МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 01.02.2011 р. N 2194/10/10-11

Голові Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, начальникам Державних управлінь охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та Севастополі

Стосовно питання отримання документа дозвільного характеру

На адресу міністерства надходять чисельні звернення від територіальних органів Мінприроди та суб'єктів господарювання з питання отримання документа дозвільного характеру (дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами) у разі зміни назви або організаційно-правової форми суб'єктом господарювання.

Пунктом 4 Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств" установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 N 302 (далі - Порядок), передбачено, що суб'єкт господарювання, у разі звернення із заявою для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, зобов'язаний проводити інвентаризацію стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря" видів та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, пилогазоочисного обладнання. Проте, цей обов'язок передбачено лише щодо звернення із заявою для отримання цього дозволу. З цього пункту не витікає необхідність здійснення цієї інвентаризації у разі переоформлення такого дозволу.

З аналізу змісту п. 4 Порядку вбачається, що метою такої інвентаризації є облік стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря" видів та обсягів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Повторна інвентаризація викидів, у разі, якщо технологія не змінилася, буде означати здійснення подвійної роботи завідомо без будь-яких нових відомостей стосовно зміни технологічних регламентів та режимів роботи обладнання, параметрів джерел утворення або викидів" якісних та кількісних характеристик забруднюючих речовин. Останнє явно не було і не могло бути метою прийняття положення п. 4 Порядку.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України: "У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія)". Рішення, згідно з яким суб'єкт господарювання буде зобов'язаний при переоформленні дозволу здійснювати повторну інвентаризацію, означатиме несення ним витрат без будь-якої користі для інтересів охорони довкілля чи забезпечення екологічної безпеки. Таке рішення державного органу явно не узгоджувалося б з положенням ч. 3 ст. 2 КАС.

Вищевикладене дозволяє дійти висновку, що при переоформленні дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря, у разі, якщо технологія чи інші технічні параметри не змінилися, здійснювати повторну інвентаризацію викидів суб'єкт господарювання, відповідно до чинного законодавства, не зобов'язаний.

Згідно з частиною 8 статті 41 Закону України "Про дозвільну систему сфері господарської діяльність" підставами для переоформлення документа дозвільного характеру є: зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця; зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання.

У разі виникнення підстав для переоформлення документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав подати дозвільному органу або державному адміністратору заяву про переоформлення документа дозвільного характеру разом з документом дозвільного характеру, що підлягає переоформленню, і відповідний документ, що підтверджує зазначені зміни (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).

Строк дії переоформленого документа дозвільного характеру не може перевищувати строк дії, зазначений у документі дозвільного характеру, що переоформлявся.

Не переоформлений в установлений строк документ дозвільного характеру є недійсним і потребує проходження повної процедури, визначеної Порядком у кожному випадку окремо, для отримання документу дозвільного характеру.

 

Заступник Міністра

А. В. Володін

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали