ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ

НАКАЗ

від 17 січня 2012 року N 03

Щодо затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі

На виконання частини третьої статті 8 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року N 3206 (Декларація N 3206-VI) та постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року N 1195 (Постанова N 1195), наказую:

1. Затвердити Порядок передачі дарунків, одержаних уповноваженою особою як подарунки державі, з додатком Державному агентству України з управління державними корпоративними правами та майном (додаток N 1).

2. Затвердити склад комісії з питань передачі дарунків, одержаних як подарунки державі (додаток N 2).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Агентства
держмайна України

Д. В. Колєсніков

 

Додаток N 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Агентства держмайна України
17.01.2012 N 03

ПОРЯДОК
передачі дарунків, одержаних уповноваженою особою як подарунки державі, Державному агентству України з управління державними корпоративними правами та майном

1. Цей Порядок установлює процедуру передачі Головою Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном, його заступниками (далі - уповноважені особи), дарунків, отриманих ними як подарунки державі (далі - дарунок) Державному агентству України з управління державними корпоративними правами та майном (далі - Агентство).

2. Уповноважена особа, яка отримала дарунок, зобов'язана передати його Агентству протягом місяця.

3. У разі подання уповноваженою особою підтвердних документів Агентство компенсує витрати, пов'язані з доставкою дарунка або сплатою митних зборів, у триденний строк після його передачі Агентству.

4. Передача дарунка здійснюється в адміністративному приміщенні Агентства, про що складається акт приймання-передачі згідно з додатком.

Уповноважена особа передає дарунок матеріально-відповідальній особі відділу зведеного бухгалтерського обліку та звітності з одночасним складенням акта його приймання-передачі.

Акт приймання-передачі дарунка складається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Один примірник залишається у відділі зведеного бухгалтерського обліку та звітності Агентства, а другий - в уповноваженої особи.

5. Операції, пов'язані з передачею дарунка Агентству, відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до законодавства.

6. З метою оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання Агентство утворює комісію у складі не менш як трьох осіб, однією з яких є фахівець з оцінки майна.

Організаційною формою роботи комісії є засідання, яке проводиться протягом місяця з моменту передачі уповноваженою особою дарунка.

Комісія має право залучати до участі в засіданнях на громадських засадах фахівців з питань оцінки вартості дарунка.

Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більшість її членів.

Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують голова і секретар комісії, та у триденний строк з дати його прийняття затверджується наказом Голови Агентства.

 

Додаток
до Порядку

АКТ
приймання-передачі дарунка N ___

м.

___ 20__ року

Цей акт складено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям" від 16 листопада 2011 р. N 1195 (Постанова N 1195)

Ми, що нижче підписалися, уповноважена особа Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном (далі - Агентства)
__,
                                                                                                 (ініціали та прізвище)
місце роботи __,
посада _______,
паспорт серії __________ номер __________, виданий ___,
що проживає за адресою ____
та представляє Агентство на підставі ______,
                                                                                                                                  (найменування документа)
з однієї сторони, і матеріально-відповідальна особа Агентства _________
__,
                                                                                                     (ініціали та прізвище)
місце роботи __,
посада _______,
з іншої сторони, склали цей акт про те, що відповідно до зазначеної постанови (Постанова N 1195)__
                                                                      (ініціали та прізвище уповноваженої особи)
передав (передала), а _______
                                                                               (ініціали та прізвище матеріально-відповідальної особи Агентства)
прийняв (прийняла) дарунок згідно з описом.

1. Номенклатура ___________
_

2. Якісні характеристики дарунка _________
_

3. Кількість одиниць _______

4. Додаткові відомості ______
_

Час передачі дарунка __ годин __ хвилин ___ 20__ року.

Дарунок передав (передала) _____ ________
                                                                                 (підпис)                                                        (ініціали та прізвище)

Дарунок прийняв (прийняла) ______ _____

 

М. П.

 

Додаток N 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Агентства держмайна України
17.01.2012 N 03

Склад комісії з питань передачі дарунків, одержаних уповноваженою особою як подарунки державі, Державному агентству України з управління державними корпоративними правами та майном

Голова комісії

 

Заступник Голови Агентства держмайна України

ШУБІН Олександр Олександрович

Члени комісії:

 

Директор Департаменту юридичного забезпечення

СІЧЕВЛЮК-ВРУБЛЕВСЬКИЙ Тарас Степанович

Директор Департаменту фінансового забезпечення

ТИМОШЕНКО Людмила Сергіївна

Начальник Управління по роботі з персоналом

ЧЕЛОБІТЧЕНКО Валентина Анатоліївна

Начальник Управління міжнародного та інвестиційного співробітництва

КОЖЕМЯЧЕНКО Микола Іванович

Начальник Управління документального забезпечення роботи та контролю

ОМЕЛЬЧЕНКО Максим Геннадійович

Заступник начальника управління - начальник відділу перевірок і ревізій Контрольно-ревізійного управління

ФЕДОРЧУК Наталя Миколаївна

Завідувач Сектору запобігання проявам корупції та злочинним проявам

ТЮТЮННИК Володимир Ростиславович

Головний спеціаліст в. о. начальника відділу зведеного бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

ДОБРОВОЛЬСЬКА Ірина Євгенівна

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали