ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ КЛАСИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ ТА ЗАХОДІВ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД

ЛИСТ

від 18.02.2012 р. N 16/1-16.3/337-ЕП

Керівникам митних органів

Аналіз митних оформлень товарів, здійснених протягом 2011 року, на умовах вільної торгівлі з країнами СНД засвідчив тенденцію щодо збільшення обсягів ввезення в Україну товарів, які є готовими виробами завершеного ступеня обробки.

Більша частина вищевказаних товарів вироблені у країнах СНД з використанням сировини і матеріалів походженням з третіх країн, які не є учасниками угод про вільну торгівлю країн СНД (у графі 9 сертифіката зазначений критерій "Д").

Зокрема, це стосується таких товарів, як:

кава смажена з кофеїном (код згідно з УКТЗЕД 0901 21 00 00);

чай чорний (код згідно з УКТЗЕД 0902 30 00 00);

шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао (код згідно з УКТЗЕД 1806);

косметичні препарати (код згідно з УКТЗЕД 3304);

засоби для догляду за волоссям (код згідно з УКТЗЕД 3305);

мийні засоби та засоби для чищення (код згідно з УКТЗЕД 3402 20 90);

побутові холодильники-морозильники (код згідно з УКТЗЕД 8418 10);

машини пральні побутові (код згідно з УКТЗЕД 8450 11 11 00);

телевізійна апаратура (код згідно з УКТЗЕД 8528 72);

легкові транспортні засоби (код згідно з УКТЗЕД 8703 23, 8703 32).

Згідно з Угодою про Правила визначення країни походження товарів у СНД від 20.11.2009 (далі - Правила) для вищевказаних товарів, вироблених за участю третіх країн, крім країн - учасниць Угоди, визначення країни походження кінцевого товару здійснюється відповідно до критеріїв достатньої обробки (переробки) товару, які виражені поєднанням таких умов:

а) зміна товарної позиції за ТНЗЕД на рівні хоча б одного з перших чотирьох знаків, що сталася в результаті обробки (переробки);

б) виконання необхідних умов, виробничих і технологічних операцій, під час виконання яких товар уважається таким, що походить з тієї країни, на території якої ці операції мали місце;

в) правилом адвалерної частки, коли вартість використаних матеріалів іноземного походження досягає фіксованої процентної частки в ціні кінцевої продукції.

При цьому для частини вказаних готових виробів завершеного ступеню обробки, щодо яких діють застережень України, визначені у Законі України від 06.07.2011 N 3592-IV (Закон N 3592-VI), встановлені критерії походження - зміна товарної позиції за ТНЗЕД на рівні хоча б одного з перших чотирьох знаків, яка відбулася в результаті обробки (переробки).

Тому під час здійснення митницею перевірки виконання критеріїв походження таких товарів необхідно перш за все звернути увагу на наступне:

1. Перевірка зміни товарної позиції за ТНЗЕД на рівні принаймні одного з перших чотирьох знаків, що сталася в результаті обробки (переробки).

Згідно з пунктом 2.6 Правил, відповідно до критерію достатньої обробки (переробки), при наявності умови зміни товарної позиції за ТНЗЕД на рівні принаймні одного з перших чотирьох знаків, допускається використання матеріалів іноземного походження, що мають товарну позицію (на рівні перших чотирьох знаків), однакову з кінцевим товаром, за умови що їхня вартість не перевищує 5 % ціни кінцевого товару на умовах франко-завод і такі матеріали є необхідним компонентом під час виробництва кінцевого товару (за винятком тих товарів, для яких у Переліку зазначено інші умови) при обов'язкову підтвердженні виконання цих умов у висновку про походження товару або акті експертизи, виданому вповноваженим органом або іншими організаціями відповідно до національного законодавства держави - учасниці Угоди.

Враховуючи це, для перевірки критерію необхідно отримати від уповноваженого органу повну інформацію про імпортну сировину, що була використана при виробництві готової продукції з визначенням її кодів за ТНЗЕД та перевірити правильність класифікації імпортних сировини і матеріалів, що були використані при виробництві готової продукції.

Наприклад, для пральних машин побутових (код товару згідно з ТНЗЕД 8450) додатком 1 до Правил встановлено критерій походження зміна товарної позиції за ТНЗЕД на рівні принаймні одного з перших чотирьох знаків, що сталася в результаті обробки (переробки).

Тому у разі якщо при виробництві пральних машин (код згідно ТНЗЕД 8450) були використані складові матеріали іноземного походження (походженням не з держав - учасниць Угоди), що класифікуються за кодом товару згідно з ТНЗЕД 8450 90, не відбувається зміна товарної позиції за ТНЗЕД на рівні принаймні одного з перших чотирьох знаків, що сталася в результаті обробки (переробки).

Звертаємо увагу, що до товарів, що класифікуються за кодами УКТЗЕД 8508, 8528, 8516 50 00 00 та 8521 90 00 00, на які поширюється дія застережень України (Закон України від 06.07.2011 N 3592-IV (Закон N 3592-VI)), застосовується критерій походження - зміна товарної позиції за ТНЗЕД на рівні хоча б одного з перших знаків, яка відбулася в результаті обробки/переробки, і критерії походження, визначені у додатку 1 до Правил, до вищевказаних товарів, що ввозяться на митну територію України, не застосовуються.

2. Перевірка виконання технологічних та виробничих операцій у процесі виробництва кінцевої продукції.

Умови й операції, зазначені у Переліку (додаток 1 до Правил), повинні здійснюватися лише стосовно використаних для виготовлення товару матеріалів, що не походять з території держав - учасниць Угоди про створення зони вільної торгівлі. Обмеження, визначені в Переліку умовами й операціями, так само поширюються тільки на використані для виготовлення товару матеріали іноземного походження.

Приміткою 2.5 до Переліку встановлено, що умови й операції, наведені в третій графі, встановлюють мінімальний обсяг виконання виробничих або технологічних операцій. Виконання встановлених виробничих або технологічних операцій у меншому обсязі не визначає походження продукту (навіть незважаючи на зміну товарної позиції готової продукції).

Для перевірки умов виробничих і технологічних операцій необхідним є отримання від уповноваженого органу, що видав сертифікат про походження товару форми СТ-1, інформації про технологічний процес виробництва товару.

Наприклад, легкові транспортні засоби (код згідно з УКТЗЕД 8703 23, 8703 32) набувають статусу походження при виготовленні їх, коли вартість використовуваних вузлів деталей не повинна перевищувати 50 % ціни готової продукції за умови виконання технологічних операцій:

- виготовлення та фарбування кузова (кабіни);

- установлення та закріплення двигуна, підключення до двигуна механізмів управління;

- установлення радіаторів і підключення систем охолодження;

- кріплення амортизаторів, підключення трансмісії;

- установлення передньої підвіски та півосей, установлення задньої підвіски;

- з'єднання рульового управління з маточинами передніх коліс;

- установлення коліс і регулювання затягування підшипників передньої маточини, установлення котушки запалювання;

- заправлення та прокачування гідросистеми рульового управління, гальмівної системи, гідрозчеплення;

- установлення та підключення фар, передніх і задніх сигнальних ліхтарів;

- установлення глушника та секцій вихлопного трубопроводу;

- установлення паливного бака та підключення паливоводу;

- установлення генератора та регулювання натягнення приводного паса;

- установлення та підключення акумулятора з перевіркою роботи бортових електричних ланцюгів;

- діагностування та регулювання двигуна;

- перевірки ефективності гальмівної системи;

- консервації місць, які швидко пошкоджуються;

- усунення дефектів після складання;

- нанесення ідентифікаційного номера на табличку й автомобіль;

- обкатки автомобіля.

Товар не набуває преференційного походження, якщо при його виробництві виконуються окремі з вищенаведених операцій або ці окремі операції поєднані з іншими операціями, які не включені у третій графі Переліку (додатка N 1 до Правил).

Таким чином, при виробництві легкових транспортних засобів повинні бути виконані всі технологічні операції, перелічені у третій графі Переліку.

3. Перевірка вартісного показника використаних іноземних сировини та матеріалів.

Перевірка повинна здійснюватись з урахуванням наступного.

Згідно із пунктом 2.4 Правил, при перевірці вартості матеріалів іноземного походження - за митною вартістю таких матеріалів під час їхнього ввезення до країни СНД, на території якої здійснювалось виробництво кінцевого товару, або за документально підтвердженою ціною їхнього першого продажу на території країни, у якій здійснювалось виробництво кінцевого товару.

При цьому вартість кінцевої продукції визначається за ціною на умовах "франко-завод" ("франко-склад").

Перевірка правила адвалерної частки здійснюється на підставі:

- інвойсів/вантажних митних декларацій на імпорт матеріалів/сировини іноземного походження, або

- документів на придбання в країні виробництва товару матеріалів невідомого походження;

- калькуляцій та інших документів, що підтверджують собівартість продукції, на підставі яких уповноваженим органом було визначено частку вартості імпортної сировини у загальній вартості готової продукції.

4. Особливу увагу при перевірці критерію достатньої обробки (переробки) звертати на операції, що не відповідають критерію достатньої обробки (переробки) товару (пункт 3.1 Правил).

При цьому "прості операції", визначені пунктом 3.1 Правил, можуть поєднуватись або комбінуватись у різній послідовності, але не є достатніми для виконання критерію достатньої обробки (переробки) товару (пункт 2.4 цих Правил), й такий товар не може вважатись таким, що походить з тієї країни, де ці операції мали місце.

Враховуючи вищезазначене, керівникам митних органів забезпечити контроль за ввезенням на митну територію України товарів на умовах угод про вільну торгівлю, у першу чергу, які є готовими виробами завершеного ступеня обробки та товарів, за якими Україною здійснено застереження щодо правил походження.

Ненадання митному органу у повному обсязі інформації та відомостей, необхідних для перевірки критеріїв достатньої обробки переробки, визначених пунктом 2.4 Правил, є підставою для ненадання таким товарам режиму вільної торгівлі.

 

Директор Департаменту

А. Є. Гутник

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали