МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 березня 2011 року N 71

Щодо затвердження тематичного плану виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі - НДДКР) на 2011 рік за бюджетною програмою КПКВК 2601030

З метою забезпечення виконання НДДКР у 2011 році, фінансування яких здійснюється за бюджетною програмою КПКВК 2601030 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері управління державними корпоративними правами та майном", наказую:

1. Затвердити тематичний план виконання НДДКР на 2011 рік, фінансування яких здійснюється за зазначеною бюджетною програмою КПКВК 2601030, що додається.

2. Директору Департаменту фінансово-економічного забезпечення промисловості (Тимошенко Л. С.) разом з керівниками структурних підрозділів: Департаменту науково-технічного забезпечення та енергоефсктивності промисловості (Івановій І. М.), Департаменту металургійної та гірничорудної промисловості (Абросімову М. І.), Департаменту з питань розвитку машинобудування (Козирєву В. О.), Департаменту розвитку хімічної промисловості (Семіряжку М. М.), Департаменту розвитку легкої та деревообробної промисловості (Медведеву Ю. С), Управління радіоелектронної промисловості (Кончицю В. В.), відділу енергозбереження, охорони праці, навколишнього середовища та пожежної безпеки (Мініцькій О. В.) забезпечити укладання додаткових угод за договорами на виконання робіт згідно тематичного плану.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра
промислової політики України - голова
комісії з проведення реорганізації
 

С. В. Сиротюк 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства промислової політики України
21.03.2011 N 71 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на 2011 рік, фінансування яких здійснюється за бюджетною програмою КПКВК 2601030 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері управління державними корпоративними правами та майном"

N
з/п 

N договору
(по перехідних роботах) 

Найменування робіт 

Виконавець 

Строки розробки 

Договірна ціна (або очікувана ціна для нових робіт), тис. грн. 

усього 

в т. ч. 

на 2011 р. 

залишилось 

1. Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів 

Департамент розвитку хімічної промисловості 

1. 

N 93204/23 від 24.12.2010 

НДР "Розробка полімерного модифікатора нафтових бітумів на основі вітчизняної сировини" 

Держ. підпр. "Український державний науково-дослідний інститут пластичних мас", м. Донецьк 

2010 - 2011 

200,0 

200,0 

0,0 

2. 

N 93205/23 від 24.12.2010 

НДР "Технологія перероблення полімінеральних калійних руд без випарювання хлорид магнієвих розчинів" 

Державне підприємство "Науково-дослідний інститут галургії", м. Калуш 

2010 - 2011 

250,0 

250,0 

0,0 

Департамент металургійної та гірничорудної промисловості 

3. 

N 93181/49 від 21.12.2010 

НДР "Дослідження сировинної бази вугілля та антрацитів для вдування пиловугільного палива в доменні печі на період до 2014 року" 

Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут, м. Харків 

2010 - 2011 

350,0 

250,0 

0,0 

4. 

N 93183/49 від 21.12.2010 

НДР "Дослідження та розроблення методів зниження негативного впливу вибухових робіт на залізорудних шахтах на довкілля та споруди" 

Держ. підпр. "Науково-дослідний гірничорудний інститут", м. Кривий Ріг 

2010 - 2012 

490,0 

200,0 

200,0 

5. 

N 93184/49 від 21.12.2010 

НДР "Геолого-мінералогічне обгрунтування і дослідження збагачуваності лежалих хвостів збагачувальної фабрики шх. "Гігант-Глибока" криворізького басейну" 

Державне підприємство "Науково-дослідний гірничорудний інститут", м. Кривий Ріг 

2010 - 2011 

800,0 

720,0 

0,0 

6. 

N 93185/49 від 21.12.2010 

НДР "Розробка методу підвищення корисного використання енергії вибуху при масовій відбійці руди на залізорудних кар'єрах" 

Держ. підпр. "Науково-дослідний гірничорудний інститут", м. Кривий Ріг 

2010 - 2011 

472,2 

400,0 

0,0 

Департамент науково-технічного забезпеченні та енергоефективності промисловості 

7. 

N 93192/23 від 21.12.2010 

НДР "Розроблення та впровадження вітчизняних гумових виробів з поліпшеними експлуатаційними властивостями для комплектації гідроелектростанцій України" 

Державний науково-дослідний інститут "Еластик", м. Київ 

2010 - 2011 

300,0 

205,0 

0,0 

8. 

N 93190/23 від 21.12.2010 

НДР "Розроблення вітчизняного гідрофільного матеріалу, технології її виготовлення та виробів із нього для гідроізоляції будівельних конструкцій" 

Державний науково-дослідний інститут "Еластик", м. Київ 

2010 - 2011 

400,0 

250,0 

0,0 

9. 

N 93191/23 1 від 21.12.2010 

НДР "Розробка та впровадження технології виготовлення кремнійорганічних герметиків "холодної вулканізації" 

Державний науково-дослідний інститут "Еластик", м. Київ 

2010 - 2011 

420,0 

250,0 

0,0 

10. 

N 93193/49 від 21.12.2010 

НДР "Розробка стратегії створення в Україні вертикально-інтегрованих корпоративних лідерів в секторі промисловості" 

Державне підприємство "Укрпромзовнішекспертиза", м. Київ 

2010 - 2012 

1035,0 

768,0 

212,0 

11. 

N 93195/23 від 21.12.2010 

НДР "Розробка енергозберігаючої технології та конструкторської документації з виготовлення дослідного зразка печі для рафінування та плавлення алюмінієвих сплавів з використанням плазми" 

Державний департамент - центр ливарного виробництва, м. Київ 

2010 - 2011 

450,0 

230,0 

0,0 

12. 

N 93202/49 від 21.12.2010 

НДР "Розробка прогнозу технологічного розвитку промисловості України на 2011 - 2015 роки" 

Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ 

2010 - 2011 

470,0 

440,0 

0,0 

13. 

N 93207/49 від 14.01.2011 

НДР "Дослідження фінансових інструментів реалізації інвестиційної політики з метою забезпечення модернізації промисловості України" 

ТОВ "Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень", м. Київ 

2011 

260,0 

260,0 

0,0 

Департамент розвитку легкої та деревообробної промисловості 

14. 

N 93189/23 від 21.12.2010 

НДР "Розробка технології та асортименту тканин для визначення якості і проведення випробувань текстильних матеріалів" 

ТОВ "Науково-випробувальний центр продукції текстильної та хімічної промисловості", м. Київ 

2010 - 2011 

150,0 

110,0 

0,0 

15. 

N 93206/49 від 01.11.2010 

НДР "Розробка методики розрахунку витрат ПЕР в целюлозно-паперовій промисловості" 

ЗАТ "Інститут паперу", м. Київ 

2010 - 2011 

80,0 

30,0 

0,0 

Управління радіоелектронної промисловості 

16. 

N 93187/23 від 21.12.2010 

НДР "Розробка базової моделі уніфікованої системи пожежного захисту (СПЗ-Б) високотехнологічної продукції промисловості" 

ЗАТ "Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування", м. Київ 

2010 - 2012 

700,0 

350,0 

250,0 

17. 

N 93188/23 від 21.12.2010 

НДР "Розробка приладу для аналізу багатоелементних за складом речовин в реальному масштабі часу в складі масспектрометра" 

Державне підприємство "Науково-дослідний інститут мікроприладів" НТК "Інститут монокристалів" НАН України, м. Київ 

2010 - 2012 

800,0 

450,0 

300.0 

Відділ енергозбереження, охорони праці, навколишнього середовища та пожежної безпеки 

18. 

N 93201/49 від 21.12.2010 

НДР "Розробка прогнозів обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємствами гірничо-металургійного комплексу України та механізмів їх скорочення" 

Український державний науково-технічний центр з технології та обладнання, обробки металів, захисту навколишнього середовища та використання вторинних ресурсів для металургії та машинобудування "Енергосталь", УкрГНТЦ "Енергосталь"? м. Харків 

2010 - 2011 

400,0 

260,0 

0,0 

19.  

N 93200/49 від 21.12.2010 

НДР "Дослідження рівня забруднення навколишнього природного середовища підприємствами машинобудування України та розробка механізмів його зниження" 

Державне підприємство "Спеціальне проектно-технологічне бюро виробничих потужностей", м. Харків 

2010 - 2011 

300,0 

202,0 

0,0 

20. 

N 93199/49 від 21.12.2010 

НДР "Прогнозування впливу впровадження новітніх технологій в хімічній промисловості України на зниження екологічно шкідливого навантаження на навколишнє природне середовище від стаціонарних джерел забруднення" 

Державне підприємство "Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень", ДІКТЕД, м. Київ 

2010 - 2011 

198,0 

100,0 

0,0 

УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ 1 

8525,2 

5925,0 

962,0 

2. Державна програма розвитку промисловості на 2003 - 2011 роки 

Департамент фінансово-економічного забезпечення промисловості 

21. 

N 93198/19 від 21.12.2010 

НДР "Дослідження імпорту високотехнологічних товарів виробничого призначення в Україні, оцінка йоге впливу на роботу промислових секторів-споживачів та можливостей імпортозаміщения" 

Державне підприємство "Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень", м. Київ 

2010 - 2011 

170,0 

150,0 

0,0 

Департамент металургійної та гірничорудної промисловості 

22. 

N 93186/19 від 21.12.2010 

НДР "Дослідження можливості і доцільності застосування систем розробки із самообвалення руди на шахтах Кривбасу" 

Державне підприємство "Науково-дослідний гірничорудний інститут", м. Кривий Ріг 

2010 - 2011 

490,0 

390,0 

0,0 

Департамент науково-технічного забезпеченні та енергоефективності промисловості 

23. 

N 93194/49 від 21.12.2010 

НДР "Дослідження потенціалу окремих галузей промисловості України на предмет залучення іноземних інвестицій" 

Державне підприємство "Укрпромзовнішекспертиза", м. Київ 

2010 - 2011 

250,0 

225,0 

0,0 

Департамент розвитку легкої та деревообробної промисловості 

24. 

N 93159/19 від 01.11.2010 

НДР "Розробка новітніх технологій виробництва конкурентоспроможних шкір (взуттєвих, меблевих) із застосуванням нових видів обробки та фарбування" 

Держ. підпр. "Український державний науково-дослідний і проектний інститут легкої промисловості", ДП "УкрНДПІлегпром", м. Черкаси 

2010 - 2011 

96,0 

46,0 

0,0 

25. 

N 93178/19 від 01.11.2010 

НДР "Розробка асортименту, технології освоєння виробництва нових текстильних матеріалів з використанням натуральних видів вітчизняної сировини для виробів реабілітаційного призначення" 

Київський НДІ текстильно-галантерейної промисловості, м. Київ 

2010 - 2011 

96,0 

46,0 

0,0 

Управління радіоелектронної промисловості 

26. 

N 93196/19 від 21.12.2010 

НДР "Розроблення технології виготовлення p-i-n структур на основі Si для надпотужних високовольтних діодів" 

ВАТ "Науково-виробниче підприємство "Карат", м. Львів 

2010 - 2011 

240,0 

170,0 

0,0 

27. 

N 93197/19 від 21.12.2010 

НДДКР "Розроблення конструкції та технології виготовлення багатоелементних інфрачервоних приймачів на основі CdHgTe методом іонного травлення" 

ВАТ "Науково-виробниче підприємство "Карат", м. Львів 

2010 - 2011 

400,0 

340,0 

0,0 

28. 

N 93182/19 від 21.12.2010 

ДКР "Багатофункціональна гібридна мікросхема з ультранизькою напругою живлення для апаратури спеціального та широкого призначення" 

Державне підприємство "Науково-дослідний інститут "Гелій", ДП НДІ "Гелій", м. Вінниця 

2010 - 2011 

300,0 

230,0 

0,0 

УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ 2 

2042,0 

1597,0 

0,0 

3. Державна програма розвитку та реформування гірничо-металургійного комплексу на період до 2011 року 

Департамент металургійної та гірничорудної промисловості 

29. 

N 423мч-10 від 03.11.2010 

НДДТР "Розроблення сучасних технологій використання альтернативних видів палива в доменному, сталеплавильному виробництвах та енергетичних господарствах металургійних підприємств з метою економії природного газу" 

Український державний науково-технічний центр з технології та обладнання, обробки металів, захисту навколишнього середовища та використання вторинних ресурсів для металургії та машинобудування "Енергосталь", УкрГНТЦ "Енергосталь", м. Харків 

2010 - 2011 

300,0 

200,0 

0,0 

30. 

N 421мч-10 від 03.11.2010 

НДДТР "Удосконалення процесів ресурсозбереження при вилученні, переробці та комплексному використанні залізних руд за рахунок управління їх якісними та кількісними параметрами" 

Державне підприємство "Науково-дослідний гірничорудний інститут", ДП НДГРІ, м. Кривий Ріг 

2010 - 2011 

150,0 

80,0 

0,0 

УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ 3 

450,0 

280,0 

0,0 

4. Державна програма розвилку машинобудування на 2006 - 2011 роки 

31. 

N 048/55 від 30.07.2009 р. 

ДКР "Розробка серії комплексних агрегатів електроживлення технологічних комплексів гірничодобувних підприємств потужністю від 100 до 630 кВА з мікропроцесорними системами управління, захисту, діагностики, моніторингу та електробезпеки" 

Держ. підпр. "Український науково-дослідний, проектно-конструкторський інститут вибухозахищеного та рудникового електрообладнання з дослідно-експериментальним виробництвом", ДП "УкрНДІВЕ", м. Донецьк 

2009 - 2011 

2500,0 

300,0 

0,0 

32. 

N 057/55 від 14.10.2009 р. 

ДКР "Розробка та створення дослідного зразка комплекту технологічного обладнання для виготовлення обмоток статорів з довжиною сердечника 1200 мм електродвигунів занурювальних насосів" 

ВАТ "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут засобів технологічного устаткування "ВЕЛТ", ВАТ "НДІ "ВЕЛТ", м. Харків 

2009 - 2011 

3920,0 

1048,0 

0,0 

33. 

N 064/55 від 29.10.2010 р. 

ДКР "Створення енергозберігаючого ряду газодувок ротаційних для атомних електростанцій продуктивністю від 10 до 120 л/с тиском від 10 до 60 кПа 

Публічне акціонерне товариство "Корпорація Мелком", ПАТ "Мелком", м. Мелітополь 

2010 - 2011 

1250,0 

550,0 

0,0 

34. 

N 063/55 від 28.10.2010 р. 

ДКР "Створення енергозберігаючих вибухозахищених освітлювальних приладів із застосуванням високоінтенсивних джерел світла для загального освітлення вибухонебезпечних зон класу 2 та пожежонебезпечних зон класів П-I і П-II промислових приміщень" 

ТОВ "Об'єднання світлотехнічних підприємств Корпорація ВАТРА", ТОВ "ОСП Корпорація ВАТРА", м. Тернопіль 

2010 - 2011 

850,0 

300,0 

0,0 

35. 

N 065/55 від 29.10.2010 р. 

ДКР "Розробка та впровадження у виробництво клапанів зворотних для систем безпеки атомних станцій України DN 50, 65, 80, 100, 125, 200; Р 4 МПа, 14 МПа, 20 МПа; t 250 - 300 С" 

ЗАТ "Київське центральне конструкторське бюро армату робудування", ЗАТ "ЦКБА" м. Київ 

2010 - 2011 

480,0 

180,0 

0,0 

36. 

N 069/55 від 29.10.2010 р. 

ДКР "Розробка електронасосного агрегату систем безпеки атомних електростанцій" 

Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування, ВАТ "ВНДІАЕН", Суми 

2010 - 2011 

1265,0 

550,0 

0,0 

УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ 4 

10265,0 

2928,0 

0,0  

УСЬОГО ЗА РОБОТАМИ РОЗДІЛІВ 1 - 4 

21282,2 

10730,0 

962,0 

УСЬОГО ЗА БЮДЖЕТНОЮ ПРОГРАМОЮ КПКВК 2601030 на виконання НДДКР 

21282,2 

10730,0 

962,0 

_  

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали