ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 13.09.2011 р. N 19/3-10.2/4839-ЕП

Начальникам регіональних митниць, митниць

Відповідно до вимог наказу Держмитслужби України від 14.01.2009 N 19 щодо обміну інформацією, визначальною для ідентифікації та класифікації товарів, надаємо для використання у роботі методичні рекомендації щодо відбору проб та зразків, які введені в дію наказами Управління:

- від 16.08.2011 N 146 - кам'яного вугілля, антрациту, горючих сланців та вугільних брикетів для лабораторних досліджень;

- від 16.08.2011 N 147 - лісо- та пиломатеріалів, ДСП та ДВП;

- від 16.08.2011 N 148 - крохмалю;

- від 16.08.2011 N 149 - каучуку, гуми;

- від 06.09.2011 N 160 - активованої мінеральної продукції;

- від 06.09.2011 N 161 - кави та прянощів.

Додатки:

1. Методичні рекомендації щодо відбору проб кам'яного вугілля, антрациту, горючих сланців та вугільних брикетів для лабораторних досліджень на 9 арк.;

2. Методичні рекомендації щодо відбору проб та зразків лісо- та пиломатеріалів, ДСП та ДВП на 12 арк.;

3. Методичні рекомендації щодо відбору проб та зразків крохмалю на 8 арк.;

4. Методичні рекомендації щодо відбору проб та зразків каучуку, гуми на 11 арк.;

5. Методичні рекомендації щодо відбору проб та зразків активованої мінеральної продукції товарної позиції 3802 УКТЗЕД на 11 арк.;

6. Методичні рекомендації щодо відбору проб та зразків кави та прянощів на 8 арк.

 

Т. в. о. начальника Управління

Т. П. Скороход

 

Додаток 1

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо відбору проб кам'яного вугілля, антрациту, горючих сланців та вугільних брикетів для лабораторних досліджень

Вступ

Методичні рекомендації встановлюють порядок відбору проб кам'яного вугілля, антрацитів, горючих сланців та вугільних брикетів (далі - палива), що переміщуються транспортними засобами та надаються для здійснення митного контролю та подальшого митного оформлення.

Основною метою дослідження проб і зразків товарів є ідентифікація товару та встановлення відповідності визначених показників тим, що заявлені в документації для митного оформлення товару для подальшої класифікації товару за УКТЗЕД.

1. Загальні положення

1.1. Сфера застосування

Ці методичні рекомендації призначені для посадових осіб митних органів, які здійснюють відбір проб і зразків та надають їх для проведення досліджень до експертних підрозділів Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи.

1.2. Нормативні посилання

У цих методичних рекомендаціях є посилання на наступні законодавчі та нормативні документи:

[1] ДСТУ 4096-2002 Вугілля буре, кам'яне, антрацит, горючі сланці та вугільні брикети. Методи відбору та підготовки проб до лабораторних випробувань.

[2] Збірник методичних рекомендацій по відбору проб і зразків для митної експертизи. Лист ЦМУЛДЕР від 20.09.2007 N 29/1-10.2/5628-ЕП.

[3] Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 року N 1862, із змінами та доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 року N 92, "Про затвердження Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками".

[4] Наказ Державної митної служби України від 14.01.2009 N 19 "Про затвердження Порядку взаємодії митних органів із Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів".

[5] Митний кодекс України.

[6] Наказ Державної митної служби України від 23.12.2002 N 719 "Про затвердження Нормативів відбору проб і зразків товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи)" (у редакції наказу Державної митної служби України від 14.09.2007 N 760).

[7] Наказ Державної митної служби України від 18.04.2005 N 302 "Про затвердження форми акта про взяття проб і зразків товарів".

[8] Кодекс законів про працю України.

1.3. Терміни та визначення

1.3.1. Об'єднана проба - проба, що складається з необхідної кількості точкових проб, які відбираються безпосередньо від партії палива і характеризують його середню якість [1].

1.3.2. Партія - кількість товару, однорідного за якістю та найменуванням, виготовленого протягом визначеного інтервалу часу в одних і тих же умовах, призначеного для імпорту/експорту, оформленого одним документом, що засвідчує якість, та однією вантажно-митною декларацією [2].

1.3.3. Точкова проба - кількість палива, яка відібрана з одного місця одноразовим рухом пристрою для відбору проб [1].

1.3.4. Середня проба - частина об'єднаної проби, що складається із двох рівноцінних проб - аналітичної та контрольної [2].

1.3.5. Аналітична проба - частина середньої проби, яка використовується для лабораторного дослідження [2].

1.3.6. Контрольна проба - частина середньої проби, яка зберігається в лабораторії протягом двох місяців і використовується для арбітражних досліджень [2].

1.3.7. Квартування - метод, що полягає у послідовному виконанні за встановленими правилами розподілу об'єднаної проби, розміщеної рівним шаром на площині у вигляді квадрату, з метою її зменшення для одержання аналітичної та контрольної проб [2].

1.3.8. Збагачене паливо - концентрат (розсортований і несортований), який виробляють на збагачувальних фабриках і установках. Інші види паливної продукції вважають незбагаченим паливом [1].

1.4. Порядок взяття проб і зразків товарів

Взяття проб і зразків товарів проводиться відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 року N 1862 (із змінами та доповненнями) [3] та наказу Державної митної служби України від 14.01.2009 N 19 [4].

1.5. Загальні правила відбору проб та зразків товарів

1.5.1. Згідно ст. 75 Митного кодексу України [5] та ПКМУ від 12.12.2002 року N 1862 (із змінами та доповненнями) [3], взяття проб і зразків товарів здійснюється в рамках процедур митного контролю та митного оформлення уповноваженою посадовою особою митного органу на підставі вмотивованого письмового розпорядження керівника відповідного митного органу або його заступника за умови обов'язкової присутності власника товару або декларанта чи уповноваженої ним особи

1.5.2. Проби та зразки товарів беруться у мінімальній кількості, яка забезпечує можливість проведення їх дослідження за нормами, затвердженими відповідними нормативними документами.

1.5.3. Проба (зразок) повинна узагальнювати типові властивості товару всієї партії. Це обумовлює визначення єдиних вимог до підготовки конкретного товару перед відбором проб, а також вибору методу відбору проб та зразків.

1.5.4. Зразки відбирають так, щоб завдана шкода партії товару була мінімальною.

1.5.5. Після процедури відбору проб та зразків вживають запобіжних заходів для унеможливлення їх заміни чи підробки. На кожну з відібраних проб накладають окреме митне забезпечення.

1.5.6. До кожної проби (зразка) прикріплюється маркувальна етикетка, оформлена у відповідності з вимогами наказу ДМСУ від 14.01.2009 N 19 [4].

1.5.7. Етикетки прикріплюють до проб (зразків) таким чином, щоб вони не могли відірватись або пошкодитись при відкриванні зразка для дослідження і при зніманні митного забезпечення.

1.5.8. Взяття проб і зразків товарів оформлюється актом за формою, затвердженою наказом ДМСУ від 18.04.2005 N 302 [7]. Акт про відбір проб і зразків складається в трьох примірниках, один з яких додається до взятих проб і зразків, другий - передається власнику товару або декларанту (чи уповноваженій ним особі), третій - залишається у справах митного органу. У цьому акті обов'язково відображають інформацію щодо відповідності відібраних проб транспортним засобам або партіям, які перевіряються.

1.5.9. Під час проведення відбору проб, необхідно дотримуватись вимог правил техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони праці згідно діючого законодавства [8].

1.6. Направлення проб на дослідження до експертних підрозділів Управління

При транспортуванні проб та зразків до експертного підрозділу Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи необхідно забезпечити їх збереження у незмінному стані, для чого проби поміщують в суху, чисту ємність: скляну банку, полімерний контейнер або пакет з водонепроникного полімерного матеріалу (наприклад, поліетилену). Ємності для пакування проб повинні забезпечувати герметичність пакування.

Разом з пробами до експертних підрозділів надаються товаросупровідні документи у відповідності з наказом ДМСУ від 14.01.2009 N 19 [4].

Акт до експертного підрозділу надається у вигляді оригіналу, інші документи - у вигляді копій, завірених особистим митним забезпеченням посадовою особою митного органу.

2. Метод (процедура) відбору проб палива

Відбір об'єднаних проб виконується від кожної партії палива.

2.1. Обладнання та інструменти для відбору проб.

2.1.1. Відбір проб належить виконувати механізованим способом із застосуванням пробовідбірників. Якщо неможливе механізоване відбирання, дозволяється відбирати проби вручну.

2.1.2. Для відбору проб застосовують таке обладнання:

- механічні пробовідбірники для відбору проб у місцях перепаду потоку, безпосередньо з конвеєрних стрічок, від палива, яке завантажене в залізничні вагони та інші транспортні засоби;

- пристосування для відбору проб вручну.

Устаткування для відбору проб повинно відповідати наступним вимогам:

- ширина розкриття відбираючого пристрою повинна бути не менш ніж 50 мм;

- місткість ковшових відбираючих пристроїв повинна бути такою, щоб при відборі точкових проб виключити їх переповнення;

- відбірні пристрої повинні повністю звільнятись від матеріалу проби після закінчення відбору;

- буровий пробовідбірник для відбору проб із завантаженого у транспортні засоби палива повинен відбирати точкові проби на глубину не менше ніж 3/4 висоти завантаженого палива, а грейферний не менш ніж 0.4 м від поверхні завантаженого шару.

2.2. Відбір точкових проб.

2.2.1. Кількість точкових проб (n), що відбирають в об'єднану пробу від партії палива масою до 1000 т (для кам'яного вугілля та антрацитів) або партії масою до 2500 т (для горючих сланців та брикетів) наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Вид палива

Кількість точкових проб

Паливо збагачене та брикети

16

Паливо незбагачене

32

Примітки:

1. Від партії палива масою до 500 т до об'єднаної проби відбирають 16 точкових проб незалежно від вида палива.

2. Від партії палива, яка складається з одного залізничного вагона, в об'єднану пробу відбирають 8 точкових проб, незалежно від виду палива.

2.2.2. Під час відбору об'єднаних проб від партій більш 1000 т для кам'яного вугілля та антрацитів, та більш ніж 2500 т для бурого вугілля, горючих сланців та брикетів, кількість точкових проб (n1) визначається за формулою:

n1 = n (M/C),

де n - визначається таблицею 1 пункту 2.2.1;

M - маса партії, від якої відбирають пробу, т;

C - 1000 т - для кам'яного вугілля та антрацитів або 2500 т - для бурого вугілля, горючих сланців та брикетів.

2.2.3. Мінімальна маса точкових проб у кілограмах, що відбирають в об'єднану пробу, повинна бути не менш ніж:

m = 0,06D,

де D - розмір максимальних кусків, мм.

За розмір максимальних кусків сортового палива приймають верхню межу крупності даного сорту.

Маса точкових проб брикетів повинна бути не менш 3 кг.

2.2.4. Якщо маса точкової проби у чотири і більше разів перевищує мінімально необхідну, допускається скорочення маси раніше відібраних точкових проб без попереднього подрібнення до значень вказаних у п. 2.2.3.

2.2.5. Відбір точкових проб виконується із певних точок, які рівномірно розташовані на поверхні вагонів. Відбір точкових проб вручну проводять з дна лунок, викопаних на глибину не менш ніж 0.4 м від поверхні завантаженого палива, а для брикетів не менш ніж 0.2 м.

У разі крупності палива не більш ніж 25 мм відбір точкових проб допускається проводити зондуванням.

Паливо беруть без вибору, включаючи в точкову пробу вугілля, зростки, породу. Розташування місць відбору точкових проб з вагона повинне відповідати схемі, наведеній на рисунку 1.

  

Рисунок 1

2.2.6. Під час відбору проб вручну від палива крупністю до 100 мм паливо відбирають в один прийом, а від палива крупністю більше ніж 100 мм допускається робити набір точкових проб у 2 - 3 прийоми, забезпечивши у цьому разі необхідну масу точкової проби.

2.2.7. Для відбору проб із залізничних вагонів допускається застосовувати промислові грейферні установки. За умови, що ширина розкриття щелеп грейферів повинна бути не менш половини ширини вагона, а ширина щелеп не менш, ніж у 2.5 рази більше розміру максимальних кусків палива, від якого відбирають проби.

Під час відбору проб грейферними установками з кожного вагона відбирають масу палива - грейфер. При цьому необхідно дотримуватись зазначеної нижче послідовності у виконанні окремих операцій:

2.2.8. Розташування точок у вагоні позначають відповідно до схеми, яку зображено на рисунку 2.

  

Рисунок 2

2.2.9. Відбір маси палива у кожній точці проводять зануренням грейфера у паливо не менш ніж на 0.4 м за умови повного розкриття його щелеп.

2.2.10. Відібрана грейфером маса палива розвантажується в накопичувальне вмістище, з якого рівномірним потоком надходить на механічний пробовідбірник.

2.2.11. Від кожної маси палива, відібраної грейфером, механічний пробовідбірник повинен відбирати не менше трьох точкових проб. Маса точкових проб, що відбирають механічним пробовідбірником, повинна відповідати вимогам п. 2.2.3.

2.3. Підготовка об'єднаної проби.

Після відбору всіх точкових проб їх ретельно змішують з метою отримання об'єднаної проби.

2.4. Підготовка аналітичної та контрольної проби.

З об'єднаної проби, шляхом зменшення її за методом квартування, виділяють дві проби (аналітичну та контрольну).

Метод квартування полягає в послідовному виконанні розподілу об'єднаної проби, розміщеної рівним шаром на площині у вигляді квадрату, який ділять по діагоналі на чотири трикутники. Два протилежних трикутника видаляють, а два, що залишилися, збирають разом і перемішують. Квартування повторюють доти, доки маса об'єднаної проби не буде складати подвоєну нормативну масу проби (2 х 0,5 кг) згідно з наказом ДМСУ від 23.12.2002 N 719 (у редакції наказу ДМСУ від 14.09.2007 N 760) [6]. Отриману таким чином пробу ділять на дві частини (аналітичну та контрольну).

Заключні положення

Протягом всього процесу відбору проб необхідно дотримуватись заходів щодо запобігання втрати матеріалів проб, зміни їх якості та характеристик, забруднення та інших несприятливих факторів. Аналітична та контрольна проби повинні реально відображати склад партії, з якої вони відібрані, що дозволить зменшити кількість спірних питань, що виникають у процесі дослідження та ідентифікації палива.

 

Укладач

О. В. Болдирєв

 

Додаток 2

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
по відбору проб та зразків лісо- та пиломатеріалів, ДСП та ДВП

Вступ

Методичні рекомендації по відбору проб і зразків лісо-, пиломатеріалів, ДСП та ДВП розроблено для використання в роботі підрозділів митних органів та експертних підрозділів Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи, а також регіональних служб з експертного забезпечення митних органів. В методичних рекомендаціях зібрані необхідні норми відбору проб і зразків лісо-, пиломатеріалів, ДСП та ДВП.

Згідно УКТ ЗЕД до групи 44 включаються необроблена деревина, напівфабрикати з деревини та вироби з деревини в цілому. Тому для чіткої ідентифікації (визначення точного хімічного складу, структури і властивостей) та подальшої класифікації згідно УКТ ЗЕД необхідною умовою є правильний відбір проб і зразків лісо-, пиломатеріалів, ДСП та ДВП відповідно до вимог ГОСТів, ДСТУ, чинних нормативних документів тощо.

1 Загальні положення

1.1. Сфера застосування

Ці методичні рекомендації встановлюють порядок та методи відбору проб і зразків лісо-, пиломатеріалів, ДСП та ДВП для проведення їх дослідження в експертних підрозділах Управління.

Методичні рекомендації призначені для посадових осіб митних органів, які здійснюють відбір проб і зразків, та надають їх для проведення досліджень до експертних підрозділів Управління.

Основною метою дослідження проб і зразків товарів є ідентифікація товарів для надання відповідей на питання, які поставлені у запиті митних органів, визначення відповідності чи невідповідності даних графи 31 ВМД для подальшої класифікації товарів згідно з УКТЗЕД в рамках процедур митного контролю та митного оформлення.

1.2. Нормативні посилання

В даних методичних рекомендаціях є посилання на наступні законодавчі та нормативні документи:

1.2.1. Митний кодекс України.

1.2.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1862 "Про затвердження Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками".

1.2.3. Наказ Державної митної служби України від 14.01.2009 N 19 "Про затвердження Порядку взаємодії митних органів із Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів".

1.2.4. Наказ Державної митної служби України від 14.01.2009 N 20 "Про затвердження Порядку списання, повернення та передання проб і зразків товарів після проведення досліджень (аналізу, експертизи) Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи".

1.2.5. Наказ Державної митної служби України від 18.04.2005 N 302 "Про затвердження форми акта про взяття проб і зразків товарів".

1.2.6. Наказ Державної митної служби від 23.12.2002 N 719 "Про затвердження Нормативів відбору проб і зразків товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи)", із змінами і доповненнями.

1.2.7. Методичні рекомендації щодо взяття проб і зразків для митної експертизи. Лист Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи від 22.03.2006 N 29/1-10.1/1983-ЕП.

1.2.8. ГОСТ 17462-84 Продукция лесозаготовительной промышленности. Термины и определения.

1.2.9. ДСТУ EN 844-3:2004 Лісоматеріали круглі та пиломатеріали. Терміни та визначення понять. Частина 3. Загальні поняття щодо пиломатеріалів.

1.2.10. ДСТУ EN 309:2003 Плити деревностружкові. Визначення та класифікація (EN 309:1992, ІDT).

1.2.11. ГОСТ 27935-88 Плиты древесноволокнистые и древесностружечные. Термины и определения

1.2.12. ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции.

1.2.13. EN 326-3:2003 Wood-based panels. Sampling, cutting and inspection. Part 3: Inspection of an isolated lot of panels.

1.2.14. ГОСТ 10633-78 Плиты древесностружечные. Общие правила подготовки и проведения физико-механических испытаний.

1.2.15. ГОСТ 19592-80 Плиты древесноволокнистые. Методы испытаний.

1.2.16. ГОСТ 16483.21-72 Древесина. Методы отбора образцов для определения физико-механических свойств после технологической обработки.

1.2.17. ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.

1.2.18. ГОСТ 2695-83 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия.

1.2.19. ГОСТ 6564-84 Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, маркировка и транспортирование.

1.2.20. ГОСТ 9620-94 Древесина слоистая клееная. Отбор образцов и общие требования при испытании.

1.2.21. ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

1.2.22. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

1.2.23. ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

1.2.24. ГОСТ 12.4.133-83 ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки камерные. Общие технические требования.

1.2.25. ГОСТ 28507-90 Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий. Общие технические Условия.

1.2.26. ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия.

1.2.27. ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия.

1.3. Терміни та визначення

1.3.1. Партія - кількість товару, однорідного за якістю та найменуванням, виготовленого протягом визначеного інтервалу часу в одних і тих же умовах, призначеного для імпорту/експорту, оформленого одним документом, що засвідчує якість, та однією вантажно-митною декларацією [1.2.7].

1.3.2. Вибірка - кількість одиниць товару, які відбирають від загальної кількості товарних одиниць, для перевірки [1.2.7].

1.3.3. Об'єм вибірки - кількість товару, що відбирають з кожної партії [1.2.7].

1.3.4. Проба - кількість нештучного товару чи частина зразка, яка відібрана з партії, що досліджується, тотожна складу і ознакам партії [1.2.7].

1.3.5. Точкова проба - проба, відібрана від партії продукції з одного місця і за один прийом. Вона характеризує якість товару в одному об'єкті чи тарному місці або на певному заданому рівні транспортного засобу [1.2.7].

1.3.6. Об'єднана проба - проба, що складається із сукупності ретельно перемішаних точкових проб, відібраних у відповідному порядку, об'єднаних у вказаному співвідношенні та для якої характерні середні значення характеристик товару [1.2.7].

1.3.7. Середня проба - частина об'єднаної проби, що виділена методом усереднення. Вона ділиться на дві рівноцінні проби - аналітичну та контрольну [1.2.7].

1.3.8. Аналітична проба - частина середньої проби, яка використовується для лабораторного дослідження [1.2.7].

1.3.9. Контрольна проба - частина середньої проби, яка зберігається в лабораторії протягом двох місяців і використовується для проведення (в разі потреби) повторного дослідження (експертизи) [1.2.7].

1.3.10. Лісоматеріали - матеріали з деревини, що зберегли її природну фізичну структуру та хімічний склад, які отримують з повалених дерев, хлистів та (або) з їх частин шляхом поперечного та (або) поздовжнього ділення [1.2.8].

1.3.11. Пиломатеріал - пилопродукція встановлених розмірів і якості, що має щонайменше дві плоскопаралельні пласті і в подальшому підлягає механічному оброблянню з заданою точністю [1.2.9].

1.3.12. Деревностружкова плита (ДСП) - плита з деревини у формі пластини, виготовленої під тиском та нагріванням із дрібних частинок дерева (наприклад: деревної стружки, тріски після стругання, тирси від розпилювання, кори, луба тощо) і (або) інших лігноцелюлозних матеріалів (наприклад: лляна костриця, прядивна костриця, фрагменти багаси тощо) із додаванням клейких матеріалів [1.2.10].

1.3.13. Деревноволокниста плита (ДВП) - листовий матеріал, що виготовлений шляхом гарячого пресування або сушки килима із деревних волокон із введенням за необхідності зв'язувальних та спеціальних добавок [1.2.11].

1.4. Порядок взяття проб і зразків товарів

Взяття проб і зразків товарів проводиться відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1862 (із змінами та доповненнями) "Про затвердження Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками", із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 N 92 та від 07.05.2008 N 437, наказу Державної митної служби України від 14.01.2009 N 19 "Про затвердження Порядку взаємодії митних органів із Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів" та з урахуванням наказу Державної митної служби від 23.12.2002 N 719 "Про затвердження Нормативів відбору проб і зразків товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи)", із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної митної служби України від 14.09.2007 N 760.

1.5. Загальні правила відбору проб та зразків товарів

1.5.1. Проби та зразки товарів відбираються у мінімальний кількості, яка забезпечує можливість проведення їх дослідження за нормами, затвердженими відповідними нормативними документами.

1.5.2. Проба (зразок), повинна узагальнювати типові властивості товару всієї партії. Це обумовлює визначення єдиних вимог до підготовки конкретного товару перед відбором проб, а також вибору методу відбору проб та зразків.

1.5.3. Зразки відбирають так, щоб завдана шкода партії товару була мінімальною.

1.5.4. Після процедури відбору проб та зразків вживають запобіжних заходів для унеможливлення їх заміни чи підробки.

1.5.5. Маркувальні етикетки прикріплюють до проб (зразків) таким чином, щоб вони не могли відірватись або пошкодитись при відкритті проби (зразка) для дослідження і при знятті митного забезпечення.

1.5.6. Взяття проб і зразків здійснюється з обов'язковим додержанням правил техніки безпеки та пожежної безпеки, у тому числі чітко дотримуючись загальних правил розвантажувально-завантажувальних робіт [1.2.21 - 1.2.27].

1.5.7. Акт про відбір проб і зразків складається в трьох примірниках, один з яких додається до відібраних проб і зразків товару, другий - передається власнику товару або декларанту (чи уповноваженій ним особі), третій - залишається у справах митного органу. Форма Акта про взяття проб і зразків товарів затверджена наказом Держмитслужби України від 18.04.2005 N 302. Акт до експертного підрозділу надається у вигляді оригіналу, інші документи - у вигляді копій, завірених особистим митним забезпеченням посадовою особою митного органу.

1.6. Направлення проб і зразків на дослідження

1.6.1. При транспортуванні проб та зразків до експертного підрозділу Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи необхідно забезпечити їх збереження у незмінному стані, для чого використовують пакувальні матеріали на цю продукцію, що визначена вимогами методичних рекомендацій чи іншими нормативними документами, та визначають спосіб і умови транспортування, які можуть забезпечити ці вимоги, а саме: текстильні або полімерні мішки, пакети, картонні коробки, дріт і т.п., в залежності від виду продукції.

1.6.2. На кожний екземпляр відібраних проб і зразків накладається окреме митне забезпечення.

1.6.3. Упаковка з пробами і зразками товару повинна містити маркувальні етикетки. Одну етикетку вкладають всередину упаковки, іншу прикріплюють на зовнішній поверхні упаковки. Маркування повинно відповідати вимогам додатку 2 наказу ДМСУ від 14.01.2009 N 19.

1.6.4. Проби і зразки потрібно відправляти в експертні підрозділи митної служби з наступними товарно-супровідними документами:

- акт про відбір проб і зразків товарів;

- акт про проведення митного огляду товарів;

- митна декларація;

- контракт (договір) на поставку товару;

- інвойс (рахунок-фактура, накладна тощо);

- сертифікати контролюючих органів;

- сертифікат якості товару, виданий виробником;

- технічна або технологічна документація із зазначенням відомостей про кількісний та якісний склад, фізико-хімічні властивості, основні технологічні стадії виробництва та призначення товару (технічні умови, технологія виготовлення, специфікація, каталоги й паспортні дані на вироби фірм-виробників, дозволи, маркувальні етикетки, робочі креслення, листи безпеки, спосіб використання, технічні регламенти тощо).

2. Порядок відбору проб і зразків лісо-, пиломатеріалів, ДСП та ДВП

2.1. Вступ, призначення

Цей порядок застосовується при відборі проб і зразків лісо-, пиломатеріалів, ДСП та ДВП від певної партії із залізничних вагонів, вантажівок, контейнерів, пакетів тощо з метою проведення досліджень, необхідних при митному оформленні зазначених товарів.

Правильне відбирання проб - процес, що вимагає підвищеної уваги. Тому надають особливе значення отриманню представницьких проб лісо-, пиломатеріалів, ДСП та ДВП для проведення досліджень. Недбале і неточне відбирання проб може призвести до неправильного оцінювання, порушення термінів оформлення товарів і фінансових претензій.

Відбирання проб здійснює посадова особа митного органу, яка вповноважена проводити відбір проб і зразків товарів, з дотриманням вимог техніки безпеки та пожежної безпеки під час відбору.

Відбір проб та зразків необхідно проводити в умовах, що не впливають на властивості товару та виключають можливість його псування або зміни зовнішнього вигляду.

Як інструменти для відбору проб лісо-, пиломатеріалів, ДСП та ДВП використовують добре загострені ніж, сокиру, пилку та інші придатні для цього інструменти, вимірювальну металеву лінійку та рулетку.

2.2. Методика відбирання проб

Відбір проб та зразків лісо-, пиломатеріалів, ДСП та ДВП проводиться від кожної партії товару.

Проби повинні повністю представляти партії, з яких вони відібрані. Для відбору представницької вибірки необхідно забезпечити однорідність партії (по виду, сорту, породі, товщині, ширині та т.п.) й попередити змішування однорідних підпартій. Збереження однорідності партії необхідно для того, щоб після проведення досліджень висновок було зроблено саме про ту партію одиниць продукції, з якої була проведена контрольна вибірка. Якщо сформувати однорідну партію продукції не вдається, але можна виділити однорідні частини, то для забезпечення відбору представницької вибірки варто використати розшарування партії. У цьому випадку у вибірку відбирають одиниці продукції від кожної однорідної частини пропорційно обсягу цієї частини.

Проби лісо-, пиломатеріалів, ДСП та ДВП відбирають методом випадкового відбору "наосліп" (метод найбільшої об'єктивності). Метод "наосліп" застосовується для продукції, представленої на контроль розсипом, а також у тому випадку, коли застосування методу відбору із застосуванням випадкових чисел технічно важко або економічно невигідно. У вибірку повинні бути включені одиниці продукції з різних частин контрольованої партії. Одиниці продукції варто відбирати незалежно від суб'єктивних припущень особи, яка відбирає проби, щодо якості одиниці продукції, що відбирається.

Приклад. Продукція представлена розсипом, кількість одиниць продукції 1000, необхідно проконтролювати 100 одиниць. Одиниці продукції укладені в 10 ящиків по 100 одиниць у кожному. З кожного ящику "наосліп" відбирається для контролю по 10 будь-яких одиниць продукції.

2.2.1. Проби лісо- та пиломатеріалів

Відбирання одиниць продукції лісо- та пиломатеріалів, з яких беруть проби, проводять згідно з таблицею 1

Таблиця 1

Обсяг партії, шт.

Об'єм вибірки, шт.

До 280 вкл.

32

Від 281 до 500 вкл.

50

Від 501 до 1200 вкл.

80

Від 1201 до 3200 вкл.

125

Від 3201 до 10000 вкл.

200

Від 10001 до 150000 вкл

315

З вибірки проби лісо- та пиломатеріалів відбирають у вигляді колод і кряжів, а також дощок, брусків та т.п., тобто у такому вигляді, який відображає поперечний перетин. З відібраної об'єднаної проби відрізають точкову пробу розміром 1 погонний метр, але не більш ніж 1,5 м. Далі точкову пробу поділяють розрізуванням навпіл - по 0,5 погонних метра для одержання аналітичної та контрольної проб.

  

У тому випадку, коли кожна одиниця товару є єдиним неподільним готовим виробом, який не призначений для подальшого розрізування та подальшого оброблення, відбирається зразок у кількості 1 штука - для проведення досліджень, та 1 штука - для зберігання у якості контрольного примірника. Якщо зразки товару мають фірмові етикетки, ярлики, пакування - вони повинні бути наявні на відібраних зразках

2.2.2. Проби ДСП та ДВП

Відбирання одиниць продукції ДСП та ДВП, з яких беруть проби, проводять згідно з таблицею 2

Таблиця 2

Обсяг партії, шт.

Об'єм вибірки, шт.

До 500 вкл.

4

Від 501 до 1200 вкл.

5

Від 1201 до 3200 вкл.

7

Від 3201 до 10000 вкл.

10

З об'єму вибірки утворюють середню пробу, з якої беруть контрольну та аналітичну проби у кількості 0,5 м2 кожна, а для виробів з ДСП та ДВП - по 1 одиниці.

Проби ДСП та ДВП від одиниці продукції відбирають за допомогою інструментів для відбору проб ДСП та ДВП (у кількості 0,5 м2 кожна) на відстані від кожного краю (кромки) продукції не менш ніж 250 мм.

3. Висновки та пропозиції

Методичні рекомендації були розроблені з урахуванням досвіду експертних підрозділів Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи. Дані методичні рекомендації допоможуть у роботі підрозділів митних органів, експертних підрозділів Управління та регіональних служб з експертного забезпечення митних органів. Дотримання зібраних у методичних рекомендаціях настанов щодо порядку та методів відбору проб і зразків лісо-, пиломатеріалів, ДСП та ДВП дозволить зменшити кількість спірних питань, що виникають у процесі дослідження та ідентифікації подібних товарів.

 

Укладач

В. В. Гарбар

 

Додаток 3

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо відбору проб та зразків крохмалю

Вступ

Методичні рекомендації по відбору проб і зразків крохмалю розроблено для використання в роботі підрозділів митних органів та експертних підрозділів Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи.

Правильний відбір проб і зразків крохмалю відповідно до вимог ГОСТ, ДСТУ, інших чинних нормативних документів є необхідною умовою для забезпечення належної ідентифікації товарів та встановлення відповідності визначених показників (параметрів) заявленим у товаросупровідних документах характеристикам товару при здійсненні його митного контролю та митного оформлення.

1. Загальні положення

1.1. Сфера застосування

Методичні рекомендації призначені для посадових осіб митних органів, які здійснюють відбір проб і зразків та надають їх для проведення досліджень до експертних підрозділів Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи.

1.2. Нормативні посилання

При складанні Методичних рекомендацій використані наступні законодавчі та нормативні документи:

1. Митний кодекс України від 11.07.2002 N 92-IV (зі змінами й доповненнями).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1862 "Про затвердження Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками", зі змінами й доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 N 92 та від 07.05.2008 N 437.

3. Наказ Державної митної служби України від 14.01.2009 N 19 "Про затвердження Порядку взаємодії митних органів з Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів".

4. Наказ Державної митної служби України від 18.04.2005 N 302 "Про затвердження форми Акта про взяття проб і зразків товарів".

5. Наказ Державної митної служби від 23.12.2002 N 719 "Про затвердження Нормативів відбору проб і зразків товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи)", зі змінами й доповненнями, внесеними наказом Державної митної служби України від 14.09.2007 N 760.

6. Збірник методичних рекомендацій щодо відбору проб і зразків товарів для лабораторного дослідження та митної експертизи. Доповнення від 20.09.2007 N 29/1-10.2/5628-ЕП до листа Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи від 15.03.2006 N 29/1-10.2/1725-ЕП.

7. ДСТУ 4644:2006 Крохмаль. Правила приймання та методи відбирання проб.

1.3. Терміни та визначення

1.3.1. Партія - кількість товару, однорідного за якістю та найменуванням, виготовленого протягом визначеного інтервалу часу в одних і тих же умовах, призначеного для імпорту/експорту, оформленого одним документом, що засвідчує якість, та однією ВМД.

1.3.2. Вибірка - кількість одиниць товару, які відбирають від загальної кількості товарних одиниць, для перевірки.

1.3.3. Об'єм вибірки - кількість товару, що відбирають із кожної партії.

1.3.4. Зразок - окрема одиниця досліджуваного об'єкту (товару). У випадку, коли тара герметично запакована в ємності або пакунки для роздрібної торгівлі, то найменший пакунок уважають зразком для дослідження.

1.3.5. Проба - кількість нештучного товару або частина зразка, яка відібрана з партії, що досліджується, тотожна складу й ознакам партії.

1.3.6. Точкова проба - проба, відібрана за один прийом з одного місця від партії товару. Вона характеризує якість товару в одному об'єкті чи тарному місці, або на певному заданому рівні резервуару чи транспортного засобу.

1.3.7. Об'єднана проба - проба, складена з ретельно перемішаних точкових проб, відібраних у відповідному порядку, об'єднаних у вказаному співвідношенні та для якої характерні середні значення характеристик товару.

1.3.8. Середня проба - частина об'єднаної проби, що складається із двох рівноцінних проб - аналітичної та контрольної.

1.3.9. Аналітична проба - частина середньої проби, яка використовується для лабораторного дослідження.

1.3.10. Контрольна проба - частина середньої проби, яка зберігається в лабораторії протягом двох місяців і використовується для арбітражних досліджень.

1.3.11. Квартування - метод, що полягає у послідовному виконанні за встановленими правилами розподілу об'єднаної проби, розміщеної рівним шаром на площині у вигляді квадрату, з метою її зменшення для одержання аналітичної та контрольної проб [6].

1.4. Загальні правила відбору проб та зразків товарів

1.4.1. Взяття проб і зразків товарів проводиться відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1862 (зі змінами та доповненнями) "Про затвердження Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками" та наказу Державної митної служби України від 14.01.2009 N 19 "Про затвердження Порядку взаємодії митних органів з Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів".

1.4.2. Взяття проб і зразків товарів здійснюється в рамках процедур митного контролю та митного оформлення уповноваженою посадовою особою митного органу на підставі вмотивованого письмового розпорядження керівника відповідного митного органу або його заступника за умови обов'язкової присутності власника товару або декларанта чи уповноваженої ним особи [1, ст. 75].

Проби та зразки товарів відбираються в мінімальний кількості, яка забезпечує можливість проведення їхнього дослідження за нормами, затвердженими відповідними нормативними документами.

Мінімальна кількість крохмалю, потрібна для проведення дослідження (аналітична проба), складає 1,0 кг [7].

1.4.3. Мета відбирання і готування проб полягає в отриманні з партії товару такої зручної в роботі кількості, яка б за своїми властивостями якнайбільше наближалася до властивостей всієї партії товару. Це обумовлює визначення єдиних вимог до підготовки конкретного товару перед відбором проб (перемішування, збовтування, струшування тощо), а також вибору методу відбору проб та зразків. З партії товару точкові проби відбирають із різних місць, створюють із них об'єднану пробу та виділяють середню пробу, яка використовуватиметься для проведення лабораторних досліджень.

1.4.4. Проби (зразки) відбирають таким чином, щоб завдана шкода партії товару була мінімальною.

1.4.5. Після процедури відбору проб та зразків вживають запобіжних заходів для унеможливлення їх заміни чи підробки.

1.4.6. Маркувальні етикетки прикріплюють до зразків таким чином, щоб вони не могли відірватись або пошкодитись при відкритті зразка для дослідження та при знятті митного забезпечення.

1.4.7. Під час проведення відбору проб та зразків товару необхідно дотримуватись вимог правил техніки безпеки та охорони праці, особливо при проведенні робіт зі шкідливими, вибухонебезпечними та легкозаймистими товарами.

1.4.8. При транспортуванні проб та зразків до експертного підрозділу Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи необхідно забезпечити їхнє збереження в незмінному стані, для чого використовують тару на цю продукцію, що визначена вимогами методичних рекомендацій чи іншими нормативними документами, та визначають спосіб і умови транспортування, які можуть забезпечити ці вимоги.

2. Процедура відбору проб

Процедура відбору проб складається з таких етапів:

- загальний огляд партії та оцінка її однорідності візуальним оглядом у разі потреби та перевіркою супровідних документів;

- визначення об'єму вибірки;

- відбір проб для проведення досліджень:

а) відбір точкових проб;

б) складання об'єднаної проби;

в) підготовка середньої проби;

г) підготовка контрольної та аналітичної проб;

д) упаковка та маркування проб.

2.1. Визначення об'єму вибірки

2.1.1. Для контролювання органолептичних і фізико-хімічних показників крохмалю, упакованого в мішки, визначають обсяг вибірки за таблицею 1.

Таблиця 1

Обсяг партії мішків, шт.

Обсяг вибірки мішків, шт.

Від 2 до 15 включ.

2

" 16 " 25 "

3

" 26 " 90 "

5

" 91 " 150 "

8

" 151 " 280 "

13

" 281 " 500 "

20

" 501 " 1200 "

32

" 1201 " 3200 "

50

" 3201 " 10000 "

80

2.1.2. Для контролювання органолептичних і фізико-хімічних показників крохмалю, упакованого в ящики, групове пакування, тару-обладнання, визначають обсяг вибірки за таблицею 2.

Таблиця 2

Обсяг партії одиниць транспортної тари, шт.

Обсяг вибірки одиниць транспортної тари, шт.

Від 2 до 15 включ.

2

" 16 " 50 "

3

" 51 " 150 "

5

" 151 " 500 "

8

" 501 " 3200 "

13

" 3201 " 10000 "

20

Для контролювання органолептичних та фізико-хімічних показників крохмалю, упакованого в транспортні пакети, вибірку проводять від одного пакета в обсягах, передбачених таблицею 2.

2.2. Відбір точкових проб та підготовка об'єднаної проби

2.2.1. Засоби, матеріали та допоміжні пристрої:

- ваги лабораторні загальної призначеності 4-го класу точності з найбільшою межею зважування 5000 г згідно з ГОСТ 24104;

- ваги механічні з межею зважування до 10 кг;

- щуп мішковий;

- пробовідбірник для сипучих продуктів;

- ложка для відбирання точкових проб;

- відро;

- планки дерев'яні зі скошеними ребрами;

- щит дерев'яний для складання загальної і середньої проб;

- банки із кришками об'ємом 2000 см3;

- пакети з поліетиленової плівки по ГОСТ 10354 чи з поліпропіленової плівки згідно з ГОСТ 26996;

- секундомір чи годинник наручний чи кишеньковий механічний згідно з ГОСТ 10733 чи електронний згідно з ГОСТ 23350.

2.2.2 Відбирання проб крохмалю, упакованого в мішки.

Від кожного мішка, що входить у вибірку, обсяг якої зазначений в таблиці 1, рівними кількостями відбирають точкові проби крохмалю.

Точкові проби відбирають мішковим щупом з верхньої і нижньої частини мішка. Перед відбиранням проби крохмалю поверхню мішків в місці відбирання проб ретельно очищують. Щуп вводять жолобом униз, потім повертають на 180° і виводять назовні. Маса точкової проби повинна бути не менше ніж 25 г.

Для запобігання висипання крохмалю з мішка отвір затягують щупом.

Проби із паперових мішків відбирають після розшивання.

2.2.3. Відбирання проб крохмалю, упакованого в спеціалізовані контейнери для сипучих продуктів.

Відбирання проб проводять під час завантажування чи під час вивантажування металевими квартами місткістю не менше ніж 100 г; рівними кількостями через однакові проміжки часу відбирають не менше ніж 10 точкових проб крохмалю.

2.2.4. Відбирання проб крохмалю в пакетах, упакованого в ящики, групове пакування та тару-обладнання.

Точкові проби крохмалю в пакетах, упакованого в ящики чи групове пакування, відбирають після розпакування ящиків чи групового пакування, відібраних відповідно до таблиці 2. Від кожного ящика чи групового пакування, що входять у вибірку, відбирають два пакети масою 0,25 кг та 0,50 кг і один пакет масою 1,0 кг із крохмалем.

Дозволено відбирати точкові проби ложкою під час фасування зі струменя крохмалю через рівні інтервали часу, але не рідше ніж 1 - 2 год. Маса точкової проби становить від 100 г до 200 г.

Від кожної одиниці тари-обладнання, що входять у вибірку, обсяг якої зазначений в таблиці 2, відбирають вісім пакетів масою нетто 0,5 кг і чотири пакети масою нетто 1,0 кг.

Відібрані точкові проби крохмалю розміщують на столі або дерев'яному щиті і перемішують для складання об'єднаної проби.

В залежності від маси партії масу об'єднаної проби визначають у відповідності з вимогами, вказаними в таблиці 3.

Таблиця 3

Маса партії, т

Маса загальної проби, г, не менше ніж

До 16 включно

1000

Понад 16 до 50 включно

2000

Понад 50

По 500 г від кожних 16 т

2.3. Підготовка середньої, аналітичної та контрольної проб

2.3.1. Із об'єднаної проби методом квартування виділяють середню пробу. Для цього об'єднану пробу крохмалю висипають на стіл або дерев'яний щит, розрівнюють у вигляді квадрата і перемішують двома дерев'яними планками зі скошеними ребрами. Перемішування проводять так, щоб крохмаль, захоплений із протилежних сторін квадрата на планки в правій і лівій руці, зсипався в середину одночасно, утворюючи після кількох перемішувань валик. Крохмаль захоплюють із кінців валика і також одночасно з обох планок зсипають у середину. Таке перемішування проводять три рази.

Об'єднану пробу крохмалю знову розподіляють рівним шаром у вигляді квадрата і за допомогою планки ділять по діагоналі на чотири трикутника. З двох протилежних трикутників крохмаль видаляють, а з двох інших, що залишилися, збирають разом, перемішують вищевказаним способом і знову ділять на чотири трикутники, з яких два призначено для наступного поділу. Операцію поділу проводять до отримання маси середньої проби 2000 г.

Середню пробу крохмалю ділять на дві рівні частини, які поміщають у чисті сухі банки з добре підігнаними пробками або кришками чи поліетиленову або поліпропіленову тару, герметично закривають. Маса згідно нормативу відбору проб і зразків товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи) складає (1,0 кг / 1,0 кг). Одна з отриманих частин середньої проби є аналітичною пробою, інша - контрольною. На кожну з проб накладається окреме митне забезпечення та маркувальна етикетка.

 

Автор

А. В. Климентьєв

 

Додаток 4

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо відбору проб і зразків каучуку, гуми

Вступ

Згідно з Поясненнями до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (Пояснення до УКТЗЕД), до групи 40 включаються: каучук і гума, у вигляді сировини чи напівфабрикату, вулканізованого чи невулканізованого, затверділого чи незатверділого, гумова суміш з доданням технічної сажі або діоксиду кремнію (з мінеральним маслом або без, із іншими інгредієнтами або без них), гумові суміші без вмісту сажі чи діоксиду кремнію, з вмістом таких речовини як органічні розчинники, вулканізатори, прискорювачі, пластифікатори, розріджувачі, згущувачі та наповнювачі (крім сажі чи діоксиду кремнію) і вироби, повністю виготовлені з гуми або які мають її основні властивості. Разом з тим, існує ряд обмежень до віднесення тих або інших продуктів до групи 40 УКТЗЕД, наприклад серед іншого, лаки з латексу та фарби, не відносяться до каучуку і гуми (група 32).

Наведені вище види продукції у багатьох випадках є неоднорідними за хімічним, фазовим складом, можуть мати обробку та/або поєднання з іншими матеріалами. Тому необхідною умовою для проведення якісних досліджень з метою ідентифікації та подальшої класифікації товарів згідно з УКТЗЕД є правильний відбір проб і зразків каучуку, гуми і виробів з них відповідно до вимог чинних нормативних документів.

1. Загальні положення

1.1. Сфера застосування

Методичні рекомендації призначені для посадових осіб митних органів, які здійснюють відбір проб і зразків та надають їх для проведення досліджень.

Основною метою дослідження проб і зразків товару є проведення досліджень для надання відповідей на питання, які поставлені у запиті митних органів, визначення відповідності чи невідповідності опису товару у графі 31 ВМД, ідентифікація товару для подальшої класифікації товару згідно з УКТЗЕД в рамках процедур митного контролю та митного оформлення.

1.2. Нормативні посилання

У цих методичних рекомендаціях є посилання на наступні законодавчі та нормативні документи:

1. Пояснення до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (Пояснення до УКТЗЕД), затверджені наказом Державної митної служби України від 30.12.2010 N 1561, із змінами та доповненнями.

2. ГОСТ 15895-77. Качество продукции. Статистические методы управления. Термины и определения.

3. Лист ДМСУ від 20.09.2007 р. N 29/1-10.2/5628-ЕП "Про доповнення до листів від 15.03.2006 N 29/1-10.2/1725-ЕП та від 05.05.2006 N 29/1-10.2/3192-ЕП щодо методичних рекомендацій по відбору проб і зразків для лабораторних досліджень".

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1862 "Про затвердження Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками" (зі змінами й доповненнями).

5. Наказ Державної митної служби України від 14.01.2009 N 19 "Про затвердження Порядку взаємодії митних органів із Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів".

6. Митний кодекс України від 11.07.2002 N 92-IV, зі змінами й доповненнями.

7. Наказ Державної митної служби України від 23.12.2002 N 719 "Про затвердження Нормативів відбору проб і зразків товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи)", зі змінами й доповненнями, внесеними наказом Державної митної служби України від 14.09.2007 N 760.

8. Наказ Державної митної служби України від 18.04.2005 N 302 "Про затвердження форми акта про взяття проб і зразків товарів".

9. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

10. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

11. ГОСТ 24920-81 "Латексы синтетические. Правила приемки, отбор и подготовка проб".

12. ГОСТ ISO 1795-96. Каучук натуральный и синтетический. Отбор проб и дальнейшие подготовительные процедуры.

1.3. Терміни та визначення

1.3.1. Латекс (розрізняють натуральний, синтетичний і штучний).

Натуральний латекс (від лат. Latex - рідина, сік), молочний сік рослин, рідкий вміст молочних судин (молочні судини). Може бути прозорим, молочно-білим, жовтувато-коричневим, жовтим або оранжевим. Багато латексу містить ряд рослин з сімейства молочайних, шовковичних, складноцвітих і ін. В латексі розчинені або суспендировані вуглеводи, білки, глікозиди, солі, ефірні масла і т. п. Характерні компоненти латексу гуттаперченосних рослин, каучуконосних рослин - смоли, гутта, каучук [1].

Синтетичний латекс - водна дисперсія синтетичних каучуків, що утворюються в результаті емульсіонної полімеризації.

Штучний латекс - продукти, що утворюються при диспергуванні "готових" полімерів у воді [1].

1.3.2. Каучуки - ненасичені полімерні речовини, що використовуються для виробництва, шляхом вулканізації, гуми (гумових виробів). В залежності від походження каучуки можна розділити на натуральні та синтетичні [2].

1.3.3. Натуральний каучук - речовина рослинного походження, яку отримують з каучуконосних дерев у вигляді латексу. Латекс натурального каучуку (молочний сік дерев), являє собою водну колоїдну дисперсію натурального каучуку. Вміст натурального каучуку (поліізопрену) в латексі - 35 - 38 % мас. Шляхом коагуляції з латексу можна виділити безпосередньо каучук та надати йому будь-якої форми (листи, блоки, гранули та ін.) [3].

1.3.4. Синтетичний каучук - синтетичні ненасичені полімери, здатні до переробки у гуму шляхом вулканізації. Визначення терміну "синтетичний каучук" згідно УКТЗЕД, наводиться у примітці 4 до гр. 40 УКТЗЕД [4].

1.3.5. Невулканізовані гумові суміші - каучук (або суміш каучуків) змішаний до чи після коагуляції з вулканізаторами, прискорювачами, уповільнювачами чи активаторами (крім тих що були додані для виготовлення під вулканізованого каучукового латексу), пігментами чи іншими барвниками (крім тих, що використовуються лише з метою ідентифікації), пластифікаторами чи розріджувачами (крім мінерального масла у випадку маслонаповненого каучуку), наповнювачами, органічними розчинниками та іншими речовинами, крім тих, що зазначені у Примітці 5(b) до гр. 40 УКТЗЕД [4].

Наприклад, суміш технічної сажі з каучуком; дисперсії та розчини каучуку в органічних розчинниках; плити, пластини смуги та стрічки, що складаються з текстильного матеріалу (не більш 50 % мас.) у сполученні з гумовою сумішшю.

1.3.6. Гума - продукт вулканізації каучуку [2].

1.3.7. Одиниця продукції - окремий екземпляр штучної продукції або визначена, у встановленому порядку, кількість нештучної або штучної продукції [5].

1.3.8. Партія - кількість товару, однорідного за якістю та найменуванням, виготовленого протягом визначеного інтервалу часу в одних і тих же умовах, призначеного для імпорту/експорту, оформленого одним документом, що засвідчує якість, та переміщується на адресу одного одержувача за одним перевізним документом [5, 6].

1.3.9. Зразок - окрема одиниця досліджуваного об'єкту (товару) [5].

1.3.10. Проба - кількість нештучного товару або частина зразка, яка відібрана з партії, що досліджується, тотожна складу й ознакам партії [5].

1.3.11. Точкова проба - проба, відібрана за один прийом від продукції. Вона характеризує якість товару в одному об'єкті чи тарному місці або на певному заданому рівні штабелю чи транспортного засобу [5, 6].

1.3.12. Об'єднана проба - проба, складена з ретельно перемішаних точкових проб, відібраних у відповідному порядку, об'єднаних у вказаному співвідношенні, та для якої характерні середні значення характеристик товару [6].

1.3.13. Середня проба - частина об'єднаної проби, що складається з двох рівноцінних проб - аналітичної та контрольної [6].

1.3.14. Аналітична проба - частина середньої проби, яка використовується для лабораторного дослідження [6].

1.3.15. Контрольна проба - частина середньої проби, яка зберігається протягом двох місяців і використовується для арбітражних досліджень [6].

1.3.16. Вибірка - кількість одиниць товару, які відбирають від загальної кількості товарних одиниць для перевірки [5, 6].

1.3.17. Об'єм вибірки - кількість одиниць товару, що відбирають з кожної партії для перевірки [6].

1.3.18. Квартування - метод, що полягає у послідовному виконанні за встановленими правилами розподілу об'єднаної проби, розміщеної рівним шаром на площині у вигляді квадрату, з метою її зменшення для одержання аналітичної та контрольної проб [6].

1.4. Порядок взяття проб і зразків товарів

Взяття проб і зразків товарів проводиться відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1862 "Про затвердження Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками" (зі змінами та доповненнями) [7] та Порядком взаємодії митних органів із Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, затвердженим наказом Державної митної служби України від 14.01.2009 N 19 [8].

1.5. Загальні правила відбору проб та зразків товарів

1.5.1. Згідно ст. 75 Митного кодексу [9], взяття проб і зразків товарів здійснюється в рамках процедур митного контролю та митного оформлення уповноваженою посадовою особою митного органу на підставі вмотивованого письмового розпорядження керівника цього митного органу або його заступника за умови обов'язкової присутності власника товару або декларанта чи уповноваженої ним особи.

1.5.2. Наказом Державної митної служби України від 23.12.2002 N 719 "Про затвердження Нормативів відбору проб і зразків товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи)" (зі змінами) [10], затверджено наступні мінімальні нормативи відбору проб і зразків товарів для проведення досліджень:

- первинні форми - 2 х 0,2 л/кг;

- плити, листи, смуги, стрічки, плівки - 2 х 0,5 м п.;

- готові вироби - 2 х 1,0 шт.

Проби (зразки) відбираються у двох примірниках (аналітична та контрольна).

1.5.3. Процедура відбирання і готування проб полягає в отриманні з партії товару мінімальної кількості, яка б за своїми властивостями найбільше наближалася до властивостей всієї партії товару. З партії товару відбирають з різних місць точкові проби, створюють з них об'єднану пробу, з якої, в свою чергу, виділяють середню пробу, яка використовується для проведення лабораторних досліджень.

1.5.4. Проби (зразки) відбирають таким чином, щоб завдана шкода партії товару була мінімальною.

1.5.5. Після процедури відбору проб та зразків уживають запобіжних заходів для унеможливлення їх заміни чи підробки.

1.5.6. Маркувальні етикетки прикріплюють до зразків (проб) таким чином, щоб вони не могли відірватися або пошкодитись при відкритті зразку (проби) для дослідження й при знятті митного забезпечення.

1.5.7. З метою проведення, у разі потреби, повторних (контрольних) досліджень, відбір проб і зразків товарів здійснюється у двох примірниках (один - для проведення дослідження, другий - контрольний). На кожний примірник відібраної проби (зразку) товару накладається окреме митне забезпечення та прикріплюється маркувальна етикетка, форма якої наведена у додатку 2 до наказу Державної митної служби України від 14.01.2009 N 19.

1.5.8. Взяття проб і зразків товарів оформлюється актом за формою, затвердженою наказом Держмитслужби від 18.04.2005 N 302 [11]. Цей Акт складається у трьох примірниках, які підписуються посадовою особою митного органу, що взяла проби і зразки, власником товару або декларантом чи уповноваженою особою, спеціалістом експертного підрозділу Управління, якщо він бере участь у процедурі взяття проб і зразків. Один примірник (оригінал) Акту додається до взятих проб і зразків, другий передається власнику товару або декларанту чи уповноваженій особі, третій - залишається в справах митного органу.

1.5.9. Взяття проб і зразків товарів здійснюється з обов'язковим додержанням правил техніки безпеки та пожежної безпеки [12, 13].

1.5.10. Опломбовані проби (зразки) товарів доставляються до експертного підрозділу Управління поштою або посадовою особою митного органу разом з запитом про проведення дослідження, оригіналом акта про відбір проб і зразків товарів та копіями акта про проведення митного огляду товарів, що переміщуються за вантажною митною декларацією, митної декларації, зовнішньоекономічного контракту (договору), інвойсу (рахунка-фактури, накладної тощо), сертифікатів вповноважених державних органів (якщо вони надавались), техніко-технологічної документації із зазначенням відомостей про кількісний та якісний склад, фізико-хімічні властивості, основні технологічні стадії виробництва та призначення товару, завірених особистим митним забезпеченням посадової особи митного органу [8].

2. Методичні рекомендації по відбору проб і зразків каучуку та гуми з метою їх дослідження в експертних підрозділах Управління

2.1. Відбір проб каучуку в вигляді латексу

2.1.1. Обладнання.

Для відбору проб з барабанів та бочок використовують пробовідбірники, виготовлені з органічного або неорганічного скла у вигляді трубчастих зондів (піпеток), діаметром 20 - 40 мм та довжиною 1000 мм.

При відборі проб з різних рівнів цистерн використовують трубчаті пробовідбірники з нижнім конусним клапаном. Пробовідбірники виготовляють з вуглецевої або легованої сталі, непластифікованого ПВХ. Довжина пробовідбірника до 3000 мм.

Пробовідбірники та ємності для зберігання проб повинні бути чистими, сухими та виготовленими з матеріалів, стійких до дії латексів. Металеві частини пробовідбірників не повинні містити міді.

2.1.2. Відбір проб з барабанів та бочок.

Об'єм вибірки, від якої відбирають проби, визначають в залежності від обсягу партії, при визначенні об'єму вибірки пропонуємо користуватися даними, наведеними у таблиці 1:

Таблиця 1

Об'єм партії (барабан, бочка)

Об'єм вибірки (барабан, бочка)

До 15

4

Понад 15 до 63

5

Понад 63

6

Перед відбором проб вміст кожної ємності гомогенізують, наприклад ємності кладуть на бік та перекочують впродовж не менш 10 хв., після чого перевертають вверх дном та через 15 хв. знов перекочують (на боку) не менш 10 хв.

Одразу після гомогенізації відбирають рівні за об'ємом точкові проби за всією висотою ємності, повільно погружаючи пробовідбірник до дна. Після чого закривають верхній кінець пробовідбірника і переносять пробу в ємність для зберігання.

Точкові проби змішують для отримання об'єднаної проби, з якої виділяють аналітичну та контрольну проби у кількості, зазначеній в п. 1.5.2.

Цей метод відбору проб може бути розповсюджений на невулканізовані гумові суміші у вигляді розчинів, дисперсій та інших рідких форм з вмістом таких речовин як органічні розчинники, вулканізатори, прискорювачі, пластифікатори, розріджувачі, згущувачі та наповнювачі (крім сажі чи діоксиду кремнію).

2.1.3. Відбір проб з цистерн.

Для перевірки якості латексу проби відбирають з кожної цистерни.

Точкові проби латексу відбирають рівними частинами з трьох рівнів - верхнього, середнього та нижнього. Після відбору, точкові проби змішують для отримання об'єднаної проби, з якої виділяють аналітичну та контрольну проби у кількості, зазначеній в п. 1.5.2.

У випадку розшарування латексу у цистерні відбирають дві додаткові проби:

- з рівня не вище ніж 75 мм від дна цистерни;

- з рівня не нижче ніж 75 мм від поверхні латексу.

2.1.4. Зберігання проб.

Проби латексу зберігають при температурі від 5 до 30° C в герметично закритих ємностях, заповнених не більш ніж на s об'єму. Проби необхідно захистити від дії сонячних променів [14].

2.2. Відбір проб каучуку у брикетах, блоках, мішках

Об'єм вибірки, від якої відбирають проби, визначають в залежності від обсягу партії, при визначенні об'єму вибірки пропонуємо користуватися даними, наведеними у таблиці 2:

Таблиця 2

Об'єм партії, пакувальних одиниць

Об'єм вибірки, пакувальних одиниць

До 40

4

Понад 40 до 100

7

Понад 100

10

Від кожної пакувальної одиниці партії, що потрапила до вибірки шляхом скорочення, відбирають аналітичну і контрольну пробу, у кількості не менш ніж зазначено у п. 1.5.2.

Якщо товар надходить у вигляді порошку або гранул, точкові проби відбирають з кожної пакувальної одиниці у кількості » 200 г. Змішуванням точкових проб отримують об'єднану пробу, з якої, шляхом квартування, виділяють аналітичну та контрольну.

Цей метод відбору проб може бути розповсюджений на невулканізовані гумові суміші з доданням технічної сажі або діоксиду кремнію (з мінеральним маслом або без, із іншими інгредієнтами або без них).

2.3. Метод (процедура) відбору проб та зразків гуми

Гума і каучук порівняно м'який еластичний матеріал, цим обумовлюється те, що в якості обладнання, для різання гуми й каучуку в промислових умовах, застосовуються спеціальні пластинчаті, дискові електричні і пневмоножі. Якщо товар надходить у рулонах, листах, плитах тощо, або у вигляді готових виробів для відбору проб допускається застосовувати такі ріжучі інструменти: гострий ніж, скальпель, ножиці [15].

Враховуючи те, що гума та вироби з неї надходять як у первинних формах, так і у вигляді напівфабрикатів та готових виробів, пропонуємо при відборі проб (зразків) гуми застосовувати, у разі наявності, нормативну документацію (ГОСТ, ДСТУ, ТУ) з рекомендаціями щодо відбору проб (зразків) конкретного найменування товару.

У разі відсутності нормативної документації щодо відбору проб пропонуємо використовувати наступну спрощену методику:

- визначають об'єм вибірки, при визначенні об'єму вибірки пропонуємо користуватися даними, наведеними у таблиці 3:

Таблиця 3

Об'єм партії, пакувальних одиниць

Об'єм вибірки, пакувальних одиниць

До 25

3

26 - 50

4

51 - 90

5

91 - 150

7

151 - 280

10

281 - 500

15

501 - 1200

20

- відбирають точкові проби з визначеної кількості пакувальних місць у партії. Номера пакувальних міст, з яких відбирають точкові проби, визначаються випадковим порядком.

Якщо товар надходить у первинних формах, точкові проби відбирають у кількості » 200 г. Змішуванням точкових проб отримують об'єднану пробу, з якої, шляхом квартування, виділяють аналітичну та контрольну.

Якщо товар надходить у рулонах, листах, плитах тощо, або у вигляді готових виробів, з партії товару, відбирають проби з визначеної кількості пакувальних місць, з яких шляхом скорочення виділяють аналітичну та контрольну проби у кількості відповідно до п. 1.5.2.

Відібрані проби не повинні мати пошкоджень і зовнішніх дефектів. При наявності дефектів відібрану пробу вибраковують та відбирають іншу пробу з тієї ж пакувальної одиниці.

3. Заключні положення

Звертаємо увагу на те, що ці методичні рекомендації встановлюють порядок та методи відбору проб та зразків каучуку, гуми для визначення їх хімічного складу. Відібрані за цими методичними рекомендаціями проби та зразки шин та покришок пневматичних гумових не надають змоги оцінити якість поверхні, ступінь відпрацьованості, придатність для подальшого використання всього вантажу. Відбір проб та зразків для визначення цих параметрів нормується відповідними державними стандартами на конкретну продукцію.

Література

1. Нобль Р. Дж., Латекс в технике. - Л., 1962.

2. Большая советская энциклопедия. Электронная версия.

3. Химическая энциклопедия: В 5 т. Ред. кол. Кнунянц И. Л. (гл. ред.) и др. Научное издательство "Большая российская энциклопедия" - М., 1999.

4. Пояснення до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (Пояснення до УКТЗЕД), затверджені наказом Державної митної служби України від 30.12.2010 N 1561, із змінами та доповненнями.

5. ГОСТ 15895-77. Качество продукции. Статистические методы управления. Термины и определения.

6. Лист ДМСУ від 20.09.2007 р. N 29/1-10.2/5628-ЕП "Про доповнення до листів від 15.03.2006 N 29/1-10.2/1725-ЕП та від 05.05.2006 N 29/1-10.2/3192-ЕП щодо методичних рекомендацій по відбору проб і зразків для лабораторних досліджень".

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1862 "Про затвердження Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками" (зі змінами й доповненнями).

8. Наказ Державної митної служби України від 14.01.2009 N 19 "Про затвердження Порядку взаємодії митних органів із Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів".

9. Митний кодекс України від 11.07.2002 N 92-IV, зі змінами й доповненнями.

10. Наказ Державної митної служби України від 23.12.2002 N 719 "Про затвердження Нормативів відбору проб і зразків товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи)", зі змінами й доповненнями, внесеними наказом Державної митної служби України від 14.09.2007 N 760.

11. Наказ Державної митної служби України від 18.04.2005 N 302 "Про затвердження форми акта про взяття проб і зразків товарів".

12. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

13. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

14. ГОСТ 24920-81 "Латексы синтетические. Правила приемки, отбор и подготовка проб".

15. ГОСТ ІSO 1795-96. Каучук натуральный и синтетический. Отбор проб и дальнейшие подготовительные процедуры.

 

Автори

С. В. Остапенко

 

І. С. Сорокіна

 

Додаток 5

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо відбору проб і зразків активованої мінеральної продукції товарної позиції 3802 УКТЗЕД

1. Вступ, сфера застосування

Ці методичні рекомендації встановлюють порядок і методи відбору проб та зразків активованої мінеральної продукції товарної позиції 3802 УКТЗЕД (активованих: вугілля, діатоміту, перліту, глин, земель, бокситу тощо), які надаються для митного оформлення, відповідно вимог ГОСТ, ДСТУ, чинних нормативних документів.

Рекомендації призначені для посадових осіб митних органів, які здійснюють відбір проб і зразків та надають їх для проведення досліджень до експертних підрозділів Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи.

2. Нормативні посилання

В цих методичних рекомендаціях є посилання на такі законодавчі та нормативні документи:

2.1. Митний кодекс України (Закон України від 11.07.2002 N 92-IV, зі змінами й доповненнями).

2.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1862 "Про затвердження Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками" (із змінами та доповненнями).

2.3. Наказ Державної митної служби України від 14.01.2009 N 19 "Про затвердження Порядку взаємодії митних органів з Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів".

2.4. Наказ Державної митної служби України від 18.04.2005 N 302 "Про затвердження форми акта про взяття проб і зразків товарів".

2.5. Наказ Державної митної служби України від 23.12.2002 N 719 "Про затвердження Нормативів відбору проб і зразків товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи)", із змінами й доповненнями, внесеними наказом Державної митної служби України від 14.09.2007 N 760.

2.6. Методичні рекомендації щодо взяття проб і зразків для митної експертизи. Лист Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи від 22.03.2006 N 29/1-10.1/1983-ЕП.

2.7. Збірник методичних рекомендацій щодо відбору проб і зразків товарів для лабораторного дослідження та митної експертизи. Доповнення від 20.09.2007 N 29/1-10.2/5628-ЕП до листа Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи від 22.03.2006 N 29/1-10.1/1983-ЕП.

2.8. Закон України від 31.05.2007 N 1109-V "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" та додаток до нього. Пояснення до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, в редакції наказу Державної митної служби України від 30.12.2010 N 1561.

2.9. ГОСТ 5445-79 Продукты коксования химические. Правила приемки и методы отбора проб.

2.10. ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции.

2.11. ГОСТ 8703-74 Уголь активный рекуперационный. Технические условия.

2.12. ГОСТ 20464-75 Уголь активный АГ-3. Технические условия.

2.13. ГОСТ 25465-98 Боксит. Методы отбора и подготовки проб для химического анализа и определения влаги.

2.14. ГОСТ 6217-74 Уголь активный древесный дробленый. Технические условия.

2.15. ДСТУ 2965-94 (ГОСТ 30268-95) Вугілля активне імпрегноване. Технічні умови.

2.16. ДСТУ EN 12913:2004 Матеріали для очищення води, призначені для споживання людиною. Порошок перлітовий фільтрувальний.

2.17. ГОСТ 9758-86 Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний.

3. Терміни та визначення

Партія - кількість товару, однорідного за якістю та найменуванням, виготовленого протягом визначеного інтервалу часу в одних і тих же умовах, призначеного для імпорту/експорту, оформленого одним документом, що засвідчує якість, та однією вантажно-митною декларацією [2.6, 2.7].

Вибірка - кількість одиниць товару, які відбирають від загальної кількості товарних одиниць, для перевірки [2.6, 2.7].

Об'єм вибірки - кількість товару, що відбирають з кожної партії [2.6, 2.7].

Проба - кількість не штучного товару чи частина зразка, яка відібрана з партії, що досліджується, тотожна складу і ознакам партії [2.6, 2.7].

Точкова проба - проба, відібрана від партії продукції з одного місця і за один прийом. Вона характеризує якість товару в одному об'єкті чи тарному місці або на певному заданому рівні резервуару чи транспортного засобу [2.6, 2.7].

Об'єднана проба - проба, що складається із сукупності ретельно перемішаних точкових проб, відібраних у відповідному порядку, об'єднаних у вказаному співвідношенні та для якої характерні середні значення характеристик товару [2.6, 2.7].

Середня проба - частина об'єднаної проби, що складається з двох рівноцінних проб - аналітичної та контрольної [2.6, 2.7].

Аналітична проба - частина середньої проби, яка використовується безпосередньо для лабораторного дослідження [2.6, 2.7].

Контрольна проба - частина середньої проби, яка зберігається в лабораторії протягом двох місяців і використовується для арбітражних досліджень [2.6, 2.7].

Квартування - метод, що полягає у послідовному виконанні за встановленими правилами розподілу об'єднаної проби, розміщеної рівним шаром на площині у вигляді квадрату, з метою її зменшення для одержання проби для дослідження та контрольної проби [2.6, 2.7].

Активоване вугілля, активовані природні мінеральні продукти: вуглець і мінеральні речовини називаються активованими, якщо їх поверхнева структура модифікована відповідним обробленням (теплом, хімічними речовинами або іншим способом), щоб зробити їх придатними для певних цілей, таких як знебарвлення, поглинання газу чи вологи, каталізу, іонного обміну чи фільтрування [2.8].

4. Порядок та загальні правила взяття проб і зразків товарів

Взяття проб і зразків товарів проводиться відповідно до вимог нормативних документів, зазначених у розділі 2.

Відбір проб та зразків товарів для митного оформлення проводиться уповноваженою посадовою особою митного органу на підставі вмотивованого письмового розпорядження керівника цього митного органу або його заступника за умови обов'язкової присутності власника товару або декларанта чи уповноваженої ним особи [2.1, 2.2].

У разі проведення огляду і повторного огляду ручної поклажі та багажу за відсутності громадянина чи уповноваженої ним особи взяття (надання) проб і зразків може здійснюватися у присутності двох понятих [2.2].

Проби та зразки товарів беруться у мінімальній кількості, яка забезпечує можливість проведення їх дослідження (аналізу, експертизи), з урахуванням можливості проведення, в разі потреби, повторного дослідження (далі - контрольні проби і зразки) за нормами, затвердженими відповідними нормативними документами [2.5].

Проби відбирають так, щоб завдана шкода партії товару була мінімальною.

Після процедури відбору проб та зразків вживають запобіжних заходів для унеможливлення їх заміни чи підробки.

Проби (зразки) потрібно надійно пакувати, маркувати і відправляти в експертні підрозділи митної служби з копіями таких товарно-супровідних документів:

- акт про відбір проб і зразків товарів (оригінал);

- акт про проведення митного огляду товарів, що переміщуються за вантажною митною декларацією (акт про проведення огляду /переогляду/ ручної поклажі та багажу в разі відсутності громадянина чи вповноваженої ним особи);

- митна декларація;

- зовнішньоекономічного договору (контракту);

- інвойсу (рахунка-фактури, накладної тощо);

- сертифікатів вповноважених державних органів (якщо вони видавались);

- техніко-технологічної документації із зазначенням відомостей про склад, властивості та призначення товару тощо, завірених особистим митним забезпеченням посадовою особою митного органу [2.3].

Акт про відбір проб і зразків складається в трьох примірниках, один з яких додається до взятих проб і зразків, другий - передається власнику товару або декларанту (чи уповноваженій ним особі), третій - залишається у справах митного органу [2.2].

Форма Акта про взяття проб і зразків товарів затверджена наказом Державної митної служби України. У цьому акті обов'язково відображають інформацію щодо відповідності відібраних зразків та проб транспортним засобам або партіям, які перевіряються; акт до експертного підрозділу надається у вигляді оригіналу, інші документи - у вигляді копій, завірених особистим митним забезпеченням посадовою особою митного органу [2.3, 2.4].

5. Метод (процедура) взяття проб та зразків товарів

Процедура відбору проб та зразків активованої мінеральної продукції складається із таких етапів:

- загальний огляд партії та оцінка її однорідності, у разі потреби, візуальним оглядом та перевіркою супровідних документів;

- взяття проб та зразків:

· від партії товару відбирають вибірку;

· від одиниць упаковки, що потрапили у вибірку, відбирають точкові проби;

· із точкових проб складають об'єднану пробу;

· із об'єднаної проби методом скорочення (квартування) отримують середню пробу, яка ділиться на дві рівноцінні проби (одна для проведення дослідження, друга - контрольна).

· упаковка та маркування проб.

Проби відбирають з кожного завантаженого вагона, вантажного автомобіля, баржі або судна.

Проба (зразок) повинна узагальнювати типові властивості товару всієї партії.

Об'єм вибірки продукту, який упакований у мішки, бочки та іншу транспортну тару повинен відповідати таблиці 1.

Таблиця 1

Об'єм партії, шт.

Об'єм вибірки, шт.

від 3 до 15

3

від 16 до 40

5

від 41 до 110

10

від 101 до 300

20

від 301 до 800

30

від 801 до 1300

35

від 1301 до 3200

40

Вибірку складають із одиниць упаковки методом випадкового відбору [2.9, 2.10].

При відборі проб (зразків) використовують наступні пристрої із некородуючого матеріалу (латуні, бронзи, сталі марки 12Х18Н9Т та інших аналогічних матеріалів):

- пробовідбірник ручний шпаруватий діаметром 30 - 35 мм, який має циліндричну або злегка конічну внутрішню порожнину (рис. 1 [2.9]);

- пробовідбірник для сипких продуктів, який складається з двох вставлених одна в одну труб, що обертаються, з вікнами для захвату продукта, із наконечника і ручки (рис. 2 [2.11, 2.12]);

- совок (рис. 3 [2.13]);

- ваги лабораторні загального призначення.

Ручний шпаруватий пробовідбірник для сипких продуктів

  

Рис. 1

Пробовідбірник для сипких продуктів

  

1 - наконечник; 2 - зовнішня труба; 3 - внутрішня труба; 4 - ручка

Рис. 2

Совок

  

а = 50 - 150 мм, в = 30 - 75 мм, с = 40 - 120 мм, d = 40 - 130 мм, е = 20 - 50 мм

Рис. 3

Якщо партія не упакованого продукту транспортується у вагонах, то об'єм вибірки від кожного вагону складає 15 точкових проб по схемі, вказаній на рис. 4 (відбір проб проводять ручним шпаруватим пробовідбірником).

Схема відбору точкових проб із відкритого вагону

  

о - точки відбору

Рис. 4

З партії товару точкові проби відбирають з різних місць (рис. 4), рівномірно розподілених по поверхні транспортних засобів (вагонів, машин тощо), створюють з них об'єднану пробу [2.9].

Сипкі продукти із мішків, бочок та іншої транспортної тари відбирають по дві точкові проби ручним шпаруватим пробовідбірником (рис. 1) або пробовідбірником для сипких продуктів (рис. 2), занурюючи його на 3/4 глибини мішка, по схемі, вказаній на рис. 5 [2.9].

Схема відбору точкових проб із мішків

  

Рис. 5

Точкові проби сипких продуктів та продуктів у кусках із мішків, бочок та іншої транспортної тари також можна відбирати вручну совком п'ятикратно при внесенні його в струмінь продукту при пересипанні із наповненої тари у вільну [2.14, 2.15]. Розмір совка повинен бути близько в два рази більший максимального розміру куска.

Точкові проби за масою (об'ємом) повинні бути приблизно рівними. Сума всіх точкових проб за масою (об'ємом) повинна бути в 2 - 3 рази більша, ніж сумарна маса проби для дослідження та контрольної проби. Усі точкові проби ретельно перемішують та одержують об'єднану пробу (маса об'єднаної проби - не менше подвійної маси контрольної проби та проби для дослідження).

З об'єднаної проби (скороченням її маси - квартуванням [2.9, 2.11 - 2.17]) готують пробу для дослідження та контрольну пробу мінімально по 0,5 кг кожна.

Протягом всього процесу відбору проб необхідно дотримуватись заходів щодо запобігання втрати матеріалів проб, зміни їх якості та характеристик, забруднення та інших несприятливих факторів.

6. Підготовка проб і зразків для направлення на дослідження

Після відбору проб (зразків), їх поміщують в сухі чисті ємності: скляні або металеві банки (із некородуючих матеріалів), полімерні контейнери або пакети з водонепроникного полімерного матеріалу. Ємності для пакування проб повинні забезпечувати герметичність пакування.

На кожну з відібраних проб (для дослідження та контрольну) накладають окреме митне забезпечення.

Тара з пробами супроводжується маркувальними етикетками встановленої форми (відповідно до вимог [2.3]). Маркування повинно містити достатньо інформації для ідентифікації проби (зразка).

Маркувальні етикетки прикріплюють до тари таким чином, щоб вони не відірвалися та не зазнали пошкодження під час відкривання проби (зразка) чи під час знімання митного забезпечення. Протягом дослідження ідентифікаційна маркувальна етикетка повинна залишатися непошкодженою.

7. Вимоги до забезпечення безпеки праці, охорони навколишнього середовища

При відборі проб та зразків товарів необхідно дотримуватись встановлених заходів безпеки. З метою захисту від шкідливого впливу хімічних продуктів відбір проб проводять із застосуванням засобів індивідуального захисту [2.9 - 2.17].

 

Автор

Т. І. Трояновська

 

Додаток 6

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо відбору проб та зразків кави та прянощів

1. Сфера застосування

Дані методичні рекомендації застосовуються при взятті проб та зразків кави та прянощів, що переміщуються через митний кордон України, та визначають процедуру і методи відбору проб та зразків зазначених товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх подальшої класифікації за УКТЗЕД.

2. Нормативні посилання

При укладанні цих методичних рекомендацій використані наступні законодавчі та нормативні документи:

1. ДСТУ ISO 4072:2005 Кава зелена у мішках. Відбирання проб.

2. ДСТУ ISO 948:2007 Прянощі та приправи. Відбирання проб.

3. ГОСТ 15113.0-77 Концентраты пищевые. Правила приемки, отбор и подготовка проб.

4. Митний кодекс України (Закон України від 11.07.2002 N 92-IV, зі змінами й доповненнями).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1862 "Про затвердження Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками" (зі змінами й доповненнями).

6. ISO/PRF 6666 Coffee sampling - Triers for green coffee or raw coffee and parchment coffee.

7. Наказ Державної митної служби України від 23.12.2002 N 719 "Про затвердження Нормативів відбору проб і зразків товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи) митними лабораторіями" (у редакції наказу Державної митної служби України від 14.09.2007 N 760).

8. Порядок взаємодії митних органів із Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, затверджений наказом Державної митної служби України від 14.01.2009 N 19.

3. Терміни та визначення понять

Товар - будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні цінності, культурні цінності), електрична, теплова та інші види енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, що використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України [1, 2, 3].

Партія - кількість товару однорідного за якістю та найменуванням, виготовленого протягом визначеного інтервалу часу в одних і тих же умовах, призначеного для імпорту/експорту, оформленого одним документом, що засвідчує якість та однією вантажно-митною декларацією, яку відправляють чи отримують в один і той самий час [1, 2, 3].

Вибірка - кількість одиниць товару, які відбирають для перевірки від загальної кількості товарних одиниць [1, 2, 3].

Об'єм вибірки - кількість товару, що відбирають з кожної партії [1, 2, 3].

Зразок - окрема одиниця досліджуваного об'єкта (товару) [1, 2, 3].

Проба - частина товару, що відібрана з партії, тотожна за складом та іншими ознаками всій партії товару [1, 2, 3].

Точкова проба - проба, відібрана від партії продукції з одного місця і за один прийом. Вона характеризує якість товару в одному об'єкті чи тарному місці або на певному заданому рівні резервуару чи транспортного засобу [1, 2, 3].

Об'єднана проба - проба, що складається із сукупності точкових проб, ретельно перемішаних, відібраних у відповідному порядку та об'єднаних у вказаному співвідношенні, для якої характерні середні значення характеристик товару [1, 2, 3].

Середня проба - частина об'єднаної проби, виділена методом усереднення; середня проба складається із двох рівноцінних проб - аналітичної та контрольної [1, 2, 3].

Аналітична (досліджувана) проба - частина об'єднаної проби, яка використовується для лабораторного дослідження [1, 2, 3].

Контрольна проба - частина середньої проби, яка зберігається в лабораторії протягом двох місяців і використовується для арбітражних досліджень [1, 2, 3].

4. Загальні положення

З метою здійснення митного контролю та митного оформлення товарів митним органом можуть братися проби товарів для дослідження (аналізу, експертизи) [4, 5]. Процедура взяття (надання) проб товарів для митного оформлення проводиться уповноваженою посадовою особою митного органу на підставі вмотивованого письмового розпорядження керівника цього митного органу або його заступника за умови обов'язкової присутності власника товару або декларанта чи уповноваженої ним особи.

Проби повинні максимально представляти товар у партії, з якої їх відбирають. Потрібно уважно стежити, щоб відбирання, готування, зберігання та транспортування проб не впливало на властивості продукту.

Проби потрібно брати в захищеному від вологого повітря, пилу та сажі місці.

Необхідно здійснити запобіжні заходи для захисту проб і продукту, з якого відбирають проби, від випадкових забруднень.

Приладдя для відбирання проб має бути чистим та сухим. Після відбору проб пробовідбірники одразу повинні бути очищені.

5. Вимоги безпеки

Посадова особа митного органу, яка вповноважена проводити відбір проб і зразків товарів, повинна пройти підготовку щодо здійснення відбору і дотримання вимог техніки безпеки та пожежної безпеки під час відбору.

Відбір проб здійснюється з обов'язковим додержанням правил техніки безпеки, затверджених у встановленому порядку, правил та норм охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії, а також нормативно-технічної документації на конкретний товар.

6. Апаратура

Для проведення відбору проб використовують наступні пристосування:

- інструменти для пробивання мішків або пробовідбірники для відбирання проб із мішків, мішкові щупи, циліндричні і конічні щупи, ручні совки;

- пробовідбірники для відбирання проб сипучих, рідких та пастоподібних продуктів: ручні совки, циліндричні, конічні, механічні пробовідбірники та інші види для відбирання точкових проб.

- пробовідбірник для кави: спеціальний пристрій для діставання зерен кави крізь стінку мішка без відкривання мішка, як визначено в [6].

- пристрої для змішування і розподілу: ділильні пристрої, лопати, пристрої для квартування.

Особливо важливо переконатися, щоб всі прилади та інструменти для відбирання проб були сухими і чистими.

7. Ємності (тара) для проб (зразків)

Аналітичну та контрольну пробу необхідно помістити в чисті, сухі, герметичні контейнери або придатні пакети, які не впливають на якість продукції, зокрема запах, смак і композицію. Контейнери для зберігання проб мають бути такого розміру, щоб вони майже повністю були заповнені пробою. Після заповнення, кожен контейнер для зберігання проб має бути герметично закорковано чи закрито іншим закупорювальним матеріалом.

Тара повинна бути достатньо міцною, щоб витримати усі непередбачувані обставини під час транспортування обраним способом, а також повинні забезпечувати збереженість проб (зразків) у незмінному стані в період зберігання.

8. Процедура відбору проб та зразків

Процедура відбору складається з таких етапів:

- перевірка партії товару на однорідність;

- відбір точкових проб від пакувальних одиниць;

- складання із точкових проб об'єднаної проби;

- відбір від об'єднаної проби середньої проби;

- розділення середньої проби на дві (досліджувану (аналітичну) та контрольну) відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України [5];

- пакування та маркування проб (зразків).

9. Загальні вимоги до процедури відбору проб та зразків

Відбір проб кави та прянощів проводять методом випадкового відбору. Застосування методу випадкового відбору виключає систематичні помилки, пов'язані з вибірковим контролем.

У випадку, коли товар розфасований для роздрібної торгівлі, то найменший пакунок вважають точковою пробою. При відборі зразків товарів, які постачаються в упакуваннях для роздрібної торгівлі, перевіряють зовнішній вигляд упаковок, їх однотипність, наявність захисного забезпечення виробника та його цілісність, однотипність маркування на упаковках. Далі, методом випадкового відбору з усієї партії, формують вибірку.

З вибірки у кількостях, вказаних в Нормативах відбору проб і зразків товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи), затверджених наказом Державної митної служби України [7].

У випадку відбору проб зеленої кави, фасованої у мішки, кількість мішків, відібраних з партії для взяття з них точкових проб, повинна бути не меншою ніж 10, якщо у партії є від 10 до 100 мішків, і повинна бути не меншою ніж 10 % від загальної кількості, якщо у лоті є понад 100 мішків. Точкові проби потрібно брати із будь-яким чином випадково вибраних мішків, з різних місць купи, з використанням пробовідбірника для кави. З кожного мішка бажано брати зразки у трьох різних точках. Для того, щоб отримати об'єднану пробу достатньої маси, можливо потрібно буде взяти більше ніж три точкових проби з кожного мішка.

У випадку відбору проб товарів, нефасованих для роздрібної торгівлі, кількість (п) пакувальних одиниць, узятих із партії для відбирання точкових проб, залежить від розміру партії і може бути знайдена відповідно до таблиці 1.

Таблиця 1

Кількість пакувальних одиниць, узятих для відбирання проб

Розмір партії (N)

Кількість узятих пакувальних одиниць (n)

Від 1 до 5 пакувальних одиниць

Усі пакувальні одиниці

Від 6 до 49 пакувальних одиниць

5 пакувальних одиниць

Від 50 до 100 пакувальних одиниць

10 % пакувальних одиниць

Понад 100 пакувальних одиниць

Квадратний корінь від кількості пакувальних одиниць, заокруглений до найближчого цілого числа

Ці пакувальні одиниці, наскільки це можливо, потрібно відбирати з партії випадково застосовуючи, зокрема, таку процедуру.

Починаючи з будь-якої пакувальної одиниці, їх нумерують: від 1, 2, 3... до N-того. Відбирають із партії кожну r-ту пакувальну одиницю для взяття точкових проб. Величина r дорівнює:

r = N / n

де N - загальна кількість контейнерів у партії;

n - кількість контейнерів, які необхідно відібрати (таблиця 1).

Якщо r - дробове число, то його величина дорівнює цілій частині цього числа.

Проби відбирають лише з непошкоджених, закритих пакувальних одиниць, за винятком тих випадків, коли необхідно вивчити вміст пошкоджених або відкритих пакувальних одиниць.

Пакувальні одиниці перед відкриванням повинні бути ззовні старанно очищені від забруднень.

Відбір проб необхідно проводити швидко, в умовах, що не впливають на властивості товарів (товару) і виключають можливість зміни складу проби, враховуючи агрегатний стан продукту, леткість, гігроскопічність, світлостійкість та ін.

10. Відбір точкових проб

При відборі точкових проб товарів, не розфасованих для роздрібної торгівлі, перевіряють однорідність товару в пакувальній одиниці та за наявності технічних можливостей перемішують товар у пакувальній одиниці.

Для відбору точкових проб використовують пробовідбірники, при виборі яких враховують агрегатний стан товару, розмір пакувальної одиниці та розмір частинок товару.

З кожної пакувальної одиниці відбирають точкові проби з трьох рівнів: верхнього; середнього; нижнього.

Масу точкових проб визначають так, щоб маса об'єднаної проби, складеної з них, була достатньою для формування середньої проби.

11. Складання об'єднаної проби

Об'єднану пробу товару складають об'єднанням усіх точкових проб ретельно перемішуючи їх.

12. Виділення середньої проби

Для рідких матеріалів об'єднана проба є середньою.

Для пастоподібних матеріалів середню пробу виділяють з об'єднаної проби методом відбору.

Для сухих матеріалів середню пробу відбирають методом квартування - висипають та рівномірно розподіляють на плоскій чистій поверхні, насипаний матеріал ділять на чотири частини взаємно перпендикулярними лініями, що перетинаються по центру. Дві довільні протилежні частини об'єднують та перемішують, а дві інші видаляють. Послідовним квартуванням пробу зменшують в два, чотири і т. д. разів до отримання необхідної кількості однорідного матеріалу.

Середню пробу ретельно перемішують в чистій сухій посудині. Потім зразу ж після перемішування беруть дві однорідні проби (досліджувана (аналітична) та контрольна) та поміщають в тару, що відповідає вимогам п. 7 даних Методичних рекомендацій.

Проби беруть в кількості, що відповідає Нормативам відбору проб і зразків товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи), затверджених наказом Державної митної служби України [7].

13. Підготовка проб та зразків для направлення на дослідження

Проби поміщають у чисту суху тару і щільно закривають кришкою або корком.

На кожну з відібраних проб накладають окреме митне забезпечення.

Тара з пробами (зразками) маркується етикетками (форма маркувальної етикетки згідно з наказом Держмитслужби) [8].

Маркувальні етикетки прикріплюють таким чином, щоб виключити можливість їх пошкодження під час транспортування, зберігання проби (зразка), а також під час зняття митного забезпечення.

При транспортуванні проб (зразків) до експертного підрозділу Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи або іншої експертної установи (організації) необхідно забезпечити їх збереження у незмінному стані.

 

Автори

І. М. Зарічний

 

В. В. Березовець

 

Т. М. Баган

 

Р. А. Назарук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали