ДОРУЧЕННЯ
Президента України

Щодо забезпечення вдосконалення порядку надання адміністративних послуг, підвищення їх якості, створення сприятливих і доступних умов для реалізації фізичними і юридичними особами прав на одержання таких послуг

З метою забезпечення вдосконалення порядку надання адміністративних послуг, підвищення їх якості, створення сприятливих і доступних умов для реалізації фізичними і юридичними особами прав на одержання таких послуг:

М. АЗАРОВУ

Забезпечити:

1) підготовку та затвердження плану заходів щодо реформування сфери надання адміністративних послуг;

2) фінансування в установленому порядку за рахунок коштів Державного бюджету України у повному обсязі видатків на реалізацію комплексних пілотних проектів з реформування сфери надання адміністративних послуг у містах Києві, Кіровограді та Луганську і пілотного проекту зі створення центру Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України з надання послуг, пов'язаних із використанням автотранспортних засобів, а також передбачати необхідні кошти для фінансування зазначених пілотних проектів під час підготовки законопроекту про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" та підготовки проектів законів про Державний бюджет України на наступні роки;

Термін - 1 вересня 2011 року

3) проведення інвентаризації адміністративних послуг, що надаються суб'єктами надання адміністративних послуг, визначитися щодо доцільності дальшого надання кожної послуги, а також суб'єкта її надання;

Термін - 1 жовтня 2011 року

4) підготовку для внесення на розгляд Верховної Ради України законопроектів щодо:

установлення вичерпного переліку адміністративних послуг, що надаються фізичним та юридичним особам, із визначенням адміністративних послуг, які надаються на безоплатній та платній основах, розміру плати за надання кожної послуги, що надається на платній основі;

внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" стосовно покладення на національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, повноважень державного підприємства "Український державний центр радіочастот" із надання адміністративних послуг.

Термін - у місячний строк після прийняття закону про адміністративні послуги

5) створення єдиного державного веб-порталу адміністративних послуг, передбачивши, зокрема: розміщення вичерпної інформації про види адміністративних послуг, що надаються фізичним та юридичним особам, суб'єктів надання адміністративних послуг та категорії одержувачів цих послуг, перелік документів, необхідних для одержання кожної адміністративної послуги; можливість завантаження одержувачами послуг електронних форм заяв та інших документів, які необхідно заповнювати та подавати для одержання адміністративної послуги; можливість подання он-лайн заявки на одержання адміністративної послуги та внесення встановленої плати за її надання (у разі якщо ця послуга за законом є платною) із використанням електронних платіжних систем; відстеження стану проходження документів щодо надання адміністративної послуги.

Термін - 1 січня 2012 року

М. АЗАРОВУ,
Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Ужити заходів щодо поліпшення організації надання адміністративних послуг, для чого, зокрема, забезпечити продовження годин прийому суб'єктами надання адміністративних послуг одержувачів таких послуг щонайменше до 20-ї години у робочі дні та до 16-ї години в суботу, створення належних умов у приміщеннях, призначених для прийому одержувачів адміністративних послуг, вільний та зручний доступ до таких приміщень громадян похилого віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Термін - 1 вересня 2011 року

М. АЗАРОВУ
О. ПОПОВУ
С. ЛАРІНУ
В. ПРИСТЮКУ

1. Забезпечити реалізацію в установленому порядку комплексних пілотних проектів з реформування сфери надання адміністративних послуг у містах Києві, Кіровограді та Луганську, для чого, зокрема:

1) розробити та затвердити плани заходів з упровадження комплексних пілотних проектів;

Термін - 20 серпня 2011 року

2) вжити заходів щодо утворення міських центрів надання адміністративних послуг з виділенням їм придатних для роботи приміщень (у разі необхідності - забезпечити будівництво відповідних приміщень), оснащення центрів сучасною комп'ютерною та оргтехнікою, автоматизованими системами обробки інформації та керування чергою;

3) забезпечити надання суб'єктами надання адміністративних послуг на запити центрів адміністративних послуг необхідної інформації з питань адміністративних послуг.

Термін - 1 листопада 2011 року

2. Забезпечити здійснення моніторингу реалізації комплексних пілотних проектів для узагальнення отриманого досвіду та дальшого його використання під час реформування сфери надання адміністративних послуг.

Термін - постійно

М. АЗАРОВУ
А. КЛЮЄВУ
О. ПОПОВУ

Забезпечити створення у місті Києві експериментального міського веб-порталу адміністративних послуг, передбачивши розміщення на ньому вичерпної інформації про види адміністративних послуг, що надаються фізичним та юридичним особам, суб'єктів надання адміністративних послуг та категорії їх одержувачів, перелік документів, необхідних для одержання кожної адміністративної послуги; можливість завантаження одержувачами послуг електронних форм заяв та інших документів, які необхідно заповнювати та подавати для одержання адміністративної послуги; можливість подання он-лайн заявки на одержання адміністративної послуги та внесення встановленої плати за її надання (у разі якщо ця послуга за законом є платною) із використанням електронних платіжних систем; відстеження стану проходження документів щодо надання адміністративної послуги;

Термін - 1 листопада 2011 року

Б. КОЛЕСНІКОВУ
А. МОГИЛЬОВУ
Ф. ЯРОШЕНКУ
О. ПОПОВУ

Забезпечити в установленому порядку реалізацію у місті Києві пілотного проекту зі створення сучасного центру Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України з надання за принципом організаційної єдності послуг, зокрема адміністративних, пов'язаних із використанням автотранспортних засобів, для чого серед іншого вжити заходів щодо:

1) вивчення досвіду створення та організації роботи структурного підрозділу Міністерства внутрішніх справ Грузії з надання послуг у сфері реєстрації транспортних засобів, визначитися щодо можливості його використання в Україні;

Термін - 25 серпня 2011 року

2) розроблення та затвердження плану заходів з реалізації пілотного проекту зі створення зазначеного центру з надання послуг;

Термін - 20 серпня 2011 року

3) вирішення в установленому порядку питання щодо виділення земельної ділянки у місті Києві для розміщення центру з надання послуг;

Термін - 15 вересня 2011 року

4) підготовки проектної документації на будівництво центру з надання послуг;

Термін - 15 листопада 2011 року

5) будівництва центру з надання послуг та оснащення його сучасною комп'ютерною та оргтехнікою, автоматизованими системами обробки інформації та керування чергою;

6) створення офіційного веб-сайту центру з надання послуг, на якому розмістити детальну інформацію про перелік послуг та порядок їх надання.

Термін - 1 травня 2012 року

В. ЦУШКУ

Забезпечити проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції під час надання адміністративних та супутніх послуг органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб'єктами, яких у встановленому порядку уповноважено або яким делеговано повноваження з надання адміністративних та супутніх послуг, і за результатами перевірок ужити в установленому порядку заходів щодо припинення виявлених порушень та запобігання їх вчиненню у подальшому.

Термін - 1 вересня 2011 року

А. МОГИЛЬОВУ

Забезпечувати застосування передбачених законом заходів у випадках перешкоджання працівникам Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень у здійсненні перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції під час надання адміністративних та інших послуг.

Термін - протягом проведення зазначених перевірок

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

15 серпня 2011 року

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали