МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 06.04.2012 р.

Щодо участі державних підприємств в роботі дозвільних центрів

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України розглянуто звернення ДП "Закарпаттястандартметрологія" від 24.01.2012 N 169/02-7 щодо надання роз'яснення стосовно видачі свідоцтва про атестацію калібрування засобів вимірювальної техніки та вимірювання через дозвільний центр, та в межах компетенції повідомляється наступне.

Законом України від 19.05.2011 N 3392-VI (Перелік N 3392-VI) затверджено Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, до якого включено свідоцтво про атестацію калібрування засобів вимірювальної техніки та вимірювання.

Відповідно до частини другої статті 4 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (далі - Закон про метрологію) діяльність щодо забезпечення функціонування та розвитку державної метрологічної системи координує спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері метрології (далі - ЦОВМ).

Відповідно до норм статті 22 Закону про метрологію атестація у державній метрологічній системі (далі - атестація) здійснюється відповідним органом з метою документального засвідчення компетентності і права підприємства та організації чи їх окремого підрозділу проводити калібрування засобів вимірювальної техніки та вимірювання.

Рішення щодо уповноваження та атестації приймає відповідно керівник органу з уповноваження або атестації.

У разі прийняття рішення про уповноваження або атестацію заявнику видається відповідно свідоцтво про уповноваження або атестацію встановленого ЦОВМ зразка, яке має строк дії до п'яти років.

Відповідно до норм статті 24 Закону про метрологію органами з атестації на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки та вимірювань є ЦОВМ, метрологічні центри та територіальні органи (у розумінні Закону про метрологію територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері метрології).

За рішенням ЦОВМ окремі етапи проведення робіт з атестації можуть виконувати метрологічні центри.

Національним науковим метрологічним центром здійснюється атестація калібрувальних лабораторій метрологічних служб або інших структурних підрозділів підприємств і організацій (далі - калібрувальні лабораторії підприємств та організацій) - на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки для інших підприємств, організацій та для фізичних осіб.

Метрологічними центрами за рішенням ЦОВМ здійснюється атестація калібрувальних лабораторій підприємств та організацій, що не належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади або належать до сфери управління цих органів (якщо ці органи не мають метрологічної служби з головними та/або базовими організаціями), - на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб цих підприємств та організацій.

Територіальними органами здійснюється атестація вимірювальних лабораторій підприємств та організацій, що не належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади або належать до сфери управління цих органів (якщо це передбачено законодавством або якщо ці органи не мають метрологічної служби з головними та/або базовими організаціями), - на проведення вимірювань у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду.

В атестації вимірювальних лабораторій підприємств і організацій на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду можуть брати участь метрологічні служби інших підприємств і організацій, головні чи базові організації, що входять до складу метрологічної служби (у разі її наявності) центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належить реалізація державної політики у сфері діяльності відповідних підприємств і організацій.

Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі затверджено наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.03.2005 N 71, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.04.2005 за N 392/10672.

Разом з цим, нормами статті 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про дозвільну систему) визначено, що:

- дозвільні органи - органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру;

- місцеві дозвільні органи - міські ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчі органи), районні та районні у містах Києві і Севастополі державні адміністрації, територіальні (місцеві) органи центральних органів виконавчої влади, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону від свого імені проводити чи залучатися до проведення експертизи та обстеження об'єктів, на які видається документ дозвільного характеру, видавати документи дозвільного характеру у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (відповідних адміністративно-територіальних одиниць);

- регіональні дозвільні органи - територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в областях та Автономній Республіці Крим, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону від свого імені проводити чи залучатися до проведення експертизи та обстеження об'єктів, на які видаються документи дозвільного характеру, видавати такі документи в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Поряд з цим, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.01.2012 N 28 (Положення N 28), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.01.2012 за N 49/20362, затверджено Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб'єктами господарювання (далі - Положення), відповідно до підпункту 4.2 (Положення N 28) якого, у приміщенні дозвільних центрів також можуть здійснювати свою діяльність представники, зокрема, підприємств, установ та організацій, що видають документи, без наявності яких суб'єкт господарювання не може провадити господарську діяльність.

Таким чином, на законодавчому рівні передбачено повноваження метрологічних центрів та територіальних органів щодо видачі свідоцтва про атестацію калібрування засобів вимірювальної техніки та вимірювання.

Однак, у розумінні Закону про дозвільну систему ДП "Закарпаттястандартметрологія" не є дозвільним органом (регіональним, місцевим), а отже не зобов'язаний видавати документи через дозвільний центр.

В той же час, у розумінні норм вказаного Положення, видача свідоцтва про атестацію калібрування засобів вимірювальної техніки та вимірювання можлива у приміщенні дозвільного центру, шляхом залучення до роботи представників ДП "Закарпаттястандартметрологія".

 

Директор департаменту
державної регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Г. М. Яцишина

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали