ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України02.02.2012 N 84 (Наказ N 84)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 лютого 2012 р. за N 295/20608

СТАНДАРТ
адміністративної послуги з оформлення та видачі посвідки на постійне або тимчасове проживання

I. Загальні положення

1.1. Цей Стандарт визначає загальні відомості про адміністративну послугу з оформлення та видачі посвідки на постійне або тимчасове проживання (Порядок N 602), встановлює строки, порядок та послідовність виконання процедурних дій щодо надання територіальними органами та підрозділами Державної міграційної служби України цієї адміністративної послуги.

1.2. Терміни та скорочення, які використовуються в тексті цього Стандарту:

віза, приймаюча сторона - вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Закон N 3773-VI);

ДМС - Державна міграційна служба України;

заявник, довгострокова віза (позначається літерою Д, у машинозчитувальній зоні - VD), посвідка на тимчасове проживання (Порядок N 602), посвідка на постійне проживання - вживаються у значеннях, наведених у наказі Міністерства внутрішніх справ України від 23.08.2011 N 602 "Про затвердження Порядку оформлення і видачі посвідки на тимчасове проживання" (Порядок N 602), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20.09.2011 за N 1110/19848;

імміграція, іммігрант, імміграційна віза, паспортний документ - вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про імміграцію";

територіальний орган ДМС - головні управління (управління) міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

територіальний підрозділ ДМС - управління, відділи (сектори) міграційної служби в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення.

1.3. Надання адміністративної послуги здійснюється відповідно до таких нормативно-правових актів:

Конституції України (із змінами);

Закону України "Про імміграцію" (із змінами);

Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Закон N 3773-VI);

Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.93 N 7-93 "Про державне мито" (із змінами);

Указу Президента України від 06.04.2011 N 405 "Питання Державної міграційної служби України" (Указ N 405/2011);

постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.95 N 1074 "Про Правила в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію" (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 26.12.2002 N 1983 "Про затвердження Порядку формування квоти імміграції, Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень, Порядку оформлення і видачі посвідки на постійне проживання" (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 N 795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання" (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1098 "Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг" (Постанова N 1098);

постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 N 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг" (із змінами);

наказу Міністерства внутрішніх справ України від 23.08.2011 N 602 "Про затвердження Порядку оформлення і видачі посвідки на тимчасове проживання" (Порядок N 602), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.09.2011 за N 1110/19848.

1.4. Адміністративна послуга надається відповідним територіальним органом ДМС або територіальним підрозділом ДМС (далі - територіальний орган або підрозділ ДМС) за місцем проживання іноземця або особи без громадянства, яка клопоче про оформлення та видачу посвідки на постійне або тимчасове проживання (Порядок N 602).

II. Перелік категорій одержувачів

2.1. Одержувачами адміністративної послуги з оформлення та видачі посвідки на постійне проживання є іноземці та особи без громадянства, зазначені у частинах першій (Закон N 3773-VI) та шістнадцятій статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Закон N 3773-VI), які звернулися до відповідного територіального органу або підрозділу ДМС із письмовою заявою про надання цієї адміністративної послуги.

2.2. Посвідки на постійне проживання оформляються в установленому порядку іммігрантам, які досягли 16-річного віку, за особистим зверненням або зверненням законних представників чи інших осіб за їх нотаріально засвідченим дорученням до територіальних підрозділів за місцем проживання іммігранта. У виняткових випадках посвідка на постійне проживання може бути оформлена до досягнення особою 16-річного віку за наявності нотаріально засвідченої згоди обох батьків.

2.3. Одержувачем адміністративної послуги з оформлення та видачі посвідки на тимчасове проживання (Порядок N 602) може бути також уповноважений представник приймаючої сторони - працівник, який розпорядчим документом керівництва приймаючої сторони призначений відповідальним за оформлення іноземцям чи особам без громадянства документів на право проживання в Україні.

III. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

3.1. Для одержання адміністративної послуги з оформлення та видачі посвідки на постійне проживання її одержувач подає до відповідного територіального органу або підрозділу ДМС особисто або через своїх законних представників заяву, в якій зазначаються відомості про заявника: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, телефон.

До заяви додаються такі документи:

платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про оплату вартості послуги;

платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати;

копія паспортного документа з імміграційною візою;

копія рішення про надання дозволу на імміграцію.

3.2. Для оформлення посвідки на постійне проживання особам, зазначеним у пункті 4 Прикінцевих положень Закону України "Про імміграцію", замість копії паспортного документа з імміграційною візою та копії рішення про надання дозволу на імміграцію подаються документи, визначені пунктом 5 Порядку оформлення і видачі посвідки на постійне проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2002 N 1983;

особами, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України "Про імміграцію" та мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання в Україні, - оригінал і копія паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про прописку чи посвідка на постійне проживання;

особами, які змушені були залишити місця постійного проживання в Автономній Республіці Абхазія (Грузія) і прибули для проживання в Україні, - тимчасова довідка, отримана ними після прибуття в Україну, та документ про підтвердження факту безперервного проживання в Україні не менш як п'ять років, видані органом міграційної служби;

особами, які прибули в Україну до 06 березня 1998 року згідно з Угодою між Урядом Соціалістичної Республіки В'єтнам та Урядом СРСР про направлення і прийняття в'єтнамських громадян на професійне навчання та роботу на підприємства і в організації СРСР від 02.04.81 і залишилися проживати в Україні, - копія документа, що підтверджує прийняття на професійне навчання чи роботу;

особами, які прибули в Україну дітьми-сиротами у зв'язку із збройними конфліктами у місцях їх постійного проживання і виховуються (виховувалися) у державних дитячих закладах, в дитячих будинках сімейного типу або над якими встановлено (було встановлено) опіку чи піклування громадян України, - документ, що підтверджує виховання у державному дитячому закладі, в дитячому будинку сімейного типу або встановлення опіки чи піклування.

3.3. Для одержання адміністративної послуги з оформлення та видачі посвідки на тимчасове проживання (Порядок N 602) її одержувач подає до відповідного територіального органу або підрозділу ДМС особисто або через своїх законних представників заяву, в якій зазначаються відомості про заявника: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, телефон.

До заяви додаються такі документи:

платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про оплату вартості адміністративної послуги;

платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати;

заява іноземця чи особи без громадянства про отримання посвідки на тимчасове проживання (Порядок N 602);

клопотання приймаючої сторони щодо оформлення іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання;

4 фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром 35 х 45 мм (на матовому папері);

паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред'явлення повертається), з візою типу Д із відповідним спеціальним написом на візовій етикетці, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України, та копії сторінки паспорта з особистими даними та сторінки з візою;

переклад сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними особи українською мовою, засвідчений у встановленому законодавством порядку;

документ про право власності на житло, де іноземець чи особа без громадянства має право на реєстрацію місця проживання, та заява іноземця чи особи без громадянства про реєстрацію місця проживання, яка розглянута територіальним підрозділом ДМС. Оригінали вказаних документів після пред'явлення повертаються, їх засвідчені в установленому порядку копії долучаються до справи;

копія розпорядчого документа про призначення працівника, який відповідає за прийом та оформлення іноземцям чи особам без громадянства документів на право проживання в Україні, засвідчена в установленому законодавством порядку;

копія паспорта уповноваженого представника приймаючої сторони, засвідчена підписом власника.

3.4. Для оформлення посвідки на тимчасове проживання, крім вищезазначених документів, указаних у підпункті 4.3 пункту 4 Порядку оформлення і видачі посвідки на тимчасове проживання, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23.08.2011 N 602 (Порядок N 602), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.09.2011 за N 1110/19848 (далі - Порядок), подаються:

для осіб, зазначених у підпункті 1.1 пункту 1 Порядку (Порядок N 602), - клопотання роботодавця щодо оформлення іноземцеві або особі без громадянства посвідки, оригінал (після пред'явлення повертається) та копія дозволу на використання праці іноземця чи особи без громадянства, оформленого Державним центром зайнятості або за його дорученням центром зайнятості Автономної Республіки Крим, обласним, Київським, Севастопольським міським центром зайнятості (для іноземців, які найняті інвестором у межах і за посадами (спеціальністю), визначеними угодою про розподіл продукції згідно з частиною другою статті 35 Закону України "Про угоди про розподіл продукції", подаються завірені в установленому порядку копії угоди про розподіл продукції та трудового договору (контракту) із зазначенням посади (спеціальності));

для осіб, зазначених у підпункті 1.2 пункту 1 Порядку (Порядок N 602), - клопотання державної установи, підприємства або організації, що є реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги щодо оформлення іноземцеві або особі без громадянства посвідки, оригінал (після пред'явлення повертається) та копія реєстраційної картки проекту міжнародної технічної допомоги, виданої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, та копія запрошення, засвідченого у встановленому законодавством порядку, яке стало підставою для відкриття візи, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України;

для осіб, зазначених у підпункті 1.3 пункту 1 Порядку (Порядок N 602), - клопотання релігійної організації щодо оформлення іноземцеві або особі без громадянства посвідки, оригінали (після пред'явлення повертаються) та копії документів, що підтверджують реєстрацію організації в установленому порядку, та копія запрошення, засвідченого Мінкультури України, яке стало підставою для відкриття візи, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України;

для осіб, зазначених у підпункті 1.4 пункту 1 Порядку (Порядок N 602), - клопотання філіалу, відділення, представництва або іншого структурного осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави щодо оформлення іноземцеві або особі без громадянства посвідки, оригінали (після пред'явлення повертаються) та копії документів, що підтверджують реєстрацію організації у встановленому порядку, та засвідчена копія запрошення філіалу, відділення, представництва або іншого структурного осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави, яке стало підставою для відкриття візи, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України;

для осіб, зазначених у підпункті 1.5 пункту 1 Порядку (Порядок N 602), - клопотання представництва іноземного суб'єкта господарювання щодо оформлення іноземцеві або особі без громадянства посвідки, оригінали (після пред'явлення повертаються) та копії документів, що підтверджують реєстрацію організації в установленому порядку, та копія запрошення, засвідченого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, яке стало підставою для відкриття візи, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України;

для осіб, зазначених у підпункті 1.6 пункту 1 цього Порядку (Порядок N 602), - клопотання філії або представництва іноземного банку щодо оформлення іноземцеві або особі без громадянства посвідки, оригінали (після пред'явлення повертаються) та копії документів, що підтверджують реєстрацію банку в установленому порядку, та копія запрошення, засвідченого Національним банком України, яке стало підставою для відкриття візи, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України;

для осіб, зазначених у підпункті 1.7 пункту 1 Порядку (Порядок N 602), - клопотання приймаючої сторони щодо оформлення іноземцеві або особі без громадянства посвідки, оригінали (після пред'явлення повертаються) та копії документів, що підтверджують реєстрацію приймаючої сторони у встановленому законодавством порядку, та засвідчена копія запрошення приймаючої сторони, яке стало підставою для відкриття візи, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України.

3.5. Усі документи, пов'язані з оформленням посвідки, долучаються до заяви.

3.6. Заява та документи, що долучаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів відповідним територіальним органом або підрозділом ДМС та підписом відповідальної особи територіального органу або підрозділу ДМС.

3.7. Зразки заяв розміщуються на інформаційному стенді у приміщенні територіального органу або підрозділу ДМС.

3.8. Прийняті уповноваженою особою ДМС матеріали реєструються в журналі обліку.

3.9. При наданні адміністративної послуги додаткові супутні послуги не надаються.

IV. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги

4.1. Одержувач адміністративної послуги:

подає до відповідного територіального органу або підрозділу ДМС документи, зазначені в розділі III цього Стандарту;

звертається до відповідного територіального органу або підрозділу ДМС та отримує посвідку на постійне або тимчасове проживання (Порядок N 602) чи відмову в її оформленні. Посвідка одержується під розписку;

іноземці та особи без громадянства, які отримали посвідки на тимчасове проживання, повинні зареєструватися за місцем проживання, а в разі зміни місця проживання - перереєструватися у порядку, установленому статтею 6 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

4.2. Посадова особа територіального органу або підрозділу ДМС:

перевіряє повноту поданих одержувачем адміністративної послуги документів, указаних у пунктах 3.1 та 3.2 розділу III цього Стандарту;

реєструє прийняті матеріали в журналі обліку;

видає копію опису документів, що додаються до заяви;

за результатами розгляду заяви і документів, необхідних для надання адміністративної послуги з оформлення та видачі посвідки на постійне проживання, видає або відмовляє у видачі посвідки, на підставі рішення Голови ДМС (уповноваженої ним особи) чи керівника територіального органу ДМС (уповноваженої ним особи);

у разі звернення в указаний у повідомленні строк одержувача адміністративної послуги (його законного представника або іншої особи за дорученням одержувача адміністративної послуги, засвідченим нотаріально) видає під розписку оформлену посвідку на постійне проживання або письмову відмову в її оформленні;

у паспортному документі іммігранта на останній вільній сторінці проставляє відмітку про наявність дозволу на постійне проживання в Україні.

4.3. Посадова особа територіального органу або підрозділу ДМС:

перевіряє повноту поданих одержувачем адміністративної послуги документів, зазначених у пунктах 3.3 та 3.4 розділу III цього Стандарту;

прийняте до розгляду письмове клопотання реєструє в окремому журналі обліку звернень щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання (Порядок N 602);

видає копії опису документів, що додаються до заяви;

перевіряє наявність підстав для видачі посвідки на тимчасове проживання, своєчасність подання необхідних документів, наявність відміток про реєстрацію (відмітки органів охорони державного кордону "В'їзд"/"Виїзд" або документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства в Україні) чи продовження строку перебування, звіряє відомості про іноземців чи осіб без громадянства, указані в їх паспортних документах, з даними, що містяться в цих клопотаннях, з'ясовує законність перебування іноземців та осіб без громадянства в державі та відсутність відомостей, що перешкоджають подальшому перебуванню цих осіб в Україні;

про результати перевірки робить відмітку на заяві іноземця чи особи без громадянства із зазначенням посадових осіб, які здійснювали перевірку, та вказує дату перевірки;

у разі необхідності уточнення обставин звернення іноземця чи особи без громадянства запрошує заявника для уточнення обставин його звернення;

за результатами розгляду заяви у строк не більше 15 днів з дня подачі всіх документів, необхідних для надання цієї адміністративної послуги, приймає рішення про видачу або відмову у видачі посвідки, яке у межах компетенції затверджується Головою ДМС (уповноваженою ним особою) чи начальником територіального органу ДМС (уповноваженою ним особою);

про прийняте рішення робить відмітку в заяві із зазначенням строку, до якого видається посвідка, або причини відмови в її видачі;

оформлює та направляє одержувачу адміністративної послуги поштою повідомлення про надання або відмову в наданні адміністративної послуги;

у разі звернення в указаний у повідомленні строк одержувача адміністративної послуги (іноземця чи особи без громадянства або уповноваженого представника приймаючої сторони) видає заявникові під розписку оформлену посвідку на тимчасове проживання (або письмову відмову в її оформленні та видачі) після пред'явлення паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, до якого при позитивному вирішенні питання на останній вільній сторінці проставляється відмітка про отримання посвідки на тимчасове проживання (за бажанням іноземця чи особи без громадянства вказана відмітка може проставлятися у спеціальний вкладний талон);

для осіб, які прибули в Україну для працевлаштування на підставі дозволу центру зайнятості про використання праці іноземця чи особи без громадянства і візи типу Д із спеціальним написом на візовій етикетці "Працевлаштування", якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України (до довгострокової прирівнюється віза типу ІМ-1, оформлена до 11 вересня 2011 року, до закінчення строку її дії), при позитивному вирішенні питання у паспортному документі також проставляється відмітка про наявність дозволу на працевлаштування в Україні, наведена у додатку 2 до Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 N 1074 (із змінами).

V. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

5.1. Посвідка на постійне проживання оформляється протягом тижня після подання заяви іммігрантом.

Заяви розглядаються виключно в порядку черговості згідно з датою надходження.

5.2. За результатами розгляду заяви іноземця чи особи без громадянства про отримання посвідки на тимчасове проживання у строк не більше 15 днів з дня подачі документів приймається рішення про видачу або відмову у видачі зазначеної посвідки.

VI. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги та залишення заяви без розгляду

6.1. У видачі заявникові посвідки на тимчасове проживання відмовляється за наявності підстав, зазначених у пункті 12 Порядку (Порядок N 602).

6.2. Рішення про відмову в наданні зазначеної адміністративної послуги повинно містити підстави відмови. Це рішення може бути оскаржено до вищестоящого уповноваженого органу, а також до адміністративного суду.

VII. Опис результату, який повинен отримати одержувач

7.1. Кінцевим результатом надання адміністративної послуги є видача заявникові посвідки на постійне або тимчасове проживання та реалізація цього рішення.

7.2. Посвідка на постійне проживання видається під розписку заявникам, законним представникам іммігрантів або за їх дорученням, засвідченим нотаріально, іншим особам.

7.3. Отримати посвідку на тимчасове проживання може особисто іноземець чи особа без громадянства або уповноважений представник приймаючої сторони.

7.4. Посвідка на постійне проживання підлягає обміну при досягненні іммігрантом 25- і 45-річного віку.

VIII. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

8.1. Адміністративна послуга є платною. Її оплата здійснюється відповідно до розмірів, визначених переліком платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміром плати за їх надання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 N 795 (із змінами).

8.2. Прийняття плати за адміністративну послугу безпосередньо працівниками підрозділів ДМС забороняється.

IX. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу.

X. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, подаються безпосередньо фізичною особою або її представником до територіального органу або підрозділу ДМС відповідно до місця реєстрації (місця проживання).

XI. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Прийом та видача документів здійснюються відповідно до затвердженого графіка територіального органу або підрозділу ДМС відповідно до розпорядку робочого дня.

XII. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі строки й умови очікування надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається у міру надходження заяв та відповідних документів у строки, визначені законодавством.

XIII. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та під час надання адміністративної послуги

Інформація про нормативно-правові акти, якими врегульовано порядок надання адміністративної послуги, порядок надання, режим роботи, цей Стандарт та інша супутня інформація розміщені на веб-сайті ДМС (www.dmsu.gov.ua). Територіальні органи та підрозділи ДМС забезпечують розміщення на інформаційних стендах у місцях надання адміністративної послуги вичерпної інформації щодо її надання, переліку необхідних документів та їх зразків, реквізитів для здійснення оплати адміністративної послуги та місцезнаходження найближчих банків або відділень поштового зв'язку.

XIV. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

Адміністративна послуга надається на загальних умовах.

XV. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

Реєстрація скарг проводиться згідно із Законом України "Про звернення громадян" і розглядається в строки згідно з чинним законодавством. Скарга подається до вищестоящого уповноваженого органу або на особистому прийомі керівника територіального органу або підрозділу ДМС.

 

Директор Департаменту
імміграційної роботи Державної
міграційної служби України

В. М. Ковальов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали