ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 10.01.2018 р. N 155/0/20-18

Кабінету Міністрів України

Державною регуляторною службою України здійснено узагальнення поданої інформації міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади про виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. N 362 "Про внесення змін до методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)" (Постанова N 362) (далі - постанова КМУ N 362) стосовно виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 N 752 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)" (Постанова N 752) (далі - постанова КМУ N 752) та повідомляється наступне.

Інформація щодо затверджених критеріїв, за якими оцінюється ступень ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) (далі - критерії), які необхідно переглянути (внести зміни і доповнення, або скасувати) (додаток 1)

У 24 сферах державного нагляду (контролю) затверджено критерії, які відповідають постанові КМУ N 752 (Постанова N 752). Відповідальні такі органи державного нагляду (контролю): Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; Міністерство соціальної політики України; Міністерство внутрішніх справ України; Міністерство екології та природних ресурсів; Державна архітектурно-будівельна інспекція України; Державна служба України з безпеки на транспорті; Пенсійний фонд України; Служба безпеки України; Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; Державне агентство рибного господарства України; Державна служба України з надзвичайних ситуацій; Державна архівна служба України; Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

У 39 сферах державного нагляду (контролю) затверджено критерії, проте вони не відповідають постанові КМУ N 752 (Постанова N 752).

Відповідальні такі органи державного нагляду (контролю): Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; Міністерство молоді та спорту України; Міністерство охорони здоров'я України; Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Міністерство фінансів України; Державна інспекція навчальних закладів України; Державна служба геології та надр України; Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками; Державна служба України з безпеки на транспорті; Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; Державна служба України з питань праці; Державне агентство лісових ресурсів України; Державне космічне агентство України; Державна екологічна інспекція України; Міністерство енергетики та вугільної промисловості України; Державна інспекція енергетичного нагляду України; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

У 20 сферах державного нагляду (контролю) (за наявною у ДРС інформацією) не затверджено критерії та відповідно не визначено періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю). Відповідальні за розробку, зокрема, такі органи державного нагляду (контролю): Міністерство освіти і науки України; Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками; Державна служба України з безпеки на транспорті; Державна екологічна інспекція України; Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; Державна служба України з питань праці; Державна служба України з надзвичайних ситуацій; Державне агентство рибного господарства України; Державне космічне агентство України; Державне агентство України з питань кіно; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації; Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку; Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру; Державна авіаційна служба України.

З огляду на зазначене, вважаємо за необхідне органам державного нагляду (контролю):

- підготувати та подати проекти рішень Уряду про внесення змін, доповнень або скасування критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), що затверджені постановами Кабінету Міністрів України у 39 сферах державного нагляду (контролю);

- підготувати та подати проекти рішень Уряду про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у 20 сферах державного нагляду (контролю).

Інформація щодо уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), в яких передбачаються вичерпні переліки питань залежно від ступенів ризику (додаток 1)

У 12 сферах державного нагляду (контролю) затверджено уніфіковані форми актів, які відповідають постанові КМУ N 752 (Постанова N 752).

Відповідальні за приведення у відповідність до вимог постанови КМУ N 752 (Постанова N 752) такі органи державного нагляду (контролю): Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; Міністерство освіти і науки України; Міністерство екології та природних ресурсів; Державна архітектурно-будівельна інспекція України; Державна служба України з безпеки на транспорті; Державна екологічна інспекція України; Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками; Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; Пенсійний фонд України; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

У 47 сферах державного нагляду (контролю) уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення заходів державного нагляду (контролю) не відповідають постанові КМУ N 752 (Постанова N 752).

Відповідальні за приведення у відповідність до вимог постанови КМУ N 752 (Постанова N 752) такі органи державного нагляду (контролю): Міністерство внутрішніх справ України; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; Міністерство енергетики та вугільної промисловості України; Міністерство культури України; Міністерство охорони здоров'я України; Міністерство соціальної політики України; Міністерство фінансів України; Міністерство енергетики та вугільної промисловості України; Державна інспекція енергетичного нагляду України; Державна архівна служба України; Державна інспекція навчальних закладів України; Державна служба геології та надр України; Державна служба України з безпеки на транспорті; Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; Державна служба України з питань праці; Державна служба України з надзвичайних ситуацій; Державне агентство лісових ресурсів України; Державне агентство рибного господарства України; Державне космічне агентство України; Державна архітектурно-будівельна інспекція України; Державна інспекція ядерного регулювання України; Служба безпеки України; Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

У 30 сферах державного нагляду (контролю) відсутні уніфіковані форми актів з вичерпним переліком питань залежно від ступеня ризику (за наявною у ДРС інформацією) зокрема, відповідальні за виконання такі органи державного нагляду (контролю): Міністерство охорони здоров'я України; Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками; Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру; Державна служба України з питань праці; Державна служба України з надзвичайних ситуацій; Державне агентство рибного господарства України; Державне космічне агентство України; Державна екологічна інспекція України; Державна інспекція ядерного регулювання України; Державна авіаційна служба України; Державне агентство України з питань кіно; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації; Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

З огляду на зазначене, вважаємо за необхідне органам державного нагляду (контролю):

- здійснити перегляд (внесення змін і доповнень, або скасування) та привести у відповідність до вимог законодавства уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення заходів державного нагляду (контролю) у 47 сферах державного нагляду (контролю);

- підготувати та затвердити уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду, в яких передбачатиметься вичерпний перелік питань залежно від ступеня ризику у 30 сферах державного нагляду (контролю).

Також просимо надати відповідне доручення міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, державними колегіальним органам стосовно щоквартального подання інформації Державній регуляторній службі України щодо виконання пункту 2 постанови КМУ N 362 (Постанова N 362) до 20 числа останнього у звітному кварталі місяця, та встановити форму подання такої інформації (пропонуємо форму, що додається (додаток 2), а Державній регуляторній службі України проводити узагальнення поданої інформації міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними колегіальними органами та інформувати Уряд щодо проведеної ними роботи.

Додатки: на 67 арк.:

1. Інформація про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), та уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), що знаходиться на виконанні органів державного нагляду (контролю);

2. Форма подання інформації до Державної регуляторної служби України.

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

 

Додаток 1
до листа Державної регуляторної служби України
10.01.2018 N 155/0/20-18

Інформація про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), та уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), що знаходиться на виконанні органів державного нагляду (контролю)

N з/п

Орган державного нагляду та контролю

Сфера державного нагляду (контролю)

Дата та номер постанови Кабінету Міністрів України

Розподіл суб'єктів господарювання за ступенями ризику

Інформація про відомчий нормативно-правовий акт, яким затверджено вичерпний перелік питань, щодо яких здійснюється державний нагляд (контроль)

Примітка

Стаття та назва закону, яким встановлено повноваження органу державного нагляду (контролю) на здійснення заходів державного нагляду (контролю)

Високий

Середній

Незначний

1.

Міністерство внутрішніх справ України

Провадження охоронної діяльність, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 30 частини першої статті 7 (Закон N 222-VIII), частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII);
статтею 4 Закону України "Про охоронну діяльність";
пунктом 11 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609)

07.07.2010 N 565 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 09.08.2017 N 582 (Постанова N 582))

Кількісні показники

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04.02.2016 N 85 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ" (Акт N 85) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.02.2016 за N 294/28424)
Не відповідає вимогам законодавства

 

485

1759

3899

Відсоткове наповнення

8

29

63

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

2.

Міністерство внутрішніх справ України

Провадження господарської діяльності у сфері виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 11 частини першої статті 7 (Закон N 222-VIII), частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності (Закон N 222-VIII)";
пунктом 11 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609)

16.12.2015 N 1122 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ" (Постанова N 1122) (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 09.08.2017 N 582 (Постанова N 582))

Кількісні показники

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04.02.2016 N 85 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ" (Акт N 85) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.02.2016 за N 294/28424)
Не відповідає вимогам законодавства

 

22

63

232

Відсоткове наповнення

7

20

73

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 2 роки

на 4 роки

3.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Провадження туроператорської діяльності, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 19 частини першої статті 7 (Закон N 222-VIII), частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII);
пунктом 23 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609)

16.03.2017 N 153 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження туроператорської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі" (Постанова N 153)

Кількісні показники

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.01.2017 N 40 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження туроператорської діяльності, та інших форм розпорядчих документів" (Акт N 40) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.02.2017 за N 189/30057)

 

269

760

1500

Відсоткове наповнення

10,64

30,05

59,31

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

4.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Моніторинг призначених органів з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
частиною другою статті 38 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (Закон N 124-VIII)

31.05.2017 N 384 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі України" (Постанова N 384)

Кількісні показники

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.08.2016 N 1262 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов'язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами" (Акт N 1262) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.08.2016 за N 1142/29272)
Не відповідає вимогам законодавства

 

5,8

39,21

54,9

Відсоткове наповнення

6

40

54

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

5.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Державний контроль за додержанням суб'єктами господарської діяльності законодавства у сфері інтелектуальної власності
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
стаття 6 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування",
стаття 4 Закону України "Про авторське право і суміжні права",
стаття 12 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних"

22.12.2010 N 1174 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням об'єктів права інтелектуальної власності, та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.10.2013 N 1355 "Про затвердження Переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з використання об'єктів права інтелектуальної власності, уніфікованої форми акта перевірки дотримання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності та форми припису" (Перелік N 1355) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.10.2013 за N 1745/24277)
Не відповідає вимогам законодавства

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 2 роки

на 3 роки

6.

Міністерство культури України

Охоронна культурної спадщини

-

Кількісні показники

Наказ Міністерства культури і туризму України від 11.11.2010 N 1043/0/16-10 "Про затвердження переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони культурної спадщини та уніфікованої форми акта, який складається органами охорони культурної спадщини за результатами планових перевірок" (в Міністерстві юстиції України не реєструвався)
Не відповідає вимогам законодавства

Переглянути (внести зміни і доповнення, або скасування) уніфікованої форми акта, що складаються за результатами проведення заходів державного нагляду (контролю)

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

7.

Міністерство молоді та спорту України

Органом державного нагляду (контролю) не надано інформацію про повноваження на здійснення державного нагляду (контролю)

17.12.2008 N 1097 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері фізичної культури і спорту та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)"Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

-

Переглянути (внести зміни і доповнення, або скасування) критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

-

8.

Міністерство охорони здоров'я України

Провадження господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 15 частини першої статті 7 (Закон N 222-VIII), частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII);
пунктом 15 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609)

16.10.2014 N 543 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з медичної практики і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров'я" (Постанова N 543)Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

3157

3216

15707

Відсоткове наповнення

14,3

14,6

71,1

Періодичність проведення планових заходів

на рік

на 3 роки

на 5 років

9.

Міністерство охорони здоров'я України

Провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 16 частини першої статті 7 (Закон N 222-VIII), частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII);
пункт 15 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609)

11.02.2016 N 69 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я, і визначається періодичність здійснення зазначеним Міністерством планових заходів державного нагляду (контролю)" (Постанова N 69)Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

2

0

59

Відсоткове наповнення

3,3

0

96,7

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

10.

Міністерство охорони здоров'я України

Державний нагляд (контроль) за виконанням фізичними особами - підприємцями умов зайняття народною медициною (цілительством)
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
частиною восьмою статті 741 Основ законодавства України про охорону здоров'я

12.11.2014 N 615 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із зайняття народною медициною (цілительством) і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров'я" (Постанова N 615)Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.05.2014 N 318 "Про затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки суб'єктів господарської діяльності з зайняттям народною медициною (цілительством)" (Форма N 318) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.05.2014 за N 551/25328)
Не відповідає вимогам законодавства

 

0

32

0

Відсоткове наповнення

0

100

0

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

11.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Органом державного нагляду (контролю) не надано інформацію про повноваження на здійснення державного нагляду (контролю)

14.01.2009 N 16 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері питного водопостачання і водовідведення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

Два рази на рік

Один раз на рік

Один раз на два роки

12.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (місцеві державні адміністрації)

Благоустрій території населених пунктів
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 39 Закону України "Про благоустрій населених пунктів"(державний контроль здійснюється місцевими державними адміністраціями)

07.10.2009 N 1048 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів, галузі поховання і сфері вивезення побутових відходів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

1174

597

344

Відсоткове наповнення

56

28

16

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

13.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Органом державного нагляду (контролю) не надано інформацію про повноваження на здійснення державного нагляду (контролю)

28.03.2012 N 259 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у житловій сфері та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)" (Постанова N 259)Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

14.

Міністерство соціальної політики України

Провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 20 частини першої статті 7 (Закон N 222-VIII), частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII);
пункт 18 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609)

26.10.2016 N 750 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством соціальної політики" (Постанова N 750)

Кількісні показники

Наказ Міністерство соціальної політики України від 09.08.2016 N 865 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном" (Акт N 865) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.08.2016 за N 1128/2925)
Не відповідає вимогам законодавства

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

15.

Міністерство фінансів України

Провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 18 частини першої статті 7 (Закон N 222-VIII), частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII);
пунктом 17 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609)

02.04.2009 N 303 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 27.05.2013 N 367 (Постанова N 367))
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства фінансів України від 09.10.2009 N 1190 "Про затвердження Переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю операторів лотерей" (в Міністерстві юстиції України не реєструвався)
Не відповідає вимогам законодавства

За інформацією Мінфіну на даний час та території України відсутні суб'єкти господарської діяльності, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей

-

3

1

Відсоткове наповнення

-

75

25

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

16.

Міністерство освіти і науки України

Провадження освітньої діяльності закладів освіти, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 6 частини першої статті 7 (Закон N 222-VIII), частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII);
пунктом 5 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609)

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Наказ Міністерства освіти і науки від 22 05.2017 N 723 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності закладів освіти, що підлягає ліцензуванню" (Акт N 723) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 р. за N 951/30819)

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

17.

Державна інспекція навчальних закладів України

Державний нагляд (контроль) у сфері освіти
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 69 Закону України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII)

02.03.2010 N 238 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 08.10.2014 N 523 (Постанова N 523))
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства освіти та науки України від 20.05.2013 N 560 "Про затвердження уніфікованих форм актів" (Форма N 560) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.06.2013 за N 1037/23569):
Акт перевірки додержання суб'єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту (Форма N 560)Не відповідає вимогам законодавства

 

101

229

1206

Відсоткове наповнення

7

15

78

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

18.

Державна інспекція навчальних закладів України

Державний нагляд (контроль) у сфері освіти
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 69 Закону України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII)

30.03.2011 N 311 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів" (Постанова N 311) (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 08.10.2014 N 523 (Постанова N 523))
Не відповідає вимогам законодавства

Професійно-технічна освіта

Наказ Міністерства освіти та науки України від 20.05.2013 N 560 "Про затвердження уніфікованих форм актів" (Форма N 560) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.06.2013 за N 1037/23569):
Акт перевірки додержання суб'єктами господарювання, що надають послуги у сфері загальної середньої освіти, вимог законодавства про загальну середню освіту (Форма N 560)Акт перевірки додержання суб'єктами господарювання, що надають послуги у сфері професійно-технічної освіти, вимог законодавства про професійно-технічну освіту (Форма N 560)Не відповідає вимогам законодавства

 

Кількісні показники

65

277

361

Відсоткове наповнення

9

39

52

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

Загальна середня освіта

Кількісні показники

550

1558

12698

Відсоткове наповнення

4

10

86

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

19.

Державна інспекція навчальних закладів України

Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 69 Закону України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII)

08.10.2012 N 910 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів" (Постанова N 910) (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 08.10.2014 N 519 (Постанова N 519))
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства освіти та науки України від 20.05.2013 N 560 "Про затвердження уніфікованих форм актів" (Форма N 560) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.06.2013 за N 1037/23569):
Акт перевірки додержання суб'єктами господарювання, що надають послуги у сфері дошкільної освіти, вимог законодавства про дошкільну освіту (Форма N 560)Не відповідає вимогам законодавства

 

692

1197

8295

Відсоткове наповнення

7

12

81

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

20.

Державна інспекція навчальних закладів України

Державний нагляд (контроль) у сфері освіти
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 69 Закону України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII)

08.10.2012 N 911 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі позашкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів" (Постанова N 911) (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 08.10.2014 N 519 (Постанова N 519))
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства освіти та науки України від 20.05.2013 N 560 "Про затвердження уніфікованих форм актів" (Форма N 560) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.06.2013 за N 1037/23569):
Акт перевірки додержання суб'єктами господарювання, що надають послуги у сфері позашкільної освіти, вимог законодавства про позашкільну освіту (Форма N 560)Не відповідає вимогам законодавства

 

57

134

1315

Відсоткове наповнення

4

9

87

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

21.

Державна архівна служба України

Контроль за додержанням законодавства України у сфері формування та ведення страхового фонду документації України суб'єктами державної системи страхового фонду документації
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
частиною першою статті 14 Закону України "Про страховий фонд документації"

08.11.2017 N 840 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації та визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю Державною архівною службою" (Постанова N 840)

Кількісні показники

Наказ Міністерства юстиції України від 29.11.2013 N 2541/5 "Про затвердження Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України" (Положення N 2541/5) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.12.2013 за N 2047/24579)
Не відповідає вимогам законодавства

 

150

450

900

Відсоткове наповнення

10

30

60

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

22.

Державна служба геології та надр України

Державний контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним використанням надр України
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
частиною першою статті 61 Кодексу України про надра; частина друга статті 6 Закону України "Про державну геологічну службу України"

05.11.2014 N 593 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю Державною службою геології та надр" (Постанова N 593)Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.03.2013 N 133 "Про затвердження форм документів у сфері здійснення державного геологічного контролю" (Форма N 133) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.04.2013 за N 563/23095)
Не відповідає вимогам законодавства

 

905

1315

1280

Відсоткове наповнення

25,9

37,6

36,6

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

23.

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Провадження господарської діяльності у сфері виробництва лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) - з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про лікарські засоби", що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 10 частини першої статті 7 (Закон N 222-VIII), частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII);
пунктом 15 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609)

10.09.2008 N 843 "Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров'я для безпеки життя і здоров'я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"(із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 11.02.2016 N 69 (Постанова N 69))
Не відповідає вимогам законодавства

Оптової та роздрібна торгівля лікарськими засобами

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 04.07.2017 N 759 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)" (Акт N 759) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 липня 2017 р. за N 909/30777)

 

Кількісні показники

7800

0

0

Відсоткове наповнення

100

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

-

-

Виробництво лікарських засобів

Кількісні показники

115

-

-

Відсоткове наповнення

100

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

-

-

Імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)

Кількісні показники

-

-

211

Відсоткове наповнення

-

-

100

Періодичність проведення планових заходів

-

-

на 5 рік

Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Кількісні показники

4467

-

-

Відсоткове наповнення

100

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

-

-

24.

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Провадження господарської діяльності у сфері культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку, - з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 22 частини першої статті 7 (Закон N 222-VIII), частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII);
пунктом 15 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609)

Критерії не затверджено

 

 

 

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

25.

Державна служба України з безпеки на транспорті

Державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства, норм і стандартів на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
абзацом шостим статті 161 Закону України "Про транспорт"

17.04.2008 N 365 "Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності у сфері залізничного транспорту та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 9 серпня 2017 року N 603 (Постанова N 603))

Кількісні показники

Наказ Міністерства інфраструктури від 25.01.2017 N 16 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатом проведення планової (позапланової) перевірки, та форм припису, розпорядження для здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів" (Розпорядження N 16) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.01.2017 за N 279/30147)

 

8

68

5081

Відсоткове наповнення

0.2

1.3

98.5

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

03.09.2008 N 790 "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх діяльності у сфері автомобільного транспорту та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 02.03.2010 N 224)
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства інфраструктури від 26.12.2016 N 467 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері автомобільного транспорту" (Акт N 467) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.01.2017 за N 88/29956)
Не відповідає вимогам законодавства

 

93350

715

-

Відсоткове наповнення

99

1

-

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

03.02.2010 N 100 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 9 серпня 2017 року N 603 (Постанова N 603))

Кількісні показники

Наказ Міністерства інфраструктури від 24.11.2017 N 405 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері міського електричного транспорту, та форми припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері міського електричного транспорту" (Акт N 405) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.12.2017 за N 1537/31405)

 

49

-

-

Відсоткове наповнення

100

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

26.

Державна служба України з безпеки на транспорті

Державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства і стандартів на морському та річковому транспорті
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
абзацом сьомим статті 163 Закону України "Про транспорт"

26.11.2014 N 668 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері безпеки на морському та річковому транспорті і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті" (Постанова N 668) (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 9 серпня 2017 року N 603 (Постанова N 603))

Кількісні показники

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 26.11.2004 року N 1048 "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за виконанням судноплавними компаніями України нормативних актів з питань безпеки судноплавства" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.12.2004 за N 1584/10183)
Не відповідає вимогам законодавства

 

96

199

531

Відсоткове наповнення

11,62

24,09

64,29

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

27.

Державна служба України з безпеки на транспорті

Провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 24 частини першої статті 7 (Закон N 222-VIII), частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII);
пунктом 21 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609)

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Наказ Міністерства інфраструктури від 22.12.2016 N 457 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом" (Акт N 457) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.01.2017 за N 76/29944)
Не відповідає вимогам законодавства
Наказ Міністерства інфраструктури від 27.12.2016 N 470 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом" (Акт N 470) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 січня 2017 р. за N 87/29955)
Не відповідає вимогам законодавства

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

28.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
частиною першою стаття 26 Закону України "Про захист прав споживачів"

27.12.2008 N 1164 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)"Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України від 11.01.2012 N 24 "Про затвердження форм актів, постанов та рішень" (Наказ N 24) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.02.2012 за N 173/20486):
Акт перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів (Наказ N 24)Акт контрольної перевірки правильності розрахунків із споживачами за реалізовану продукцію (Наказ N 24)Не відповідає вимогам законодавства

 

65297

381620

1068538

Відсоткове наповнення

4,3

25,2

70,5

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

29.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний нагляд (контроль) у частині охорони прав на сорти рослин
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 7 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин"

26.10.2011 N 1113 "Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням прав на сорти рослин, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)" (Постанова N 1113)Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

54

234

612

Відсоткове наповнення

6

26

68

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

30.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний санітарно-епідеміологічного нагляд
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 33 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

30.11.2011 N 1405 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності для санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною санітарно-епідеміологічною службою та її територіальними органами" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 19.09.2012 N 869 (Постанова N 869))
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 10.04.2013 N 287 "Про затвердження уніфікованих форм актів, які складаються за результатами перевірок суб'єктів господарювання у частині дотримання вимог санітарного законодавства" (Форма N 287) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.04.2013 за N 651/23183)
Не відповідає вимогам законодавства

 

36057

54268

265966

Відсоткове наповнення

10,1

15,2

74,7

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

31.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний контроль (нагляд) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 16 Закону України "Про ціни і ціноутворення" (Закон N 5007-VI)

01.08.2013 N 533 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з продажем (реалізацією) товарів, щодо яких встановлено державне регулювання цін, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)" (Постанова N 533) (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 02.11.2016 N 773 (Постанова N 773))
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.08.2013 N 965 "Про затвердження форми акта перевірки дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін" (Форма N 965) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.08.2013 N 1461/23993)
Не відповідає вимогам законодавства

 

5528

16810

34707

Відсоткове наповнення

10

30

60

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

32.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 7 Закону України "Про ветеринарну медицину"
статтею 8, 9 Закону України "Про основні принципи та вимоги безпечності та якості харчових продуктів"

17.06.2015 N 402 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою" (Постанова N 402)Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12.10.2011 N 538 "Про затвердження переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання законодавства у галузі ветеринарної медицини та уніфікованої форми акта перевірки" (Перелік N 538) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.11.2011 за N 1256/19994)
Не відповідає вимогам законодавства

 

4353

12698

31934

Відсоткове наповнення

8,8

26

65,2

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

33.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний контроль у сфері захисту рослин
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 6, 12 Закону України "Про захист рослин"

30.06.2015 N 448 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою" (Постанова N 448)Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02.07.2012 N 384 "Про затвердження уніфікованих форм актів перевірок у сферах карантину та захисту рослин" (Форма N 384) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.07.2012 за N 1229/21541):
Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері карантину рослин (Форма N 384)Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері захисту рослин (Форма N 384)Не відповідає вимогам законодавства

 

3368

12306

26517

Відсоткове наповнення

8

29

63

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

34.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Метрологічний нагляд
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
частина третя статті 20 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (Закон N 1314-VII)

16.12.2015 N 1058 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 12.07.2017 N 515 (Постанова N 515))

Кількісні показники

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.11.2016 N 1837 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду у сфері законодавчо регульованої метрології" (Наказ N 1837) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за N 1501/29631):
Уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведеної планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду, що здійснюється у сфері законодавчо регульованої метрології, за засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації (Наказ N 1837)Уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведеної планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду, що здійснюється у сфері законодавчо регульованої метрології, за кількістю фасованого товару в упаковках (Наказ N 1837)Не відповідає вимогам законодавства

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

35.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний контроль у сфері карантину рослин
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 6, 7, 8 Закону України "Про карантин рослин"

22.09.2016 N 651 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Постанова N 651)Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02.07.2012 N 384 "Про затвердження уніфікованих форм актів перевірок у сферах карантину та захисту рослин" (Форма N 384) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.07.2012 за N 1229/21541):
Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері карантину рослин (Форма N 384)Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері захисту рослин (Форма N 384)Не відповідає вимогам законодавства

 

4699

13333

29037

Відсоткове наповнення

9,9

28,3

61,7

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

36.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний контроль за якістю зерна та продуктів його переробки
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 22 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні"

06.03.2013 N 191 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення Державною інспекцією сільського господарства планових заходів державного нагляду (контролю)" (Постанова N 191)Не відповідає вимогам законодавства
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 N 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (Постанова N 442) функції із державного нагляду (контролю) у здійснення державного контролю за якістю зерна та продуктів його переробки покладено на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

393

378

16743

Відсоткове наповнення

2,2

2,1

95,7

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

37.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний контроль за дотриманням зерновими складами технічного регламенту у процесі зберігання зерна та продуктів його переробки
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 22 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні"

38.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний нагляд (контроль) у сфері насінництва та розсадництва
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтями 8, 24 Закону України "Про насіння і садивний матеріал"

12.07.2017 N 507 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" (Постанова N 507)

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

74

267

579

Відсоткове наповнення

8

29

63

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

39.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний нагляд (контроль) за діяльністю суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво, перевезення, зберігання, реалізацію органічної продукції (сировини)
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 9 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" (Закон N 425-VII)

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

40.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Провадження господарської діяльності з ветеринарної практики, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 17 частини першої статті 7 (Закон N 222-VIII), частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII);
пунктом 16 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609)

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

41.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

Державний контроль за використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності родючість ґрунтів
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
стаття 152, 188 Земельного кодексу України, стаття 19 Закону України "Про охорону земель", стаття 5 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель"

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

42.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

Державний нагляд у сфері землеустрою
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статті 14, 611 Закону України "Про землеустрій"

17.12.2012 N 1207 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру" (Постанова N 1207) (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 06.12.2017 N 949 (Постанова N 949))

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

522

1595

-

Відсоткове наповнення

25

75

-

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

43.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

Державний геодезичний нагляд за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 24 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"

27.11.2013 N 976 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру" (Постанова N 976) (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 06.12.2017 N 949 (Постанова N 949))

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

259

798

1870

Відсоткове наповнення

9

27

64

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

44.

Державна служба України з питань праці

Провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 38 Закону України "Про охорону праці"

28.04.2009 N 413 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 16.01.2013 N 67 (Постанова N 67))
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11.08.2011 N 826 "Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми Акта перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта)" (Положення N 826) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.12.2011 за N 1531/20269)
Не відповідає вимогам законодавства

 

56190

183398

416285

Відсоткове наповнення

8,6

28,0

63,4

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

45.

Державна служба України з питань праці

Державний нагляд за веденням робіт з геологічного вивчення надр, їх використанням та охороною, а також використанням і переробкою мінеральної сировини (державний гірничий нагляд)
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
часиною другою статті 61 Кодексу України про надра

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

87

-

-

Відсоткове наповнення

100

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

46.

Державна служба України з питань праці

Виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
стаття 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

03.12.2009 N 1288 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання, що повинні виконувати норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.07.2012 N 390 "Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів" (Порядок N 390) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.07.2012 за N 1291/21603)
Не відповідає вимогам законодавства

 

80000

240000

480000

Відсоткове наповнення

10

30

60

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

47.

Державна служба України з питань праці

Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 259 Кодексу законів про працю України

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.07.2012 N 390 "Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів" (Порядок N 390) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.07.2012 за N 1291/21603)
Не відповідає вимогам законодавства

 

80000

256000

464000

Відсоткове наповнення

10

32

58

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

48.

Державна служба України з питань праці

Провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 12 частини першої статті 7 (Закон N 222-VIII), частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII);
пунктом 12 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609)

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

49.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Державний нагляд (контроль) щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
частиною першою статті 64 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI)

27.12.2017 N 1043 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою України з надзвичайних ситуацій" (Постанова N 1043)

Кількісні показники

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 02.11.2015 N 1337 "Деякі питання проведення перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки" (Порядок N 1337) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.11.2015 за N 1467/27912)
Не відповідає вимогам законодавства

 

67356

63673

287737

Відсоткове наповнення

16,1

15,2

68,7

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 4 роки

на 6 років

50.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, що підлягає ліцензування
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 13 частини першої статті 7 (Закон N 222-VIII), частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII);
пунктом 13 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609)

Критерії не затверджено
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається кабінетом міністрів України, і встановлюється періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з надзвичайних ситуацій"

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено
Розроблено проект наказу Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, та інших форм розпорядчих документів"

 

226

652

1664

Відсоткове наповнення

8, 9

25, 6

65,5

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

51.

Державне агентство лісових ресурсів України

Державний контроль за дотриманням законодавства в галузі мисливського господарства і полювання
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
абзац третій статті 61 Закону України "Про мисливське господарство та полювання"

23.01.2013 N 31 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням, охороною і відтворенням державного мисливського фонду, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством лісових ресурсів" (Постанова N 31)Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 05.11.2012 N 678 "Про затвердження переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у галузі мисливського господарства та полювання" (Форма N 678) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.11.2012 за N 1955/22267)
Не відповідає вимогам законодавства

 

97

320

696

Відсоткове наповнення

9

29

61

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

52.

Державне агентство рибного господарства України

Державний контроль за безпекою мореплавства флоту рибної промисловості
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
абзацом вісімнадцятим статті 9 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" (Закон N 3677-VI)

14.10.2009 N 1126 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості Державним агентством рибного господарства" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 4 липня 2017 року N 461 (Постанова N 461))

Кількісні показники

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.06.2014 N 237 "Про затвердження акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості" (Акт N 237) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.07.2014 за N 790/25567)
Не відповідає вимогам законодавства

 

25

120

420

Відсоткове наповнення

4,42

21,23

74,3

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

53.

Державне агентство рибного господарства України

Охорона водних біоресурсів
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
стаття 9 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" (Закон N 3677-VI)

17.04.2013 N 276 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством рибного господарства" (Постанова N 276) (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 4 липня 2017 року N 461 (Постанова N 461))

Кількісні показники

Наказ Міністерства аграрної політики України від 14.02.2013 N 98 "Про затвердження акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони водних біоресурсів" (Форма N 98) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2013 р. за N 301/22833)
Не відповідає вимогам законодавства

 

123

784

676

Відсоткове наповнення

7,8

49,5

42,7

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

54.

Державне агентство рибного господарства України

Провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 21 частини першої статті 7 (Закон N 222-VIII), частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII);
пунктом 19 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609)

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

55.

Державне космічне агентство України

Державний нагляд за дотриманням вимог безпеки космічної діяльності, а також навчання та атестація осіб, які контролюють дотримання космічних правил і наявність необхідного рівня безпеки космічної діяльності, а також осіб, які розслідують інциденти та надзвичайні події
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 20 Закону України "Про космічну діяльність"

06.04.2011 N 351 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, випробуванням, виробництвом, експлуатацією ракет-носіїв, космічних апаратів, наземного комплексу управління космічними апаратами і їх складових частин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)" (Постанова N 351)Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Національного космічного агентства України від 07.12.2010 N 395 "Про затвердження уніфікованої форми акта планової перевірки суб'єкта господарювання, який провадить господарську діяльність, пов'язану із розробленням, випробуванням, виробництвом, експлуатацією ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.01.2011 за N 4/18742)
Не відповідає вимогам законодавства

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

56.

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Провадження господарської діяльності пов'язаної з будівництвом об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середнім (СС2) та значними (СС3) наслідками
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 9 частини першої статті 7 (Закон N 222-VIII), частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII);
пунктом 9 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609)

30.12.2015 N 1164 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, яка підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)" (Постанова N 1164) (із змінами і доповненнями, несеними ПКМУ від 31.05.2017 р. N 383 (Постанова N 383))

Кількісні показники

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.12.2016 N 331 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки за додержанням суб'єктом господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками" (Акт N 331) (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17 травня 2017 року N 115 (Наказ N 115)) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.01.2017 за N 73/29941)
Не відповідає вимогам законодавства

 

1715

5884

11542

Відсоткове наповнення

9,0

30,9

60,1

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

57.

Державна архітектурно-будівельна інспекція України (органи державного архітектурно-будівельного контролю)

Державний архітектурно-будівельний контроль (нагляд)
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI)

07.06.2017 N 399 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами державного архітектурно-будівельного контролю" (Постанова N 399)

Кількісні показники

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.05.2012 N 240 "Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю" (Постанова N 240) (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29.05.2017 р. N 133 (Наказ N 133)) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.07.2012 за N 1116/21428)

 

1150

49030

33556

Відсоткове наповнення

1,4

58,6

40

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

58.

Державна екологічна інспекція України

Державний нагляд (контроль) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері охорони навколишнього природного середовища
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 202 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"

19.03.2008 N 212 "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)"Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 09.08.2017 N 303 "Про затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за результатом проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів" (Перелік N 303) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2017 р. за N 1289/31157)

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

55

40

5

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

59.

Державна екологічна інспекція України

Державний нагляд і контроль за дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об'єктів природного середовища під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритій системі
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 92 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

60.

Державна екологічна інспекція України

Державний нагляд (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері поводження з відходами
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 232 "Про відходи"

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

61.

Державна екологічна інспекція України

Державний нагляд (контролю) про охорону і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 202 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"

27.12.2008 N 1139 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем)"Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 09.08.2017 N 303 "Про затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за результатом проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів" (Перелік N 303) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2017 р. за N 1289/31157)

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

62.

Міністерство екології та природних ресурсів

Провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 14 частини першої статті 7 (Закон N 222-VIII), частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII);
пунктом 14 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609)

26.10.2011 N 1100 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів" (Постанова N 1100) (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 6 грудня 2017 року N 937 (Постанова N 937))

Кількісні показники

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів від 20.03.2017 N 127-н "Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та поводження з небезпечними відходами" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.04.2017 за N 480/30348)

 

3

9

18

Відсоткове наповнення

10

30

60

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

63.

Міністерство екології та природних ресурсів

Провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 14 частини першої статті 7 (Закон N 222-VIII), частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII);
пунктом 14 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609)

09.11.2016 N 804 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів" (Постанова N 804) (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 6 грудня 2017 року N 937 (Постанова N 937))

Кількісні показники

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів від 20.03.2017 N 127-н "Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та поводження з небезпечними відходами" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.04.2017 за N 480/30348)

 

22

81

160

Відсоткове наповнення

8,4

30.8

60,8

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

64.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Державна інспекція енергетичного нагляду України

Державний нагляд (контроль) у сфері електроенергетики
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
частиною першою статті 9 Закону України "Про електроенергетику"

22.02.2008 N 75 "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику їх діяльності в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання і визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 19.12.2012 N 1208 (Постанова N 1208))
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства палива та енергетики України від 24.12.2004 N 817 "Про затвердження Інструкції з організації проведення обстежень електричних, тепловикористовуючих установок, теплових мереж та оформлення їх результатів" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за N 71/10351)
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 15.11.2010 N 473 "Про затвердження форми Акта здійснення заходу з державного енергетичного нагляду (контролю) та внесення змін до наказу Мінпаливенерго від 24.12.2004 N 817" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за N 1374/18669)
Не відповідає вимогам законодавства

 

5077

42178

24289

Відсоткове наповнення

1,75

14,55

83,70

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

Кількісні показники

782

30582

68587

Відсоткове наповнення

0,78

30,60

68,62

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

65.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Державна інспекція енергетичного нагляду України

Державний нагляд (контроль) у сфері теплопостачання
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 14 Закону України "Про теплопостачання"

 

66.

Державна інспекція ядерного регулювання України

Державний нагляд за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 25 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"; статтею 15 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії"

13.11.2013 N 824 "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки" (Постанова N 824)Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

165

172

2383

Відсоткове наповнення

6,1

6,3

87,6

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 - 7 років

67.

Пенсійний фонд України

Провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
стаття 64 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", стаття 141 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

29.07.2015 N 528 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України" (Постанова N 528) (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 09.08.2017 N 560 (Постанова N 560))

Кількісні показники

Постанова Правління пенсійного фонду України від 04.02.2016 N 2-1 "Про затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування" (Постанова N 2-1) (з змінами і доповненнями, внесеними постановою правління Пенсійного фонду України від 23 жовтня 2017 року N 23-1 (Постанова N 23-1)) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.02.2016 за N 270/28400)

 

6744

31619

507219

Відсоткове наповнення

1,2

5,8

93

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

68.

Служби безпеки України

Провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 23 частини першої статті 7 (Закон N 222-VIII), частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII);
пунктом 20 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609)

08.08.2016 N 503 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Службою безпеки України" (Постанова N 503) (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 18 серпня 2017 року N 619 (Постанова N 619))

Кількісні показники

Наказ Центрального управління Служби безпеки України 29.12.2016 N 706 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Службою безпеки України" (Розпорядження N 706) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 січня 2017 N 117/29985)
Не відповідає вимогам законодавства

 

20

7

4

Відсоткове наповнення

64,5

22,5

13

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

69.

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Провадження господарської діяльності діяльність у сфері телекомунікацій з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про телекомунікації", надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації, за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 8 частини першої статті 7 (Закон N 222-VIII), частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII);
пунктом 8 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609)

21.06.2017 N 437 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, і встановлюється періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації" (Постанова N 437)

Кількісні показники

Наказ Адміністрації від 05.10.2017 N 547 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України" (Акт N 547) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2017 N 1323/3119)

 

5

17

37

Відсоткове наповнення

8,5

28,8

62,7

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

70.

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: стаття 14 Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України"

01.12.2017 N 904 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері надання послуг електронного цифрового підпису та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації" (Постанова N 904)

Кількісні показники

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 24.07.2007 N 143 "Про затвердження Положення про порядок здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.08.2007 за N 914/14181)
Не відповідає вимогам законодавства

 

2

6

8

Відсоткове наповнення

12,5

37,5

50

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

71.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

Державний нагляд за додержанням суб'єктами ринку законодавства про телекомунікації
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 18 Закону України "Про телекомунікації"

Критерії не затверджено
Проект ПКМУ "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом України та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації"

Кількісні показники

Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 13.12.2012 N 649 "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗІ" (Порядок N 649) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.01.2013 за N 92/22624)
Пунктом 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року N 169-р "Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади" (Розпорядження N 169-р) рекомендовано НКРЗІ переглянути власні нормативно-правові акти та привести їх у відповідність з вимогами Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та інших законів України.
Рішення НКРЗІ від 12.12.2017 N 632 "Про прийняття за основу проекту рішення НКРЗІ "Про внесення змін до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій" (Рішення N 632)

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

72.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

Здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про радіочастотний ресурс України та запобігання правопорушенням при користуванні радіочастотним ресурсом України у смугах радіочастот загального користування
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 14 Закону України "Про радіочастотний ресурс України"

Критерії не затверджено
Проект ПКМУ "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом України та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації"

Кількісні показники

Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 27.12.2012 N 684 "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗІ" (Порядок N 684) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.01.2013 за N 175/22707)
Пунктом 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року N 169-р "Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади" (Розпорядження N 169-р) рекомендовано НКРЗІ переглянути власні нормативно-правові акти та привести їх у відповідність з вимогами Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та інших законів України.
Розроблено проект рішення НКРЗІ про прийняття за основу проекту рішення НКРЗІ "Про внесення змін до Порядку здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування"

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

73.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

Провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про телекомунікації", надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації, за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 8 частини першої статті 7 (Закон N 222-VIII), частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII);
пунктом 7 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609)

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

74.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Провадження господарської діяльності у сфері фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 8 частини першої статті 7 (Закон N 222-VIII), частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII);
пунктом 1 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609)

Критерії не затверджено
Проект ПКМУ "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг"

Кількісні показники

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 16.02.2017 N 290 "Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг" (Розпорядження N 290) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 липня 2017 р. за N 893/30761)

 

236

668

965

Відсоткове наповнення

12,63

35,74

51,63

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

75.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
стаття 28 та 30 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"

15.04.2009 N 353 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 23.03.2016 N 221 (Постанова N 221))
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.12.2010 N 972 "Про затвердження Уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.01.2011 за N 72/18810) (із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року N 2421 (Розпорядження N 2421), від 29 вересня 2015 року N 2336 (Розпорядження N 2336))
Не відповідає вимогам законодавства

 

0

2

5

Відсоткове наповнення

0

28,5

71,5

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

76.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Державний нагляд (контроль) за діяльністю суб'єктів господарювання на ринку фінансових послуг, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 2 частини першої статті 7 (Закон N 222-VIII), частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII); стаття 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", пункт 2 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609)

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

77.

Державна фіскальна служба України

Державний контроль, що здійснюється органами Державної фіскальної служби (крім митного контролю на кордоні)
Повноваження встановлено: Податковим кодексом України, Митним кодексом України ( N 4495-VI)

Наказ Міністерства фінансів України від 02.06.2015 N 524 "Про затвердження Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків" (Порядок N 524) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.06.2015 за N 751/27196)

Кількісні показники

Наказ Міністерства фінансів України від 20.08.2015 N 727 "Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами" (Порядок N 727) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 р. за N 1300/27745) із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 21 липня 2017 року N 657 (Наказ N 657)Наказ ДФС України від 16.01.2017 N 23 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оформлення актів (довідок) документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи" (Методичні рекомендації N 23)
Наказ ДФС України від 01.06.2017 N 396 "Про затвердження Зразка форми акта (довідки) документальної планової/позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, та Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів документальних перевірок" (Методичні рекомендації N 396)

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

78.

Державна авіаційна служба України

Державний нагляд у галузі цивільної авіації
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
Повітряним кодексом України ( N 3393-VI)

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

79.

Державне агентство України з питань кіно

Державний нагляд (контролю) у сфері кінематографії
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 92 Закону України "Про кінематографію"

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

80.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Провадження господарської діяльності у сфері транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 26 частини першої статті 7 (Закон N 222-VIII), частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII);
пунктом 25 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609)

05.08.2015 N 565 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)" (Постанова N 565)Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Постанова Національної комісії регулювання енергетики від 19.05.2011 N 880 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами" (Порядок N 880) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.07.2011 за N 909/19647)
Не відповідає вимогам законодавства
Пунктом 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року N 169-р "Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади" (Розпорядження N 169-р), рекомендовано НКРЕКП переглянути власні нормативно-правові акти та привести їх у відповідність з вимогами Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та інших законів України

 

75

247

568

Відсоткове наповнення

8

28

64

Періодичність проведення планових заходів

на рік

на 3 роки

на 5 років

81.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Провадження господарської діяльності на ринку природного газу, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII)Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 27 частини першої статті 7 (Закон N 222-VIII), частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII);
пунктом 25 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609)

 

 

 

 

Постанова Національної комісії регулювання енергетики від 19.05.2011 N 881 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу" (Порядок N 881) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.07.2001 за N 910/19648)
Пунктом 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року N 169-р "Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади" (Розпорядження N 169-р), рекомендовано НКРЕКП переглянути власні нормативно-правові акти та привести їх у відповідність з вимогами Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та інших законів України

 

82.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Провадження господарської діяльності з централізоване водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 28 частини першої статті 7 (Закон N 222-VIII), частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII);
пунктом 25 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609)

 

 

 

 

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10.08.2012 N 283 "Про затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення" (Постанова N 283) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.08.2012 за N 1476/21788)
Не відповідає вимогам законодавства

 

83.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 29 частини першої статті 7 (Закон N 222-VIII), частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII);
пунктом 25 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609)

 

 

 

 

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10.08.2012 N 284 "Про затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії" (Порядок N 284) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.08.2012 за N 1477/21789)
Не відповідає вимогам законодавства
Постанова Національної комісії регулювання енергетики від 19.05.2011 N 882 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензіатами умов та правил здійснення діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії" (Порядок N 882) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.07.2011 за N 907/19645)
Не відповідає вимогам законодавства

 

 

Додаток 2
до листа Державної регуляторної служби України
10.01.2018 N 155/0/20-18

Інформація про критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Сфера державного нагляду (контролю)

Стаття та назва Закону, яким встановлено повноваження ЦОВВ на здійснення заходів державного нагляду (контролю)

Розподіл суб'єктів господарювання за ступенями ризику*:

Періодичність проведення планових заходів

Дата та номер постанови Кабінету Міністрів України

Інформація про стан розробки і погодження нормативно-
правових актів**

Кількісні показники:

Відсоткове наповнення:

високий

середній

незначний

високий

середній

незначний

високий

середній

незначний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

Сфера державного нагляду (контролю)

Стаття та назва Закону, яким встановлено повноваження ЦОВВ на здійснення заходів державного нагляду (контролю)

Інформація про відомчий нормативно-правовий акт, яким затверджено вичерпний перелік питань, щодо яких здійснюється державний нагляд (контроль)

Інформація про стан розробки і погодження нормативно-правових актів*

Дата та номер

Назва

Дата та номер реєстрації у Мін'юсті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* у разі розробки проекту відповідного акта наводиться також інформація про показники розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику (відповідно до проекту акта)

** у разі відсутності нормативно-правового акта наводиться інформація про стан його розробки та погодження (з посиланням на центральні органи виконавчої влади, в яких проект нормативно-правового акта проходить погодження; дату листа, яким проект нормативно-правового акта було надіслано на погодження)
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали