НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ЛИСТ

від 30.01.2012 р. N 107/13/17-12

Міністерству економічного розвитку і торгівлі України

На виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.03.2004 N 152-р "Про підготовку та оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади" та у зв'язку із листом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 N 3613-26/408-11 Національна комісія регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ) надає інформацію стосовно здійснення державної регуляторної політики протягом 2011 року.

НКРЕ у своїй діяльності керується положеннями законів України "Про електроенергетику", "Про природні монополії", "Про теплопостачання", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу", "Про засади функціонування ринку природного газу" та іншими нормативно-правовими актами.

Одними з основних завдань НКРЕ визначено державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, нафтогазовому комплексі та у сфері теплопостачання; участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики щодо розвитку і функціонування оптового ринку електроенергії, ринків газу, нафти та нафтопродуктів; забезпечення проведення цінової і тарифної політики в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі; здійснення ліцензування суб'єктів господарювання на ринках природних монополій та на суміжних ринках; забезпечення ефективності функціонування товарних ринків на основі збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій та споживачів їх товарів і послуг.

Відповідно до покладених завдань НКРЕ розробляла і затверджувала обов'язкові для виконання нормативні акти з питань, що належать до її компетенції.

У 2011 році з метою виконання завдань, визначених законодавством, НКРЕ забезпечувала здійснення державної регуляторної політики відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регулярної політики у сфері господарської діяльності".

Так, наказом НКРЕ від 08.06.2004 N 31 "Про затвердження Положення про порядок підготовки в Національній комісії регулювання електроенергетики України проектів регуляторних актів" встановлено процедуру підготовки регуляторних актів Комісією. Відповідальним за здійснення державної регуляторної політики в НКРЕ визначено юридичне управління.

На відкритому засіданні Комісії постановою НКРЕ від 09.12.2010 N 1636 було затверджено План діяльності НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік, який відповідно до ст. 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" був оприлюднений на офіційному веб-сайті НКРЕ в мережі Інтернет www.nerc.gov.ua. Протягом року до цього Плану неодноразово вносилися зміни та доповнення, які приймались на відкритих засіданнях Комісії та оприлюднювалися на веб-сайті НКРЕ.

Згідно із зазначеним Планом у 2011 році було заплановано розробити 84 проектів регуляторних актів, в тому числі 8 проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, 1 законопроект та 1 проект Указу Президента України.

Так, протягом 2011 року НКРЕ було розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів", основною метою якого є законодавче врегулювання питань надання адміністративних послуг у сферах електроенергетики і теплопостачання, а також на ринку природного газу та узгодження положень Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" із положеннями Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу".

На даний час законопроект знаходиться на доопрацюванні після повернення Кабінетом Міністрів України.

Проект Указу Президента України "Про Положення про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України" було розроблено на виконання доручення Першого віце-прем'єр-міністра України А. Клюєва від 21.05.2011 N 7877/9/1-11 до листа Адміністрації Президента України від 12.05.2011 N 02-01/1333 та з метою реалізації Закону України "Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України".

Протягом звітного періоду також прийнято 2 постанови та 1 розпорядження Кабінету Міністрів України, розроблених НКРЕ, а саме:

постанову від 22.06.2011 N 712 "Про внесення змін до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" (Постанова N 712) розроблено відповідно до Указу Президента України від 27.04.2011 N 504/2011 (Указ N 504/2011) та доручення Президента України від 08.04.2011 N 1-1/636, яким пропонується скоротити переліки документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру та ліцензій, зокрема виключити подання будь-яких паперових витягів (довідок) із державних реєстрів, інших державних автоматизованих систем зберігання та обробки даних, та з метою створення належних умов для забезпечення додержання прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб у відносинах з НКРЕ при подачі ними документів на отримання ліцензії;

постановою від 20.07.2011 N 758 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань встановлення роздрібних цін на природний газ для потреб населення" (Постанова N 758) визнано такими, що втратили чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. N 1094 "Про внесення змін до Тимчасового порядку установлення роздрібних цін на природний газ для потреб населення"; пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. N 1697 "Про заходи щодо подальшого вдосконалення механізму забезпечення природним газом вітчизняних споживачів" та пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 року N 36 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України";

розпорядження від 29.06.2011 N 657-р "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Національною комісією регулювання електроенергетики" (Перелік N 657-р) прийнято з метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 N 33 "Деякі питання надання платних адміністративних послуг". Розпорядженням затверджено перелік платних адміністративних послуг, які надаються НКРЕ (Перелік N 657-р).

Також, у 2011 році було прийнято 43 регуляторних акти НКРЕ, зокрема:

постанова від 03.02.2011 N 195 "Про затвердження Порядку фінансування проектів будівництва, реконструкції чи модернізації об'єктів електроенергетики суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом, за рахунок залучення кредитів" (Порядок N 195) визначає умови фінансування проектів будівництва, реконструкції чи модернізації об'єктів електроенергетики або їх відповідних етапів, виконання яких передбачено інвестиційними програмами суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом, відповідно до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 N 357 (Постанова N 357);

на виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 18 серпня 2010 року (протокол N 41), були розроблені постанови від 10.02.2011 N 212 "Про затвердження Типового договору на купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу)" (Постанова N 212), від 31.03.2011 N 469 "Про затвердження Типового договору на розподіл природного газу" (Постанова N 469), від 23.06.2011 N 1074 "Про затвердження Типового договору на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу" (Постанова N 1074), від 22.09.2011 N 1579 "Про затвердження Типового договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами" (Постанова N 1579), від 22.09.2011 N 1580 "Про затвердження Типового договору на постачання природного газу за регульованим тарифом" (Постанова N 1580);

постанова від 17.02.2011 N 232 "Про затвердження форм звітності N 17-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання" та N 18-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг" та інструкцій щодо їх заповнення" (Постанова N 232), прийняття якої дозволить отримати інформацію щодо стану відновлення електропостачання споживачам електричної енергії шляхом визначення показників надійності електропостачання та інформацію щодо стану роботи персоналу компанії із споживачами шляхом визначення кількості звернень споживачів до ліцензіата та терміну виконання послуги ліцензіатом;

постановою від 17.02.2011 N 242 (Порядок N 242) затверджено Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, який визначає механізм формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, які здійснюють або мають намір здійснювати господарську діяльність з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії на підставі відповідних ліцензій;

постанова від 17.02.2011 N 243 "Про затвердження Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення" (Порядок N 243) дозволить обґрунтовано регулювати процеси ціноутворення, створити можливість для короткострокового та довгострокового прогнозування змін рівня тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, проводити оцінку цільового використання коштів ліцензіатом у періоди дії раніше затверджених тарифів, здійснювати контроль за процесами ціноутворення за рахунок забезпечення відкритості та доступності матеріалів;

метою прийняття постанови від 17.02.2011 N 244 "Про затвердження Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання" (Постанова N 244) є впорядкування діючого механізму ціноутворення, встановлення прозорих правил прийняття рішень про зміну та затвердження тарифів на виробництво (крім тих, що виробляють теплову енергію на ТЕЦ, ТЕС, АЕС і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії), транспортування та постачання теплової енергії, а також підвищення обґрунтованості матеріалів, що надаються в НКРЕ в якості обґрунтування необхідного рівня цінових параметрів для ефективного функціонування суб'єкта господарювання та енергетичної системи в цілому;

постанова від 17.02.2011 N 245 "Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення" (Постанова N 245) прийнята з метою впорядкування діючого механізму ціноутворення, встановлення прозорих правил прийняття рішень про зміну та затвердження тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, а також підвищення обґрунтованості матеріалів, що надаються в НКРЕ в якості обґрунтування необхідного рівня цінових параметрів для ефективного функціонування суб'єкта господарювання та енергетичної системи в цілому;

постанова від 17.03.2011 N 358 "Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних та газотранспортних підприємств" (Порядок N 358) розроблена на виконання вимог Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" та установлює процедуру подання, формування, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм ліцензіатів з метою визначення обґрунтованості запланованих ліцензіатом капіталовкладень та/або витрат у структурі тарифів на зберігання природного газу на принципі максимальної економії та ефективності, а також цільового використання коштів ліцензіатом;

з метою запровадження єдиного механізму розрахунку та встановлення роздрібних цін на природний газ для населення було розроблено постанову від 31.03.2011 N 466 "Про затвердження Порядку встановлення роздрібних цін на природний газ для населення" (Порядок N 466);

постанову від 07.04.2011 N 573 "Про затвердження цільових показників надійності електропостачання" (Постанова N 573) розроблено з метою затвердження ліцензіатам, що здійснюють господарську діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, річних цільових показників надійності електропостачання для міської та сільської територій, за перевищення якого Комісія застосовуватиме санкції до ліцензіата;

постановою від 14.04.2011 N 606 (Постанова N 606) було затверджено форми звітності НКРЕ у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення. Метою постанови є вдосконалення механізмів та заходів здійснення контролю за ліцензованими господарськими діяльностями з централізованого водопостачання та водовідведення, з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на ТЕЦ, ТЕС, АЕС і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);

постанова від 19.05.2011 N 880 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами" (Порядок N 880) розроблена на виконання вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та з метою вдосконалення нормативно-правового регулювання відносин між НКРЕ та ліцензіатами, що здійснюють господарську діяльність з транспортування нафти магістральними трубопроводами та транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами;

з метою вдосконалення нормативно-правового регулювання відносин між НКРЕ та ліцензіатами, що здійснюють господарську діяльність з транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами, розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом та за нерегульованим тарифом, зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, розроблено постанову від 19.05.2011 N 881 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу" (Порядок N 881);

постанова від 19.05.2011 N 882 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензіатами умов та правил здійснення діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії" (Порядок N 882) розроблена на виконання вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та з метою вдосконалення нормативно-правового регулювання відносин між НКРЕ та ліцензіатами, що здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної енергії, передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, оптового постачання електричної енергії, постачання електричної енергії за регульованим тарифом та за нерегульованим тарифом, комбінованого виробництва теплової і електричної енергії, виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

метою постанови від 28.07.2011 N 1384 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання, закачування, зберігання та відбору природного газу" (Порядок N 1384) є забезпечення єдиних принципів та методичних основ формування тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання, закачування, зберігання та відбору природного газу, установлення економічно обґрунтованих рівнів тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, які є складовою роздрібних цін на природний газ для потреб населення і кінцевих цін на природний газ для всіх споживачів України, та тарифів на послуги зі зберігання (закачування, зберігання та відбір) природного газу;

Крім того, протягом 2011 року було прийнято ряд змін до існуючих регуляторних актів з метою приведення їх у відповідність до діючого законодавства та забезпечення принципів регуляторної політики.

Необхідно зазначити, що на виконання вимог статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та відповідно до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 N 3, відділ зв'язків з громадськістю та міжнародної координації НКРЕ забезпечував оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності.

Оприлюднення проектів регуляторних актів разом з відповідними аналізами регуляторного впливу здійснювалося шляхом їх розміщення на веб-сайті НКРЕ в мережі Інтернет з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб.

Підготовка аналізів регуляторного впливу та звітів про відстеження результативності регуляторних актів НКРЕ здійснювалося відповідно до Методик, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308.

Рішення Комісії після їх прийняття у встановленому порядку публікувалися у друкованому виданні Комісії - "Інформаційному бюлетені НКРЕ", "Офіційному віснику України", "Урядовому кур'єрі", а також у всеукраїнських юридичних інформаційно-пошукових системах "Законодавство" та "Ліга:Закон".

Наказом НКРЕ від 24.03.2011 N 212 затверджено План-графік здійснення відстеження результативності регуляторних актів на 2011 рік.

Протягом року здійснено 52 відстеження результативності регуляторних актів, з них 32 базових, 10 повторних та 10 періодичних відстежень.

Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів були оприлюднені на веб-сайті Комісії та направлені до Кабінету Міністрів України або до Держкомпідприємництва відповідно до статей 10 та 26 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Також повідомляємо, що відповідно до ст. 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" на відкритому засіданні Комісії постановою НКРЕ від 28.11.2011 N 2280 (Постанова N 2280) було затверджено План діяльності НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік та розміщено його на веб-сайті НКРЕ.

Одночасно повідомляємо, що листом від 13.12.2011 N 9328/13/17-11 НКРЕ надала пропозиції до плану діяльності Кабінету Міністрів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік.

Додаток: Звіт про виконання Плану Національної комісії регулювання електроенергетики з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік, затвердженого постановою НКРЕ від 09.12.2010 N 1636.

 

Голова Ліквідаційної комісії

С. Тітенко

 

Додаток

ЗВІТ
про виконання Плану діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік

N з/п

Вид і назва проекту

Мета прийняття проекту

Термін підготовки

Відповідальний за підготовку актів

Інформація про хід виконання

1

Пункт 1 Плану виключений

 

 

 

 

2

Пункт 2 Плану виключений

 

 

 

 

3

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Правил користування електричною енергією для населення"

Вдосконалення відносин, що виникають між населенням та енергопостачальниками

II квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Проект постанови знаходиться на стадії розробки та узгодження

4

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Внесення змін до регуляторних актів: Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.99 N 2246; Типового договору про надання населенню послуг з газопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2006 N 938. Такі зміни вносяться з метою узгодження нормативно-правових актів України, що регулюють правовідносини, які виникають між юридичними особами, що виконують функції з постачання природного газу, та споживачами (фізичними особами) у процесі надання та використання послуг з газопостачання

II квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

Проект був повернений Кабінетом Міністрів України для повторного перепогодження

5

Пункт 5 Плану виключений

 

 

 

 

6

Пункт 6 Плану виключений

 

 

 

 

7

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.99 N 441"

Забезпечення першого етапу переходу від існуючої моделі ринку "пулу" до моделі ринку двосторонніх контрактів з балансуючим механізмом

II квартал

Управління енергоринку

Розроблено проект змін в дану постанову і винесено на розгляд Робочої групи.

8

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 21.01.2006 N 47"

Приведення у відповідність до норм діючого законодавства

II квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Постанова НКРЕ від 03.03.2011 N 308 (Постанова N 308)

9

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до деяких постанов НКРЕ"

Вдосконалення відносин, що виникають при порушенні газопостачальним або газорозподільним підприємством та споживачем природного газу вимог Правил, які тягнуть за собою відповідальність з відшкодування збитків. Зазначеною постановою вносяться зміни до постанов НКРЕ: Порядку відшкодування збитків, завданих газопостачальній або газотранспортній організації внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання, затвердженого постановою НКРЕ від 29.05.2003 N 475; Порядку відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальною або газотранспортною організацією Правил надання населенню послуг з газопостачання, затвердженого постановою НКРЕ від 29.05.2003 N 476

II квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

Постанова НКРЕ від 23.06.2011 N 1075 (Постанова N 1075)

10

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Правил доступу до Єдиної газотранспортної системи України"

Визначення умов доступу до Єдиної газотранспортної системи України

II квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

Проект готується до перепогодження із зацікавленими міністерствами та відомствами

11

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 23.11.2005 N 1044"

Удосконалення форм звітності 5-НКРЕ-газ "Звіт про стан розрахунків за природний газ", 7-НКРЕ-газ "Звіт про зарахування платежів від споживачів за природний газ та розподіл коштів згідно з алгоритмом", 8-НКРЕ-газ "Звіт про надходження коштів на поточний рахунок ліцензіатів" з урахуванням змін у законодавстві та доповнення рядом змістовних та характерних показників, які дадуть змогу проводити фінансово-економічний аналіз діяльності окремо взятого ліцензіата

II квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

Постанова НКРЕ від 28.04.2011 N 712 (Постанова N 712)

12

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Типового договору на купівлю-продаж природного газу"

Виконання вимог частини 15 пункту 3 статті 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"

II квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

Постанова НКРЕ від 10.02.2011 N 212 (Постанова N 212)

13

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Типового договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами"

Виконання вимог частини 15 пункту 3 статті 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"

II квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

Постанова НКРЕ від 22.09.2011 N 1579 (Постанова N 1579)

14

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Типового договору на зберігання (закачування, зберігання та відбір) природного газу магістральними трубопроводами"

Виконання вимог частини 15 пункту 3 статті 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"

II квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

Постанова НКРЕ від 23.06.2011 N 1074 (Постанова N 1074)

15

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Типового договору на приєднання до газових мереж"

Виконання вимог частини 15 пункту 3 статті 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"

II квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

Прийняття постанови можливе лише після прийняття постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку доступу до Єдиної газотранспортної системи України"

16

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Типового договору на розподіл природного газу"

Виконання вимог частини 15 пункту 3 статті 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"

II квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

Постанова НКРЕ від 31.03.2011 N 464 (Постанова N 464)

17

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Типового договору на постачання природного газу за регульованим тарифом"

Виконання вимог частини 15 пункту 3 статті 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"

II квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

Постанова НКРЕ від 22.09.2011 N 1580 (Постанова N 1580)

18

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження показників якості надання послуг з газопостачання"

Виконання комплексного плану заходів із забезпечення фінансової стабілізації підприємств паливно-енергетичного комплексу, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.05.2005 N 167-р

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

Проект постанови знаходиться у стадії розробки

19

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Правил користування природним газом для юридичних осіб"

Приведення у відповідність до вимог Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" (частина 13 пункт 3 стаття 4)

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

Проект постанови знаходиться у стадії розробки

20

Проект постанови НКРЕ "Про визначення ступеня кваліфікації споживачів"

Приведення у відповідність до вимог Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" (пункт 21 частина 3 стаття 4)

III квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

Проект постанови знаходиться у стадії розробки

21

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з транспортування рідкого аміаку магістральними трубопроводами територією України та наливу рідкого аміаку"

Приведення механізму тарифоутворення у відповідність до норм діючого законодавства

IV квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

Проект постанови знаходиться у стадії розробки

22

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток"

З метою вдосконалення механізму формування та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток, та приведення у відповідність до норм діючого законодавства

IV квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

Проект постанови знаходиться у стадії розробки

23

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання, закачування, зберігання та відбору природного газу"

Запровадження єдиного механізму формування тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання, закачування, зберігання та відбору природного газу

II квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

Постанова НКРЕ від 28.07.2011 N 1384 (Порядок N 1384)

24

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств"

З метою виконання вимог Законів України "Про засади функціонування ринку природного газу" та "Про природні монополії"

IV квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

Постанова НКРЕ від 28.11.2011 N 2255

25

Пункт 25 Плану виключений

 

 

 

 

26

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до Порядку визначення роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електроенергії для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, які забезпечують повну оплату електроенергії, купованої ними на Оптовому ринку електроенергії"

Вдосконалення положень Порядку, затвердженого постановою НКРЕ від 02.04.2001 N 309, у зв'язку із закінченням терміну дії пункту 3.1 щодо встановлених базових рівнів експлуатаційних витрат

IV квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

Проект постанови у стадії розробки

27

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку розрахунку роздрібних тарифів на спожиту електроенергію, тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електроенергії" (на основі багаторічного стимулюючого регулювання)"

Забезпечення переходу до стимулюючого регулювання тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної мережі

II квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

Направлено на погодження до заінтересованих міністерств та відомств

28

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 01.08.2001 N 801"

Корегування окремих положень постанови НКРЕ "Про затвердження Процедури встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом" у зв'язку з переходом до стимулюючого регулювання тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії

II квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

Буде виконано після набрання чинності постанови НКРЕ "Про затвердження Методики формування необхідного доходу ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання електроенергії (на основі багаторічного стимулюючого регулювання)"

29

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Методики формування необхідного доходу ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання електроенергії (на основі багаторічного стимулюючого регулювання)"

Забезпечення переходу до стимулюючого регулювання тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії

II квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

Направлено на погодження до заінтересованих міністерств та відомств

30

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до додатка 10 до договору між Членами ОРЕ"

Забезпечення першого етапу переходу від існуючої моделі ринку "пулу" до моделі ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку

II квартал

Управління інформаційних технологій

Запропонований проект змін та доповнень до ІКО погоджений Радою ОРЕ. Проект Постанови "Про внесення змін до додатка 10 до договору між Членами ОРЕ" буде наданий на розгляд Комісії після внесення змін до Закону України від 16.10.97 N 575/97-ВР "Про електроенергетику" в частині щодо запровадження ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку

31

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Кодексу комерційного обліку"

Забезпечення першого етапу переходу від існуючої моделі ринку "пулу" до моделі ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку

II квартал

Управління інформаційних технологій

Проект постанови знаходиться на стадії розробки та узгодження

32

Пункт 32 Плану виключений

 

 

 

 

33

Пункт 33 Плану виключений

 

 

 

 

34

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 23.11.2005 N 1044"

Наповнення існуючих форм звітності 1-НКРЕ "Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії" та 6-НКРЕ-енерговиробництво "Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії" рядом змістовних та характерних показників, які дадуть змогу проводити фінансово-економічний аналіз діяльності окремо взятого ліцензіата та деяких макроекономічних показників галузі в цілому в умовах переходу до ринку двосторонніх договорів, та розроблення нової форми звітності 16-НКРЕ "Звіт про розрахунки за електричну енергію, закуплену постачальниками на ринку двосторонніх договорів та поставлену кваліфікованим споживачам"

IV квартал

Управління ліцензійного контролю та територіальних представництв

Проект постанови знаходиться на стадії розробки та узгодження

35

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу"

Виконання спеціальних повноважень, наданих НКРЕ відповідно до Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"

II квартал

Управління ліцензійного контролю та територіальних представництв

Постанова НКРЕ від 19.05.2011 N 881 (Порядок N 881)

36

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності з виробництва електричної енергії, передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, постачання електричної енергії за регульованим та нерегульованим тарифом, оптового постачання електричної енергії, комбінованого виробництва теплової і електричної енергії та виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії"

Приведення у відповідність до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та удосконалення порядку ліцензійного контролю за діяльністю підприємств паливно-енергетичного комплексу, які поєднують постачання електричної енергії за регульованим тарифом та за нерегульованим тарифом, з виробництва електричної енергії, передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, оптового постачання електричної енергії та передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.
Виконання положень Законів України "Про електроенергетику", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" і "Про теплопостачання", а також інших нормативно-правових актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємницької діяльності на ринку комбінованого виробництва теплової енергії і електричної енергії, виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії

II квартал

Управління ліцензійного контролю та територіальних представництв

Постанова НКРЕ від 19.05.2011 N 882 (Порядок N 882)

37

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами та транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами"

Приведення у відповідність до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

II квартал

Управління ліцензійного контролю та територіальних представництв

Постанова НКРЕ від 19.05.2011 N 880 (Порядок N 880)

38

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Правил ринку електричної енергії"

Забезпечення правових та організаційних засад функціонування нової моделі ринку електричної енергії - ринку двосторонніх договорів з балансуючим ринком

IV квартал

Управління стратегічного планування та розвитку енергетичних ринків

Підготовка остаточної версії проекту документа буде можлива після прийняття Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України"

39

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Типового договору купівлі-продажу електричної енергії між постачальником електричної енергії кваліфікованим споживачам та виробником електричної енергії на ринку двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії"

Забезпечення першого етапу переходу від існуючої моделі ринку "пулу" до моделі ринку двосторонніх контрактів з балансуючим механізмом

II квартал

Управління енергоринку

Проект постанови знаходиться на стадії розробки та узгодження.

40

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Типового договору між ДП "Енергоринок" та постачальником електричної енергії кваліфікованим споживачам"

Забезпечення першого етапу переходу від існуючої моделі ринку "пулу" до моделі ринку двосторонніх контрактів з балансуючим механізмом

II квартал

Управління енергоринку

Проект постанови знаходиться на стадії розробки та узгодження

41

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Типового договору між ДП "Енергоринок" та виробником електричної енергії"

Забезпечення першого етапу переходу від існуючої моделі ринку "пулу" до моделі ринку двосторонніх контрактів з балансуючим механізмом

II квартал

Управління енергоринку

Проект постанови знаходиться на стадії розробки та узгодження

42

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Типового договору між ДП "Енергоринок" та постачальником електричної енергії за регульованим тарифом"

Забезпечення першого етапу переходу від існуючої моделі ринку "пулу" до моделі ринку двосторонніх контрактів з балансуючим механізмом

II квартал

Управління енергоринку

Проект постанови знаходиться на стадії розробки та узгодження

43

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Типового договору на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами між постачальником електричної енергії кваліфікованим споживачам та електропередавальною організацією"

Забезпечення першого етапу переходу від існуючої моделі ринку "пулу" до моделі ринку двосторонніх контрактів з балансуючим механізмом

II квартал

Управління енергоринку

Проект постанови знаходиться на стадії розробки та узгодження

44

Проект постанови НКРЕ "Про внесення зміни до Порядку розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється когенераційними установками"

Приведення у відповідність до норм діючого законодавства

III квартал

Управління генеруючих підприємств

Постанова НКРЕ від 21.07.2011 N 1352 (Постанова N 1352)

45

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до Порядку установлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності"

Приведення у відповідність до норм діючого законодавства

III квартал

Управління генеруючих підприємств

Постанова НКРЕ від 22.09.2011 N 1587

46

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до Порядку придбання товарів, робіт та послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких установлюються НКРЕ"

З метою приведення чинного Порядку у відповідність до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель"

II квартал

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Проект постанови знаходиться на стадії розробки та узгодження

47

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії"

Приведення у відповідність Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії, затвердженого постановою НКРЕ від 25.05.2006 N 654, до існуючої нормативно-правової бази

I півріччя

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Постанова НКРЕ від 15.09.2011 N 1565 (Постанова N 1565)

48

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Положення про порядок відшкодування витрат електроенергії в магістральних та міждержавних електричних мережах"

Забезпечення реалізації механізму використання коефіцієнту нормативних технологічних витрат

I півріччя

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Проект постанови знаходиться на стадії розробки та узгодження

49

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Змін до форми звітності 4-НКРЕ "Звітні та розрахункові дані про корисний відпуск електричної енергії за групами та класами споживачів"

Приведення у відповідність до постанови від 13.01.2011 N 8 "Про зміну тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, та затвердження Змін до Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам", яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 17.01.2011 за N 62/18800

I квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

Постанова НКРЕ від 24.03.2011 N 370 (Постанова N 370)

50

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку встановлення роздрібних цін на природний газ для населення"

З метою приведення у відповідність до вимог Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"

II квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

Постанова НКРЕ від 31.03.2011 N 466 (Порядок N 466)

51

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку фінансування проектів будівництва, реконструкції чи модернізації об'єктів електроенергетики суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом, за рахунок залучення кредитів"

З метою можливості додаткового залучення коштів для виконання проектів, які передбачені Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 N 357 (Постанова N 357)

I квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

Постанова НКРЕ від 03.02.2011 N 195 (Порядок N 195)

52

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до Порядку визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги"

З метою стимулювання промислових підприємств до збільшення обсягів виробництва

II квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

Постанова НКРЕ від 30.06.2011 N 1110 (Постанова N 1110)

53

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження форм звітності N 17-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання" та N 18-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг" та інструкцій щодо їх заповнення"

З метою отримання даних для запровадження системи стимулювання енергопостачальних компаній до забезпечення безперебійного та надійного постачання електричної енергії та, відповідно, недопущення порушення прав споживачів

I квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

Постанова НКРЕ від 17.02.2011 N 232 (Постанова N 232)

54

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження цільових показників надійності електропостачання"

З метою затвердження ліцензіатам, що здійснюють господарську діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, річних цільових показників надійності електропостачання для міської та сільської територій

I квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

Постанова НКРЕ від 07.04.2011 N 573 (Постанова N 573)

55

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 13.01.2010 N 8"

З метою приведення Ліцензійних умов до вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

II квартал

Управління ліцензування

Постанова НКРЕ від 31.03.2011 N 550

56

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 13.01.2010 N 9"

З метою приведення Ліцензійних умов до вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

II квартал

Управління ліцензування

Постанова НКРЕ від 31.03.2011 N 551

57

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 13.01.2010 N 10"

З метою приведення Ліцензійних умов до вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

II квартал

Управління ліцензування

Постанова НКРЕ від 31.03.2011 N 552

58

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 13.01.2010 N 11"

З метою приведення Ліцензійних умов до вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

II квартал

Управління ліцензування

Постанова НКРЕ від 31.03.2011 N 553

59

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 13.01.2010 N 12"

З метою приведення Ліцензійних умов до вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

II квартал

Управління ліцензування

Постанова НКРЕ від 31.03.2011 N 554

60

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. N 1697"

З метою приведення положень постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. N 1697 "Про заходи щодо подальшого вдосконалення механізму забезпечення природним газом вітчизняних споживачів" до вимог законодавства

II квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

Постанова КМУ від 20.07.2011 N 758 (Постанова N 758)

61

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку визначення питомої ваги сировини, матеріалів, основних фондів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об'єктів електроенергетики (та їх складових), що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії"

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" щодо стимулювання використання альтернативних джерел енергії"

IV квартал

Управління генеруючих підприємств

Проект постанови знаходиться на стадії розробки та узгодження

62

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку видачі, користування та припинення дії Гарантії походження електричної енергії для суб'єктів господарської діяльності, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії"

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" щодо стимулювання використання альтернативних джерел енергії"

IV квартал

Управління генеруючих підприємств

Проект постанови знаходиться на стадії розробки та узгодження

63

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Стандарту надання адміністративних послуг Національною комісією регулювання електроенергетики України"

З метою приведення у відповідність до вимог Міністерства юстиції України

II квартал

Управління ліцензування, юридичне управління

Постанова НКРЕ від 22.02.2011 N 255

64

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом"

З метою приведення у відповідність до положень нормативно-правових актів

II квартал

Управління ліцензування

Постанова НКРЕ від 31.03.2011 N 552

65

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 06.10.99 N 1305"

З метою зменшення витрат часу та обсягу документів при переоформленні ліцензії

II квартал

Управління ліцензування

Постанова НКРЕ від 28.04.2011 N 738 (Постанова N 738)

66

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до додатків до Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності"

З метою зменшення витрат часу та обсягу документів при переоформленні ліцензії

II квартал

Управління ліцензування

Постанова НКРЕ від 28.07.2011 N 1378 (Постанова N 1378)

67

Проект постанови КМУ "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.99 N 753"

З метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

IV квартал

Управління ліцензування

Проект постанови КМУ погоджено із заінтересованими міністерствами та відомствами та надіслано до Мін'юсту для проведення правової експертизи

68

Проект постанови НКРЕ "Про внесення Змін до форми звітності 4-НКРЕ "Звітні та розрахункові дані про корисний відпуск електричної енергії за групами та класами споживачів"

З метою приведення у відповідність до постанови від 17.03.2011 N 343 "Про зміну тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, та затвердження Змін до Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам" (Постанова N 343), яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 21 березня 2011 р. за N 378/19116

II квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

Постанова НКРЕ від 23.06.2011 N 1096 (Постанова N 1096)

69

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Змін до Порядку фінансування проектів будівництва, реконструкції чи модернізації об'єктів електроенергетики суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом, за рахунок залучення кредитів"

З метою можливості залучення кредитних коштів для виконання додаткових заходів, які передбачені нормативно-правовими актами

II квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

Проект постанови схвалено та розміщено на сайті НКРЕ

70

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Національною комісією регулювання електроенергетики України"

З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 N 33

IV квартал

Управління ліцензування

Розпорядження КМУ від 29.06.2011 N 657-р (Перелік N 657-р)

71

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів"

З метою удосконалення надання адміністративних послуг

IV квартал

Управління ліцензування

Проект було повернено Кабінетом Міністрів України для доопрацювання

72

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Змін до Порядку подання, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії"

Оптимізація оформлення інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії

II квартал

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Постанова НКРЕ від 23.06.2011 N 1092 (Постанова N 1092)

73

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності"

З метою виконання доручення Президента України від 08.04.2011 N 1-1/636

IV квартал

Управління ліцензування

Постанова КМУ від 22.06.2011 N 712 (Постанова N 712)

74

Проект Указу Президента України "Про Положення про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України"

На виконання доручення Першого віце-прем'єр-міністра України А. Клюєва від 21.05.2011 N 7877/9/1-11 до листа Адміністрації Президента України від 12.05.2011 N 02-01/1333 та з метою реалізації Закону України "Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України"

II квартал

Юридичне управління

Розроблено проект Указу Президента України "Про положення про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України", погодила в установленому порядку та листом від 21.06.2011 N 4266/13/17-11 надіслала до Кабінету Міністрів України. Схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України 27.07.2011 (витяг з протоколу N 52)

75

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження змін до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між Державним підприємством "Енергоринок" та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії"

Приведення у відповідність до норм діючого законодавства

III квартал

Управління генеруючих підприємств

Проект постанови знаходиться на стадії розробки та узгодження

76

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Змін до форми звітності N 18-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг" та Інструкції щодо заповнення форми звітності N 18-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг"

З метою приведення у відповідність до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI)

III квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

Постанова НКРЕ від 01.09.2011 N 1531 (Постанова N 1531)

77

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 29.07.99 N 983"

З метою зменшення бар'єрів для входження в ринок постачання електричної енергії та/або природного газу за нерегульованим тарифом

III квартал

Управління ліцензування

Проект постанови знаходиться на доопрацюванні

78

Проект постанови НКРЕ "Про внесення зміни до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами"

З метою приведення у відповідність до законодавства

III квартал

Управління ліцензування

Постанова НКРЕ від 22.09.2011 N 1586 (Постанова N 1586)

79

Проект постанови НКРЕ "Про внесення зміни до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом"

З метою приведення у відповідність до законодавства

III квартал

Управління ліцензування

Постанова НКРЕ від 22.09.2011 N 1585 (Постанова N 1585)

80

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до Тимчасового порядку визначення розрахункових погодинних обсягів споживання електричної енергії споживачами, які отримують електроенергію від постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом"

З метою удосконалення промислового потенціалу України

IV квартал

Управління енергоринку

Проект постанови розроблено та оприлюднено на веб-сайті НКРЕ,а також направлений на погодження відповідним міністерствам

81

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до Порядку визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги"

Приведення у відповідність Порядку визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги, затвердженого постановою НКРЕ від 13.08.98 N 1052, до існуючої нормативно-правової бази

II півріччя

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Проект постанови знаходиться на стадії розробки та узгодження

82

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ"

Приведення у відповідність до вимог законодавства

IV квартал

Управління ліцензування

Проект постанови схвалено на відкритому засіданні Комісії та розміщено на веб-сайті НКРЕ

83

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами"

Приведення у відповідність до вимог законодавства

IV квартал

Управління ліцензування

Проект постанови схвалено на відкритому засіданні Комісії та розміщено на веб-сайті НКРЕ

84

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ"

Приведення у відповідність до вимог законодавства

IV квартал

Управління ліцензування

Проект постанови схвалено на відкритому засіданні НКРЕ та розміщено на веб-сайті НКРЕ

85

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами"

Приведення у відповідність до вимог законодавства

IV квартал

Управління ліцензування

Проект постанови схвалено на відкритому засіданні Комісії та розміщено на веб-сайті НКРЕ

86

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами"

Приведення у відповідність до вимог законодавства

IV квартал

Управління ліцензування

Проект постанови схвалено на відкритому засіданні Комісії та розміщено на веб-сайті НКРЕ

87

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Змін до Порядку проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії"

З метою врегулювання питань експорту електричної енергії та виконання положень Закону України "Про електроенергетику"

IV квартал

Управління енергоринку

Проект постанови розроблено та оприлюднено на веб-сайті НКРЕ, а також направлений на погодження відповідним міністерствам

88

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 247"

З метою удосконалення розрахунків за природний газ, що використовується для забезпечення потреб підприємств ТКЕ

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

Проект постанови знаходиться на стадії розробки

89

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 24.09.2009 N 1093 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕ"

Приведення у відповідність нормативної бази НКРЕ до чинного законодавства

IV квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

Проект постанови знаходиться на стадії розробки

90

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 26.02.2001 N 184"

З метою доповнення та удосконалення механізму визначення суми компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії побутовим споживачам

IV квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

Проект постанови знаходиться на стадії розробки

91

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії релігійним організаціям"

Встановлення механізму компенсації втрат ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом від здійснення постачання електричної енергії на комунально-побутові потреби для релігійних організацій

IV квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

Проект постанови знаходиться на стадії розробки

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали