ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 лютого 2012 року N 22

Щодо затвердження Положення про науково-технічну раду та її складу

В зв'язку зі зміною структури та введення в дію нового штатного розпису Держекоінвестагентства та з метою належної організації роботи науково-технічної ради Держекоінвестагентства наказую:

1. Затвердити Положення про науково-технічну раду Державного агентства екологічних інвестицій України (додаток 1).

2. Затвердити персональний склад науково-технічної ради Державного агентства екологічних інвестицій України (додаток 2).

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Нацекоінвестагентства від 18.08.2010 N 112.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Голова

В. Якубовський

 

Додаток 1
до наказу Держекоінвестагентства
27.02.2012 N 22

ПОЛОЖЕННЯ
про науково-технічну раду Державного агентства екологічних інвестицій України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Науково-технічна рада Державного агентства екологічних інвестицій України (далі - НТР) утворена у відповідності до Положення про Державне агентство екологічних інвестицій України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 р. N 455/2011 (Указ N 455/2011).

1.2 Основним завданням НТР є розгляд наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення основних напрямів діяльності з питань зміни клімату, обговорення найважливіших програм та інших питань у Держекоінвестагентстві.

1.3 НТР є науково-консультаційним та дорадчим органом при Держекоінвестагентстві.

1.4 Персональний склад НТР затверджується наказом Голови Держекоінвестагентства.

1.5 До складу НТР входять: голова науково-технічної ради, заступник голови, секретар, працівники Держекоінвестагентства, науковці, фахівці, члени громадських організацій за згодою.

1.6 Головою НТР є заступник Голови Держекоінвестагентства.

1.7 Заступник голови НТР та секретар призначаються головою НТР з осіб, які входять до її складу.

1.8 Члени НТР беруть участь у її роботі на громадських засадах.

1.9 Склад НТР може бути оновленим у зв'язку зі структурними або кадровими змінами.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ НТР

2.1 Розгляд найважливіших питань з формування та реалізації науково-технічної діяльності та основних напрямів наукової діяльності у сферах формування та забезпечення реалізації державної інвестиційної політики, охорони навколишнього природного середовища та державної політики, спрямованої на регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату;

аналіз пропозицій щодо виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та впровадження механізмів, передбачених Кіотським протоколом до неї;

розгляд існуючих підходів та наукових досліджень, спрямованих на реалізацію проектів з охорони навколишнього природного середовища та залучення інвестицій в охорону навколишнього природного середовища.

2.2 НТР, відповідно до покладених на неї завдань, розглядає та готує пропозиції щодо:

здійснення заходів, спрямованих на пом'якшення наслідків зміни клімату;

проведення щорічної інвентаризації антропогенних викидів та абсорбції парникових газів і узагальнення результатів інвентаризації;

складання Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів;

затвердження звітів про науково-дослідну роботу;

проектів, спрямованих на зменшення обсягу антропогенних викидів або збільшення абсорбції парникових газів;

фінансування проектів з впровадження механізмів Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища;

спрямовування бюджетних коштів на освоєння нових технологій, провадження іншої техніко-економічної діяльності з питань зміни клімату, у тому числі за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги;

виконання найбільш важливих науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), пов'язаних з виконанням покладених на Держекоінвестагентство завдань.

2.3 Розглядає та готує пропозиції з інших питань, пов'язаних з функціонуванням Держекоінвестагентства та виконання покладених на нього завдань.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НТР

3.1 Основною формою роботи НТР є засідання, які проводяться відповідно до планів роботи (річні, квартальні).

3.2 Прийняті рішення НТР затверджуються протоколом засідання.

3.3 Протокол засідання НТР підписують голова НТР та секретар.

3.4 Члени НТР беруть активну участь у її роботі шляхом підготовки доповідей, висновків, проектів рішень та ділового обговорення питань на засіданнях.

3.5 Члени НТР мають право ставити на обговорення НТР нові принципові науково-технічні питання з правом вирішального голосу, знайомитися з матеріалами питань, що розглядаються на засіданні НТР.

3.6 Підготовка доповідей здійснюється згідно з планом роботи науково-технічної ради Держекоінвестагентства.

4. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ НТР

4.1 Довідку з питання, що пропонується розглянути, проект рішення НТР, примірник документа, який виноситься на розгляд НТР, і список запрошених готує член НТР або фахівець, який вносить пропозицію на розгляд НТР. Ці матеріали подаються секретарю НТР на паперовому та електронному носіях для тиражування та доведення до членів НТР за сім днів до дня проведення засідання НТР.

4.2 Доповідь члена (запрошеного учасника) НТР з визначенням задачі, основних шляхів її вирішення та висновками надається секретареві разом з проектом рішення НТР і списком запрошених не пізніше як за десять днів до її розгляду на засіданні НТР. Обсяг доповіді не повинен перевищувати 30 друкованих сторінок. Ця доповідь надається також і в електронному вигляді.

4.3 Детальні матеріали дослідження та звіти з НДДКР надаються у додатках. Одночасно з доповіддю в НТР подаються тези доповіді (не більш 3 - 5 сторінок) та проект постанови науково-технічної ради.

4.4 На засідання НТР, крім її членів, можуть бути запрошені зацікавлені фахівці Держекоінвестагентства та наукових установ, а також представники інших організацій.

4.5 Про дату та час засідання НТР, тему доповідачів та опонентів члени науково-технічної ради повідомляються секретарем за 3 дні до засідання.

4.6 Секретар НТР проводить організаційну роботу, яка забезпечує її планомірну діяльність, формує план роботи, здійснює контроль за виконанням плану, готує матеріали до засідання НТР, відпрацьовує проекти рішень, забезпечує розповсюдження прийнятої постанови членам НТР, проводить перевірку виконання прийнятих рішень, а також готує річні звіти про діяльність НТР.

4.7 НТР організує свою діяльність згідно з планом роботи.

4.8 Секретар НТР здійснює організаційну роботу для якісного проведення засідань, забезпечує членів НТР матеріалами до засідань, веде протоколи засідань, здійснює контроль за виконанням планів і рішень НТР, готує річні звіти про діяльність НТР.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИЦТВА НТР

5.1 Голова НТР діє від імені науково-технічної ради на підставі цього Положення.

5.2 Голова НТР забезпечує виконання завдань і функцій, покладених на НТР та визначених цим Положенням і відповідає за організацію роботи НТР.

5.3 За відсутності Голови НТР його права та обов'язки покладаються на заступника Голови НТР.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали