ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

УГОДА
між Державною митною службою України та Державною адміністрацією залізничного транспорту України про подальше удосконалення співробітництва під час проведення контрольних процедур товарів, що переміщуються поїздами комбінованого транспорту

від 6 вересня 2011 року

Державна митна служба України (далі - Держмитслужба) в особі Голови Державної митної служби України Калєтніка Ігоря Григоровича, який діє на підставі Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України від 12.05.2011 N 582/2011 (Указ N 582/2011), і Державна адміністрація залізничного транспорту України (далі - Укрзалізниця) в особі Генерального директора Укрзалізниці Козака Володимира Васильовича, який діє на підставі Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.96 N 262, далі - Сторони, уклали цю Угоду про таке.

Стаття 1

Метою цієї Угоди є організація взаємовідносин між Сторонами у сфері розвитку митної справи й збільшення обсягів перевезень залізничним транспортом зовнішньоторговельних та транзитних товарів (вантажів) контейнерними поїздами та поїздами комбінованого транспорту.

З метою виконання домовленостей Сторони вживатимуть спільних заходів, спрямованих на забезпечення взаємодії залізниць і митних органів при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів на прикордонних та внутрішніх залізничних станціях, подальшого удосконалення та спрощення митних процедур при перевезеннях товарів (вантажів) залізничним транспортом.

Стаття 2

Сторони домовилися про співробітництво за такими напрямами:

1) запровадження новітніх технологій інформаційного обміну даними між Держмитслужбою та Укрзалізницею про товари (вантажі), що перевозяться контейнерними поїздами та поїздами комбінованого транспорту;

2) створення умов для електронного декларування товарів (вантажів), що перевозяться залізничним транспортом;

3) здійснення в межах своїх повноважень моніторингу стану дотримання нормативно-правових актів, які регулюють порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон залізничним транспортом;

4) проведення аналізу міжнародного та національного законодавства з питань перевезень залізничним транспортом і митної справи;

5) підготовки пропозицій щодо вдосконалення законодавства України та його адаптації до норм і принципів міжнародного права;

6) удосконалення заходів гарантування доставки товарів (вантажів) під митним контролем до митниць призначення при перевезеннях залізничним транспортом;

7) організація та проведення спільних заходів для розгляду й вирішення питань, що становлять взаємний інтерес.

Стаття 3

Держмитслужба в установленому порядку залучає представників Укрзалізниці до роботи в комісіях, експертних групах для розгляду питань, що стосуються митної справи при перевезеннях товарів (вантажів) та транспортних засобів залізничним транспортом.

Держмитслужба забезпечує та координує взаємодію митних органів на місцях з залізницями України.

Стаття 4

Укрзалізниця у взаємодії з Держмитслужбою вживає заходів щодо подальшого вдосконалення нормативно-правового забезпечення перевезень залізничним транспортом та сприяє здійсненню контрольних процедур.

Укрзалізниця забезпечує та координує взаємодію залізниць на регіональному та місцевому рівнях з митними органами по організації електронного документообігу під час перевезення товарів під митним контролем залізничним транспортом.

Стаття 5

З метою прискорення здійснення митних процедур, скорочення часу перебування залізничних транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України, а також з метою збільшення обсягів перевезення товарів залізничним транспортом, Сторони домовилися про забезпечення з боку Держмитслужби митного оформлення поїзда комбінованого транспорту "Вікінг" при переміщенні через українсько-білоруський кордон у строки, що не перевищують часу його стоянки, визначеного розкладом руху і технологічним процесом роботи прикордонної передавальної станції, з моменту його прибуття на станцію "Коростень" Південно-Західної залізниці з урахуванням вимог митного законодавства України та нормативів щодо митного оформлення цього поїзда в Литовській Республіці, за умови надання залізницею за 5 годин до його прибуття електронних копій документів, передбачених законодавством України для здійснення такого контролю.

Стаття 6

Ця Угода набирає чинності з дати підписання її Сторонами, діє протягом п'яти років і може бути продовжена за згодою Сторін.

Строк дії цієї Угоди автоматично продовжується на наступний п'ятирічний період, якщо жодна зі Сторін не буде мати проти цього заперечень та не повідомить письмово іншу Сторону про розірвання Угоди.

У межах дії цієї Угоди фінансові розрахунки між Сторонами не передбачено.

До цієї Угоди залежно від змісту спільної діяльності Сторін можуть бути внесені доповнення або зміни, які набирають чинності, якщо їх оформлено письмово й підписано обома Сторонами.

Цю Угоду укладено українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають рівну юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

Стаття 7

Усі суперечності між Сторонами з питань, які виникають з цієї Угоди, підлягають вирішенню шляхом переговорів між Сторонами.

Юридичні адреси Сторін

Державна митна служба України:
вул. Дегтярівська, 11-г, Київ, 04119
тел. (044) 247-26-06,
факс (044) 247-82-81

Державна адміністрація залізничного транспорту України
вул. Тверська, 5, Київ, 03680
тел. (044) 223-00-00,
факс (044) 223-00-39

Підписи сторін

 

Голова Державної
митної служби України

Генеральний директор Державної
адміністрації залізничного транспорту України

І. Г. Калєтнік

В. В. Козак

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали