ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 грудня 2011 року N 1928

Щодо затвердження інформаційного повідомлення про проведення аукціону з продажу цілісного майнового комплексу Київського державного підприємства "Ізумруд"

Відповідно до Положення про продаж цілісних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 26.07.2002 N 1336, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 26.07.2002 N 226-р, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2002 N 222 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2002 за N 784/7072, та на виконання наказу Фонду державного майна України від 25.08.2011 N 1261 (Наказ N 1261) наказую:

1. Затвердити інформаційне повідомлення про проведення аукціону з продажу цілісного майнового комплексу Київського державного підприємства "Ізумруд", розташованого за адресою: 03680, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 11, код за ЄДРПОУ 05792885, згідно з додатком.

2. Відповідальність за виконання наказу покласти на начальника Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Голови Фонду

І. Миронюк

 

Додаток
до наказу ФДМУ
30.12.2011 N 1928

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення аукціону з продажу цілісного майнового комплексу Київського державного підприємства "Ізумруд"

1. Дані про об'єкт продажу:

Код за ЄДРПОУ: 05792885.

Назва: Київське державне підприємство "Ізумруд" (КДП "Ізумруд"). Місцезнаходження об'єкта: 03680, м. Київ, МСП-680, вул. Сім'ї Сосніних, 11. Інформація про КДП "Ізумруд" щодо його стану на відповідних товарних ринках: підприємство не займає монопольне становище на відповідних товарних ринках України.

2. Початкова вартість продажу цілісного майнового комплексу Київського державного підприємства "Ізумруд" становить 31900080,00 (тридцять один мільйон дев'ятсот тисяч вісімдесят) гривень 00 копійок з урахуванням ПДВ.

Вартість цілісного майнового комплексу КДП "Ізумруд" без ПДВ становить 26583400,00 (двадцять шість мільйонів п'ятсот вісімдесят три тисячі чотириста) гривень 00 копійок, ПДВ - 5316680,00 (п'ять мільйонів триста шістнадцять тисяч шістсот вісімдесят) гривень 00 копійок.

Покупець стає правонаступником усіх прав та обов'язків КДП "Ізумруд".

3. Основні характеристики КДП "Ізумруд":

Статутний капітал - 52068,00 тис. грн.

Основні види діяльності (за статутом та за кодами КВЕД):

36.22.0 - виробництво ювелірних виробів, у т. ч.:

оброблення алмазів, в тому числі з давальницької сировини;

виробництво прикрас із дорогоцінних металів, плакованих цінними видами металів, з простих металів, із сполучень дорогоцінних металів з простими металами, дорогоцінних металів із коштовними або напівкоштовними камінням або з інших матеріалів;

- виробництво прикрас із срібла, благородних металів, плакованих, із сполучень дорогоцінних металів з недорогоцінними металами: столових приборів, дрібного та глибокого посуду, туалетних речей, виробів культурного та канцелярського призначення тощо;

- придбання за кордоном дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів в сировині;

- придбання дорогоцінних металів, дорогоцінних та напівдорогоцінних каменів в сировині з Державного фонду України та в юридичних осіб;

- класифікація (сортування) дорогоцінних каменів в сировині за якісно ваговими групами;

29.56.1 - виробництво машин та устаткування спеціального призначення, не віднесених до інших групувань;

70.20.0 - здавання в оренду власного нерухомого майна;

51.47.9 - оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, не віднесеними до інших групувань;

52.48.2 - роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами;

37.10.0 - оброблення металевих відходів та брухту.

Інші види діяльності підприємства пов'язані з виробництвом хімічної продукції для промислових цілей; обробленням та покриттям металу; виробництвом технологічної оснастки для верстатів; роботами зі скління та іншою діяльністю.

Згідно Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 N 173, підприємство відноситься до IV класу небезпеки з санітарно-захисною зоною 100 м.

Діяльність КДП "Ізумруд" згідно із чинним законодавством України потребує спеціальних дозволів чи ліцензій, отриманих в установленому порядку.

Підприємство має дозволи:

- на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (термін дії дозволу - 5 років, з 08.02.2008 по 08.02.2013);

- на розміщення відходів у 2011 році;

- договір N 496/68 на проведення контролю за якістю стічних вод від 01.10.2009.

Підприємство має ліміт на утворення та розміщення відходів на 2011 рік.

Середньооблікова кількість працюючих на КДП "Ізумруд" на I півріччя 2011 року становить 308 чоловік.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг) станом на 31 травня 2011 року:

Основна номенклатура (робіт, послуг)

Кількість

Маса (кар)

Сума (тис. грн.)

Обробка власної алмазної сировини (внутрішній ринок)

60

3,96

24,9

Послуги по обробці власної алмазної сировини (внутрішній ринок)

1881

10,01

28,5

Всього

1941,0

13,97

53,4

Основні показники господарської діяльності КДП "Ізумруд" за 2009 - 2010 роки та I півріччя 2011 року*

Показник

2009 р.

2010 р.

I півріччя 2011 р.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) (без ПДВ), грн.,

2246460,61

1652509,60

999541,47

- у т. ч. на експорт:

120537,69

-

971074,42

Балансовий прибуток (- збиток), тис. грн.

- 15821,0

- 12756,0

- 6037,0

Дебіторська заборгованість, тис. грн.

3600,0

4108,0

4315,0

Кредиторська заборгованість, тис. грн.

9267,0

19107,0

23975,0

Рентабельність реалізованої продукції (без ПДВ), %

- 51,43

-

-

Вартість активів, тис. грн.

38239,0

33083,0

31914,0


* Наведені економічно-фінансові показники є результатом простою підприємства по основному виду діяльності підприємства (виробництво ювелірних виробів) із-за відсутності власних обігових коштів.

Відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташоване КДП "Ізумруд", умови користування ними: до складу цілісного майнового комплексу входить 23 об'єкта нерухомості, які розташовані у м. Києві та 2 об'єкта нерухомості у смт. Рокитне Рівненської області.

КДП "Ізумруд" розташоване на двох земельних ділянках: у м. Києві по вул. Сім'ї Сосніних, 11 розміром 46904 м2 і смт Рокитне Рівненської області по вул. Незалежності 11 розміром 7 461 м.

Цільове призначення земельної ділянки, розташованої у м. Києві: експлуатація та обслуговування адміністративно-виробничих і господарських будівель та споруд.

Земельна ділянка Рокитнівської філії КДП "Ізумруд" знаходиться в оточенні переважно житлових будівель, адміністративного і побутового призначення та має вигідне положення щодо транспортної доступності.

4. Для участі в аукціоні потенційний покупець повинен відповідати таким кваліфікаційним вимогам:

- наявність можливостей сировинного забезпечення підприємства у його виробничих потужностях (власні родовища алмазів, концесії, угоди в рамках Кімберлійського договору);

- наявність можливостей по реалізації діамантів на світовому або вітчизняному ринках (діючих угод, договорів на реалізацію продукції, а також діючих угод, договорів із збуту продукції в магазинах (оптових центрах) тощо);

- протягом останніх двох років проводити прибуткову фінансово-господарську діяльність у галузі реалізації ювелірних виробів.

5. Умови продажу:

5.1. В економічній діяльності підприємства:

збереження профілю основних видів економічної діяльності підприємства з відповідними заходами протягом 5-ти років по доведенню до належного технічного стану приміщень підприємства, оновлення обладнання з метою забезпечення ефективності подальшого функціонування виробництва на суму не менше 1,6 млн. дол. США;

поповнення обігових коштів для закупівлі алмазної сировини та забезпечення виробництва ювелірних виробів в сумі 18 млн. дол. США.

5.2. В соціальній діяльності підприємства:

збереження кількості робочих місць, яка була станом на 31 травня 2011 року, створення нових робочих місць;

недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця або уповноваженого ним органу протягом 6-ти місяців від дати набуття права власності на об'єкт продажу, за винятком звільнень на підставі п. 6 ст. 40, пп. 3, 4, 7, 8 ст. 41 КЗпПУ;

погашення заборгованості із заробітної плати та відповідних відрахувань по податках, зборах до бюджету і цільових фондів відповідно до законодавства протягом 1-ого місяця з дня набуття права власності на об'єкт продажу та недопущення простроченої заборгованості підприємства перед працівниками із заробітної плати та по збору на обов'язкове пенсійне страхування до ПФУ;

укладання колективного договору з урахуванням норм та положень Генеральної угоди між Федерацією профспілок України та Кабінетом Міністрів України, галузевої угоди, передбачивши матеріальне заохочення працівників підприємства у вигляді премій, доплат, надбавок до посадового окладу, винагороду за підсумками роботи за рік, інші;

збереження соціальних пільг робітникам та пенсіонерам підприємства, які передбачені колективним договором;

приведення умов праці у відповідність вимогам нормативних актів по охороні праці, утриманню та організації експлуатації виробництва продукції, отримання дозволів на проведення робіт підвищеної небезпеки, розробка планів ліквідації аварій, ідентифікація виробничого комплексу, технічне діагностування обладнання, будівель, забезпечення засобами індивідуального захисту;

передбачити витрати на поліпшення соціально-побутових умов праці не менше 1,5 %, а на охорону праці та створення безпечних і нешкідливих умов праці не менше 0,5 % від суми реалізованої продукції за рік;

недопущення зниження середнього місячного розміру заробітної плати, що склався станом на 31 травня 2011 року, застосування коефіцієнта до законодавче встановленої мінімальної тарифної ставки робітника І розряду III сітки не менше 1,25.

5.3. В природоохоронній діяльності підприємства:

проведення природоохоронних заходів та робіт, спрямованих на зниження негативного впливу виробничої діяльності підприємства на стан природного середовища відповідно до вимог природоохоронного законодавства, що повинні забезпечувати:

- дотримання нормативних вимог до якості навколишнього середовища, що відповідає інтересам охорони здоров'я людей і охорони навколишнього середовища з урахуванням перспективних змін, зумовлених розвитком виробництва і демографічними зрушеннями;

- одержання максимального економічного ефекту від поліпшення стану навколишнього середовища, збереження і більш раціонального використання природних ресурсів.

5.4. Інші умови продажу:

дотримання вимог Закону України "Про захист економічної конкуренції";

виконання вимог антимонопольного законодавства України;

протягом 50 днів з моменту укладання договору купівлі-продажу покупець повинен надати продавцю дозвіл органу Антимонопольного комітету України на придбання активів у вигляді об'єкта приватизації;

забезпечення безумовного виконання затвердженого мобілізаційного завдання з виробництва продукції в особливий період відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

забезпечення використання за призначенням об'єктів цивільної оборони, які залишаються на балансі підприємства, їх утримання і зберігання відповідно до чинного законодавства;

обрання у тримісячний термін після державної реєстрації договору купівлі-продажу організаційно-правової форми господарювання;

проведення відповідно до норм чинного законодавства державної реєстрації припинення юридичної особи державного підприємства, приватизованого шляхом продажу цілісним майновим комплексом;

питання землекористування покупець вирішує самостійно з органами місцевого самоврядування у порядку, встановленому чинним законодавством;

подальше відчуження та передача в заставу покупцем об'єкта продажу в період чинності зобов'язань покупця здійснюється виключно за погодженням з Фондом державного майна України у встановленому порядку, із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов'язань, передбачених умовами продажу.

6. Аукціон з продажу з продажу цілісного майнового комплексу Київського державного підприємства "Ізумруд" проводиться відповідно до Положення про продаж цілісних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 26.07.2002 N 1336, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 26.07.2002 N 226-р, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2002 N 222 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2002 за N 784/7072.

7. Для участі в аукціоні претендент подає такі кваліфікаційні документи:

заяву про участь в аукціоні з продажу цілісного майнового комплексу Київського державного підприємства "Ізумруд" у довільній формі у 3 примірниках (для покупців, які є юридичними особами, - підписану і скріплену печаткою, для покупців, які є фізичними особами, - підписану заяву та ідентифікаційний код) із зазначенням місця знаходження (постійного місця проживання для фізичних осіб) та контактних телефонів;

бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об'єкта, що включає план зайнятості працівників підприємства;

документ, що підтверджує особу та її повноваження на підписання договору;

довідку щодо переліку номерів банківських рахунків, відкритих для розрахунків за придбаний об'єкт приватизації;

додатково для юридичних осіб:

нотаріально посвідчені копії установчих документів, копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, відомості про розподіл статутного фонду між учасниками, довідку про наявність розміру державної частки у статутному фонді (у довільній формі - підписану і скріплену печаткою), завірені копії річної звітності за два останніх роки та фінансовий звіт за останній звітний період, довідку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідку про наявність (відсутність) реєстрації юридичної особи в офшорній зоні.

До участі в аукціоні не допускаються компанії, зареєстровані в офшорній зоні.

додатково для фізичної особи:

декларацію про доходи.

Претенденти на участь в аукціоні підтверджують свою відповідність кваліфікаційним вимогам, зазначеним у п. 4 цього інформаційного повідомлення, такими документами:

копіями ліцензій, концесійних угод, договорів купівлі-продажу алмазів (діамантів), ювелірних виробів, які підтверджують наявність у претендента легалізованих (згідно з вимогами комісаріату ООН та Кімберлійського договору) джерел видобутку або поставки природних алмазів;

документами, що підтверджують наявність торгових мереж, копіями біржових або прямих угод (контрактів) по реалізації діамантів на світовому або вітчизняному ринках;

завіреними належним чином копіями річної звітності за 2010 - 2011 роки.

Кваліфікаційні документи подаються в запечатаному непрозорому конверті з написом "Кваліфікаційні документи" із зазначенням на ньому тільки назви об'єкта продажу.

8. Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні з продажу об'єкта та кваліфікаційних документів - 3 лютого 2012 року.

9. Для участі в аукціоні учасник:

9.1. Сплачує гарантію у сумі 3 190008,00 гривень 00 копійок, що становить 10 % від початкової вартості продажу об'єкта, на рахунок Фонду державного майна України N 37316021000058, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 00032945, одержувач: Фонд державного майна України. Призначення платежу: гарантія для участі в аукціоні з продажу цілісного майнового комплексу Київського державного підприємства "Ізумруд" (без ПДВ).

9.2. Сплачує реєстраційний збір у сумі 17,00 гривень на рахунок Фонду державного майна України N 37183500900028, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 00032945, одержувач: Фонд державного майна України. Призначення платежу: для ФДМУ, реєстраційний збір для участі в аукціоні з продажу цілісного майнового комплексу Київського державного підприємства "Ізумруд".

Кінцевий термін подання до Фонду державного майна України документів, що підтверджують внесення учасником аукціону грошових коштів визначається Інструкцією про послідовність дій учасника аукціону в процесі продажу цілісного майнового комплексу КДП "Ізумруд".

10. Заяви на участь в аукціоні та кваліфікаційні документи приймаються за адресою: 01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, Фонд державного майна України, Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК, кім. 721/3, щодня з 9.30 до 17.00, крім вихідних, по п'ятницях та передсвяткових днях з 9.30 до 15.00.

11. Час та місце ознайомлення з Київським державним підприємством "Ізумруд": ознайомитись з об'єктом та отримати інформацію можна щоденно з 10.00 до 16.00 у робочі дні за наявності дозволу Фонду державного майна України, телефон для довідок: (044) 402-86-81.

Для отримання дозволу на відвідування КДП "Ізумруд" необхідно звернутись до відділу продажу ЦМК Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК Фонду державного майна України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, кім. 721/3, тел: (044) 200-34-08, (044) 200-32-77 та тел./факс: (044) 284-52-40.

Аукціон з продажу цілісного майнового комплексу Київського державного підприємства "Ізумруд" відбудеться 23 лютого 2012 року об 11.00 годині за адресою: 02002, м. Київ, вул. М. Раскової, 15.

 

Заступник Голови Фонду

І. Миронюк

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали