ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України02.02.2012 N 84 (Наказ N 84)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 лютого 2012 р. за N 302/20615

СТАНДАРТ
адміністративної послуги з оформлення іноземцям та особам без громадянства продовження строку перебування на території України

I. Загальні положення

1.1. Цей Стандарт визначає загальні відомості про адміністративну послугу з оформлення іноземцям та особам без громадянства продовження строку перебування на території України, встановлює строки, порядок та послідовність виконання процедурних дій щодо надання територіальними органами та підрозділами Державної міграційної служби України цієї адміністративної послуги.

1.2. Терміни та скорочення, які використовуються в тексті цього Стандарту:

ДМС - Державна міграційна служба України;

приймаюча сторона - вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Закон N 3773-VI);

продовження терміну перебування - вживається у значенні, наведеному у наказі Міністерства внутрішніх справ України від 23.08.2011 N 601 "Про затвердження Порядку розгляду звернень щодо продовження терміну перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства" (Порядок N 601), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20.09.2011 за N 1112/19850;

територіальні органи ДМС - головні управління (управління) міграційної служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

територіальні підрозділи ДМС - управління, відділи (сектори) міграційної служби в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення.

1.3. Надання адміністративної послуги здійснюється відповідно до таких нормативно-правових актів:

Конституції України (із змінами);

Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Закон N 3773-VI);

Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.93 N 7-93 "Про державне мито" (із змінами);

Указу Президента України від 06.04.2011 N 405 "Питання Державної міграційної служби України" (Указ N 405/2011);

постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.95 N 1074 "Про Правила в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію" (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 N 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг" (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 N 567 "Про затвердження Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію" (Постанова N 567) (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 N 795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання" (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1098 "Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг" (Постанова N 1098);

наказу Міністерства внутрішніх справ України від 23.08.2011 N 601 "Про затвердження Порядку розгляду звернень щодо продовження терміну перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства" (Порядок N 601), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.09.2011 за N 1112/19850.

1.4. Адміністративна послуга надається відповідним територіальним органом ДМС або територіальним підрозділом ДМС (далі - територіальний орган або підрозділ ДМС) за місцем проживання іноземця чи особи без громадянства.

II. Перелік категорій одержувачів

Одержувачами послуги є іноземці чи особи без громадянства та приймаюча їх сторона.

III. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

3.1. Для одержання адміністративної послуги з оформлення іноземцям та особам без громадянства продовження строку перебування на території України одержувач подає до відповідного територіального органу або підрозділу ДМС заяву, в якій зазначаються відомості про заявника: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, телефон.

До заяви додаються такі документи:

платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про оплату вартості адміністративної послуги;

платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про сплату державного мита або документ, що підтверджує повне чи часткове звільнення від його сплати;

заява приймаючої сторони - фізичної особи про продовження терміну перебування в Україні іноземцю чи особі без громадянства, у якій зазначаються обґрунтовані підстави для продовження терміну перебування, що подається особисто фізичною особою. Заява приймаючої сторони - фізичної особи про продовження терміну перебування в Україні іноземцю чи особі без громадянства не подається у разі продовження терміну перебування в Україні іноземців чи осіб без громадянства, які мають статус закордонного українця та власне житло в Україні, а також їх подружжя та дітей у разі спільного в'їзду і перебування;

заява про продовження терміну перебування в Україні, яка подається іноземцем чи особою без громадянства особисто або приймаючою фізичною особою;

паспортний документ іноземця чи особи без громадянства і копії сторінок з особистими даними та сторінок з візою (за наявності) і відміткою про реєстрацію та/або копія імміграційної картки (за наявності);

переклад сторінок паспортного документа з особистими даними іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, українською мовою, засвідчений у встановленому законодавством порядку;

паспортний документ приймаючої сторони - фізичної особи (після пред'явлення повертається) та його копія, засвідчена підписом власника;

копія посвідки на постійне чи тимчасове проживання або іншого документа, що підтверджує законність перебування на території України (якщо приймаючою стороною є іноземець чи особа без громадянства), засвідчена підписом власника;

документ про право власності (свідоцтво про державну реєстрацію права власності) на житло, яке надається іноземцю чи особі без громадянства для подальшого перебування (після пред'явлення повертається), та його копія. У разі якщо житло не належить приймаючій стороні, заява приймаючої сторони - фізичної особи про продовження терміну перебування в Україні іноземцю чи особі без громадянства погоджується з власником (співвласниками) чи уповноваженою ним (ними) особою, згода якого (яких) підтверджується особисто або шляхом подання заяви, засвідченої у встановленому законодавством порядку. Якщо житло перебуває у державній або комунальній власності, замість документа про право власності подається довідка, видана житловим органом, про всіх повнолітніх осіб, зареєстрованих за вказаним місцем проживання, та їх письмова згода на перебування за вказаним місцем проживання іноземця чи особи без громадянства, що підтверджується цими особами особисто або шляхом подання заяви, засвідченої у встановленому законодавством порядку;

4 фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром 35 х 45 мм.

3.2. Для одержання адміністративної послуги з оформлення іноземцям та особам без громадянства продовження строку перебування на території України юридична особа подає до відповідного територіального органу або підрозділу ДМС заяву, в якій зазначаються відомості про заявника: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), телефон.

До заяви додаються такі документи:

платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про оплату вартості адміністративної послуги;

платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про сплату державного мита або документ, що підтверджує повне чи часткове звільнення від його сплати;

клопотання приймаючої сторони - юридичної особи про продовження терміну перебування в Україні іноземцю чи особі без громадянства, у якому зазначаються обґрунтовані підстави для продовження терміну перебування, що подається керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою;

заява про продовження терміну перебування в Україні, яка подається іноземцем чи особою без громадянства особисто або приймаючою фізичною особою;

паспортний документ іноземця чи особи без громадянства та копії сторінок з особистими даними та сторінок з візою (за наявності) та відміткою про реєстрацію та/або копія імміграційної картки (за наявності);

переклад сторінок паспортного документа з особистими даними іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, українською мовою, засвідчений у встановленому законодавством порядку;

паспортний документ керівника юридичної особи та/або уповноваженої ним особи (після приймання документів повертається) та його копія, засвідчена підписом власника;

копія витягу з Єдиного державного реєстру, засвідчена в установленому законодавством порядку;

копія розпорядчого документа (наказу, витягу з протоколу, доручення тощо) про призначення працівників, які відповідають за оформлення документів іноземцям та особам без громадянства, засвідчена в установленому законодавством порядку;

документ про право власності (свідоцтво про державну реєстрацію права власності) юридичної особи на житло, яке надається іноземцю чи особі без громадянства для подальшого перебування (після пред'явлення повертається), та його копія. У разі якщо житло не належить приймаючій стороні, клопотання приймаючої сторони - юридичної особи про продовження терміну перебування в Україні іноземцю чи особі без громадянства погоджується з власником (співвласниками) житла чи уповноваженою ним (ними) особою, згода якого (яких) підтверджується особисто або шляхом подання заяви, засвідченої у встановленому порядку;

4 фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром 35 х 45 мм.

3.3. Для іноземців та осіб без громадянства, які відповідно до вимог пункту 18 Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 N 1074 (далі - Правила перебування іноземців та осіб без громадянства), отримали в дипломатичному представництві чи консульській установі своєї країни паспортний документ і протягом 15 днів з дня отримання нового паспортного документа звернулися за продовженням терміну перебування додатково подаються:

копія довідки про звернення до органів внутрішніх справ з приводу втрати паспортного документа;

довідка Адміністрації Державної прикордонної служби про перетинання державного кордону, яка видається на відповідне звернення іноземця чи особи без громадянства (у разі якщо строк перебування під час останнього в'їзду не продовжувався).

3.4. Для іноземців та осіб без громадянства, засуджених на території України до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, для продовження терміну перебування, крім документів, визначених пунктами 2.1 - 2.6 розділу II Порядку розгляду звернень щодо продовження терміну перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23.08.2011 N 601 (Порядок N 601), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.09.2011 за N 1112/19850, додатково подаються такі документи:

копія вироку суду, який набрав законної сили, засвідчена в установленому законодавством порядку;

довідка кримінально-виконавчої інспекції за місцем проживання іноземця чи особи без громадянства, на яку покладено завдання щодо виконання вказаного вироку, про те, що іноземець або особа без громадянства поставлені на облік.

3.5. Усі документи, пов'язані з оформленням іноземцям та особам без громадянства продовження строку перебування на території України, долучаються до заяви.

3.6. Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів відповідним територіальним органом або підрозділом ДМС та підписом посадової особи територіального органу або підрозділу ДМС.

3.7. Зразки заяв розміщуються на інформаційному стенді у приміщенні територіального органу або підрозділу ДМС.

3.8. Прийняті уповноваженою особою ДМС матеріали реєструються в журналі обліку.

3.9. При наданні адміністративної послуги додаткові супутні послуги не надаються.

IV. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги

4.1. Одержувач адміністративної послуги:

надає не раніше ніж за десять та не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення строку дії реєстрації до територіального органу або підрозділу ДМС за місцем проживання (реєстрації) іноземців чи осіб без громадянства документи, зазначені в пунктах 3.1 та 3.2 розділу III цього Стандарту;

звертається до територіального органу або підрозділу ДМС та отримує паспортний документ із відповідною відміткою або відмову в продовженні строку перебування на території України.

4.2. Посадова особа територіального органу або підрозділу ДМС:

перевіряє повноту поданих одержувачем адміністративної послуги документів, указаних у пунктах 3.1 та 3.2 розділу III цього Стандарту, їх дійсність та своєчасність подання;

вивчає обґрунтованість наведених підстав стосовно необхідності продовження терміну перебування;

перевіряє наявність відміток про реєстрацію (відмітки органів охорони державного кордону "В'їзд" ("Виїзд") або документа, що підтверджує законність перебування іноземця, особи без громадянства в Україні чи продовження терміну перебування;

звіряє відомості про іноземців чи осіб без громадянства, указані в їх паспортних документах, з даними, що містяться в зверненнях;

реєструє прийняті документи в журналі обліку;

видає копії опису документів, що додаються до заяви;

з'ясовує законність перебування іноземців та осіб без громадянства в державі та відсутність відомостей, що перешкоджають подальшому перебуванню цих осіб в Україні;

за результатами розгляду звернень приймає рішення про продовження строку перебування на території України або про відмову;

оформлює та направляє шляхом поштового зв'язку одержувачу адміністративної послуги повідомлення про надання або відмову у наданні адміністративної послуги з оформлення іноземцям та особам без громадянства продовження строку перебування на території України;

за зверненням одержувача адміністративної послуги надає паспортний документ з відповідним штампом або рішення про відмову у продовженні строку перебування в Україні.

V. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

5.1. Прийняті документи до виконання беруться невідкладно і розглядаються не більше трьох робочих днів. У разі необхідності здійснення додаткових перевірок цей строк може бути продовжено до десяти робочих днів.

Заяви розглядаються виключно в порядку черговості згідно з датою надходження.

5.2. При розгляді звернення понад один робочий день заявнику видається довідка з фотокарткою про те, що його паспортний документ знаходиться в територіальному органі чи підрозділі ДМС у зв'язку з розглядом питання щодо продовження терміну перебування в Україні.

VI. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги та залишення заяви без розгляду

6.1. Іноземцям та особам без громадянства відмовляється в продовженні строку перебування в Україні за таких підстав:

в інтересах забезпечення безпеки України або охорони громадського порядку;

якщо це необхідно для захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні, охорони здоров'я, а також забезпечення екологічної безпеки та охорони довкілля;

якщо при поданні заяви про продовження терміну перебування заявник вказав про себе завідомо неправдиві відомості або надав недійсні, підроблені чи зіпсовані документи, а також якщо його документи не відповідають установленому зразку або належать іншій особі;

якщо встановлено факти порушення ними законодавства України під час попереднього перебування в Україні;

якщо є обґрунтовані підстави вважати, що вони мають інші, ніж заявлені ними у зверненні щодо продовження терміну перебування, підстави та мету перебування в Україні або не надали підтвердження щодо підстав та мети подальшого перебування в Україні;

якщо є факти невиконання ними фінансових зобов'язань перед Україною, включаючи пов'язані з попереднім видворенням, у тому числі після закінчення строку заборони подальшого в'їзду в Україну у зв'язку з видворенням, а також наявності неоплачених грошових стягнень;

якщо вони не мають достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування;

якщо ними порушено строки подання заяви про продовження терміну перебування в Україні, установлені пунктом 2.1 розділу II Порядку розгляду звернень щодо продовження терміну перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23.08.2011 N 601 (Порядок N 601), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.09.2011 за N 1112/19850 (далі - Порядок), щодо продовження терміну перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства;

якщо їх строк перебування в Україні перевищує 180 днів з дати в'їзду (крім осіб, визначених в абзаці другому пункту 2.7 розділу II Порядку (Порядок N 601)).

6.2. Рішення про відмову в продовженні терміну перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства може бути оскаржено до вищестоящого органу ДМС України або до суду.

VII. Опис результату, який повинен отримати одержувач

Кінцевим результатом надання адміністративної послуги є оформлення у паспортному документі іноземцям та особам без громадянства штампа про продовження терміну перебування на території України.

VIII. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

8.1. Адміністративна послуга є платною. Її оплата здійснюється відповідно до розмірів, визначених переліком платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміром плати за їх надання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 N 795 (із змінами).

8.2. Прийняття плати за адміністративну послугу безпосередньо працівниками підрозділів ДМС забороняється.

IX. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу.

X. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, подаються безпосередньо фізичною особою або її представником до територіального органу або підрозділу ДМС за місцем проживання іноземця чи особи без громадянства.

XI. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Прийом та видача документів здійснюються відповідно до затвердженого графіка територіального органу або підрозділу ДМС відповідно до розпорядку робочого дня.

XII. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі строки й умови очікування надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається у міру надходження заяв та відповідних документів у строки, визначені законодавством.

XIII. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та під час надання адміністративної послуги

Інформація про нормативно-правові акти, якими врегульовано порядок надання адміністративної послуги, порядок надання, режим роботи, цей Стандарт та інша супутня інформація розміщені на веб-сайті ДМС (www.dmsu.gov.ua). Територіальні органи та підрозділи ДМС забезпечують розміщення на інформаційних стендах у місцях надання адміністративної послуги вичерпної інформації щодо її надання, переліку необхідних документів та їх зразків, реквізитів для здійснення оплати адміністративної послуги та місцезнаходження найближчих банків або відділень поштового зв'язку.

XIV. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

Адміністративна послуга надається на загальних умовах.

XV. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

Реєстрація скарг проводиться згідно із Законом України "Про звернення громадян" і розглядається в строки згідно з чинним законодавством. Скарга подається до вищестоящого уповноваженого органу або на особистому прийомі керівника територіального органу або підрозділу ДМС.

 

Директор Департаменту
імміграційної роботи Державної
міграційної служби України

В. М. Ковальов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали