ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України23.03.2012 N 158

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 квітня 2012 р. за N 527/20840


СТАНДАРТ
надання послуги з призначення компенсації на придбання твердого та рідкого побутового палива особам, які мають право на пільги

I. Загальні положення

1.1. Цей Стандарт розроблений відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про міліцію", "Про пожежну безпеку", "Про освіту", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Про захист рослин", "Про охорону дитинства", "Про культуру", Основ законодавства України про охорону здоров'я, статті 48 Гірничого закону України, Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 77 "Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам".

1.2. Цей Стандарт визначає умови призначення пільги на придбання твердого та рідкого побутового палива (далі - палива) особам, які мають право на пільги (далі - пільга).

1.3. Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає послугу, - управління праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, структурні підрозділи з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва і Севастополя) рад (далі - уповноважений орган).

1.4. Реквізити уповноваженого органу: місцезнаходження, поштова, електронна адреси, адреса веб-сторінки в Інтернеті уповноваженого органу.

II. Перелік категорій одержувачів послуги

Одержувачами послуги є особи, які мають право на пільги за соціальною ознакою на придбання палива відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про міліцію", "Про пожежну безпеку", "Про освіту", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Про захист рослин", "Про охорону дитинства", "Про культуру", Основ законодавства України про охорону здоров'я та статті 48 Гірничого закону України (далі - особа).

III. Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги, та вимоги до заяви

3.1. Для призначення пільги особи (крім осіб, які мають право на безоплатне забезпечення вугіллям для побутових потреб згідно із статтею 48 Гірничого закону України) подають:

заяву, форма якої затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 22 лютого 2012 року N 96 "Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг" (Форма N 96), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за N 418/20731;

довідку про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі.

3.2. Особи, які мають право на безоплатне забезпечення вугіллям для побутових потреб згідно із статтею 48 Гірничого закону України, пред'являють уповноваженому органу трудову книжку та пенсійне посвідчення (крім непрацевлаштованих працівників), що підтверджують відповідність вимогам статті 48 зазначеного Закону, а також подають:

заяву та довідку, передбачені пунктом 3.1 цього розділу;

довідку про перебування на обліку в центрі зайнятості (для непрацевлаштованих працівників);

висновок медико-соціальної експертизи (для інвалідів);

акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1232 (Постанова N 1232) (сім'ї працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, що отримують пенсію у зв'язку з втратою годувальника).

3.3. У разі зміни реєстрації місця проживання з вибуттям за межі району (міста) протягом бюджетного періоду особа подає довідку щодо придбання палива на пільгових умовах за попереднім зареєстрованим місцем проживання.

3.4. Особа, яка звертається за призначенням пільги вперше, подає до уповноваженого органу документи, необхідні для включення інформації про неї до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, відповідно до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року N 117.

IV. Місце та порядок подання запиту на одержання послуги

4.1. Для призначення компенсації особи звертаються до уповноважених органів за принципом "єдиного вікна" або до виїзного "мобільного соціального офісу".

4.2. Час подання запиту на надання послуги: згідно із затвердженим графіком роботи уповноваженого органу або "мобільного соціального офісу".

4.3. Черговість подання запиту на надання послуги: у години прийому згідно з графіком роботи уповноваженого органу або "мобільного соціального офісу".

V. Склад і послідовність дій одержувача та уповноваженого органу, опис етапів надання послуги

5.1. Особи подають заяву та документи до неї, визначені розділом III цього Стандарту, у порядку, встановленому розділом IV цього Стандарту.

5.2. Відповідно до пункту 5 Порядку надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 77 (далі - Порядок), сільські, селищні ради складають список осіб окремо за кожною пільговою категорією населення (далі - список).

Список, підписаний сільським, селищним головою (іншою уповноваженою особою) і завірений печаткою, подається уповноваженому органу для звіряння з інформацією, внесеною до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

У разі якщо інформація про особу, яка включена до списку для призначення пільги на придбання палива, відсутня у базі Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, така особа запрошується до уповноваженого органу для надання документів щодо включення інформації про неї до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

5.3. Затверджений список є підставою для формування платіжних відомостей на виплату коштів готівкою для придбання палива або надання пільг з придбання палива у натуральному вигляді відповідно до пункту 8 Порядку.

5.4. Згідно з пунктом 12 Порядку у разі прийняття місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування рішення про надання пільг з придбання палива готівкою кошти виплачуються державними підприємствами поштового зв'язку або перераховуються на особовий рахунок пільговика в установі уповноваженого банку, про що зазначається у заяві.

У разі виплати особам коштів готівкою через державні підприємства зв'язку уповноважені органи перераховують кошти державним підприємствам зв'язку, які здійснюють грошові виплати за погодженими з цими органами графіками, та відшкодовують зазначеним підприємствам поштові витрати за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.

5.5. У разі смерті особи, включеної до затвердженого списку, зазначені у частині п'ятій статті 51 Бюджетного кодексу України члени сім'ї померлого, які проживали разом з ним, можуть отримати кошти готівкою на придбання палива або паливо у натуральному вигляді на підставі:

заяви одного з членів сім'ї, поданої не пізніше закінчення бюджетного періоду;

копії свідоцтва про смерть особи;

виданої в установленому порядку довідки про факт проживання членів сім'ї разом з особою.

5.6. У разі зміни умов проживання особи (підключення житла до системи газо-, тепло-, електропостачання для його опалення) отримані нею кошти готівкою на придбання палива або паливо не повертаються. Пільги з оплати послуг газо-, тепло-, електропостачання для опалення житла надаються особі з наступного бюджетного періоду.

У разі зміни протягом бюджетного періоду будь-якого іншого виду опалення житла особи на пічне опалення пільги на придбання палива надаються, виходячи з кількості місяців, що залишилися до кінця бюджетного періоду, та середньомісячної вартості або кількості палива, визначеної шляхом ділення річної вартості або кількості палива на дванадцять місяців.

VI. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги

Опрацювання документів уповноваженим органом відбувається у міру надходження заяв.

VII. Перелік підстав для відмови у наданні послуги

Подання встановленого переліку документів не в повному обсязі.

VIII. Опис результату, який повинен отримати одержувач

Призначення пільги.

IX. Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її надання

Послуга щодо призначення пільги надається безоплатно.

X. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та під час надання послуги

На веб-сайтах уповноважених органів розміщуються нормативно-правові акти, які регламентують порядок та умови надання послуги з призначення пільги.

XI. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

XII. Порядок виправлення можливих недоліків наданої послуги і відшкодування збитків одержувачу

Шляхом подання письмового звернення у порядку, визначеному розділом IV цього Стандарту.

XIII. Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги

13.1. Закони України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про міліцію", "Про пожежну безпеку", "Про освіту", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Про захист рослин", "Про охорону дитинства", "Про культуру", Основи законодавства України про охорону здоров'я, Гірничий закон України.

13.2. Бюджетний кодекс України.

13.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 77 "Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам".

 

Директор Департаменту
соціальних послуг

І. Тарабукіна

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали