ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У М. КИЄВІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

від 19.09.2011 р. N 11659/0/11-11

Завідувачам київських державних нотаріальних контор
Приватним нотаріусам Київського міського нотаріального округу

У зв'язку з надходженням подання слідчого в ОВС ГСУ МВС України Є. Й. Костецького, в порядку ст. 231 КПК України, про вжиття заходів для усунення причин та умов, що сприяли вчиненню злочину, Головне управління юстиції у м. Києві повідомляє наступне.

Згідно вказаного подання, недотримання нотаріусами вимог Закону України "Про нотаріат" (далі - Закону), Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (далі - Інструкції) та Тимчасового порядку державної реєстрації правочинів (далі - Тимчасового порядку) при посвідченні договорів відчуження нерухомого майна призводить до особливо тяжких наслідків.

Так, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу у грудні 2007 року були посвідчені договори купівлі-продажу квартир з наступними порушеннями.

Всупереч вимогам п. 19 Інструкції (в редакції, яка діяла на час посвідчення правочину), нотаріус, на підтвердження наявності ідентифікаційного коду сторони правочину, залишив у своїх справах фотокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, в якій була допущена помилка у прізвищі особи, що мало б викликати у нотаріуса підозру про належність цієї довідки іншій особі, яка не є стороною правочину.

Нотаріус не перевірив справжність спеціального бланка нотаріального документа, який був поданий для посвідчення договору купівлі - продажу квартири, за даними Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, та на примірнику документа, який залишається у справах нотаріуса, не зробив відповідну відмітку про таку перевірку з обов'язковим зазначенням часу, дати та ідентифікаційного номера перевірки (п. 22 Інструкції в редакції, яка діяла на час посвідчення правочину).

Нотаріус не зробив відмітку на примірнику договору, який залишився у його справах, про перевірку того факту, що відчужувана квартира є особистою власністю одного з подружжя, зокрема, набута до реєстрації шлюбу, як це передбачено п. 45 Інструкції в редакції, яка діяла на час посвідчення правочину.

Всупереч вимогам п. 47 Інструкції (в редакції, яка діяла на час посвідчення правочину), нотаріус при посвідченні договору купівлі-продажу квартири не перевірив відсутність заборони на відчуження або арешту за даними Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна. Також нотаріусом не було перевірено відсутність податкової застави за даними Державного реєстру застав рухомого майна. На відчужувані квартири у 2004 році була накладена заборона на відчуження.

У день посвідчення договору купівлі-продажу квартири нотаріусом не була проведена державна реєстрація правочину шляхом внесення запису до Державного реєстру правочинів, як це передбачено п. 6 Тимчасового порядку.

Головне управління юстиції у м. Києві наголошує на необхідності залишення якісних копій документів, на підставі яких було встановлено особу учасника правочину, та неухильного виконання вимог ст. ст. 5, 43, п. 2 ч. 1 ст. 49, 47, 55 Закону, п. п. 13, 19, 22-1, 45, 47 Інструкції, п. 6 Тимчасового порядку з метою упередження порушень прав та законних інтересів юридичних та фізичних осіб. У разі виявлення під час вчинення нотаріальної дії порушення законодавства, відповідно до вимог ст. 51 Закону, негайно повідомляти про це правоохоронні органи для вжиття заходів. Якщо справжність поданого для вчинення нотаріальної дії документа викликає сумнів, нотаріус вправі залишити цей документ і надіслати його до експертної установи (експерта) для проведення експертизи.

Нагадуємо, що підставами для анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю є, зокрема, неодноразове порушення нотаріусом чинного законодавства при вчиненні нотаріальних дій, грубе порушення закону, яке завдало шкоди інтересам держави, підприємств, установ, організацій, громадян, а також рішення суду, що набрало законної сили, про порушення нотаріусом вимог законодавства при вчиненні нотаріальної дії.

Відповідно до п. 7 Порядку підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 року за N 3256/5, нотаріус повинен постійно працювати над підвищенням свого професійного рівня за будь-якою формою, передбаченою п. 5 цього Порядку, а саме:

підвищення кваліфікації у Центрі відповідно до планів-графіків підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів, які щороку затверджуються наказами Міністерства юстиції України;

підвищення кваліфікації за програмами короткотермінових семінарів, які організовуються та проводяться Центром, Українською нотаріальною палатою, Академією нотаріату України;

навчання за програмами удосконалення професійної майстерності, школи молодого нотаріуса в рамках постійно діючих семінарів, які проводяться Центром, Українською нотаріальною палатою, Академією нотаріату України;

участь у міжнародних семінарах, симпозіумах, науково-практичних конференціях з питань нотаріату;

навчання в магістратурі та аспірантурі, проходження докторантури;

навчання шляхом самоосвіти (підготовка рефератів, статей для опублікування у професійних та фахових виданнях, участь у розробці проектів нормативно-правових актів тощо).

Головне управління юстиції у м. Києві повідомляє про те, що у кінці кожного звітного року разом із статистичним звітом нотаріуси мають надавати відомості про підвищення ними свого професійного рівня за будь-якою із вищезазначених форм.

 

Заступник начальника Головного
управління юстиції у м. Києві

В. М. Мироник

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали