Додаткова копія: У справі про незаконне відчуження державної власності

БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИРОК

05.12.2017 р.

Справа N 367/5357/16-к

Бородянський районний суд Київської області в складі: головуючого, судді - Стасенка Г. В., членів колегії - суддів: Гумбатова В. А., Унятицького Д. Є., за участі секретарів судового засідання - Рассказової М. М., Клопот О. О., прокурорів - Б. В. С., Н. Ю. В., Ш. М. С., Г. І. Ю., обвинуваченого - ОСОБА_3, захисників - адвокатів Ч. (К. Т. О.), Ч. І. Ю., М. С. І., представників потерпілого - ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Бородянського районного суду в смт Бородянка Київської області кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N 42014110040000067 від 22 вересня 2014 року, про обвинувачення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Ремчиці Сарненського району Рівненської області, громадянина України, з повною вищою освітою, який проживає в АДРЕСА_1 зареєстрований в АДРЕСА_2, неодруженого, має інвалідність другої групи, пенсіонера, раніше не судимого, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, встановив:

Відповідно до обвинувального акта, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні злочинів за таких обставин.

Постановою Кабінету Міністрів України N 1052 від 22 вересня 1997 року ОСОБА_3 присвоєно спеціальне звання - державний радник податкової служби 1 рангу.

Наказом від 24 травня 2002 року N 521-о голови Державної податкової адміністрації України ОСОБА_10 ОСОБА_3 було призначено на посаду ректора Академії Державної податкової служби України та підтверджено спеціальне звання - державний радник податкової служби 1 рангу.

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" від 23 грудня 1993 року N 3781-XII, ОСОБА_3 є працівником правоохоронного органу.

10 липня 2004 року між Державною податковою адміністрацією України в особі заступника Голови ОСОБА_11 і ОСОБА_3 укладено контракт про призначення останнього на посаду ректора Національної академії державної податкової служби України на строк 7 років.

Згідно з умовами зазначеного контракту до повноважень ОСОБА_3 входило, зокрема, наступне:

- здійснення керівництва Академією на підставі єдиноначальності;

- вирішення всіх питань управління (керівництва) діяльністю академії за винятком тих, які законодавством віднесені до компетенції інших органів управління;

- діяти від імені академії без довіреності, представляти її в усіх органах, установах, організаціях, підприємствах;

- розпоряджатися майном академії у межах делегованих повноважень відповідно до статуту;

- укладати господарські та інші угоди, видавати довіреності, відкривати у банку рахунки;

- розпоряджатися коштами академії;

- укладати трудові договори, контракти з педагогічними та науково - педагогічними працівниками;

- накладати на працівників стягнення у відповідності із законодавством України.

Наказом Державної податкової адміністрації України N 830-о від 21 серпня 2006 року, винесеним на підставі постанови Печерського районного суду м. Києва N 2-А-90-1/06 від 16 лютого 2006 року, ОСОБА_3 поновлено з 16 грудня 2005 року на посаді ректора Національної академії державної податкової служби України.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2006 року N 472-р утворено Національний університет державної податкової служби України шляхом перетворення з Національної академії державної податкової служби України. Університет заснований на Державній формі власності і підпорядкований Державній податковій адміністрації України.

Наказом Державної податкової адміністрації N 849-О від 28 серпня 2006 року продовжено дію трудового договору ректора Національної академії державної податкової служби України ОСОБА_3 на посаді ректора Національного університету державної податкової служби України.

Відповідно до п. 4.3 Статуту Національного університету Державної податкової служби України, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України N 257 від 26 квітня 2007 року (далі - Статут), безпосереднє управління діяльністю Університету здійснює його керівник - Ректор.

Відповідно до п. 4.3.3 Статуту, у сфері матеріально-технічного та фінансового забезпечення Ректор Національного університету ДПС України: є розпорядником майна і коштів; виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські рахунки.

Відповідно до п. 4.3.6 Статуту, Ректор Університету відповідає:

а) за результати діяльності Університету перед державною податковою адміністрацією України, іншими державними органами; за провадження освітньої діяльності університету, за результати фінансово-господарської діяльності, за стан і збереження будівель та іншого майна;

б) щорічно звітує про роботу перед ДПА України та вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету;

в) може делегувати частину своїх повноважень заступникам (проректорам) та керівникам структурних підрозділів;

г) видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами.

Таким чином, ОСОБА_3, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, був службовою особою, постійно обіймаючи в державній установі посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій.

Згідно з п. 10.1.1 Статуту, за Університетом з метою забезпечення діяльності, передбаченої Статутом, і відповідно до закону та її організаційно - правової форми засновником закріплюються на правах оперативного управління будівлі, споруди, майнові комплекси, обладнання, а також інше необхідне майно.

Пунктом 10.1.2 Статуту передбачено, що майно, закріплене за Університетом, а також доходи від використання цього майна належать Університету на правах оперативного управління. Майно, що передане в оперативне управління, не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених законодавством. Майно Університету, що забезпечує його статутну діяльність, не може бути предметом застави.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" (далі - Закон), об'єктами управління державної власності є майно, яке передане державним підприємствам в оперативне управління.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону, суб'єктами управління об'єктами державної власності є:

Кабінет Міністрів України;

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері управління об'єктами у сфері управління об'єктами державної власності;

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку;

Міністерства, інші органи виконавчої влади та державні колегіальні органи;

Фонд державного майна України;

Органи, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;

Органи, які здійснюють управління державним майном відповідно до повноважень, визначених окремими законами;

Державні господарські об'єднання, державні холдингові компанії, інші державні господарські організації;

Національна академія наук України, галузеві академії наук.

Згідно з підпунктом "и" п. 2 ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 13 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", Фонд державного майна України відповідно до законодавства, щодо нерухомого та іншого індивідуально визначеного державного майна, дає дозвіл (погодження) на відчуження державного майна у випадках, встановлених законодавством, та визначає вартість об'єктів державної власності відповідно до законодавства.

Відповідно до п. 6 Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007 року N 806 (далі - Порядок), відчуження майна здійснюється безпосередньо суб'єктом господарювання, на балансі якого перебуває таке майно, лише після надання на це згоди або дозволу (далі - згода) відповідного суб'єкта управління майном, який є представником власника і виконує його функції у межах, визначених законодавчими актами (далі - суб'єкт управління).

Рішення про надання згоди на відчуження нерухомого майна, а також повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту приймається суб'єктами управління лише за погодженням з Фондом державного майна.

Рішення про надання згоди та погодження на відчуження майна приймається лише за таких умов:

- відчуження майна не обмежує провадження суб'єктом господарювання виробничої та іншої діяльності та/або відповідно до економічних, технічних (або інших) показників, подальше використання майна є неможливе та/або економічно недоцільне;

- відчуження майна не впливає на цілісність майнового комплексу суб'єкта господарювання або його структурного підрозділу;

- відчуження майна, що не зазначене у пункті 5 цього Порядку, та відповідає вимогам, визначеним в абзаці другому пункту 4 цього Порядку.

Відчуження майна, що перебуває на балансі суб'єкта управління, здійснюється за рішенням такого суб'єкта, крім нерухомого майна, а також повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту, відчуження якого здійснюється лише за погодженням з Фондом державного майна.

Згідно з п. 7 Порядку, для отримання згоди на відчуження майна суб'єкт господарювання подає разом із зверненням стосовно відчуження майна:

- техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна та напрямів використання коштів (з обов'язковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу);

- відомості про об'єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, за даними бухгалтерського обліку на дату оцінки згідно з додатком 1;

- акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, згідно з додатком 2;

- акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником суб'єкта господарювання;

- висновок про вартість майна, погоджений відповідно до абзацу шостого пункту 10 цього Порядку, та звіт про оцінку майна;

- відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, яке пропонується до відчуження (разом з відповідними підтвердними документами);

- протокол (виписка з протоколу) засідання комісії з приватизації (у разі її утворення) про надання згоди на відчуження майна;

- за наявності заборгованості з виплати заробітної плати - відомості про загальну суму заборгованості із заробітної плати і графік погашення такої заборгованості, а також про наявність у підприємства заборгованості за податками і зборами (обов'язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів;

- пропозиції щодо організатора аукціону з продажу нерухомого майна.

Відповідно до п. 15 Порядку, суб'єкти господарювання під час здійснення продажу на аукціоні подають юридичним особам, які визначені на конкурентних засадах в установленому Фондом державного майна порядку, документи, які підтверджують надання згоди на відчуження такого майна суб'єктом управління та погодження з Фондом державного майна.

Так, ОСОБА_3, перебуваючи з 28 серпня 2006 року на посаді ректора Національного університету державної податкової служби України, будучи службовою особою, яка постійно обіймає в державній установі посаду, пов'язану з виконанням організаційно - розпорядчих і адміністративно - господарських функцій, не маючи законних повноважень, всупереч інтересам служби, в інтересах ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" ЄДРПОУ 00293841, основним засновником якого є його дружина - ОСОБА_14 (станом на 01 липня 2007 року, відповідно до статуту товариства, зареєстрованого 23 липня 2003 року N 2019 Ірпінським міськвиконкомом, володіла 80 % статутного фонду, а з 21 грудня 2007 року через зміни до статуту товариства, зареєстрованого за N 1357105004001571 виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, єдиним засновником визначено ОСОБА_15 - сина ОСОБА_3), маючи умисел на розтрату майна, яке внаслідок його службового становища перебувало у нього на праві оперативного управління, будучи достовірно обізнаним про встановлений законодавством порядок відчуження об'єктів державної власності, в порушення вимог п. 1 ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 13 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", п. 6, п. 7, п. 15 Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007 року N 806, скоїв кримінальне правопорушення при наступних обставинах.

Достовірно знаючи, у зв'язку із виконанням своїх службових обов'язків, про наявність в оперативному управлінні Університету нерухомого майна, в тому числі у вигляді вбудовано-прибудованого приміщення магазину та кафетерію загальною площею 496,7 кв. м, розташованого за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Північна, 79-б, реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір", розташованого за адресою: Київська область, смт Ворзель, вул. Кірова, 3, комплексу будівель, розташованих за адресою: Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Годованця, 1, та нежилих будинків і господарсько-побутових будівель, розташованих за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Елеваторна, 8-б, діючи умисно в неустановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2007 року, розробив злочинний план їх відчуження ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія".

Наказом N 5-к від 01 липня 2006 року, головою правління ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" ОСОБА_14 призначено на посаду виконуючого обов'язки ректора ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" на умовах контракту ОСОБА_16.

В той же час, наказом ректора Національного університету державної податкової служби ОСОБА_3 від 10 травня 2007 року N 2-к продовжено трудові стосунки ОСОБА_16 на посаді проректора із загальних питань Національного університету Державної податкової служби, призначеного на посаду наказом N 935-о від 07 вересня 2006 року.

Таким чином ОСОБА_3, не посвячуючи у свої злочинні плани ОСОБА_16, забезпечено контроль за діями зазначеного підлеглого працівника на посаді проректора із загальних питань Національного університету державної податкової служби, якого в подальшому протоколами зборів засновників ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" N 11 від 26 вересня 2007 року, N 13 від 16 листопада 2007 року, N 16 від 17 липня 2008 року, N 19 від 18 серпня 2008 року, було уповноважено на укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна Національного університету державної податкової служби.

З метою реалізації злочинного плану, 29 червня 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи про відсутність у Вченої ради Університету, згідно з п. 4.8 Статуту Національного університету державної податкової служби України, зареєстрованого 10 травня 2007 року за N 13571230000001978, повноважень щодо розпорядження майном університету, на відміну від п. 4.3.3, п. 4.3.6 вказаного Статуту, яким передбачено, що ректор є розпорядником майна і відповідає за стан і збереження будівель та іншого майна, без наявності будь-якого документу, щодо розрахунку економічної доцільності утримання нерухомого майна Університету, як голова Вченої ради підписав протокол N 8 розширеного засідання Вченої ради Університету про схвалення питання щодо звернення до ДПА України про дозвіл на відчуження в установленому порядку об'єктів нерухомості університету і філій, відчуження яких нібито не обмежує провадження освітньої діяльності, а їх подальше використання, відповідно до економічних і технічних показників, є економічно недоцільним, а саме об'єктів, розташованих за адресами: смт Ворзель, вул. Кірова, 3, м. Кам'янець-Подільський, вул. Годованця, 1, м. Сімферополь, вул. Елеваторна, 8-б. Рішення Вченої ради Університету з цього питання не введено в дію наказом чи розпорядженням ректора Університету, як це передбачено п. 4.8.4 Статуту.

В подальшому ректор Національного університету ДПС України ОСОБА_3, будучи службовою особою, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2007 року, умисно надав проректору з соціального та економічного розвитку вказаного навчального закладу ОСОБА_17, проректору Національного університету ДПС України ОСОБА_18 та підлеглим працівникам Національного університету ДПС України - помічникам ректора ОСОБА_19, ОСОБА_20, які не були обізнані із його злочинним умислом, усну вказівку на підготовку документів для відчуження вбудовано-прибудованого приміщення магазину та кафетерію загальною площею 496,7 кв. м, розташованого за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Північна, 79-б, реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір", розташованого за адресою: Київська область, смт Ворзель, вул. Кірова, 3, комплексу будівель, розташованих за адресою: Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Годованця, 1, нежитлових будівель та побутово-господарських споруд, розташованих за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Елеваторна, 8-б, що перебували на балансі навчального закладу, та на участь при укладенні договорів купівлі-продажу вказаного майна за наступних обставин.

Так, 09 серпня 2007 року (точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_3 підписано підготований ОСОБА_19 лист на ім'я заступника голови Державної податкової адміністрації України ОСОБА_21, зареєстрований за вих. N 989/01-04, щодо отримання дозволу на реалізацію майна - торговельного магазину та кафетерію прибудованого до житлового будинку за адресою: м. Ірпінь, вул. Північна, 79-б.

10 серпня 2007 року (точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_3 підписано підготований ОСОБА_19 лист на ім'я заступника голови Державної податкової адміністрації України ОСОБА_21, зареєстрований за вих. N 1003/01-04, щодо отримання дозволу на реалізацію майна - колишнього піонерського табору "Сосновий бір", розташованого в смт Ворзель по вул. Кірова, 3, у зв'язку з географічною віддаленістю об'єкта нерухомості та неможливістю підтримувати в належному стані напівзруйновані будівлі.

Також, 17 серпня 2007 року (точний час в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_3 підписано підготований ОСОБА_19 лист на ім'я виконуючого обов'язки голови Державної податкової адміністрації України ОСОБА_21, зареєстрований за вих. N 1035/01-04, щодо отримання дозволу на реалізацію майна, споруд та будівель Національного університету державної податкової служби України, а саме: комплексу будівель Кам'янець-Подільського факультету, комплексу будівель Кримського факультету, у зв'язку з неефективним використанням вищевказаних будівель, значним навантаженням на їх утримання та ремонт.

20 серпня 2007 року за підписом виконувача обов'язків голови Державної податкової адміністрації України ОСОБА_21 на ім'я ректора Національного університету Державної податкової служби України направлено лист вих. N 7981/6/04-0316, щодо надання дозволу на продаж об'єктів нерухомості реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір", розташованого в смт Ворзель по вул. Кірова, 3, в установленому чинним законодавством порядку.

Цього ж дня, за підписом виконуючого обов'язки заступника голови Державної податкової адміністрації України ОСОБА_21 на ім'я ректора Національного університету Державної податкової служби України направлено лист вих. N 7983/6/06-0316, щодо надання дозволу на продаж об'єктів нерухомості філій Національного університету Державної податкової служби України за адресами: м. Кам'янець-Подільський, вул. Годованця, 1, м. Сімферополь, вул. Елеваторна, 8-б в установленому чинним законодавством порядку та лист вих. N 7984/6/04-0316, щодо надання дозволу на продаж об'єктів нерухомості Національного університету державної податкової служби України - торговельного магазину та кафетерію, прибудованого до житлового будинку за адресою: м. Ірпінь, вул. Північна, 79-б.

У подальшому, ректор Національного університету ДПС України ОСОБА_3, будучи службовою особою, не дотримуючись визначеної законодавством процедури та не маючи повноважень, передбачених пунктом 6 Порядку відчуження об'єктів державної власності, документів, необхідних для відчуження державного майна, надав вказівку проректору з економічного та соціального розвитку Національного університету ДПС України ОСОБА_17 на укладення договору з Товарною біржею "Центральна", предметом якого є проведення аукціону з продажу майна, а саме - вбудовано-прибудованого приміщення загальною площею 496,7 кв. м, розташованого за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Північна, 79-б.

22 серпня 2007 року (точний час в ході досудового слідства не встановлено) в м. Києві (точне місце в ході досудового розслідування не встановлено) між Національним університетом ДПС України в особі проректора соціального та економічного розвитку ОСОБА_17 та Товарною біржею "Центральна універсальна біржа" в особі президента ОСОБА_22, який не був обізнаний із злочинним умислом ОСОБА_3, укладено договір на проведення аукціону з продажу майна N 22/08-07.

Згідно з протоколом N 71, проведення аукціону з продажу активів Національного університету ДПС України, 26 вересня 2007 року проведено аукціон з продажу вбудовано-прибудованого приміщення загальною площею 496,7 кв. м, розташованого за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Північна, 79-б. Переможцем аукціону визнано ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія", розташоване за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. К. Маркса, 31, яке придбало вказаний об'єкт за 1168644 гривні.

Відповідно до Звіту про незалежну оцінку ринкової вартості майна без номеру від 01 серпня 2007 року, ринкова вартість вбудовано-прибудованого приміщення магазину та кафетерію загальною площею 496,7 кв. м, розташованого за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Північна, 79-б, станом на 01 серпня 2007 року становить 1168644 гривні.

30 жовтня 2007 року, ОСОБА_3 (точний час в ході досудового слідства не встановлено), перебуваючи в м. Ірпені Київської області (точне місце в ході досудового розслідування не встановлено), надав своєму помічнику ОСОБА_19, без будь-якого розпорядчого акту уповноваженого органу, лише на підставі усного договору, нотаріальну довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_23 за реєстровим N 3719, на укладення договору купівлі-продажу вбудовано-прибудованого приміщення магазину та кафетерію загальною площею 496,7 кв. м, розташованого за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Північна, 79-б, від імені ректора Національного університету державної податкової служби України з ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія".

05 листопада 2007 року (точний час в ході досудового розслідування не встановлено) в м. Ірпені Київської області (точне місце в ході досудового розслідування не встановлено) між Національним університетом ДПС України в особі помічника ректора ОСОБА_19, яка виконуючи доручення ректора ОСОБА_3, на підставі нотаріально-посвідченої довіреності від 30 жовтня 2007 року з однієї сторони, та ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" в особі в. о. ректора ОСОБА_16 з другої сторони, укладено договір купівлі-продажу, предметом якого є вбудовано-прибудовані приміщення магазину та кафетерію загальною площею 469,7 кв. м, що розташовані за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Північна, 79-б, власником яких на підставі свідоцтва про право власності, виданого виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області 27 липня 2007 року на підставі рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області від 10 липня 2007 року за N 117/2, являвся Національний університет державної податкової служби України. Договір посвідчено приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_23 та зареєстровано в реєстрі за N 3804. Ціна за договором становить з урахуванням ПДВ 1168644 гривні.

Відповідно до висновку судової оціночно-будівельної експертизи N 18998-19000/15-42 від 10 червня 2016 року, ринкова вартість вбудовано-прибудованого приміщення магазину та кафетерію загальною площею 469,7 кв. м, що розташовані за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Північна, 79-б, станом на 01 серпня 2007 року з урахуванням ПДВ становить 3328387 гривень.

Таким чином, ректор Національного університету ДПС України ОСОБА_3, діючи умисно, повторно, перебуваючи в м. Ірпені Київської області, не маючи законних повноважень, переслідуючи корисливий мотив, діючи всупереч інтересам служби, в порушення вимог п. 1 ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 13 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", п. 6, п. 7, п. 15 Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007 року N 806, без погодження із Фондом державного майна України, та не маючи розпорядчого акту ДПА України, як розпорядника майна, що перебувало в оперативному управлінні Національного університету ДПС України, не дотримуючись передбаченої законодавством процедури, 30 жовтня 2007 року шляхом видачі нотаріально посвідченої довіреності на уповноваження особи, яка перебуває в службовому підпорядкуванні, і не посвячуючи її в свої злочинні плани, 05 листопада 2007 року здійснив незаконне відчуження з корисливою метою в інтересах ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" вбудовано - прибудованого приміщення магазину та кафетерію загальною площею 469,7 кв. м, розташованого за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Північна, 79-б, що перебувало в оперативному управлінні навчального закладу, та вчинив розтрату майна вартістю 3328387 грн., що станом на 01 січня 2007 року в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, і відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України, являється особливо великими розмірами, чим завдав збитки державі в особі Національного університету ДПС України на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_3, будучи працівником правоохоронного органу, службовою особою, діючи умисно, з корисливим мотивом і корисливою метою, вчинив розтрату майна, яке перебувало в його віданні в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ректор Національного університету ДПС України ОСОБА_3, будучи працівником правоохоронного органу, службовою особою, повторно, не дотримуючись визначеної законодавством процедури та не маючи передбачених п. 6 Порядку відчуження об'єктів державної власності, документів, необхідних для відчуження державного майна, надав вказівку проректору з економічного та соціального розвитку Національного університету ДПС України ОСОБА_17 на укладення договору з Товарною біржею "Центральна", предметом якого є проведення аукціону з продажу майна, а саме - реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір", розташованого за адресою: Київська область, смт Ворзель, вул. Кірова, 3.

16 жовтня 2007 року (точний час в ході досудового розслідування не встановлено) в м. Києві (точне місце в ході досудового розслідування не встановлено) між Національним університетом ДПС України в особі проректора соціального та економічного розвитку ОСОБА_17 та Товарною біржею "Центральна універсальна біржа" в особі президента ОСОБА_24, який не був обізнаний із злочинним умислом ОСОБА_3, укладено договір доручення на проведення відкритих торгів (аукціону) та визначення переможця N 40-ДД. В додаток до договору ОСОБА_17 подано замовлення на організацію відкритих торгів (аукціону) з метою продажу будівель та споруд реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий Бір", розташованого за адресою: Київська область, смт Ворзель, вул. Кірова, 3.

Відповідно до експертного висновку СПД ОСОБА_25 без номеру від 31 серпня 2007 року, вартість об'єкта з метою його подальшого продажу складає 2856577 грн. 51 коп. з ПДВ.

Згідно з Протоколом N 1, проведення аукціону з продажу активів Національного університету ДПС України, 16 листопада 2007 року проведено аукціон з продажу будівель та споруд реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий Бір", розташованого за адресою: Київська область, смт Ворзель, вул. Кірова, 3. Переможцем аукціону визнано ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія", розташоване за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. К. Маркса, 31, яке придбало вказаний комплекс за 3142235 гривень.

23 листопада 2007 року, ОСОБА_3 (точний час в ході досудового слідства не встановлено), перебуваючи в м. Ірпені Київської області (точне місце в ході досудового розслідування не встановлено), надав своєму помічнику ОСОБА_19, без будь-якого розпорядчого акта уповноваженого органу, лише на підставі усного договору, нотаріальну довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_23 за реєстровим N 4000, на укладення договору купівлі-продажу будівель та споруд реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий Бір", розташованого за адресою: Київська область, смт Ворзель, вул. Кірова, 3, від імені ректора Національного університету державної податкової служби України з ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія".

26 листопада 2007 року (точний час в ході досудового розслідування не встановлено) в м. Ірпені Київської області (точне місце в ході досудового розслідування не встановлено) між Національним університетом ДПС України в особі помічника ректора ОСОБА_20, яка виконуючи доручення ректора ОСОБА_3 на підставі нотаріально-посвідченої довіреності від 23 листопада 2007 року з однієї сторони, та ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" в особі виконуючого обов'язки ректора ОСОБА_16 з другої сторони, укладено договір купівлі - продажу, предметом якого є передача права власності на реабілітаційно-оздоровчий комплекс "Сосновий бір" загальною площею 7870 кв. м, розташований за адресою: Київська область, смт Ворзель, вул. Кірова, 3, власником якого на підставі свідоцтва про право власності, виданого виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області 20 вересня 2007 року на підставі рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області від 31 липня 2007 року за N 143, являвся Національний університет державної податкової служби України. Договір посвідчено приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_23 та зареєстровано в реєстрі за N 4031. Ціна за договором з урахуванням ПДВ становить 3142235 гривень.

Відповідно до висновку судової оціночно-будівельної експертизи N 3651/14-42 від 18 лютого 2016 року, ринкова вартість реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий Бір", розташованого за адресою: Київська область, смт Ворзель, вул. Кірова, 3, станом на 26 листопада 2007 року з урахуванням ПДВ становить 23551900 гривень.

Таким чином, ректор Національного університету ДПС України ОСОБА_3, діючи умисно, повторно, перебуваючи в м. Ірпені Київської області, не маючи законних повноважень, переслідуючи корисливий мотив, діючи всупереч інтересам служби, в порушення вимог п. 1 ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 13 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", п. 6, п. 7, п. 15 Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007 року N 806, без погодження із Фондом державного майна України, та не маючи розпорядчого акту ДПА України, як розпорядника майна, що перебувало в оперативному управлінні Національного університету ДПС України, не дотримуючись передбаченої законодавством процедури, 23 листопада 2007 року шляхом видачі нотаріально посвідченої довіреності на уповноваження особи, яка перебуває в службовому підпорядкуванні, і не посвячуючи її в свої злочинні плани, 26 листопада 2007 року здійснив незаконне відчуження з корисливою метою в інтересах ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір", розташованого за адресою: Київська область, смт Ворзель, вул. Кірова, 3, що перебував в оперативному управлінні навчального закладу, та вчинив розтрату майна вартістю 23551900 грн., що станом на 01 січня 2007 року в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, і відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України являється особливо великими розмірами, чим завдав збитки державі в особі Національного університету ДПС України на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_3, будучи працівником правоохоронного органу, службовою особою, діючи умисно, з корисливим мотивом і корисливою метою, повторно, вчинив розтрату майна, яке перебувало в його віданні в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ректор Національного університету ДПС України ОСОБА_3, будучи працівником правоохоронного органу, службовою особою, повторно, не дотримуючись визначеної законодавством процедури та не маючи передбачених п. 6 Порядку відчуження об'єктів державної власності документів, необхідних для відчуження державного майна, надав вказівку проректору з економічного та соціального розвитку Національного університету ДПС України ОСОБА_17, на укладення договору з Товарною біржею "Центральна", предметом якого є проведення аукціону з продажу майна, а саме - комплексу будівель, розташованих за адресою: Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Годованця, 1.

06 червня 2008 року (точний час в ході досудового розслідування не встановлено) в м. Києві (точна адреса в ході досудового розслідування не встановлена) між Національним університетом ДПС України в особі проректора з економічного та соціального розвитку Національного університету ДПС України ОСОБА_17 та Товарною біржею "Центральна універсальна біржа" в особі президента ОСОБА_22 укладено договір на проведення аукціону з продажу майна N 06/06-08.

Цього ж дня ОСОБА_17 подано заяву на реалізацію майна Національного університету ДПС України, а саме - комплексу будівель, розташованих за адресою: Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Годованця, 1.

Відповідно до Звіту N 2/06 про незалежну оцінку ринкової вартості майна від 10 червня 2008 року, ринкова вартість комплексу будівель загальною площею 1109,4 кв. м, розташованих за адресою: Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Годованця, 1, станом на 31 травня 2008 року становить 833562 грн. 72 копійки. Згідно з протоколом N 10, проведення аукціону з продажу активів Національного університету ДПС України, 15 липня 2008 року проведено аукціон з продажу комплексу будівель загальною площею 1109,4 кв. м, розташованих за адресою: Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Годованця, 1. Переможцем аукціону визнано ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія", розташоване за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. К. Маркса, 31, яке придбало вказаний комплекс будівель за 2417331 грн. 85 копійок.

18 серпня 2008 року, ОСОБА_3 (точний час в ході досудового слідства не встановлено), перебуваючи в м. Ірпені Київської області (точне місце в ході досудового розслідування не встановлено), надав своєму помічнику ОСОБА_19, без будь-якого розпорядчого акту уповноваженого органу, лише на підставі усного договору, нотаріальну довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_23 за реєстровим N 3376, на укладення договору купівлі-продажу комплексу будівель загальною площею 1109,4 кв. м, розташованих за адресою: Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Годованця, 1, від імені ректора Національного університету державної податкової служби України з ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія".

20 серпня 2008 року (точний час в ході досудового розслідування не встановлено) в м. Ірпені Київської області (точне місце в ході досудового розслідування не встановлено) між Національним університетом ДПС України в особі помічника ректора ОСОБА_19, яка виконуючи доручення ректора ОСОБА_3, на підставі нотаріально-посвідченої довіреності від 18 серпня 2008 року з однієї сторони, та ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" в особі в. о. ректора ОСОБА_16 з другої сторони, укладено договір купівлі-продажу, предметом якого є комплекс будівель загальною площею 1109,4 кв. м, розташованих за адресою: Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Годованця, 1, власником якого на підставі свідоцтва про право власності, виданого виконавчим комітетом Кам'янець-Подільської міської ради Хмельницької області 08 листопада 2004 року на підставі рішення виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради Хмельницької області від 21 жовтня 2004 року за N 2176, являвся Національний університет державної податкової служби України. Договір посвідчено приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_26 та зареєстровано в реєстрі за N 3402. Ціна за договором з урахуванням ПДВ становить 2417331 гривню.

Таким чином, ректор Національного університету ДПС України ОСОБА_3, діючи умисно, повторно, перебуваючи в м. Ірпені Київської області, не маючи законних повноважень, переслідуючи корисливий мотив, діючи всупереч інтересам служби, в порушення вимог п. 1 ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 13 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", п. 6, п. 7, п. 15 Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007 року N 806, без погодження із Фондом державного майна України, та не маючи розпорядчого акту ДПА України, як розпорядника майна, що перебувало в оперативному управлінні Національного університету ДПС України, не дотримуючись передбаченої законодавством процедури, 18 серпня 2008 року шляхом видачі нотаріально посвідченої довіреності на уповноваження особи, яка перебуває в службовому підпорядкуванні, і не посвячуючи її в свої злочинні плани, 20 серпня 2008 року здійснив незаконне відчуження з корисливою метою в інтересах ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" комплексу будівель загальною площею 1109,4 кв. м, розташованих за адресою: Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Годованця, 1, що перебували в оперативному управлінні навчального закладу, та вчинив заволодіння майном вартістю 2417331 грн., що станом на 01 січня 2008 року в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, і відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України являється особливо великими розмірами, чим завдав збитки державі в особі Національного університету ДПС України на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_3, будучи працівником правоохоронного органу, службовою особою, діючи умисно, з корисливим мотивом і корисливою метою, повторно, вчинив розтрату майна, яке перебувало в його віданні, в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ректор Національного університету ДПС України ОСОБА_3, будучи працівником правоохоронного органу, службовою особою, повторно, не дотримуючись визначеної законодавством процедури та не маючи передбачених п. 6 Порядку відчуження об'єктів державної власності документів, необхідних для відчуження державного майна, надав усну вказівку проректору з економічного та соціального розвитку Національного університету ДПС України ОСОБА_17, який не був обізнаний із злочинним умислом ОСОБА_3, на укладення договору з Товарною біржею "Центральна", предметом якого є проведення аукціону з продажу майна, а саме адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Елеваторна, 8-б.

06 червня 2008 року (точний час в ході досудового розслідування не встановлено) в м. Києві (точна адреса в ході досудового розслідування не встановлена) між Національним університетом ДПС України в особі проректора з економічного та соціального розвитку Національного університету ДПС України ОСОБА_17 та Товарною біржею "Центральна універсальна біржа" в особі президента ОСОБА_22, укладено договір на проведення аукціону з продажу майна N 06/06-08.

Відповідно до Звіту N 14/05 про незалежну оцінку ринкової вартості майна від 10 липня 2008 року, ринкова вартість майна, що складається з нежитлових будівель та побутово-господарських споруд, розташованих за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Елеваторна, 8-б, станом на 30 червня 2008 року становить 4607500 гривень.

Згідно з протоколом N 14, проведення аукціону з продажу активів Національного університету ДПС України, 15 липня 2008 року проведено аукціон з продажу комплексу будівель та споруд загальною площею 2683,3 кв. м, розташованих за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Елеваторна, 8-б. Переможцем аукціону визнано ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія", розташоване за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. К. Маркса, 31, яке придбало вказаний комплекс будівель за 4146750 гривень.

18 серпня 2008 року, ОСОБА_3 (точний час в ході досудового слідства не встановлено), перебуваючи в м. Ірпені Київської області (точне місце в ході досудового розслідування не встановлено), надав своєму помічнику ОСОБА_19, без будь-якого розпорядчого акту уповноваженого органу, лише на підставі усного договору, нотаріальну довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу

ОСОБА_23 за реєстровим N 3376, на укладення договору купівлі-продажу комплексу будівель та споруд загальною площею 2683,3 кв. м, розташованих за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Елеваторна, 8-б, від імені ректора Національного університету Державної податкової служби України з ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія".

20 серпня 2008 року (точний час в ході досудового розслідування не встановлено) в м. Ірпені Київської області (точне місце в ході досудового розслідування не встановлено) між Національним університетом ДПС України в особі помічника ректора ОСОБА_19, яка виконуючи доручення ректора ОСОБА_3, на підставі нотаріально-посвідченої довіреності від 18 серпня 2008 року з однієї сторони, та ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" в особі в. о. ректора ОСОБА_16 з другої сторони, укладено договір купівлі-продажу, предметом якого є нежилі будинки та господарсько-побутові будівлі, що розташовані за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Елеваторна, 8-б, загальною площею 2683,3 кв. м, власником яких на підставі свідоцтва про право власності, виданого виконавчим комітетом Сімферопольської міської ради 01 лютого 2008 року на підставі рішення виконавчого комітету Сімферопольської міської ради від 24 січня 2008 року за N 115. Договір посвідчено приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_26 та зареєстровано в реєстрі за N 3399. Ціна за договором з урахуванням ПДВ становить 4146750 гривень.

Таким чином, ректор Національного університету ДПС України ОСОБА_3, діючи умисно, повторно, перебуваючи в м. Ірпені Київської області, не маючи законних повноважень, переслідуючи корисливий мотив, діючи всупереч інтересам служби, в порушення вимог п. 1 ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 13 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", п. 6, п. 7, п. 15 Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007 року N 806, без погодження із Фондом державного майна України, та не маючи розпорядчого акту ДПА України, як розпорядника майна, що перебувало в оперативному управлінні Національного університету ДПС України, не дотримуючись передбаченої законодавством процедури, 18 серпня 2008 року шляхом видачі нотаріально посвідченої довіреності на уповноваження особи, яка перебуває в службовому підпорядкуванні, і не посвячуючи її в свої злочинні плани, 20 серпня 2008 року здійснив незаконне відчуження з корисливою метою в інтересах ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" нежилих будинків та господарсько-побутових будівель, розташованих за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Елеваторна, 8-б, загальною площею 2683,3 кв. м, що перебували в оперативному управлінні навчального закладу, та вчинив розтрату майна вартістю 4146750 грн., що станом на 01 січня 2008 року в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, і відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України являється особливо великими розмірами, чим завдав збитки державі в особі Національного університету ДПС України на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_3, будучи працівником правоохоронного органу, службовою особою, діючи умисно, з корисливим мотивом і корисливою метою, повторно, вчинив розтрату майна, яке перебувало в його віданні, в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, ректор Національного університету ДПС України ОСОБА_3, будучи працівником правоохоронного органу, службовою особою, діючи з прямим умислом, повторно, не маючи законних повноважень, переслідуючи корисливий мотив, всупереч інтересам служби, в порушення вимог п. 1 ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 13 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", п. 6, п. 7, п. 15 Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007 року N 806, без погодження із Фондом державного майна України, та не маючи розпорядчого акту ДПА України, як розпорядника майна, що перебувало в оперативному управлінні Національного університету ДПС України, не дотримуючись передбаченої законодавством процедури, протягом 2007 - 2008 років здійснив незаконне відчуження вбудовано-прибудованого приміщення магазину та кафетерію загальною площею 469,7 кв. м, розташованого за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Північна, 79-б, реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір" загальною площею 7870 кв. м, розташованого за адресою: Київська область, смт Ворзель, вул. Кірова, 3, комплексу будівель загальною площею 1109,4 кв. м, розташованих за адресою: Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Годованця, 1, комплексу будівель та споруд загальною площею 2683,3 кв. м, розташованих за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Елеваторна, 8-б, нежилих будинків та господарсько-побутових будівель, розташованих за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Елеваторна, 8-б, загальною площею 2683,3 кв. м, тобто об'єктів державної власності, що перебували в оперативному управлінні навчального закладу, з корисливою метою, в інтересах ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія", засновником якого є близькі родичі - дружина ОСОБА_14, син ОСОБА_15, у зв'язку з чим розтратив майно загальною вартістю 33444368 грн., що станом на момент вчинення кримінальних правопорушень в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, і відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України являється особливо великими розмірами, чим завдав збитки державі в особі Національного університету ДПС України на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що, він будучи працівником правоохоронного органу, службовою особо, діючи умисно, з корисливим мотивом і корисливою метою, повторно, вчинив розтрату майна, яке перебувало в його віданні, в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 винуватим себе не визнав. Суду, зокрема, пояснив, що у 2006 році, після реорганізації Академії державної податкової служби в Національний університет державної податкової служби, з ним, як з ректором, був продовжений контракт; на той час на балансі університету знаходились, серед інших, об'єкти нерухомості: реабілітаційний комплекс "Сосновий бір" в смт Ворзель, кафетерій в м. Ірпінь, а також будівлі в м. Сімферополь і в м. Кам'янець-Подільський, які в свій час були придбані університетом безоплатно; у зв'язку з недоцільністю їх утримання за рахунок бюджетних коштів було прийнято рішення про відчуження цих об'єктів; до Державної податкової адміністрації України був надісланий лист щодо надання дозволу на відчуження об'єктів нерухомості і з ДПА був отриманий відповідний дозвіл; оскільки саме ДПА є власником і органом управління нерухомого майна університету, і саме ДПА має право та була зобов'язана звертатися до Фонду державного майна України, то вважав, що цього листа-дозволу ДПА було достатньо для проведення продажу об'єктів нерухомості; на засіданні науково-педагогічної ради і на конференції трудового колективу університету було надано згоду на відчуження зазначених об'єктів нерухомого майна; відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України N 803 від 06 червня 2007 року продаж об'єктів нерухомості здійснювався через біржу, яка має відповідний договір з Фондом державного майна України, шляхом аукціону; необхідні документи на вимогу біржі були надані; всі одержані від продажу нерухомості кошти були перераховані до державного бюджету; особисто він не займався продажем об'єктів нерухомості, а надав відповідні доручення проректору і помічникам ректора; про те, що ці об'єкти на аукціоні придбало товариство з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональна фінансово-юридична академія", співзасновником якого була його, на даний час колишня, дружина, дізнався вже після проведення торгів і не мав відношення до цієї процедури; вважав, що він за посадою ректора університету не відносився до працівників правоохоронних органів; визнав, що ініціатива відчуження зазначених об'єктів нерухомості належала йому як ректору.

Крім того судом були досліджені такі докази.

Свідок ОСОБА_27 засвідчив суду, що він з 2005 року працював у відділі з питань відчуження об'єктів державної власності Фонду державного майна України, ніякі документи щодо відчуження об'єктів нерухомості Національного університету ДПС України до Фонду не надходили, і про продаж університетом цих об'єктів стало відомо, приблизно, в 2013 році після звернення правоохоронних органів; до Фонду державного майна України за дозволом на відчуження майна університету повинен був звертатися не університет, а Державна податкова адміністрація, як орган управління цим майном, і ДПА не мала права самостійно надавати дозвіл на таке відчуження без згоди ФДМ; товарна біржа перед проведенням аукціону була зобов'язана вимагати дозвіл Фонду державного майна на відчуження об'єктів нерухомості, що знаходилися в державній власності.

Допитана як свідок - заступник начальника управління ДФС України ОСОБА_28 засвідчила суду, що лист ДПА про відсутність заперечень щодо продажу об'єктів нерухомості Національного університету ДПС України, відповідно до чинного законодавства, не є розпорядчим документом і носить лише рекомендаційний характер, а тому відчуження об'єктів нерухомості університету проведено з порушенням законодавства.

Допитана як свідок ОСОБА_29 в судовому засіданні засвідчила, що до 2006 року вона працювала в Національному університеті ДПС - раніше академія, і звільнилася з посади першого проректора; на той час у власності університету були об'єкти нерухомості, зокрема в м. Кам'янець-Подільський та в смт Ворзель база "Сосновий бір"; університет придбав їх безоплатно, у занедбаному стані і відремонтував; коли вона у 2014 році повернулася на роботу до Університету ДПС, то дізналася, що ці об'єкти нерухомості за рішенням Вченої ради були відчужені, як збиткові, а університет їх бере в оренду і сплачує орендну плату; особисто вона вважала відчуження університетом об'єктів нерухомості економічно необґрунтованим, а тому припинила оплату за оренду і звернулась в прокуратуру з приводу неправомірності відчуження об'єктів.

Свідок ОСОБА_30 в судовому засіданні засвідчив, що з 2013 по 2015 рік він виконував обов'язки ректора Міжрегіональної фінансово-юридичної академії, і в той період Національний університет ДПС орендував у академії деякі приміщення: комплекс "Сосновий бір", будівлі в Кам'янець-Подільському і в Сімферополі до певного часу, кафетерій.

Допитаний як свідок ОСОБА_31 засвідчив суду, що він, працюючи викладачем в Національному університеті ДПС України, 21 серпня 2007 року був делегований на конференцію трудового колективу університету, на якій в порядку денному було питання відчуження об'єктів нерухомості; це питання доповідав проректор, який наголосив, що віддаленість цих об'єктів від університету вимагає значних витрат і пріоритет надавався будівництву нових об'єктів в м. Ірпінь, а тому було погоджено відчуження цих об'єктів.

Свідок ОСОБА_32 засвідчив суду, що в серпні 2007 року він, як курсант Національного університету ДПС, був делегований на конференцію трудового колективу університету, на якій розглядалось питання щодо відчуження об'єктів нерухомості; це питання доповідав проректор ОСОБА_17, який наголосив на доцільності витрачання коштів на базові об'єкти університету в м. Ірпінь замість утримання і ремонту нерухомості у філіях університету; висловлені пропозиції про відчуження зазначених об'єктів нерухомості були підтримані на конференції одноголосно.

Допитаний як свідок ОСОБА_33 в судовому засіданні засвідчив, що в липні 2007 року на запит Національного університету ДПС в Державній податковій адміністрації був підготовлений лист за підписом ОСОБА_21 про дозвіл на відчуження об'єктів нерухомого майна університету, зокрема приміщень філій, відповідно до чинного законодавства.

Допитаний як свідок ОСОБА_21 засвідчив суду, що в період 2006 - 2008 років, коли він виконував обов'язки заступника Голови ДПА України, він, дійсно, підписував лист про відсутність заперечень щодо відчуження Національним університетом ДПС об'єктів нерухомого майна відповідно до чинного законодавства; цей лист не був розпорядчим документом, оскільки дозвіл на відчуження об'єктів нерухомості повинен був надати також Фонд державного майна України; Державна податкова адміністрація, як орган управління цим майном, не зверталася за відповідним дозволом до Фонду державного майна.

Свідок ОСОБА_34 в судовому засіданні засвідчив, що він, працюючи головним бухгалтером Національного університету ДПС України, належним чином відображав в облікових бухгалтерських документах відчуження об'єктів нерухомості; відчуження відбулося відповідно до чинного законодавства; всі кошти від продажу нерухомого майна були перераховані до державного бюджету; в свій час університет отримав всі ці об'єкти нерухомості безкоштовно.

Свідок ОСОБА_20 засвідчила суду, що з червня 2007 року вона працювала помічником ректора Національного університету ДПС України, за дорученням ректора займалась оформленням необхідної документації для відчуження реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір" і на підставі довіреності від ректора укладала договір купівлі-продажу комплексу; з приводу правильності оформлення відчуження вона зверталась в юридичний відділ і з юристами узгодила порядок відчуження; в. о. заступника Голови ДПА ОСОБА_21 надав письмовий дозвіл на відчуження комплексу; продаж комплексу "Сосновий бір" для університету був на той час економічно вигідний; цей комплекс, як і деякі інші об'єкти нерухомості, університет одержав безкоштовно.

Допитана як свідок ОСОБА_35 засвідчила суду, що з 2007 року вона працювала на керівних посадах в ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" і приймала безпосередню участь в торгах на біржі з приводу придбання нерухомого майна, необхідного для забезпечення діяльності академії, зокрема, на біржі були придбані комплекс "Сосновий бір", а також об'єкти нерухомості в м. Сімферополь та м. Кам'янець-Подільський.

Свідок ОСОБА_13 в судовому засіданні засвідчила, що з 2006 року вона працює бухгалтером в ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія"; академією на товарній біржі були придбані об'єкти нерухомості в м. Кам'янець-Подільський, в м. Сімферополь, кафетерій в м. Ірпінь та оздоровчий комплекс в смт Ворзель; їй були надані відповідні договори і вона готувала платіжні документи про перерахування коштів, а на підставі актів передачі об'єктів вона ставила їх на баланс академії.

Допитаний як свідок ОСОБА_16 засвідчив суду, що в період з 2006 року по 2009 рік він виконував обов'язки ректора ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" і підписував документи щодо придбання академією відчужених Національним університетом ДПС України об'єктів нерухомості, які були необхідні академії для акредитації і забезпечення навчального процесу.

Згідно з копією наказу Голови ДПА України від 16 березня 2000 року N 235-о, ОСОБА_3 призначено на посаду ректора Академії державної податкової служби України (т. 1, а. 248).

Відповідно до копії наказу Голови ДПА України від 24 травня 2002 року N 521-о, з 15 травня 2002 року ОСОБА_3 призначено на посаду ректора Академії державної податкової служби України у зв'язку із закінченням повноважень народного депутата та підтверджено присвоєне спеціальне звання - державний радник податкової служби 1 рангу (т. 1, а. 249).

Згідно з копією наказу Голови ДПА України від 17 червня 2005 року N 218, ОСОБА_3 звільнений з посади ректора Національної академії державної податкової служби України на підставі п. 1 статті 41 Кодексу законів про працю України (т. 2, а. 3 - 4).

Відповідно до копії наказу Голови ДПА України від 22 липня 2005 року N 1214-о, ОСОБА_3 поновлено на посаді ректора Національної академії державної податкової служби України з 17 червня 2005 року (т. 1, а. 247).

Згідно з копією наказу Голови ДПА України від 25 липня 2005 року N 286, ОСОБА_3 звільнено з посади ректора Національної академії державної податкової служби України за порушення Статуту Національної академії державної податкової служби 25 липня 2005 року (т. 2, а. 1 - 2).

Згідно з копією наказу Голови ДПА України від 26 липня 2005 року N 291 "Про внесення змін до наказу від 25 липня 2005 року N 286 "Про звільнення ОСОБА_3", ОСОБА_3 звільнений 26 липня 2005 року з посади ректора Національної академії державної податкової служби України за порушення Статуту Національної академії державної податкової служби України на підставі ч. 1 ст. 39 Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII) (т. 1, а. 243).

Згідно з копією наказу Голови ДПА України від 15 грудня 2005 року N 2357-о, ОСОБА_3 поновлено на посаді ректора Національної академії державної податкової служби України з 26 липня 2005 року. (т. 1, а. 246).

Відповідно до копії наказу Голови ДПА України від 21 серпня 2006 року N 830-о, ОСОБА_3 поновлений з 16 грудня 2005 року на посаді ректора Національної академії Державної податкової служби України. (т. 1, а. 244).

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2006 року N 472-р, Національна академія державної податкової служби перетворена в Національний університет державної податкової служби. (т. 4, а. 210).

Згідно з копією наказу Голови ДПА України від 28 серпня 2006 року N 849-о, продовжено дію трудового договору ректора Національної академії державної податкової служби України ОСОБА_3 на посаді ректора Національного університету державної податкової служби України. (т. 1, а. 245).

Згідно з копією наказу від 10 травня 2007 року N 1-к, ОСОБА_3 приступив до виконання обов'язків ректора Національного університету державної податкової служби України. (т. 4, а. 211).

Відповідно до розділу 4 Статуту Національного університету державної податкової служби України, прийнятого Конференцією трудового колективу 23 березня 2007 року, ректор Університету, зокрема, є розпорядником майна і коштів, виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські рахунки, відповідає за результати діяльності Університету перед Державною податковою адміністрацією України, іншими державними органами, може делегувати частину своїх повноважень заступникам (проректорам) та керівникам структурних підрозділів (т. 3, а. 29 - 39).

Згідно з копією Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" зареєстроване 23 липня 2003 року (т. 3, а. 46).

Як убачається з копії Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональна фінансово-юридична академія", затвердженого зборами учасників 18 липня 2003 року, Товариство було засновано ОСОБА_36, ОСОБА_14 і ОСОБА_37 (т. 3, а. 47 - 56).

Згідно з копією наказу Голови правління ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" від 01 липня 2006 року N 5-к, з 01 липня 2006 року ОСОБА_16 призначений виконуючим обов'язки ректора ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" (т. 4, а. 216).

Відповідно до копії протоколу N 8 розширеного засідання Вченої ради Національного університету ДПС України від 29 червня 2007 року, було схвалено рішення щодо звернення до ДПА України про дозвіл на відчуження в установленому порядку об'єктів нерухомості університету та філій: в смт Ворзель по вул. Кірова, 3, в м. Кам'янець-Подільський по вул. Годованця, 1, в м. Сторожинець по вул. Видинівського, 3, в м. Сімферополь по вул. Елеваторній, 8-б, в м. Житомир по вул. Мануїльського, 18 (т. 6, а. 32 - 34).

Відповідно до листа ректора НУДПСУ ОСОБА_3 від 10 серпня 2007 року N 1003/01-04, адресованого заступнику Голови ДПА України, ОСОБА_3 звертався за дозволом на реалізацію бувшого піонерського табору "Сосновий бір" в смт Ворзель по вул. Кірова, 3. (т. 6, а. 14).

Згідно з копією листа від 14 серпня 2007 року N 1019/01-04, адресованого Голові ДПА України ОСОБА_38, ректор Національного університету ДПС України ОСОБА_3 звертався за дозволом на реалізацію магазину та кафетерію в м. Ірпінь по вул. Північній, 79-б та комплексу "Сосновий бір" в смт Ворзель. (т. 6, а. 8а).

Як убачається з листа ректора НУДПСУ ОСОБА_3 від 17 серпня 2007 року N 1035/01-04, адресованого в. о. Голови ДПА України ОСОБА_21, ОСОБА_3 звертався за дозволом на реалізацію комплексу будівель Кам'янець-Подільського факультету, адміністративної будівлі Сторожинецького факультету, адміністративної будівлі Житомирського факультету, комплексу будівель Кримського факультету. (т. 6, а. 12).

Відповідно до копії листа в. о. заступника Голови ДПА України ОСОБА_21 від 20 серпня 2007 року N 7983/8/04-0313, адресованого ректору НУДПСУ ОСОБА_3, Державна податкова адміністрація не заперечує щодо продажу об'єктів нерухомості філій Національного університету ДПС за адресами: м. Кам'янець-Подільський, вул. Годованця, 1, м. Сторожинець, вул. Видинівського, 3, м. Сімферополь, вул. Елеваторна, 8-б, м. Житомир, вул. Мануїльського, 18, в установленому чинним законодавством порядку (на конкурсних засадах, відкритих торгах аукціонів) (т. 6, а. 11).

Відповідно до копії листа в. о. заступника Голови ДПА України ОСОБА_21 від 20 серпня 2007 року N 7981/6/04-0316, адресованого ректору НУДПСУ ОСОБА_3, Державна податкова адміністрація України не заперечує щодо реалізації реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір" в смт Ворзель по вул. Кірова, 3 в установленому чинним законодавством порядку (на конкурсних засадах, відкритих торгах аукціонів) (т. 6, а. 13).

Згідно з копією протоколу N 1 Конференції трудового колективу Національного університету державної податкової служби України від 21 серпня 2007 року, було ухвалено відповідно до вимог Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007 року N 803, та на підставі листів-дозволів ДПА України від 20 серпня 2007 року, у зв'язку з економічною недоцільністю подальшої експлуатації, надати згоду на відчуження в установленому законодавством порядку об'єктів нерухомості, зокрема: в м. Кам'янець-Подільський по вул. Годованця, 1, в м. Сімферополь по вул. Елеваторній, 8-б, реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір" в смт Ворзель по вул. Кірова, 3, вбудовано-прибудованого приміщення магазину та кафетерію загальною площею 469,7 кв. м, розташованого за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Північна, 79-б. (т. 11, а. 4-14).

Як убачається з листа директора адміністративно-господарського департаменту ДПА України ОСОБА_39 від 23 серпня 2007 року N 583/01-0918, автор листа пропонує ректору Національного університету ДПС України ОСОБА_3 для розгляду питання про надання дозволу на реалізацію об'єктів нерухомості надати необхідні документи: генеральний план розвитку комплексу університету, правовстановлюючі документи на нерухомість, акти обстеження з визначенням технічного стану будівель (т. 6, а. 6).

Згідно з копією листа ректора НУДПСУ ОСОБА_3 від 28 липня 2008 року N 2170/01/04, адресованого заступнику Голови ДПА України ОСОБА_40, ОСОБА_3 просив подовжити термін дії дозволу на продаж, зокрема, комплексу будівель в м. Кам'янець-Подільський по вул. Годованця, 1 та комплексу будівель в м. Сімферополь по вул. Елеваторній, 8-б, через відсутність покупців та встановити нову стартову ціну, зменшивши при цьому вартість об'єктів на 30 % (т. 6, а. 17 - 18).

Як убачається із листа-відповіді від 26 серпня 2008 року N 8140/6/05-0116, заступник Голови ДПА України ОСОБА_40 повідомив ректора НУДПС ОСОБА_3, що відповідно до вимог п. 6 Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою КМ України від 06 червня 2007 року N 803, рішення про надання згоди на відчуження нерухомого майна приймається суб'єктом управління лише за погодженням з Фондом державного майна, і для отримання згоди на відчуження майна запропоновано надати необхідні документи, визначені п. 7 зазначеного Порядку (т. 6, а. 80 - 81).

Згідно з листом заступника Голови ДПА України ОСОБА_40 від 08 грудня 2008 року N 12108/6/01-0816, адресованого Національному університету державної податкової служби України, автор пропонує надати ДПА України копії листів відповідних погоджень Фонду державного майна України по об'єктах: реабілітаційно-оздоровчий комплекс "Сосновий бір" в смт Ворзель по вул. Кірова, 3, торговельний магазин та кафетерій в м. Ірпінь по вул. Північній, 79-б, філій, зокрема, в м. Кам'янець-Подільський по вул. Годованця, 1, в м. Сімферополь по вул. Елеваторній, 8-б (т. 6, а. 90).

Як убачається з листа від 12 грудня 2008 року N 3281/01-04, адресованого заступнику Голови ДПА України ОСОБА_40, ректор НУДПСУ ОСОБА_3 повідомив, що відчуження нерухомого майна університету здійснювалося у відповідності з дозволами ДПА від 20 серпня 2007 року, як суб'єкта управління майном (т. 6, а. 82).

Відповідно до листа заступника Голови ДПА України ОСОБА_40 від 20 березня 2009 року N 3164/5/06-0116, питання про відчуження Національним університетом ДПС України будівлі, розташованої в м. Житомир по вул. Мануїльського, 18, комплексу будівель, розташованих в м. Кам'янець-Подільський по вул. Годованця, 1, нежитлових будинків та господарсько-побутових будов в м. Сімферополь по вул. Елеваторній, 8-б, реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір" в смт Ворзель по вул. Кірова, 3 протягом 2008 та початку 2009 років з керівництвом ДПА України не погоджувалось, а також ДПА України не приймала рішення про відчуження цього майна у формі розпорядчого акта, оскільки університет на надавав ДПА України пакету документів, відповідно до вимог постанови КМ України від 06 червня 2007 року N 803 (т. 6, а. 16).

Як убачається зі звіту оцінювача ПП "Автоексперт" ОСОБА_41 про незалежну оцінку майна, станом на 01 серпня 2007 року вартість вбудовано-прибудованого приміщення магазину та кафетерію загальною площею 496,7 кв. м, розташованого за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Північна, 79-б, становить 1 млн. 168 тис. 644 гривні (т. 5, а. 308 - 364).

Відповідно до копії сертифікату суб'єкта оціночної діяльності N 3687/05, виданого 09 червня 2005 року заступником Голови Фонду державного майна України, ПП "Автоексперт" має право здійснювати діяльність, зокрема, щодо оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), цілісних майнових комплексів. (т. 5, а. 367)

Згідно з протоколом N 71 проведення аукціону від 26 вересня 2007 року, затвердженого 26 вересня 2007 року проректором Національного університету ДПС України ОСОБА_17, організатор торгів - Товарна біржа "Центральна" провела аукціон з продажу належного Національному університету ДПС України вбудовано-прибудованого приміщення загальною площею 496,7 кв. м, розташованого за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Північна, 79-б, за участі Міжрегіональної фінансово-юридичної академії в особі в. о. ректора ОСОБА_16 і ВАТ Київське спец. РТБ в особі ОСОБА_42, і переможцем аукціону визнано Міжрегіональну фінансово-юридичну академію з пропозицією 1 млн. 168 тис. 644 гривні (т. 5, а. 297).

Згідно з договором купівлі-продажу майна від 26 вересня 2007 року N 26/09-07-1, зареєстрованого 26 вересня 2007 року на Товарній біржі "Центральна", продавець - Національний університет ДПС України в особі проректора ОСОБА_17 продав, а покупець ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" в особі ОСОБА_16 купив вбудовано-прибудоване приміщення загальною площею 496,7 кв. м, розташоване за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Північна, 79-б за 1 млн. 168 тис. 644 гривні (т. 5, а. 298 - 301).

Згідно з договором купівлі-продажу від 05 листопада 2007 року, посвідченого приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_23, продавець Національний університет державної податкової служби України, в особі помічника ректора ОСОБА_19, продав, а покупець ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія", в особі виконуючого обов'язки ректора ОСОБА_16, купив за 1 млн. 168 тис. 644 грн. вбудовані-прибудовані приміщення магазину та кафетерію загальною площею 469,7 кв. м, розташовані в м. Ірпінь Київської області по вул. Північній, 79-б (т. 5, а. 306 - 307).

Відповідно до акта передання-приймання предмета продажу (об'єкта нерухомості) від 06 листопада 2007 року, Національний університет ДПС України, в особі проректора ОСОБА_17, передав, а покупець ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія", в особі ОСОБА_16, прийняв вбудовані-прибудовані приміщення магазину та кафетерію загальною площею 496,7 кв. м, розташовані за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Північна, 79-б (т. 5, а. 303).

Згідно з копіями платіжних доручень від 14 листопада 2007 року N 1011 та N 1014, Національний університет ДПС України перерахував до державного бюджету кошти отримані від продажу будівель і споруд в сумі 1 млн. 168 тис. 644 гривні (т. 5, а. 304, 305).

Відповідно до висновку оціночно-будівельної експертизи від 26 жовтня 2015 N 1515/15-21, ринкова вартість вбудовано-прибудованих приміщень магазину та кафетерію по вул. Північній, 79-б в м. Ірпінь в цінах, сформованих станом на 2007 рік, могла складати 1 млн. 127 тис. 942 гривні (т. 11, а. 78 - 113).

Згідно з рецензією Центру судових експертиз "Альтернатива" від 18 квітня 2017 року, висновок оціночно-будівельної експертизи від 26 жовтня 2015 року N 1515/15-21 щодо визначення ринкової вартості вбудовано-прибудованих приміщень магазину та кафетерію по вул. Північній, 79-б в м. Ірпінь має недоліки, що не впливають на хід дослідження та висновки експерта і оцінюється позитивно (т. 15, а. 13 - 16).

Відповідно до висновку судової оціночно-будівельної експертизи від 10 червня 2016 року N 18998-19000/15-42, ринкова вартість вбудовано-прибудованого приміщення магазину та кафетерію загальною площею 496,7 кв. м, розташованого по вул. Північній, 79-б в м. Ірпінь Київської області, станом на 01 серпня 2007 року становила 3 млн. 328 тис. 387 грн.; звіт про незалежну оцінку цього майна, виконаний оцінювачем ПП "Автоексперт" ОСОБА_41, не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, визначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків (т. 5, а. 5 - 6, 8 - 28).

Згідно з рецензією Центру судових експертиз "Альтернатива" від 03 квітня 2017 року, висновок судової оціночно-будівельної експертизи від 10 червня 2016 року N 18998-19000/15-42, щодо оцінки ринкової вартості вбудовано-прибудованого приміщення магазину та кафетерію по вул. Північній, 79-б в м. Ірпінь не відповідає вимогам нормативно-правових актів (т. 14, а. 90 - 105)

Як убачається з копії акта приймання-передачі від 15 лютого 2000 року, будівлі і споруди дитячого табору-санаторію-профілакторію "Сосновий бір" в с. Ворзель по вул. Кірова, 3 передані на баланс Українському фінансово-економічному інституту ДПА України (т. 6, а. 28 - 29).

Згідно з рішенням виконкому Ірпінської міської ради від 31 липня 2007 року N 143, надано дозвіл Ірпінському БТІ оформити правову документацію на будівлі та споруди реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір" в смт Ворзель по вул. Кірова, 3 і видати Національному університету ДПС України свідоцтво про право власності на цей об'єкт (т. 6, а. 25).

Відповідно до копії витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 20 вересня 2007 року, копії витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно та копії свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 20 вересня 2007 року, Національний університет державної податкової служби України є власником реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір" за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт Ворзель, вул. Кірова, 3, відповідно до свідоцтва про право власності від 20 вересня 2007 року, виданого на підставі рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради N 143 від 31 липня 2007 року, дата прийняття рішення про реєстрацію права власності 15 вересня 2007 року (т. 2, а. 12, т. 3, а. 15, 16).

Згідно з копією Державного акта на право постійного користування землею, зареєстрованого 14 лютого 2001 року, Академії державної податкової служби України надано в постійне користування земельну ділянку площею 8,7167 га для обслуговування реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір" (т. 3, а. 40 - 42).

Відповідно до звіту про незалежну оцінку, станом на 31 серпня 2007 року ринкова вартість будівель та споруд реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір", розташованого за адресою: Київська область, смт Ворзель, вул. Кірова, 3, становить 2 млн. 856 тис. 577 грн. 51 копійка. (т. 3, а. 59 - 277).

Згідно з копією кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 07 лютого 2004 року, виданого Головою Фонду державного майна України, та копією свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів і копією сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого 15 червня 2007 року, ОСОБА_25 має право здійснювати діяльність оцінювача за напрямком "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" та спеціалізацією "Оцінка об'єктів нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок" (т. 3, а. 279, 280).

Відповідно до копії рецензії Українського товариства оцінювачів від 02 березня 2009 року, звіт про оцінку майна будівель та споруд реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір", розташованого за адресою: Київська область, смт Ворзель, вул. Кірова, 3, станом на 31 серпня 2007 року, має несуттєві недоліки, які не вплинули на остаточний результат оцінки, і кваліфікується як такий, що відповідає вимогам нормативно-правових актів по оцінці майна. (т. 11, а. 25 - 28).

Згідно з копією протоколу N 1 проведення аукціону від 16 листопада 2007 року, затвердженого проректором Національного університету ДПС України ОСОБА_17, організатор торгів - Товарна біржа "Центральна універсальна біржа" провела аукціон з продажу належних Національному університету ДПС України будівель та споруд реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір", розташованого за адресою: Київська область, смт Ворзель, вул. Кірова, 3, за участі ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" в особі ОСОБА_35 і ВАТ "Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство" в особі ОСОБА_43, і переможцем аукціону визнано ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" з пропозицією 3 млн. 142 тис. 235 гривень. (т. 2, а. 26).

Як убачається з копії довіреності, посвідченої 23 листопада 2007 року приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_23, ректор Національного університету державної податкової служби України ОСОБА_3 уповноважив помічника ректора ОСОБА_20 продати належний Університету реабілітаційно-оздоровчий комплекс "Сосновий бір" ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" (т. 3, а. 23 - 24, 25).

Згідно з довідкою Національного університету державної податкової служби України, від 03 вересня 2007 року N 1125/01-12, станом на 01 вересня 2007 року залишкова вартість комплексу будівель реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір" становить 2 млн. 181 тис. 688 гривень (т. 6, а. 100).

Згідно з копією довідки, виданої Національним університетом державної податкової служби України, від 26 листопада 2007 року N 2023/01-12, станом на 01 вересня 2007 року залишкова вартість реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір" становить 2 млн. 181 тис. 688 гривень (т. 3, а. 20).

Згідно з копією витягу з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, станом на 26 листопада 2007 року заборон відчуження нерухомого майна в смт Ворзель Київської області по вул. Кірова, 3 немає (т. 3, а. 58).

Відповідно до копії договору купівлі-продажу від 26 листопада 2007 року, посвідченого приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_23, та копії договору про внесення змін та доповнень до договору купівлі-продажу і копії витягу про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів, Національний університет державної податкової служби України, в особі помічника ректора ОСОБА_20, продав, а ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія", в особі в. о. ректора ОСОБА_16, купив за 3 млн. 142 тис. 235 грн. реабілітаційно-оздоровчий комплекс "Сосновий бір", що розташований в смт Ворзель міста Ірпінь, Київської області по вул. Кірова, 3 (т. 3, а. 9 - 10, 11, 13).

Згідно з копією витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 29 грудня 2007 року, ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" є власником реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір" за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт Ворзель, вул. Кірова, 3, на підставі договору купівлі-продажу від 26 листопада 2007 року, посвідченого приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_23, дата прийняття рішення про реєстрацію права власності 29 грудня 2007 року (т. 2, а. 13).

Як убачається з копії договору N 1-0408 від 08 квітня 2008 року, ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" передало Національному університету ДПС України в строкове платне користування реабілітаційно-оздоровчий комплекс "Сосновий бір" в смт Ворзель по вул. Кірова, 3 до 31 грудня 2008 року, розмір орендної плати становить 96389 грн. на місяць (т. 2, а. 17 - 18).

Відповідно до копії рішення Ворзельської селищної ради від 11 грудня 2008 року N 1044-33-V, Міжрегіональній фінансово-юридичній академії надано дозвіл на виготовлення технічної документації по оформленню договору оренди терміном на 25 років на земельну ділянку площею 8,7167 га з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір" (т. 2, а. 14).

Як убачається з листа ректора НУДПС України від 04 серпня 2009 року N 2100/01-12, адресованого Фонду державного майна України, ОСОБА_3 просив провести рецензування звіту про незалежну оцінку будинків і споруд реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір", розташованого за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт Ворзель, вул. Кірова, 3. (т. 6, а. 116).

Відповідно до висновку оціночно-будівельної експертизи від 19 серпня 2015 року N 1398/15-21 ринкова вартість будівель і споруд реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір" по вул. Кірова, 3 в смт Ворзель, м. Ірпінь, в цінах, сформованих станом на 2007 рік, складає 2 млн. 839 тис. 038 грн.; Звіт про незалежну оцінку будинків і споруд реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір", виконаний ОСОБА_25, відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна. (т. 11, а. 116 - 169).

Як убачається з рецензії Центру судових експертиз "Альтернатива" від 26 квітня 2017 року, висновок оціночно-будівельної експертизи від 19 серпня 2015 року N 1398/15-21 щодо визначення ринкової вартості будівель і споруд реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір" по вул. Кірова, 3 в смт Ворзель має недоліки, що не впливають на хід дослідження та висновки експерта і оцінюється позитивно. (т. 15, а. 9 - 12).

Згідно з висновком будівельно-технічної експертизи від 01 жовтня 2015 року N 19/15-85, у межах наданих на дослідження матеріалів відповідність процедури відчуження реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір", розташованого за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт Ворзель, вул. Кірова, 3, Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007 року N 803, документально не підтверджується. (т. 5, а. 84 - 88, 90 - 107).

Згідно з висновком комплексної комісійної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи від 18 лютого 2016 року N 3651/14-42, ринкова вартість реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір", розташованого за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт Ворзель, вул. Кірова, 3, станом на 26 листопада 2007 року становить 23 млн. 551 тис. 900 грн.; оцінка, виконана у Звіті про незалежну оцінку будівель та споруд характеризується як недостовірна, а саме як оцінка, проведена з помилками у розрахунках, застосування положень нормативних документів та необґрунтованості припущень, що призвело до викривлення кінцевого результату, звіт кваліфікується як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним і не може бути використаний; в будівлях спальних корпусів N 1, N 2, N 3, N 4, N 5 проводились ремонтні роботи, пов'язані із заміною металопластикових вхідних дверей та частково вікон в період з 31 липня 2007 року по дату проведення обстеження. (т. 5, а. 29 - 30, 34 - 83).

Згідно з рецензією Центру судових експертиз "Альтернатива" від 03 квітня 2017 року, висновок комплексної комісійної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи від 18 лютого 2016 року N 3651/14-42 щодо оцінки ринкової вартості реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір" є необґрунтованим і не відповідає вимогам нормативно-правових актів. (т. 14, а. 106 - 115).

Згідно з довідкою головного бухгалтера НУДПСУ від 22 вересня 2014 року, реабілітаційно-оздоровчий комплекс "Сосновий бір" використовується університетом з 2000 року по дату надання довідки для проживання студентів та співробітників. (т. 6, а. 247).

Як убачається з копій договорів оренди нерухомого майна, додаткових угод, актів про надання послуг оренди нерухомого майна, платіжних доручень, актів передання-приймання майна, ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія", після укладення договору купівлі-продажу, здавало в оренду Національному університету ДПС України приміщення реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір", розташованого в смт Ворзель Київської області по вул. Кірова, 3. (т. 7, а. 1 - 36, 69 - 127, 167, 170, т. 8, а. 16 - 20, 109 - 210).

Відповідно до копій рішення Кам'янець-Подільської міської ради від 14 вересня 2004 року N 18 "Про безоплатну передачу Національній академії державної податкової служби України комплексу будівель власності територіальної громади міста за адресою вул. Годованця, 1", рішення виконкому Кам'янець-Подільської міської ради від 07 жовтня 2004 року N 2066, акту передачі майна від 07 жовтня 2004 року, витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно від 06 серпня 2008 року, свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 08 листопада 2004 року і витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08 листопада 2004 року, комплекс будівель загальною площею 1109,4 кв. м, розташований за адресою: Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Годованця (Садова), 1 належав Національній академії державної податкової служби України (т. 4, а. 107, 108, 109, т. 14, а. 52, 53, 54).

Відповідно до копії державного акта на право постійного користування земельною ділянкою, Національний університет державної податкової служби України є постійним користувачем земельної ділянки площею 0,2643 га, розташованої за адресою: Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Годованця, 1 (т. 4, а. 114).

Згідно із заявою на реалізацію майна N 1 від 06 червня 2008 року N 1783/01-12, проректор НУДПСУ ОСОБА_17 звернувся до президента Товарної біржі "Центральна" з приводу реалізації на аукціоні комплексу будівель, що розташовані за адресою: м. Кам'янець-Подільський, вул. Годованця, 1, зі стартовою ціною 833 тис. 562 грн. 72 копійки (т. 6, а. 119).

Відповідно до копії договору на проведення аукціону з продажу майна N 06/06-08 від 06 червня 2008 року, Товарна біржа "Центральна" і Національний університет ДПС України уклали договір про організацію Товарною біржею аукціону з продажу майна Університету (т. 4, а. 18)

Відповідно до довідок Національного університету державної податкової служби України від 15 травня 2008 року N 1459 станом на 01 травня 2008 року, та від 20 червня 2008 року N 1895/01-12 станом на 01 червня 2008 року, балансова вартість комплексу будівель, що розташовані за адресою: м. Кам'янець-Подільський, вул. Годованця, 1, становить 244 тис. 726 гривень. (т. 4, а. 115, т. 6, а. 120)

Як убачається зі звіту N 2/06 оцінювача ПП "Автоексперт" ОСОБА_41 про незалежну оцінку ринкової вартості майна від 10 червня 2008 року, станом на 31 травня 2008 року ринкова вартість комплексу будівель загальною площею 1109,4 кв. м, що розташований за адресою: Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Годованця, 1, становить 833 тис. 562 грн. 72 копійки. (т. 5, а. 133-203).

Відповідно до копії рецензії від 16 червня 2008 року, проведеної експертом з питань оцінки нерухомості, майна, немайнових прав і бізнесу ОСОБА_44, звіт N 2/06 в цілому відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, але має незначні недоліки, що не вплинули на достовірність оцінки. (т. 4, а. 186 - 191).

Відповідно до рецензії Українського товариства оцінювачів від 02 березня 2009 року, звіт про оцінку майна - комплексу будівель, розташованих за адресою: м. Кам'янець-Подільський, вул. Годованця, 1, виконаний оцінювачем ПП "Автоексперт" ОСОБА_41, має недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, звіт може використовуватись після виправлення зазначених помилок. (т. 11, а. 22-24).

Згідно із заявою проректора НУДПСУ ОСОБА_17 від 14 липня 2008 року N 2102/01-12, адресованої президенту Товарної біржі "Центральна", у зв'язку із зміною балансової вартості, було запропоновано збільшити стартову ціну для комплексу будівель в м. Кам'янець-Подільський, вул. Годованця, 1 і встановити ціну в розмірі 2 млн. 345 тис. 522 грн. 61 копійка. (т. 6, а. 121)

Відповідно до копії угоди від 26 грудня 2007 року N 777, Фонд державного майна України доручив Товарній біржі "Центральна" виконання таких робіт: продаж на аукціоні об'єктів приватизації; продаж майна, що перебуває у державній власності, відчуження якого можливе з дозволу органів приватизації. (т. 14, а. 11).

Згідно з протоколом N 10 проведення аукціону від 15 липня 2008 року, затвердженого проректором Національного університету ДПС України ОСОБА_17, організатор торгів - Товарна біржа "Центральна", відповідно до договору про проведення аукціону з продажу майна N 06/06-08 від 06 червня 2008 року, провела аукціон з продажу належного Національному університету ДПС України комплексу будівель загальною площею 1109,4 кв. м, що розташований за адресою: Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Годованця, 1, за участі Міжрегіональної фінансово-юридичної академії в особі проректора ОСОБА_35 та ОСОБА_45, і переможцем аукціону визнано Міжрегіональну фінансово-юридичну академію з пропозицією 2 млн. 417 тис. 331 грн. 85 копійок. (т. 5, а. 130).

Як убачається з копії договору купівлі-продажу, посвідченого 20 серпня 2008 року приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_46, продавець - Національний університет державної податкової служби України, в особі помічника ректора ОСОБА_19, відповідно до протоколу N 10 проведення аукціону від 15 липня 2008 року Товарною біржею "Центральна", передав у власність, а покупець - Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональна фінансово-юридична академія", в особі виконуючого обов'язки ректора ОСОБА_16, прийняв у власність нерухоме майно, яким є комплекс будівель, що розташований за адресою: Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Годованця, 1; вказаний об'єкт продано за 2 млн. 417 тис. 331 грн. 85 копійок. (т. 4, а. 104 - 105).

Відповідно до акта передання-приймання предмету продажу (об'єкта нерухомості) від 02 вересня 2008 року, Національний університет державної податкової служби України, в особі проректора ОСОБА_17, передав ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія", в особі виконуючого обов'язки ректора ОСОБА_16, на виконання договору купівлі-продажу від 20 серпня 2008 року нерухоме майно, яким є комплекс будівель, що розташований за адресою: Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Годованця, 1. (т. 5, а. 131).

Відповідно до висновку оціночно-будівельної експертизи від 26 травня 2016 року N 368/369/16-21, ринкова вартість комплексу будівель, розташованих по вул. Годованця, 1 в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області в цінах, сформованих станом на 2008 рік (на момент відчуження), могла становити 2 млн. 387 тис. 141 гривня. (т. 11, а. 190 - 232).

Згідно з висновком судової оціночно-будівельної експертизи від 26 травня 2016 року N 19001-19003/15-42, за даними вивчення наданих документів, встановити ринкову вартість комплексу будівель, загальною площею 1109,4 кв. м, розташованих за адресою: Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Годованця, 1, станом на 31 травня 2008 року, на момент проведення дослідження не вбачається за можливе; звіт про незалежну оцінку ринкової вартості комплексу будівель, виконаний оцінювачем ПП "Автоексперт", на дату оцінки 31 травня 2008 року не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам оцінки, оціночним процедурам та кваліфікується як звіт, який не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним і не може бути використаний (т. 5, а. 108 - 109, 112 - 128).

Як убачається з копій договорів оренди нерухомого майна, актів про надання послуг оренди нерухомого майна, платіжних доручень, ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія", після придбання, здавало в оренду Національному університету ДПС України нежитлові приміщення, розташовані в м. Кам'янець-Подільський по вул. Годованця, 1 (т. 7, а. 63 - 68, 160 - 166, т. 8, а. 10 - 15, 39 - 65).

Згідно з довідками Національного університету державної податкової служби України від 20 червня 2008 року N 1897/01-12 станом на 01 червня 2008 року, та від 23 липня 2008 року N 2155/01-12 станом на 01 липня 2008 року, балансова вартість комплексу будівель за адресою: м. Сімферополь, вул. Елеваторна, 8-б становила 155 тис. 728 гривень (т. 6, а. 134, 136).

Як убачається зі звіту N 14/05 оцінювача ПП "Автоексперт" ОСОБА_41 про незалежну оцінку ринкової вартості майна, станом на 30 червня 2008 року ринкова вартість нежитлових будівель й побутово-господарських споруд, що розташовані за адресою: Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, вулиця Елеваторна, 8-б, становить 4 млн. 607 тис. 500 гривень (т. 5, а. 209 - 293).

Відповідно до копій кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, виданого Головою Фонду державного майна України 11 листопада 2006 року, і свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 28 листопада 2006 року, ОСОБА_41 має право здійснювати оцінку, зокрема, нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), в тому числі експертну грошову оцінку земельних ділянок (т. 5, а. 294, 295).

Відповідно до копії сертифікату суб'єкта оціночної діяльності N 7216/08, виданого 09 червня 2008 року заступником Голови Фонду державного майна України, ПП "Автоексперт" має право здійснювати діяльність, зокрема, щодо оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), цілісних майнових комплексів (т. 5, а. 296).

Як убачається з рецензії Українського товариства оцінювачів від 02 березня 2009 року, звіт про оцінку майна - нежитлових будівель й побутово-господарських споруд, що розташовані за адресою: АР Крим, місто Сімферополь, вулиця Елеваторна, 8-б, виконаний оцінювачем ПП "Автоексперт" ОСОБА_41, має недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, звіт може використовуватись після виправлення зазначених помилок (т. 11, а. 19 - 21).

Згідно з копією витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно від 15 серпня 2008 року, копією свідоцтва про право власності на нерухоме майно та копією витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно, власником нежилих будинків й господарсько-побутових будов, що розташовані за адресою: Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, вулиця Елеваторна, 8-б, є держава в особі Державної податкової адміністрації України (в оперативному управлінні Національного університету державної податкової служби України), на підставі свідоцтва про право власності (рішення виконкому Сімферопольської міської ради N 115 від 24 січня 2008 року) (т. 4, а. 14, 15, 16).

Згідно з протоколом N 14 проведення аукціону від 15 серпня 2008 року, затвердженого 15 серпня 2008 року проректором Національного університету ДПС України ОСОБА_17, організатор торгів - Товарна біржа "Центральна" провела аукціон з продажу належного Національному університету ДПС України комплексу будівель та споруд загальною площею 2683,3 кв. м, розташованого за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Елеваторна, 8-б, за участі Міжрегіональної фінансово-юридичної академії, в особі проректора ОСОБА_35, та ОСОБА_47, і переможцем аукціону визнано Міжрегіональну фінансово-юридичну академію з пропозицією 4 млн. 146 тис. 750 гривень (т. 5, а. 204).

Як убачається з договору купівлі-продажу, посвідченого 20 серпня 2008 року приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_46, продавець - Національний університет державної податкової служби України, в особі помічника ректора ОСОБА_19, відповідно до протоколу N 14 проведення аукціону з продажу майна від 15 серпня 2008 року Товарною біржею "Центральна", передав у власність, а покупець - Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональна фінансово-юридична академія", в особі виконуючого обов'язки ректора ОСОБА_16, прийняв у власність нерухоме майно, яким є нежилі будинки й господарсько-побутові будови, що розташовані за адресою: Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, вулиця Елеваторна, 8-б; вказаний об'єкт продано за 4 млн. 146 тис. 750 гривень (т. 4 а. 205 - 206).

Відповідно до акта передання-приймання предмета продажу (об'єкта нерухомості) від 18 вересня 2008 року, Національний університет державної податкової служби України в особі проректора ОСОБА_17 передав ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія", в особі виконуючого обов'язки ректора ОСОБА_16, на виконання договору купівлі-продажу від 20 серпня 2008 року, нежилі будинки й господарсько-побутові будови, що розташовані за адресою: Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, вулиця Елеваторна, 8-б (т. 5, а. 208).

Як убачається з копій договорів оренди нерухомого майна, додаткових угод, актів про надання послуг оренди нерухомого майна, актів прийняття-передачі в оренду приміщень, платіжних доручень, ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" здавало в оренду Національному університету ДПС України нежитлові приміщення, розташовані в м. Сімферополь по вул. Елеваторній, 8-б (т. 7, а. 37 - 63, 133 - 159, 168 - 169, т. 8, а. 4 - 9, 66 - 108).

Згідно з копією акта проведення перевірки правомірності відчуження об'єктів державної власності - реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір" в смт Ворзель і вбудовано-прибудованих приміщень магазину та кафетерію в м. Ірпінь по вул. Північній, 79-б Національним університетом державної податкової служби України від 17 січня 2008 року N 14-5020/3, на порушення вимог п. 8 Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007 року N 803, відсутні розпорядчі акти ДПА України про надання згоди на відчуження майна у 2007 році; один примірник акту отримав ОСОБА_3 (т. 6, а. 48 - 51).

Відповідно до акта ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Національного університету державної податкової служби України від 21 грудня 2008 року N 08-22/81, проведеної Головним контрольно-ревізійним управлінням України, Національним університетом державної податкової служби України протягом 2007 року та 9 місяців 2008 року відчужено об'єкти нерухомості без дозволу головного розпорядника - Міністерства фінансів України та погоджень Фонду державного майна України на загальну суму 10 млн. 874 тис. 095 гривень. (т. 2, а. 30  - 80).

Як убачається з листа від 05 лютого 2009 року N 950/6/06-0116, адресованого Національному університету ДПС України, заступник Голови ДПА України ОСОБА_40 повідомляє, що відчуження нерухомого майна проведено з порушенням постанови Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007 року N 803 "Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності" (т. 6, а. 9, 139).

Як убачається з листа ректора НУДПСУ від 23 лютого 2009 року, ОСОБА_3 звертався до голови Українського товариства оцінювачів з приводу проведення рецензії на експертні висновки на нерухоме майно (т. 6, а. 94).

Відповідно до листа заступника Голови Фонду державного майна України від 06 лютого 2009 року N 10-24-1570 на запит СБУ N 14/1/1-261, Фонд державного майна України у 2007-2008 роках не надавав погодження на відчуження шляхом продажу об'єктів державної власності, що відносилися до сфери управління ДПА України, зокрема: комплекс будівель за адресою: Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Годованця, 1; нежилі будинки та господарсько-побутові будівлі за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Елеваторна, 8-б; реабілітаційно-оздоровчий комплекс "Сосновий бір" за адресою: Київська область, смт Ворзель, вул. Кірова, 3 (т. 1, а. 227, 228).

Згідно з висновком судової економічної експертизи від 21 серпня 2015 року N 19/15-84, представленими на дослідження документами в результаті відчуження Національним університетом ДПС України на користь ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія": вбудовано-прибудованого приміщення магазину та кафетерію загальною площею 496,7 кв. м, розташованого в м. Ірпінь Київської області по вул. Північній, 79-б, підтверджується надходження до державного бюджету коштів у сумі 1 млн. 168 тис. 644 грн., - реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір" загальною площею 7870 кв. м, розташованого в смт Ворзель Київської області по вул. Кірова, 3, підтверджується надходження до державного бюджету коштів у сумі 3 млн. 142 тис. 235 грн., - комплексу будівель загальною площею 1109,4 кв. м, розташованих в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області по вул. Годованця, 1, підтверджується надходження до державного бюджету коштів в сумі 2 млн. 427 тис. 126 грн. 21 коп., - комплексу будівель та споруд загальною площею 2683,3 кв. м, розташованих в м. Сімферополь Автономної Республіки Крим по вул. Елеваторній, 8-б, підтверджується надходження до державного бюджету коштів в сумі 3 млн. 455 тис. 625 гривень. Представленими документами на оренду реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір" за період з 05 листопада 2007 року по 03 липня 2015 року підтверджується перерахування 12 млн. 654 тис. 345 грн. 15 копійок (т. 2, а. 123 - 153).

Згідно з рішенням господарського суду Київської області від 17 лютого 2009 року у справі N 18/007-09 за позовом Міжрегіональної фінансово-юридичної академії до Національного університету ДПС України, визнано за ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" право власності на реабілітаційно-оздоровчий комплекс "Сосновий бір" по вул. Кірова, 3 в смт Ворзель, комплекс будівель загальною площею 1109,4 кв. м, розташованих по вул. Годованця, 1 в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області, комплекс будівель та споруд загальною площею 2683,3 кв. м, розташованих в м. Сімферополь по вул. Елеваторній, 8-б, і зобов'язано Національний університет ДПС України виконати свої зобов'язання за договорами купівлі-продажу (т. 14, а. 18 - 22).

Відповідно до рішення господарського суду Київської області від 15 серпня 2016 року, залишеного без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 03 листопада 2016 року та постановою Вищого господарського суду України від 20 лютого 2017 року, у справі N 911/1030/16 за позовом керівника Києво-Святошинської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі ДФС України до Національного університету державної податкової служби України, Ірпінської фінансово-юридичної академії і виконкому Ірпінської міської ради Київської області, визнано незаконним і скасовано рішення виконкому Ірпінської міської ради N 143 від 31 липня 2007 року "Про оформлення правовстановлюючих документів на будівлі і споруди реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір" в смт Ворзель, вул. Кірова, 3 за Національним університетом ДПС України" і витребувано з незаконного чужого володіння Ірпінської фінансово-юридичної академії на користь держави в особі ДФС України реабілітаційно-оздоровчий комплекс "Сосновий бір" (т. 14, а. 145 - 148, 149 - 155, 156 - 159).

Як убачається з постанови Рівненського апеляційного господарського суду від 10 серпня 2017 року, яким скасовано рішення господарського суду Хмельницької області від 29 березня 2017 року у справі N 924/1143/16 за позовом заступника прокурора Хмельницької області до виконкому Кам'янець-Подільської міської ради, Ірпінської фінансово-юридичної академії про визнання незаконним та скасування рішення виконкому Кам'янець-Подільської міської ради від 21 жовтня 2004 року N 2176 та витребування з чужого незаконного володіння Ірпінської фінансово-юридичної академії на користь ДФС України комплексу будівель в м. Кам'нець-Подільський по вул. Годованця, 1, в позові було відмовлено (т. 14, а. 160 - 169, 184  189).

Відповідно до рішення господарського суду Київської області від 27 квітня 2017 року, яке залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 03 липня 2017 року, у справі N 911/591/17 за позовом заступника керівника Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області до Університету ДФС України, Ірпінської фінансово-юридичної академії і виконкому Ірпінської міської ради про визнання незаконним та скасування рішення виконкому Ірпінської міської ради від 10 липня 2007 року N 117/12 та витребування з незаконного чужого володіння - Ірпінської фінансово-юридичної академії на користь держави в особі ДФС України приміщення магазину та кафетерію в м. Ірпінь по вул. Північній, 79-б, в позові відмовлено у зв'язку з пропуском позовної давності (т. 14, а. 171 - 175, т. 15, а. 78 - 85).

Оцінюючи досліджені докази в їх сукупності, суд приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України ( N 4651-VI), у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України ( N 4651-VI), обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України ( N 4651-VI), за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Відповідно до ч. 2 ст. 92 КПК України ( N 4651-VI), обов'язок доказування належності та допустимості доказів, покладається на сторону, що їх подає.

Відповідно до ст. 337 КПК України ( N 4651-VI), судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення, відповідно до обвинувального акта. З метою ухвалення справедливого судового рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод суд має право вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження.

Згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_3 інкримінується, що він, будучи службовою особою, яка постійно обіймає в державній установі посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, не маючи законних повноважень, всупереч інтересам служби, в інтересах третьої особи - ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія", засновниками якого є близькі родичі - дружина ОСОБА_14, син ОСОБА_15, маючи умисел на розтрату майна, яке внаслідок його службового становища перебувало у нього на праві оперативного управління, здійснив відчуження нерухомого майна, належного Національному університету державної податкової служби України, у зв'язку з чим розтратив майно загальною вартістю 33 млн. 444 тис. 368 гривень.

Відповідно до п. 23 постанови Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 2009 року N 10 "Про судову практику у справах про злочини проти власності", у статті 191 КК України передбачено кримінальну відповідальність за три форми вчинення злочину - привласнення, розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Вони характеризуються умисним протиправним і безоплатним оберненням чужого майна на свою користь чи на користь іншої особи.

Згідно з правовою кваліфікацією, викладеною в обвинувальному акті, ОСОБА_3 ставиться у вину, що він, будучи працівником правоохоронного органу, службовою особою, умисно, з корисливим мотивом і корисливою метою, повторно, вчинив розтрату майна, яке перебувало в його віданні, в особливо великих розмірах, тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України. Така ознака злочину, як зловживання службою особою своїм службовим становищем, не зазначена.

Суд також звертає увагу, що належність особи до працівників правоохоронних органів не віднесено законом до кваліфікуючих ознак злочину, передбаченого ст. 191 КК України.

За нормативним визначенням, розтратою чужого майна визнається умисне, протиправне, безоплатне, безповоротне (назавжди) обернення (витрачання) на користь інших осіб шляхом споживання, безоплатної передачі, дарування, передачі в рахунок погашення боргу тощо винною особою чужого майна, яке їй ввірено, тобто на законних підставах надано для забезпечення зберігання, використання та розпорядження ним, чи майна, яке перебуває в її віданні, тобто щодо якого вона наділена повноваженнями тільки по розпорядженню ним і його використанню.

Розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем передбачає вчинення зазначених дій службовою особою з використанням всупереч інтересам служби при витрачанні чужого майна наданої їй влади, організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, яке виступає способом розтрати і утворює спеціальний склад службового зловживання (частина друга статті 191 КК). Ці дії можуть вчинятися винною службовою особою в тому числі шляхом надання вказівки підлеглій особі здійснити видачу чи передачу майна третій особі.

Розтрата вчиняється шляхом активної поведінки і вважається закінченою з моменту витрачання винною особою чужого майна, в тому числі з моменту його передачі від власника до третьої особи.

У результаті розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем винна службова особа, вчинивши з використанням свого службового становища дії з незаконного вилучення із активів (фондів) юридичної особи, у якої вона обіймає посаду, майна або коштів і передачі їх третім особам (фізичним чи юридичним), фактично забезпечує збільшення їх доходів, поліпшує їх майнове становище внаслідок виникнення у них можливості безпосереднього використання незаконно отриманого ними чужого майна.

З огляду на зазначені матеріальні ознаки, дії винної особи, яка вчиняє шляхом зловживання службовим становищем розкрадання чужого майна у формі його розтрати - передачі третім особам для задоволення їх корисливих інтересів, характеризуються корисливим мотивом і метою обернення чужого майна на користь третіх осіб.

Розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем здійснюється тільки з прямим умислом, коли винна особа усвідомлює суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачає їх суспільно небезпечні наслідки і бажає їх настання.

У результаті розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем для власника цього майна виникають наслідки у вигляді тільки реальної майнової шкоди, прямих майнових збитків, які носять характер нестачі і можуть приховуватись вчиненням службового підроблення. (постанова ВСУ від 23 січня 2014 року, N 5-48кс13 (Постанова N 5-48кс13))

Як встановлено судом, відповідно до п. 4.3 Статуту Національного університету державної податкової служби України, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України N 257 від 26 квітня 2007 року, безпосереднє управління діяльністю Університету здійснює його керівник - Ректор, і відповідно до п. 4.3.3 Статуту, у сфері матеріально-технічного та фінансового забезпечення Ректор Національного університету ДПС України: є розпорядником майна та коштів, і таким чином, суд вважає, що обвинувачений ОСОБА_3, як ректор Національного університету державної податкової служби України, мав право, за умови додержання відповідних вимог нормативних актів, здійснювати розпорядження майном університету, в тому числі нерухомим.

Також судом встановлено, що за ініціативи і за дорученням ректора Національного університету державної податкової служби України - обвинуваченого ОСОБА_3, згідно з договором купівлі-продажу від 05 листопада 2007 року, посвідченим приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу, Національний університет державної податкової служби України продав ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" за 1 млн. 168 тис. 644 грн. вбудовано-прибудовані приміщення магазину та кафетерію, розташовані в м. Ірпінь Київської області по вул. Північній, 79-б, згідно з договором купівлі-продажу від 26 листопада 2007 року, посвідченим приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу, Національний університет державної податкової служби України продав ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" за 3 млн. 142 тис. 235 грн. реабілітаційно-оздоровчий комплекс "Сосновий бір", розташований в смт Ворзель Київської області по вул. Кірова, 3, згідно з договором купівлі-продажу, посвідченим 20 серпня 2008 року приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу, Національний університет державної податкової служби України продав ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" за 2 млн. 417 тис. 331 грн. 85 коп. комплекс будівель, які розташовані в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області по вул. Годованця, 1, а згідно з договором купівлі-продажу, посвідченим 20 серпня 2008 року приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу, Національний університет державної податкової служби України продав ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" за 4 млн. 146 тис. 750 грн. нежилі будинки й господарсько-побутові будівлі, що розташовані в м. Сімферополь по вул. Елеваторній, 8-б, і кошти в зазначених розмірах були перераховані покупцем - ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" на користь Національного університету державної податкової служби України, що не оспорюється сторонами.

Відповідно до досліджених судом доказів, зокрема, згідно з висновком судової економічної експертизи від 21 серпня 2015 року N 19/15-84, судом встановлено, що в результаті відчуження Національним університетом ДПС України на користь ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" нерухомого майна: вбудовано-прибудованих приміщень магазину та кафетерію в м. Ірпінь Київської області по вул. Північній, 79-б до державного бюджету надійшли кошти у сумі 1 млн. 168 тис. 644 грн., - реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір" в смт Ворзель Київської області по вул. Кірова, 3 до державного бюджету надійшли кошти у сумі 3 млн. 142 тис. 235 грн., - комплексу будівель в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області по вул. Годованця, 1 до державного бюджету надійшли кошти в сумі 2 млн. 427 тис. 126 грн. 21 коп., - комплексу будівель та споруд в м. Сімферополь Автономної Республіки Крим по вул. Елеваторній, 8-б до державного бюджету надійшли кошти в сумі 3 млн. 455 тис. 625 гривень.

Той факт, що зазначене державне майно, яке знаходилось на балансі Національного університету ДПС України, було відчужено третій особі не безоплатно, а на підставі угод купівлі-продажу, і одержані за цими договорами кошти були перераховані, спочатку на рахунок університету, а в подальшому - до державного бюджету, виключає таку ознаку злочину, передбаченого ст. 191 України, як безоплатність передачі майна іншій особі.

Як встановлено судом, за договором купівлі-продажу, комплекс будівель в м. Кам'янець-Подільський по вул. Годованця, 1 був проданий за 2 млн. 417 тис. 331 грн. 85 коп., а відповідно до висновку оціночно-будівельної експертизи від 26 травня 2016 року N 368/369/16-21, ринкова вартість цього об'єкту на момент відчуження могла становити 2 млн. 387 тис. 141 грн., тобто продаж цього об'єкту був здійснений в межах його реальної ринкової вартості на момент відчуження.

Обґрунтованість ціни, за якою був проданий комплекс будівель та споруд в м. Сімферополь по вул. Елеваторній, 8-б, ринковій вартості цього об'єкта на момент відчуження, стороною обвинувачення також не оспорюється.

Згідно з обвинувальним актом, за договорами купівлі-продажу: вбудовано-прибудовані приміщення магазину та кафетерію в м. Ірпінь по вул. Північній, 79-б було продано за 1 млн. 168 тис. 644 грн., хоча, відповідно до висновку судової оціночно-будівельної експертизи N 18998-19000/15-42 від 10 червня 2016 року, ринкова вартість цього об'єкту на момент продажу становила 3 млн. 328 тис. 387 грн., а реабілітаційно-оздоровчий комплекс "Сосновий Бір" в смт Ворзель по вул. Кірова, 3 був проданий за 3 млн. 142 тис. 235 грн., хоча відповідно до висновку судової оціночно-будівельної експертизи N 3651/14-42 від 18 лютого 2016 року, ринкова вартість цього об'єкту на момент продажу становила 23 млн. 551 тис. 900 гривень.

Як встановлено судом, продаж зазначених об'єктів нерухомості відбувся за процедурою, передбаченою п. 13 Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007 року N 803, - на аукціоні, проведеному Товарною біржею "Центральна", і ціна продажу об'єктів була визначена в результаті відкритих торгів.

Попередньо, ринкова вартість цих об'єктів була визначена незалежними оцінювачами, які мали відповідний дозвіл Фонду державного майна України на здійснення такої діяльності.

Так, відповідно до звіту оцінювача ПП "Автоексперт" ОСОБА_41 про незалежну оцінку майна, станом на 01 серпня 2007 року вартість вбудовано-прибудованого приміщення магазину та кафетерію загальною площею 496,7 кв. м, розташованого за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Північна, 79-б, становить 1 млн. 168 тис. 644 гривні.

Згідно з копією сертифікату суб'єкта оціночної діяльності N 3687/05, виданого 09 червня 2005 року заступником Голови Фонду державного майна України, ПП "Автоексперт" має право здійснювати діяльність, зокрема, щодо оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), цілісних майнових комплексів.

Відповідно до звіту СПД ОСОБА_25 про незалежну оцінку, станом на 31 серпня 2007 року ринкова вартість будівель та споруд реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір", розташованого за адресою: Київська область, смт Ворзель, вул. Кірова, 3, становить 2 млн. 856 тис. 577 грн. 51 копійка.

Згідно з копією кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 07 лютого 2004 року, виданого Головою Фонду державного майна України, та копією свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів і копією сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого 15 червня 2007 року, ОСОБА_25 має право здійснювати діяльність оцінювача за напрямком "Оцінка об'єктів в матеріальній формі" та спеціалізацією "Оцінка об'єктів нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок".

Будь-яких доказів того, що ОСОБА_3 особисто чи за участі інших осіб визначав ціну або у інший спосіб впливав на визначення ціни, за якої були продані зазначені об'єкти нерухомості, суду не надано.

Посилання сторони обвинувачення на висновок судової оціночно-будівельної експертизи N 18998-19000/15-42 від 10 червня 2016 року та висновок судової оціночно-будівельної експертизи N 3651/14-42 від 18 лютого 2016 року, якими визначена інша - вища ринкова вартість зазначених об'єктів нерухомості, не спростовують цього висновку суду.

ОСОБА_3 ставиться у вину, що відчуження належних Національному університету державної податкової служби України об'єктів нерухомості було здійснено з порушенням вимог п. 6 Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007 року N 806 (правильно N 803), відповідно до якого, відчуження майна здійснюється безпосередньо суб'єктом господарювання, на балансі якого перебуває таке майно, лише після надання на це згоди або дозволу відповідного суб'єкта управління майном, який є представником власника і виконує його функції у межах, визначених законодавчими актами, а рішення про надання згоди на відчуження нерухомого майна, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту приймається суб'єктами управління лише за погодженням з Фондом державного майна України.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 заперечував, що допустив порушення зазначених вимог, оскільки він, як керівник суб'єкту господарювання, звертався за дозволом на відчуження об'єктів нерухомості до керівництва Державної податкової адміністрації України, яка є суб'єктом управління щодо цього майна, і, одержавши відповідні листи за підписом заступника Голови ДПА України ОСОБА_21 про відсутність заперечень щодо продажу об'єктів нерухомості, вважав, що має необхідні дозволи на здійснення процедури відчуження нерухомого майна.

На думку суду, такі доводи обвинуваченого ОСОБА_3 спростовуються іншими дослідженими доказами.

Відповідно до п. 7 Порядку відчуження об'єктів державної власності, для отримання згоди на відчуження майна суб'єкт господарювання подає разом із зверненням стосовно відчуження майна: техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна та напрямів використання коштів (з обов'язковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу); відомості про об'єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, за даними бухгалтерського обліку на дату оцінки; акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником суб'єкта господарювання; висновок про вартість майна, погоджений відповідно до абзацу шостого пункту 10 цього Порядку, та звіт про оцінку майна.

Проте, як встановлено судом, зазначені документи Національним університетом державної податкової служби України до ДПА України не направлялись.

Як убачається з досліджених судом документів, листами в. о. заступника Голови ДПА України ОСОБА_21 від 20 серпня 2007 року N 7983/8/04-0313 та N 7981/6/04-0316, адресованими ректору НУДПСУ ОСОБА_3, лише висловлювалась відсутність заперечень щодо реалізації об'єктів нерухомості в установленому чинним законодавством порядку.

Водночас в адресованих ректору ОСОБА_3 листі директора адміністративно-господарського департаменту ДПА України ОСОБА_39 від 23 серпня 2007 року N 583/01-0918 та в листі-відповіді заступника Голови ДПА України ОСОБА_40 від 26 серпня 2008 року N 8140/6/05-0116, безпосередньо зазначається про необхідність додержання при відчуженні нерухомого майна встановленого порядку та пропонується надати передбачені п. 7 Порядку відчуження об'єктів державної власності документи для погодженням з Фондом державного майна України.

На допущене порушення вимог Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007 року N 803, при відчуженні Національним університетом державної податкової служби України у 2007 році реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір" в смт Ворзель і вбудовано-прибудованих приміщень магазину та кафетерію в м. Ірпінь по вул. Північній, 79-б також було вказано в акті проведення перевірки правомірності відчуження об'єктів державної власності від 17 січня 2008 року N 14-5020/3, один примірник якого отримав ОСОБА_3.

Відповідно до акта ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Національного університету державної податкової служби України від 21 грудня 2008 року N 08-22/81, проведеної Головним контрольно-ревізійним управлінням України, Національним університетом державної податкової служби України протягом 2007 року та 9 місяців 2008 року відчужено об'єкти нерухомості без дозволу головного розпорядника - Міністерства фінансів України та погоджень Фонду державного майна України на загальну суму 10 млн. 874 тис. 095 гривень.

Як убачається з листа від 05 лютого 2009 року N 950/6/06-0116, адресованого Національному університету ДПС України, заступник Голови ДПА України ОСОБА_40 повідомляє, що відчуження нерухомого майна проведено з порушенням постанови Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007 року N 803 "Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності".

Відповідно до листа заступника Голови Фонду державного майна України від 06 лютого 2009 року N 10-24-1570, Фонд державного майна України у 2007-2008 роках не надавав погодження на відчуження шляхом продажу об'єктів державної власності, що відносилися до сфери управління ДПА України, зокрема: комплекс будівель за адресою: Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Годованця, 1; нежилі будинки та господарсько-побутові будівлі за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Елеваторна, 8-б; реабілітаційно-оздоровчий комплекс "Сосновий бір" за адресою: Київська область, смт Ворзель, вул. Кірова, 3.

Відсутність дозволу Фонду державного майна України на відчуження зазначених об'єктів нерухомості Національного університету державної податкової служби України також підтвердили в судовому засіданні свідки ОСОБА_21 і ОСОБА_27.

Аналізуючи викладене, суд вважає підтвердженим, що відчуження зазначених в обвинувальному акті об'єктів нерухомого майна було здійснено Національним університетом державної податкової служби України з порушенням вимог Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007 року N 803.

Водночас, для кваліфікації дій особи за ст. 191 КК України, за ознакою розтрати майна, обов'язковою умовою є безоплатність, безповоротність обернення (витрачання) на користь інших осіб чужого майна, яке їй ввірено.

Суд вважає необґрунтованими і такими, що спростовуються дослідженими доказами, доводи сторони обвинувачення, що відчуження протягом 2007-2008 років належних Національному університету державної податкової служби України об'єктів нерухомості: вбудовано-прибудованих приміщень магазину та кафетерію в м. Ірпінь Київської області по вул. Північній, 79-б, реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір" в смт Ворзель Київської області по вул. Кірова, 3, комплексу будівель в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області по вул. Годованця, 1, нежилих будинків, господарсько-побутових будівель в м. Сімферополь по вул. Елеваторній, 8-б на користь ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" відбулося безоплатно або умисно за явно заниженими цінами.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Згідно з ч. 4 ст. 17 КПК України ( N 4651-VI), усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи.

Оцінюючи досліджені докази в межах висунутого обвинувачення, суд вважає, що в ході судового розгляду стороною обвинувачення не було надано достатніх та допустимих доказів на доведення наявності в діянні ОСОБА_3 складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, і висунуте проти ОСОБА_3 обвинувачення ґрунтується лише на припущеннях, а тому за цим обвинуваченням ОСОБА_3 необхідно виправдати, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України ( N 4651-VI).

Університет державної фіскальної служби України пред'явив до обвинуваченого ОСОБА_3 цивільний позов про відшкодування майнової шкоди в розмірі 33 млн. 444 тис. 368 гривень.

В судовому засіданні представник потерпілого і цивільного позивача - Університету державної фіскальної служби України - ОСОБА_8 цивільний позов підтримав, пояснивши, що внаслідок неправомірного відчуження обвинуваченим ОСОБА_3 від імені Національного університету державної податкової служби об'єктів нерухомого майна, а саме вбудовано-прибудованого приміщення магазину та кафетерію в м. Ірпені Київської області по вул. Північній, 79-б, реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір" в смт Ворзель Київської області по вул. Кірова, 3, комплексу будівель в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області по вул. Годованця, 1 і комплексу будівель та споруд в м. Сімферополь по вул. Елеваторній, 8-б, університету були завдані збитки в розмірі 33 млн. 444 тис. 368 гривень.

Обвинувачений ОСОБА_3 цивільний позов не визнав.

У зв'язку з виправданням ОСОБА_3 суд вважає за необхідне цивільний позов Університету державної фіскальної служби України залишити без розгляду відповідно до ч. 3 ст. 129 КПК України ( N 4651-VI).

Процесуальні витрати, пов'язані із залученням експертів, в розмірі 50023 грн. 40 коп. необхідно віднести на рахунок держави.

Арешт, накладений за ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 вересня 2015 року, на належну ОСОБА_3 частку у статутному фонді ТОВ "Науково-освітній центр "Сонячна світлиця" імені В. В. Щербинського (код ЄДРПОУ 32308907) (т. 7, а. 187-189), необхідно скасувати.

Речові докази: документи, вилучені 28 квітня 2015 року в Національному університеті ДПС України (т. 6, а. 167 - 176), необхідно залишити в матеріалах кримінального провадження.

Керуючись ст. 370 ( N 4651-VI), 371 ( N 4651-VI), п. 3 ч. 1 ст. 373 ( N 4651-VI), 374 Кримінального процесуального кодексу України ( N 4651-VI), суд ухвалив:

ОСОБА_3 визнати невинуватим у пред'явленому обвинуваченні у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, і виправдати його за ч. 5 ст. 191 КК України у зв'язку з недоведеністю складу злочину в його діянні.

Цивільний позов Університету державної фіскальної служби України до ОСОБА_3 про відшкодування майнової шкоди в розмірі 33 млн. 444 тис. 368 грн. залишити без розгляду.

Процесуальні витрати, пов'язані із залученням експертів, в розмірі 50023 грн. 40 коп. віднести на рахунок держави.

Арешт, накладений за ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 вересня 2015 року, на належну ОСОБА_3 частку у статутному фонді ТОВ "Науково-освітній центр "Сонячна світлиця" імені В. В. Щербинського (код ЄДРПОУ 32308907), скасувати.

Речові докази: документи, вилучені 28 квітня 2015 року в Національному університеті ДПС України, залишити в матеріалах кримінального провадження.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копії вироку суду.

Копії вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

 

Головуючий, суддя

Г. Стасенко

Члени колегії - судді:

В. Гумбатов

 

Д. Унятицький
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали