Додаткова копія: У справі за скаргою на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області N 162 від 11.08.2017 про відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ

РІШЕННЯ

від 30 листопада 2017 року N XI-026/2017

У справі за скаргою на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області N 162 від 11.08.2017 про відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури - Дроздова О. М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури - Місяця А. П. та Крупнової Л. В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури - Котелевської К. В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури - Вишаровської В. К., Ульчака Б. І., Приходька О. І., Мельченка В. І., Василевської О. А., Чундак М. В., Соботника В. Й., Мягкого А. В., Кострюкова В. І., Чернобай Н. Б., Одновола В. К., Дуліч Т. В., Волчо В. В., Подольної Т. А., Прокопчука О. М., Кравченка А. В., Притули О. Б., Тарасової А. М., Дімчогло М. І., Дроботущенко Т. О., Усманова М. А., Кузьмінського О. О., розглянувши у відкритому скаргу ОСОБА_ на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області N 162 від 11.08.2017 про відмову у видачі йому свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, встановила:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області N 162 від 11.08.2017 про відмову у видачі йому свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

Скаржник вказує, що відповідь на поставлене перед ним завдання фактично переплітається з висновками Вищого господарського суду України у справі N _____, вважає, що при виконанні завдання він правильно відповів на питання, продемонстрував достатні теоретичні знання у галузі права, а також показав практичні навички та уміння у застосуванні закону. Тому просив зобов'язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Хмельницької області провести йому повторний кваліфікаційний іспит у найближчий час проведення таких іспитів.

Терміни оскарження рішення, передбачені статтею 9 частиною 5 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), не порушені.

Заслухавши доповідача - члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дімчогло М. І., розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

З матеріалів кваліфікаційної справи вбачається, що відповідно до рішення N 130 кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області скаржника допущено до складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні. Складання письмового кваліфікаційного іспиту було призначено на 11.08.2017.

Як вбачається з Відомості з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту визначено оцінку (середній бал), яку отримав скаржник за письмову частину іспиту (білет N 14). За результатами оцінювання письмового іспиту скаржник отримав 66,66 балів, тобто не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав письмовий іспит.

Оскаржуваним рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області N 162 від 11.08.2017 про відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту визнано скаржника таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту скаржника не допущено. Скаржнику відмовлено у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Встановлено, що доводи скаржника щодо неналежного оцінювання його письмових відповідей та порушення Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні (далі - Порядок), затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року за N 270 (зі змінами) не знайшли свого підтвердження.

Як вбачається з оскаржуваного рішення скаржник, відповідаючи на четверте питання, не визначив у чому полягає порушення прав позивача, не дав відповідь на поставлене питання: чи не суперечить вимогам чинного законодавства обраний позивачем спосіб захисту його прав конкурсного кредитора, дійшов помилкових висновків, які суперечать правовій позиції Верховного Суду України, визначеній у постанові від 10 лютого 2016 року (справа N _____), на якій і ґрунтувалося поставлене завдання. Доводи скаржника про часткову правильність відповідей на певні аспекти питань, які були поставлені у завданні не спростовують того, що по суті завдання виконано не правильно.

Відповідно до п. 13.6 Порядку четверте завдання - письмовий висновок щодо правової позиції та тактики захисту або надання іншої правової допомоги по фабулі наданої справи повинен містити правовий аналіз проблемних правовідносин та пропозиції щодо способів і форм захисту прав особи (гіпотетичного клієнта) із зазначенням органів (інших суб'єктів) до яких слід звертатись, назв, видів і основного змісту процесуальних документів, які слід подавати, а також очікуваного позитивного результату.

Згідно п. 13.9 Порядку оцінка кожного із чотирьох письмових завдань здійснюється двома членами кваліфікаційної палати, і головою КДКА, якщо останній приймає участь у її засіданні, за шкалою від 0 до 30 балів. Середній бал за результатами складення письмового іспиту, вирахуваний як середньоарифметичне число від сумарної кількості виставлених балів, та не може перевищувати 120 і бути меншим за 80 балів.

П. 15 Порядку визначає критерії оцінювання, відповідно до яких зокрема критеріями незадовільного рівня знань, який оцінюється у 0 балів є наступні. Письмове завдання не було підготовлене або було підготовлене неправильно, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. Аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи алогічною. Не відповідає визначеній законом процесуальній формі та загальним вимогам процесуального законодавства.

Отже, оцінка виставлена скаржнику за четверте завдання, є обґрунтованою.

Відповідно до п. 13.12 Порядку особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит. Таким чином, висновок кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області про те, що ОСОБА_ не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав письмовий іспит, є правомірним, а оскаржуване рішення - обґрунтованим.

З урахуванням викладеного, керуючись статтями 9 (Закон N 5076-VI) та 52 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вирішила:

1. Скаргу ОСОБА_ залишити без задоволення.

2. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області N 162 від 11.08.2017 про відмову у видачі свідоцтва ОСОБА_ про складання кваліфікаційного іспиту залишити без змін.

3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

4. Матеріали кваліфікаційної справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

Голова Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

О. М. Дроздов

Секретар Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

К. В. Котелевська
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали