МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 20.05.2011 р. N 409/13/84-11

Федерації професійних спілок України

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо застосування коефіцієнта трудової участі та повідомляє.

Коефіцієнт трудової участі - це узагальнений показник, який відображає реальний вклад кожного члена бригади в загальні результати роботи з обліком індивідуальної продуктивності, якості праці та відношення до праці.

Відповідно до статті 2527 Кодексу законів про працю України колектив бригади може розподіляти колективний заробіток із застосуванням коефіцієнта трудової участі.

Статтею 15 Закону України "Про оплату праці" визначено, що умови та розміри оплати праці визначаються підприємствами самостійно в колективному договорі з дотриманням норм законодавства генеральної, галузевої угод.

Згідно зі статтею 11 КЗпП України колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів.

До умов колективного договору належать умови, якими встановлюються форми, системи, розміри заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; умови регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці тощо (стаття 7 Закону України "Про колективні договори і угоди").

Отже, у випадку коли застосовується колективна організація праці, на підприємстві розробляється та затверджується, як додаток до колективного договору, Положення про бригадну організацію та оплату праці, в якому, зокрема, визначається, як саме розподіляється заробітна плата між членами бригади.

При колективній оплаті праці заробіток підраховується на основі загальних результатів праці бригади. Питання забезпечення відповідності оплати праці робітників їх особистому вкладу вирішує трудовий колектив бригади.

Розподіл колективного заробітку між членами бригади провадиться відповідно із присвоєними тарифними розрядами та фактично відпрацьованим часом. З метою більш чіткого обліку індивідуального вкладу кожного робітника в результати колективної праці бригади за рішенням її загальних зборів при розподілі заробітної плати застосовується коефіцієнт трудової участі (КТУ).

Законодавством надано право підприємствам самостійно встановлювати порядок визначення та застосування КТУ у відповідному положенні, затвердженому керівником підприємства за згодою профспілкового комітету або іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу.

Величина КТУ визначається і встановлюється за поданням бригадира кожному робітнику і затверджується рішенням загальних зборів колективу бригади або рішенням ради бригади, якщо такі повноваження їй делеговані колективом бригади.

Як правило, коефіцієнт трудової участі застосовується при розподілі надтарифної частини (доплат, премій тощо).

У випадку, коли колективним договором або іншим локальним нормативним документом передбачено, що із застосуванням КТУ розподіляється увесь колективний заробіток (в т. ч. і тарифна його частина), нарахована заробітна плата не може бути меншою, ніж законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, крім випадків, передбачених законодавством (невиконання норм виробітку, виготовлення бракованої продукції, простою з вини працівника).

Разом з тим при розподілі усього колективного заробітку бригади слід враховувати, що до нього не включаються доплати за роботу у нічний і надурочний час, роботу у святкові дні, доплати до середнього заробітку у встановлених законодавством випадках (як гарантійні виплати, встановлені законодавчо), за керівництво бригадою або ланкою, надбавки за професійну майстерність, а також не включаються до колективного заробітку, а нараховуються безпосередньо працівнику виплати за раціоналізаторство та інші виплати за особисті успіхи в праці та за умови праці.

Розподіл колективного заробітку між членами бригади робітників-відрядників провадиться з урахуванням тарифного розряду кожного члена бригади, фактично відпрацьованого часу у відповідності з КТУ, який розраховується з урахуванням оціночних показників, затверджених відповідним Положенням.

Що стосується міжнародного досвіду із застосування КТУ, то, на жаль, інформація із зазначеного питання в Мінсоцполітики відсутня.

 

Директор Департаменту

О. Товстенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали