених та залучених коштів на кореспондентських рахунках.

Сума за рахунками 1592/1, 2 КА включається до розрахунку складової "Ккр" за даними файлу С5.

Під час розрахунку складової "Рп" різниця за рахунками (1500А - 1592/1, 2 КА3) зменшується на такі показники файлу 42: 760000, 770000, 780000, а потім розраховується сальдо залучених та розміщених коштів на кореспондентських рахунках.

Сума за рахунками 1592/1, 2 КА включається до розрахунку складової "Рп" за даними файлу С5.

6.2. Змінюється алгоритм розрахунку економічного нормативу Н5 в частині:

Під час розрахунку складової "А" сума за рахунками (1500А - 1592/1, 2КА4 + 1502 + 1510 + 1512 + 1513 + 1515/1, 2, 44 - 1516/1, 2, 4КА4 + 1521 + 1522 + 1523 + 1524 + 1525/1, 2, 4, 54 - 1526/1, 2, 4, 5КА4 + 1600А - 1590/1, 4КА4) зменшується на такі показники файлу 42: 730000, 740000, 750000, 760000, 770000, 780000, а потім розраховується сальдо розміщених та залучених коштів на кореспондентських рахунках та за операціями на міжбанківському ринку.

Складова "А" додатково зменшується на показники файлу 42: 870000, 890000, 900000.

Під час розрахунку складової "Зп" сума за рахунками (1500А - 1592/1, 2КА4 + 1502 + 1510 + 1512 + 1513 + 1515/1, 2, 44 - 1516/1, 2, 4КА4 + 1521 + 1522 + 1523 + 1524 + 1525/1, 2, 4, 54 - 1526/1, 2, 4, 5КА4 + 1600А - 1590/1, 4КА4) зменшується на такі показники файлу 42: 730000, 740000, 750000, 760000, 770000, 780000, а потім розраховується сальдо залучених та розміщених коштів на кореспондентських рахунках та за операціями на міжбанківському ринку.


4 Сума за рахунками заповнюється відповідно до файлу А7 "Дані про структуру активів та пасивів за строками" за даними аналітичного обліку (виноска відповідає виносці 14 Приміток до Методики N 315).

6.3. Змінюється алгоритм розрахунку економічного нормативу Н6 в частині:

Під час розрахунку складової "Ал" сума за рахунками (1500А - 1592/1, 2КА4 + 1502 + 1510 + 1512 + 1513 + 1515/1, 2, 44 - 1516/1, 2, 4КА4 + 1521 + 1522 + 1523 + 1524 + 1525/1, 2, 4, 54 - 1526/1, 2, 4, 5КА4 + 1600А - 1590/1, 4КА4) зменшується на такі показники файлу 42: 730000, 740000, 750000, 760000, 770000, 780000, 790000, 800000, 810000, а потім розраховується сальдо розміщених та залучених коштів на кореспондентських рахунках та за операціями на міжбанківському ринку.

Складова "Ал" додатково зменшується на показники файлу 42: 870000, 880000, 890000, 900000, 910000.

Під час розрахунку складової "З1" сума за рахунками (1500А - 1592/1, 2КА4 + 1502 + 1510 + 1512 + 1513 + 1515/1, 2, 44 - 1516/1, 2, 4КА4 + 1521 + 1522 + 1523 + 1524 + 1525/1, 2, 4, 54 - 1526/1, 2, 4, 5КА4 + 1600А - 1590/1, 4КА4) зменшується на такі показники файлу 42: 730000, 740000, 750000, 760000, 770000, 780000, 790000, 800000, 810000, а потім розраховується сальдо залучених та розміщених коштів на кореспондентських рахунках та за операціями на міжбанківському ринку.

7. До алгоритму розрахунку економічних нормативів ліквідності Н4, H5, H6 включаються активи, зменшені на суму сформованих резервів для покриття ризиків під ці активи. З цією метою обсяг сформованого резерву за окремою активною банківською операцією розподіляється за параметром R012 пропорційно до сум обліку цього активу за рахунками строкової та простроченої заборгованості (у разі наявності). Резерв враховується до розрахунку пропорційно обсягу активу за строками до погашення.

8. Під час розрахунку економічних нормативів ліквідності H5, H6 балансові рахунки з обліку резервів (1490КА4; 1491КА4; 1590/1, 4КА4; 1592/1, 2КА4; 2400/2, 9КА4; 2401КА4; 3190/6, 7КА4; 3290КА4) включаються із значенням параметру R012, що дорівнює "А".

9. З 01.07.2012 довідник KL_R012 доповнюється значеннями аналітичного параметру R012:

A - резерви за активними банківськими операціями, строк погашення яких не настав;

B - інші резерви за активними банківськими операціями.

10. У файлі С5 "Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів" за параметром R013:

10.1. З 01.04.2012 вводиться аналітичний розподіл за рахунком 3630 "Внески за незареєстрованим статутним капіталом":

3630/3 - "Внески за незареєстрованим статутним капіталом банку, які перераховані з рахунку N 5000 "Зареєстрований статутний капітал банку" банку, що реорганізовується";

10.2. З 01.04.2012 назва аналітичного розподілу за рахунком 3630/1 викладається у такій редакції: "Внески за незареєстрованим статутним капіталом, які включаються до основного капіталу, крім внесків за незареєстрованим статутним капіталом банку, які перераховані з рахунку N 5000 "Зареєстрований статутний капітал банку" банку, що реорганізовується".

10.3. З 01.07.2012 вводиться аналітичний розподіл за рахунком 3190 "Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж":

3190/7 - "Резерви сформовані за борговими цінними паперами у портфелі на продаж".

10.4. З 01.01.2013 вводиться аналітичний розподіл за рахунком 9300 "Вимоги за андеррайтингом цінних паперів":

9300/1 - "Вимоги за андерайтингом цінних паперів, якщо за умовами договору банк зобов'язаний придбати цінні папери";

9300/2 - "Інші вимоги за андерайтингом цінних паперів".

11. У файлі 42 "Дані щодо максимального ризику на одного контрагента":

11.1. З 01.04.2012 вводяться наступні показники:

Код показника

Назва нових показників файлу 42

72NNNN

Кошти банку, що інвестуються на придбання акцій (часток/паїв) окремо за кожною установою та інвестиційних сертифікатів, розмір яких перевищує 15 % статутного капіталу банку або максимальний, який нижче 15 % статутного капіталу банку.

85NNNN

Сума перевищення над установленим нормативним значенням нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) у зв'язку із змінами до пункту 1.8 глави 1 розділу VI Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368, унесеними постановою Правління Національного банку України від 28.12.2011 N 479 (Постанова N 479) (далі - Постанова N 479), за кредитними договорами, укладеними до часу набрання чинності Постанови N 479 і до яких після набрання чинності цією постановою не вносилися зміни щодо збільшення строків та/або сум. Сума такого перевищення не враховується при розрахунку Н1.

86NNNN

Сума перевищення над установленим нормативним значенням нормативу максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), у зв'язку із змінами до пунктів 1.8,1.10, 1.11 глави 1 розділу VI Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368, унесеними постановою Правління Національного банку України від 28.12.2011 N 479 (Постанова N 479) (далі - Постанова N 479), за кредитними договорами, укладеними до часу набрання чинності Постанови N 479 і до яких після набрання чинності цією постановою не вносилися зміни щодо збільшення строків та/або сум. Сума такого перевищення не враховується при розрахунку Н1.

11.2. З 01.04.2012 назви таких показників викладаються у новій редакції:

Код показника

Нова редакція назви показників файлу 42

200000

Акції та інші цінні папери, придбані банком, які не враховуються при розрахунку нормативів інвестування у зв'язку з інвестицією, яка здійснюється в статутний капітал банку - учасника банківської групи.

210000

Акції та інші цінні папери, придбані банком за договором про андеррайтинг та знаходяться у власності банку не більше одного року, які не враховуються при розрахунку нормативів інвестування.

01NNNN

Сукупна заборгованість за строковими депозитами, кредитами, факторингом та фінансовим лізингом, векселями, борговими цінними паперами, акціями, дебіторською заборгованістю, простроченими/сумнівними нарахованими доходами, 100 % суми позабалансових зобов'язань, виданих щодо одного контрагента (або групи пов'язаних контрагентів) /далі - сукупна заборгованість/, яка перевищує Х1 регулятивного капіталу банку;
сукупна заборгованість, яка є нижчою Х1 регулятивного капіталу банку, та яка є максимальною з урахуванням забезпечення, що відповідає вимогам пунктів 2.5 - 2.7 глави 2 розділу VI Інструкції N 368;
сукупна заборгованість, яка є максимальною та нижчою Х1 регулятивного капіталу банку, та за якою відсутнє забезпечення, що відповідає вимогам пунктів 2.5 - 2.7 глави 2 розділу VI Інструкції N 368;
де Х1 - встановлене нормативне значення нормативу Н7:
для універсальних банків - у розмірі 25 % регулятивного капіталу;
для спеціалізованих ощадних банків - у розмірі 20 %, 15 %, 10 % або 5 % регулятивного капіталу (залежно від обсягу негативно-класифікованих активів);
для спеціалізованих банків довірчого управління - у розмірі 15 % регулятивного капіталу.

05NNNN

Сума забезпечення кредиту/вкладення в боргові цінні папери (але не більше ніж сума основного боргу за відповідною операцією) відповідно до пунктів 2.5 - 2.7 глави 2 розділу VI Інструкції N 368, якщо сукупна заборгованість перевищує Х1 регулятивного капіталу банку;
сума забезпечення кредиту/вкладення в боргові цінні папери (але не більше ніж сума основного боргу за відповідною операцією) відповідно до пунктів 2.5 - 2.7 глави 2 розділу VI Інструкції N 368, якщо сукупна заборгованість є нижчою Х1 регулятивного капіталу банку та є максимальною з урахуванням забезпечення.
Якщо сума забезпечення кредиту/вкладення в боргові цінні папери відсутня, показник 05NNNN необхідно надавати із значенням 0.

У назві показника 03NNNN виключити літери " (СОБ)".

11.3. З 01.07.2012 у зв'язку із внесенням змін до розрахунку економічних нормативів Н5, Н6 вводяться наступні показники:

Код показника

Назва нового показника

870000

Боргові цінні папери в торговому портфелі банку, у портфелі банку на продаж і в портфелі банку до погашення та інвестиції в асоційовані і дочірні компанії, що утримуються з метою продажу, які є обтяженими, з кінцевим строком погашення до 31 дня, зменшені на суми сформованих під них резервів.

880000

Боргові цінні папери в торговому портфелі банку, у портфелі банку на продаж і в портфелі банку до погашення та інвестиції в асоційовані і дочірні компанії, що утримуються з метою продажу, які є обтяженими, з кінцевим строком погашення від 32 днів до 1 року, зменшені на суми сформованих під них резервів.

890000

Боргові цінні папери в торговому портфелі банку, у портфелі банку на продаж і в портфелі банку до погашення, які є не погашеними в строк, зменшені на суми сформованих під них резервів.

900000

Боргові цінні папери в торговому портфелі банку, у портфелі банку на продаж і в портфелі банку до погашення та інвестиції в асоційовані і дочірні компанії, що утримуються з метою продажу, проти емітента яких порушено справу про банкрутство, з кінцевим строком погашення до 31 дня, зменшені на суми сформованих під них резервів.

910000

Боргові цінні папери в торговому портфелі банку, у портфелі банку на продаж і в портфелі банку до погашення та інвестиції в асоційовані і дочірні компанії, що утримуються з метою продажу, проти емітента яких порушено справу про банкрутство, з кінцевим строком погашення від 32 днів до 1 року, зменшені на суми сформованих під них резервів.

11.4. З 01.07.2012 назви таких показників викладаються у новій редакції:

Код показника

Нова редакція назви показників файлу 42

730000

Кошти, що розміщені в банках з кінцевим строком погашення до 31 дня, які визнані банкрутами або ліквідовуються за рішенням уповноважених органів, зменшені на суми сформованих під них резервів, крім коштів, що розмішені на кореспондентських рахунках.

740000

Кошти, що розміщені в банках з кінцевим строком погашення до 31 дня, в яких призначена тимчасова адміністрація, зменшені на суми сформованих під них резервів, крім коштів, що розмішені на кореспондентських рахунках.

750000

Кошти, що розміщені в банках з кінцевим строком погашення до 31 дня, які зареєстровані в офшорних зонах, зменшені на суми сформованих під них резервів, крім коштів, що розмішені на кореспондентських рахунках.

760000

Кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках в банках, які визнані банкрутами або ліквідовуються за рішенням уповноважених органів, зменшені на суми сформованих під них резервів.

770000

Кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках в банках, в яких призначена тимчасова адміністрація, зменшені на суми сформованих під них резервів.

780000

Кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках в банках, які зареєстровані в офшорних зонах, зменшені на суми сформованих під них резервів.

790000

Кошти, що розміщені в банках з кінцевим строком погашення від 32 днів до 1 року, які визнані банкрутами або ліквідовуються за рішенням уповноважених органів, зменшені на суми сформованих під них резервів, крім коштів, що розмішені на кореспондентських рахунках.

800000

Кошти, що розміщені в банках з кінцевим строком погашення від 32 днів до 1 року, в яких призначена тимчасова адміністрація, зменшені на суми сформованих під них резервів, крім коштів, що розмішені на кореспондентських рахунках.

810000

Кошти, що розміщені в банках з кінцевим строком погашення від 32 днів до 1 року, які зареєстровані в офшорних зонах, зменшені на суми сформованих під них резервів, крім коштів, що розмішені на кореспондентських рахунках.

 

В. о. Голови
Національного банку України

І. В. Соркін

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали