МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 червня 2011 року N 362

Щодо створення міжвідомчої робочої групи з питань підготовки до реалізації 10 раунду гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією через Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України

Відповідно до доручення Прем'єр-міністра України М. Я. Азарова від 01.06.2011 N 26130/1/1-11 щодо необхідності створення міжвідомчої робочої групи з питань підготовки до реалізації 10 раунду гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією через Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України наказую:

1. Затвердити персональний склад міжвідомчої робочої групи з питань підготовки до реалізації 10 раунду гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією через Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України (далі - Міжвідомча робоча група), що додається.

2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з питань підготовки до реалізації 10 раунду гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією через Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, що додається.

3. Голові Міжвідомчої робочої групи забезпечити:

3.1. Розробку механізмів ефективного використання коштів гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією через Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України;

3.2. Розгляд проблемних питань реалізації 10 раунду гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією Українським центром профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України;

3.3. Надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів або необхідності підготовки нових проектів актів Кабінету Міністрів України для нормативного врегулювання механізмів, які дозволятимуть реалізацію 10 раунду гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

4. Засідання Міжвідомчої робочої групи проводити по мірі необхідності за окремим листом Міністерства охорони здоров'я України.

5. Взяти до уваги, що технічний супровід діяльності Міжвідомчої робочої групи забезпечується Українським центром профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
16.06.2011 N 362

Персональний склад міжвідомчої робочої групи з питань підготовки до реалізації 10 раунду гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією через Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України

1.

Федько О. А.

Голова Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань - голова Міжвідомчої робочої групи

2.

Єщенко О. Г.

Заступник голови Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам - заступник голови Міжвідомчої робочої групи

3.

Зеленська М. В.

Начальник відділу протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та наркоманії Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

4.

Дєєва І. І.

Директор Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України

5.

Калішенко Г. М.

Департамент нормативно-правового забезпечення МОЗ України

6.

Ценілова Ж. В.

Начальник відділу міжнародних договорів, євроінтеграції та систематизації законодавства Департаменту міжнародно-правового забезпечення МОЗ України

7.

Стельмах О. О.

Начальник відділу гуманітарного розвитку департаменту розвитку соціальної та гуманітарної сфери Міністерства економіки України

8.

Волошин Ю. М.

Начальник відділу системних проектів міжнародних фінансових організацій департаменту міжнародної технічної допомоги та співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями Міністерства економіки України

9.

Макацарія С. М.

Директор Департаменту управління державним боргом та міжнародного співробітництва Міністерства фінансів України

10.

Рябошапка С. С.

Начальник відділу з питань законодавства про інформацію Департаменту конституційного, адміністративного та соціального законодавства Міністерства юстиції України

 11.

Нізова Н. М.

Директор Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України

12.

Ленко І. О.

Начальник відділу обслуговування спеціального фонду державного бюджету та інших клієнтів Департаменту обслуговування кошторисів, головних розпорядників коштів та інших клієнтів Державного казначейства України

13.

Шевченко О. В.

Головний казначей відділу методології казначейського обслуговування бюджетів за видатками Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства України

14.

Жовтяк В. О.

Голова Координаційної Ради ВБО "Всеукраїнська мережа ЛЖВ"

15.

Курпіта В. І.

Виконавчий директор ВБО "Всеукраїнська мережа ЛЖВ"

16.

Мойсеева Н.

Менеджер по ВІЛ/ТБ Фонду Ріната Ахметова "Розвиток України"

17.

Маковецька М.

Керівник відділу адвокації, комунікації та соціальної мобілізації Фонду Ріната Ахметова "Розвиток України"

18.

Смирнов П. Л.

Заступник виконавчого директора з програмної діяльності МБФ "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні"

19.

Пєтєліна Н. М.

Соціолог сектору досліджень та ресурсного розвитку Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України - секретар Міжвідомчої робочої групи

 

Голова Державної служби з питань
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
соціально небезпечних захворювань

О. А. Федько

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
16.06.2011 N 362

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу робочу групу з питань підготовки до реалізації 10 раунду гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією через Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України

1. Загальні положення

1.1. Міжвідомча робоча група з питань підготовки до впровадження гранту 10 раунду Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією через Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України (далі - Робоча група) є консультативно-дорадчим органом при Міністерстві охорони здоров'я України.

1.2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, іншими нормативно-правовими актами України та цим положенням.

1.3. Рішення про утворення та припинення діяльності Робочої групи приймається Міністерством охорони здоров'я України.

1.4. Робоча група діє на постійній основі та здійснює свою діяльність на громадських засадах.

2. Основні завдання Робочої групи

Основними завданнями Робочої групи є:

2.1. Надання експертної та консультативної допомоги з питань підготовки до впровадження 10 раунду гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі - Грант) через Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України (далі - Укрцентр СНІДу).

2.2. Підготовка та подання на розгляд і затвердження в установленому порядку проектів нормативно-правових та інших актів, необхідних для ефективного впровадження Гранту.

3. Функції Робочої групи

Робоча група відповідно до покладених на неї завдань здійснює такі функції:

3.1. Проводить комплексний аналіз нормативно-правової бази України щодо можливості впровадження Гранту.

3.2. Визначає проблемні питання, які можуть мати негативний вплив на впровадження Гранту.

3.3. Подає в установленому порядку Міністру охорони здоров'я України та Голові Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань (далі - Голова Держслужби України соцзахворювань), пропозиції відносно можливих шляхів вирішення проблемних питань щодо впровадження Гранту.

3.4. Подає пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів або необхідності підготовки нових проектів актів Кабінету Міністрів України для нормативного врегулювання механізмів, які дозволятимуть реалізацію 10 раунду гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

3.5. Розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на Робочу групу.

4. Права Робочої групи

Робоча група має право:

4.1. Взаємодіяти в установленому порядку з державними органами, органами місцевого самоврядування, закладами та організаціями з питань, пов'язаних із впровадженням Гранту, отримувати в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, лікувальних установ та закладів необхідну інформацію в межах своєї компетенції.

4.2. Запрошувати на засідання Робочої групи та заслуховувати інформацію представників МОЗ України, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я, громадських та інших організацій, які мають відношення до питань, що розглядаються.

4.3. Утворювати, в разі потреби, експертні комісії, залучати фахівців для аналізу ситуації щодо підготовки до впровадження Гранту.

4.4. Співпрацювати з міжнародними організаціями та об'єднаннями громадян з питань підготовки до впровадження Гранту.

4.5. Подавати в установленому порядку Міністру охорони здоров'я України та Голові Держслужби України соцзахворювань пропозиції щодо:

4.5.1. Заходів для покращення стану підготовки до впровадження Гранту;

4.5.2. Формування стандартів та принципів впровадження Гранту в установах, закладах та організаціях різної форми власності;

4.5.3. Механізму забезпечення фінансування заходів Гранту для державних закладів, установ, тощо;

4.5.4. Ефективного використання коштів Гранту.

5. Склад Робочої групи

5.1. Робоча група створюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів групи.

5.2. Робочу групу очолює голова, який призначається та звільняється від обов'язків голови Робочої групи наказом МОЗ України.

5.3. Голова Робочої групи організовує діяльність Робочої групи, спрямовує роботу її членів, представляє Робочу групу у відносинах із територіальними органами охорони здоров'я обласних, міських та районних державних адміністрацій, установами, організаціями.

5.4. Склад Робочої групи визначає МОЗ України з урахуванням пропозицій заінтересованих центральних органів виконавчої влади, державних установ та організацій, об'єднань громадян, що працюють в Україні у напрямку протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу.

5.5. Кількісний та персональний склад Робочої групи визначається та затверджується наказом МОЗ України.

6. Організація діяльності Робочої групи

6.1. Організація діяльності Робочої групи визначається Положенням про МОЗ України та цим Положенням.

6.2. Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться по мірі необхідності.

6.3. У разі потреби за поданням голови Робочої групи можуть проводитись розширені та виїзні засідання Робочої групи, а також спільні засідання з дорадчими органами інших міністерств та відомств.

6.4. Діяльність Робочої групи проводиться відповідно до затвердженого плану її роботи, в якому зазначаються орієнтовна дата проведення засідань, питання, які необхідно розглянути, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання групи. План роботи Робочої групи затверджується її головою.

6.5. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Робочої групи визначаються її головою (при його відсутності - заступником голови).

6.6. Додаткові питання для розгляду на засіданні Робочої групи за поданням членів групи можуть бути включені за рішенням Робочої групи шляхом голосування.

6.7. Засідання скликає і проводить голова Робочої групи або його заступник.

6.8. У разі потреби, рішення Робочої групи за поданням голови Робочої групи можуть бути реалізовані шляхом видання наказів МОЗ України.

6.9. Організаційне забезпечення діяльності Робочої групи здійснюється секретарем групи.

7. Порядок проведення засідання Робочої групи

7.1. Засідання Робочої групи проводить її голова, у разі його відсутності - заступник голови.

7.2. Засідання вважається правомочним, якщо у ньому бере участь не менше, ніж половина від загальної кількості членів Робочої групи.

7.3. Порядок денний засідання та рішення Робочої групи затверджується членами Робочої групи шляхом голосування.

7.4. Члени Робочої групи беруть участь у засіданнях особисто. Якщо член Робочої групи не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові Робочої групи відповідні пропозиції з питань порядку денного та до проекту рішення засідання у письмовій формі і делегувати право голосу представнику своєї організації.

7.5. Члени Робочої групи та особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення. Особи, запрошені на засідання Робочої групи для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови Робочої групи або у разі відсутності голови з дозволу головуючого на засіданні.

7.6. Голова Робочої групи (при його відсутності - заступник голови) приймає рішення щодо присутності під час засідання групи представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису.

7.7. Рішення Робочої групи приймається з кожного питання порядку денного засідання відкритим голосуванням.

Думка відсутнього члена Робочої групи з питань порядку денного засідання та його пропозиції до проекту рішення, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні Робочої групи і береться до уваги під час голосування.

7.8. Рішення Робочої групи вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні. При рівності голосів "за" і "проти" вирішальний голос належить головуючому на засіданні Робочої групи.

7.9. Рішення Робочої групи оформляються протоколами, які підписує головуючий на засіданні. Рішення групи доводяться секретарем групи до відома членів групи та виконавців рішення.

7.10. Матеріали засідань Робочої групи знаходяться на відповідальному зберіганні у секретаря Робочої групи.

8. Контроль за виконанням рішень Робочої групи

8.1. Контроль за виконанням рішень Робочої групи здійснює заступник голови Робочої групи.

 

Голова Державної служби з питань
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
соціально небезпечних захворювань

О. А. Федько

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали