НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 19.09.2011 р. N 6952/09/17-11

Міністерству енергетики та вугільної промисловості України

На виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 15.09.2011 N 43966/1/1-11 Національна комісія регулювання електроенергетики України розглянула запит народного депутата України Королівської Н. Ю., адресований Прем'єр-міністрові України, для розгляду та підготовки відповіді народному депутатові України та в межах компетенції повідомляє.

Щодо встановлення пільгових тарифів на електричну енергію.

НКРЕ здійснює регулювання цін (тарифів) на продукцію (послуги) суб'єктів підприємницької діяльності в електроенергетиці, керуючись принципами, визначеними чинним законодавством, основним з яких є принцип забезпечення балансу економічних інтересів суб'єктів енергоринку, що здійснюють виробництво, передачу та постачання електричної енергії, і споживачів їх продукції та послуг. Реалізація цього принципу передбачає, з однієї сторони, встановлення економічно обґрунтованих, тобто необхідних для виконання поточних і інвестиційних витрат природних монополій, цін і тарифів, а з іншої, врахування економічних можливостей споживачів - рівня платоспроможного попиту.

Відповідно до пункту 2 Тимчасової методики розрахунку роздрібного тарифу на спожиту електроенергію, тарифу на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання електроенергії, яка затверджена постановою НКРЕ від 06.05.98 N 564, споживачі об'єднані у дві групи:

1 група - суб'єкти господарської діяльності та фізичні особи - підприємці;

2 група - міське та сільське населення.

Також відповідно до постанови НКРЕ від 13.08.98 N 1052 "Про Порядок визначення класів споживачів" споживачі розподіляються за двома класами напруги:

1 клас напруги - від 27,5 кВ та вище;

2 клас - нижче 27,5 кВ.

Крім того, тарифи для споживачів не диференціюються в залежності від регіону або галузі національної економіки.

Відповідно до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електроенергії за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 N 15/1 (із змінами та доповненнями), роздрібний тариф формується за ринковою формулою та складається з оптової ринкової ціни на електроенергію, тарифів на передачу, постачання електроенергії та технологічних витрат в мережі.

Слід звернути увагу, останнім часом постійно відбувається об'єктивний процес зміни рівня оптової ринкової ціни електроенергії та витрат на її передачу і постачання. Це зростання обумовлено насамперед збільшенням витрат на паливо у зв'язку із зростанням вартості первинних енергоносіїв (зокрема, газ природний, ядерне паливо, вугілля), прийняттям урядових рішень, які впливають на деякі показники Прогнозного балансу електричної енергії, відповідно до якого розраховується оптова ринкова ціна, зміною курсу долара США по відношенню до гривні, збільшенням витрат на виробничі послуги, сировину і матеріали, оплату праці у зв'язку із ростом цін на продукцію промисловості та інфляційними процесами.

У структурі роздрібних тарифів основною частиною є оптова ринкова ціна, яка складає близько 80 %. Рівень оптової ринкової ціни залежить від зміни цін на первинні енергоносії: ядерне паливо, вугілля, природний газ, мазут (значна залежність від зовнішніх джерел постачання: 100 % закупівель ядерного палива, 75 % газу) та сезонної зміни структури виробництва електроенергії - питомої ваги електроенергії, виробленої АЕС, ТЕС, ГЕС, ТЕЦ, тарифи яких значно відрізняються, у різні пори року, а також зростанням частки дотацій у структурі оптової ринкової ціни.

Тарифи на передачу та постачання для кожної енергопостачальної компанії різні і залежать від багатьох факторів, а саме: структури та стану електричних мереж, втрат електроенергії в мережах, структури та обсягів споживання електроенергії, площі території, що обслуговується, тощо. Зазначаємо, що Комісія, як регулюючий орган, постійно здійснює моніторинг витрат енергокомпаній на здійснення ними ліцензованої діяльності та у разі виявлення необґрунтованого або нецільового використання коштів обов'язково здійснює коригування витрат при перегляді тарифів на передачу та постачання електроенергії.

Тарифи на передачу та постачання електроенергії встановлюються відповідно до принципів транспарентності формування тарифів на енергоносії, оскільки прийняттю рішення щодо затвердження рівня тарифів передує проведення відкритих слухань, де з'ясовуються усі питання щодо витрат, які передбачається включити в тариф. Остаточне рішення приймається на відкритому засіданні Комісії. Для участі у відкритих засіданнях залучаються заінтересовані у розгляді питання особи та представники державних органів.

Технологічні втрати в мережі розраховуються та затверджуються відповідно до Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії, затвердженого постановою НКРЕ від 25.05.2006 N 654.

Варто звернути увагу, що на сьогодні відповідно до розпорядчих нормативно-правових актів Уряду та законів України окремі групи споживачів мають знижені тарифи, а енергопостачальні компанії - втрати, які виникають від різниці між ринковим і пільговим тарифом. Вже існує дев'ять типів таких споживачів:

- від здійснення постачання електроенергії населенню та населеним пунктам;

- від здійснення постачання електроенергії споживачам, які розраховувалися за тарифами, диференційованими за періодами часу;

- від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам, які розраховувалися за тарифами, диференційованими за періодами часу;

- від здійснення постачання електричної енергії, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів;

- від здійснення постачання електроенергії вугільним підприємствам;

- від здійснення постачання електроенергії суб'єктам господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти;

- від здійснення постачання електроенергії міському електричному транспорту за тарифами, встановленими на рівні, як для населення;

- від здійснення постачання електроенергії дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія";

З метою компенсації втрат енергопостачальних компаній весь обсяг цих збитків включається до складу оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електроенергію та має постійну динаміку до зростання: у 2007 році - 6,7 млрд. грн., у 2008 році - 13 млрд. грн., у 2009 році - 18 млрд. грн. (без ПДВ), у 2010 році - 23,3 млрд. грн., а за прогнозом на 2011 рік - 30 млрд. грн., що складає понад 30 % в структурі ОРЦ. Тому введення додаткової групи пільгових споживачів (комунальних та бюджетних (державних) підприємств та установ, що розташовані на території міста Нетішин) лише збільшить обсяг перехресного субсидіювання.

Крім того, Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада" (Програма), схваленою 02.06.2010 на засіданні Комітету з економічних реформ, утвореного згідно з Указом Президента України від 26.02.2010 N 273, та взятою на виконання розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.06.2010 N 1724-р, передбачено ліквідацію механізмів дотування всіх категорій промислових споживачів.

Відповідно до статті 17 Закону України "Про електроенергетику" від 16.10.97 N 575/97-ВР (зі змінами та доповненнями) тариф на електроенергію для населення, яке постійно проживає у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, встановлюється у розмірі 70 відсотків від діючого тарифу для відповідної групи населення. Зазначена норма забезпечує додаткову державну підтримку населення, яке постійно проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, проте призводить до перехресного субсидіювання. Зазначена норма збільшує суму компенсації втрат енергопостачальним компаніям від здійснення постачання електричної енергії побутовим споживачам (далі - дотації) на 60 млн. грн. в рік (без ПДВ).

Разом з тим встановлення тарифів на електроенергію для населення, яке постійно проживає у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, у розмірі нульового тарифу від діючого тарифу для відповідної групи населення призведе до поглиблення перехресного субсидіювання та збільшення суми дотацій на суму до 200 млн. грн. на рік (без ПДВ), при цьому відповідно відбудеться зростання роздрібного тарифу на електричну енергію для інших споживачів.

Щодо тарифів на теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

Питання щодо встановлення нульового тарифу для населення м. Нетішин та 30-кілометрової зони навколо Хмельницької атомної електростанції (далі - ХАЕС) на електроенергію, тепло-, водопостачання та водовідведення як соціально-економічна компенсація ризику діяльності ХАЕС відноситься до сфери бюджетного законодавства. Зокрема в ст. 12 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" зазначається, що соціально-економічна компенсація ризику від діяльності об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, здійснюється за рахунок коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Додатково повідомляємо, що у діючих тарифах на електричну та теплову енергію для ДП "НАЕК "Енергоатом" передбачені витрати на збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, у обсязі 149,8 млн. гривень. Відповідно до статті 32 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ліцензіат у межах своєї компетенції зобов'язаний забезпечити реалізацію заходів з підготовки спеціальної соціальної інфраструктури в зоні спостереження для своєчасного реагування та подолання аварійної ситуації. Крім цього, згідно з законодавством, у тарифах передбачені витрати на страхування відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду.

 

Член Комісії

К. Теличко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали