Додаткова копія: У справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області від 20 червня 2017 року про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді попередження

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ

РІШЕННЯ

від 30 листопада 2017 року N XI-009/2017

У справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області від 20 червня 2017 року про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді попередження

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури - Місяця А. П. та Крупнової Л. В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури - Котелевської К. В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури - Вишаровської В. К., Ульчака Б. І., Приходька О. І., Мельченка В. І., Василевської О. А., Чундак М. В., Соботника В. Й., Мягкого А. В., Кострюкова В. І., Чернобай Н. Б., Одновола В. К., Дуліч Т. В., Волчо В. В., Подольної Т. А., Прокопчука О. М., Кравченка А. В., Притули О. Б., Тарасової А. М., Дімчоголо М. І., Дроботущенко Т. О., Усманова М. А., Кузьмінського О. О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу громадянина ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області від 20 червня 2017 року про притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді попередження, встановила:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга громадянина ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області від 20 червня 2017 року про притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до неї дисциплінарне стягнення у виді попередження.

Скаржник просить рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області від 20.06.2017 в частині застосування до адвоката ОСОБА_ дисциплінарного стягнення у виді попередження скасувати. Ухвалити нове рішення, яким притягнути адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосувати до неї дисциплінарне стягнення у виді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

В обґрунтування зазначає, що оскаржуване рішення постановлено без врахування фактичних обставин, що його доводи про вчинення адвокатом ОСОБА_, дисциплінарного проступку не було повною мірою прийнято до уваги дисциплінарною палатою.

Терміни оскарження рішення дисциплінарної палати КДКА регіону, визначені ч. 3 ст. 39 (Закон N 5076-VI) та ч. 1 ст. 42 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), не пропущено.

Заслухавши доповідача - члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Волчо В. В., розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали справи, які надійшли з КДКА Полтавської області, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Відповідно до частини 2 статті 42 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури протягом десяти днів з дня отримання заяви (скарги) витребовує матеріали дисциплінарної справи у відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та забезпечує розгляд скарги на рішення у дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня одержання матеріалів дисциплінарної справи.

Листом за вих. N 1402 від 12.07.2017 Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури витребувала матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ з КДКА Полтавської області. Вказані матеріали 11.08.2017 (вх. N 8875) надійшли до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Згідно з частиною 9 статті 52 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до цього Закону (Закон N 5076-VI), інших законів України та положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.

Частиною 10 статті 52 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) передбачено, що установчим документом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується з'їздом адвокатів України.

Відповідно до пункту 6 розділу I Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури (Положення) (далі - Положення про ВКДКА), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діє відповідно до Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), інших законів України, рішень Ради адвокатів України, цього Положення та Регламенту ВКДКА.

Згідно з пунктом 2.3.11 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (Рішення N 78) (далі - Регламент ВКДКА) Голова ВКДКА планує роботу ВКДКА, надає доручення членам ВКДКА, пов'язані з виконанням покладених ВКДКА завдань, дотримуючись розумної пропорційності навантаження та спеціалізації членів комісії.

На виконання пункту 2.3.11 Регламенту (Рішення N 78) ВКДКА листом за вих. N 1923 від 25.09.2017 члену ВКДКА Волчо В. В. було доручено провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі ОСОБА_.

Відповідно до пункту 3.32 Регламенту ВКДКА (Рішення N 78), член ВКДКА, якому доручено перевірити, вивчити та доповісти на засіданні питання, що включене до порядку денного, готує письмову довідку та/або проект рішення комісії.

Згідно з п. 3.48 Регламенту ВКДКА (Рішення N 78) дослідження матеріалів починається з доповіді члена ВКДКА. Доповідач викладає підстави прийняття матеріалів до розгляду, досліджені обставини, підготовлений проект висновку і відповідає на запитання.

В подальшому на 30.10.2017 було призначено розгляд скарги. Того ж дня на засіданні Вищої кваліфікаційної-дисциплінарної комісії адвокатури розгляд скарги було відкладено, про що повідомлено сторін (лист - повідомлення сторін за вих. N 2207 від 01.11.2017). Розгляд скарги було призначено на 30.11.2017.

На черговому засіданні Вищої кваліфікаційної-дисциплінарної комісії адвокатури 30 листопада 2017 року членом ВКДКА Волчо В. В. було запропоновано проект рішення, за яким скаргу ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області від 20 червня 2017 року про притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності задовольнити частково, оскаржуване рішення скасувати та ухвалити нове рішення про зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців.

За запропонований проект рішення проголосувало "за" - 14 членів комісії, "проти" - 7 членів комісії, "утрималися" - 3 члени комісії. Інші члени комісії участі у голосування не брали.

Заступником голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяцем А. П. було запропоновано проект рішення, за яким скаргу ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області від 20 червня 2017 року про притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності у вигляді попередження, - залишити без задоволення, а оскаржуване рішення без змін.

За запропонований проект рішення проголосувало "за" - 11 членів комісії, "проти" - 6 членів комісії, "утрималися" - 4 члени комісії. Інші члени комісії участі у голосуванні не брали.

Відповідно до частини 6 статті 52 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймаються шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості членів комісії.

Згідно з частиною 10 статті 52 цього ж Закону (Закон N 5076-VI) установчим документом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується з'їздом адвокатів України.

Відповідно до підпункту 1 пункту 7 Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури (Положення) при виконанні Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури функцій колегіального органу системи адвокатського самоврядування, завданням якого є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, остання при організації засідань і вирішенні питань, визначених статтею 6 цього Положення (Положення), керується власним Регламентом.

Разом з тим, згідно з пунктом 3.45 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (Рішення N 78) рішення про задоволення скарги вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів ВКДКА від загальної кількості її членів. У разі відсутності за наслідками голосування встановленої законодавством більшості голосів, скарга вважається відхиленою, про що зазначається у рішенні ВКДКА про відмову у задоволенні скарги.

Одночасно, відповідно до Роз'яснення щодо порядку прийняття рішення Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 19.11.2013 N 248, у разі, коли за задоволення скарги особи на рішення КДКА або за іншу внесену пропозицію не проголосувало шістнадцять (і більше) членів ВКДКА, вона вважається відхиленою, що також є рішенням ВКДКА, яке не потребує окремого голосування.

Оскільки при розгляді скарги ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області від 20 червня 2017 року про притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності за запропоноване рішення не проголосувало 16 (і більше) членів ВКДКА, скарга вважається відхиленою, про що зазначається у рішенні ВКДКА про відмову у задоволенні скарги. З урахуванням викладеного, керуючись статтею 52 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), пунктом 3.45 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (Рішення N 78), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вирішила:

1. Скаргу ОСОБА_ залишити без задоволення.

2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області від 20 червня 2017 року про притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності у вигляді попередження залишити без змін.

3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

4. Матеріали дисциплінарної справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

Заступник Голови Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

А. П. Місяць

Секретар Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

К. В. Котелевська
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали