ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕЛЕГРАМА

від 07.05.2018 р. N ЦЦО-16/172

Всім:

Н М, ДН регіональних філій ПАТ "Укрзалізниця", ЦМ, ЦІТ, ЦКРУ, ПКТБ ІТ, ГІОЦ, ЄРЦ, ЦТЛ, ЦТС "Ліски", РВК, ТОВ НВФ, ТМСофт

На виконання рішення XXXIII засідання Конференції Генеральних директорів (відповідальних представників) залізниць ОСЗ, з 0 годин 01.06.2018 вводяться в дію зміни та доповнення до Гармонізованої номенклатури вантажів (ГНВ), що додаються.

ГІОЦ в термін до 29.05.2018 внесіть зміни до електронного варіанта ГНВ відповідно до наданих додатків та забезпечте розміщення ГНВ зі змінами та доповненнями на 01.06.2018 на інформаційному сайті УЗ. Після отримання від ІОЦ ЗА змін до перекодувальних таблиць ЄТСНВ-ГНВ та ГНВ-ЄТСНВ оперативно внесіть зміни до відповідних таблиць ПСВ НДІ.

ПКТБ ІТ, ГІОЦ, ТОВ НВФ ТМСофт забезпечте з 0 годин 01.06.2018 використання в автоматизованих системах ГНВ зі змінами та доповненнями.

Інформуйте причетних, забезпечте зазначення найменувань та кодів вантажів відповідно до ГНВ зі змінами та доповненнями на 01.06.2018.

Н доведіть до відома ДС вантажних.

 

Директор операційний
ПАТ "Укрзалізниця"

В. О. Жураківський

 

Додаток

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений и дополнений в Гармонизированную номенклатуру грузов (ГНГ) версия 2018 года

1) в Части 2 "Аналитический список грузов" и в Части 3 "Алфавитный список грузов" ГНГ:

- изложить наименования грузов с кодами 72085100, 72085120, 72085191, 72085198, 72085200, 26206000, 44031100, 44031200, 72143000, 84518000, 84518080 и 84519000 в следующей редакции:

"72081000 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, с рельефным рисунком, полученным непосредственно при прокатке, без гальванического или другого покрытия";

"72082500 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, протравленный, без гальванического или другого покрытия, толщиной 4.75 мм или более, без рельефного рисунка";

"72082600 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, протравленный, без гальванического или другого покрытия, толщиной 3 мм или более, но менее 4.75 мм, без рельефного рисунка";

"72082700 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, протравленный, без гальванического или другого покрытия, толщиной менее 3 мм, без рельефного рисунка";

"72083600 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, непротравленный, без гальванического или другого покрытия, толщиной 10 мм или более, без рельефного рисунка";

"72083700 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, непротравленный, без гальванического или другого покрытия, толщиной 4.75 мм или более, но не более 10 мм, без рельефного рисунка";

"72083800 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, непротравленный, без гальванического или другого покрытия, толщиной 3 мм или более, но менее 4.75 мм, без рельефного рисунка";

"72083900 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, непротравленный, без гальванического или другого покрытия, толщиной менее 3 мм, без рельефного рисунка";

"72084000 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, непротравленный, без гальванического или другого покрытия, с рельефным рисунком, полученным непосредственно при прокатке";

"72085100 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, толщиной более 10 мм, без рельефного рисунка";

"72085120 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, толщиной более 15 мм, без рельефного рисунка";

"72085191 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 2050 мм или более, не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, толщиной более 10 мм, но не более 15 мм, без рельефного рисунка (кроме "широкого проката")";

"72085198 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более, но менее 2050 мм, не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, толщиной более 10 мм, но не более 15 мм, без рельефного рисунка";

"72085200 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, толщиной 4.75 мм или более, но не более 10 мм, без рельефного рисунка";

"72085210 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, но не более 1250 мм, не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, прокатанный по четырем граням или в прямоугольном закрытом калибре, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, толщиной 4.75 мм или более, но не более 10 мм, без рельефного рисунка";

"72085291 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 2050 мм или более, не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, толщиной 4.75 мм или более, но не более 10 мм, без рельефного рисунка";

"72085299 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, но менее 2050 мм, не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, толщиной 4.75 мм или более, но не более 10 мм, без рельефного рисунка (кроме прокатанного по четырем граням или в прямоугольном закрытом калибре, шириной не более 1250 мм)";

"72085300 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, толщиной 3 мм или более, но менее 4.75 мм, без рельефного рисунка";

"72085310 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной не более 1250 мм, не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, прокатанный по четырем граням или в прямоугольном закрытом калибре, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, толщиной 4 мм или более, но менее 4.75 мм, без рельефного рисунка";

"72085390 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, толщиной 3 мм или более, но менее 4.75 мм, без рельефного рисунка (кроме прокатанного по четырем граням или в прямоугольном закрытом калибре, шириной не более 1250 мм и толщиной 4 мм или более)";

"72085400 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, толщиной менее 3 мм, без рельефного рисунка";

"72089000 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, с дальнейшей обработкой, кроме горячей прокатки, неплакированный, без гальванического или другого покрытия";

"72089020 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, с дальнейшей обработкой, кроме горячей прокатки, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, перфорированный";

"72089080 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, с дальнейшей обработкой, кроме горячей прокатки, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, неперфорированный";

"26206000 Зола и остатки (кроме остатков производства черных металлов), содержащие мышьяк, таллий, ртуть или их смеси, используемые для извлечения мышьяка или этих металлов или для производства их химических соединений";

"44031100 Лесоматериалы хвойных пород необработанные, кроме обработки краской, травителями, креозотом или другими консервантами, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо брусованные или небрусованные (кроме грубо обтесанных лесоматериалов, используемых для производства тростей, зонтов, ручек для инструментов или аналогичных изделий, древесных материалов, нарезанные в виде шпал для железнодорожных или трамвайных путей, лесоматериалов, обработанных в виде досок, балок и т. д.)";

"44031200 Лесоматериалы лиственных пород необработанные, кроме обработки краской, травителями, креозотом или другими консервантами, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо брусованные или небрусованные (кроме грубо обтесанных лесоматериалов, используемых для производства тростей, зонтов, ручек для инструментов или аналогичных изделий, древесных материалов, нарезанные в виде шпал для железнодорожных или трамвайных путей, лесоматериалов, обработанных в виде досок, балок и т. д.)";

"72143000 Прутки без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, из автоматной стали";

"84518000 Оборудование для промывки, чистки, отжима, сушки, глажения, прессования, беления, крашения и нанесения покрытия или пропитки тканей или готовых изделий, прочее";

"84518080 Оборудование прочее, кроме машин, используемых в производстве линолеума или других напольных покрытий для нанесения пасты на тканую или другую основу";

"84519000 Части оборудования для промывки, чистки, отжима, сушки, глажения, прессования, беления, крашения и нанесения покрытия или пропитки тканей или готовых изделий";

2) дополнить ПРИМЕЧАНИЯ к Главе 99 Приложения 2 к Предисловию ГНГ текстом следующего содержания:

"Примечание к позиции 9934:

Позиция 9934 "Средства транспортные автомобильные, работающие по системе "автожелезнодорожных (контрейлерных) перевозок", порожние, до или после их использования для перевозки груза по железной дороге" используется при перевозках порожних автопоездов, автомобилей, прицепов.

Примечание к позиции 9939:

Позиция 9939 "Единицы интермодальные транспортные, порожние, до или после их использования для перевозки груза по железной дороге, кроме поименованных выше" используется при перевозках съемных автомобильных кузовов, полуприцепов, кроме контейнеров".

Примечание к позиции 9944:

Позиция 9944 "Средства транспортные автомобильные, работающие в системе "автожелезнодорожных (контрейлерных) перевозок", груженые" используется при перевозках груженых автопоездов, автомобилей, прицепов.

Примечание к позиции 9949:

Позиция 9949 "Единицы интермодальные транспортные, груженые, кроме поименованных выше" используются при перевозках груженых съемных автомобильных кузовов, полуприцепов, кроме контейнеров.";

3) изменения и дополнения в Часть 2 "Аналитический список грузов" ГНГ:

Удалить

Код

Наименование

Класс ЕТТ

19059060

Изделия хлебобулочные и кондитерские, прочие, с подслащивающими добавками

1

19059090

Изделия хлебобулочные и кондитерские, прочие без добавок

1

32151110

Картриджи, заряженные черной полиграфической краской, не интегрированные с печатающей головкой, для установки в устройства субпозиции 8443 31, 8443 32 или 8443 39, и включающие механические или электрические компоненты

1

32151190

Краска полиграфическая, черная, концентрированная или неконцентрированная, твердая или нетвердая (кроме краски в картриджах)

1

32151910

Картриджи, заряженные полиграфической краской (кроме черной краски), не интегрированные с печатающей головкой, для установки в устройства субпозиции 8443 31, 8443 32 или 8443 39, и включающие механические или электрические компоненты

1

32151990

Краска полиграфическая, концентрированная или неконцентрированная, твердая или нетвердая (кроме черной краски и краски в картриджах)

1

36030010

Шнуры бикфордовы; шнуры детонирующие

1

36030090

Капсюли ударные или детонирующие; запалы; электродетонаторы

1

84141010

Насосы вакуумные, используемые исключительно или главным образом для производства проводников и дисплеев с плоским экраном

1

84141020

Насосы вакуумные, используемые в производстве полупроводников

1

;

Включить

Код

Наименование

Класс ЕТТ

19059070

Изделия хлебобулочные и кондитерские, прочие, содержащие 5 % или более подслащивающих добавок

1

19059080

Изделия хлебобулочные и кондитерские, прочие без подслащивающих добавок или содержащие менее 5 % подслащивающих добавок

1

29397910

Никотин, его соли, простые и сложные эфиры и прочие производные

1

29397990

Алкалоиды растительного происхождения, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные (кроме никотина, алкалоидов опия, алкалоидов, выделенных из коры хинного дерева, теофиллина или аминофиллина (теофиллинэтилендиамин), алкалоидов спорыньи ржи, их производных, солей этих соединений, кокаина, экгонина, левометамфетамина, метамфетамина (INN), рацемата метамфетамина, солей, сложных эфиров или их прочих производных, кофеина, эфедринов и их солей)

1

36030020

Шнуры бикфордовы

1

36030030

Шнуры детонирующие

1

36030050

Капсюли детонирующие

1

36030060

Запалы

1

36030080

Электродетонаторы

1

38249956

Картриджи и заправки для электронных сигарет, заполненные, и препараты, используемые в картриджах и заправках, содержащие никотин, его соли, простые и сложные эфиры и прочие производные

1

38249957

Картриджи и заправки для электронных сигарет, заполненные, и препараты, используемые в картриджах и заправках, не содержащие никотин, его соли, простые и сложные эфиры и прочие производные

1

84141015

Насосы вакуумные, используемые исключительно или главным образом для производства проводников и дисплеев с плоским экраном

1

85437070

Сигареты электронные

1

;

Заменить

Код

Наименование

Класс ЕТТ

29397900

Алкалоиды растительного происхождения, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные (кроме алкалоидов опия, алкалоидов, выделенных из коры хинного дерева, теофиллина или аминофиллина (теофиллинэтилендиамин), алкалоидов спорыньи ржи, их производных, солей этих соединений, кокаина, экгонина, левометамфетамина, метамфетамина (INN), рацемата метамфетамина, солей, сложных эфиров или их прочих производных, кофеина, эфедринов и их солей)

-

32151100

Краска полиграфическая, черная, концентрированная или неконцентрированная, твердая или нетвердая

1

32151900

Краска полиграфическая, концентрированная или неконцентрированная, твердая или нетвердая (кроме черной краски)

1

;

4) изменения и дополнения в Часть 3 "Алфавитный список грузов" ГНГ:

Удалить

Наименование

Код

Класс ЕТТ

Алкалоиды растительного происхождения, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные (кроме алкалоидов опия, алкалоидов, выделенных из коры хинного дерева, теофиллина или аминофиллина (теофиллинэтилендиамин), алкалоидов спорыньи ржи, их производных, солей этих соединений, кокаина, экгонина, левометамфетамина, метамфетамина (INN), рацемата метамфетамина, солей, сложных эфиров или их прочих производных, кофеина, эфедринов и их солей)

29397900

1

Изделия хлебобулочные и кондитерские, прочие без добавок

19059090

1

Изделия хлебобулочные и кондитерские, прочие, с подслащивающими добавками

19059060

1

Капсюли ударные или детонирующие; запалы; электродетонаторы

36030090

1

Картриджи, заряженные полиграфической краской (кроме черной краски), не интегрированные с печатающей головкой, для установки в устройства субпозиции 8443 31, 8443 32 или 8443 39, и включающие механические или электрические компоненты

32151910

1

Картриджи, заряженные черной полиграфической краской, не интегрированные с печатающей головкой, для установки в устройства субпозиции 8443 31, 8443 32 или 8443 39, и включающие механические или электрические компоненты

32151110

1

Краска полиграфическая, концентрированная или неконцентрированная, твердая или нетвердая (кроме черной краски и краски в картриджах)

32151990

1

Краска полиграфическая, черная, концентрированная или неконцентрированная, твердая или нетвердая (кроме краски в картриджах)

32151190

1

Краска типографская прочая

32151900

1

Краска типографская черная

32151100

1

Насосы вакуумные, используемые в производстве полупроводников

84141020

1

Насосы вакуумные, используемые исключительно или главным образом для производства проводников и дисплеев с плоским экраном

84141010

1

Шнуры бикфордовы; шнуры детонирующие

36030010

1

;

Включить

Наименование

Код

Класс ЕТТ

Алкалоиды растительного происхождения, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные (кроме никотина, алкалоидов опия, алкалоидов, выделенных из коры хинного дерева, теофиллина или аминофиллина (теофиллинэтилендиамин), алкалоидов спорыньи ржи, их производных, солей этих соединений, кокаина, экгонина, левометамфетамина, метамфетамина (INN), рацемата метамфетамина, солей, сложных эфиров или их прочих производных, кофеина, эфедринов и их солей)

29397990

1

Запалы

36030060

1

Изделия хлебобулочные и кондитерские, прочие без подслащивающих добавок или содержащие менее 5 % подслащивающих добавок

19059080

1

Изделия хлебобулочные и кондитерские, прочие, содержащие 5 % или более подслащивающих добавок

19059070

1

Капсюли детонирующие

36030050

1

Капсюли ударные

36030040

1

Картриджи и заправки для электронных сигарет, заполненные, и препараты, используемые в картриджах и заправках, содержащие никотин, его соли, простые и сложные эфиры и прочие производные

38249956

1

Картриджи и заправки для электронных сигарет, заполненные, и препараты, используемые в картриджах и заправках, не содержащие никотин, его соли, простые и сложные эфиры и прочие производные

38249957

1

Краска полиграфическая, концентрированная или неконцентрированная, твердая или нетвердая (кроме черной краски)

32151900

1

Краска полиграфическая, черная, концентрированная или неконцентрированная, твердая или нетвердая

32151100

1

Насосы вакуумные, используемые исключительно или главным образом для производства проводников и дисплеев с плоским экраном

84141015

1

Никотин, его соли, простые и сложные эфиры и прочие производные

29397910

1

Сигареты электронные

85437070

1

Шнуры бикфордовы

36030020

1

Шнуры детонирующие

36030030

1

Электродетонаторы

36030080

1

.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали